Informace ohledně registrací za režimu ručního schvalování administrátorem!

Provozní informace o chodu fóra, uživatelských skupinách, hodnostech a sekcích. (V této části fóra mohou zakládat témata jen členové Týmu ČEPEK, ostatní registrovaní uživatelé mají možnost na již založená témata reagovat, noví uživatelé fóra zde mohou odpovídat až po schválení členem Týmu ČEPEK. Vlákna v této sekci bývají po čase zpravidla zamykány.)
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Čestný člen skupiny ČEPEK
Příspěvky: 1685
Dal: 1099 poděkování
Dostal: 2046 poděkování

Informace ohledně registrací za režimu ručního schvalování administrátorem!

Nový příspěvek od Marco Freeman »

Informace ohledně registrací za režimu ručního schvalování administrátorem


Proč je registrace schvalována ručně a ne automatizovaným systémem?

V minulosti na webu fungoval automatizovaný systém, kdy stačilo, že se registrující uživatel přihlásil na sebou zvolený email a na něm pomocí odkazu potvrdil svou registraci, což stačilo k zprovoznění účtu. Poděkujme však různorodým trollům, provokatérům, pravidla-porušujícím uživatelům, že množství následných konfliktů vznikajících díky této volnosti v registracích vedlo k bezpočtu porušení pravidel či zákonů ze strany těchto příchozích nově registrovaných a k narušování poklidného chodu chatu, načež bylo ve své podstatě nemožné prožít jediný klidný večer. Z toho důvodu nebylo možné reagovat jinak, než tuto nyní již "vymoženost" v podobě automatizovaných registrací trochu omezit.

Registrující se uživatel musí pochopit, že i z důvodu fóra, na něž se hlásí, je schvalování registrací poněkud logičtější než v případě nějakého fóra o rybaření. Pedofilní komunita přece jen stále bude mít vícero lidí, kteří budou zaměřeni na to, aby jí nějakým způsobem ublížili, i kdyby "jen" tím, že budou tropit problémy na chatu. Proto je nutné mít pochopení pro to, že registrace bohužel není otázkou jen několika sekund, jak by tomu mohlo být v případě, že bychom žili v utopii, kde by se lidé (i k sobě navzájem) chovali pouze slušně.

Jak probíhá schvalování registrace? Je nějaký rozdíl mezi registrací na fórum a chat?

a) V minulosti byly registrace na chat a fórum oddělené, uživatelé se tak museli registrovat dvakrát. Nyní je registrace sloučená a probíhá pomocí registračního formuláře na fóru. S těmito přihlašovacími údaji vstupuje uživatel jak na fórum, tak na chat – více informací zde.

b) Při registraci jsou administrátory kontrolovány tři hlavní kritéria - přezdívka, email a IP adresa. Přezdívka i email musí být vhodné a nevulgární, email musí být funkční. IP adresa nesmí být proxy. Za předpokladu, že chce uživatel užít proxy, musí dojít k bližší komunikaci (aby se lépe prokázalo, že se nejedná o problémového uživatele).

c) Po registraci obdrží uživatel na registrační email zprávu (více viz dolní text[1]). Jestliže jsou splněna hlediska z bodu b), uživatel obdrží obvykle do několika dnů na registrační email zprávu s aktivačním odkazem (více viz dolní text[2]). Dále si může účet aktivovat sám. Jestliže hlediska z bodu b) splněna nejsou, účet nemůže být administrátory automaticky schválen. O tomto už není informační email systémem fóra zasílán. Nepřijde-li potvrzovací email o schválení účtu do několika dní, je pravděpodobné, že s jeho schválením byl problém. Je ale možné (a v případě vašeho aktivního nesouhlasu taktéž žádoucí), abyste se ohradili a snažili se vysvětlit, proč bychom vás i přes nedodržení některého (či vícero) hledisek měli schválit. Více viz otázka níže - "Jak mám postupovat, pokud chci komunikovat s administrátorem?".

d) Veškeré schvalování probíhá ve volném čase administrátorů, kteří za svou činnost nejsou placení, a proto se v reálném životě musí věnovat práci a škole a až teprve ve svém volnu (ne)schvalují účty. Proto může při schvalování účtů dojít ke zpoždění. Pokud se domníváte, že nastala chyba, je žádoucí opětovně využít otázky níže - "Jak mám postupovat, pokud chci komunikovat s administrátorem?".

Jak mám postupovat, pokud chci komunikovat s administrátorem?

Můžete napsat adminovi na email:
 • [email protected] - Fx100d
 • [email protected] - Kasz

  Do každého emailu administrátorovi napiště PŘEZDÍVKU, v případě užití jiného e-mailu než registračního také EMAIL, z něhož byl účet založen. Ulehčíte tím práci administrátorům a sami sobě čas, který by se ztratil dlouhým zjišťováním, kdo z registrovaných jste.

  Řešení problému ohledně registrace patří administrátorům na email, nikoliv na veřejnou část fóra. S registracemi běžní uživatelé nemají co vyřešit, tudíž by to zbytečně zaplevelovalo fórum. Děkujeme za pochopení.


  [1]: Vítejte na fóru „ČEPEK - Fórum“
  Pro: VášEmail <Váš[email protected]>

  Vítejte na fóru ČEPEK - Fórum
  Prosím uschovejte si tento e-mail pro případné zapomenutí údajů. Vaše přihlašovací údaje:

  ----------------------------
  Uživatelské jméno: UživatelskéJméno

  URL fóra: https://www.pedofilie-info.cz/forum
  ----------------------------

  Váš účet je momentálně neaktivní, administrátor fóra ho bude muset aktivovat, než se budete moci přihlásit. Obdržíte další e-mail, až toto administrátor provede.

  Prosíme nezapomeňte, že vaše heslo je zašifrováno v naší databázi a nelze jej získat zpět. Pokud ho přesto zapomenete nebo ztratíte, zašleme vám nové, které ale budete muset aktivovat stejným způsobem jako tento účet.

  Děkujeme za vaši registraci.
  --
  Děkujeme, tým ČEPEK  [2]: Reaktivujte svůj účet na „ČEPEK - Fórum“
  Pro: VášEmail <Váš[email protected]>

  Administrátor fóra si vyžádal opětovnou aktivaci vašeho účtu. Váš účet je nyní neaktivní.

  Prosím uschovejte si tento e-mail pro případné zapomenutí údajů. Následují vaše přihlašovací údaje:

  ----------------------------
  Uživatelské jméno: UživatelskéJméno
  ----------------------------

  Pamatujte, že vaše heslo je zašifrováno v naší databázi a nelze jej zpětně získat. Pokud ho zapomenete nebo ztratíte, zašleme vám nové, ale budete jej muset aktivovat stejným způsobem jako tento účet. Pro reaktivaci vašeho účtu použijte následující odkaz:

  https://www.pedofilie-info.cz/forum/ucp.php?mode=activateXXXXXX

  --
  Děkujeme, tým ČEPEK
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Čestný člen skupiny ČEPEK
Příspěvky: 1685
Dal: 1099 poděkování
Dostal: 2046 poděkování

Information about the manual approval of the registration

Nový příspěvek od Marco Freeman »

Information about the manual approval of the registration

Why is registration approved manually and not by an automated system?

In the past, the registration was automatically approved when user confirmed his/her email address by visiting a link send by email. However, thanks to various trolls, provocateurs and malevolent users among newly registered users, the amount of incidents, violations of rules and laws increased to a point where it was impossible to pass one peaceful evening. For this reason, it was necessary to abandon an easy automated approval of registrations.

The applicant needs to understand the necessity of stricter registration process compared to say a fishing enthusiasts forum. After all, the pedophile community still have to deal with many people who want to hurt it, even if it is "just" by making trouble at the chat room. Therefore, it is necessary to understand that registration is unfortunately not just a matter of seconds, as it would be if we were living in a ideal world where people would only behave nicely.

What is the approval process? Is there any difference between the registration on the forum and on the chat?

a) In the past there were two separated registrations – on the forum and on the chat. Now these two registrations are merged into one, so you can use our forum registration form only. With your username and password you can enter both the chat and the forum.

b) In evaluation of the application for registration for the forum or chat, three main criteria are considered - nickname, email and IP address. Nickname and email must be appropriate and non-vulgar, email must be functional. The IP address must not be a proxy. If the user wants to use a proxy, additional info will be requested by email in order to elude malevolent users.

c) Upon registering, the user will receive an email (see text below[1]). If all requirements specified in paragraph b) are fulfilled, the user will usually in one day receive second email with an activation link (see text below[2]) and he/she can then activate the account by visiting the provided link. If the criteria specified in paragraph b) are not met, the account cannot be automatically approved. Our forum doesn't provide information about not-approving of the account via mail, but if you don't get approval message in next few days, there is high probability of your account being problematic and therefor not approved. However, it is possible (and in the case of your active disagreement also desirable) that you object and try to explain why we should approve your registration in spite of non-compliance with one or more requirements. See "What do I do if I want to communicate with the administrator?" bellow.

d) All approvals are done in the free time of administrators who are not paid for their activities and therefore have to devote their time to work and school in real life and only evaluate registration requests in their free time. Therefore, there may be a delay before a registration is approved. If you think an error has occurred, please contact and administrator - see "What should I do if I want to communicate with the administrator?" bellow.

What should I do if I want to communicate with the administrator?
You can write to any administrator: In each email specify your NICKNAME and if you write from other than your registration email, also the original EMAIL address, from which the account was created. This will facilitate the work of administrators.

If you have problems with registration, please contact the administrators only by email, so the public section of the forum stays tidy. Thank you for understanding.


[1]: Welcome to "ČEPEK - Fórum"
For:
[email protected]

Welcome to ČEPEK - Fórum forums

Please keep this email for your records. Your account information is as
follows:

----------------------------
Username: YourNickname

Board URL: https://www.pedofilie-info.cz/forum
----------------------------

Your account is currently inactive and will need to be approved by an administrator before you can log in. Another email will be sent when this has occurred.

Your password has been securely stored in our database and cannot be retrieved. In the event that it is forgotten, you will be able to reset it using the email address associated with your account.

Thank you for registering.

--
Thank you, team ČEPEK[2]: Reactivate your account on "ČEPEK - Fórum"
For: [email protected]

A board administrator requested that your account be reactivated. Your account is currently inactive. Please follow the steps listed here to reactivate your account.

Please keep this email for your records. Your account information is as follows:

----------------------------
Username: YourNickname
----------------------------

Your password has been securely stored in our database and cannot be retrieved. In the event that it is forgotten, you will be able to reset it using the email address associated with your account.

Please visit the following link to reactivate your account:

https://www.pedofilie-info.cz/forum/ucp.php?mode=activateXXXXXX

--
Thank you, team ČEPEK