Katolický týdeník: Riziko genderové ideologie aneb ...

Diskuze o účasti komunity ČEPEK na festivalu Prague Pride. Nezapomeňte navštívit taktéž náš vedlejší web vytvořený speciálně pro tento projekt - www.nejenhomo.cz.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6529
Dal: 1670 poděkování
Dostal: 3548 poděkování

Katolický týdeník: Riziko genderové ideologie aneb ...

Nový příspěvek od Kasz »


Když jsem byla pozvána do pořadu Máte slovo, tentokrát na téma adopcí dětí homosexuálními páry, bylo mi jasné, že o žádnou diskusi na úrovni nepůjde, viděla jsem však šanci našimi argumenty oslovit diváky u televizních obrazovek.

O věcnou a konstruktivní debatu skutečně nešlo, museli jsme čelit neustálému skákání do řeči, vykřikování a urážlivým osobním výpadům našich oponentů – v tomto protistrana skutečně „nezklamala“. Ale dost nářků, raději se podělím o čísla a fakta, která v pořadu mohla zaznít, ale z výše uvedených důvodů nezazněla.

Pan Sloboda předvedl přímo kulometnou palbu argumentů ve prospěch homosexuálních rodin. Člověk neznalý problematiky by z nich mohl nabýt dojmu, že tyto rodinné svazky jsou natolik ideální, že vlastně ani není o čem diskutovat. To jen ti „natvrdlí homofobové“ to stále ještě nepochopili. Dejme však slovo i jiným odborníkům: např. socioložka Gabriele Kuby popisuje skandální případ bamberské studie „na objednávku“: „Aby se podařilo prosadit všeobecné právo adopce pro homosexuální páry, objednala si německá ministryně spravedlnosti Brigitte Zypries studii, která měla dokázat, že děti s homosexuálními rodiči netrpí žádnými nevýhodami ve srovnání s dětmi z klasických rodin. Metodologie i výsledky jsou vskutku zajímavé: např. ačkoli je od r. 2005 možná adopce nevlastního dítěte, u více než 2/3 nová partnerka tuto možnost nevyužila. Ze všech 693 dětí jich bylo dotázáno jen 95, přičemž 78 % z nich pocházelo z dřívějšího heterosexuálního manželství a žilo v průměru prvních 5 let života s otcem i matkou. Výběr vzorku nejen že není reprezentativní, protože se jedná téměř výlučně o lesbické páry a většina dětí vyrůstala původně v rodině tvořené otcem i matkou, ale studie také nezahrnuje žádná pozorování chování matek a otců či jejich partnerů ani psychologické posudky o citovém prožívání dané situace u dětí. Samotný fakt, že si ministryně spravedlnosti může dovolit vydávat objednanou neseriózní práci univerzitního institutu za „důležitý milník na cestě k úplnému společenskému a právnímu uznání homosexuálních párů“, a ještě za to sklidit potlesk od renomovaných médií, je znakem ideologizace vědy.“

Výše zmíněná autorka také cituje americkou psycholožku Dr. Trayce L. Hansenovou, která srovnávala dostupnou vědeckou literaturu o sexuálním chování dětí z homo a bisexuálních rodin. Výsledky poukazují na to, že u dětí, které vyrůstají u homosexuálních párů, existuje asi sedmkrát vyšší pravděpodobnost, že se samy stanou homosexuály, než u dětí heterosexuálních rodičů. (Bližší údaje vč. odkazů najdete v knize G. Kuby: Globální sexuální revoluce – ztráta svobody ve jménu svobody.

K podobným závěrům došel i Mark Regnerus, jehož studie prokázala jednoznačně nejlepší výsledky u dětí vyrůstajících v úplné funkční rodině (tj. v rodině tvořené otcem, matkou a dětmi). U těchto dětí bylo nejnižší procento nezaměstnaných, nejnižší výskyt nevěry v jejich vztazích a nejnižší riziko sebevraždy. Pro ilustraci si ukažme pár čísel: z dětí vyrůstajících v úplné rodině se 90 % identifikovalo jako výlučně heterosexuálních. U dětí vyrůstajících jen s jedním rodičem 83 %. Oproti tomu u dětí vychovávaných lesbickým párem to bylo jen 61 % a u dětí vychovávaných gay párem 71 %.

Regnerusova studie prokázala, že děti vykazují lepší tendenci uspět v dospělosti, když stráví dětství s otcem a matkou a zvláště když jejich rodiče setrvají v manželství.

O významu rolí rodičů opačného pohlaví pro zdravý vývoj dítěte se mi podařilo alespoň něco málo říct, bohužel průběh diskuse, která připomínala spíše „klání na pavlači“ už nedovolil toto téma zdárně dokončit. Proto alespoň krátce ocituji odkaz na knihu Rodinná terapie psychosomatických poruch, autoři Chvála a Trapková, kde se můžete dozvědět další podrobnosti.

Na tomto místě musím upozornit na rizika vyplývající z absence rodičovských vzorů (ať už příslušný rodič chybí z jakéhokoliv důvodu): např. dcera, která si nemohla v bezpečném a neohrožujícím prostředí „natrénovat“ vztah s opačným pohlavím, může vyhledávat starší partnery, kteří jí nahrazují otce. Pokud své vývojové potřeby naplní za pomoci dědečka, strýčka, trenéra, apod. a pokud nedojde k sexuálnímu zneužívání, její vývoj jde správným směrem. Je zde ale riziko sexuálního zneužívání a právě strádající děti se mohou snadno stát oběťmi násilníků.

Podobně chlapec, kterému chybí mužský vzor, může mít problém stát se opravdovým mužem. Ženy si často postesknou: „Chlap… to je jen další děcko, o které se musím starat.“ Díky absenci mužských vzorů v rodinách nám vyrůstá celá generace „mamánků,“ kteří se neumí pořádně postarat ani o sebe, natož o svou rodinu.

Proberme však také další argument pro povolení adopcí stejnopohlavními páry: „Je lepší mít dvě matky či dva otce než vyrůstat v neosobním prostředí dětského domova.“ Souhlasím s tím, že dětský domov pro dítě není ideálním prostředím. Problém je však úplně jinde, a to v naší legislativě. Velké množství těchto dětí není právně volných, tj. není možné je adoptovat buďto z důvodu, že jejich rodiče (někdo by řekl „jejich biologický materiál“) „projevují zájem“- např. posláním pohlednice 1x za rok nebo že se jedná o tzv. hůře umístitelné děti – děti tmavší pleti, nemocné či postižené. Je snaha vyvolat dojem, že „nebýt ignorance homofobů, už dávno mohly být dětské domovy prázdné“. To je však naprosto zavádějící tvrzení. Navíc je všeobecně známo, že prověření žadatelé na dítě k adopci čekají někdy i celé roky. Dále: nikdo nebrání osamělé osobě požádat o adopci - čili osaměle žijící homosexuální osoba (projde-li testy, zda je způsobilá vychovávat dítě) si žádost podat může. Musíme však mít na zřeteli, že se hledá vhodná rodina pro dítě, nikoliv dítě pro rodinu. Dítě není zboží.

Problém je ovšem daleko širší, než si lidé myslí. Homolobby totiž jedná přesně podle zásady: „Podej prst, chytnu celou ruku.“ Už jim nestačí povolení adopcí stejnopohlavními páry. Aby se necítili diskriminovaní, vyvíjejí snahy zrušit pojem otec a matka a nahradit je pojmem Rodič 1 a Rodič 2. Takže 97 % heterosexuálních osob se má podřídit jejich požadavkům a vzdát se označení, které jim právem náleží (tedy pokud mají děti). Děsivá je skutečnost, že se tyto pojmy na formulářích už vyskytují, aniž se nás heterosexuálů někdo obtěžuje zeptat, jestli s tím souhlasíme. Nebylo o tom žádné hlasování ani referendum. Jedná se o normální diktaturu. Že pod rouškou antidiskriminace jde vlastně o diskriminaci většiny, to jim zjevně nevadí. A kdokoliv jen cekne něco na naši obranu, hned je nálepkován ošklivým a urážlivým slovem homofob. Ale ani tohle jim nestačí. Dále (už za vydatné podpory genderistů) usilují o zrušení práva na výhradu svědomí a náboženskou svobodu (viz aktivita europoslankyň Estrelové a Lunacek), což v praxi např. ve Velké Británii vedlo k uzavření katolických adopčních agentur, protože odmítly zprostředkovat adopci stejnopohlavním párům. Ale pokračujme dále, homosexuální aktivisté bojující za svá „práva“ jsou vzorem i pro pedofily, kteří se od loňského roku účastní Duhového pochodu v Praze a rovněž začínají usilovat o legalizaci pedofilie. (Téma aktuální zvláště dnes, kdy je česká veřejnost šokovaná brutálním znásilněním a vraždou malé holčičky.) Komu se to nelíbí, je „homofobní, netolerantní, rasistický, xenofobní“ a nevím, jakými slovy budeme ještě osočováni. Pro srovnání: když se konala manifestace za rodinné hodnoty ve Francii, shromáždění bylo brutálně potlačeno, a to takovým způsobem, který si nikterak nezadá s naším neblaze proslulým 17. listopadem. Otřesné byly např. záběry na děti zasažené slzným plynem. V této zemi také stačí, aby člověk měl na tričku logo rodiny, a už je zatčen. Starostům, kteří odmítnou oddat stejnopohlavní pár, hrozí vyhazov z práce či kriminál. Jak to, že o tom média mlčí? Tohle je svoboda a demokracie?

Když k výše uvedeným skutečnostem připočteme ještě snahy o předčasnou a násilnou sexualizaci dětí od předškolního věku, snahy snížit či úplně zrušit věkovou hranici pro pohlavní styk či otřesnou hrozbu násilného „kradení“ dětí juvenilní justicí, dostáváme se už k tématu genderového mainstreamingu, ale o tom si můžeme povědět zase někdy jindy.Je to spíš reakce na Máte slovo ze dne 4.9.2014, ale paní autorka nás tam zmiňuje v souvislosti s Pride.
Ilona Burdová píše:Homosexuální aktivisté bojující za svá „práva“ jsou vzorem i pro pedofily, kteří se od loňského roku účastní Duhového pochodu v Praze a rovněž začínají usilovat o legalizaci pedofilie. (Téma aktuální zvláště dnes, kdy je česká veřejnost šokovaná brutálním znásilněním a vraždou malé holčičky.)
Mám jen drobný dotaz - proč ta paní lže? A lže-li v jedné větě, těžko mohu brát vážně i věty ostatní...
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: Článek v Katolickém týdeníku

Nový příspěvek od Plyšáček »

Obrat "legalizace pedofilie" je hloupý. Na pedofilii není nic nelegálního. Zase záměna pojmů pedofilie a zneužívání. Už mě to nebaví. U novinářů bych to pokutoval!

Sám za sebe s účastí ČEPEKu na Duhovém pochodě moc nesouhlasím. Většina lidí si vždycky bude naivně myslet, že chceme souložit s dětmi. Je mi z nich na nic.

Dle mého bychom měli podnikat "na vlastní pěst" něco jiného, čistějšího. Co a jak - kromě ČEPEKu, toť velká otázka...
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6529
Dal: 1670 poděkování
Dostal: 3548 poděkování

Re: Článek v Katolickém týdeníku

Nový příspěvek od Kasz »

Plyšáček píše:Většina lidí si vždycky bude naivně myslet, že chceme souložit s dětmi.
Já si zase myslím opak. Většina lidí, kteří naši účast zaznamenají a kteří si následně vyhledají víc informací, proč se účastníme, velmi záhy narazí na fakt, že nám nejde o sex s dětmi. Myslím si, že právě naše účast na Prague Pride nám zvýšila viditelnost. Vždyť do července 2013 jsme měli asi 1000 přístupů na web měsíčně. V srpnu po naší účasti to rázem vyskočilo na 10 tisíc. Mnoho lidí jsme naším zviditelněním donutili se nad naší situací zamyslet, a to je přece jeden z hlavních cílů tohoto webu - osvěta veřejnosti. Když se osvěta podaří, pak tvoje věta "většina lidí si bude naivně myslet..." nebude pravdivá. Pokud bychom byli zalezlí někde doma a do ulic nevyšli, tak to, že chceme souložit s dětmi a že pedofilie = pohlavní zneužívání dětí, si bude myslet mnohem víc lidí. Z toho pohledu vidím účast ČEPEKu (byť spíš symbolickou) na pochodu Pride jako velmi přínosnou.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: Článek v Katolickém týdeníku

Nový příspěvek od Plyšáček »

Takhle napsané to zní dobře.
Většina lidí však na pochod ani na naše stránky nepřijde.
A dokud budou novináři beztrestně šířit lži a fámy, většina konzumentů bulváru bude kojena nesmysly a nám to - dle mého, spíše přitíží. Díky primitivním novinářům může povstat řada fanatických pedobijců.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6529
Dal: 1670 poděkování
Dostal: 3548 poděkování

Re: Článek v Katolickém týdeníku

Nový příspěvek od Kasz »

Plyšáček píše:Většina lidí však na pochod ani na naše stránky nepřijde.
To sice ne, ale mnohá média o pochodu informovala, a když mrkneš do sekce NejenHomo, tak si všimneš, že to byly někdy zcela seriózní články i na celou stranu, např. v MF Dnes, nebo v Metru, nebo i několik stran, např. v časopise Reflex. Takže o nás a našich cílech se mělo možnost dozvědět a i se dozvědělo mnoho lidí, určitě nebudu lhát, když řeknu, že to mohly být řádově stovky tisíc lidí.

Média mají v tomto smyslu (schopnost oslovit masy lidí) velkou moc. Pro ČEPEK to mnoho znamená a ještě do budoucna, pokud to chceme někam dotáhnout, bude mnoho znamenat, pokud se nám podaří informaci o nás publikovat v nějakém médiu. Když o mně vyšel článek v roce 2007 v MF Dnes, našli se v diskuzi lidé, kteří pochybovali o mé existenci, kteří si dokonce mysleli, že si mě redakce vymyslela, aby zvýšila čtenost svého deníku... a kde jsme dnes? :)

Jinak ty starší články, které vyšly před rokem 2010 (před vznikem tohoto fóra), zde nejsou vložené jako samostatná vlákna (asi budu muset někdy napravit), ale tady je jejich stručný přehled: http://www.pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?p=5745#p5745
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
dodo
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Ženy
ve věku od: 0
ve věku do: 90
Výkřik do tmy: Cítím se spasen :D
Příspěvky: 249
Dal: 82 poděkování
Dostal: 39 poděkování

Re: Článek v Katolickém týdeníku

Nový příspěvek od dodo »

Speciálně do křesťanů bych se tu netrefoval. Tak trochu by stalo za to říct, že mnohdy vidí za roh a to, že vaše pedofilní menšina nechce sex s dětmi neznamená, že tu není parta pedofilů co se na něj těší a čekají v budoucnu na příležitost za něj bojovat a však to nepůjde do té doby dokud lidi nezačnou pedofilii tolerovat. V tom pro ně děláte mamutí službu :(. Homosexuálům přeci z počátku nešlo o adopci dětí, však dobře věděli proč né :D
Uživatelský avatar
dodo
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Ženy
ve věku od: 0
ve věku do: 90
Výkřik do tmy: Cítím se spasen :D
Příspěvky: 249
Dal: 82 poděkování
Dostal: 39 poděkování

Re: Článek v Katolickém týdeníku

Nový příspěvek od dodo »

Píšu to jen proto aby jste si uvědomili, že to tu reálně v budoucnu hrozí. Proto dělejte to co děláte s rozvahou a bez mladické nerozvážnosti a prudkosti.
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3155
Dal: 11 poděkování
Dostal: 500 poděkování

Re: Článek v Katolickém týdeníku

Nový příspěvek od Jednorozec »

Katolíci, jako celek, mi přijdou mnohem "konzervativnější" než zbytek společnosti a o tom že by byli nějak lépe informovaní než jiné skupiny obyvatel bych taky docela pochyboval..