TOP 09 chce v zákonech posílit ochranu dětí

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7973
Dal: 1176 poděkování

TOP 09 chce v zákonech posílit ochranu dětí

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

TOP 09 chce v zákonech posílit ochranu dětí

Vždy, když politik mluví o posílení ochrany dětí, okamžitě větřím nějakou špatnost, a taky že ano:

... Podle trestního zákoníku musí každý občan, který má podezření, že byl spáchán trestný čin, tento čin nahlásit. Tuto možnost ale nemá lékař, který se o trestném činu dozví při vyšetření pacienta. „Konkrétně sexuolog může ohlásit pouze hodnověrné podezření ze spáchání trestného činu zneužití dítěte k výrobě pornografie, zatímco trestný čin pohlavní zneužití dítěte ohlásit nesmí ani policii, ani OSPODu,” vysvětluje místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Sněmovny Gabriela Pecková (TOP 09). Navrhuje proto, aby lékař mohl zneužívání legálně oznámit. ...

Příslušný brífink si můžete poslechnout v čase 34:30: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058060603/

Asi by to chtělo jim napsat.
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 495 poděkování

Re: TOP 09 chce v zákonech posílit ochranu dětí

Nový příspěvek od Jednorozec »

A jak přesně by jako nahlášení již proběhlého případu pomáhat ochraně dětí??
Jsou tak hloupí nebo je jim to jedno?
Jediné k čemu něco takového může vést je zabránění některých návštěv u sexuologa a tím i možnosti nějaké pomoci...
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7973
Dal: 1176 poděkování

Re: TOP 09 chce v zákonech posílit ochranu dětí

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Studoval jsem to dnes podrobněji. Poslankyně MUDr. Gabriela Pecková navrhuje opravdu velmi jednoduchou změnu — v § 368 trestního zákoníku (neoznámení trestného činu) přidat do seznamu trestných činů, které je trestné neoznámit, i pohlavní zneužití:

Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin ... braní rukojmí (§ 174), pohlavní zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), ... a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

I důvodová zpráva je velmi stručná:
Gabriela Pecková píše:Současná právní úprava zavazuje každého občana k oznámení trestného činu, má-li hodnověrné podezření, že byl spáchán, nebo byl-li jeho svědkem. Přesto tuto možnost nemá lékař, který se o něm dozví při vyšetření pacienta, konkrétně sexuolog může ohlásit pouze hodnověrné podezření ze spáchání přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie, protože to je taxativně uvedeno v §368 Tr.Z., zatímco trestný čin pohlavní zneužití dítěte ohlásit nesmí ani policii, ani OSPODu, protože taxativně v zákoně uvedeno není a lékař nemůže hodnověrně určit, zda bude pacient ve zneužívání pokračovat.
Aby tedy měl lékař legální možnost tento trestný čin oznámit, je potřeba taxativně v §368 pohlavní zneužití dítěte uvést, a tak ve větší míře chránit děti před těmito zločiny a jejich pachatele stíhat a postihovat.
Návrh nemá dopad do státního rozpočtu a je v souladu s právním řádem České republiky i mezinárodními závazky.
Jde o sněmovní tisk 588 (stav projednávání), který se týká pouze vězeňství, takže pozměňovací návrh poslankyně Peckové je vlastně přílepek.

Dopis bych zatím napsal jen poslynkyni Peckové. Budu sledovat stav projednávání a pokud se ukáže, že se jejím pozměňovacím návrhem hodlají poslanci nějak zabývat a ne ho rovnou odmítnout, můžeme případně napsat i ostatním poslancům. Můj koncept dopisu je tento, zatím jsem ho neposlal, budu rád za připomínky:

Vážená paní poslankyně Pecková,

reaguji na váš pozměňovací návrh k novele trestního zákoníku (sněmovní tisk č. 588), kterým by byla oznamovací povinnost rozšířena i na pohlavní zneužití. V trestním právu víc než kde jinde platí, že změny zákonů mohou mít nezamýšlené vedlejší účinky a i dobře míněná zpřísnění právní úpravy mohou paradoxně vést ke zvýšení kriminality nebo k většímu utrpení obětí. Váš návrh bohužel spadá právě do této kategorie.

V první řadě je zarážející, že ač svůj návrh zdůvodňujete tím, že je třeba zavést MOŽNOST, aby LÉKAŘ mohl oznámit pohlavní zneužití, chcete ve skutečnosti zavést POVINNOST, aby KAŽDÝ musel oznámit pohlavní zneužití. Pokud byste chtěla zavést pouze možnost pro lékaře a nikoli povinnost pro všechny, musela byste svůj návrh formulovat mnohem úžeji. V následujících řádcích tedy musím vycházet z toho, že podle vašeho návrhu bude zavedena povinnost každého (nikoli jen možnost lékaře) oznámit pohlavní zneužití.

V českém právním řádu existuje povinnost připravované či páchané pohlavní zneužití překazit, ale neexistuje povinnost již spáchané pohlavní zneužití oznámit. Tato právní úprava je tradiční a má své dobré důvody. Obětem pohlavního zneužití totiž nezpůsobuje trauma jen samotné jednání pachatele (primární viktimizace), ale velmi ponižující a zahanbující je pro ni i následné vyšetřování před orgány činnými v trestním řízení (sekundární viktimizace). Sekundární viktimizace je velkým problémem i u dospělých obětí sexuálních trestných činů, natož pak u dětí. V moderní době se sice zavádějí metody, jak sekundární viktimizaci zmírnit (např. tím, že oběť musí vypovídat jen jednou a výslech má být veden co nejcitlivěji), ale stále jde jen o částečné zmírnění, nikoli o eliminaci. Právě proto zákonodárce ponechává na úvaze toho, kdo se o již proběhlém pohlavním zneužití dozvěděl, zda má oběť tomuto sekundárnímu traumatu vystavit a zda by tím nezpůsobil více škody než užitku.

U široké veřejnosti panuje dojem, že pohlavní zneužití má obvykle podobu brutální penetrace oběti proti její vůli, což je tak krajně závažný zločin, že sekundární viktimizace v porovnání s tím vypadá relativně snesitelně. Ve skutečnosti ale takto vypadají jen ty nejzávažnější případy a mnohem častěji jde při pohlavním zneužívání o pouhé osahávání na intimních místech, přičemž oběť s tím v dané chvíli leckdy souhlasí nebo je jí to lhostejné. Je mimo jakoukoli pochybnost, že i takový způsob pohlavního zneužití je odsouzeníhodný a nepřijatelný, ale nemůžete se divit potenciálním oznamovatelům, že takové pohlavní zneužití raději neoznámí, protože oznámení by rozjelo policejně-soudní mašinerii, která by oběti ve výsledku ublížila více, než jí původně ublížil pachatel. Pokud lidem vezmete možnost pohlavní zneužití legálně neoznámit, přinesete tím obětem pohlavního zneužití mnohem více utrpení, než kolik musejí snášet dosud.

Váš pozměňovací návrh by ale byl velmi problematický i tehdy, pokud byste ho upravila tak, aby zaváděl skutečně jen možnost lékaře (nikoli povinnost každého) oznámit pohlavní zneužití. Nevím totiž, jak by se dalo zajistit, aby se možnost ve skutečnosti nestala převlečenou povinností. Stačilo by, aby nějaký vysoce postavený představitel lékařské samosprávy pojal dobrý úmysl ochránit děti (přičemž by se dostatečně nezamyslel nad možnými paradoxy a nezamýšlenými vedlejšími účinky) a aby vydal lékařům interní pokyn, že možnost oznámit pohlavní zneužití musejí využít vždy a že se tedy z možnosti stává povinnost. Povinnost by se z možnosti mohla stát i fakticky - tím, že by společenský odpor k pohlavnímu zneužívání natolik vzrostl, že by se lékař bál pohlavní zneužití neoznámit, protože jinak by byl vláčen po titulních stránkách Blesku a reportážích Novy jako ten, kdo podporuje pohlavní zneužívání, a nikdo by mu už nikdy ani ruku nepodal. V současné situaci, kdy lékař nemá legální možnost pohlavní zneužití oznámit, takové problémy nemáme. Proč by to tak nemohlo zůstat?

Moje hlavní námitka ale spočívá v něčem jiném. Při brífinku, na kterém jste svůj pozměňovací návrh představovala, jste uvedla příklad pedofila, který se nechce léčit. Zkusila jste ale se někdy vžít do kůže pedofila, který se léčit chce? Jistě se shodneme na tom, že je žádoucí, aby pedofilové sexuologa alespoň někdy (a pokud možno co nejdříve) navštívili, a že se tím značně snižuje riziko, že něco spáchají. Jenže už teď je obrovský problém s tím, že většina pedofilů žádného sexuologa nikdy v životě nenavštíví - prostě se z mnoha důvodů bojí, i když nikdy nic nespáchali, a nejsou dostatečně právnicky vzdělaní na to, aby věděli, že ke strachu není důvod. Pokud nyní přijmete zákon, že sexuolog musí povinně ohlásit pohlavní zneužití, strach pedofilů navštívit sexuologa se ještě zvětší. Bohužel se může snadno stát, že dotyčný pedofil se k sexuologovi nakonec dostane - jenže až poté, co spáchá závažnější pohlavní zneužití, tedy v okamžiku, kdy už je pozdě. Tomu se přitom bývalo dalo zabránit, kdyby dotyčný pedofil byl naštívil sexuologa včas. Jenže on ho nenavštíví, protože váš pozměňovací návrh ho od toho ještě více odradí a ještě více ho vystraší. Proto doufám, že váš pozměňovací návrh nebude přijat nebo že ho sama vezmete zpět.

Pokud byste chtěla skutečně chránit děti, doporučoval bych vám předložit ve sněmovně něco jiného - to, co dlouhodobě navrhuje Československá pedofilní komunita: aby do školní sexuální výchovy byly zařazeny informace o pedofilii. Mladí pedofilové si uvědomují to, že se jim líbí děti, nejčastěji na začátku puberty, tedy kolem 13 let. V tomto věku se ve škole většinou dozvídají, jak by měli postupovat, pokud by je někdo zneužíval, ale nedozvědí se, že by se jim mohly líbit děti a co v tom případě dělat. Přitom obvykle nemají o pedofilii žádné informace a leckdy si ani nepřiznají, že jsou pedofilové ("přece nejsem ten násilník z televizních zpráv"). Domnívám se, že jen ten pedofil, který o sobě ví, že je pedofil, to může nějak řešit, např. navštívit sexuologa. Čím budou pedofilové informovanější, tím méně bude zneužitých dětí.

S pozdravem
Gabriel Svoboda
http://www.pedofilie-info.cz
http://www.nejenhomo.cz
Scopi
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Jsi můj večer, jsi můj den.
Jsi moje skutečnost, jsi můj sen.
Jsi moje všechno, jsi moje nic
a já ti chci říct,
že už mi scházíš čím dál tím víc!!!
Příspěvky: 479
Dal: 141 poděkování
Dostal: 212 poděkování

Re: TOP 09 chce v zákonech posílit ochranu dětí

Nový příspěvek od Scopi »

Podle mého perfektně napsané, žádné připomínky nemám :)
Amor non est sanabilis
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7973
Dal: 1176 poděkování

Re: TOP 09 chce v zákonech posílit ochranu dětí

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

E-mail odeslán, tak uvidíme.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7973
Dal: 1176 poděkování

Re: TOP 09 chce v zákonech posílit ochranu dětí

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Gabriela Pecková dosud neodpověděla. K jejímu návrhu nikdo nepřijal žádné usnesení, ani se k němu nikdo nevyjadřuje, protože je to přílepek mimo hlavní téma projednávané novely. Tak nevím, co očekávat. Máme před sebou ještě 3. čtení ve sněmovně, senát a prezidenta.
Gabriela Pecková ve 2. čtení píše:Dobrý podvečer, dámy a pánové, pane předsedající. Vloni v květnu konečně Česká republika připojila svůj podpis pod Lanzarotskou konvenci, tedy mezinárodní úmluvu o boji proti sexuálnímu násilí na dětech. Tím ovšem moje úloha neskončila. Teď je třeba ji naplňovat. A já jsem tedy využila otevření trestního zákoníku k tomu, abych navrhla drobnou změnu.

Asi se všichni shodneme, že sexuální násilí na dětech patří skutečně k jednomu z nejodpornějších zločinů a přesto mnoho pachatelů uniká spravedlnosti nepotrestáno. V čem je problém? Jednak v tom, že děti samy - a nezáleží příliš na věku - nejsou zcela schopny úplně rozlišit tu hranici, kdy se jedná o náklonnost a kdy se jedná již o sexuální zneužívání. O mnoho lépe na tom nejsou ani pracovníci, třeba pedagogičtí pracovníci, kteří s dětmi pracují, přicházejí do styku, protože následky sexuálního násilí na dětech se projeví na duši. Nebývají poznamenány modřinami, takže zatímco asi učitel tělocviku dokáže poznat, že dítě je doma či jinde vystaveno fyzickému násilí, tak u sexuálního zneužívání tomu tak není. Ty rány na duši prostě tak snadno viditelné nejsou. A v neposlední řadě i osoby, které o tomto typu násilí vědí, tak z nejrůznějších důvodů se zdráhají ho oznámit nebo ho přímo tají. Známe případy, kdy dívenka je zneužívána novým partnerem maminky a maminka z obavy, aby o tohoto partnera nepřišla, tento zločin neohlásí.

Současná právní úprava sice zavazuje každého občana k oznámení trestného činu, má-li hodnověrné podezření, že byl spáchán nebo se stal jeho svědkem. Tuhle možnost ale nemá lékař, většinou s odborností sexuologie, který se dozví o tomto jednání při vyšetření pacienta. Může oznámit pouze přečin zneužití dítěte za účelem výroby pornografie, protože je to taxativně uvedeno v § 368 trestního zákoníku. Trestný čin pohlavního zneužití dítěte ohlásit nesmí a to ani orgánům činným v trestním řízení ani OSPODu, protože taxativně v zákoně to uvedeno není a lékař nemůže hodnověrně určit, zda bude pacient ve zneužívání pokračovat. Aby tedy měl lékař legální možnost tento trestný čin oznámit, je potřeba taxativně v § 368 pohlavní zneužití dítěte uvést a tak ve větší míře chránit děti před těmito zločiny, jejich pachatele stíhat a postihovat. Já vám děkuji za pozornost a přihlásím se v podrobné rozpravě k tomuto svému pozměňovacímu návrhu.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7973
Dal: 1176 poděkování

Re: TOP 09 chce v zákonech posílit ochranu dětí

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Pozměňovací návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 42, proti 71. Poslankyně Pecková se tentokrát vůbec ústně nevyjádřila.

ČSSD (Ano: 5 Ne: 23 Nepřihlášen: 6 Zdržel se: 8 Omluven: 8)
ANO (Ne: 28 Nepřihlášen: 10 Zdržel se: 1 Omluven: 8)
KSČM (Ne: 19 Nepřihlášen: 5 Zdržel se: 7 Omluven: 2)
TOP09-S (Ano: 13 Nepřihlášen: 9 Omluven: 3)
ODS (Ano: 12 Nepřihlášen: 2 Omluven: 2)
KDU-ČSL (Ano: 9 Nepřihlášen: 3 Omluven: 2)
Úsvit (Ano: 2 Nepřihlášen: 1 Omluven: 4)
Nezařazení (Ano: 1 Ne: 1 Nepřihlášen: 4 Zdržel se: 1 Omluven: 1)

Ještě uvidíme, co se s tím bude dít v senátu.