Modlitby

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Uživatelský avatar
Mathias8
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 7
ve věku do: 12
Příspěvky: 1081
Dal: 152 poděkování
Dostal: 469 poděkování

Modlitby

Nový příspěvek od Mathias8 »

Do rúk sa mi dostala knižka pre mladých pred a po sviatosti birmovania rok 2014 (od holčiny- kámošky), v ktorej sú zaujímave modlitby, ktoré nám možu pomocť keď je nám najhoršie...
Napíšem tie, ktoré sú najlepšie a ktoré chytnú za srdce...

1, Modtlitba za čistotu pre chlapcov
2, Vdačnosť za dar života
3, Vdačnosť za dar sexuality
4, Modlitba v ťažkostiach
5, Modlidba za pravú lásku
6, Modlitba za schopnosť ovládania sa
7, Modlitba o pomoc v usmernovaní sexuality
8, Modlitba za uzdravenie zo zavislosti od masturbácie
9, Modlitba za uzdravenie zo zavistlosti na ponografii

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MODLITBA ZA ČISTOTU PRE CHLAPCOV

Som muž. Som stvorený ako muž. Som povolaný ako muž. Som človekom ako muž.
Aj sa prijímam ako muž. Pane, neraz volám k tebe: "Učiň, aby som dozrel!"
Dnes ťa prosím, pomož mi odvrátiť sa od nedoverčivého a bojazlivého prístupu k
sexualite u seba i u iných a daj, aby som sa ti úplne zveril. Veď ty ma chceš mať celého - aj ako sexuálnu bytosť: ako chlapca, ako muža. Keď teraz mnohí odchádzajú od teba ovládnutí vlastnou sexualitou, pomož mi, Pane, oslobodiť sa od obáv, nedovery a strachu - od týchto spojencov zla. Doverujem ti ako mojmu stvoritelovi. Keď si ma stvoril aj s mojou sexualitou, urobil si to dobre.
Nechcem podliehať pokušeniu, že človeka ovláda izolovaná zmyselnosť, že človek je voči nej bezmocný.
Učiň, aby som namiesto ustrašeného bránenia sa pred pokušeniami , ktoré sposobujú pasivitu, rozvíjal svoju aktivitu realizovaním dobra, s plným zaangažovaním toho, čo je vo mne pohlavné.
Nedovoľ mi zakopať svoj talent - veď ho mám rozmnožiť.
Nechcem veľa a farbisto rozprávať o ľudských sexualnych priestupkoch, aby som tak nezvačšoval strach v sebe.
Nebudem ani strašiť iných, aby som v nich neoslabil doveru k tebe. Čistota potrebuje slobodne dýchať, netreba ju zatvárať do klietky malichernosti a strachu, lebo tým sa deformuje význam čnosti. Nech kresťanská čistota neodstrašuje ľudí dobrej vole. Lebo láska má byť láskou ľudí, a nie iba samých zásad.
Pane, pomož mi dbať o svoj vzhľad, aby som sa oň staral v každom období života: v mladosti aj v staršom veku. Daj tiež, aby som si vedel všimnúť povab na každej žene, ktorú stretnem.
Aby som v ňom objavil odlesk tvojej prítomnosti v nás. Lebo dobrý je Pán , ktorý stvoril toľko krásy a učí nás prežívať ju na svoju slávu. Amen.
(Wlodzimierz Fijalkowski)

VĎAČNOSŤ ZA DAR ŽIVOTA

Bože, prameň a darca života, od ktorého má svoj počiatok všetko na nebi i na zemu, chcem ti poďakovať za život, ktorý si mi dal prostredníctvom mojích rodičov. Poznatky o kráse vývoja dieťaťa pred jeho narodením vzbudzujú vo mne najvyššie uznanie voči tvojej múdrosti. Vedomie, že každého a každú z nás od vekov očakávaš a bezhranične miluješ, vyvoláva vo mne nevýslovnú radosť a vďačnosť. Chcem vždy chrániť každý život, lebo je dokazom tvojej nekonečnosti, ako aj lásky a múdrosti. Amen.

VĎAČNOSŤ ZA DAR SEXUALITY

Bože, som plný(á) úžasu voči kráse a múdrosti, ktorú si vložil do každého človeka.
Chcem ťa chváliť za dar sexuality. Ďakujem ti, že si ním obdaroval každého a každú z nás.
Pomož mi, Bože, vždy s úctou a s vďačnosťou pristupovať k tomuto daru.
Je dobré, ak viem, že sa skladá z mnohých zložiek takých doležitých pre moj život, a má plniť svoje poslanie podľa tvojích zámerov.
Teším sa, že aj ja možem byť preniknutý(á) krásou sexuality, ktorá má slúžiť láske prežívanej človekom.
Pomož mi, Pane, pristupovať k mojej sexualite s čistotou a cudnosťou. Amen.

MODLIDBA V ŤAŽKOSTIACH

Bože, stojím pred tebou so svojou veľkou bolesťou. Neviem si rady, keď na mňa doliehajú rozličné životné ťažkosti. Často ma to láme a nedokážem im čeliť. Viem tiež, že mi chýba odvaha a vytrvalosť. Dnes som pochopil(a), že mojím omylom bola túžba, aby som všetko prekonával(a) a niesol(la) sám/sama.
Teraz už viem, že ty v každej chvíli čakáš na to, aby si ma podoprel.
Pomož mi, aby som na to nezabúdal(a) a prichádzal(a) k tebe, keď sa objavujú ťažkosti, a očakával(a) od teba svetlo a posilu. Ďakujem ti, Pane, že sa možem vo všetkom na teba obrátiť. Amen.

MODLIDBA ZA PRAVÚ LÁSKU

Aké ťažké je, Pane Ježišu, milovať. Túžim nezištne obdarovávať dobrom iných.
Snažím sa vo svojom živote vyhýbať impulzom, ktoré nevhodným sposobom prebúdzajú moje pocity
a zmysly. No nie vždy sa mi to podarí. Niekedy sa vo mne prebúdza žiadosťivosť a ťažko sa mi vtedy myslí a hľadí čisto. Inokedy si neviem poradiť s ovládnutím tejto sily, ale nechcem, aby sa mi pohlavný pud vymkol spod kontroly. Prichádzam teda k tebe ako žobrák po milosť čistoty a posilu. Spolieham sa na tvoju pomoc a na Božie milosrdenstvo. Amen.

MODLIDBA ZA SCHOPNOSŤ OVLÁDANIA SA

Pane Ježišu Kriste, chválim ťa za múdrosť, ktorou si naplnil moju dušu a obdaroval ňou moje rozumové schopnosti. Teraz viem, že aj ja sa mám usilovať spolupracovať s tvojou milosťou na ovládani mojho telesného a citového života. Viem, že možem ovládnuť pocity, ktoré nie je správne rozvíjať v mojom živote, rovnako aj pudové reflexy, ktoré v tej chvíli neprinášajú dobro ani mne, ani iným ľuďom.
Ďakujem ti za túto schopnosť a zároveň ťa prosím, aby si ma naučil poznávať moje pocity a zmyslové vzrušenia, aby som ich mohol(la) ovládať spávnym sposobom. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že sa možem rozvíjať pod tvojím milujúcim pohľadom. Amen.

MODLIDBA O POMOC V USMERŇOVANÝ SEXUALITY

Dávaš mi poznať, Bože, zásady, ktoré majú usmerňovať moju sexualitu, zapísanú do prirodzenosti človeka. Určil si ich pre moje dobro, aby boli požehnaním pre moju lásku a pre moj život.
Ďakujem ti za ne. Je neuveriteľné, aký veľký význam má pre celý moj súčasný a neskor dospelý život to, ako budem pristupovať k svojmu dospievaniu. Pomož mi, Pane, nielen rešpektovať tvoje zásady, ale tiež si strážiť prejavy svojej sexuality. Tak sa chcem naučiť ovládať sa. Nauč ma využívať dar rozumu a vole, aby som nevzniesol(la) zmatok do tejto, takej citlivej oblasti mojho života. Počítam Bože, s tvojou pomocou. Amen.

MODLIDBA ZA UZDRAVENIE ZO ZÁVISLOSTI OD MASTURBÁCIE

Ak boli v tvojom živote hriechy masturbácie, tak si vzbuď vo svojom srdci úprimný úmysel uzdravenia:

Duchu Svatý, ktorý vidíš celú moju minulosť, ty najlepšie poznáš moje slabosti a pády. Prichádzam k tebe so zranením masturbácie. Uzdrav ma, prosím, z týchto ponižujúcich skutkov , za ktoré ťa zo srdca odprosujem a prosím o odpustenie.
Pomož mi nielen zakaždým vyznať spáchaný hriech vo svatej spovedi, ale tiež odpúšťať ho sebe samému/samej. Nauč ma mať v úcte moje telo, ktoré je tvojou svatyňou. Napĺňaj ma nanovo pocitom intímnosti, studu a čistoty. Pomož mi otvárať sa iným ako aj pomáhať im. Prenikni Božou láskou moje telo, srdce a celú moju sexualitu. Duchu Svatý, posilňuj ma vo chvíľach pokušení a nauč ma odvracať od nich pozornosť. Amen.

MODLIDBA ZA UZDRAVENIE ZO ZÁVISLOSTI NA PORNOGRAFII

Ak si v priebehu svojho života mal(a) akýkoľvek (najma ak bol dlhší) kontakt s pornografiou, tak si vzbuď vo svojom srdci úprimný úmysel uzdravenia z tejto hriešnej náklonosti:

Duchu Svatý, Obhajca, prinášam ti bolesť svojho srdca, ktorou je kontakt s pornografiou. Vytrhni ma z tejto smrteľnej pasce. Pretni všetky nite zla, ktoré sú pre tento hriech ešte v mojej duši. Viem, že sám/sama nemožem nič urobiť. Prichádzam teda, Duchu Svatý, prosiť ťa o pomoc v ukončení tejto závislosti. úpenlivo prosím, uzdrav moje predstavy, myseľ a pamať. Očisti moje telo a pokrivené túžby.
Naplň ma Božím svetlom a Božím slovom. Zaplav ma Božím milosrdenstvom. Ponor ma natrvalo v rane umierajúceho srdca Pána Ježiša, ktorý nám dáva všetkým vykúpenie. Viem, že Kristus vstupuje na cestu každého človeka, aby mu pomáhal a viedol ho do neba.
Pomož mi, Duchu Svatý, držať sa vždy cesty čistej lásky, aby som nikomu neubližoval pohľadmi, myšlienkami, slovami alebo skutkami. Daj mi silu starať sa o čistotu úmyslov. Nauč ma opravdivo milovať. Amen.
Naposledy upravil(a) Kasz dne čtvrtek 25. 12. 2014, 23:02:25, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunuto z "Pedofilie" do "Obecná diskuze"
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: Modlitby

Nový příspěvek od Plyšáček »

Mathiasi. Velice si vážím Tvé práce. Děkuji za podnětný materiál. Škoda, že nemáme rovněž české znění.
Ke mně nejvíce promlouvá Modlitba za pravou lásku.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Mathias8
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 7
ve věku do: 12
Příspěvky: 1081
Dal: 152 poděkování
Dostal: 469 poděkování

Re: Modlitby

Nový příspěvek od Mathias8 »

- Modlidba za uzdravenie zo zranení po strate daru panictva/panenstva
- Modlidba za uzdravenie zo zranení sexuálneho zneužívania

MODLIDBA ZA UZDRAVENIE ZO ZRANENÍ PO STRATE DARU PANICTVA/PANENSTVA

Strata daru panenstva naplňuje bolom. Fyziologicky sa to už nemože zmeniť, ale Ježiš má moc zdvihnúť ťa z tohto pádu a uzdraviť tvoje srdce. On ti pomože odpustiť jej(jemu) a sebe. Ježiš Kristus može podať do tvojho vnútra Ducha Svatého, aby uzdravil celú tvoju minulosť:

Príď ku mne, Duchu Svatý, a pomož mi. Z hĺbky srdca prosím: odpusť mne ako aj dievčaťu, ktorému som ublížil(odpusť mne a tiež chlapcovi, ktorému som podľahla). Bože, ty sám si povedal, že možeme umyť šaty svojej duše v krvi Baránka - v tvojej krvi, Ježišu Kriste. Omy teda naše duše vo svojej krvi. Daj nám zakúsiť oslobodenie od zážitkou, ktoré zaťažujú našu sexualitu.
Verím, že kolená zohnuté k modlitbe a pravidelná svatá spoveď budú pre mňa vždy pomocou, oslobodením a záchranou. Nech je moja mužskosť/ženskosť, sexualita a plodnosť odteraz čistá, a nech slúži jedine tebe, živému a pravému Bohu, darcovi života. Amen.

MODLIDBA ZA UZDRAVENIE ZO ZRANENÍ SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA

Ak si vo svojom živote zažil(a) sexuálne zneužívanie, vzbuď si vo svojom srdci úprimný úmysel uzdravenia.

Duchu Svatý, prichádzam k tebe s pre mňa bolestnou skúsenosťou sexuálneho zneužívania. Poznáš celú moju bolesť, utrpenie a pokorenie, ktoré v sebe nosím. Dotkni sa týchto rán svojou milosťou. Duchu Svatý, pomož mi odpustiť človeku, ktorý mi ublížil. Obnov mi správny vzťah k mojmu telu, sexualite a láske. Úplne uzdrav mňa ako aj človeka, ktorý mi ublížil. Napĺňaj nás Božím svetlom a radosťou z toho, že sme tvojou svatyňou. Pomož mi naplno prijať seba a svoje telo. Ďakujem, že ma vždy vypočuješ a túžiš po mojej čistote. Ďakujem, za tvoju uzdravujúcu lásku. Amen.
malou
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: miluji holky i zeny a porad cekam na tu pravou lasku
Příspěvky: 357
Dal: 1 poděkování
Dostal: 9 poděkování

Re: Modlitby

Nový příspěvek od malou »

Já se nemodlím,to udělám radši něco užitečného a jdu se mazlit s mojí kočičkou,hladím ji a ona začne vrnět(čtyřnohou a nejsem zoofil) :) ,ale neberu to někomu,když mu to psychycky pomúže se modlit ale člověk by měl žít v realitě i když realita je někdy drsná :) .

Člověk by měl místo neustálých myšlenek o "čistotě" dítěte,hlavně někdy dítě slovně pochválit nebo být k němu milí.