"Očistěme pedofily a další stigmatizované!" (Echo24.cz)

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
tom.poustevnik
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 9
ve věku do: 13
Příspěvky: 49
Dal: 4 poděkování
Dostal: 17 poděkování

"Očistěme pedofily a další stigmatizované!" (Echo24.cz)

Nový příspěvek od tom.poustevnik »


V souvislosti s právě probíhajícím festival Prague Pride přišla aktivistka Marie Feryna s poměrně radikálním názorem, který publikovala v literárním časopise Tvar. Feryna poukazuje, že samotná gay komunita dokáže být netolerantní k menšinovým skupinám. Věří, že však dojde k očištění ostrakizovaných komunit, například pedofilů.

„Zkrátka a dobře – budoucnost není jen queer, ale radical queer, resp. taková být musí. Je třeba skončit s izolovaností jednotlivých podskupin queer komunity, vzpomenout si, že ještě není dobojováno, a to ani legislativně. Navíc legální rovnost není rovností osobní a rovná práva ještě neznamenají rovné podmínky a příležitosti,“ píše Marie Feryna ve svém článku.

„Radical queer znamená zrušit sexuální a rodové normy, očistit stigmatizované menšiny (včetně např. pedofilní komunity, o kterou Prague Pride s ohledem na malé liberální krůčky vpřed nestojí, protože se jí dané téma zdá příliš kontroverzní). Nepřizpůsobit se, měnit společnost,“ apeluje Feryna.

Feryna vyčítá homosexuální komunitě, že se moc přizpůsobuje většině společnosti, a že z diplomatických důvodů nechce otevírat nepopulární témata. Aktivistka považuje dokonce samotný institut registrovaného partnerství jen za „další ostrakizační a stigmatizační nástroj, udržující vnímání neheterosexuálních osob jako osob nižší kategorie, jimž nejsou přiznána táž práva jako ostatním.“

Pedofilní komunitou se před třemi lety zabýval i dokumentární film Veroniky Liškové Danielův svět. Hlavní hrdina Daniel se rovněž setká s jedním z pořadatelů Prague Pride, kterého se táže na možnost pedofilů zúčastnit se průvodu. Pořadatel potvrdil, že průvodu se může zúčastnit kdokoliv.

Časopis Tvar existuje již od roku 1990 a je zaměřený převážně na současnou literaturu a literární kritiku. Publikuje původní poezii a prózu, rozhovory, kulturní publicistiku, literárněvědné a literárněhistorické studie. Marie Feryna je básnířkou, ale taktéž aktivistkou, která sezabývá především genderem a queer otázkami. Zároveň je členkou předsednictva Mladých zelených. V nedávné době prodělala coming out.A původní článek z časopisu Tvar, na který článek odkazuje:

Polistopadové dění okolo queer komunity lze nahlížet z různých pozic. Chceme-li být optimistické, můžeme si připomenout vítězně ukončené boje za registrované partnerství, vznik různých podpůrných a aktivistických organizací, konání pochodů hrdosti. Můžeme si připomenout, že legislativa nám zaručuje rovnost bez ohledu na naši sexuální, rodovou či pohlavní identifikaci. Můžeme si připomenout, že díky prudkému rozvoji technologií a (zejména) sociálních sítí už nám daleko méně hrozí samota plynoucí z nekonformní identity.

Ovšem optimismus je past, která se daleko výrazněji rozevírá pod námi, kteří a které se neidentifikujeme v souladu se společenskou normou. Aktivistické a podpůrné organizace se v nepřímé úměře s vlastním mocenským růstem konformizují a z diplomatických důvodů opomíjejí tzv. nepopulární témata. Instituce registrovaného partnerství je z podstaty jen další ostrakizační a stigmatizační nástroj, udržující vnímání neheterosexuálních osob jako osob nižší kategorie, jimž nejsou přiznána táž práva jako ostatním. Legislativa diskriminuje. Sociální sítě umožňují velmi časté páchání zločinů z nenávisti. A co si budeme povídat, na ulici nás klidně kdekdo napadne taky.

Tímto černobílým způsobem dnešní situaci vykresluji záměrně a mám k tomu pádný důvod – díky polarizaci vidění světa jsem schopna ukotvit pojmy a pozice, o nichž chci v následujících odstavcích pojednat, přičemž hovořit o dlouhodobě se vyvíjející toleranci k queer menšině by bylo vpravdě neefektivní.

Samotný pojem queer má pejorativní původ – v překladu „divný, výstřední“ – a jeho význam konstituovala cisheteronormativní1 většina. Jenže ani ta se nedokáže bránit apropriaci (v tomto případě velice pozitivní), a tak queer komunita ono slovo přejala a začala používat k (sebe)identifikaci. I v rámci komunit je však jeho význam výrazně fluidní – ne každá lesba je automaticky queer, ne každý queer člověk musí být nutně neheterosexuální atd. Zároveň však v očích mnohých získalo explicitně politický podtext: na rozdíl od slov jako lesba, gay či transsexuál (což je navíc termín medicínský, nikoli společenský) totiž vedle vědomí odlišnosti začalo reflektovat, že proti sexuálním a rodovým stereotypům je potřeba aktivně bojovat. Queer jako pojem politický, autonomní a solidární. Queer jako připomínka, že emancipace leseb musí jít ruku v ruce s emancipací gayů, že emancipace neheterosexuálních cis lidí jde ruku v ruce s trans*2 emancipací. Queer jako neustat v boji, i když jsme zdánlivě dosáhli svého.

Paralympiáda za zavřenými dveřmi

Na jedné straně tedy stojí stát. Stát, který šikanuje. Společnost, která v menší či větší míře šikanuje. Proč? Protože je cisheteronormativní, totiž taková, že ustavuje cis identitu a heterosexualitu jako normu, jako charakteristiku člověka, který je tzv. normální a společnost neohrožující – což je sám o sobě nesmysl. Rodová a sexuální identita není ničím, co by danou osobu nějak (dis)kvafilikovalo po morální či lidské stránce. Problém ovšem může nastat v okamžiku, kdy se s tímto modelem pokusíme příslušníka či příslušnici cisheterosexuální většiny konfrontovat. Nezřídka totiž následuje námitka, že se jako cis necítí a neidentifikuje, že je „zkrátka ten/ta“. Je konfrontován/a s doposud ne příliš známým a užívaným výrazem. Právě zde se ale děje nereflektování vlastní většinové identity, která pak vyděluje non-cis identity jako zvláštní, kuriózní a nenormální. To, co je ve společnosti široce rozšířené, se do našeho podvědomí úspěšně vkradlo a zakořenilo tam natolik, že si své předsudky často ani neuvědomujeme a naše adorovaná (pseudo)tolerance je tak pouze zmírněnou variantou předsudků. Přiznejme si – kdo z nás alespoň jednou v životě neslyšel či nečetl výroky jako „nemám nic proti homosexuálům, když si to dělají doma v ložnici“? Cisheterosexuální část populace nezřídka zapomíná na to, že její sexuální projevy (i kdyby šlo třeba o pouhý polibek) jsou úplně stejně přirozené jako projevy neheterosexuální. Heterosexualita je konstrukt, homosexualita jakbysmet.

Přesně tyto zakořeněné předsudky se promítají i do kritiky pochodů hrdosti, jimž je často vytýkáno, že se stylizují do karnevalu, do přehlídky nejrůznějších úchylek a podivností. Proč je ale právě tato pestrost důležitá? Proč by měl být pochod hrdosti alespoň z části právě onou přehlídkou? Jednoduše proto, že alespoň jeden den v roce může každá osoba vyjít ven, v jakém oblečení chce, a nemusí se bát, že by ji za to někdo napadl. Nemusí svou svobodu zavírat do ložnice, do bytu, může vyjít a říci: „Jsem tu, jsem taková a jsem na to hrdá.“ A je úplně jedno, zda maskulinní cis muž vyjde ven v dlouhé večerní, zda na sebe žena oblékne latexovou kombinézu. V onen den je to konečně jedno a tlak, který společnost na nonkonformní osoby dennodenně vyvíjí, ať už skrze předsudky, média či legislativu, je alespoň na okamžik ten tam.

Tyto problémy s reflexí společenských konstruktů se ovšem netýkají jen každodenního osobního života, nýbrž i například toho aktivistického. Velmi výrazně se projevily třeba v případě tzv. pussy hats při pochodu žen na Washington – symbolem tohoto pochodu se staly růžové čapky ve tvaru kočičích hlav – i s oušky. Odkazovaly tak na sexuálně predátorské chování a vyjadřování tehdy čerstvě zvoleného Donalda Trumpa. Tím se ovšem pochod žen na Washington stal pochodem cis žen – pochodem žen, které využívají symboliku vlastních pohlavních orgánů, s nimiž je jejich rodová identifikace v souladu. Přitom Donald Trump kromě podporování kultury znásilňování velmi rád pěstuje i transfobii. Obdobně nedomyšlená byla třeba i „solidární“ kampaň na sociálních sitích proti Putinovi a koncentračním táborům pro neheterosexuální osoby v Čečensku – uživatelky svou běžnou profilovou fotografii vyměnily za portrét zmíněného Vladimira Putina, avšak výrazně nalíčeného někde na půl cesty ke stylizaci do drag queen. Ostatně co je jednoduššího než se tyranovi vysmívat skrze nařčení z latentní homosexuality a nekonformních preferencí coby důvodů jeho homofobie, že, milí solidární lidé?

Neméně špatně je tomu v případě politického života. Operování s queer identitou a výše zmíněnými rovnostářskými principy nepřináší kýžené – a nutné! – výsledky. Opět se totiž jedná o to, že dlouhodobá politická reprezentace – kleronacionalistickou částí KDU-ČSL počínaje, narůžovo lakovaným homofobním konzervatismem TOP 09 konče – odmítá ideje rovnosti reflektovat a spíše slyší na diskriminační požadavky svých voličů a voliček. Jak jinak si lze vysvětlit, že ve veřejnoprávním médiu může Jiří Čunek přirovnat život neheterosexuálních osob k paralympiádě? Že Prahou může pochodovat Hnutí pro život, které chce osobám s funkční dělohou mluvit do zacházení s jejich vlastním tělem a druhý dechem dodávat, že neheterosexuální chování je nepřirozené?

Pokud už tedy ze své mocenské pozice k legislativním změnám blahosklonně svolí, zjistíme, že místo emancipace tím sleduje pouze uniformizaci společnosti – a není divu, pokud je ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu člověk, který se prezentuje jako „obyčejný kluk“ (také cítíte ten nahnědlý nádech podobný slovnímu spojení „slušný člověk/Čech“?), jehož veřejná vyjádření nejsou než umně skrývaným šovinismem a transfobií?

Nepřizpůsobuj se, měň společnost

Zmíněná snaha o uniformizaci je však také častou (protože funkční) vyjednávací taktikou českého LG(BT) aktivismu – to ostatně lze vidět na sloganech, jimiž se v minulých letech prezentovala například akce Prague Pride – třeba že „všichni jsme stejně teplí“. Jako by nutným průvodním zlem queer emancipace bylo splynutí a zešednutí, přitom kdekoli jinde se klade důraz na diverzitu a jedinečnost.

Právě ono přizpůsobení, ona snaha o splynutí z podstaty způsobuje bolest – vrhá na člověka vinu, že se něčím provinil a měl by se kát a své hříchy odčinit. Pro začátek mlčet. Pokud mlčení poruší, měl by raději vklouznout do patriarchálních rodových stereotypů, aby ukázal, že je přece „normální chlap, který zkrátka má rád chlapy“. A pokud ani to ne, měl by být rád, že homosexualita už není trestná. Nebo že není trestné nosit oblečení opačného pohlaví. A pokud ani to, selhal a rovnoprávnost si zkrátka nezaslouží. Toto uvažování se však neobjevuje jen v cisheterosexuální většině, nýbrž i v queer komunitě, kdy hypermaskulinní gayové projevují nenávist vůči gayům, kteří tak maskulinní nejsou, kdy lesby zpochybňují identitu bisexuálních žen, kdy by jedna podskupina tu druhou z komunity nejradši vyškrtla.

Jak již bylo napsáno výše, nonkonformní sexuální či rodová identita nemá vliv na morální úroveň daného člověka – je nutno ale zároveň důrazně připomenout, že kromě negativního vlivu nemá ani ten pozitivní. V queer komunitě lze najít předsudky jako v kterékoli jiné skupině či společnosti obecně – ať už jde o xenofobii (často spojenou s homonacionalismem), sexismus, rasismus či transfobii. Je ovšem dlouhodobě zarážející, že někdo, kdo byl po staletí vystaven diskriminaci a komu se pomoc a solidarita ostatních velmi hodila, není pak schopen být sám solidární. Je zarážející, že třeba samotná Prague Pride chce být v tomto roce heteroinkluzivní, a to navzdory tomu, že nezvládla být inkluzivní pro trans* lidi (pokud by se o to aktivisté a aktivistky ze spolku Trans*parent nepřičinili sami). Je skandální, že se na queer turistiku pohlíží jako na niche ekonomiku a že někdo zvládne cizí diskriminovanou identitu velmi dobře zpeněžit (a ještě o tom pořádat obchodní sympozia). Je skandální nechránit vlastní lidi před předsudky a bezohledným kapitalismem a navzájem se izolovat. A přitom je to opět Prague Pride, která v anotaci jednoho ze svých červnových workshopů má uvedeno následující:

„Často se mluví o ‚pink money‘ – jaká je však u nás realita? Jaké jsou zkušenosti firem, které se ve své komunikaci na českém trhu zaměřily na LGBT komunitu? Měly tyto aktivity efekt, jak na ně reagovali zákazníci a zaměstnanci? Jak oslovit cílovou skupinu LGBT zákazníků? I těchto otázek se dotkneme v panelové diskusi, které se zúčastní: Roman Kocián, Primeros, Jan Vošta, Staropramen a Václav Gráf, Airbnb.“


Ano, správně, Airbnb, společnost, která ignoruje sociální problémy a podílí se na vybydlování celých čtvrtí ve jménu většího a většího zisku. Quo vadis, Prague Pride?

Zkrátka a dobře – budoucnost není jen queer, ale radical queer, resp. taková být musí. Je třeba skončit s izolovaností jednotlivých podskupin queer komunity, vzpomenout si, že ještě není dobojováno, a to ani legislativně. Navíc legální rovnost není rovností osobní a rovná práva ještě neznamenají rovné podmínky a příležitosti. Radical queer znamená zrušit sexuální a rodové normy, očistit stigmatizované menšiny (včetně např. pedofilní komunity, o kterou Prague Pride s ohledem na malé liberální krůčky vpřed nestojí, protože se jí dané téma zdá příliš kontroverzní). Nepřizpůsobit se, měnit společnost.

Nechť je tedy tato stať vzkazem. Všem, kteří se queer emancipačnímu hnutí snaží něco diktovat a stavět ho do role hnutí, které by s privilegovanou většinou mělo splynout, ať řekne: „Chyba není v nás, našich identitách a našich preferencích. Chyba je ve vás a vašich směšných a ponižujících tradicích, jimiž se tak rádi zaštiťujete. My nejsme ti, kdo by se měli přizpůsobit.“
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Očistěme pedofily a další stigmatizované, vyzývá aktivis

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Autorka je na mě moc radikální, chce naprosto jinou společnost a očištění pedofilů je jen malou součástí její vize. Já se obávám, že je to nerealizovatelné; mně by stačilo pár změn, které budou kosmetické a pomalé - ničeho jiného se dosáhnout nedá.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Myš
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Mám
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Všimli jste si letos, kolik se urodilo jmelí?
Příspěvky: 892
Dal: 145 poděkování
Dostal: 817 poděkování

Re: Očistěme pedofily a další stigmatizované, vyzývá aktivis

Nový příspěvek od Myš »

S Marií se znám, mimo jiné z mé přednášky na Klinice. A co se týče nutnosti se zbavovat genderových stereotypů a rolí, souhlasím.

Rasismus, sexismus atd. je hluboce zakořeněný a tedy se těchto jevů jen tak nezbavíme. Velkých kroků po cestě bych se ale v zásadě nebál (ač moderní západní státy je mají více méně již za sebou), jsou třeba. Bez zrušení otroctví by rasismus ustupoval těžko. Ač i to bylo součástí jistého společenského vývoje, dělo se tak přes značnou nevoli a udělat z 3/5 člověka "celého" člověka byl jistě velký krok, byť tím segregace zdaleka neskončila
"Life is a waterfall, we're one in the river and one again after the fall
swimming through the void we hear the word
we lose ourselves but we find it all..."
SOAD
Uživatelský avatar
Daniel
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: O každé dívence smýšlej, chovej se k ní a jednej s ní tak, jako by to byla tvoje milovaná dcera.
Příspěvky: 523
Dal: 554 poděkování
Dostal: 717 poděkování

Re: Očistěme pedofily a další stigmatizované, vyzývá aktivis

Nový příspěvek od Daniel »

Přečetl jsem si odkazované články a první asociace, která mi naskočila na mysl, byl Lev Davidovič Trocký a jeho idea permanentní revoluce.

Jestli si můžu za sebe přát nějakou změnu ve společnosti, přeji si, abych mohl veřejně říct, že jsem pedofil a 99% lidí by zareagovalo podobně, jako těch několik blízkých lidí, kteří to o mě vědí. A jestli jsem si něčím jistý, tak tím, že této změny nelze dosáhnout žádným antidiskriminačním zákonem na ochranu sexuálních menšin, ani revolučními změnami.
Všichni dospělí byli nejdříve dětmi. Ale málokdo se na to pamatuje.
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Uživatelský avatar
Little Hero
Registrovaný uživatel
Bydliště: Plzeň
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 5
ve věku do: 12
Příspěvky: 145
Dal: 17 poděkování
Dostal: 42 poděkování

Re: Očistěme pedofily a další stigmatizované, vyzývá aktivis

Nový příspěvek od Little Hero »

Pan Doležal zase perlil...

Minulý týden se ve veřejném prostoru objevil požadavek na legalizaci pedofilie a zrovnoprávnění, osvobození pedofilů. Vznesla jej básnířka Marie Feryna. Když nad požadavkem hloubám, vychází mně, že vedle legalizace pedofilie bychom měli legalizovat i znásilnění a sadistické sexuální mučení. Poslechněte pár argumentů.

Marie Feryna vznesla požadavek na zrovnoprávnění pedofilů a pedofilie. Jde v podstatě o požadavek na to, aby pedofilní deviant mohl a směl použít nějaké dítě ke svému sexuálnímu uspokojení. Dítě, které s něčím podobným nesouhlasí, dítě, jež pedofil použije jako živou hračku, jako objekt, který mu poslouží k dosažení orgasmu.

Že je takový požadavek naprosto nepřípustný, není asi třeba zdůrazňovat. Drzost a neomalenost advokátky úchylů zašly tak daleko, že by se těžko našel někdo, kdo by s ní souhlasil. Já jsem její požadavek ale do důsledků promyslel a najednou mám pocit, že paní Feryna otevřela láhev s džinem. Ne s tou kořalkou, ale s tím duchem. Duchem, jenž ničí vše okolo. Protože není možné „obětovat“ jen děti. Není možné navrhovat, aby děti směly být používány jako sexuální hračky deviantů, a přitom se těšit pohodě a bezpečí někde v teploučku.

Totéž co pedofilové totiž dělají i jiné odrůdy deviantů — jmenovitě sexuální agresoři a sadisté. Podobně jako pedofil i znásilňovač či sadista prostě použije tělo druhého člověka — sice dospělého, ale to je jedno — k vlastnímu sexuálnímu uspokojení bez ohledu na názor a potřeby znásilňovaného či mučeného. Pedofil, sadista i agresor prostě jednají s druhou lidskou bytostí jako s objektem. Proto kromě pedofilů by měla milostivá paní hájit i práva sadistů a znásilňovačů.

Takže — pokud paní Feryna myslí svůj návrh vážně, mám následující nápad: Mám pár známých černých feťáků, kteří jsou sadisticky orientovaní a kteří si rádi pohrajou s letovačkou a štípačkami. Dělá jim to dobře. A pokud to paní Feryna s tou legalizací pedofilie myslí vážně, měla by především ona sama uspokojit sadisty a agresory, měla by jim poskytnout svoje tělo stejně, jako chce poskytovat těla dětí pedofilům.

Takže, milá paní: Kdy a kam vás mohou mí deviantní přátelé přijít mučit a znásilnit? Anebo schvalujete sexuální násilí jen v momentě, kdy se děje na bezbranném dítěti, a sama chcete zůstat v bezpečí?
Uživatelský avatar
Silesia
Registrovaný uživatel
Varování: 1
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 8
ve věku do: 13
Příspěvky: 939
Dal: 306 poděkování
Dostal: 228 poděkování

Re: Očistěme pedofily a další stigmatizované, vyzývá aktivis

Nový příspěvek od Silesia »

To už tu je :-)
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Očistěme pedofily a další stigmatizované, vyzývá aktivis

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Není, to si pleteš s jiným článkem z Reflexu. :) http://www.pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?p=40473#p40473
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.