Väčšine pedofilov stačia predstavy a fantázie (Refresher.cz)

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6508
Dal: 1648 poděkování
Dostal: 3535 poděkování

Väčšine pedofilov stačia predstavy a fantázie (Refresher.cz)

Nový příspěvek od Kasz »Perverzný samotár ukájajúci sa nad detským pornom, celkom chybný obraz väčšiny ľudí o pedofiloch.

V posledných dňoch otriasla českým aj slovenským internetom kauza Ondru Vlčka, o ktorej sme vás informovali aj my. Jeho vzťah s 13-ročnou Kristínou pobúril tisíce ľudí a na internete si tak vyslúžil spŕšku nenávistných komentárov, v ktorých ho mnohí titulovali najrôznejšími výrazmi, no azda najčastejšie sa v tejto súvislosti vyskytovalo slovo pedofil. V tomto článku sa preto hlbšie pozrieme na to, čo je to pedofília, aké sú jej prejavy a koho môžeme týmto slovom označiť.
Kto je pedofil?

Začneme odpoveďou na najzakladanejšiu otázku. Pedofil je človek, ktorý cíti sexuálnu či erotickú náklonnosť k deťom. Objekty jeho sexuálneho záujmu tak nepredstavujú rovesníci, ale deti.

Bežná predstava „typického pedofila“ je v našej spoločnosti značne skreslená. Úchylný, slizký a perverzný starý mládenec žijúci na okraji spoločnosti ako na internete pozerá detské porno a masturbuje pri tom. Tento obraz však ani zďaleka nezodpovedá realite.

Väčšina pedofilov má deti skutočne rado, tým pádom sa snažia byť v ich blízkosti. Často ide takýto človek napríklad po pedagogickej kariére. Opakom pedofílie je mizopédia, teda chorobná nenávisť k deťom.

Človek trpiaci pedofíliou, ako sa táto choroba označuje, má navyše jednu veľkú výhodu, s deťmi to vie. Ako sa vyjadrujú odborníci, vie s nimi komunikovať a získať si ich pozornosť, rozumie im. Len takáto interakcia s maloletými ho dokáže uspokojovať.

Označenie pochádza zo starogréckeho paidofilia, čo vyjadruje lásku k deťom (pais = dieťa, filia = láska) a po prvýkrát sa objavilo v spise rakúskeho psychiatra Richarda von Krafft-Ebinga.

Okrem samotnej pedofílie rozlišujeme aj nepiofíliu, resp. infantofíliu. V prvom prípade hovoríme o erotickej reaktivite voči niekoľkomesačným bábätkám, v druhom prípade voči deťom vo veku 3 až 5 rokov.

Sú všetci pedofili nebezpeční?

Ak sa v médiách objaví prípad zneužívania detí, zarezonuje celou spoločnosťou. U každého normálne zmýšľajúceho jedinca vyvolá takáto správa znechutenie a pobúrenie. 50-ročný plešatý muž, čo pohlavne zneužil 11-ročnú Janku. Len názorná ukážka, čo vie jediná veta spraviť s našimi myšlienkami. Nemožno sa teda čudovať, že ak zaznie v médiách slovo pedofil u väčšiny populácie vyvolá zhnusenie, keďže si ho asociujeme s obscénnymi nechutnosťami.

Len veľmi malé percento pedofilov je však skutočne nebezpečných. Pedofili sú bežnou súčasťou našej spoločnosti, len o tom nevieme. Často dokonca zastávajú pozície, v ktorých dochádzajú do dennodenného styku s deťmi.

Klinický psychológ Róbert Mathé však hovorí, že pravý pedofil len ojedinele dieťaťu aj fyzicky ublíži. Drvivá väčšina skutočných pedofilov za svoj život nespácha nič, čím by sa voči spoločnosti previnil.

Za zdroj uspokojenia môžeme označiť len predstavy a fantázie, ktoré si vytvárajú v súkromí. Svojej úchylke dajú priechod až za zatvorenými dverami. Robert Mathé tak pedofilov rozdeľuje na pravých a nepravých.

Zatiaľ čo praví pociťujú skutočnú lásku k deťom, tým pádom sa len vo veľmi ojedinelých prípadoch dopustia trestného činu, ktorým by dieťaťu ublížili, nepraví sú pre spoločnosť oveľa nebezpečnejší. Reč je o jedincoch zväčša trpiacich psychiatrickou poruchou, ktorej pedofilný prejav je jej symptómom.

Najnebezpečnejšou skupinou sú ľudia trpiaci kombináciou viacerých deviácií. Extrémne nebezpečným je pedofil trpiaci sadizmom. V takomto prípade môže dôjsť až k vážnemu ublíženiu či usmrteniu dieťaťa.

Nevyliečiteľná choroba

Byť pedofilom si človek nevyberá. Tak ako si nikto z nás nepovedal, kto alebo čo ho/ju bude priťahovať či vzrušovať, ani človek trpiaci pedofíliou sa nerozhodol, že ho budú sexuálne vzrušovať práve deti.

Každý máme určitú formu sexuálneho správania vrodenú. Tak ako sa narodil heterosexuál s tým, že ho priťahuje opačné pohlavie a nemusel pre to nič robiť, tak isto sa narodil aj homosexuál, transsexuál či pedofil.

Pedofília patrí v Diagnostickom a štatistickom manuáli mentálnych porúch skrátene DSM (z anglického Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) medzi parafílie, niekedy označované aj ako sexuálne deviácie či úchylky.

Spájajúcim faktorom parafílií je správanie, ktoré je v príslušnej kultúre označené za neobvyklé, teda vymykajúce sa štandardom. Takáto osoba je potom označovaná ako parafilik. Medzinárodná klasifikácia nemocí skrátene MKN ju zasa radí medzi poruchy sexuálnej preferencie.

Určite si si aj ty všimol, že vo väčšine prípadov sa o pedofiloch hovorí ako o mužoch. Vyskytuje sa teda čisto u mužského pohlavia? Pravdou je, že aj u ženského pohlavia sa môže pedofília objaviť, no je to naozaj v oveľa menšej miere ako u mužov. Vo všeobecnosti sú všetky sexuálne deviácie častejšie u mužov ako u žien, pričom odborníci stále s úplnou presnosťou nevedia, prečo je tomu tak.

Odhaliť presné zastúpenie pedofilov v spoločnosti je z jasných príčin nereálne, keďže na pedofíliu sa zväčša dôjde až po tom, ako sa dotyčný človek niečím previní. Jediným spôsobom, ako zistiť aspoň približný výskyt tohto ochorenia je anonymný dotazník. Práve taký bol zrealizovaný v roku 2004, pričom sa zistilo, že približne 1,5% opýtaných mužov má sexuálne fantázie a túžby voči deťom. Väčšina z nich by ale v reálnom svete dieťaťu nikdy neublížila.

Zaujímavé výsledky však priniesli už v roku 1989 Briere a Runtz, ktorí vykonali výskum na 193 vysokoškolských študentoch. V anonymnom dotazníku sa pýtali na otázky týkajúce sa sexuality a detí.

Z tejto vzorky až 21% priznalo, že pociťujú sexuálnu príťažlivosť k niektorým malým deťom, 9% udávalo sexuálne fantázie zahŕňajúce deti; 5% priznalo masturbáciu nad takýmito fantáziami a 7% pripustilo možnosť sexuálnych aktivít s dieťaťom, ak by sa mohli vyhnúť odhaleniu a potrestaniu.

Život s pedofíliou

Kedy si začne človek uvedomovať, že niečo nie je v poriadku? Prvé odhalenia prichádzajú logicky v období puberty, kedy sa spúšťa celý rad hormonálnych procesov, ktoré z nás spravia sexuálne aktívne jedince.

Násťročný si začne postupne uvedomovať, že jeho priatelia sa zaujímajú o rovesníkov opačného pohlavia, zatiaľ čo on túto chémiu nepociťuje. Jeho kvalitatívne odlišné túžby sa prejavujú aj v masturbačných predstavách.

Ako sme už uviedli v úvode, naša predstava pedofila sa diametrálne líši od skutočnosti. Náš obraz samotárskeho zberača detskej pornografie sa len málokedy pretaví do reality. Muži trpiaci pedofíliou sú mnohokrát na prvý pohľad obyčajnými manželmi a starostlivými otcami. I keď život v rodine môže slúžiť skôr ako zásterka, aby na oko vyzeral „normálne“.

Zahmlenie pedofílie vzniká v snahe zastrieť ju pred okolím, ale aj pred sebou samým. Čo sa týka samotnej vekovej preferencie, literatúra najčastejšie uvádza vek v rozpätí 10 – 12 rokov, pričom pedofili sa k zneužívaniu vlastných detí neuchyľujú. Všeobecne ale môže byť prítomná náklonnosť ako k deťom v predpubertálnom období, tak aj k deťom v rannej puberte.

Kastrácia, psychoterapia a ženské hormóny

O pár riadkov vyššie sme už pedofíliu označili ako nevyliečiteľnú chorobu, to však neznamená, že neexistuje jej liečba. V našich končinách je najrozšírenejšia skupinová psychoterapia, podobne, ako je tomu u ľudí trpiacich nejakou formou závislosti. V tejto skupine sa potom stretávajú ľudia s rôznymi formami sexuálnych deviácií.

Program slúži na to, aby sa človek postihnutý takýmto ochorením dostal do styku s podobne trpiacimi ľuďmi a teda videl, že nie je ani zďaleka sám. Následne sa učia, čo pre nich deviácia predstavuje, ako s ňou žiť a ako uspokojovať svoje sexuálne potreby v medziach zákona.

Medzi radikálnejšie spôsoby môžeme zaradiť kastráciu či stereotaxiu, pri ktorej sa vypália či zmrazia tie centrá v mozgu, ktoré sú zodpovedné za toto netolerované správanie. Takéto zásahy sú však veľmi ojedinelé.

Za bežnejšie možno považovať podávanie ženských hormónov (chemická kastrácia), čím sa sila mužského libida znižuje, a teda aj celkové sexuálne správanie sa oveľa lepšie ovláda. Ak sa pedofilné prejavy naozaj objavia, odborníci radia, aby sa dotyčný nebál vyhľadať pomoc psychológa či psychiatra. Zväčša sa však pedofil stretne s odborníkom až po tom, čo sa dostane do problémov.

Len málokedy vyjde s pravdou von sám od seba. Strach z odsúdenia zo strany spoločnosti býva príliš veľký. Aj Róbert Mathé priznáva, že všetky sexuálna menšiny to majú skutočne ťažké, keďže naša spoločnosť je voči nim maximálne netolerantná.

Zdroje:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pedophilia
Sexuológ: Drvivá väčšina pedofilov drží svoju úchylku na uzde (Aktuality.sk)
Pedofília: Choroba ľudí, čo milujú deti (SlovenskyPacient.sk)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2706562?dopt=Abstract
https://www.psychologytoday.com/us/conditions/pedophilia
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Návštěvník

Re: Väčšine pedofilov stačia predstavy a fantázie (Refresher

Nový příspěvek od Návštěvník »

Já teda musím napsat něco ohledně tohohle „článku“, který je nejspíš jen dalším kouskem skládanky v honu, za ještě vyššími zisky. Asi nějaké PR nebo co…..

Článek moc nebudu hodnotit do kvality, jeho přínos je prakticky nulový, páč prostě jen dává dohromady již dávno známé informace. Myslím si, že dnes už asi všichni víme kdo je pedofil, co je pedofilie a kdo páchá (případně jaké) sexuální trestné činy. Ale budiž, informovanosti není nikdy dost, takže jako papoušci pořád dokola. Třeba to k něčemu bude.

Celý rádobyčlánek pro mě ovšem ztrácí jakoukoli vypovídající hodnotu a postrádá důvěryhodnost už v první větě, kde se zmiňuje o jakémsi jůtuberovi. Toto opravdu do seriózního zpravodajství nebo osvěty nepatří, byť je to moderní.

Takže: Co otřáslo českým a slovenským internetem? Koho to pobouřilo? Odpověď je jednoduchá, bezduché lidi kteří jsou ochotni uvěřit čemukoli, jen aby měli co sdílet na sociálních sítích a možná tak získat další přátele, které nikdy neviděli a které ani neznají. Co je ale podstatnější je to, že toto celé je pouhá blamáž za vyšší výdělky onoho jůtubera. Instagramový účet oné 13leté dívky byl vytvořený teprve na počátku informací o vztahu s oním mužem. Dívku je možné lehce dohledat i na Facebooku, ovšem její profil byl přejmenovaný. Původní jméno se totiž vždy bude zobrazovat v odkazu, toto jméno si lze rovněž na Facebooku dále dohledat. Najdete nějakou slečnu s jedinou fotografií, která se nápadně podobá oné 13ctce. O tom jak na sebe následně ostatní umělci na YouTuBe dále reagují se asnad ani nebudu zmiňovat, jde zase jen o prachy za sdílení, odběry, shlédnutí a větší popularitu. Kdo nevěří čeho všeho jsou dnešní hvězdičky schopné jen aby utržily více „love“ (prachy, o lásku tu nejde ani náhodou, nikdy), nechť se podívá na jiné starší videa a kauzy pana Vlčka. Jen namátkou: odvezli mě na záchytku, koupu se ve vaně plné popcornu, podpálil jsem mamce kuchyň, vykoupal jsem se v energy drinku, napsala mi 5letá holka nebo mamka mi ve spánku ostříhala vlasy a spoustu dalších………. Ano, lidé se zasmějí, bohužel někteří méně obdaří rozumem tomu i uvěří. :(

No ale….. Aspoň jsme se zasmály, že? :D
Uživatelský avatar
Fx100d
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: yeelow (10.05.2010 22:04): njn, ty jsi ten dentální úchyl :D
Příspěvky: 1070
Dal: 399 poděkování
Dostal: 729 poděkování

Re: Väčšine pedofilov stačia predstavy a fantázie (Refresher

Nový příspěvek od Fx100d »

Husky píše:... jeho přínos je prakticky nulový, páč prostě jen dává dohromady již dávno známé informace. Myslím si, že dnes už asi všichni víme kdo je pedofil, co je pedofilie a kdo páchá (případně jaké) sexuální trestné činy.
Nesouhlasím, ale vůbec. My zde na fóru možná, pár odborníků (převážně sexuologů) také ví co je pedofilie a kdo je pedofil, bohužel ale většina veřejnosti má pod pojmem pedofilie potažmo pedofil úplně zkreslenou představu. Smutné je, že i spousta odborníků (psychologů, psychiatrů a pod.) je na tom stejně. A nejhůře na tom jsou asi lidé, pracující se zneužitými dětmi. Pro ně je takový článek velmi přínosný. Tvrdil jsi i jinde na fóru, že o nás pedofilech odborníci ví hodně. Není tomu tak a velice se mýlíš.

Se zbytkem tvého příspěvku mohu víceméně souhlasit. Celá kauza okolo youtubera a jeho vztahu s nedospělou je fake a uměle vyvolaná aféra kvůli sledovanosti.
Pedofilie mi něco vzala, ale mnohem více dala. To, co mi vzala, bez toho se obejdu. To, co mi dala, už bych nikdy nechtěl ztratit.
Uživatelský avatar
Návštěvník

Re: Väčšine pedofilov stačia predstavy a fantázie (Refresher

Nový příspěvek od Návštěvník »

Fx100d možná ví jen málo lidí co to pedofilie opravdu je, ale nevěřím že čtenáři refresher.cz změní názor po přečtení tohoto článku. Citoval jsi mě dosti účelově, ale mohl jsi ještě přidat „Ale budiž, informovanosti není nikdy dost, takže jako papoušci pořád dokola. Třeba to k něčemu bude.“. Je teda jasné, že jde prostě o věci které nejsou nijak přelomové a kdo se o problematiku trochu zajímá, ten je zná. Oním papouškováním myslím právě ono uvádění stále stejných faktů a jak píšu, třeba to k něčemu bude a jeden člověk z milionu se o pedofilii začne zajímat trochu více. Jinak co se týče odborné veřejnosti, nemyslím si že by jejich veřejné vystoupení s prohlášením, že pedofilie není nebezpečná dokázalo změnit svět.

Větší problém na který jsem ale chtěl poukázat je ale spíše v tom, jak se tyto média „přiživují“ na podobných umělých kauzách moderní společnosti. Dokonce bych se nebál říci, že tento článek patří k strategii jak nalákat ještě více lidí na kanál zmiňovaného jůtubera. Takže až bude příště na YT další „tamní celebrita“ tvrdit, jak konzumace modré pastelky prodlužuje život a zlepšuje pleť, budou tyhle podobné média psát o firmě KOH-I-NOOR. :D

Mě stačí, že odborníci vědí že nejsem nebezpečný svému okolí z důvodu pedofilie, ale možná jen z jiných důvodů, které s ní nemusí nijak souviset. A kdo to neví, toho nepovažuju za odborníka, ale zase..... On to o sobě může tvrdit a těžko ho přesvědčím o opaku. No a lidi co mu přikyvují nejen na netu asi taky ne.

Už je to dlouho co jsem se zmiňoval někomu o tom, jak to s tou pedofilií vlastně je. „Pedofil má děti rád, pedofilie není chuť vraždit nebo znásilňovat děti, pedofilie není nebezpečná, spoustu pedofilů pracuje s dětmi, ten pán co zabil tu holku nebyl pedofil……“ No potom co mě osoba vyslechla a celkem se zájmem mi naslouchala pronesla „Stejně je strašný jak tvoje děti učí pedofil a ty se to ani nedovíš. Víš co se může stát?! Je to strašný co chodí po světě za úchyly, chudáci děcka a nikdy nevíš kdy je někdo tóó…. No hrozný co je venku za verbež, tyhle pedofily by měli nějak sledovat.“ Ještě jsem teda odpověděl něco jako že to nejsou pedofilové, ale když byla odpověď „Jo jo, no… Ale stejně by to měli zakázat, aby takovej hajzl učil a zneužíval děcka.“ No a podobný přínos vidím i v tomto článku. Navíc osvěta na internetu, kde je vyslovená lež okamžitě pravdou, jen proto že nasbírala milion lajků, nemá moc smysl. Nebo má, ale jen do doby než se objeví další video popisující, jak nějakou nezletilou jůtuberku zneužíval jinej jůtuber. :(

Takže osvěta je fajn, ale nechtějme příliš mnoho. Stačí jen šířit informace o pedofilii, možná to k něčemu bude, jak jsem psal už ve své odpovědi. Určitě k tomu pomůžou i moderní sdělovací prostředky. Ale obávám se, že dříve nebo později opět někdo napíše článek, o tom odporném webu ČEPEK, kde si ti hnusáci vyměňují dětské porno. Pak ti stejní lidé kteří teď přikyvují na přínosná fakta zmiňovaná v článku (a něco by se tam našlo), budou sdílet článek o skupince nebezpečných sexuálních predátorů na netu. Internet je silné médium, do určité míry nekonečně svobodné. Právě jeho síla a svoboda je ale největší zbraň lidstva, a jako každá zbraň může „zabíjet“.

No a všimli jste si toho, kolik článků se teď věnuje pedofilii? Stačí se podívat i zde na mediální sekci. Přiživit se na reklamě chce prostě každý. Je to asi dobře, jen mám obavy z příštích videí o modrých pastelkách a palcových titulků "Žlutá pastelka vraždí, ceny modré letí raketově vzhůru, EU chystá regulaci trhu s pastelkami, lidé jdou do ulic!". :( / :D / ;)
Uživatelský avatar
Mathias8
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 7
ve věku do: 12
Příspěvky: 1081
Dal: 152 poděkování
Dostal: 469 poděkování

Re: Väčšine pedofilov stačia predstavy a fantázie (Refresher

Nový příspěvek od Mathias8 »

Ja myslím, že pravdu máte obaja.
Fx100d píše: My zde na fóru možná, pár odborníků (převážně sexuologů) také ví co je pedofilie a kdo je pedofil, bohužel ale většina veřejnosti má pod pojmem pedofilie potažmo pedofil úplně zkreslenou představu. Smutné je, že i spousta odborníků (psychologů, psychiatrů a pod.) je na tom stejně. A nejhůře na tom jsou asi lidé, pracující se zneužitými dětmi. Pro ně je takový článek velmi přínosný.
Ano, ak sa budeme na to dívať po tejto stránke tak je to pravda. Preto som dal aj poďakovanie, pretože článok je až moc dobrý, čo sa tíka faktov.
Lenže problém je v ludoch. Musel by si tento článok omielať verejnosti stále dokolečka a možno... vravím možno by to pomohlo.
Ak vypustím do sveta takýto článok je to ako ihla v kope sena. Iba pár ludi si to prečíta a z tích je vačšina skeptická. Aj po prečítaní ťa bude nenávidieť.
Husky píše:Dokonce bych se nebál říci, že tento článek patří k strategii jak nalákat ještě více lidí na kanál zmiňovaného jůtubera. Takže až bude příště na YT další „tamní celebrita“ tvrdit, jak konzumace modré pastelky prodlužuje život a zlepšuje pleť, budou tyhle podobné média psát o firmě KOH-I-NOOR.
Youtubera nerieš. Je spomenuti v článku iba náhodne. Nie preto, aby ho zviditelnili media ako píšeš. Oni ho majú u prdele. Netuším, či celá kauza je vymyslená alebo nie. Skor by som povedal, že nie...to len youtuber je ujetý. Pochybujem, že by sa normálny človek priznal verejne k niečomu takému len koli sledovanosti a riskoval by, že pojde do kriminálu alebo sa vystavoval linčovaniu zo strany verejnosti ponižovania a podobne len koli sledovanosti. Je logické, že ak sa priznám verejne k niečomu takému, už sa toho nezbávím. Takže ak by si to uvedomoval nikdy by to verejne takto nepriznával. A vela tupých ludí to označuje za pedofiliu. Takže žiť s nálepkou "Pedofil" len koli sledovanosti je hovadina. Ano určite myslel aj na sledovanost ale iba z časti. Podla mna je naivný a blbý to je celé..
Husky píše:Už je to dlouho co jsem se zmiňoval někomu o tom, jak to s tou pedofilií vlastně je. „Pedofil má děti rád, pedofilie není chuť vraždit nebo znásilňovat děti, pedofilie není nebezpečná, spoustu pedofilů pracuje s dětmi, ten pán co zabil tu holku nebyl pedofil……“ No potom co mě osoba vyslechla a celkem se zájmem mi naslouchala pronesla „Stejně je strašný jak tvoje děti učí pedofil a ty se to ani nedovíš. Víš co se může stát?! Je to strašný co chodí po světě za úchyly, chudáci děcka a nikdy nevíš kdy je někdo tóó…. No hrozný co je venku za verbež, tyhle pedofily by měli nějak sledovat.“ Ještě jsem teda odpověděl něco jako že to nejsou pedofilové, ale když byla odpověď „Jo jo, no… Ale stejně by to měli zakázat, aby takovej hajzl učil a zneužíval děcka.
Ano presne toto je ten dovod o ktorom by som chcel niečo napísať. Všimnite si v akej dobe žijeme. V dobe, v ktorej z každého vplývného človeka robia pedofila. Podnikatelom, právnikom, doktorom a ja neviem ešte komu inštaluju na dialku do počitáča DP. Média majú silnu moc, každého označujú za pedofilou. Články na nete sa priživujú na pedofiloch bud ich očiernujú alebo akože vykreslia v dobrom svetle ale názov článku daju taký, ktorý hovorí uplne niečo iné. V TV v správach hovoria - "Pedofil zneužil, pedofil znásilnil, pedofil zabil.." a podobne... tak sa nečudujme že aj keď povieme človeku, že sa zdoverime jednému človeku, že to takto vníma.. je to logické. Je to tak zakorené, že aj keby si hovoril pravdu pred davom 100 000 ludí do mikrofónu tak skoro všetci po tebe hodia prvé čo budú mať po ruke.

Pedofil.. už to slovo v ludoch vyvoláva odpor a hnus. Celý svet je proti predofilom, aj keby si sa postavil na hlavu nezmeníš to. Možeš zmeniť pohlad na problematiku jednému človeku ale nie všetkým. Vždy budú ludia nenávidieť pedofilou. 98% ludi na celej zemeguly ta bude nenávidieť ak povieš že si pedofil. 2% z nich ta budú lutovať. Možno ťa budú mať radi a nezavrhnú ťa, ale nikdy ťa uplne nepochopia. Zistíš to tak, keď ti položia otázku podla ktorej budeš v tom, že nič nepochopili...

Je to akokeby si sa snažil presvedčiť celý svet, že deti sa nerodia, ale nosí ich bocian. Nikto ti neuverí..
Husky píše:Stačí jen šířit informace o pedofilii, možná to k něčemu bude, jak jsem psal už ve své odpovědi. Určitě k tomu pomůžou i moderní sdělovací prostředky. Ale obávám se, že dříve nebo později opět někdo napíše článek, o tom odporném webu ČEPEK, kde si ti hnusáci vyměňují dětské porno. Pak ti stejní lidé kteří teď přikyvují na přínosná fakta zmiňovaná v článku (a něco by se tam našlo), budou sdílet článek o skupince nebezpečných sexuálních predátorů na netu.
Presne toto je to o čom som písal vyššie. Velmi pekne si to napísal.

Za toto ma niektorí možno odsúdite. To, čo je v Amerike, príde aj sem.. je to len otázka času. Ostáva jediné, šuchať nohama, pretože bude to ešte horšie, čo sa tíka pedofilie.

Strašne ma trápi, že to ludia nechápu. Ale keď sa na to pozriem z iného uhla...práve tá nevedomosť nám umožnuje sa maskovať a skvele zapadnúť napríklad do kolektívu deti, pretože ak by ludia vedeli pravdu vedeli by že som pedofil podla správania. Ono, niekedy je lepšie keď to nevedia, predsa sú niektoŕi pedáci, ktorí by sa za to hambili, ak by to ludia vedeli...
Uživatelský avatar
Návštěvník

Re: Väčšine pedofilov stačia predstavy a fantázie (Refresher

Nový příspěvek od Návštěvník »

Mathias8 píše:Youtubera nerieš. Je spomenuti v článku iba náhodne. Nie preto, aby ho zviditelnili media ako píšeš. Oni ho majú u prdele. Netuším, či celá kauza je vymyslená alebo nie. Skor by som povedal, že nie...to len youtuber je ujetý.
Když já si prostě nemůžu pomoct…… Mathiasi, promiň jestli se tě to dotkne, ale nebuď tak naivní vůl. Opravdu se vzpamatuj, protože to co jsi napsal je známka toho, že to co se děje v rámci PR kampaní skutečně funguje. Vrcholem pak je, když někdo bude stále věřit pohádkám. A ty věříš…..
Mathias8 píše:Podnikatelom, právnikom, doktorom a ja neviem ešte komu inštaluju na dialku do počitáča DP. Média majú silnu moc, každého označujú za pedofilou.


Ano, i tohle je další nesmysl. Rád bych si přečetl o jediném případu, kdy se toto skutečně prokazatelně stalo. Není to technicky nemožné a určitě si nedovolím psát že se to nikdy nestalo, ale nikdy (NIKDY) se z podobného podvodu, nestal případ vrcholných rozměrů.

Ono to sem asi nepatří, ale nějak mě svrbí ruce, tak to napíšu. Podobný článek jsem četl už před mnoha lety v jednom nezávislém médiu, které dnes již neexistuje, jelikož bylo odkoupeno mezinárodní firmou a ta tolik omezovala právě tuto nezávislou tvorbu a prahla po zisku, že magazín přestal vycházet. Tedy, představte si že máte jablečný sad a potřebujete si udělat reklamu. Jenže bilboard u D1 je příliš drahý a nikdo mu nebude věnovat pozornost. Najmete si PR agenturu. Ti vám zajistí focení krásek Miss ve vašem sadu. Následuje příloha v denním tisku, kde celebrity vaří. Ne náhodou štrůdl, žemlovku a jabka v trojobale jako řízek, specialita nějaké uvadající hvězdičky. Samozřejmě nafoceno a vychválen váš sad, který je jediný kde hvězda popmusic kupuje jablka. V ranním zpravodajském bloku bude odborník hovořit o škodlivosti hrušek a naopak o jablkách se zmíní jako o tom největším zdroji vitamínů, zdravých cukrů a dokonce i jako náhradu masa pro vegetariány, jelikož nové studie ukazují kolik proteinů obsahují. Samozřejmostí bude i článek v novinách o hrůzné vraždě, kdy žena umlátila manžela pomeranči, inu jablky by se ji to nepovedlo. No a když tu napíšu, že to je prostě jen dobře vedená kampaň, odpoví mi cílová skupina, že to přece není možné a oni v léčebné účinky jablek věří. Ano, PR prostě funguje a jelikož už reklama není pro lidi zajímavá, bude podobných blbostí v médiích čím dál tím více. Nechci se nikoho dotknout, jen mě stále nepřestává udivovat jak snadno lze s lidmi manipulovat….. Určitě nevím všechno nejlépe, jen by měli lidé začít klást více otázek. Protože často dostávají odpovědi, aniž by se ptali. A že jsou ty odpovědi cíleně mířené, asi netřeba psát. Nebo já zapomněl, je to potřeba, protože jinak si to někteří neuvědomí. (Neberte mě doslova, za jablka si dosaďte jakoukoli značku.)

Já sice nevím všechno nejlépe a můžu se mýlit, ale když se ohlédnu za poslední dobou a sečtu kolik článků na téma pedofilie vzniklo po uvedení jakéhosi YT videa, jsem téměř skálopevně přesvědčen o PR strategii a vedlejších zájmech některých lidí, kterým tečou zisky z reklamy, prokliků, sdílení a shlédnutí.
Uživatelský avatar
Hebeš
Na trestné lavici
Bydliště: Zlín
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 7
Výkřik do tmy: Tento uživatel již není aktivní a nyní již jen čeká, než mu na jeho žádost admini smažou profil.
Příspěvky: 422
Dal: 360 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Väčšine pedofilov stačia predstavy a fantázie (Refresher

Nový příspěvek od Hebeš »

Abych to doplnil, v mladé generaci dost lidí ví, že pedofilie není to samé jako zneužívání dětí. Ale berou pedofilii jako sklon ke zneužívání dětí. To jsem tak vypozoroval. Nahlíží na pedofily tak, že jsou nemocní, nebezpeční, touží po sexu s dětmi a je pro ně velmi náročné se udržet. Rovněž si myslí, že by jim mělo být bráněno v práci s dětmi a ve styku s dětmi. I jinak velmi tolerantní mladí lidé, kteří jsou vysoce tolerantní k menšinám, tak vnímají pedofily jako vysoce nebezpečné.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Kay

22letý youtuber chodí se 13letou dívkou! "Sex nemáme," tvrdí

Nový příspěvek od Kay »Na české youtubové scéně se zase objevil pořádný skandál. Po Tarym a jeho rychlé jízdě a divném chování k fanouškům se tentokrát o pozdvižení postaral youtuber Ondra Vlček. Je mu 22 let, podle svých slov chodí se 13letou dívkou a přijde mu to normální. O věkovém rozdílu dokonce natočil dlouhé video, kde všechno vysvětluje. Lidé v komentářích jsou ale věkovým rozdílem zděšení a často padá slovo „pedofilie“.

Youtuber Ondra Vlček má přes 220 tisíc odběratelů a teď pořádně rozvířil českou scénu. Jeho přítelkyni je totiž jen 13 let a lidé tak začali Ondřeje podezřívat z pedofílie. To se mu samozřejmě nelíbí a proto natočil video, kde se snaží vše vysvětlit.

Vlček tvrdí, že se vždy přátelil s mladšími lidmi, že se stejně starými vrstevníky si nemá moc co říct. A že stejné to je i v případě jeho nové lásky. Dokonce ve videu cituje i ze sbírky zákonů, kde popisuje, co přesně je sexuální zneužití mladistvého. A on se ničeho takového podle svých slov nedopouští.

"Já tady nikomu z vás nepotřebuju dokazovat, že spolu nespíme, nebo nemáme nic, co bychom mít neměli. (…) Já s Verčou žiju normální život, normální, dejme tomu, dětský romantický vztah a žádné věci spolu neděláme. Co maximálně děláme, je, že se držíme za ruku, nebo si dáváme pusu,“ vysvětluje Ondra na videu.

Na celé vyjádření youtubera se podívejte ve videu. Co si o tom myslíte? Je to v pořádku? Hlasujte v anketě na začátku článku.
Naposledy upravil(a) Kasz dne pondělí 22. 4. 2019, 22:46:27, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
Hebeš
Na trestné lavici
Bydliště: Zlín
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 7
Výkřik do tmy: Tento uživatel již není aktivní a nyní již jen čeká, než mu na jeho žádost admini smažou profil.
Příspěvky: 422
Dal: 360 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: 22letý youtuber chodí se 13letou dívkou! "Sex nemáme," t

Nový příspěvek od Hebeš »

Slyšel jsem v jednom videu, že prý zveřejnil fotku, jak jí hladí po zadku..
Nevím, jestli jí taková aktivita sama o sobě ublíží, ale tahat to na veřejnost je fakt zrůdnost, i pokud ona sama chce. Ten youtuber mi přijde velice hloupý, když se na videu, které nesleduje takřka nikdo dospělý, ptá, co znamená "jinak pohlavně zneužije".
Na druhou stranu tu máme nesmyslné komentáře tisíců lidí, že by ho měli vykastrovat nebo doživotně zavřít do vězení nebo do léčebny nebo, že by ho její rodiče měli brutálně zmlátit. (přičemž prý ho napadl její bratr, což také není správné).
Další špatní jsou ti youtubeři (zejména ti, které sleduje víc lidí, než jeho), kteří na to točí reakce a tím to šíří. Ti té dívce rovněž škodí.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Paulie86

Re: 22letý youtuber chodí se 13letou dívkou! "Sex nemáme," t

Nový příspěvek od Paulie86 »

No, já jsem zase četl, že je to údajně celé fake, žádný takový vztah nemá a celé si to vymyslel kvůli sledovanosti.
Nevím. Kdyby to pravda byla, opravdu se spolu jen "naslušno" vodili za ručičky a sem tam si dali pusu, tak z mého pohledu na tom z hlediska zákona nic protiprávního není, ale i tak by byl člověk idiot, pokud by se takovým vztahem veřejně chlubil. I kdyby z toho stokrát žádné trestní důsledky nebyly, tak riziko, že do toho bude vrtat policie nebo OSPOD a vláčet je oba po výsleších a pohovorech, za tu chvilku slávy nestojí.
Jestli opravdu nekecá a opravdu v tom nic víc než vodění se za ruce a pusinky není, tak mu imho na 99% žádný trestní postih reálně nehrozí, ale za ty opletačky to nestojí.
Pokud jde o nějakou morální nebo etickou stránku věci, to ať si posoudí každý sám.
Ad "fotka jak ji hladí po zadku" - otázka je, jestli taková fotka opravdu existuje, jestli je to opravdu fotka té holky a i kdyby byla, tak ani to samo o sobě nemusí naplňovat skutkovou podstatu nějakého trestného činu. Sáhnutí na zadek ještě samo o sobě není trestným činem (viz můj článek o definici TČ pohlavního zneužití).
Uživatelský avatar
Návštěvník

Re: Väčšine pedofilov stačia predstavy a fantázie (Refresher

Nový příspěvek od Návštěvník »

Já se hlavně bavím, jak jsou dnešní lidé naprosto demoralizovaní a přitom moralizují, jak jsou zahledění do sebe a přitom stále komentují druhé a v neposlední řadě, jak jsou neskutečně blbí a každému do nebe volajícímu "fakenews" jsou ochotni věnovat tolik času, prostoru a úsilí ve svém životě. Že by dnešní lidé měli tak prázdné životy? No na to si musí odpovědět každý sám. Stejně jako si každý musí určit, jestli bude informacím věřit či nikoli, jestli je ochotný věnovat trochu úsilí zkoumání a zjišťování pravdy. Schválně, kolik z těch kdo stále věří onomu blábolu o pedofilním jůtuberovi si alespoň zkusilo ověřit pravost účtu, pokusili se dohledat jiné účty oné osoby, jak jsem naznačoval dříve anebo kdo jen tupě s otevřenou pusou nekoukal na monitor ale místo toho, se zamyslel, proč by někdo s něčím takovým vůbec šel na světlo?

Ať si myslíte co chcete (nikomu jeho možná "chybný" názor totiž neberu :D ), jelikož jsem zahlédl nějaké video "Jdu k psychiatrovi", očekávám nejpozději kolem konce školního roku video s názvem "Tak jsem v Bohnicích" a pak "Dostal jsem jen podmínku a moje holka se pokusila o sebevraždu, tak strašně se milujeme". A pak už přijde asi jenom "Zjistil jsem že je mi nevěrná s ještě starším dědkem než jsem já". :D