P.Weiss: Sexuální zneužívání dětí, Grada 2005

KNIHY slouží ke sdílení recenzí a tipů na zajímavá knižní díla.
Pravidla fóra
  1. Je povoleno vkládání recenzí na jakékoliv knihy a následná diskuze k nim.
  2. Jestliže bude v rámci recenze knihy uvedeno jméno osoby v současnosti mladší 18 let (narozené od r. 2004 do současnosti), je nutné toto jméno zkrátit na křestní jméno a iniciálu příjmení.
  3. V rámci recenzí je možné vkládat odkazy na fotografie obálek knih, příp. fotografie autorů, a to jen formou odkazů (za využití URL nebo IMG tagu), při užití IMG tagu je nutné dodat přímý odkaz a zdroj. Je-li autor v současnosti mladší 18 let, anebo je-li na jeho fotografii společně s ním jiná osoba v současnosti mladší 18 let, odkaz na fotografii nemůže být zveřejněn.
  4. Při porušení těchto pravidel dojde k upravení či odstranění vlákna, případně k penalizaci uživatele. V případě nejasností, jaké odkazy můžete v této sekci sdílet, kontaktujte Macka, moderátora AV sekce. Stížnosti na obsah sekce řeší administrátorský tým odpovědný za chod fóra, viz rubriku Kontakt.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2311
Dal: 640 poděkování
Dostal: 2 poděkování

P.Weiss: Sexuální zneužívání dětí, Grada 2005

Nový příspěvek od Plyšáček »

Jistě kniha, kterou by měl mít každý pedofil jako čítanku, vedle bakalářské a diplomové práce Karla Žáka, detailně podtrhanou a nastudovanou.

Obrázek
Zdroj: http://knihy.heureka.cz/

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ
Petr Weiss a kolektiv
Grada 2005

https://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/2070_preview.pdf

OBSAH:
ÚVOD ................................................................................................................................ 9
1. SEXUÁLNÍ ZNEUŽITÍ V DĚTSTVÍ  PACHATELÉ A OBĚTI .............................. 11
(Petr Weiss)
1.1 Definice pojmu ............................................................................................................. 11
1.2 Pedofilie ........................................................................................................................ 14
1.3 Charakteristiky pachatelů .............................................................................................. 20
1.4 Etiologie ........................................................................................................................ 21
1.5 Ženy jako pachatelky sexuálního zneužití ...................................................................... 25
1.6 Viktimologické aspekty sexuálního zneužití ................................................................... 26
2. PRÁVNÍ ASPEKTY POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ ............................................... 31
(Miroslav Mitlöhner)
2.1 Historie trestněprávní ochrany dětí ................................................................................ 31
2.2 Trestný čin pohlavního zneužívání ................................................................................. 32
2.3 Znásilnění ..................................................................................................................... 39
2.4 Právní aspekty komerčního sexuálního zneužívání dětí .................................................. 40
3. TRENDY V OBLASTI POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ PODLE
POLICEJNÍCH POZNATKŮ A STATISTIK ........................................................... 45
(Petr Želásko)
3.1 Policejní vyšetřování sexuálního zneužití ........................................................................ 45
3.2 Vývoj mravnostní kriminality ........................................................................................ 49
3.3 Výslech sexuálně zneužitého dítěte ................................................................................. 52
3.4 Viktimizace dítěte .......................................................................................................... 54
4. PREVENCE SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ .................................................. 57
(Vladimír Täubner)
4.1 Koncepce prevence sexuálního zneužívání dětí .............................................................. 57
4.2 Primární prevence ......................................................................................................... 59
4.3 Sekundární prevence sexuálního zneužívání dětí ............................................................ 77
4.4 Terciární prevence sexuálního zneužívání dětí ................................................................ 84
5. VYŠETŘENÍ SEXUÁLNĚ ZNEUŽITÝCH DĚTÍ .................................................... 87
(Jana Spilková)
5.1 Navázání kontaktu ......................................................................................................... 87
5.2 Základní vyšetření ......................................................................................................... 89
5.3 Psychické příznaky ........................................................................................................ 90
5.4 Vedení vyšetření ............................................................................................................ 91
5.5 Anamnestické vyšetření ................................................................................................. 91
5.6 Charakteristika obětí zneužití ........................................................................................ 93
6. SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DÍTĚTE V RODINĚ .................................................... 95
(Petr Pöthe)
6.1 Historický kontext ........................................................................................................ 95
6.2 Výskyt intrafamiliálního sexuálního zneužívání dítěte .................................................... 97
6.3 Rodina a incest .............................................................................................................. 98
6.4 Průběh sexuálního zneužívání dítěte rodičem .............................................................. 107
6.5 Sourozenecký incest .................................................................................................... 113
6.6 Dítě jako oběť ............................................................................................................. 114
6.7 Aspekty komplexní pomoci obětem sexuálního zneužívání dětí v rodině ..................... 123
7. HOMOSEXUALITA A POHLAVNÍ ZNEUŽITÍ ................................................... 127
(Ivo Procházka)
7.1 Homosexualita a pedofilie – společenské aspekty ......................................................... 127
7.2 Homosexuální pedofilové, efebofilové a gayové ............................................................ 129
7.3 Právo dítěte na sex? ...................................................................................................... 130
7.4 Homosexuální vztahy s mladistvými – transkulturální pohled ..................................... 131
7.5 Homosexuální prostituce ............................................................................................. 133
7.6 Zkušenosti homosexuálních mužů s pohlavním zneužitím .......................................... 134
8. KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ ..................................................... 139
(Jiří Dunovský)
8.1 Vymezení pojmu ......................................................................................................... 139
8.2 Počátky boje proti CSEC na mezinárodní a národní úrovni ......................................... 139
8.3 Tři nejzávažnější typy CSEC ........................................................................................ 141
8.4 Specifika syndromu CSEC .......................................................................................... 143
8.5 CSEC jako trestný čin, jeho výskyt a řešení ................................................................. 143
8.6 CSEC a škola .............................................................................................................. 145
8.7 První světový kongres boje proti CSEC a jeho důsledky pro ČR .................................. 146
8.8 Národní plán boje proti CSEC v ČR a druhý světový kongres proti tomuto jevu ........ 147
8.9 Druhý opční protokol OSN k Úmluvě o právech dítěte .............................................. 147
9. PORNOGRAFIE A KOMERČNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ ........................................ 149
(Radim Uzel)
9.1 Pornografie .................................................................................................................. 150
9.2 Kdo je „dítětem“? ........................................................................................................ 150
9.3 „Škodlivost“ nenásilné pornografie .............................................................................. 151
9.4 Politika a náboženství .................................................................................................. 151
9.5 Asexuální dětství? ........................................................................................................ 152
9.6 Výroba pornografie a její konzumace ........................................................................... 153
9.7 Nepružnost a strnulost práva ....................................................................................... 153
9.8 Generační konflikt ...................................................................................................... 154
9.9 Různé zvyky a tradice .................................................................................................. 155
9.10 Nové informační technologie .................................................................................... 155
10. PÉČE O SEXUÁLNĚ ZNEUŽÍVANÉ DĚTI ........................................................... 157
(Jiří Dunovský)
10.1 Vznik a vývoj syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte .................. 157
10.2 Některé zvláštnosti CSA a postupy v komplexním řešení této problematiky .............. 160
10.3 Systémové uspořádání a zajištění péče o děti s CAN a CSA ....................................... 165obsah / 7
11. TERAPIE DOSPĚLÝCH OBĚTÍ SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ V DĚTSTVÍ ..... 171
(Hanka Fifková)
11.1 Dlouhodobé či odložené důsledky sexuálního zneužívání .......................................... 171
11.2 Klienti ....................................................................................................................... 172
11.3 Okolnosti zahájení terapie ......................................................................................... 173
11.4 Osobnost terapeuta ................................................................................................... 173
11.5 Terapie ...................................................................................................................... 174
12. FORENZNÍ POSUZOVÁNÍ PACHATELŮ POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ ........ 185
(Jaroslav Zvěřina)
12.1 Pohlavní zneužívání dětí a mládeže ............................................................................ 185
12.2 Pohlavní zneužívání dětí před pubertou ..................................................................... 186
12.3 Možnosti diagnostiky pedofilie .................................................................................. 187
12.4 Forenzní hodnocení pedofilních delikventů ............................................................... 189
12.5 Pohlavní zneužívání pubescentů a dospívajících ......................................................... 190
12.6 Forenzní posuzování pachatelů zneužívání dospívajících ............................................ 191
12.7 Incest ........................................................................................................................ 192
13. ZA POZNÁNÍM SEXUÁLNÍCH VARIACÍ DISPONUJÍCÍCH
K POHLAVNÍMU ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ ................................................................ 195
(Aleš Kolářský, Slavoj Brichcín)
14. K OBRAZU, PODSTATĚ A VÝZNAMU HEBEFILIE ........................................... 203
(Aleš Kolářský, Slavoj Brichcín)
14.1 Charakteristiky mužů s diagnózou hebefilie ............................................................... 203
14.2 Diferenciální diagnóza ............................................................................................... 205
14.3 Diskuze ..................................................................................................................... 206
15. TERAPIE PEDOFILNÍCH OSOB .......................................................................... 209
(Slavoj Brichcín)
15.1 Předpoklady léčby na straně terapeuta ....................................................................... 209
15.2 Předpoklady léčby na straně pacienta ......................................................................... 210
15.3 Společenský rámec terapie ......................................................................................... 212
15.4 Vývoj péče o pedofilní občany v Čechách a na Moravě .............................................. 214
15.5 Terapeutická praxe ..................................................................................................... 218
16. AMBULANTNÍ LÉČBA KLIENTŮ S PROBLÉMEM Z OKRUHU
PEDOFILNÍHO CHOVÁNÍ ................................................................................... 229
(Ondřej Trojan)
16.1 Rozdělení klientů v terapii ......................................................................................... 229
16.2 Diagnóza a její stanovení ........................................................................................... 230
16.3 Terapie ...................................................................................................................... 237
16.4 Cíle léčby .................................................................................................................. 245
16.5 Restriktivní povinnosti terapeuta ............................................................................... 246
16.6 Ekonomické otázky terapie ........................................................................................ 246
16.7 Ukončení ambulantní léčby ...................................................................................... 247
LITERATURA ................................................................................................................ 249
REJSTŘÍK ...................................................................................................................... 263
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
fenix

Re: P.Weiss: Sexuální zneužívání dětí, Grada 2005

Nový příspěvek od fenix »