Zneužívání dětské práce na Chotěbořsku (Česká hospodyně)

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Uživatelský avatar
Návštěvník

Zneužívání dětské práce na Chotěbořsku (Česká hospodyně)

Nový příspěvek od Návštěvník »

Zneužívání dětské práce na Chotěbořsku (Česká hospodyně, rok 1906)

Když děti pomáhají rodičům, tak na tom určitě není nic špatného. Nutit malé děti pracovat třeba i 20 hodin denně ale už v pořádku není - a právě podobné věci v okolí Chotěboře popisuje článek z roku 1906.
O dětské bídě na Chotěbořsku a sousedních okresech v poslední době rozepisují se mnohé noviny.


Krajina ta jest totiž sídlem vlasařského průmyslu; hotoví se tam vlasové síťky. Při výrobě je zaměstnáno mnoho dětí, mnohé síťkují již od 6 let a v četných osadách není jediného dítěte, jež by nebylo nuceno k této práci.

Nerozumní rodiče volají k této práci své děti z rána od 5, ba i od 4 hodin, mají je k ní v poledních přestávkách, když si mají odpočinouti od školního namahání a žádají, aby pracovaly do 11 i do 12 hodin v noci.

V prázdných dnech musí plésti od rána do noci, namnoze 12—20 hodin denně.

Síťkování je práce úmorná a vysilující, zvláště v zimě při nedostatečném světle a vzduchu.

Síťkováním klesá v obcích tělesná zdatnost a potlačuje se duševní rozvoj. Celé mladší pokolení je sešlé a mravně pokleslé. Muziky, pití kořalky a kouření je mu životní potřebou. A přece za práci 12-20 hodinnou dostávají jen 1 — 1,20 K denně.

Zpráv těchto všimla si zemská školní rada a nařídila v této příčině šetření.


Obrázek
odkaz na foto

zdroj foto i text bejvavalo.cz