Novinky.cz: Znásilňovali, protože jim totéž dělali rodiče

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7973
Dal: 1171 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Novinky.cz: Znásilňovali, protože jim totéž dělali rodiče

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Novinky.cz: Znásilňovali, protože jim totéž dělali rodiče

Ne všichni pachatelé znásilnění jsou nevyléčitelní sexuální devianti. V mnoha případech je za agresí výchova plná znásilňování a bití. Tak tomu bylo i u nezletilého chlapce, který napodoboval svého otce. Jiný zase strýce. Nesnímá to z nich vinu, ale mohli by se léčit. A ochránit tak sebe i společnost. To jim však zákon nedovoluje.

Článek objevuje Ameriku, že ne každý sexuální delikvent je sexuální deviant.

Pro sexuální útočníky, kteří netrpí sexuální deviací, je nesmírně důležitá ochranná léčba. Ta nejen může zabrat, ale dokonce člověka vyléčit a budoucí oběti tak ochránit.
Za to sexuální deviace je trvalého charakteru a vyléčit ji nelze nikdy. Nyní prochází Poslaneckou sněmovnou novelizace zákona o ochranných léčbách, která ji v tuto chvíli nařizuje pouze dvouletou.

„Léčba by měla trvat tak dlouho, dokud nesplní účel. Klidně deset dvacet let,“ apeluje Sejbalová.


To samozřejmě platí už teď. Žádné dvouleté omezení léčby neexistuje, existuje pouze povinnost léčbu každé dva roky přezkoumávat. Projednávaný vládní návrh zákona navrhuje pouze jedno technické vylepšení, aby pachatelé nemohli mařit přezkum a dosáhnout tím propuštění z léčby.

Dosavadní znění:
§ 99 odst. 6 trestního zákoníku píše:Ochranné léčení potrvá, dokud to vyžaduje jeho účel, nejdéle však dvě léta; nebude-li v této době léčba ukončena, rozhodne soud před skončením této doby o jejím prodloužení, a to i opakovaně, vždy však nejdéle o další dvě léta; jinak rozhodne o propuštění z ochranného léčení. (...)
Navrhované znění:
§ 99 odst. 6 trestního zákoníku píše:Ochranné léčení trvá, dokud to vyžaduje jeho účel. Ústavní ochranné léčení trvá nejdéle dvě léta; nebude-li v této době léčba ukončena, rozhodne soud před skončením této doby o jejím prodloužení, a to i opakovaně, vždy však nejdéle o další dvě léta; jinak rozhodne o propuštění z ochranného léčení nebo o změně ústavního léčení na léčení ambulantní, ledaže má pachatel vinu na tom, že soud v uvedené době nemohl rozhodnout; v takovém případě soud rozhodne bezodkladně po odpadnutí překážky bránící rozhodnutí. (...)
Prvním čtením také prošla novelizace týkající se kastrace.

„V tuto chvíli je to tak, že kastraci může podstoupit jen pravomocně odsouzený za násilný sexuální trestný čin. Tedy až poté, co ho spáchá. Přitom máme pacienty, kteří by zákrok rádi podstoupili, protože už vědí, že jinak dřív nebo později někomu ublíží. Paradoxně jim to zákon zakazuje,“ řekla Právu lékařka.

„Současné znění zákona, že musí jít o násilí, rovněž vylučuje pedofily, kteří často vůbec násilí nepoužívají, protože malé děti se jejich sexuálnímu obtěžování nedokážou bránit. Pedofilové jsou si toho vědomi a i pro ně by byla kastrace řešením,“ dodala primářka.


Kastrace se týká § 17-20 zákona o specifických zdravotních službách, ale žádná novelizace této části zákona se neprojednává. Nevím, co tím Novinky mají na mysli. Projednává se pouze mnohem obecnější komunistický návrh novely zákona o zdravotních službách.

Dosavadní znění:
§ 38 odst. 1 zákona o zdravotních službách píše:Pacienta lze bez souhlasu hospitalizovat, jestliže (...)
b) ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak (...)
Navrhované znění:
§ 38 odst. 1 zákona o zdravotních službách píše:Pacienta lze bez souhlasu hospitalizovat, jestliže (...)
b) ohrožuje nebo je vysoce pravděpodobné, že v budoucnu ohrozí závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak (...)
Osobně by mi zvýšení dostupnosti kastrace nevadilo, ale za současné situace by to bylo kontraproduktivní. Česká republika je už teď pod palbou kritiky, že je kastrace příliš dostupná, západoevropští pseudohumanisté by ji nejraději zakázali úplně. Možná by bylo lepší nedráždit hada bosou nohou a snažit se zachovat alespoň současný stav, kdy i teď se k nám sjíždějí pacienti z celé Evropy, aby si u nás nechali provést kastraci, která je u nich doma nelegální. Když dostupnost kastrace ještě rozšíříme, rozšíříme tím také hrozbu, že nějaký soud zruší možnost kastrace úplně a nikdo se už neodváží znovu navrhnout její legalizaci.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.