Jasno v kauze pohlavního zneužívání (měsíčník Rozhled)

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Karel Žák
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Ženy
ve věku od: 16
ve věku do: 30
Příspěvky: 108
Dal: 6 poděkování
Dostal: 269 poděkování

Jasno v kauze pohlavního zneužívání (měsíčník Rozhled)

Nový příspěvek od Karel Žák »

Narazil jsem na článek PhDr. et Mgr. Karla Havlíka v klatovském měsíčníku Rozhled. Mimo jiné v něm píše:

Pedofilie – porucha sexuální preference – která se obvykle vyskytuje u mužů, je úchylka heterosexuální nebo homosexuální povahy, jejímž objektem jsou děti. Intimní kontakty dospělého s dětmi mívají více podob – od hlazení, mazlení, osahávání genitálií, ukazování pohlavního údu až po samotný akt. Někdy mohou děti plnit úlohu náhradního sexuálního objektu.

Pedofilové dovedou obratně působit na city dětí, snaží se získat jejich přízeň, důvěru a oblibu, dokáží se vcítit do jejich myšlení lépe než kdokoliv ji ný, umějí uspokojovat jejich potřeby a ve jménu svého deviatního pudu jsou schopni s nimi manipulovat tak, aby pud ukojili.

Manželky pedofilů často tuší a nezřídka i vědí o jejich zvláštním chování k dětem, které si však nedovedou vysvětlit či ho nechtějí brát na vědomí, zatajují ho a partnery neopouštějí.

Důsledkem úchylných aktivit zpravidla otce, strýce, synovce, přítele rodiny, bývá u dětí traumatizace projevující se například zmíněným mutismem, strachem, obavami, úzkostmi, depresemi a v dospělosti různými potížemi v sexuálním životě.

Existují lidé s pedofilními sklony, kteří dětem neublíží a úchylku sublimují do umělecké tvorby – sochařství, spisovatelství, malířství – nebo do výuky, výchovy a tréninku dětí. Jsou pedofilové, u kterých pohlavní vzrušení vyvolává pohled na snímky nahých dětí. Míra nebezpečí vzrůstá u psychopatických, mentálně retardovaných či alkoholově závislých pedofilů. Porucha spojená s nízkým sebeovládáním, impulsivností, citovým chladem, agresivitou a sadismem, končívá tragicky.

Někteří pedofilové bývají citlivější a psychicky zranitelnější. Uvědomují si nenormalitu svého chování a obávají se prozrazení. Pokud je jejich deviace odhalena, mohou se zachovat nevypočitatelně. Mnozí neunesou tíhu svého provinění a spáchají sebevraždu. Svědčí o tom i nedávný případ pražského sadistického pedofila, který zabil zneužitou holčičku a zvolil za zdmi žaláře smrt oběšením. Pedofilie je trestná. Po odpykání dlouholetého trestu ukládá soud pedofilovi na dopo ručení lékaře ochranné sexuologické a psychiatrické léčení.


Zde je moje reakce, kterou jsem zaslal do redakce měsíčníku Rozhled:

Vážená redakce,
dovolte mi zareagovat na článek PhDr. Karla Havlíka, na který jsem narazil v březnovém Rozhledu na straně 8. Jedná se o článek s názvem Jasno v kauze pohlavního zneužívání dítěte (http://www.vmi-rozhled.cz/rozhled/user/pdf/3%20B%C5%98EZEN%202015%20web.pdf)

Jelikož se problematice pedofilie na odborné úrovni věnuji téměř 10 let, cítím potřebu vyjádřit se k nepřesnostem v článku (v některých případech i zcela zásadních), kterých se pan PhDr. Havlík dopustil.

V článku například píše, že pedofilie jako porucha sexuální preference je úchylka homosexuální či heterosexuální povahy, jejímž objektem jsou děti. Neuvádí však, že samotná sexuální preference (to, že někoho přitahují děti) nemusí znamenat jakékoliv nezákonné jednání, ale ihned v další větě pokračuje v popisu možných intimních kontaktů dospělých s dětmi, jako kdyby tyto kontakty byly součástí definice pedofilie. Ztotožnění pedofilie s pohlavním zneužíváním dětí je zavádějící - přibližně 90 % případů pohlavního zneužívání dětí nemají na svědomí pedofilové, ale osoby s většinovou sexuální orientací. Viz např. http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/124292-az-90-procent-pripadu-zneuzivani-deti-nezpusobuji-pedofilove.html

I v dalším textu je patrno, že pan doktor nerozlišuje mezi pedofilií jako sexuální preferencí a mezi pohlavním zneužíváním dětí, když uvádí, že manželky pedofilů často tuší a nezřídka i vědí o zvláštním chování k dětem a toto chování přehlížejí. Ono "zvláštní" chování k dětem může mít ale charakter takový, že se někdo dětem věnuje nějak víc, než by se od daného jedince očekávalo, že jim věnuje mnoho času, nebo že na návštěvách u příbuzných vždy vymyslí pro děti nějaký zajímavý program. Ostatně v následujícím odstavci sám pan doktor připouští, že existují i pedofilové, kteří se pohlavního zneužívání dětí nedopouštějí, a tito se mohou i ve své profesionální kariéře nějakým způsobem hodnotně věnovat dětem.

Ihned poté pan doktor píše "objevnou novinku", že pedofily vzruší pohled snímky nahých dětí. Jako kdybychom napsali, že "některé gynekofily (muže, kteří jsou zaměření na dospělé ženy) vzruší pohled na snímky nahých žen."

Dále píše, že si pedofilové uvědomují nenormalitu svého chování a obávají se prozrazení - jako kdyby jakékoliv chování pedofila bylo nenormální. Pedofilové si většinou uvědomují, že cítí něco, co by jiní lidé odsoudili. To především. Často se jim stane, že se do nějakého dítěte zamilují. Ano, obávají se prozrazení, ale primárně nikoliv kvůli svému chování, ale kvůli tomu, co cítí. Prozrazení nějakého protiprávního jednání se přece obávají všichni lidé bez rozdílu sexuální preference, tedy nejen pedofilové.

Jako důkaz, že mnohdy pedofilové neunesou tíhu svého provinění, uvádí pan doktor případ sebevraždy muže, jehož označuje za sadistického pedofila. Pan doktor je zřejmě zdatný "telepatický" diagnostik, jelikož o člověku, kterého nikdy neviděl, prohlásí, že se jedná o sadistického pedofila, ačkoliv tento člověk nebyl nikdy nikým diagnostikován (zasebevraždil se dřív, než byl podroben sexuologickému vyšetření).

Celý svůj článek pan doktor Havlík završuje větou, že pedofilie je trestná. Jenže pedofilie, stejně jako jakákoliv jiná sexuální preference, trestná není. Pedofilie je především sexuální preference, která se projevuje tak, že dotyčný jedinec cítí erotickou přitažlivost směrem k dětem, jinými slovy tak, jako dospělého muže přitahují dospělé ženy, přitahují pedofila děti. Dospělí muži také hned ženy neznásilňují nebo neosahávají. Samotná sexuální preference tedy nikdy nemůže být trestná. Trestný může být jedině čin.

Článek pana PhDr. Havlíka je zcela typickým příkladem směšování pedofilie jakožto erotické preference dětí s pohlavním zneužíváním dětí. Jedná o zcela zavádějící text, který jen dokazuje, že pan doktor Havlík se danou problematikou nikdy hlouběji nezabýval. Pokud si daný text přečte nějaký mladý pedofilně zaměřený člověk, může nabýt dojmu, že nemá jinou možnost, než celoživotně hrát roli onoho "úchyla", ubližujícího dětem, o kterém pan doktor v článku celou dobu píše.

Vy jako redakce byste neměli dovolit, aby byly ve vašem periodiku otištěny články, které jsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící, proto tuto reakci píši i Vám. Máte-li kontakt na pana PhDr. Havlíka, prosím, abyste mu můj text přeposlali.

Na závěr pár slov k mé osobě - v současné době jsem doktorským studentem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. V rámci svého studia se zabývám tématem pedofilie především z hlediska primární prevence pohlavního zneužívání dětí. Pokud by Vás zajímala daná problematika více, odkážu na příspěvek, ve kterém mimo jiné publikuji výsledky svého výzkumu na 36 respondentech z řad pedofilně zaměřených osob z české a slovenské komunity pedofilů, text samozřejmě obsahuje odkazy na další odbornou literaturu: http://www.pedofilie-info.cz/pedofilie-vysledky-vyzkumu-2012/

S pozdravem
Mgr. Karel Žák
http://is.muni.cz/osoba/karelzak
email: [email protected]
Karel Žák
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Ženy
ve věku od: 16
ve věku do: 30
Příspěvky: 108
Dal: 6 poděkování
Dostal: 269 poděkování

Re: Jasno v kauze pohlavního zneužívání (měsíčník Rozhled)

Nový příspěvek od Karel Žák »

Přišla z redakce odpověď:

Dobrý den, pane Žák,
děkujeme Vám za Váš názor k uveřejněnému článku z něhož je patrné, že se hlouběji zabýváte touto problematikou. Náš článek byl určen jen laické veřejnosti, tudíž je zjednodušený a stručný. Máte pravdu v tom, že pedofilie není trestná, ale trestné je pokud pedofil zneužije dítě. Článek byl napsán v souladu se současným psychiatrickým pohledem na pedofilii. PhDr. et Mgr. Karel Havlík je psycholog, který pedofily také vyšetřoval, takže vycházel z vlastních zkušeností.

S pozdravem
Karel Bárta, šéfredaktor Rozhledu


Tak jsem ještě odepsal:

Dobrý den,
děkuji za Vaši odpověď, jen ještě drobná poznámka - trestné je, pokud kdokoliv zneužije dítě, nejen pedofil - většinu zneužití dětí nepáchají pedofilové. V laické veřejnosti je právě rozšířená tato mylná představa, že pedofil = ten, kdo zneužívá děti, což není pravda, stejně jako je rozšířené, že pokud někdo zneužije dítě, tak je to pedofil. V tomto byl článek napsaný neodborně a veřejnosti podává mylné informace. Jakékoliv zjednodušení této problematiky tedy není na místě.

S pozdravem
Mgr. Karel Žák
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 473 poděkování
Dostal: 568 poděkování

Re: Jasno v kauze pohlavního zneužívání (měsíčník Rozhled)

Nový příspěvek od simgiran »

Klasická odpověď typu: Otiskli jsme to, a co, řešit to nebudeme a kdybychom náhodou něco takového psali příště, tak to asi napíšeme stejně blbě.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6529
Dal: 1670 poděkování
Dostal: 3549 poděkování

Re: Jasno v kauze pohlavního zneužívání (měsíčník Rozhled)

Nový příspěvek od Kasz »

Mě to přijde jako takové vymlouvání se. Hodně často je to vidět u podobných reakcí z jiných redakcí, typu "však my to píšeme zjednodušeně pro laiky" apod. Úplně ve stejném duchu mi připadne odpověď Českého rozhlasu na Karlovu stížnost.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
dodo
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Ženy
ve věku od: 0
ve věku do: 90
Výkřik do tmy: Cítím se spasen :D
Příspěvky: 249
Dal: 82 poděkování
Dostal: 39 poděkování

Re: Jasno v kauze pohlavního zneužívání (měsíčník Rozhled)

Nový příspěvek od dodo »

Jo, že rovnou nenapíší, píšeme to pro blbce, ale jako by blbec neměl právo mít přesné a dobré informace. A ještě dělají ze svých čtenářů blbce. :D
Uživatelský avatar
Jeremy
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 12
ve věku do: 23
Výkřik do tmy: Milovať okrem iného znamená vážiť si objekt svojej túžby. Dosť na to, aby som nezradzoval jeho dôveru...
Příspěvky: 490
Dal: 467 poděkování
Dostal: 300 poděkování

Re: Jasno v kauze pohlavního zneužívání (měsíčník Rozhled)

Nový příspěvek od Jeremy »

http://www.dopravni-psycholog.eu/rubriky/predstavujeme-nase-cleny/phdr-et-mgr-karel-havlik/
PhDr. et Mgr. Karel Havlík sa podľa uvedeného životopisu v podstate celý život zaoberá dopravnou psychológiou, takže jeho neznalosť problematiky pedofílie sa dá pochopiť. Jeho zlyhaním ale je, že napriek tomu sa zrejme cíti kompetentný o takýchto témach písať do verejných médií.

Reakcia redakcie mesačníka sa dala vyjadriť aj stručnejšie. Stačilo napísať:
- "Super, že sa zaujímate, chválime Vašu zjavnú kompetentnosť"
resp. chceme pôsobiť slušne a so záujmom voči kritike , ale keďže nám sú vaše výhrady volné, aspoň Vás pochválime.
- "Pán Havlík je psychológ a článok bol určený laikom"
resp. bla bla bla... je nám úplne jedno čo a ako je v článku rozpísané, či sú zverejnené informácie v našom plátku správne a pravdivé, jednoducho sú tam a pokiaľ nehrozí širšia kritika, nebudeme plytvať energiou.
- "Dovi dopo..."
resp. ešte stále chceme pôsobiť slušne a so záujmom, povinnosť sme si splnili. Dúfame, že sme Vás znechutili dosatatočne na to, aby Vás nenapadlo ďalej reagovať.