Dětská masturbace

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Dětská masturbace

Nový příspěvek od Plyšáček »

Na nejrůznějších internetových stránkách, zejména poradnách pro rodiče, je mnoho článků na dané téma. Některé jsou velice hezké a poučné, jiné trochu nevalné úrovně. Rád bych vybral stěžejní body, na kterých se většina odborníků či poradních tetiček shodne, a názory rozporuplné. A také bych rád přidal vlastní vhledy.

Proč na pedofilním webu takové ožehavé téma? Nedávno na chat zavítal nějaký nováček a děsně se divil a pohoršoval, že děti přece nemasturbují a že o tom nic nevíme a tak podobně. Tedy především z toho důvodu, aby se lidé sexuálně orientovaní na děti dozvěděli něco o soukromém sexuálním životě dětí, aby někteří nebyli třeba zaskočeni v určitých situacích a aby třeba nezareagovali zkratovitě a nedopustili se nějakého přečinu. Tento příspěvek může sloužit samozřejmě i většinové společnosti jako rádce. Budu se snažit, aby se jednalo o špičku mezi články na dané téma.

Proč se do toho pouštím? Upřímně, nechce se mi. Ale několik dní to ve mně zraje a chci se s tím nějak srovnat, přestat na to myslet a smazat všechny ty odkazy, co mám v záložce. Nepřísluší mi posuzovat sám sebe, nakolik jsem kompetentní. Chci jen zmínit, že první orgasmus (slabý) jsem měl v 5 letech, masturbovat pravidelně jsem začal ve 14 letech, za ty roky dosáhl jisté vrcholové úrovně (třeba co do hloubky a počtu orgasmů během jedné chvíle), mám tři děti a zejména jako učitel jsem se setkal ve své profesi a na letních pobytech s mnoha situacemi, o kterých diskrétně pomlčím a které jsem musel taktně řešit nebo dělat, že nevidím. Takže asi tak.

Na četbu si najděte čas a klid, zkuste to vnímat z odborného hlediska a v případných komentářích prosím dodržujte pravidla slušného vyjadřování a ukažme sobě i veřejnosti, že se umíme i na toto téma bavit decentně a s úctou k dětem, které tolik milujeme.DĚTSKÁ MASTURBACEJako úvod do problematiky nám poslouží citace z celkem zdařilého článku.
Dobromysl.cz, Sexuální výchova píše:Dráždění pohlavních orgánů v dětském věku patří do zcela normálního vzorce lidského chování. Malé dítě už během prvního roku života věnuje hodně času a úsilí zkoumání svého vlastního těla a zanedlouho objeví, že dotyky v oblasti pohlavních orgánů mu přináší více potěšení a příjemnější pocity než dráždění kterékoliv jiné tělesné části. Chlapci pak stráví poměrně dosti času třením svého penisu a také děvčata si kolébavými pohyby dráždí zevní pohlavní orgány třením. Některé děti dokáží tak masturbovat až k dosažení orgasmu, mnohé z nich pak cítí dokonce jakousi hrdost nad objevením tohoto nového triku. Mnozí rodiče se pak cítí tímto chováním svých ratolestí přinejmenším znepokojeni.
Pokud by dítě bylo za podobné chování trestáno, mohlo by mu to způsobit v budoucnu sexuální problémy. U mnohých pacientů trpících sexuálními poruchami zjišťujeme, že byli právě v dětství napomínáni, aby se nedotýkali těch „zakázaných míst“, nebo byli za podobné aktivity dokonce svými rodiči trestáni.
Není sporu o tom, že už velmi malé děti by měly dostat jasnou informaci o tom, že onanie není v žádném případě škodlivá, pokud ovšem už „berou rozum“, měli by jim rodiče sdělit, že se musí jednat o aktivitu zcela soukromou. Rodiče dětí mladších dvou let by měli dítě uložit do postýlky a zamezit přístup jiných dospělých lidí, které by snad masturbační aktivita dítěte mohla nějak pohoršovat. Rodiče sami by pak dítě neměli v jeho počínání vyrušovat. Dráždění genitálu je třeba před usnutím možno přirovnat k cucání palce nebo k podobným tělesným rituálům, které dítě uklidňují.
Je někdy velmi obtížné přesvědčit rodiče o tom, že takové počínání dítěte nemá nic společného se „sexuálním“ chováním. Dítě totiž nemá stejné sexuální pocity jako dospělý. Manipulace s genitálem je mu prostě jenom příjemná. Už ve dvou letech je ovšem čas začít dítě učit rozlišovat tělesné aktivity na veřejné a soukromé. Jistě není sporu o to, že jakékoliv hraní s vlastními pohlavními orgány musí být striktně zařazeno do té druhé skupiny chování.
Zdroj: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=720

Dále záměrně zacituji celý článek (ať nemusíte odbíhat) z křesťanského webu - začali docela hezky, potom se tam objevuje několik sporných vět.
Víra.cz, Onanie u dětí píše:Dětská onanie je zcela přirozená a objevuje se mezi druhým a pátým rokem, některé publikace uvádějí již věk kojenecký. Již v něm dítě experimentuje, poznává svět a také vlastní tělo, genitálie patří rozhodně k citlivějším oblastem těla a dotýkat se těchto míst je zážitek pro dítě příjemný. A je logické, že v řádu stvoření je to tak dobře a tento mechanismus přirozeně zabezpečuje reprodukci. Psychologové tvrdí, že děti jsou schopny základních sexuálních emocí - sexuálního vzrušení, orgasmu i erotické fascinace jiným jedincem a že také proto některé děti poměrně často onanují. Dále se píše, že proti této dětské onanii není třeba nijak bojovat. Zpravidla odezní spontánně, není-li nepřiměřenými tresty negativně posilována. Tresty a striktní zákazy oblasti sexu mohou způsobit až trauma a neurotické postoje k vlastní sexualitě.

V tomto smyslu je potřeba, abyste byli jako rodiče opatrní. Určitě je vaším přáním, aby z vaší holčičky vyrostla zdravá žena, který bude naplno prožívat svůj život ve všech jeho oblastech bez zbytečných úzkostí a strachů.

Rozhodně je třeba, abyste v první řadě nepropadali strachu vy jako rodiče. Takovou atmosféru dítě dobře vycítí a není mu v ní dobře.
Do různých pojednání o sexualitě, a je to možné vnímat ve stále živé debatě sexuální výchově na základní škole, proniká ale jinak uvolnění morálních hodnot ve společnosti a také velký důraz na individualitu a její blaho, proto někteří onanii přímo doporučují jako vhodný způsob oddálení sexuálního života u mladých lidí.

Samozřejmě že onanie jako taková, provozovaná pravidelně je silně negativní jev, zaměřuje totiž jedince na sebe sama, posiluje jeho egocentrismus, nevede člověka k druhému člověku, k růstu ve vztazích - proto je to také označována za hřích. Pětileté dítě se v tom však těžko může orientovat. Rozhodně ve vývoji jeho svědomí by neměla mít místo rovnice pěkné pocity a slast = hřích.

Není však dobré, jestliže se u dítěte stává onanie návykem, chováním, které dítě volí, když nemá co dělat, nudí se apod. Může nakonec onanií a vyvoláváním slastných pocitů nahrazovat něco, co mu chybí. Samozřejmě, že se děti učí také nápodobou od sebe navzájem, např. při odpoledním klidu ve školce, pokud už neusnou. Začátkem onanie může být i problém zdravotní, které provází nepříjemné svědění vedoucí k častějším dotekům, tření apod.

Rozhodně je vhodné odvádět od ní pozornost a zamezit situacím, kdy je k onanii příležitost.
Možná že klidný rozhovor rodiče s dítětem před spaním, kdy už leží v postýlce, probrání jeho starostí i radostí vám pomůže zorientovat v tom, co dítě prožívá, co mu chybí. Možná bude schopno o tom, co "dělá" před spaním bez ostychu mluvit. Pokud začne samo, může se toto téma stát vhodným začátkem rozhovoru, kdy se dozví základní informace o lidské sexualitě.

Rozhodně bych ale doporučovala, abyste jako rodiče takový hovor sami neiniciovali. Ne snad proto, že by se z onanie mělo stát tabu téma, ale proto, že jednání je pro dítě nevědomé, dítě vám často nevysvětli, proč onanuje. Navíc pocítí, jak velkou starost tato jeho činnost pro vás znamená, že je to něco velice důležitého, což může vývoj situace jen zkomplikovat a silně zaměřit jeho pozornost tímto směrem.

Rovněž by stálo za to se zamyslet nad zásadami zdravé životosprávy - dostatek pohybového vyžití během dne na zdravém vzduchu, tak aby se dítěti dobře usínalo, přiměřená teplota v místnosti i čerstvý vzduch. Ještě dnes jsou praktikována rodiči a vychovateli opatření, že ruce při usínání musí mít dítě na pokrývce, ale to samo ztěžuje dítěti spokojené usínání. Možná by bylo přirozenější, aby jeho ručičky držely při usínání nového miloučkého medvídka.

Je třeba ale ještě připomenout, že jako rodiče máte jedinečnou roli v sexuální výchově dětí. Je to právo rodičů a je třeba seznamovat dítě v těchto citlivých otázkách podle hodnotových norem rodiny, nenechat si dítě formovat tím, co je podle vašich životních pravidel špatné. Je pravda, že v minulosti byla sexuální výchova v rodinách zvláště věřících tabu téma, ale dnes jsou včasné informace podané dítěti vhodnou formou rodiči a doloženou ještě svědectvím jejich vztahu i vzájemných projevů lásky tím nejlepším, co může zajistit zdravý vývoj dítěte. Navíc otevřená atmosféra přispívá k důvěře vztahů mezi rodiči a dětmi. Těžko pak rozhovory tohoto typu nově zavádět s dítětem v pubertě, které má dávno jinou důvěrnici ve starší kamarádce. Přirozené je také žít svůj vztah přirozeně a nebát se intimních projevů před dítětem (objetí a polibky). Jestliže je považujete za tabu, může to vyvolat u dítěte dojem, že rodiče provádějí něco špatného. Intimní a láskyplné projevy do partnerského vztahu patří, a když se rodiče neschovávají s každým polibkem, dítě se učí, že dávat najevo emoce je přirozené.
Zdroj: http://www.vira.cz/otazky/Onanie-u-deti.html

Začneme-li otázkou, v kolika letech člověk začíná masturbovat, musíme upozornit především na to, že každý člověk je jedinečná bytost a každý to má jinak. A tak jak to má, tak je to v pořádku. Odborníci na embryonální fázi vývoje zmiňují, že již lidský plod reaguje "sexuálně" a že už v této vývojové fázi dochází například k erekci u nenarozených chlapečků. Tělesné "sexuální okruhy" zkrátka fungují už od začátku. Asi uznáte, že plod či maličké dítě nemá tyto zážitky spojené přímo s erotikou a zalíbením v druhém pohlaví a že spouštěcím mechanismem u masturbace nemusí být podnět sexuálního rázu. Na druhou stranu hlubinná psychologie zmiňuje tzv. lidské nevědomí, ve kterém se odehrávají takové tajuplné děje a myšlenkové "programy", myšlenková schémata související s lidskou pudovostí, že nemůžeme jen tak mávnout rukou a říci, že při masturbaci mávají rukou náhodně a mimoděk a zcela nevědomě. Zkrátka s postupujícími lety a množstvím prožitků a zkušeností lidská psyché (duše, psychika) vyspívá a vyzrává a s tím jde ruku v ruce i vývoj sexuální.

Například moje přítelkyně mi líčila svůj erotický sen ze svého věku kolem dvou let, že seděla rozkročená na hromadě použitých plínek a byla z toho nesmírně vzrušená. Zřejmě ano, když si to dodnes pamatuje.

Ve školce jsem měl jako předškolák při odpoledním odpočinku vlastní zážitek - viz. Plyšáčkovo mládí. Na přesnou masturbační techniku si nepamatuji.
Plyšáček píše:Jednoho dne po obědě se mi nechtělo spát a tak jsem si hrál - jako občas řada dětí - pod peřinkou mezi nohama. Zajímavě jsem se vydráždil a dokonce jsem prožil jakýsi slabší orgasmus - cítil jsem dokonce cukání v pinďourkovi, samozřejmě bez výstřiku.
Ve "falickém" vývojovém období se děti intenzivněji zajímají o rozdíly mezi pohlavími a hrají si hry "na doktora".
Zajímavá citace z článku Jak reagovat na to, že Vaše dítě masturbuje? bude následovat. Rád bych se zmínil, že u tohoto článku je hodně divná ilustrační fotka, na které si o masturbaci povídá otec s dcerou v leže na posteli. Dost netradiční a podivná situace, nemyslíte? Přenechal bych to spíše matkám a když už, tak ne v leže a na posteli.
prozeny.cz píše:Pokud si vaše ratolest takto hraje s dětmi ve svém věku a je evidentní, že hlavním smyslem je touha po objevování, není důvod k panice. Naopak, nechte je hrát si, je to přirozená součást jejich vývoje. „Hry na doktora jsou u předškolních dětí normální. Děti se vzájemně prohlížejí a zkoumají, ale to je přirozené. Já se třeba setkala s matkami, které tohle nevěděly, a ve školce to řešily jako ,zneužití' holčičky chlapečkem. Ale tak to samozřejmě není a snaha vše řešit uškodila dítěti víc než to, že si ve školce navzájem ukázaly svůj genitál,“ dodává psycholožka Danuše Jandourková.
Zdroj: http://www.prozeny.cz/magazin/deti-a-rodina/mensi-deti/33539-moje-dite-masturbuje

Dobrá, ať si hrají. Ale rozhodně by je nikdo neměl pozorovat. A jakmile by začali společně masturbovat, šli by od sebe. Rozhodně nejsem zastáncem názorů, které zde někteří členové mají, ať děti mezi sebou provádějí jakékoliv sexuální aktivity.

Jako příklad, kam až to může vést, uvádím barvité líčení pana Adama.
rodina.cz, Adam píše:Se souhlasem Evy(není fór)se zmíním o našem společném masturbování v dětství. Je to už víc než 25 let. Byli jsme skoro, na pár týdnů stejně staří, děti spřátelených chatařů. Znali jsme se od kočárků. Eva už od 4 let tvrdila, že bude lékařkou. Nelhala a také se jí stala. Já vystudoval ČVUT. V létě jsme bývali na chatách celé prázdniny, mámy byly učitelky a taťkové dojížděli na víkendy. Naše oblíbená hra s Evou byla na doktory a pacienty. Uměli jsme ještě v předškolním věku naše hry mazaně skrývat. Nikdy nám nic neprasklo. Už v tomto věku jsme znali jak vypadá ptáček a kačenka. Asi v jedenácti letech si Eva zamilovala moje rané klukovské erekce, znovu a znovu cíleně vyvolávané... Jé miloval její pučící kozičky a ve dvanácti mne uměla perfektně vymazlit k ejakulaci. Asi jí bylo líto, že v rozkoši nemá svůj spravedlivý podíl, tak mne naučila jak mazlit její kačenku a byl jsem "doktor" specialista-gynekolog. Uměl jsem brzy opravdu vše. To nám vystačilo asi do 14. Na chatu se jezdilo i v zimě, ale to bylo horší najít vhodné místo. Takže na stojáka v nějakém bunkru a když byl sníh, tak jsme stavěli iglu. Ve 14 mne Eva svedla, masturbaci nahradili souložením, ale vždy v mantinelech lékařka či lékař a pacient. V létě jsme souložili, v zimně spíše masturbovali a to vlastně pokračovalo než jsme dodělali oba vejšku. Pak jsme se dočasně odloučili a po třicítce, se naše cesty sešly.Oba jsme už měli děti a občas se stýkáme dodnes a motiv hry lékařka a pacient humorně zachováváme. Dohodli jsme se, že naše hry nejsou nevěrou, ale jak říkají právníci, jakýmsi věcným břemenem. Děti jsou asi hodné..., nebo jsou ještě vyčůranější než jsme byli my s Evou, protože jezdíme na stejné chaty. S blížící se pubertou Eva všechny děti proškolila o zásadách bezpečného sexu a odpovědnosti. To moje žena neustále oceňuje a já tvrdím, že asi ví proč...Toť vše.
Zdroj: http://www.rodina.cz/nazor5728691.htm

Mezi nejčastěji uváděné důvody bych zařadil:
1. Děti poznávají své tělo.
2. Masturbace jim způsobuje příjemné pocity.
3. Dítě se nudí.
4. Zmírňuje stres a uvolňuje napětí.
5. Zdravotní příčina - zánět, vyrážka.
6. Fyziologická příčina - plný močový měchýř.
7. Technická příčina - nepohodlné či upnuté prádlo.
Tyto důvody naleznete na http://www.spokojenedeti.cz , článek Proč děti onanují? (mně se líbí spojení názvu webu a článku).
Zdroj: http://www.spokojenedeti.cz/zdravi-ditete/proc-deti-onanuji

Jako důležitá a vhodná poznámka v poradnách mi přijde zmínka o tom, že dítě bychom neměli hrubě napomínat, ale poučit jej a dbát na to, aby se takto chovalo pouze osamotě. Neadekvátní a hrubý zákrok může citelně narušit zdravý psychosexuální vývoj, způsobit problémy s přijímáním vlastního těla, neurotické obtíže a zapříčinit řadu traumat a psychických bloků do dospělosti. Řada rodičů v dnešní době má zdravý přístup k této otázce a většinou nejsou šokováni, když se setkají s tímto chováním u svých potomků. V poradnách řeší často situace, kdy se u dítěte jedná o stavy patologické, tedy zejména přemíru onanie, kdy dítě nemá čas skoro na nic jiného. Může se jednat o skutečnou závislost na libých pocitech a je vhodné to řešit s odborníkem - tedy pediatrem.
Jako první příklad uvádím dceru Tůmových.
rodina.cz, Urputná onanie u jednoleté holčičky, M. Tůma píše:Ahoj všichni, máme 1 roční holčičku....
Od osmého měsíce objevila kouzlo onanie. Překříží nožičky, chytne se v rozkroku za oblečení, začne funět a dělá si dobře. Do teď to dělala občas, takže ok. Teď se této kratochvíli věnuje téměř nonstop, dokonce i při jídle nebo pití. Jsme normální rodiče tudíž, podstata věci nám pranic nevadí. Problém je v tom, že to děla většinu dne tudíž si sama moc nechce hrát. Občas odmítne chození nebo hraní s mámou či tátou. To se nám zdá už moc, navíc to odnáší oblečení, škube ho u toho. S praktickou lékařkou jsme to již probrali - výsledek je odvádět pozornost - no moc, de facto vůbec to nefunguje....
Zdroj: http://www.rodina.cz/nazor15779967.htm

Druhý případ, desetiletá sestra Davida.
doktorka.cz, Masturbace v 10 letech-je to normální?? píše:Prvně bych rád vysvětlil situaci, žiju s mamkou a ségrou, protože máme menší byt, mám pokoj společně se sestrou (dost na nic, mě je 17 ji je 10). Asi před měsícem začala ségra dost intenzivně masturbovat, myslí si, že o tom asi nevím, ale uspokojuje se téměř pořád, v noci, když si myslí, že spím, nebo i když nespím a jsem na počítači, tak to dělá pod peřinou, nedávno jsem se vrátil ze školy dřív, onanovala nahá v obýváku, co vlezu do pokoje, je zalezlá v posteli s rukou v kalhotkách, pořád blokuje koupelnu, už mi to pomalu přijde jako porucha...v historii počítače byly taky záložky s pornostránkama což se mi nelíbí už vůbec, je na to ještě malá proboha...nevím jestli to říct mamce, a hlavně jak, nechci si připadat jak bonzák, ale není to příjemné dávat furt pozor, abych ji někde nenachytal. Navíc to už dělá i mimo domov, když jsme byli u babičky, zalezla si na půdu a když jsem ji pak měl zavolat, strašně tam vzdychala a dolů seběhla celá červená a udýchaná, takže je jasné, co tam dělala. Mohla by z toho mít i ostudu pokud si nebude dávat pozor. Myslíte, že to je nějaká porucha ? Mám to té mamce nějak šetrně říct ?
Zdroj: http://diskuse.doktorka.cz/masturbace-v-10-letech-je-to-normalni/

Pokud jde o otázku, kolik procent dětí masturbuje, těžko budeme hledat spolehlivé údaje.
Dle mého téměř každý v jistém útlém věku objevil příjemné pocity při dotýkání se vlastních genitálií, řadu z nás to na pár let přešlo, abychom se k tomu vrátili naplno v období puberty. Můj odhad je takový, že chlapečci si hrají s pohlavím nejvíce kolem 1-3 let, holčičky kolem 4-6 let, poté přichází jistá klidnější fáze na prvním stupni, od puberty masturbují téměř všichni chlapci a většina dívek - i když ženy v různých průzkumech v nezanedbatelném množství tvrdí, že nikdy neonanovaly.

Co se týká masturbačních technik. Dovolím si tuto otázku pouze naťuknout a prosím ostatní členy, aby zachovali maximální zdrženlivost. Chlapečci nejčastěji používají ruku nebo tření, holčičky ruku, přirážení na podlahu při sedu "na patách" při patách více od sebe, tření o matraci, svírání pokrývky mezi stehny, různé pomocné předměty - prý i plyšáčky... Nebylo by vhodné se tomuto více věnovat. Co je komu do toho. A navíc je tolik způsobů, že jen naznačují neomezené možnosti lidských těl a fantazie. Zajímavá je fotografie předmětů vytažených z dětské vaginy - většinou se tam samozřejmě nedostaly náhodně - viz. kniha Prof. MUDr. Hořejší Jan, DrSc., Dětská gynekologie.

Nyní se dotknu otázky přesexualizovanosti současné civilizace. V dnešní době je prolomeno sexuální tabu do té míry, že nahotiny visí na každém rohu, z některých písní se ozývají vzdechy, kde kdo sdílí intimnosti svého partnerského života na veřejnosti, někteří školáci znají třeba nejrůznější abnormální sexuální praktiky z pornografie na internetu a přitom se třeba ještě ani nelíbali, nevěra bývá někdy brána jako sport a ukázka mužnosti či svůdnosti. Na děti již od kolébky toto nutně, byť často i podprahově, musí působit. Co když zvýšená míra masturbace u dětí v dnešní době (mám takové podezření, že je toho více) souvisí s těmito podněty. Někdo uvádí, že dítě masturbuje, když se mu nedostává lásky od rodičů apod. Jiní toto zase vyvracejí a zřejmě právem.

A co děti v manželské posteli? Je to v pořádku? Dle mého rozhodně ne. Více píši i v Úchylky neúchylných.
Plyšáček píše:Rodiče si berou děti (starší) do manželské postele a když si myslí, že dítě spí, tiše (tedy myslí si, že tiše) souloží - toto je zkrátka sex s dítětem (nevíme, zda to toho druhého nevzrušuje, nevíme, zda dítě není vzhůru a spánek nepředstírá, navíc energie na jemnohmotné úrovni kolují mezi všemi).
Jedno ze zlatých pravidel zní: Tělo dítěte a pocity, které v něm vyvolává, patří jen jemu, a na něm záleží, co s nimi udělá. Úlohou rodičů je dítě vést a chránit, poučovat přiměřenou a vhodnou formou o sexuálním životě a dohlížet na to, aby se vyvíjelo zdravě a v souladu s přirozeností člověka. Rozhodně jej nesmí trestat za normální projevy jeho potřeb, v žádném případě však dítě nesmí učit či navádět k masturbaci. Rodič ani nikdo jiný. Zde by se již každopádně jednalo o trestný čin sexuálního zneužití dítěte. Rovněž jakékoliv úmyslné sledování dítěte při této činnosti by jistě většina soudních znalců uznala za bezdotykovou formu zneužití. Maminky, které jsou zvědavé a všetečné a zajímalo by je, zda jejich děťátko v postýlce nezlobí, navíc jsou vynalézavé, mohou zkusit skrytou kameru do dětského pokojíčku. Neradím jim však takovéto počínání, jelikož by se mohly nechtěně dostat do konfliktu se zákonem ohledně pořizování dětské pornografie (DP) - a to zcela vážně.

V některých článcích se uvádí, že děti masturbaci nespojují se sexualitou (to jsme řešili již výše) a že jejich pocity se jen vzdáleně podobají orgasmu dospělých. K tomu bych rád poznamenal, že těžko můžeme soudit, pokud si nepamatujeme na své vlastní dětské orgasmy. Ano, řada dětí nedosáhne vrcholu a prožívá jen libé pocity, některé mají vyvrcholení slabší, dokáži si však představit i jedince, kteří jsou buďto od přírody takto obdařeni a připraveni či díky cviku objeví své skryté možnosti či účinné techniky a dosáhnou nesmírně hlubokých orgastických stavů srovnatelných s dospělými. Je to velice individuální. Proudění energií v těle a jejich subjektivní prožívání daným jedincem je závislé na mnoha komponentách, zejména na duchovní vyspělosti a vyladěnosti jemných nervových drah.


Prošel jsem mnoho článků, v podstatě jeden opisuje od druhého, takže jsem rád, že mohu přinést také něco vlastního. V dalších příspěvcích budu pokračovat, pokud se setkám s něčím novým, zajímavým nebo mě napadne další podtéma. Tento příspěvek v upravené podobě bude jednou pravděpodobně součástí mé knihy o dětské sexualitě a pedofilii.
Budu rád za Vaše reakce, zajímavé odkazy apod. Prosím nezaplevelme si to zde osobními narážkami a nevhodnými vtipy. Čte to i mnoho lidí ze světa vnějšího.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Filip
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 3
ve věku do: 23
Výkřik do tmy: Dieťa je ako kvetina, keď ho odtrhneš, zvädne.
Příspěvky: 620
Dal: 585 poděkování
Dostal: 375 poděkování

Masturbace u malých dětí je věc přirozená, zmírňuje úzkost

Nový příspěvek od Filip »

Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6508
Dal: 1648 poděkování
Dostal: 3535 poděkování

Dětská masturbace

Nový příspěvek od Kasz »

Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: Dětská masturbace

Nový příspěvek od Plyšáček »

Blesk pro ženy: Masturbujte! Nebudete mít rakovinu, depresi, ani chřipku.

Dětem se věnuje pouze poslední odstaveček:
Dělají to i miminka
I když by to spousta lidí nepřiznala ani na mučidlech, tak v západní společnosti masturbuje 94 % mužů a 85 % žen. Někteří si to užívají, jiní pak mají morální kocovinu. Málokomu totiž dochází, že je to jedna z nepřirozenějších věcí a dráždění pohlavních orgánů automaticky zkouší i „miminka“ v děloze.
To, že si každé novorozeně po rozbalení pleny instinktivně sáhne mezi nohy, vám potvrdí všechny matky. Tak proč se téhle zdravé zábavě nevěnovat i v dospělosti?!
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
pirats
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Uz mam dost toho nechutnyho kriminalizovani pedofilu.Zijeme v jednadvacatem stoleti...stoleti HONU NA CARODEJNICE.
Příspěvky: 138
Dal: 7 poděkování
Dostal: 17 poděkování

Re: Dětská masturbace

Nový příspěvek od pirats »

Ja sam jsem zacal masturbovat, kdyz sem byl v detske postylce. Mohlo mi byt tak 3 roky mozna min mozna vic.
Pamatuju si to, kvuli tomu dobremu pocitu na konci a jak jsem u toho koukal pres drevene tycky postele.
Potom jsem na nejakou dobu prestal a kdyz mi bylo tak 6/7 let, vzpomel jsem si, jake pocity jsem zazival a zkusil to znovu a uz neprestal.
Rodice me nikdy nenachytali a vse bylo ok.

Doufam ze je v poradku ze jsem se s vama rozdelil o mou zkusenost.

Preju vsem krasny den :)
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: Dětská masturbace

Nový příspěvek od Plyšáček »

pirats píše: Doufam ze je v poradku ze jsem se s vama rozdelil o mou zkusenost.
Milý Piráte. Velice si vážím tvého sdílení. Tato problematika mne hluboce zajímá.
Pokud by ses chtěl začíst do mnoha dalších osobních zkušeností, zvu tě do tématu Masturbace v dětství - retrospektivní průzkum. Nejucelenější odbornou studii nalezeš zde.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.