E.Vaníčková: Sexuální násilí na dětech, Portál 1999

KNIHY slouží ke sdílení recenzí a tipů na zajímavá knižní díla.
Pravidla fóra
  1. Je povoleno vkládání recenzí na jakékoliv knihy a následná diskuze k nim.
  2. Jestliže bude v rámci recenze knihy uvedeno jméno osoby v současnosti mladší 18 let (narozené od r. 2004 do současnosti), je nutné toto jméno zkrátit na křestní jméno a iniciálu příjmení.
  3. V rámci recenzí je možné vkládat odkazy na fotografie obálek knih, příp. fotografie autorů, a to jen formou odkazů (za využití URL nebo IMG tagu), při užití IMG tagu je nutné dodat přímý odkaz a zdroj. Je-li autor v současnosti mladší 18 let, anebo je-li na jeho fotografii společně s ním jiná osoba v současnosti mladší 18 let, odkaz na fotografii nemůže být zveřejněn.
  4. Při porušení těchto pravidel dojde k upravení či odstranění vlákna, případně k penalizaci uživatele. V případě nejasností, jaké odkazy můžete v této sekci sdílet, kontaktujte Macka, moderátora AV sekce. Stížnosti na obsah sekce řeší administrátorský tým odpovědný za chod fóra, viz rubriku Kontakt.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

E.Vaníčková: Sexuální násilí na dětech, Portál 1999

Nový příspěvek od Plyšáček »

Eva Vaníčková, Kamil Provazník, Zuzana Hadj-Moussová, Jana Spilková
SEXUÁLNÍ NÁSILÍ NA DĚTECH
Výskyt, podoby, diagnostika, terapie, prevence

Nakladatelství: Portál
Rok vydání: 1999
Vazba: Brožovaná
Počet stran: 120
Lektoroval: Slavoj Brichcín

Obrázek
odkaz a zdroj: www.cbdb.cz

Autoři v knize, která je určena odborníkům, učitelům, rodičům i širší veřejnosti, shrnují informace o problematice sexuálního násilí na dětech. Východiskem jsou výzkumy skutečné situace v naší republice. Na jejich základě autoři vytvořili modelové popisy zneužívání dívky i chlapce typické pro naši populaci, které jsou konkretizovány v popisech skutečných případů. Pozornost je věnována i pozdním následkům zneužívání v dospělém životě oběti a dalším souvisejícím jevům - např. pornografii a dětské prostituci. Autoři naznačují i východiska: cestu prevence, sexuální výchovy a ochrany dětí a také včasnou detekci, správnou krizovou intervenci a terapii oběti.
Zdroj: http://www.cbdb.cz/kniha-35900-sexualni-nasili-na-detech

Kniha patří mezi praktické příručky, jejichž preventivní působení může být přínosné, ale i nebezpečné.
Četl jsem ji poprvé po dosažení dospělosti. Kdyby psali více o tom, že vztah s dítětem obvykle nezačíná žádným násilím a že vůbec nemusí jít o nátlak ze strany dospělého, že i dítě se může svým způsobem angažovat, udělali by lépe. Ale to v podstatě ve všech brožurkách tohoto typu.

Rozhodl jsem se udělat pro komunitu výpisky toho nejzajímavějšího z této knihy, toho, co jinde třeba nenajdeme, proto u názvu je ikonka i - jako téma obsahující více informací, výpisky.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: E.Vaníčková: Sexuální násilí na dětech, Portál 1999

Nový příspěvek od Plyšáček »

Z této knihy zpracuji výpisky poněkud odlišným způsobem. Nemá cenu zde opakovat informace, které jsou uváděny v širších souvislostech a odborněji v jiných publikacích. Navíc jsou třeba již ve výpiscích z jiných knih. Takže jen takové zajímavosti, které jinde uváděny třeba nejsou... Berme však v úvahu také to, že kniha byla napsána v minulém tisíciletí...

Antika kontra 20. století
- v raných vyspělých kulturách incest dovolen
- dnes incest nejrozšířenější tabu lidského rodu
- Sokrates, pravidla Akademie - forma výchovy, která nejen dovolovala pohlavní styk mezi vychovatelem a vychovávaným, ale přímo jej požadovala
- pro helénskou kulturu je typická homosexuální pederastie
- řecký sexuální ideál: mladíci vlastní rasy
- překonání sexuální závislosti na ženě
- bohatí aristokrati si drželi harém, tzv. paedagogicum
- zasvěcování chlapců a dívek znamená přechod z dětství do dospělosti
- chlapecká obřízka jako součást pubertálních rituálů
- ženská obřízka - projev neospravedlnitelného, zmrzačujícího násilí na ženách

Sexuální zneužívání dětí ve 20. století
- významné dokumenty ochraňující děti před všemi formami interpersonálního násilí:
1. Charta práv dítěte (1924)
2. Konvence o právech dítěte (1959)
3. Úmluva o právech dítěte (1989)
- ještě v roce 1978 Oates píše "že si povšiml výrazně erotického potenciálu dětí a myslí si, že nenásilný incest dcera-otec může vyprodukovat kompetentní a výrazně erotickou reakci u mladých žen. Dětství je tou nejlepší dobou pro učení".
- třetí evropská konference o zneužívaných a zanedbávaných dětech, která se konala v roce 1991 v Praze, poprvé definovala syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte - child abuse and neglect (CAN)
- syndrom sexuálně zneužívaného dítěte - child sexual abuse (CSA) - byl, přestože je součástí života lidí po celou dobu jejich existence, identifikován jako poslední a v odborných kruzích je mu v současné době věnována velká pozornost
- některé náboženské sekty předpokládají, resp. vyžadují mezigenerační sex
- osud každého dítěte se formuje v raném dětství, významný vliv má matka a její osobnost
- matka traumaticky poznamenaná ve svém dětství bude jen obtížně bez následné pomoci plnit své základní výchovné poslání v rodině, kterou sama založí
- 20. století přezdíváno stoletím dítěte
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: E.Vaníčková: Sexuální násilí na dětech, Portál 1999

Nový příspěvek od Plyšáček »

Oběť sexuální agrese
- zvýšené erotické chování dětí je dáno jejich bezprostředností a touhou vyjadřovat své pocity
- děti svoji sexualitu prožívají na jiné úrovni než dospělí
- ke zneužití přirozeného modelu chování malých dětí může dojít tehdy, pociťuje-li dospělý jedinec sexuální reakci
- SZ chápáno jako sexuální aktivity dospělých s dětmi pouze pro jejich potěchu (pozn. P: jasně špatná definice)
- definice zdravotnické komise Rady Evropy (1992): SZ je nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování.
- každá třetí dospělá žena přiznává osobní zkušenost se SZ (Vaníčková, 1995)
- osobní zkušenost uvedl každý čtvrtý až pátý muž
- pro oběti SZ je charakteristická skutečnost, že se obávají vyhledat pomoc a svoji zkušenost se sexuálním násilím verbalizovat
- sametová revoluce odtabuizovala téma rodinného násilí (domestic violence), a tím samozřejmě také syndrom CAN
- k intrafamiliárnímu SZ dochází mnohem dříve, než je tomu při ataku sexuálního násilí mimo rodinu
- častěji z rodin s vyšším vzděláním
- dívky, které jsou častěji předmětem intrafamiliárního SZ, hodnotí signifikantně častěji než chlapci svoji primární rodinu jako pohodovou
- naopak muži, kteří uvedli svoji zkušenost s extrafamiliárním SZ ve středním nebo starším věku, uvedli častěji, že pohodu v rodině nepociťovali
- v relativně krátkém časovém odstupu se dostaví období, ve kterém jsou všechny nebo některé myšlenky týkající se SZ zapomenuty, ale po delším čase si oběť znovu všechny vzpomínky vybavuje
- fenomén tzv. falešných vzpomínek - transformovaný výklad minulé události pod vlivem nových informací či zcela účelovým způsobem
- pro oběti sexuálního násilí je typické, na rozdíl od obětí tělesného násilí nebo hrubého zanedbávání, že mají pozitivní vystupování
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.