Pravidla webu, platná do 23.12.2015

Diskuze týkající se webu komunity ČEPEK, jeho částí a jeho tematického zaměření.
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Čestný člen skupiny ČEPEK
Příspěvky: 1685
Dal: 1099 poděkování
Dostal: 2046 poděkování

Pravidla webu, platná do 23.12.2015

Nový příspěvek od Marco Freeman »

Pravidla pro přístup uživatelů na webové stránky Československé pedofilní komunity

1. Pravidla jsou závazná pro všechny uživatele i návštěvníky stránek www.pedofilie-info.cz. Svůj souhlas s pravidly vyjadřujete vstupem do chatu, přispíváním do veřejně přístupné části fóra nebo registrací.

2. Vyjadřujete souhlas, že Vaše texty budou uvolněny pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko a archivovány WebArchivem Národní knihovny ČR.

3. Je zakázáno vystupovat pod identitou jiného uživatele. Použité uživatelské jméno nesmí být nápadně podobné jinému uživatelskému jménu. Registrované uživatelské jméno nebo nahraný avatar nesmí působit vulgárně a nesmí evokovat nenávist, porušování zákonů, neúctu k životu nebo k lidem.

4. Je zakázáno jakékoliv urážení či hanobení na základě sexuální orientace, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politické příslušnosti atp.

5. Zavazujete se dodržovat platné právní předpisy České republiky. Pokud žijete v jiném státu, přednost před legislativou Vaší země mají zákony ČR.

a) Dětskou pornografii zde netolerujeme. Na celém webu www.pedofilie-info.cz je proto zvlášť striktně zakázáno šíření dětské pornografie, uvádění odkazů a návodů k jejímu získání, její nabízení nebo poptávání. V případě porušení tohoto pravidla, neprojeví-li dotyčný po prvním upozornění snahu o nápravu a respektování tohoto pravidla, jsou administrátoři a moderátoři připraveni co nejpřísněji reagovat - kromě zablokování přístupu může být v případě opakování výše uvedeného jednání Policii ČR nahlášena IP adresa uživatele a další podrobnosti o uživateli, který se dopustil nezákonného jednání.

b) V případě, že Vás někdo prostřednictvím chatu nebo soukromé zprávy požádá o dětskou pornografii, nebo ji nabídne, jste povinni o této skutečnosti informovat administrátora nebo moderátora.

6. Veškerá osobní data všech uživatelů jsou důvěrná. Zavazujete se nezveřejňovat či jinak uvolňovat jakékoliv osobní údaje (IP adresy, jména, bydliště atp.) o jiných členech fóra nebo chatu. Výjimku může povolit pouze uživatel, kterého se tyto údaje týkají.

7. Zavazujete se dodržovat pravidla slušného chování.

a) Tolerujeme pouze slušnou diskuzi. Netolerujeme vulgární výrazy a sexistické a dvojsmyslné narážky, kterými uživatel vyjadřuje neúctu k dětem.

b) Netolerujeme obhajobu sexuálních kontaktů dospělých s dětmi.

c) Je zakázáno záměrně vyvolávat konflikty.

d) Je zakázáno šířit prostřednictvím webu reklamní sdělení (spam), vkládat příspěvky s nulovou informační hodnotou za účelem zahlcení fóra nebo chatu (tzv. tapetování) nebo vkládání velkého množství zpráv obsahující pouze smajlíky. Za tapetování je v chatu považováno i neustálé záměrné vstupování a opouštění chatu a tapetování systémovými zprávami.

8. Berete na vědomí, že ve fóru a na chatu je sledována a logována veškerá komunikace včetně soukromých zpráv a šeptání. Administrátoři a moderátoři se zavazují respektovat soukromí šeptaných zpráv, uznají-li však za vhodné, mohou kdykoliv do šeptání vstoupit. Pokud nechcete, aby administrátoři nebo moderátoři četli Vaši soukromou komunikaci, použijte jiný komunikační kanál.

9. Zavazujete se řídit pokyny administrátorů a moderátorů, a to i tehdy, pokud nejsou výslovně uvedeny v pravidlech. Pokyny administrátorů ani moderátorů však nesmí být s pravidly v rozporu.

10. Za porušení pravidel mohou moderátoři a administrátoři použít následující tresty: smazání zprávy, příspěvku, avataru, poděkování či uživatelského účtu, dále vyhození z chatu (kick), varování, dočasné částečné či úplné omezení nebo trvalé zablokovaní přístupu ke komunikačním prostředkům webu. Za opakování stejného prohřešku hrozí vyšší trest. Administrátoři a moderátoři mohou určit formu a délku trestu na základě vlastního uvážení, případně po poradě s ostatními moderátory a administrátory webu. Tresty se mohou v jednotlivých případech lišit, moderátoři či administrátoři mohou podle svého uvážení udělit za zdánlivě stejný prohřešek v každém jednotlivém případě trest mírnější nebo i tvrdší.

11. V případě, že potřebujete provést moderátorský zásah a nejste k němu opravněni, můžete požádat moderátory jednotlivých sekcí fóra, nebo správce chatu. Výpis moderátorů jednotlivých sekcí najdete v přehledu moderátorů. V případě, že nejste spokojeni se zásahem moderátora dané sekce či chatu, můžete podat stížnost globálnímu moderátorovi. Stížnost na globálního moderátora můžete podat u administrátora.

12. Administrátor Vám může na přání a po ověření identity Vašeho uživatelského účtu umožnit změnu zapomenutého hesla, emailové adresy nebo uživatelského jména. Můžete ho rovněž požádat o zrušení uživatelského účtu. Lze žádat pouze změny u vlastního účtu nebo vlastních příspěvků, žádostem o smazání cizích příspěvků nebo o změny v cizím účtu nelze bez souhlasu autora příspěvků (majitele účtu) vyhovět.

13. Pravidla mohou být pozměněna. O změnách budete informováni na fóru. Jste povinni sledovat změny pravidel.

14. Tato pravidla platí od 15. 11. 2012 a nahrazují předchozí pravidla, která byla platná od 15.7.2012.

------------------
Přehled změn:
------------------
Doplněno:
- netolerujeme obhajobu sexuálních aktivit dospělých s dětmi
- zákaz vystupování pod identitou jiného uživatele
- použité uživatelské jméno nesmí být nápadně podobné jinému uživatelskému jménu

Změněno:
- tresty u jednotlivých pravidel smazány a přesunuty do obecnějšího bodu 10, který byl přepracován
- drobné změny v některých formulacích

Dodatek ze dne 23.4.2015 (týká se především chatu):

- Zásah moderátora na chatu je zakázáno na chatu kritizovat, nesouhlas a rýpání mohou být důvodem pro vyhození daného uživatele nebo také pro vypnutí chatu. Nelíbí-li se Vám rozhodnutí či zásah moderátora, vložte stížnost na fórum.
- Je zakázáno nováčky podrobovat nevhodným výslechům a dávat jim nevhodné "návodné" otázky typu "Kolik dětí jsi viděl nahých? Už jsi něco měl s nějakým dítětem?" apod.
- Cokoliv je psáno na chatu na skle, může být zveřejněno na fóru. Cokoliv je řečeno v soukromé zprávě nebo v šeptané zprávě, může být doslovně zveřejněno, pokud to dokazuje nevhodné chování uživatele. Soukromá zpráva může být zveřejněna, uzná-li to administrátor za vhodné a neobsahuje-li osobní informace.
- Za opakování (i jen drobného) prohřešku bude následovat časově omezený BAN na chatu. Za neustálé opakované nevhodné řeči ze strany stálých uživatelů může být chat dočasně vypnut.

Dodatek ze dne 24.9.2015 (týká se především smazání uživatelského účtu, možnosti úpravy a mazání příspěvků na fóru):

Smazání uživatelského účtu
- Smazat uživatelský účet může pouze administrátor. Žádost o smazání účtu se podává formou SZ.
- Žádost o smazání účtu může být komunikována na fóru.
- Smazání účtu je podmíněno čekací tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uživatel o smazání účtu požádal. Po uplynutí výpovědní doby musí uživatel formou SZ smazání účtu opět potvrdit. Uživatelský účet poté bude do jednoho měsíce administrátorem smazán.
- Výpovědní lhůta se nepoužije u uživatelů s méně jak 10 příspěvky, stejně tak se nepoužije v případech, kdy to administrátor uzná za vhodné.
- S ohledem k ostatním uživatelům, kteří již reagovali na zaslané příspěvky, lze smazat pouze uživatelský účet, nikoliv zaslané příspěvky.

Úpravy a mazání příspěvků na fóru
- Možnost smazání příspěvku je pro VIP uživatele omezena na 60 minut od odeslání příspěvku.
- Možnost úpravy vlastního příspěvku je pro všechny uživatele omezena na 14400 minut (=10 dní) od odeslání příspěvku.

Chat
- Na chatu je uživatelům zakázáno zneužívat jeho chyb a měnit přezdívky. Měnit přezdívku či registrační jméno lze pouze se svolením správce chatu (S).

Upozorňuji na nový dodatek v Pravidlech fóra, který se týká především upřesnění možnosti smazání uživatelského účtu a mazání a úpravy příspěvků na fóru.

Smazání uživatelského účtu
Pro změnu pravidel bylo přistoupeno především z toho důvodu, že uživatelé často žádají o smazání svého účtu unáhleně a v emotivní náladě. Proto byla stanovena výpovědní lhůta 3 měsíců, v průběhu kterých může uživatel "vychladnout" a svoje rozhodnutí zvážit, i po poradě s ostatními. Pokud bude i poté trvat na smazání uživatelského účtu, bude jeho žádosti vyhověno. Musí však počítat s tím, že založení nového uživatelského účtu mu může být po nějakou delší dobu (např. 1 rok) zcela znemožněno.

Mazání a úpravy příspěvků
Doposud mohl uživatel upravovat a tím pádem fakticky i mazat své příspěvky po neomezenou dobu. Vzhledem k tomu, že jiní uživatelé mohli na příspěvky tohoto uživatele reagovat a věnovat reakcím nemalý čas, je nyní úprava vlastního příspěvku omezena na dobu 14 400 minut (=10 dní). VIP členové, kteří mají právo svůj příspěvek smazat, tak mohou učinit maximálně do 60 minut od odeslání příspěvku. Po uplynutí 10 dní již nebude příspěvky možné upravit. Cílem je zamezit "vykrádání" diskuzí a také zamezit možnosti, že do historických příspěvků by mohl kdokoliv jejich úpravou vložit obsah, který by byl v rozporu s pravidly, přičemž moderátor by si toho neměl ani jak všimnout. 10 dnů je doba, do které ještě vlákna bývají aktivní a pročítaná novými uživateli, kteří by na případné nevhodné změny obsahu upozornili. V odůvodněných případech může příspěvek upravit/opravit moderátor po žádosti formou SZ či ve vláknu, kde se příspěvek nachází.

---------------------------------------

English version of the website rules, valid from 15th November 2012:

1. The rules are binding for all users and visitors of the website www.pedofilie-info.cz. Your agreement with the rules is confirmed by entering chat, by posting to the publicly accessible part of the forum or by registration.

2. You agree that your texts will be released under a license Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic and archived by WebArchiv of National Library of Czech Republic.

3. It is forbidden to use the identity of another user. User name must not be strikingly similar to another user name. Registered user name or avatar must not evoke hatred, violation of laws and disrespect to life or to the people.

4. It is prohibited to insult or defamation on the basis of sexual orientation, national origin, race, religion, political affiliation, etc.

5. You agree to comply with applicable legislation in the Czech Republic. If you live in another country, the laws of the Czech Republic take precedence over the laws of your country.

a) We DO NOT tolerate child pornography here. For this reason, throughout the whole site www.pedofilie-info.cz it is very strictly prohibited distribution of child pornography, providing links and instructions to getting it, offering it or demanding it. In case of violation of this rule, the administrators and moderators are ready for strict response - besides blocking access to the services of website, also the IP address of the user and other details of the user who committed any illegal act can be reported to the Police of the Czech Republic.

b) If someone asks you for child pornography or offers it via chat or private messages, you are required to notify an administrator or moderator.

6. All personal data of all users are secret. It is prohibited to publish or otherwise release any personal information (IP address, name, address, etc.) of other forum or chat members. Only the user whom the informations relates for may allow exceptions.

7. You have to follow rules of decent behavior.

a) We tolerate decent discussion only. We do not tolerate vulgar words and sexist and ambiguous hints by which the user expresses disrespect for children.

b) We do not tolerate defending sexual contacts of adults with minors.

c) It is forbidden to intentionally provoke conflicts.

d) It is prohibited to spread advertising messages (spam) through the web, insert posts with no information value for congestion forum or chat room (wallpapering) or inserting a large number of messages containing only smilies. For wallpapering it is also considered intentionally constant entering and leaving the chatroom and wallpapering by system messages.

8. You acknowledge that all communication on the chat and forum is monitored and logged, including whispering and private messages. Administrators and moderators undertake to respect the privacy of whispered messages, but if they find it appropriate, they can whenever enter the whispering communication. If you do not want the administrators or moderators to read your private communication, use different communication channel.

9. You agree to follow the instructions of the administrators and moderators, even if they are not explicitly mentioned in the rules. Instructions administrators or moderators shall not be in conflict with the rules.

10. Moderators and administrators may use the following penalties against user who violate rules: delete message, post, avatar, thanks or user account, kick from chat, warning, temporary partial or complete restriction or permanent blocking of access to the means of communication of the website. There are higher penalties for recidiving users. Administrators and moderators may determine the form and length of sentence based on its own opinion or after consultation with other website moderators and administrators. Penalties may vary in individual cases, moderators and administrators may give milder or harder penalty even for the same case of violating rules.

11. If you need intervention of moderator which you are not allowed to, you can ask moderators of individual sections of the forum and chat or administrator. List of moderators of individual sections can be found in moderator list. In case you are not satisfied with the intervention of the section moderator, you can send complaint to global moderator. Complaint about global moderator can be send to the administrator.

12. After verification of the identity of your user account you may request the global moderator or administrator to permit change forgotten passwords, email addresses or user names. For the cancellation of your registration you can ask global moderator or administrator, with them you can also deal if you only want to delete your account, or delete all your posts. You can only request a change for your own account or own posts, we can't comply requests for deletion of another users posts or changes in the other users account without the consent of the author of the posts (account holder).

13. The rules can be amended. You will be informed about changes of rules on the forum. You are required to follow the rules changes.

14. These rules apply from 15th November 2012 and replace the previous rules valid since 15th July 2012.
Marco Freeman,
bývalý administrátor komunity ČEPEK / Ex-administrator of ČEPEK Community
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Je škoda, že se opět dělá změna pravidel tak, že je to překvapení a blesk z čistého nebe i pro moderátory, natož i pro obyčejné uživatele. Taková předem neprojednaná změna už minimálně jednou téměř rozvrátila ČEPEK a opět se z toho nikdo nepoučil. Napadlo autora této geniální změny, že může vyvolat další lavinu odchodů?

Mně osobně by se nová pravidla velice líbila, kdyby platila od počátku. Zpětné editace a mazání příspěvků se mi také nelíbí. Ale zavést tato nová pravidla najednou bez přechodného období je sviňárna. Uživatelé počítali s tím, že své příspěvky budou moci kdykoli editovat a mazat, a s tímto v mysli na fórum psali třeba i citlivější informace. Teď jsou tyto informace, vložené na fórum v dobré víře, najednou nesmazatelné, není žádná přechodná doba pro případné promazání. Lze to pravděpodobně obejít pouze smazáním uživatelského účtu včetně příspěvků a to se pravděpodobně nyní bude lavinovitě dít. (Ale i tak zůstanou citlivé informace na fóru viset ještě tři měsíce.) Změna, která měla zajistit stabilitu fóra, naopak zajistí hromadné mizení starých příspěvků.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Scopi
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Jsi můj večer, jsi můj den.
Jsi moje skutečnost, jsi můj sen.
Jsi moje všechno, jsi moje nic
a já ti chci říct,
že už mi scházíš čím dál tím víc!!!
Příspěvky: 479
Dal: 141 poděkování
Dostal: 213 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Scopi »

Souhlasím s Gabim
Amor non est sanabilis
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Čestný člen skupiny ČEPEK
Příspěvky: 1685
Dal: 1099 poděkování
Dostal: 2046 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Marco Freeman »

Přechodné období je dobrý nápad.
Marco Freeman,
bývalý administrátor komunity ČEPEK / Ex-administrator of ČEPEK Community
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Plyšáček »

Sám jsem nejvíce "prskal" nad provedenou změnou. Myslel jsem, že možnost mazání příspěvků je deaktivována pouze pro mne jako reakce - protiúder (který jsem předpokládal) na moji poznámku o tom, že klidně smažu jisté "nevděčné" téma, jelikož jich mám tolik, že si toho nikdo ani nevšimne.

Po alarmování Kasze všemi komunikačními kanály jsem se zklidnil, přečetl nová pravidla a usoudil, že tato změna je moudře provedena ke stabilitě fóra.

Gabrieli, celá akce byla diskutována mezi moderátory. Tvá slova mi přijdou zbytečně silná. A to ti píše člověk, kterého to zprvu zaskočilo a děsně vytočilo. Ale má to význam. A myslím, že pokud někdo někde v minulosti napsal třeba svoji adresu nebo mobil na svoji milenku, smaže to s dopomocí moderátorů. Ale my - nejaktivnější, je zaměstnáme nejvíce. Mají se na co těšit...

A o odcházení prosím už nikdo nemluvte, nebo něco smažu! :) (není myšleno vážně).
Naposledy upravil(a) Plyšáček dne čtvrtek 24. 9. 2015, 22:52:20, celkem upraveno 2 x.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6529
Dal: 1669 poděkování
Dostal: 3547 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Kasz »

Na základě podnětné Gabrielovy připomínky a návrhu stanovuji účinnost nového dodatku s měsíčním zpožděním, tedy od 24.10.2015. Do té doby bude fungovat vše jako doposud, uživatelé tedy mohou do té doby své příspěvky zeditovat, pokud to uznají za vhodné.

Ovšem i po vstoupení dodatku v účinnost bude možné na žádost smazat příspěvek ci upravit text, který popisuje skutečnou událost, tak, aby byla zaručena ochrana identity v příspěvku angažovaných osob.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Kasz píše:Ovšem i po vstoupení dodatku v účinnost bude možné na žádost smazat příspěvek ci upravit text, který popisuje skutečnou událost, tak, aby byla zaručena ochrana identity v příspěvku angažovaných osob.
Jenže moderátor tuto soukromou žádost o smazání může zveřejnit (děje se to běžně) a tím bude k citlivé informaci přitažena mnohem větší pozornost, než kdyby uživatel nikdy o smazání nežádal. Musel by se zavést absolutní zákaz, aby moderátoři a admini zveřejňovali soukromé zprávy a nahlášení jim směřovaná, ale to je asi nereálné, těžko se najednou někdo začne chovat o 180 stupňů jinak než dosud.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6529
Dal: 1669 poděkování
Dostal: 3547 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Kasz »

Pozor, je-li nějaká informace vyhodnocena jako citlivá, tak je s ní i citlivě nakládáno. To zas si myslím, že jsme vždy dodržovali. Něco jiného je zveřejnění žádosti, respektive záměru uživatele o smazání uživatelského účtu. To citlivá informace není, naopak týká se všech členů fóra a ničí identitu neodhaluje. Co se týká mazání uživatelských účtů, s mazáním účtu včetně všech příspěvků již do budoucna nepočítáme, právě z důvodu "vykrádání" fóra. Výjimkou budou příspěvky, které popisují osobní události.

Jinak ale by měl člověk přemýšlet, co zde může napsat, žiju na netu 13 let a nesmazal jsem jediný příspěvek, protože všechny píšu tak, aby na netu zkrátka mohly zůstat klidně navždy a přitom aby mou identitu příliš neodhalovaly.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
MarkM
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 11
Výkřik do tmy: Nejlepší sexuolog, je stejně nejlepší pedofilní kamarád :) A nebo holčička :P
Příspěvky: 471
Dal: 156 poděkování
Dostal: 102 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od MarkM »

Souhlasím se vším s Gabim.
Je škoda, že to nebylo nějak dopředu diskutováno, obecně s tím vším nesouhlasím.
Dál by mě zajímalo, jestli i nadále bude možné smazat tedy aspoň celý profil i s příspěvky.
Jak to je smazáním nicku na chatu?
U té změny s mazáním profilu, stačilo by klidně i měsíc.
Příspěvek stejně půjde smazat i 10 dnů potom, stačí vytečkovat příspěvek.
Je škoda, že se mění pravidla pro všechny kůli pár lidem, co toho zneužili. Co si pamatuji, měla to být výsada těm, co platí, třeba by stačilo zakázat zneužívání téhle služby. Stejně takový Plyšáček, co mění příspěvky jak na běžícím pásu, tak mu těch 10 dní na změny stačí.
Ale má to i výhody, aspoň už člověk nemusí platit, když je hlavní výhoda pryč.
Ono spíš vůbec otázka je, jestli se tady vyplatí mít účet, asi už ani ne.
Někoho milovat a nesmět mu polibek dát, je jako u studánky stát a žízní umírat.
Scopi
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Jsi můj večer, jsi můj den.
Jsi moje skutečnost, jsi můj sen.
Jsi moje všechno, jsi moje nic
a já ti chci říct,
že už mi scházíš čím dál tím víc!!!
Příspěvky: 479
Dal: 141 poděkování
Dostal: 213 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Scopi »

Kasz píše:Co se týká mazání uživatelských účtů, s mazáním účtu včetně všech příspěvků již do budoucna nepočítáme
Chápu, mám si radši smazat všechno hned.
Amor non est sanabilis
Uživatelský avatar
MarkM
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 11
Výkřik do tmy: Nejlepší sexuolog, je stejně nejlepší pedofilní kamarád :) A nebo holčička :P
Příspěvky: 471
Dal: 156 poděkování
Dostal: 102 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od MarkM »

Kasz píše:Pozor, je-li nějaká informace vyhodnocena jako citlivá, tak je s ní i citlivě nakládáno.
Jono jsi dokonalý vzor citlivosti :) (Myšleno jako ta největší ironie co lze použít)
Někoho milovat a nesmět mu polibek dát, je jako u studánky stát a žízní umírat.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Plyšáček »

MarkM píše:Stejně takový Plyšáček, co mění příspěvky jak na běžícím pásu, tak mu těch 10 dní na změny stačí.
MarkM, prosím, mě raději už ani nezmiňuj. Jsem smutný z toho, jak se změnil tvůj vztah k celé komunitě.
Všimni si například toho, jak jsi odpověděl Kaszovi. A svůj překlep opravovat nemusíš.

Pokud pozměňuji nějaký příspěvek, mám k tomu důvod.
1. U některých příspěvků je poznámka, že jsem jej upravil. Většinou se jedná o detail - čárka mezi větami v souvětí, překlep ve slovíčku, ap. Jsem puntičkář a pokud objevím sebemenší nedostatek, edituji.
2. Výjimečně nastane případ, kdy si uvědomím, že jsem nějaká důležitá fakta pozapomněl zmínit a nechci zakládat zbytečně extra nový příspěvek s doplňující informací. Snažím se o bleskurychlý zásah, aby o původní verzi nikdo ani nevěděl. Uvědomuji si komplikace, které mohou nastat při citaci jiného textu, než je aktuálně uváděný.
3. Bezvýznamné příspěvky - organizační (viz. nedávné zmatky kolem technických problémů v Anketě k DP) mažu nebo spojuji. Vše s maximálními ohledy na budoucí čtenáře.
4. Své staré příspěvky z AV sekce, které jsem tvořil z kraje, když jsem ještě ani neuměl vkládat obrázky ap., čas od času předělávám, aniž bych o tom nějak hlasitě referoval - to vše pro zvýšení úrovně našeho fóra.

Aneb kdo nic nedělá, nic nezkazí. A někdo tvoří a přeje si pro komunitu jen to dobré a někdo hlavně kritizuje a vede lidi proti sobě - teď nemám na mysli nikoho konkrétního.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
asce
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 13
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Ascendent:
Padáme dolů ač stoupáme výš,
zítra buď zhasneš nebo uhoříš...
Descendent:
Za nepřekonatelným mořem, tam za vlnkou poslední, lásko, jak je ti...
Příspěvky: 442
Dal: 91 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od asce »

Osobně si myslím, že nové změny jsou k lepšímu.
Cituji nějaký příspěvek a on je najednou celý jiný? Tato možnost mi přišla divná. Něco jiného jsou překlepy.
Na rozdíl od plyšáčka, já bych netoleroval ani dodatečné doplnění zapomenuté informace - třeba bych pak na příspěvek reagoval jinak, kdyby tam byla již od počátku.
Samozřejmě, jsme lidé omylní a proto časově omezená možnost editace mi přijde jako velmi rozumný kompromis.
Pokud by propadla lhůta pro editaci příspěvku a přesto by uživatel změnu chtěl provést, oslovil by administrátora či moderátora pomocí SZ. Mělo by se to týkat jen opravdových neuvážeností, což by admin / moderátor posoudil. Pokud by vyhověl, rušený text by nahradil nějakými dohodnutými znaky (třeba otazníky) a učinil poznámku ve smyslu "upraveno..."
U rušení účtů bych se také přiklonil k tomu, aby nešly rušit. Pouze bych navrhl to, aby pokud je dotyčný identifikovatelný (např. zaplatil příspěvek z nějakého účtu), tak bylo odstraněno to případné propojení na fyzickou osobu. Je-li to možné. Např. u někým předávaných údajů by to šlo, výpis z účtu naopak "upravit" nepůjde.
 ! Zpráva od: Marco Freeman
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity, viz ZDE. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Navrhuji, aby byla všem uživatelům fóra poslána hromadná soukromá zpráva např. tohoto znění (můžeme ho ještě dopilovat):

Vážení uživatelé fóra ČEPEK,

dovolujeme si vás upozornit, že od 24.10.2015 začnou platit nová pravidla, podle kterých bude každý moci editovat svoje příspěvky pouze do 10 dnů od jejich poslání na fórum. Dosud mohl každý editovat svoje příspěvky po neomezenou dobu, čehož někteří uživatelé několikrát zneužili k úplnému rozbourání starých diskusí, které tím ztratily smysl. Podrobnější zdůvodnění nových pravidel najdete zde. Pokud jste tedy v minulosti poslali na fórum nějaké údaje, které považujete za citlivé, máte do 24.10.2015 možnost svoje příspěvky sami upravit a citlivé údaje z nich smazat. Po 24.10.2015 bude možné citlivé údaje smazat také, ale pouze tak, že o smazání požádáte admina či moderátora.

S pozdravem
tým ČEPEK


Vím, že hromadné soukromé zprávy byly několikrát v minulosti použity omylem nebo zneužity, ale tentokrát by byly použity přesně k tomu, k čemu mají sloužit — k mimořádné komunikaci s těmi, kdo jsou zaregistrovaní, ale fórum běžně nečtou.

Tento návrh dávám s těžkým srdcem, protože je mi jasné, že mnoho uživatelů zpanikaří a smaže či vytečkuje téměř všechny svoje příspěvky (čímž nová pravidla způsobí přesný opak toho, čeho chtěly dosáhnout). To by nenastalo pouze v případě, že bychom pravidla neměnili. Ale pokud je změnit chcete, měli bychom o tom uživatele férově informovat.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6529
Dal: 1669 poděkování
Dostal: 3547 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Kasz »

Díky za nápad, zprávu zašlu.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Allein
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Muži
ve věku od: 25
ve věku do: 50
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Kasz ♥
Příspěvky: 256
Dal: 434 poděkování
Dostal: 445 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Allein »

Možná by nebylo na škodu tam dopsat ještě nějakou uklidňující formulaci, např. "Tato skutečnost Vás ale nemá vést ke zbytečné panice, náš administrátorský a moderátorský tým bude nadále připraven a ochoten v případě Vaší žádosti citlivé příspěvky mazat. Naopak má nové zavedené pravidlo zabránit tomu, aby čas Vámi vložený do odpovědí v diskusích nepřišel vniveč." Chybí mi to tam, něco, co by je uklidnilo, když se zarazí.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Plyšáček »

Možná by stálo i za zvážení, zda tam nedat doplňující poznámku - hlavně pro ty, co jsou zaregistrovaní již řadu let a nic nenapsali ani se léta neukázali, zda se stále cítí být součástí ČEPEKu či zda si nepřejí smazat registraci. I když nám nijak "nepřekážejí", naopak zajímavě zvedají počet členů, měl bych takový lepší pocit, kdybych věděl, kolik nás je opravdu a bez "pokusných" a "omylných" registrací. A přijde jim to na email? Protože jinak SZ stejně nesledují...
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Díky, Allein. *good* Přesně takové uklidnění jsem se marně snažil vymyslet.

Plyšáčku, neaktivní členové nám nijak nepřekážejí. Prostě se zaregistrovali, něco si přečetli, řekli si "ano, jsem pedofil" a momentálně nic nemají potřebu nic psát, ale mají dveře otevřené pro případ, že by něco potřebovali.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Plyšáček »

Gabrieli, vím, že nám nepřekážejí. I to píši... Mně osobně "nepřekážejí" ani ti, co vyloženě aktivně "vedou protiplyšový odboj". :) No, tak to zase nedramatizujme. Zkrátka mi nevadí ani ti, co mě nemají v lásce a kritizují vše kolem mě.

Jen jsem chtěl, abychom se jim aktivně připomněli a jen těm, kteří se "leknou", kdo jim píše, a nebudou chtít mít s námi nic dalšího do činění, nabídnout seriózní možnost se rozloučit. Víš, kolik asi tak provokatérů a testérů za ta léta zkusilo registraci? Teď bychom to možná přibližně zjistili...
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
fenix

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od fenix »

Taky jste mi mohli dát o té změně pravidel aspoň vědět do tématu, kde jsem o smazání požádal.
Jiná témata už nečtu a kdyby mě na to neupozornil jiný uživatel nevěděl bych o tom. Děkuju takové chování mě pořád jen utvrzuje v mém rozhodnutí.
To pravidlo má opravdu platit i pro mě, i když vzniklo až dva týdny po moji žádosti? Ale tak já to těch 2,5 měsíce ještě vydržim.