Může být špatné být slušný?

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Forst Jan
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Mnichovo Hradiště (okres Mladá Boleslav)
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 3
ve věku do: 11
Kontakt: Email: [email protected]
Skype: Forst.Jan.87
Mobil: +420 737 739 767
Výkřik do tmy: Navždy kamarád, nikdy láska.
Příspěvky: 457
Dal: 523 poděkování
Dostal: 360 poděkování

Může být špatné být slušný?

Nový příspěvek od Forst Jan »

Spousta lidí mě tu považuje za největšího puritána. Myslím, že kdyby si někdo dal tu práci a poznal mě úplně, byl by překvapen z některých věcí. Z pár incidentů zde jsem si vysloužil pověst, kvůli které myslím je mi přisuzováno víc, než jaká je pravda. Také nepomáhá, že když mě například lidé vidí bojovat proti nějakým řečem, že si myslí, že proti nim bojuji všude, i když pravdou může být, že se mi nelíbí jen a pouze tady. Ale tohle není, proč jsem toto vlákno zakládal.

Dnes mi jedna osoba řekla, že jsem slušný až příliš. Vzhledem k tomu, že je to osoba, na jejímž názoru mi opravdu hodně záleží, tak jsem začal přemýšlet. Nepopírám, že jsem nadprůměrně slušný. Ale jsem slušný až moc? A to všechno mě přivedlo k otázce, kvůli které zakládám toto vlákno a na kterou především bych rád znal názor lidí odsud.

Existuje v životě situace, kdy být slušný je špatně?

Pár poznámek k položené otázce. Povšimněte si, že ta otázka je obecná, o slušnosti a životě, nikoliv o mé osobě. Samozřejmě můžete sem vložit komentář o mé osobě, v tom vám nezabráním, ale není to to, o čem bych zde mluvit chtěl.
Druhá poznámka je, že se ptám jestli může být slušnost špatná. Neptám se, jestli je slušnost vždy nejlepší. Podle mě ne. Nedokážu teď říct konkrétní příklad, ale věřím, že existují situace, kde být neslušný je lepší, než být slušný. Ale to že je něco lepšího neznamená, že to je rovnou špatné.

Samozřejmě se sluší, abych na položenou otázku dal i svůj názor. Možná je to naivní, ale já právě věřím, že člověk nikdy neudělá chybu, pokud je slušný. Jak píšu víše, nemusí to být vždy nejlepší řešení, to ne, ale nikdy to nepovažuji za chybu.
Děkuji
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 2
ve věku do: 11
Kontakt: [email protected]
Wickr Me: MarekVolny
Výkřik do tmy: 🍷 Omluvy přijímám jen za současného zaslání kvalitního a sladkého vína. 🍷
Příspěvky: 1502
Dal: 956 poděkování
Dostal: 1849 poděkování

Re: Může být špatné být slušný?

Nový příspěvek od Marco Freeman »

Podle mě člověk nikdy nic nepokazí, když bude jednat slušně. Osobně si myslím, že kdyby všichni jednali slušně, tak se vyhneme mnohým problémům. Tak se snažím jednat slušně aspoň já. Být slušný až moc podle mě nejde. :)
Marco Freeman,
administrátor komunity ČEPEK

Kontakt: [email protected]
________

~ you can lead a horse to water, but you can't make him drink ~
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 493 poděkování

Re: Může být špatné být slušný?

Nový příspěvek od Jednorozec »

Špatné to být nemůže, ale může to být pro člověka velmi "nevýhodné"...
Scopi
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Jsi můj večer, jsi můj den.
Jsi moje skutečnost, jsi můj sen.
Jsi moje všechno, jsi moje nic
a já ti chci říct,
že už mi scházíš čím dál tím víc!!!
Příspěvky: 479
Dal: 135 poděkování
Dostal: 117 poděkování

Re: Může být špatné být slušný?

Nový příspěvek od Scopi »

Být příliš slušný nejspíš špatné není, špatné je, když i ostatním vnucuješ, aby byli takto přeslušnělí.
Amor non est sanabilis
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2311
Dal: 616 poděkování
Dostal: 2 poděkování

Re: Může být špatné být slušný?

Nový příspěvek od Plyšáček »

Dlouhou dobu ve mně zraje tato otázka. Svoji odpověď na toto poutavé téma jsem nechtěl nějak odbýt...
Osobní úvahy zkusím vzít poněkud zeširoka a více filozoficky. Ale tak, aby tomu alespoň většina porozuměla.

Každá bytost je jedinečná, má jiné vlastnosti, zaměření, směřování, a tedy se i odlišně projevuje. Většina lidí je veskrze dobrá, někteří lidé jsou i hodní a chovají se k sobě slušně, zdvořile a s úctou. V poslední větě jsem záměrně použil některá klíčová slova, jejichž význam bych rád poněkud více rozvedl.

Být dobrým znamená, že naše vlastnosti, naše myšlení, záměry a projevy jsou v souladu s přirozeným řádem věcí, nebo z něho alespoň hrubě nevybočují. Je to náročné, neporušovat harmonii stvoření, dodržovat i lidské zákony a celkově přispívat k pohodě mezi lidmi. Věřícím lidem k tomu pomáhají různé věrouky, více či méně vyspělé. Potíž je v tom, že řada "svatých písem" je chybně a hloupě vysvětlována a chápana. Mnohdy těch největších zvěrstev se dopouštějí vyznavači některé jasně vymezené víry - ať již jde o sektáře, fundamentalisty nebo ateisty - ano, i ateismus je pouhou vírou. Ale připusťme, že některým lidem víra slouží a vede k dobru v nich.

Být hodným znamená, že člověk se díky lásce k bližním a dobrému srdci chová k ostatním laskavě, mile a snaží se pomáhat, nikoliv ubližovat. Potíž nastává v situacích, kdy skutečná moudrá láska je vystřídána opičí láskou, kdy vidíme jako zájem druhého postarat se jen o jeho základní tělesné potřeby a vůbec nechápeme, čím si má procházet z důvodu vyššího poznání, a jen mu zametáme cestičku, protože jsme přece hodní rodiče, hodní kamarádi, hodní partneři. Někdy svým láskyplným příkladem můžeme konat zázraky, jindy škodíme, jelikož druhé kolem sebe jen připravujeme o cenné, byť negativní, zkušenosti.

Být slušným znamená chovat se podle pravidel dané morálky a tak, abychom druhému neubližovali hrubým a nerespektujícím přístupem a nevlídným zacházením. Snažit se být na ostatní hodný a chovat se dobrým způsobem je samozřejmě v pořádku. Problém nastává v okamžiku, kdy tato tzv. slušnost nevychází z přirozenosti a vyspělosti dané duše, ale pouze z naučených postojů a důsledků výchovy. Takový člověk může dočasně působit velice vybraným způsobem, může dělat obrovský dojem na své okolí, ale běda, jak se dostane do vypjatější situace a začne více jednat podle toho, kým je, nikoliv podle toho, kým by rád byl. Okolí může náhle utrpět o to větší šok a škodu, když pochopí, jak se věci skutečně mají, a že ten slušňák v sobě jen něco nesmírně dusil a snažil se být vzorným a přeslušným, ale že šlo jen o jeho hru. Každý máme chvíle, kdy se nám vše daří, kdy žijeme podle hlasu našeho srdce a vše nám jde snadno, a chvíle, kdy se nám vše bortí, kdy chtě nechtě ubližujeme a kdy bychom se raději "neviděli". Takové chvíle jsme obvykle schopni pochopit a každý vyzrálejší člověk dokáže rychle zapomenout a odpustit. Jedná-li se však o trvale potlačeného jedince snažícího se projevovat způsobem, na jaký aktuálně ze své přirozenosti nemá, vznikají spíše problémy a disharmonické vztahy.

Já jsem kupříkladu byl vždy nesmírně slušným, snadno jsem vycházel se svým okolím. S neslušnými ne, ale ti se většinou kolem mne ani nepohybovali, respektive já jsem vyhledával zcela jiná místa než oni. Postupem času, jak jsem postupně začal nahlížet na zapeklitost a přetvářku celé společnosti, začal jsem stále spontánněji ukazovat paradoxnost jistých situací, a přestal jsem se bát být odlišný, ve všem. Svou slušností a galantností jsem některé až vytáčel, ale bylo mi to jedno. Za poslední rok jsem se, myslím, nestal nějak méně slušným nebo sprostějším, jen jsem začal otevřeněji mluvit a hlavně psát o hodně intimních a "neslušných" věcech, takže jsem začal být mnohými, zvláště těmi, co mě do té doby neznali, nebo těmi, kteří mě neznají osobně, vnímán jako neslušný a zkažený.
Je velký rozdíl mezi tím CHOVAT SE SLUŠNĚ a mezi tím HOVOŘIT NEBO PSÁT O "NESLUŠNÝCH" TÉMATECH, tedy obvyklými kritérii tzv. "morálky" neakceptovatelným způsobem. Morálka obvykle vychází z nějaké kultury a jejích zvyků, takže zase jsme u náboženství a relativity jednotlivých věr a jejich "morálek".

Takže za mne. Člověk může být v jádru dobrý, může se snažit být na ostatní hodný, nemůže být "slušný", ale může se snažit se tak chovat. Slušnost jako atribut morálky souvisí s hodnocením chování, jednání a vystupování. A vychází z konkrétního charakteru člověka. Chovat se slušně se vždy vyplácí, ne každý na to má, díky slušnosti se přirozeně dostáváme do společnosti dobrých lidí, alespoň většinou. A jim je s námi dobře, protože jsme na ně hodní a laskaví. V takovéto atmosféře se pak vše daří v radostném rytmu a ve vřelém přátelství. Protože pokud se k ostatním chováme slušně, a tato slušnost vychází z naší přirozenosti, nikoliv škrobené a upnuté etikety, druzí z naší strany cítí lásku, respekt a úctu. Dokud však nepřijmeme sebe, dokud nebudeme mít rádi sami sebe, dokud nebudeme respektovat naše skutečné potřeby a nebudeme si sami sebe vážit, nedokážeme to samé vyjadřovat přirozeným způsobem ostatním.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Neptun
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 6
ve věku do: 40
Příspěvky: 102
Dal: 42 poděkování

Re: Může být špatné být slušný?

Nový příspěvek od Neptun »

No konečně na posledních dvou řádcích Plyšových úvah jsem se dočkal toho, co je v Janově případu (asi) nejdůležitější. Šlo by to vyjádřit ústředními slovy nejrozšířenějšího náboženství. Ježíš (asi) řekl: Miluj bližního svého jako sebe sama. Kdo se nemá rád, může se snažit chovat slušně, ale sebe i druhé bude nakonec okřikovat, trestat, urážet atd.
Mějme sami sebe rádi.
Uživatelský avatar
Jeremy
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 12
ve věku do: 23
Výkřik do tmy: Milovať okrem iného znamená vážiť si objekt svojej túžby. Dosť na to, aby som nezradzoval jeho dôveru...
Příspěvky: 492
Dal: 449 poděkování
Dostal: 285 poděkování

Re: Může být špatné být slušný?

Nový příspěvek od Jeremy »

Plyšáček píše:Dlouhou dobu ve mně zraje tato otázka. Svoji odpověď na toto poutavé téma jsem nechtěl nějak odbýt...
Pekná úvaha a v mnohom s Tebou súhlasím. Mám rád spontánnu, autentickú slušnosť a nie pestovanú, škrobenú a falošnú pretvárku. A človek možno často sám pod vplyvom vlastnej strojenej "slušnosti" nadobúda dojem, že sa môže nazvať morálnym človekom.

Neviem, do akej miery bola sekcia o slušnosti spojená s Tvojimi úvahami o Janovi a možno chybne, ale ja som tam našiel určitú spojitosť, ktorú nepovažujem za náhodnú :) Bez ohľadu na to a bez snahy kohokoľvek uraziť, teraz sa pokúsim byť úprimný k Tebe a aj k Janovi.

Jana nevidím ako niekoho, kto svoju slušnosť iba vkladá do umelých foriem, ktoré si vytvoril z toho, čo "okukal" ako slušné. Ale jeho moralistické "presvedčenia" mi aj tak prídu často veľmi nevyzreté, alebo inak a lepšie, nespracované v ňom samom. Prebraté ako norma, ktorú prijíma za dogmu bez toho, aby to vnútorne spracoval. Je to miestnosť, o ktorej obsahu sa nepremýšľa, pretože pohľad do nej spôsobuje rozpačité pocity. Ale bez pochybností sa človek už nikam neposunie a ak aj objavil skutočnú pravdu a nespracoval ju, je mu zbytočná...

Ale pokúsim sa úprimne pomenovať aj to, čo vidím na Tebe, Plyšáčku. Považujem Ťa za inteligentného človeka a o to viac mi u týchto ľudí prekáža pretvárka. Človek iste občas nepovie všetko, niečo zo seba nechá nevypovedané, niečo vyloží jemnejšie, ak má pocit, že na to nie je vhodná chvíľa. Ale je mi protivné, ak niekto, s prepáčením, lezie iným do zadku. A u Teba mám od začiatku tento pocit veľmi intenzívny. Ľuďom, ktorí Ti môžu byť užitoční, jednoducho sprosto podliezaš. Stále sa bavíme o autentickej slušnosti a tak môžeš argumentovať, že je to slušnosť, ale jednoducho zo svojho pohľadu to vnímam ako pokryteckú a vypočítavú "slušnosť". A ono potenciálne užitočný môže byť v konečnom dôsledku úplne každý. Ak však nehrá Tvoju hru, ide slušnosť bokom a nasledujú urážky ("slušné"), podkopávanie autority a zosmiešňovanie (ešte vždy "slušné"), všetko inteligentne zabalené a "slušné", z môjho pohľadu však skôr slizké. Aj u seba mám oveľa radšej skutočnú a úprimnú spätnú väzbu, než podliezanie. Hoci sa mi nemusí páčiť otvorená kritika na moju adresu, ten kto ju podáva slušne a úprimne, je pre mňa partner k diskusii. Ak mi niekto účelovo podsúva, aký som skvelý, vnímam ho skôr ako niekoho, kto sa snaží predať sám seba hlúpou a podliezavou reklamou.

Vnímam Ťa ako človeka, ktorý venuje mnoho času práci, ktorej výsledky sú často zaujímavé a plodné a to aj vďaka inteligentnému spracovaniu informácií. Často si od Teba prečítam podnetné príspevky s rozumným prístupom, podobne ako to bolo v tomto vlákne, ale vnímam aj Tvoju samoľúbosť a tendenciu k narcizmu. A z toho ako Ťa "poznám", alebo lepšie povedané, ako Ťa vnímam, si pre mňa proste príliš falošný, než aby som sa Ti dokázal priblížiť. Už som niekde určite spomínal, že mám rád skutočných ľudí bez pretvárky. Za blízkeho človeka dokážem považovať toho, kto úprimne poukáže na moje nedostatky, ktoré si možno ani často neuvedomujem, ale nikdy nie toho, kto je v mojich očiach falošný hráč.

Z tohto pohľadu je mi stále Jan Forst oveľa bližšie, než Ty. Mám pocit, že veľa vecí vnímaš podobne ako ja, ale nemôžem sa zbaviť pocitu, že hráš príliš veľa hier, naviac s označenými kartami...

Možno to tak nevypadá, ale pri písaní tohto príspevku necítim žiadnu zášť či nepriateľstvo, len píšem, ako veci vnímam a nechcem tým nikoho uraziť.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2311
Dal: 616 poděkování
Dostal: 2 poděkování

Re: Může být špatné být slušný?

Nový příspěvek od Plyšáček »

Jeremy, děkuji ti za poděkování za moji úvahu nad slušností.
Úmyslně jsem se vyhýbal osobním poznámkám vůči ostatním. I když jsem si jednoho pisatele mohl hezky vychutnat...

Tvůj trvale spíše negativní postoj vůči Plyšáčkovi je obecně znám a už mě ani nepřekvapuje. Už mi je skoro jedno, co si o mne myslíš. Proč opět a zase tolik osobního a urážlivého? A poznámka o "lezení do zadku" zrovna od BL, respektive homosexuála, mi přijde také nemístná.

Nevím, co označuješ za "podlézání". Já jen oceňuji práci těch, které považuji za přínos pro komunitu.
Nevím, co označuješ za "slušné urážky". Ve tvém textu jich nacházím mnoho, někdy spíše jen slušně napsaných.
Kdybych tě už "neznal", měl bych smutné ráno. Jelikož jsem si již dlouho vědom, že máš, možná jen se mnou, nějaký velký problém, je mi to už jedno. Smiř se s tím, prosím, že mě neznáš.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Jeremy
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 12
ve věku do: 23
Výkřik do tmy: Milovať okrem iného znamená vážiť si objekt svojej túžby. Dosť na to, aby som nezradzoval jeho dôveru...
Příspěvky: 492
Dal: 449 poděkování
Dostal: 285 poděkování

Re: Může být špatné být slušný?

Nový příspěvek od Jeremy »

Mrzí ma, že nie si schopný to brať inak ako urážky. Bola to snaha o vyjasnenie si istých vecí a ako som už písal, mám rád úprimnosť. Mohol som k tomu pristúpiť diplomaticky a odbiť to bežnými frázami typu "...v určitých veciach mi prekáža Tvoj spôsob vyjadrovania...", prípadne "...nenašli sme si k sebe cestu...", ale k čomu by to bolo dobré? Nebola v tom štipka snahy Ťa zosmiešniť, prípadne podkopať Tvoju autoritu, hoci som samozrejme mohol byť ostrejší a uchýliť sa k ironickým poznámkam ako Ty ("A poznámka o "lezení do zadku" zrovna od BL, respektive homosexuála, mi přijde také nemístná"). Ale irónia nebol môj zámer, pretože som nemal v úmysle na nikoho útočiť, len si vyjasniť trecie plochy.

Je to nakoniec vhodný námet do diskusie k téme. Čo je slušné a čo správne, čo je dobré, ak mám z Teba pocit, aký mám? Môžem to hodiť za hlavu a povedať si, že sa nemá význam s Tebou zaoberať. Môžem byť "slušným" a používať spomenuté frázy, ktoré ale slúžia jedine k tomu, že budeme za každú cenu "slušní". A tiež na Teba môžem útočiť ironickými poznámkami a dvojzmyslami (a netvrdím, že som to nikdy nerobil). Irónia a dvojzmysli sú naviac veľmi populárne a nie len jednoduchší ľudia ich milujú. Stačí sa pozrieť na popularitu českého prezidenta. Nerád by som tu zamieňal útočnú iróniu s vyjadrením toho, čo si myslím. Útočná irónia je dobrá na zväčšovanie priepasti, nie na riešenie.

Čo je v tomto prípade prejav slušnosti? Taktne mlčať, prípadne písať otvorene, len vynechať či nahradiť konkrétne osoby, o ktorých vlastne píšem. Bájky sú super, ako malý som ich čítal veľmi rád a boli často zábavné. S vyspelými ľuďmi sa ale rád bavím priamo, ak mám dôvod predpokladať, že dokážu prijímať pohľad iných. Príde mi slušnejšie a dôstojnejšie byť otvorený a čeliť veciam priamo, ako sa skrývať za rôzne formy. Hajzlových pisálkov som nikdy nepovažoval za hrdinov a už vôbec nie sa slušných. Ak sa k Tebe snažím pristupovať ako k inteligentnému a priamemu človeku, nezamieňaj to prosím za neslušnosť...
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2311
Dal: 616 poděkování
Dostal: 2 poděkování

Re: Může být špatné být slušný?

Nový příspěvek od Plyšáček »

Jeremy píše:Mrzí ma, že nie si schopný to brať inak ako urážky.
A toto je co?
Jeremy píše:Považujem Ťa za inteligentného človeka a o to viac mi u týchto ľudí prekáža pretvárka. ...je mi protivné, ak niekto, s prepáčením, lezie iným do zadku. ...sprosto podliezaš. ...Ak však nehrá Tvoju hru,... ...z môjho pohľadu však skôr slizké. ...účelovo podsúva... ...sa snaží predať sám seba hlúpou a podliezavou reklamou. ...vnímam aj Tvoju samoľúbosť a tendenciu k narcizmu. ...v mojich očiach falošný hráč.
Pouhé urážky, zcela zkreslené tvým vlastním viděním světa. Možná máš pocit, jak jsi mě "odhalil" a "věci správně pojmenoval", že jsi "upřímný" a "otevřený", ale to ani náhodou. Když si znovu přečtu jen vytažené citace, je to stoka ukazující neslušné jednání. Jelikož je to toto téma, reaguji na tvůj předešlý příspěvek. Nerad bych ale dále pokračoval. Možná sis všiml, že na ČEPEKu se věnuji spíše jiným tématům. Pro zajímavost jsem se podíval, jaké máš nejčastější téma. Ani mě to nepřekvapilo - Chování uživatelů na chatu, bulvár a pomluvy od začátku do konce. A tvé nejoblíbenější fórum - Pokec o všem.
Jeremy, nechovám vůči tobě nějakou zášť nebo nenávist, ale ty mi vážně již nemáš co sdělit.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 2
ve věku do: 11
Kontakt: [email protected]
Wickr Me: MarekVolny
Výkřik do tmy: 🍷 Omluvy přijímám jen za současného zaslání kvalitního a sladkého vína. 🍷
Příspěvky: 1502
Dal: 956 poděkování
Dostal: 1849 poděkování

Re: Může být špatné být slušný?

Nový příspěvek od Marco Freeman »

Plyšáček píše:Dokud však nepřijmeme sebe, dokud nebudeme mít rádi sami sebe, dokud nebudeme respektovat naše skutečné potřeby a nebudeme si sami sebe vážit, nedokážeme to samé vyjadřovat přirozeným způsobem ostatním.
Tady bych měl námitky. Přijmout sebe sama a vyrovnat se se sebou samým můžeš udělat i bez toho, abys měl sám sebe rád úplně ve všech ohledech sebe sama. Tady bych dal ještě důraz na to, že je rozdíl být se sebou vyrovnaný a milovat se. Můžu být srovnaný s tím, že jsem hubený, ale nemusím to na sobě mít rád.

A taky to, že se nemá člověk rád, ještě neznamená, že nemůže mít rád jiné. Ale to už je jen filozofická úvaha, to, jak to vnímám.
Plyšáček píše:Pouhé urážky, zcela zkreslené tvým vlastním viděním světa.
Je podstatné rozlišovat urážku a vyjádření vlastního názoru. Říct někomu, že je pitomec, je urážka. Říct někomu, že vnímám jeho narcistické postoje, cítím z jeho slov faleš, a nelíbí se mi to, urážka není. Je to jen názor na to, jak člověka vidím. A Jeremy to nepodal ani nijak útočně.

S pozdravem,
Marco F.
Marco Freeman,
administrátor komunity ČEPEK

Kontakt: [email protected]
________

~ you can lead a horse to water, but you can't make him drink ~
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 493 poděkování

Re: Může být špatné být slušný?

Nový příspěvek od Jednorozec »

Když si tak čtu pyšáčkovo sdělení co je pro neho být dobrým slušným atd, tak při větě "já jsem kupříkladu vždy byl ..." mi to připomnělo poustevníka z pohádky hrátky s čertem :0)
Uživatelský avatar
Jeremy
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 12
ve věku do: 23
Výkřik do tmy: Milovať okrem iného znamená vážiť si objekt svojej túžby. Dosť na to, aby som nezradzoval jeho dôveru...
Příspěvky: 492
Dal: 449 poděkování
Dostal: 285 poděkování

Re: Může být špatné být slušný?

Nový příspěvek od Jeremy »

Jeremy píše:Ale pokúsim sa úprimne pomenovať aj to, čo vidím na Tebe...
Úprimne a otvorene som Ti popísal, ako Ťa vnímam. S tým sa dá pracovať. Možno s tým nesúhlasíš a budeš to vnímať ako urážky, ale tak Ťa vidím. A áno, môžeš hľadať spôsoby, ako poukázať na to, že mojím jediným či hlavným záujmom je niekoho urážať, ohovárať a že sa so mnou nemáš o čom baviť a že je to len môj skreslený pohľad.

Som k Tebe úprimný a otvorený (bez úvodzoviek) v tom, čo si o Tebe myslím. Ak to vnímaš ako urážky, zrejme sa Ti tento obraz nepáči. Ale nebola v tom snaha si zanadávať, len si vyjasniť veci. Chcel som vedieť, ako sa k tomu postavíš a beriem, že Tvojou reakciou je, že si mi úprimne povedal, čo si o mne myslíš Ty. Som demagóg, populista a intrigán s pokriveným videním sveta.

Nie, nebudem Ti to vyvracať, každý nech si spraví obraz sám. Vážne netuším v akých oblastiach sa najčastejšie vyjadrujem a ani to nebudem skúmať. Ako som už napísal, Tvoje príspevky dokážem často oceniť a oslovia ma, rovnako vnímam, že tomu venuješ veľké množstvo času. Čo ma nahlodáva je ale spôsob, ako vnímam autora toho všetkého a jeho príspevky, ktoré mi vyslovene vadia. Asi sa mi nepodarilo navodiť tú správnu atmosféru a budem sa musieť zmieriť s tým, že som intrigán ja, alebo Ty.

Napriek Tvojej, často zaujímavej práci, ma jedna vec naozaj mrzí a aj to bol asi impulz, prečo som Ti napísal tú smršť "urážok". Keď som sa prihlásil na ČEPEK, bolo to miesto, kam by som bez obáv a rád poslal ľudí, ktorím by som chcel lepšie vysvetliť to, kým som. Od Tvojho príchodu sa aj vďaka enormnej aktivite z Tvojej strany obraz fóra výrazne zmenil. Zmenil sa ale spôsobom, že v tejto chvíli by som mal obavy komukoľvek poslať odkaz na ČEPEK s tým, že aj takýto môže byť pedofil. To ma dosť mrzí.

Možno je to len moje zlyhanie a ČEPEK sa mení správnym smerom, ktorý ja nedokážem svojím chápaním postihnúť a kladne ohodnotiť. Nemám toľko času ako Ty a ak by som ho aj mal, snažil by som sa viac žiť. Na fórum prispievam už iba málo a veľké množstvo príspevkov ani nemám chuť čítať. Je to všetko príliš plyšové a načichnuté odérom, ktorý mne osobne príde odpudiví. Pripúšťam, že chyba môže byť vo mne, ale zatiaľ si neviem pomôcť s tým, že verím svojmu pohľadu. Často som ignoroval potrebu na Teba reagovať, pretože ak by som mal reagovať na všetko, s čím som nesúhlasil, zabil by som pol dňa a tak som sa mnoho krát obmedzil iba na "lajky".

Možno raz usúdim, že tieto stránky sú už natoľko prevrátené, že prestanem reagovať úplne. Len ešte stále cítim, že by to bolo tak trochu zbabelé a nezodpovedné. Priznávam rovnako, že celková atmosféra na fóre sa otáča Tvojím smerom, takže mi časom asi vážne nezostane iné, než sa zmieriť s tým, že ČEPEK je "plyšový"...

Ale toto vypisovanie vonkoncom nebolo zbytočné. Myslím, že po tejto výmene pohľadov už obaja vieme, na čom zruba sme, aj keď mi to nemusí byť práve milé...