Pedofilie, homosexualita, lesbicismus

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Uživatelský avatar
kare.marinec
Nový člen
Příspěvky: 1

Pedofilie, homosexualita, lesbicismus

Nový příspěvek od kare.marinec »

Vše má logickou podstatu a logický vývoj a to již od prvopočátku vzniku všeho.
Tam byl zdravý, logický základ, který se generačně vyvíjel tak, jak bylo určeno již prvním okamžikem vzniku.
To proto, že logika je základ reality platné a ideologika je vždy produktem duševní poruchy ztráta vnímání reality, která má základ v duševní poruše ztráta vnímání identity.

Logika je právní norma, která je vždy určující, protože je základem zdravého, logického stavu, zatím co ideologika (nelogická logika) je vždy paradoxem k logice a pokud se zakoření jako údajná norma, vzniká základ nemocného stavu.

Ten, generačně, začne vytvářet sebe sama a to v mnoha mutačních podobách, jedna horší, než druhá, protože paradox je vždy negativum, extrém, který se potom generačně zdokonaluje, až do absolutní extrémní podoby, kdy vznikne paradox paradoxů a následná extrémní autodestruktivní řetězová reakce a...zase jedna ,,civilisace" je samozlikvidovaná, což se na planetě děje, od jisté doby, s urputnou pravidelností, jako výsledná paradoxu, který generačně vyráběl (a vyrábí) sebe sama.
Tento mechanismus je zákonem o vývoji paradoxu generačním řetězcem, pokud se paradox stane normou.
Paradox však není norma.
Je nemocný prvek, který vznikl poškozením zdravého, logického prvku.

To znamená, že se jedná o umělý výrobek.

Výzkum minulosti této planety prokázal mnoho zajímavých věcí, které nikde neuvidíte napsány, ale přesto existují a jsou dokonce určující jako skutečná norma, právní normá, která je určující pro zdravý stav života.
Norma, která je skutečným zákonem, právní normou určující.
To proto, že vychází z logické podstaty, která má logický mechanismus, jehož výslednou je logický prvek.
Zdravý prvek.
Ten je určující, je právem, je zákonem, je právní normou.
To proto, že na zdravý stav je právo, je zákonné právo.
Na nemocný stav není právo a už vůbec není právem nemocný stav vytvářet.
Protože nemocný stav je paradoxem ke zdravému stavu.

Tato živočišná forma má zákonné konstanty, které jsou trvale uloženy v genetické paměti a tyto konstanty, pokud jsou správně funkční, trvale zachovávají zdravý stav celé formy života, a to jak v jejím celku, tak i ve vztahu ke každému jedinci.

Některé z těch zákonných konstant jsou vztažné i k párovému protějšku.
Ano, párový protějšek každého jedince, v této živočišné formě, je určen, jako platný a trvalý párový protějšek, protože tato forma života již byla ve velmi daleké minulosti vývojově hotova, jako forma života Nejvyššího řádu (dle hierarchie forem života této planety) a taková forma života má pouze trvalé páry, žádne jiné nesmí mít, což je určeno informací v genetické paměti ženy a muže..
Nejpřesnější informaci má živočišný druh Žena, která je vývojově o miliardy let starší, než muž protože byla na planetê první, kde v její genetické paměti, která je informačně bohatší, než u živočišného druhu Muž, je velice přesná informace o panu Dokonalém, ale...žena nesmí být pohlavně zneužita, znásilněná, ponížená a zotročená a vývojově poškozena neplatným faktorem Muž, protože tím se tato informace ničí a vzniká zmatená samička.

Ta informace o panu Dokonalém není samoúčelná.

Je životně důležitá úplně pro všechny.
To aby forma života nezmutovala a následně, třeba, nevzniklo ,,zdravotnictví" a v něm nevznikl úchylný ,,gynekolog" a nebo dokonce ,,dětský gynekolog" (pedofil, skutečný pedofil) a taky úchylný ,,sexuolog" a nebo dokonce ,,dětský sexuolog" (pedofil, skutečný pedofil), muži, kteří jsou, za každých okolností, vždy sexuální protějšek ženy, jenže duševní porucha ztráta vnímání reality se projevuje paradoxy, jako vysledná paradoxního myšlení, které, pokud je navíc obohaceno sexuální úchylkou, vytváří pro živočišný druh žena nebezpečného tvora.

Stát se to může v každé dvojkové (párové) živočišné formě Žena-Muž, která je pochopitelně složena ze dvou samostatných symbiotických živočišných druhů Žena a Muž, kteří jsou, z hlediska zachování sebe sama generačním řetězcem, určeni geneticky vždy jako sexuální protipóly, tvořící zákonný sexuální pár žena-muž, kdy tento pár je platným logickým, generačně vývojovým párem, a tudíž zdravým párem, z hlediska své logické podstaty, jinak by živočišná forma již v první generační vlně zanikla jako pára nad hrncem, nikoliv žena-žena a muž-muž, kteří jsou mrtvou vývojovou větví, což není platné pro žena-muž, kteří jsou logickou vývojovou línií, pokud se naplní informace v genetické paměti, ale s nepoškozenou genetickou pamětí a s nepoškozenou...identitou!
Počet g/l, ale i pedo, generačně roste....

Pokud však dojde k poškození genetické paměti, vzniká základ nemocného stavu, protože vzniká následné poškození identity a základ chaosu ve formě života, včetně sexuálního chaosu.

A tak, generačním řetězcem, v dvojkové živočišné formě Žena-Muž, začnou vznikat nelogické, paradoxní, nemocné prvky muž-muž a žena-žena, gynekolog, dětský gynekolog, porodník, pediatr, sexuolog, dětský sexuolog, s extrémně poškozenou genetickou pamétí a extrémně poškozenou identitou, kteři potom jsou základem (nejen) sexuálního chaosu (extrémně nemocný stav, který ohrožuje všechny).

A následně generačně pohlavně zneužité, znásilněné ženy, bez rozdílu věku, ve vymyšleném ,,zdravotnictví", jako výsledná sexuálního a párového paradoxu generačním řetězcem a jako bonus k tomu uměle vyráběna rakovina, alergie, mutační zmêny, leukemie, poškozené DNA, poškozená inteligence, vznikem duševní poruchy ztráta vnímání reality, která se projevuje paradoxním myšlením a následně paradoxním konáním, kdy pacienti si vymýšlí svou sexuální úchylku jako údajnou odbornost, vymýšlí život, vymýšlí si společnosti, aby nakonec zníčili vědění a následně skutečný život, skutečné živočišné formy.

Ta je realitou, je zákonem.

Stejně tak i obsah genetické paméti.
Tam je zdravý stav.
Obsah genetické paměti je již 30 let bezezbytku znám.
A vznikl zákonný ukazatel na všechny paradoxy, z nichž nejdominantnější jsou:
Politik, ekonom, právník, filosof, psycholog, psychiatr, sexuolog, gynekolog, dětský gynekolog, sexuolog, dětský sexuolog (sex totiž není obor...), porodník...pediatr.
Vůbec nemají být...

To jsou nejextrémnější nemocné prvky, které programově generačním řetězcem zdokonalují nemocný stav svými výmysly a experimenty laiků, především ty sexuální experimenty pedofilů v bílých pláštích.
Skutečných pedofilů, kdy z pohlavního zneužití, znásilnění a ublížení na psychickém a fyzickém zdraví cizího dítěte, udělali údajnou odbornost, která je skutečně údajná a pro dívky, sexuální protějšek úchylného muže v bílém plášti, mimořádně nebezpečná.
Výsledek je vidět na celé planetě.
Živočišný druh Žena má totiž své Vyvolené-Medičky, které se vždy staraly o svůj živočišný druh, protože jsou geneticky k tomu určeny, dokud se neobjevili úchylové, plní teorií a začal ,,hon na čarodejnice", aby se úchylům vyklidilo pole. Ostatní Vyvolené zastrašovali stovky let...

Pedofilie, stejně jako g/l je prokazatelně umělý výrobek, protože je znám výrobce, výrobní postup a je známa i skutečná podstata pedofilie...
Pedofilie je nemoc, stejně jako g/l.
Ztráta vnímání identity.
Podobnou nemoc má i politik
.
Ano, politik je deviací v této živočišné formě živvota a vúbec nemá být.
Tato živočišná forma, jako mnoho jiných na planetě, má totiž strukturu (hierarchii) určenou, a to geneticky, protože se jedná o živočišnou formu a ne o vymyšlenou společnost, vymyšlenou podvodníky a blázny v jedné podobě!
Tito mutanti (nemocný kus ve formě života) jsou prvotní a pořád funkční příčinou všeho špatného, všech negativ a to tisíce a tisíce let.
Vznikli jako výsledná zničení Schéma (věd.pojem pro genetickou strukturu živočišné formy), kdy zanikly zákonné prvky, Vyvolení, především Koordinační prvek ( věd.pojem pro jedince, jehož pozice v hierarchii je geneticky určena)!
A vznikl nekonečný bordel v životě, protože Vyvolený-koordinační je nenahraditelný stabilisátor živočišné formy.
Naštěstí se tito Vyvolení pořád rodí, ale nejsou funkční, protože neví kdo jsou, protože mají zablokovanou genetickou paměť, stejně jako ostatní druhy Vyvolených.
Ale jsou a to na celé planetě, v každé zemi.

Takže g/l a pedofilie je nemoc (jedinci s poškozenou identitou a genetickou pamětí, což je nejlépe vidět u g/l), která skutečně všechny ohrožuje, hlavně děti !

Proto je součástí řešení všech problémů v této zemi, jako výsledná konečné vědecké práce VU1SCCZ, i oprava všech g/l do jejich logické podoby a toto je platné i pro pedofilii.
Ta nemoc je opravitelná a to velice jednoduše, ale nesmí se do toho plést političtí ,,odborníci", ale jinak podvodníci a úchylové s psychologismem, psychiatrismem a sexuologismem.

Pojem: Oprava znamená,, že přestanou stávající g/l a pedo existovat a další nevzniknou, a to navždy, což je podmíněno eliminací mnoha paradoxů, které tyto g/l a pedofily vyrábí, kdy úchylné ,,zdravotnictví" je jedno z nich.
Jako extrémníi paradox i v oblasti sexuality (viz gynoúchylové a pod.), jako výsledná vzniku úchylných podvodníků a bláznů ve ,,zdravotnictví", protože výzkum prokázal, že to zdravotnictví ve skutečnosti má vypadat jinak, a to i v oblasti vědeckosti.

Kdo nezná obsah genetické paměti, a dokonce ani neví, že toto je pouze živočišná forma, která má geneticky určenou strukturu, a to na celé planetě, tak má jezdit s popelářským autem jako závozník a ne se plést do života.
To ,,zdravotnictví" je jeden velký podvod.
Pokusná laboratoř laiků a úchylů.
Stejně jako ta vymyšlená ,,státní správa a administrativa",
Nemá legitimitu.
Celá...
*book*
Naposledy upravil(a) Kasz dne pátek 22. 8. 2014, 21:13:18, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Upraven nadpis, tučné písmo odtučněno (slouží pro zvýraznění pasáží textu, nikoliv pro celý text)
Hranicar
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 8
ve věku do: 14
Příspěvky: 214
Dal: 19 poděkování
Dostal: 43 poděkování

Re: Pedofilie-homosexualita-lesbicismus.

Nový příspěvek od Hranicar »

Sám jseš paradoxní výrobek.
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3140
Dal: 11 poděkování
Dostal: 497 poděkování

Re: Pedofilie, homosexualita, lesbicismus

Nový příspěvek od Jednorozec »

Podobné nesmysly mně vždy utvrzují v tom jak důležité je důsledné vědecké poznání a vzdělávání lidí. Tady někdo evidentně ani nemá potřebu hledat pravdu, raději si stvoří svou, byť sebenesmyslnější a ještě se ohání logikou....
Naposledy upravil(a) Jednorozec dne neděle 24. 8. 2014, 22:51:03, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
Host
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 7
ve věku do: 14
Příspěvky: 170
Dal: 21 poděkování
Dostal: 54 poděkování

Re: Pedofilie, homosexualita, lesbicismus

Nový příspěvek od Host »

Spíš myslím, že to je ukázka jako to dopadne, když se začne vědecké poznání a vzdělání hustit do někoho, kdo na to nemá buňky.
Název je jen hostem skutečnosti. Host v mém domě, takhle časně z rána? Nezván vstoupil do mé pozornosti, na jabloni sedí první vrána.
Uživatelský avatar
Jeremy
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 12
ve věku do: 23
Výkřik do tmy: Milovať okrem iného znamená vážiť si objekt svojej túžby. Dosť na to, aby som nezradzoval jeho dôveru...
Příspěvky: 490
Dal: 467 poděkování
Dostal: 300 poděkování

Re: Pedofilie, homosexualita, lesbicismus

Nový příspěvek od Jeremy »

je nebezpečné používať vedu na dokazovanie vlastných paranoidných (ne)logických konštrukcií. Ale tento skvost, ktorý som ani nemal tú silu prečítať celý, nie je tým prípadom. Ten totiž vytvára vlastnú "vedu" nezávyslú od tej tradičnej. Je to vlastne priekopník. A ak to dotyčný myslí vážne, tak všetka česť (ja by som nemal odvahu sa týmto "pochváliť"). Vyvracať takýto paškvil je pod moju úroveň, takže len pogratulujem autorovi k "účelne" zabitému času pri jeho písaní a všetkých čitateľov poprosím o zhovievavosť. Nesúďme ho!
Uživatelský avatar
Deda
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 6
ve věku do: 11
Výkřik do tmy: Uti, non abuti (Užít, nikoliv zneužít)
Příspěvky: 197
Dal: 227 poděkování
Dostal: 114 poděkování

Re: Pedofilie, homosexualita, lesbicismus

Nový příspěvek od Deda »

Ahoj všem,
je vidět, že naše zdravotnictví je na tom hodně špatně, došly léky na hlavu. Nebo že by je náš milý kare.marinec vysadil sám? Bez porady s lékařem?

Krásný sluníčkový den přeje Děda