Etologie pohlavního života člověka

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Uživatelský avatar
Neptun
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 6
ve věku do: 40
Příspěvky: 102
Dal: 42 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Etologie pohlavního života člověka

Nový příspěvek od Neptun »

Dostaly se mi rukou materiály z odborné konference, kde se některé příspěvky zabývaly výzkumem okolo pohlavního života lidí. Není tam nic o pedofilii, jen o jiných úchylkách a podrobnosti o neúchylném chování. Budu se snažit postupně zveřejnit výtah z některých studií převedený do srozumitelné formy.

První studie má téma
Sexuální orientace a dominantně-submisivní chování (T. Hladký a kol., UK)
Analýza vychází z údajů na internetovém portálu zaměřeném na BDSM (bondage disciplina sado masochismus). Tedy nikterak nejde o reprezentativní vzorek populace, ale přímo o lidi, kteří mají rádi sado-maso, ať z té či druhé strany. Kladem daného portálu je dost velký počet uživatelů a zastoupení jak hetero-, tak homo- a bisexuálů. A právě o vztahu dominantnosti či submisivity oproti hetero-, bi-, homosexualitě analýza vypovídá následující poznatky:
Muži: U heterosexuálních mužů s úchylkou pro BDSM převládala jimi samými deklarovaná dominance nad submisivitou (1277:803 mužů), zatímco u homosexuálních opačně (33:104). Ještě submisivnější byli muži bisexuální (76:331). Tyto výsledky podporují zažitý sterotyp, že normální muž je spíš macho, který občas i bije svou manželku, zatímco gay je růžový hošík, který chce pořádného chlapa.
Ženy: Heterosexuální ženy byly převážně submisivní (44:270), homosexuálních žen byl na portálu nepatrný počet (6:9), mezi bisexuálními ženami pak bylo dominantních trochu více, ale zdaleka ne polovina (76:155). Zdá se, že mnoha ženám vyhovuje dělat svému chlapovi puťku nebo bezbrannou kočičku. Dominy jsou jen o trochu více mezi oboupohlavně zaměřenými ženami.
Poměr počtu homo- a heterosexuálních mužů na portálu ukazuje, že obliba BDSM není doménou gayů, ale rádi ji "normální" muži.
Protože členové portálu skórovali svou dominanci či submisivitu na vícestupňové škále, mohli výzkumníci ukázat, že dominantní ženy jsou dominantnější než dominantní muži. Když už, tak už! A submisivní muži byli submisivnější než submisivní ženy. Hodní hošánci.
Jestliže, milí homosexuální uživatelé Čepeku, marně hledáte dominantního partnera, pak vězte, že je to všeobecný problém.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2311
Dal: 638 poděkování
Dostal: 3 poděkování

Re: Etologie pohlavního života člověka

Nový příspěvek od Plyšáček »

Neptune, ani netušíš, jak jsi mě svým počinem potěšil a jak jsem nadšen z tohoto vlákna.
Přeji ti mnoho chuti a vytrvalosti při zpracovávání dalších kapitol.
Další téma, které by si zasloužilo být v budoucnu v plánované Odborné sekci.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Neptun
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 6
ve věku do: 40
Příspěvky: 102
Dal: 42 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Etologie pohlavního života člověka

Nový příspěvek od Neptun »

2. studie:
Neverbální projevy mužů při dvoření partnerce a hormony (Ježková a kol., UK)
U mužů jsou s dvořením ženám spojeny signály dominance, které vypovídají o schopnostech muže se postarat o rodinu. S dominancí souvisí vyšší hladina testosteronu. Vyšší koncentrace kortizolu se naopak objevují při stresu. Studie se snažila zjistit, jaké mimoslovní projevy používají mladí muži (16-18 let) při dvoření preferované partnerce (sebeprezentační videonahrávka) a jejich souvislost s hladinou obou hormonů.
Přátelské projevy kladně souvisely s celkovým počtem pohybů. (A skutečně, kdo je neschopný ve společenských záležitostech, řekneme o něm, že je dřevo.) Přitom u těchto jedinců stoupla hladina kortizolu. Dominantní prvky chování skutečně kladně souvisely s počáteční i konečnou hladinou testosteronu. (Ti chlapi to jen tak nehrají, oni to musejí mít v těle.) Nervozita projevující se nějakou sekundární aktivitou byla vyšší u mužů s nízkou hladinou testosteronu. Koukání do země se vyskytovalo u mužů s nízkou hladinou kortizolu. (Neměli dost tohoto stresového hormonu, aby je nabudil na aktivnější projev.)
Zdá se, že existují dvě oddělené strategie balení: buď dominantní chování při vysokém testosteronu, anebo přátelské chování při dočasně zvýšeném kortizolu. A děvčata - pokud si nejste jista, jaký ten váš nápadník skutečně je, musíte si nechat plivnout do zkumavky a upalovat se vzorkem do nejbližší laboratoře.
Forst Jan
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Praha
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 3
ve věku do: 11
Kontakt: Email: [email protected]
Skype: Forst.Jan.87
Mobil: +420 737 739 767
Výkřik do tmy: Navždy kamarád, nikdy láska.
Příspěvky: 457
Dal: 529 poděkování
Dostal: 368 poděkování

Re: Etologie pohlavního života člověka

Nový příspěvek od Forst Jan »

Hladinu hormonů svou vůli jen tak neovlivníme, ale své chování ovlivnit můžeme.
Hladina hormonů nám jen říká, jaké chování je pro nás v danou chvíli "nejjednodušší a nejpřirozenější" ale to neznamená, že by člověk se silnou vůli nemohl udělat něco jiného, než co mu radí hormony.
Děkuji
Uživatelský avatar
Neptun
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 6
ve věku do: 40
Příspěvky: 102
Dal: 42 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Etologie pohlavního života člověka

Nový příspěvek od Neptun »

3. studie:
Mezipohlavní rozdíly mezi obrazem ideálního a aktuálního partnera (Kučerová a Havlíček, UK)
Studie, které porovnávaly představu ideálního partnera s reálným, proběhly obvykle tak, že se respondent svěřil, jaký by jeho ideální partner měl být, v době, kdy už měl vztah s reálným. Ideální obraz tak může být pokřiven mírou spokojenosti v reálném vztahu. Naopak tato studie získávala představy o ideálním partnerovi před utvořením vztahu s reálnou osobou díky některé speed-datingové agentuře. Pokud spolu kontaktovaní vydrželi šest měsíců, byla zhodnocena osobnost reálného partnera v kategoriích jako pro ideálního, tedy vzájemné porozumění, schopnost vydělávat, fyzická síla, extraverze, emoční stabilita a fyzická přitažlivost. Průměrný věk žen i mužů ve studii byl 28 let.
Ženy udávaly významně vyšší skóre pro ideálního partnera než pro reálného ve všech kategoriích. Chtějí všechno nej a obyčejně to nedostanou. Nejvíc se jim nedostávalo porozumění, příliš si nestěžovaly na finance.
Muži si přáli významně vyšší skóre pro ideální partnerku jen ve vzájemném porozumění a emoční stabilitě. Nejenže kašlou na fyzickou sílu a finanční zajištění ženy, ale jsou spokojeni i se vzhledem reálné partnerky. Jen kdyby mu lépe rozuměla a občas nevyšilovala.
Uživatelský avatar
Neptun
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 6
ve věku do: 40
Příspěvky: 102
Dal: 42 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Etologie pohlavního života člověka

Nový příspěvek od Neptun »

Tentokrát nic ze současného výzkumu, ale ze sexuální příručky z roku 1894, Ruth Smythersová:
Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádné vychování, jest Svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějším zároveň. Kladným okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její triumf nad mužem, kterého si k sobě připoutala, aby vyplňoval všechny její tužby po zbytek života pozemského. Zápornou chvílí jest pak svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko šokující pravdu.
Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noci s radostí, takových pocitů se vyvarujme! Sobecký a tělesně založený manžel může lehce takového nevěstina smýšlení zneužíti. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se místem pro ukájení živočišných tužeb. Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházet do krajnosti. Ačkoli je sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak činí od počátků věků. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a dětí jež touto cestou vznikají. Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti se ženichovým započínáním sexuálního aktu. Ideálním manželem byl by ten, kdo by k své ženě přistoupil pouze na její vlastní žádost a pouze z důvodu zploditi potomstva.
Zdroj: http://sumavak.blokuje.cz/sexualni-prirucka-z-roku-1894
Uživatelský avatar
Neptun
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 6
ve věku do: 40
Příspěvky: 102
Dal: 42 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Etologie pohlavního života člověka

Nový příspěvek od Neptun »

Tak a teď zase něco vážnějšího a moderního.

Frekvence sexu (Amy Muise, Toronto)

Na rozdíl od patrně podvrženého příspěvku výše se dnes jak mezi muži, tak mezi mnohými ženami traduje, že sex je tak zdravý, že čím častější je, tím lépe. Sociální psycholožka Amy Muise z torontské univerzity zkoumala mezi Američany, jak jsou celkově subjektivně šťastní a jak to nepřímo souvisí s frekvencí pohlavního styku u zkoumaných párů. Průzkum zahrnoval více než 30 tisíc lidí ve třech skupinách a časových vlnách. V každé skupině se výzkumníci na štěstí párů ptaly jinak.
Vyšlo jasné optimum: nejšťastnější páry se milují jednou týdně. Studie netvrdí, že sex jednou týdně je příčinou pocitu štěstí. Možná naopak, páry mají sex jednou týdně proto, že žijí ve spokojeném vztahu a užívají si obecné pohody. Studie tak či tak odmítá tlak médií, který často roli sexu přehání.
„Posunuli jsme se z kultury, která nám říkala, že mít sex je něco špinavého, do kultury, která nám říká, že jsme vadní, pokud ho neděláme dost často,“ říká například Rachel Hillsová, autorka letos vydané knihy Sexuální mýtus: propast mezi našimi fantaziemi a skutečností.
Studie také ukazuje, že zájem mužů a žen o sex je srovnatelný. Také nezáleželo na věku nebo délce vztahu páru. O věkovém rozdílu partnerů se studie nezmiňuje.
Páry byly dotazované na leccos, takže mohly být odfiltrované nebo porovnané i jiné faktory. Sex hraje v pocitu štěstí mnohem významnější roli než finance.

Zdroj: http://xman.idnes.cz/sex-jednou-tydne-prinese-stesti-daz-/xman-sex.aspx?c=A151122_153225_xman-sex_fro

Čtenáři idnes.cz mohou jednoduše zaškrtnout, jak často to sami dělají. V době psaní tohoto příspěvku byly odpovědi: Méně než jednou týdně: 1786, jednou týdně 864, častěji než jednou týdně 2011.

Dr. Miroslav Plzák doporučoval českým párům pravidelný sex dvakrát týdně. To ovšem bylo za minulého režimu, kdy lidé nebyli tolik vytížení prací, a také se nedalo v Československu celkem nic moc jiného příjemného dělat. Dnes přece jen žijeme podobněji Američanům.
Uživatelský avatar
Neptun
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 6
ve věku do: 40
Příspěvky: 102
Dal: 42 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Etologie pohlavního života člověka

Nový příspěvek od Neptun »

V diskuzi pod článkem o frekvenci sexu se objevilo jedno povzdechnutí mladé paní, střídané komentáři mužů:

X No mít sex jednou týdne, rozhodně bych byla spokojenější. Jenže sex je taková záležitost, že buď dobrovolně a rád nebo raději nic. A když u toho vidím ten znuděný výraz bez špetky nadšení pro věc, tak raději řeknu, že nutit ho nebudu. Pro rýpaly: jsem štíhlá a nejsem megera.
Y Plně vás chápu. Každopádně obvykle to bývá naopak.
X Což můj problém nejenže neřeší, ale je to ještě více depresivní. Protože zatímco, statisticky, po jiných ženách jejich muž touží a sex jim chybí, tomu mému nechybí. Aspoň ne se mnou a ani jinde, pokud vím. Jistě mužů i něco nevědět, ale myslím, že milenku nemá.
Y To je hodně blbý, protože máte v zásadě dvě možnosti řešení, ani jedno není dobré. Buďto si to vykompenzujete jinde, anebo na sex prostě rezignujete.
...
X Máme dítě, ještě nechodí ani do školky, a čistě jako otec nemá partner chybu.

Aha! Není ten manžel třeba pedofil?
Forst Jan
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Praha
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 3
ve věku do: 11
Kontakt: Email: [email protected]
Skype: Forst.Jan.87
Mobil: +420 737 739 767
Výkřik do tmy: Navždy kamarád, nikdy láska.
Příspěvky: 457
Dal: 529 poděkování
Dostal: 368 poděkování

Re: Etologie pohlavního života člověka

Nový příspěvek od Forst Jan »

SMAZÁNO
Naposledy upravil(a) Forst Jan dne středa 9. 12. 2015, 13:07:08, celkem upraveno 1 x.
Děkuji
Uživatelský avatar
asce
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 13
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Ascendent:
Padáme dolů ač stoupáme výš,
zítra buď zhasneš nebo uhoříš...
Descendent:
Za nepřekonatelným mořem, tam za vlnkou poslední, lásko, jak je ti...
Příspěvky: 442
Dal: 91 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Etologie pohlavního života člověka

Nový příspěvek od asce »

Forst Jan píše:Člověk nemusí být pedofil, aby pro něj sex nebyl to podstatné. A naopak bohužel jsou i pedofilové, kteří považují sex za nutnost.
Jene, já bych to viděl takto - bavme se o muži s běžným sexuálním apetitem. Tedy jde mi o muže, který je z tohoto pohledu nejběžnějším představitelem svého pohlaví. Ani u takového muže nemusí být sex středobodem vesmíru, přesto jeho potřeba, sexuální nutkání, jsou nezanedbatelné. A někteří muži tohoto běžného typu pak již v jiné části sexuality tak běžní nejsou - preferují nedospělé partnerky. Erotika s takovou dívkou je pro ně z jejich pohledu něco naprosto přirozeného. Je pak otázka, jestli tuto svoji preferenci a erotickou touhu uhlídají či ne. Je to souboj přirozenosti proti rozumu. A v tom souboji hraje na obě strany i náhoda a samozřejmě další hluboké potřeby člověka (sex je jen jednou z nich).
Když to vezmu na sebe:
Pokud jsem se cítil osaměle, podlehl jsem snadno. Choval jsem se jako pedofil, často i v tom nelichotivém slova smyslu. Někdy i s tím sexem. Pokud jsem cítil psychickou sílu zázemí, vůbec bys mě jako pedofila nebyl schopen identifikovat. Tak tomu bylo např. v době mého manželství. Byl jsem schopen veškeré své touhy kontrolovat a společensky nežádoucí chování potlačit.
 ! Zpráva od: Marco Freeman
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity, viz ZDE. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Forst Jan
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Praha
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 3
ve věku do: 11
Kontakt: Email: [email protected]
Skype: Forst.Jan.87
Mobil: +420 737 739 767
Výkřik do tmy: Navždy kamarád, nikdy láska.
Příspěvky: 457
Dal: 529 poděkování
Dostal: 368 poděkování

Re: Etologie pohlavního života člověka

Nový příspěvek od Forst Jan »

SMAZÁNO
Naposledy upravil(a) Forst Jan dne středa 9. 12. 2015, 13:08:58, celkem upraveno 1 x.
Děkuji
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6362
Dal: 1526 poděkování
Dostal: 3410 poděkování

Re: Etologie pohlavního života člověka

Nový příspěvek od Kasz »

Pokud je pro někoho sex "nutností", vždycky si ho může odbýt s pravou, popřípadě s levou rukou, jak Daniel říkal ve "Svém světě". :)
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
asce
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 13
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Ascendent:
Padáme dolů ač stoupáme výš,
zítra buď zhasneš nebo uhoříš...
Descendent:
Za nepřekonatelným mořem, tam za vlnkou poslední, lásko, jak je ti...
Příspěvky: 442
Dal: 91 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Etologie pohlavního života člověka

Nový příspěvek od asce »

Forst Jan píše:Považuješ-li asce sex za nutnost, pak ale odsuzuješ všechny pedofily k selhání. Myslím, že jedním z cílů této komunity je ukázat, že človek může milovat děti, ale nemusí v tom být nic erotického nebo sexuálního. Naše přesvědčení, že pedofil nemusí být pro děti nebezpečný vychází právě z toho, že sex není ve vztahu nutností. Pokud by byl, tak všechny vztahy všech pedofilů jsou odsouzeny k selhání a proto jediné možné řešení by opravdu bylo nechat všechny pedofily preventivně vykastrovat, pozavírat do ústavů nebo jim rovnou nabídnout injekci pro předčasné ukončení jejich života.
Ještě štěstí, že to pravda není a nutnost sexu ve vztahu neplatí. A to ani v tom "pedofilním" ani v tom "normálním".
Ale Jene, říkám něco naprosto jiného. To, co je přirozené, je přirozené a s tím nelze nic moc udělat. U lidí ovšem fungují i další mechanizmy, nejen pudy. To, co je podle mne třeba, je to, abychom ostatním jasně podali CELÝ obraz. A PRAVDIVÝ obraz. A snažili se působit na tu rozumovou složku osobnosti. Tedy vysvětlit PROČ je nutná absence erotiky ve vztahu k dítěti. Ovšem vysvětlit to autenticky. Je třeba, aby jedinec posiloval svoji sebekontrolu. Ta je řešením. Skutečně tedy pedofil nemusí nijak svoji erotiku projevovat vůči dětem, ale může ji realizovat náhradními způsoby, jak naznačuje i Kasz o kousek výše nebo si najít legální parnerku (manželku).
 ! Zpráva od: Marco Freeman
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity, viz ZDE. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 496 poděkování

Re: Etologie pohlavního života člověka

Nový příspěvek od Jednorozec »

Sex je lidskou přirozeností a sexuální pud je snad druhý nejsilnější vůbec (po pudu sebezáchovy). Nicméně jelikož víme, že neplatí ony nesmysly o o tom že se se sexem jeho potřeba zvyšuje (a kdo se podívá na porno půjde pak někoho znásilnit), ale naopak po sexuálním aktu napětí/vzrušení/jeho potřeba klesá a onen sexuální akt není ani omylem jen soulož s preferovaným objektem, tak existuje spousta způsobů jak mít sex, uvolnit napětí a přitom nemuset nikoho zneužít...
Záleží jen na lidské fantazii jak si to dotyčný dokáže "užít".
Ideální je mít milujícího partnera partnerku, kterému nutně nemusí být 10, vždyť ani u "normálních" jedinců není jejich partnerům pořád 18 nebo 20...