Působení masturbačních fantazií

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od Plyšáček »

Přináším nové, velice zajímavé a diskutabilní, téma:
Mentální působení subjektu masturbačních fantazií na objekty těchto fantazií

Tyto mé úvahy podnítil jeden z mých blízkých přátel, nejmenovaný GL, který měl výčitky po shlédnutí choulostivé nahrávky z koupelny, kterou ani sám nepořídil a dostala se k němu náhodou.

Rovněž jsme již toto téma naťukli kdysi u Kristiny Pimenové.
Plyšáček píše:Jelikož jsme všichni určitým způsobem "propojeni", každá "hvězda" přijímá lásku a energie různého druhu od svých fanoušků či uctívatelů - a nemusí o tom vůbec vědět. Tady myslím, že to taky nějak zvláštně, na nevědomé úrovni, funguje. Co vyzařuje, to dostává zpět. Naštěstí nevidí řadu deviantů, co dělají s jejími obrázky.
Pravdivost našich názorů bude obtížné až nemožné testovat v reálu.
Budu se snažit vycházet z nejrůznějších duchovních nauk - nikoliv z jedné konkrétní či dokonce jen z náboženských pověr a dogmat, a dosáhnout jisté uspokojivé odpovědi na vytyčené téma.
Budu rád, když se zapojíte ostatní se svými názory či postřehy. Ovšem jelikož se jedná o velice náročné téma, založené na víře v duchovní roviny a na poznatcích moderní vědy jako je hlubinná psychologie, nemá asi valný význam, aby se materialisté, ateisté či lidé primitivní zapojovali.

Již zasvěcenci dávnověku znali odvěkou pravdu, že síla lidské mysli je obrovská a jogíni pracující na kultivaci své mysli poznali nezbytnost sebeovládání a kontroly obsahů mysli. V tématu Násilnické PC hry se o tom již zmiňuji.
Plyšáček píše:Hrubě nesouhlasím s tím, že jde jen o otázku, zda dokážeme rozlišit virtuální svět od reality.
Vše, na co zaměřujeme svoji pozornost, to k sobě přitahujeme, to prožíváme, tím se stáváme.
Nejde tolik o to, zda se to děje v představách (i masturbačních), ve snu či ve virtuální zábavě.
Vše zanechává silný otisk v naší paměti a celá naše psychika (pro věřící: duše) se proměňuje a transformuje.
Chceme-li vědomě utvářet svůj život, je na prvním místě potřeba sledovat, čemu věnujeme pozornost (na co se soustředíme, čím se celé dny zabýváme), neboť to zásadním způsobem formuje naši osobnost a určuje i celý náš osud.
Mladý chlapec, plný hormonů a zadržovaného napětí, ale rovněž deviant, jehož sexuální touhy nemohou být realizovány ve skutečnosti, jsou odkázáni na masturbaci. Ta je obvykle doprovázena fantaziemi erotického rázu. Bylo by příliš snadné jednoduše mávnout nad obsahy fantazií rukou a říci, že tím přece nikomu neubližuje. Že to, co je v mysli (nesprávně v hlavě či dokonce v mozku) dotyčného druhému neubližuje a nepůsobí na něj. Cílem této úvahy je proniknout hlouběji v této problematice.

Rozlišujme minimálně tyto případy - u pedofilně orientovaných jedinců:
1. masturbující si představuje smyšlené dítě a nesexuální situaci
2. masturbující si představuje smyšlené dítě a sex s ním
3. masturbující si představuje smyšlené dítě a perverzní sex
4. masturbující vzpomíná na reálné dítě, do kterého je zamilovaný
5. masturbující si představuje sex s konkrétním dítětem, které jej nezná
6. masturbující si představuje sex s dítětem, se kterým mají blízký vztah
7. masturbující vzpomíná či si představuje sex s dítětem, se kterým měl intimní zkušenost
8. masturbující používá fotografie neznámých dětí
9. masturbující používá fotografie blízkých a známých dětí
10. masturbující používá DP
11. masturbující masturbuje tajně v přítomnosti dítěte
12. masturbující masturbuje úmyslně před dítětem
13. masturbující masturbuje společně s dítětem

Našli bychom jistě celou řadu dalších případů, některé by byly již přímo sexem a tedy sexuálním zneužitím dítěte.
My v tomto příspěvku však chceme řešit "pouze" body 4-10. Ne tedy masturbaci jako takovou - dokonce v přítomnosti objektu, ani masturbační fantazie obsahující smyšlené děti. Jde o to, zda a jak působí masturbační fantazie na konkrétní lidi - děti vyfocené či děti známé, pedofilovi blízké - jeho lásky.

Jsem přesvědčen o tom, že každá myšlenka nějak působí. Nyní jde o to, jak a na koho.
Rozhodně nějak působí na jejího tvůrce - tedy na myslícího (subjekt) a zase jiným způsobem na člověka, na nějž je myšleno či vzpomínáno (objekt). Na myslícího působí dle duchovních zákonitostí - tedy pozitivní myšlenky v dobrém naladění povznášejí mysl (psychiku, duši) daného člověka a negativní myšlenky (s negativním emocionálním nábojem, zloba a nenávist) člověka ubíjejí, ničí, stravují a duši to "otravuje" a stahuje "do pekel".
Bude-li někdo celé dny vzpomínat v nenávisti na druhé lidi, jistě se to podepíše na jeho psychickém stavu a zdraví. Bude-li naopak přát ostatním jenom to dobré, bude se cítit harmonicky a šťastně.

Pojďme nyní přímo k řešení zapeklité otázky, jak a zda působí naše myšlenky - konkrétně masturbační představy, na děti, jejichž vzhled máme zachycený na fotografiích, videonahrávkách, či přímo na děti účinkující v dětské pornografii (DP).

Pokud dítě neznáme a jeho obrázek nám slouží jako stimul při masturbaci, zřejmě na něj žádným způsobem nepůsobíme a pokud, tak k němu vysíláme "pouze lásku". Má-li někdo perverzní sklony a představuje si například sadistické situace, zřejmě ani toto se neznámých objektů ve fantaziích netkne. Ona zde totiž také funguje zákonitost, že člověk na "nižší duchovní úrovni" nemůže mentálně ublížit člověku na "vyšší duchovní úrovni". I kdybychom oddělili zcela sexuální orientaci od mravní a charakterové vyspělosti daného jedince (související s duševní vyspělostí), děti jako "čisté" bytosti jsou "pod ochranou andělů" a jakékoliv perverzity jejich tajných "uctívatelů" se jich netknou.

Je otázkou, jaké důsledky a duchovní dopady mohou mít případy, kdy (třeba starší) dítě při pořizování dokumentů či DP úmyslně provokuje, dívá se svádivě ap. Zde již může nést jisté důsledky, které jen stěží odhadneme. Zase spíše na něj působí přímo jen to, jak v danou chvíli prožívá sebe sama, případně jaké vzpomínky to v něm zpětně vyvolává - obrázek o sobě samém, sebepojetí.

Pokud se sexuálně vzrušujeme nad obrázkem či videem s naším "milým" dítětem, které osobně známe a se kterým třeba trávíme mnoho společného času při nejrůznějších, snad pouze vhodných, aktivitách, posíláme mu také pouze lásku a nikterak mu nemůžeme ubližovat. Může mu však ublížit, pokud při pořizování snímku jej budeme žádat, aby se tvářilo svůdně, aby se svlékalo ap., pokud se dozví, co děláme s jeho obrázkem, nebo pokud se na něj budeme poté dívat "jinak" a budeme své fantazie nenápadně "přesouvat" do skutečnosti. Řada citlivých dětí může na nevědomé úrovni vycítit, že jste "na ně" ve fantaziích "sáhli". Stojí za úvahu, zda přísně neoddělovat reálné děti od našich sexuálních představ. Již k tomu píši v Manuálu pro pedofilní pedagogy.
Plyšáček píše:Ještě bych v souvislosti s tímto tématem chtěl upozornit na ČISTOTU V OSOBNÍ ROVINĚ. Ať jste sebevíce pedofilně orientovaní, držte si psychický odstup a čistotu vztahu ke svým žákům a žákyním a jejich fotografie ani myšlenkové obrazy nikdy nepoužívejte při masturbačních fantaziích. Na nevědomé úrovni by se mohlo "něco" stát a neměli byste z toho nikdo radost.
Je to na zvážení každého pedofila. Je rozdíl mezi profesním a osobním (soukromým, případně příbuzenským) vztahem. Zvláště za nešťastné počínání bych považoval tahat si dceru do sexuálních fantazií - podvědomá psychika by Vás potom mohla hezky "vláčet" výčitkami. Obecně bych však rád poznamenal, že je vždy přijatelnější a lepší to "dělat" pouze v představě, než se neovládnout a "skočit na to" přímo.

Můj přítel měl výčitky z toho, že shlédl - byť mnohokrát, videozáznam z koupelny, který se náhodně dostal do jeho rukou od sestry natočené holčičky. Zda při něm masturboval, jsme neřešili. Jelikož dotyčná poté náhle onemocněla, považuje to za "boží zásah" a poučení, že to nebylo správné. Já jsem ovšem přesvědčen, že na holčičku jeho obdiv a případná doprovodná ukájecí činnost neměla žádný, zejména ne negativní, vliv. Dle mého se přítel trápí zbytečně.

Každý člověk je jiný a každý řeší svůj soukromý život poněkud jinak. Není úkolem nikoho radit druhým, jak si to mají "dělat", co při tom mají používat a jakým fantaziím se mají oddávat. Krátce za Plyšáčka: Dělejte si, co chcete.

Pokud si nebudete záměrně pořizovat osobní dětskou pornografii, i kdyby to měla být jen vyzývavá fotka v plavkách nebo video skrytou kamerou z toalety, pokud nebudete svým milým dětičkám vypravovat, jak Vás představy s nimi "berou", pokud se k nim budete ve skutečnosti chovat stále slušně a vhodným způsobem, jistě jim neublížíte.

Pokud na někoho - a je jedno, o koho se jedná, myslíme při intimních chvílích s láskou, přichází mu přes duchovní roviny zase jen láska. Je i možné, že řada holčiček večer vzpomíná na Vás a... taky Vám posílá lásku. Budete se na ně proto zlobit? U kluků je to poněkud komplikovanější. Malý homo kutíček může posílat lásku, klasicky orientovaný kutík bude vzpomínat na svého velkého "bráchu" zřejmě bez masturbačních fantazií.

Ono je otázka, v jaké míře (v kolika procentech případů) a v jakém věku mají děti spontánní masturbaci doprovázenou konkrétními sexuálními představami. Taková studie by mě bavila, ale nevím, jak se dobrat objektivních výsledků a také nevím, kdo by to potom četl, respektive co by si o mně myslel.

Tento úvodní příspěvek považujte pouze za otevření tématu a přistupme k diskusi.
Naposledy upravil(a) Plyšáček dne čtvrtek 9. 4. 2015, 17:47:21, celkem upraveno 3 x.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
max1
Na trestné lavici
Líbí se mi: Ženy
ve věku od: 1
ve věku do: 1
Příspěvky: 282
Dal: 44 poděkování
Dostal: 2 poděkování

Re: Působení masturbačních představ

Nový příspěvek od max1 »

Dieta začina masturbovat s predstavami začiatkom puberty. V predstavach ma zvyčajne chlapec s polužiačky predstavuje si ich nahe a ako sa snimy bozkava. U dievčat je to podobne.
Menšie deti pred pubertou si to ešte velmi nespojuju zo sexom ale len si vyvolavaju priene pocity stym spojene. Niektore deti pred pubertov môžu opakovat to čo videli na internete zvyčajne porno neni problem najst.

Viac k tejto teme s mojho pohladu nemam čo napisat reagujem len na masturbacia a deti.
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3155
Dal: 11 poděkování
Dostal: 500 poděkování

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od Jednorozec »

Tak představa že masturbace musí být spojena se sexuální fantazií je celkem naivní. Co si pamatuji tak masturbace byla zpočátku zcela mimo jakékoliv spojení s erotikou, či děvčaty a o až několik let později se to spojilo s děvčaty a to celkem náhodně a postupně..

jinak "Jelikož dotyčná poté náhle onemocněla, považuje to za "boží zásah" a poučení, že to nebylo správné."
Mi přijde docela zvláštní (zvrácené?) očekávat že by bůh ublížil dítěti aby mne jako potrestal....
Naposledy upravil(a) Jednorozec dne čtvrtek 9. 4. 2015, 13:00:42, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Jednorozec píše:"Jelikož dotyčná poté náhle onemocněla, považuje to za "boží zásah" a poučení, že to nebylo správné."
Mi přijde docela zvláštní (zvrácené?) očekávat že by bůh ublížil dítěti aby mne jako potrestal....
Možná Plyšáček dotyčného špatně citoval, dotyčný to podle mě bral spíš jako zásah ďábla — protože na děti údajně masturbací sesíláme zlé duchy a údajně je otevíráme ďáblovu působení.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od Plyšáček »

Nejmenovaný přítel vzkazuje, že:
Neberu to jako Boží trest a vlastně ani jako čin ďábla. Nevím jestli to má nějakou souvislost, asi nemá, ale pro mne to bylo určité varování, že ač se některé věci dějí ve skrytu, mohou mít i dopady do reálného světa. Minimálně to má dopad na náš vztah s tím konkrétním dítětem. A k těm nemocem, souhlasím s kolegou Jednorožcem, že Bůh není ten, kdo by "trestal" dítě za moji chybu. Co se týká nemocí, tak Bůh je obvykle pouze dopustí - pro naše dobro.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
fenix

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od fenix »

Já, Plyšáček I. Veliký, úžasný a dokonalý, všech pedofilů král a vládce *rofl*

Myslim, že nejvíc škodí o některých věcech takhle moc přemýšlet. :D
Uživatelský avatar
FlyInRoom
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 5
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Jsem na holčičky.
Příspěvky: 172
Dal: 31 poděkování
Dostal: 60 poděkování

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od FlyInRoom »

Plyšáček napsal tyto body, ale zapomněl na ten nejdůležitější a vlastně i řešení.
Rozlišujme minimálně tyto případy - u pedofilně orientovaných jedinců:
1. masturbující si představuje smyšlené dítě a nesexuální ......13. masturbující masturbuje společně s dítětem
Bod 14. Masturbující chce masturbovat ale pak si vzpomene na tuhle diskuzi a představí si masturbujícího Plyšáčka a přejde ho chuť. :D *sex* Uhodli jste, zkušenost.... :[ *lol*
Uživatelský avatar
fenix

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od fenix »

Tak to tě lituju, muselo to být hodně nepříjemný. :D
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6529
Dal: 1670 poděkování
Dostal: 3548 poděkování

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od Kasz »

Chybí mi tam situace, když si pedofil představuje dospělou ženu nebo muže, nebo třeba i dospívající... :) To je dalších 4x13 různých možností! :)
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od Plyšáček »

FlyInRoome a Fenixi, prosil jsem o vynechání primitivních poznámek.
Nevadí, že nedosahujete svojí úrovní na řešení všech témat. Odepisujte na taková, na jaká máte.

Kaszi, zmiňoval jsem, že bychom našli jistě celou řadu dalších případů. Takovéto nepřirozené (aby člověk při sebeukájení myslel na nepreferované objekty) jsem záměrně vynechal. Škoda, že jsi nenapsal něco více k tématu. Jiná vlákna (kupříkladu bulvár o Janu.F) sytíš sáhodlouhými rozpravami a zde...
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
fenix

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od fenix »

Promiň, ale už jsem ti několikrát psal, abys nás přestal poučovat co kam můžeme psát, takže si to nech. :D
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6529
Dal: 1670 poděkování
Dostal: 3548 poděkování

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od Kasz »

Plyšáček píše:Takovéto nepřirozené (aby člověk při sebeukájení myslel na nepreferované objekty) jsem záměrně vynechal.
No počkej, počkej, pro mě jsou dospívající a některé dospělé přirozené a preferované. :)
Plyšáček píše:Škoda, že jsi nenapsal něco více k tématu. Jiná vlákna (kupříkladu bulvár o Janu.F) sytíš sáhodlouhými rozpravami a zde...
Já bych připsal, ale tvůj příspěvek je tak podrobný, že potřebuji nějaký čas, než jej vstřebám. :) Možná, že kdybys to tak nerozebíral... a nedával 80 možností, jak co může být, tak že by se diskuze rozvinula rychleji a lépe.

Efix mi ukazoval nějakou knížku, kterou jsi mu dal nebo půjčil? A tam to bylo psané přesně stejným stylem. Jak předcházet nějakým rizikům, ne? A tam bylo 1) když se dítě zraní a) a teče krev nebo b) neteče krev, c) dítě nedýchá, d) dítě brečí atd. asi 15 možností. :) Tak to mi přesně sedlo k tomu, jakým stylem vypisuješ tyto příspěvky.

On asi každý si najde svůj přístup k masturbaci. Já vím, že to ovlivňuje, ale zase to ovlivnění bude velmi individuální. Já si představuji jak třeba cizí osoby z fotografií, tak i osoby, které znám, ale někdy masturbuji i při sledování běžné "dospělácké" pornografie, nebo při erotických povídkách apod. Cítím uvolnění a pak se mi lépe usíná. To je tak vše. Vliv na vztahy v reálném životě to nemá téměř žádné. Ale to je můj případ. Někdo jiný to bude mít určitě jinak.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
efix
Čestný člen skupiny ČEPEK
Výkřik do tmy: Dětský smích je stejně nejkrásnější zvuk :)
Příspěvky: 614
Dal: 62 poděkování
Dostal: 178 poděkování

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od efix »

Hehe, jo tak knížka od Plyšáčka, ta byla fantastická. Návod na půl stránky na téma "Jak zjistit frekvenci odmlouvání u dětí za jeden den" :D :D Ne, to byste museli číst :D

Ale k tématu - nad tímhle jsem taky přemýšlel a taky jsme o tom trochu diskutovali s dalšími věřícími GL a víceméně se shodujeme, že nějaký vliv to mít může. Přeci jenom v Bibli jsou Ježíšova slova dosti jasná: "Kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci." (Mt 5:28) Vyložit se to dá různě, ale na zciziložení musí být dva, tedy ve světle tohoto verše by se dalo říci, že nějaký vliv to na onu dívku má.

Na druhou stranu je asi mnohem důležitější postoj a reálné chování. Pokud je mi úplně jedno, že si s tou blízkou holčičkou běžně pravidelně představuji různé sexuální aktivity, pak je asi něco trochu v nepořádku. Pokud občas "ujedu" ale obecně se snažím krotit, pak to asi nebude žádná tragédie. A pokud si holčičku (třeba i tajně) fotím, abych pak nad těmi fotkami mohl masturbovat, tak to už je normální cílené zneužití, ne? Něco takového se nutně musí promítat do vztahu a to už bude jistě mít negativní vliv na tu holčičku.

Není masturbace jako masturbace...
Dítě je úžasná bytost. Dej mu najevo lásku, ale opatrně. Zájmy dítěte jsou důležitější než tvoje. I když bys měl možná rád víc než jen pusu, nemůžeš. Nesmíš. Zradil bys sám sebe a ublížil tomu, koho jsi miloval. Nepodporuj tedy ubližování dětem ani jeho produkty, dětskou pornografii.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6529
Dal: 1670 poděkování
Dostal: 3548 poděkování

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od Kasz »

efix píše:Hehe, jo tak knížka od Plyšáčka, ta byla fantastická. Návod na půl stránky na téma "Jak zjistit frekvenci odmlouvání u dětí za jeden den" :D :D Ne, to byste museli číst :D
Jo, tam bylo i nějaké vynášení do grafů a sledování, jestli dítě odmlouvá víc mezi 10. a 12. hodinou dopoledne a nebo mezi 13. a 15. hodinou odpoledne... a rozepsáno asi 25 důvodů, proč by mohlo odmlouvat. :)
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od Plyšáček »

Ale pánové, Vy jste mi veselá kopa. :D

Zmiňovaná kniha od Plyšáčka (naštěstí ne od autora Plyšáčka) se jmenuje Jak pomoci dítěti - metody zvládání problémů dětí v předškolní výchově (Eva Essa).
Skutečně je to jedna z nejhorších knih na trhu, psána typickým americkým rozborovacím stylem, rady dělat si statistiku, grafy ap. Autorka zřejmě mnoho praktických zkušeností nemá. Nechtěl bych vidět její třídu. Efixovi jsem ji věnoval se slovy, že ji nikterak nepropaguji, ale že jich mám větší množství, ať se na ni pro zajímavost podívá a že ji může poslat dál. Alespoň obálku má hezkou... Proč jich mám větší množství? Byly ve výrazné slevě, upoutal mě název a především kapitola Genitální sebestimulace. Ovšem když jsem potom četl, jak by nejprve dělala průzkum, kdy dítě obvykle provádí sebestimulaci, co jí obvykle předchází, co se stane, když dítě provádí sebestimulaci, zda to dělá v postýlce nebo v dětském koutku s nábytkem (zde možná měla na mysli, zda některá děvčátka "neobtěžují" rohy stolu) a potom by to začala nějak řešit, říkal jsem si: A jéje...
Knih mám větší množství, mohu dodat. Obálka a zábava dobrá...

Obrázek
Zdroj: https://www.kosmas.cz/knihy/162866/jak-pomoci-diteti/

Jinak Vám děkuji za zajímavá vyjádření k tématu.
Kaszi, skoro mě (jako pedokrále :D) pohoršuješ, že by se Ti líbily i dospělé ženy. Já jsem tak vyrovnaný a smířený se svojí pedofilií, že bych se asi zhrozil, kdyby mě začaly přitahovat dospělé.
Efixi, úmyslně jsem necitoval žádné "svaté" písmo. K tomu cizoložení... Nechci se nikoho dotknout a nikoho pohoršovat, ale podle jistých (chtivých) pohledů i následných "ataků", respektive pokusů o obtěžování (z jejich strany), se mnou mnoho holčiček asi hodně "v srdci cizoloží". :D (Kdo mi nevěří a říká si, že si jen něco namlouvám, dobře, nevěřte, je to pro Váš klid na duši asi tak lépe...).
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
dodo
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Ženy
ve věku od: 0
ve věku do: 90
Výkřik do tmy: Cítím se spasen :D
Příspěvky: 249
Dal: 82 poděkování
Dostal: 39 poděkování

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od dodo »

Plyšáček píše:Nejmenovaný přítel vzkazuje, že:
Neberu to jako Boží trest a vlastně ani jako čin ďábla. Nevím jestli to má nějakou souvislost, asi nemá, ale pro mne to bylo určité varování, že ač se některé věci dějí ve skrytu, mohou mít i dopady do reálného světa. Minimálně to má dopad na náš vztah s tím konkrétním dítětem. A k těm nemocem, souhlasím s kolegou Jednorožcem, že Bůh není ten, kdo by "trestal" dítě za moji chybu. Co se týká nemocí, tak Bůh je obvykle pouze dopustí - pro naše dobro.
Není to Bůh kdo by trestal. Ale dáváte prostor zlému. A že to není fér? No od kdy jedná satan fér ? V podobném smyslu tohle prohlásil David Wilkerson něco o manželství a dětech: Rozvody vedou k tomu, že vaše děti jsou potom demonizované. Že to není fér? Satan nejedná nikdy fér!

Takže ano. Vaše masturbační představy o reálných dětech ubližují jak vám tak i těm dětem:-(. I když to není fér :-(.
A někteří z nás toto mají už i potvrzené. *gd*
Uživatelský avatar
fenix

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od fenix »

efix píše: Na druhou stranu je asi mnohem důležitější postoj a reálné chování. Pokud je mi úplně jedno, že si s tou blízkou holčičkou běžně pravidelně představuji různé sexuální aktivity, pak je asi něco trochu v nepořádku. Pokud občas "ujedu" ale obecně se snažím krotit, pak to asi nebude žádná tragédie. A pokud si holčičku (třeba i tajně) fotím, abych pak nad těmi fotkami mohl masturbovat, tak to už je normální cílené zneužití, ne? Něco takového se nutně musí promítat do vztahu a to už bude jistě mít negativní vliv na tu holčičku.
Nevím, proč by to mělo mít negativní vliv, důležité je umět oddělit realitu a fantazie. Opravdu tolik ovlivní můj vztah k dětem jestli si při masturbaci představuji cizí nebo ty co znám? Nemyslím si to a todle bude mít každý jinak. Někdo si to dokáže představit jen s cizíma a mě spíše přijde, když si představuji cizí tak jsem těm svým vlastně nevěrný.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od Plyšáček »

K založení tohoto vlákna mě motivovaly i jiné důvody...

Již před časem jsem narazil v diplomové práci Karla Žáka Život a pocity nekriminálních pedofilů, Brno 2012 na pojednání o morálním konfliktu u pedofilů ve vztahu k DP (případ č. 10) - to číslování je prostě praktické...
Citovaní pedofilové zmiňují spíše problém s využitím DP z toho důvodu, že při výrobě se ubližuje reálným dětem. Zda mají morální problém při masturbaci ještě z jiných důvodů, není uvedeno nebo si sami neuvědomují. Proto tady řešíme nejrůznější varianty a přístupy.

Z citací pedofilů jsem vybral pouze nejzajímavější a nejvíce se vztahující k našemu tématu. Snad se K. Žák nebude zlobit, že jej cituji bez jeho souhlasu.
Karel Žák v diplomové práci píše:Další moje spíše kvalitativní otázka směřovala k názoru některých pedofilů na dětskou pornografii ohledně toho, že je dětská pornografie vzruší, ale z morálního hlediska se jim nelíbí. Průzkum ukázal, že většina respondentů to tak opravdu vnímá. Opět uvádím výběr přímých odpovědí:

„To úplne chápem, sám som míval občas výčitky svedomia pri sledovaní. Je to pre mňa akási útecha...keď už tie sexuálne zážitky nemôžem prežiť reálne, tak sa aspoň odreagujem pri videách. Ale nepáči sa mi to samozrejme z toho hľadiska, že sú tie deti zneužívané. * - A zároveň se dotyčným také věci "líbí" ano vzrušují je, přitahují někdy až k určité masturbační závislosti. Lidé, kteří nemají možnost reálného uspokojení, se upnou k jediné, byť kriminalizované, možnosti, která zbývá, která působí menší morální napětí, ale často ne žádné. Je to prostě jeden z mnoha rozporů pedofilní sexuální orientace. * – Súhlasím s týmto názorom, určite by ma vzrušila, no odmietam ju z morálneho hladiska.* – Dříve sem měl problém při dívání na dp, myslel jsem na budoucnost a životní situaci aktérů. Po té mi erekce klesala a dostavil se i smutek. Nějak sem se to naučil brát jen jako vybití, nemyslet na tu jejich životní situaci která je tak smutná. * – Tak na to neviem odpovedat je mi luto tych deti že su zneuživane a mam k tomu odpor. S moralneho hladiska. Ale na druhej strane si neviem pomoct si to nejak racionalne vysvetlit že ma to vzrušuje. * - Je strašné si uvědomit, že vlastně touto činností se ubližuje dětem, tudíž kdo má empatie, ten se bude snažit najít jinou cestu, kde dítě nebylo zneužito. * – U pornografie s reálnými aktéry u mě pocit hnusu zabíjí jakékoli vzrušení, pokud se tedy bavíme o skutečné pornografii, ne o přirozených nahých fotkách; pornografie bez reálných aktérů není morálně problematická * – Vzruší mě a líbí se mi, ale nezdá se mi čestné uspokojovat se čímkoliv jiným, než myšlenkami na svou partnerku (i kdyby byla dítě), či jejími fotkami/videi. * – Souhlasím, je to určitý rozpor. DP mne dokáže vzrušit, protože zobrazuje pro mne atraktivní objekty v sexuálních situacích. Na druhou stranu se mi nelíbí, že vzniká a šíří se, protože těm dětem to ubližuje. Kdyby neexistovala, byl bych raději.
Zajímavé je si povšimnout, že jeden z citovaných měl problémy s erekcí z morálních příčin, jiný prosazuje masturbaci pouze s fantaziemi své "milé" dívenky - podobně jako fenix (pokud to není anonymní vyjádření téhož člověka :) )
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
dodo
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Ženy
ve věku od: 0
ve věku do: 90
Výkřik do tmy: Cítím se spasen :D
Příspěvky: 249
Dal: 82 poděkování
Dostal: 39 poděkování

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od dodo »

no mě se celá ta diplomka nelíbí je tam mnoho blábolů ale přiznám se, že nemám chuť a ani sílu to s Karlem řešit každopádně je to jen další blábol někoho kdo nezná Ježíše :-(
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6529
Dal: 1670 poděkování
Dostal: 3548 poděkování

Re: Působení masturbačních fantazií

Nový příspěvek od Kasz »

Plyšáček píše:Z citací pedofilů jsem vybral pouze nejzajímavější a nejvíce se vztahující k našemu tématu. Snad se K. Žák nebude zlobit, že jej cituji bez jeho souhlasu.
Práce je veřejná, s odkazem na původní zdroj tak můžeš citovat cokoliv z jakékoliv akademické práce.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙