Jednání Výboru pro práva dítěte dne 20. března 2014

Zapojení komunity do osvětových či jiných aktivit, jako jsou např. přednášky a jiné projekty mimo účasti na Prague Pride, natáčení Danielova světa a projektu Parafilik.
Karel Žák
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Ženy
ve věku od: 16
ve věku do: 30
Příspěvky: 108
Dal: 6 poděkování
Dostal: 269 poděkování

Jednání Výboru pro práva dítěte dne 20. března 2014

Nový příspěvek od Karel Žák »

V prosinci jsem byl pozván na jednání Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva, které se konalo tento čtvrtek 20. března 2014 v budově Strakovy akademie v Praze. Pozvání přišlo od MUDr. Džamily Stehlíkové, členky Výboru na doporučení sexuologa MUDr. Ivo Procházky, který mě doporučil jako odborníka na pedofilii a prevenci pohlavního zneužívání dětí. Vše způsobila účast zdejší skupinky 4 pedofilů na Prague Pride, jelikož Výbor pro práva dítěte se na některém z předchozích zasedání Vaší účastí a reakcemi médií na tuto účast zabýval - přišel snad nějaký dotaz do Výboru pro sexuální menšiny (jehož jsou členové jak MUDr. Džamila Stehlíková, tak MUDr. Ivo Procházka), nějaká žádost o vyjádření, jak jsou na tom práva dětí ve vztahu k právům pedofilů nebo tak něco.

Jednání Výboru pro práva dítěte se účastnilo zhruba 25 lidí, vč. např. Zuzany Baudyšové z Nadace Naše dítě a Marie Vodičkové, předsedkyně Fondu ohrožených dětí. Na programu bylo celkem 7 bodů, z toho bod, ke kterému jsem byl spolu s MUDr. Procházkou pozván, byl 4. bod programu a týkal se ochrany dětí před pohlavním zneužíváním.

Nejdříve měl krátké slovo pan MUDr. Procházka, který zopakoval některé zcela základní teze, že ne všichni pedofilové zneužívají děti a že většinu zneužití dětí nemají na svědomí pedofilové, že nevíme, kolik je pedofilů v populaci, že mohou být dětem přínosní, ale že na to, zda může pedofil pracovat s dětmi, se názory různí, stejně jako na to, zda dětská pornografie je pro pedofila ventilem sexuálního napětí a nebo ho spíše nabudí. Poprosil jsem pana Procházku, zda by text, který měl připravený v písemné podobě, neposkytl pro ČEPEK, ale zatím se neozval.

Poté jsem dostal slovo já. Měl jsem připravenu zestručněnou verzi prezentace v Powerpointu, kterou používám na přednáškách či konferencích, doplněnou o několik aktuálních záležitostí, které se týkají ČEPEKu a účasti skupinky pedofilů na Prague Pride, jelikož o zpracování právě tohoto tématu jsem byl požádán sekretářkou výboru Anetou Plavinovou. Vše důležité jsem zmínil za 23 minut, kterými proběhlo všech 38 snímků mé prezentace. Po mém příspěvku následovala diskuze, kdy jedna z členek Výboru mi položila asi 4 dotazy, z nichž dva jsem odpověděl já, další dva MUDr. Procházka, jelikož se týkaly přímo aktuálních zkušeností se sexuologickou léčbou. Poté se vyjádřila paní Zuzana Baudyšová, že by byla pro, aby pod odborným dohledem, tedy pod vedením sexuologa, mohl pedofil virtuální dětskou pornografii užívat, že by byla pro. Pedofilové by měli motivaci navštívit sexuologa a zároveň pak bez obav ze zatčení konzumovat materiály, kterými by si mohli doma u počítače ulevit. I já si myslím, že by to mohlo být schůdné řešení - budou-li umět obě strany, tedy veřejnost a pedofilové, najít určitý kompromis.

Dále se ještě vedla polemika o násilnosti zneužití. MUDr. Procházka totiž ve svém příspěvku řekl, že většina zneužití není násilná, na což reagovala jedna z členek Výboru, že to není pravda, že každé zneužití je násilné. MUDr. Procházka tedy své tvrzení zpřesnil, že měl na mysli "fyzicky násilná". I já jsem ve svém příspěvku upozorňoval, že děti varujeme před pohlavním zneužíváním tak, že nikdo se jich nemá právo dotýkat, když se jim to nelíbí atd., jenže sexuální kontakt se může dítěti líbit... Když deklarativně stanovíme, že všechna zneužití jsou násilná, tak když si pak někdo přečte v literatuře, že zneužití je vždy násilné, budou zmatení hned dva - dítě, které bude na pochybách, jestli to "divné" dotýkání, které je mu navíc třeba fyzicky příjemné, je zneužití nebo není, ale i dospělý, který dítě zneužívá nenásilně, může po přečtení takové literatury nabýt dojmu, že se o zneužití nejedná, vždyť v literatuře píšou, že zneužití je vždy násilné a on se žádného násilí nedopouští a navíc tomu dítěti se to líbí...

Reakce přítomných jinak byly jako obvykle různé - od "skoro nadšeného" souhlasu až po vyjádření hodně rezervovaného postoje ve smyslu "kam až pedofilům povolíme jít a prezentovat jejich práva?", až se mi u jedné z diskutujících zdálo, že práva dětí považuje za upřednostněná před právy jiných lidí. Přitom stejná osoba vyjádřila, že "práva jednoho končí tam, kde začínají práva druhého", což si myslím, že přece samozřejmě platí i pro děti.

Celkově jsem měl z jednání Výboru dobrý dojem, zazněla tam důležitá fakta, prezentoval jsem tam i zdejší sexuologickou Poradnu, cíle ČEPEKu i stránku Nejenhomo.cz. Jedna z členek Výboru navrhla, zda by Výbor nevydal usnesení v tom smyslu, že by i v ČR mohla proběhnout preventivní kampaň, kterou jsem jim tam prezentoval (jedná se o preventivní kampaň Dunkenfeld, která proběhla v Německu). Nakonec byli ustanoveni dva členové, kteří pro některé z příštích zasedání Výboru připraví nějaké vyjádření, ale k čemu, to už bude otázka. Myslím si, že i pro mnoho tamních přítomných byly informace z mé prezentace a slov pana MUDr. Procházky něco nového, nad čím nikdy nepřemýšleli, a myslím si, že ne všichni reflektovali fakt, že i bezúhonní pedofilně zaměření občané tohoto státu mají stejná práva jako každý jiný člověk. Myslím si tedy, že i tito lidé-odborníci potřebují osvětu, a že bude ještě nějaký čas trvat, než i odborníci na lidská práva, práva dětí, lékaři, ale koneckonců i sexuologové, jak vyjádřil MUDr. Procházka, zmírní své předsudky, které mají vytvořené na základě špatného užívání pojmu pedofilie, ale i na základě zkušenosti pouze s těmi pedofily, kteří zneužili dítě a dostali se tak do rukou lékařů i do článků v médiích.

Po skončení jednání jsem ještě krátce mluvil s panem JUDr. Tomášem Procházkou, který byl na jednání Výboru vyslán Evou Hrubou z Ministerstva spravedlnosti, aby mimo jiné informoval o sněmovním tisku č. 45. Ptal jsem se ho, jaký má názor na tu novou skutkovou podstatu u dětské pornografie - získávání přístupu či pokusu získat přístup. Říkal, že je to nařízení EU a že to stejně musíme přijmout, že s tím přijetím už máme zpoždění a hrozí nám sankce. Že s tím v podstatě nejde nic udělat. Tak jsem si říkal, že by tedy možná nebylo špatné sednout, napsat dopis, přeložit jej do angličtiny a zaslat do Evropského parlamentu.

Toliko tedy, co jsem vám chtěl sdělit. Byla to příležitost, jak upozornit na nejvyšších místech na Vaši situaci, tedy situaci lidí, kteří za svou odlišnou sexualitu nemůžou, a jak upozornit na to, že se s Vámi do té doby, než někdo spáchá delikt, nikdo nezaobírá, tedy nijak preventivně nepracuje, vše jde cestou represe a kategorických zákazů, přitom skutečným škodám na dětech se tím nepředchází. Snad si z toho něco tamní přítomní vezmou a snad se do budoucna Vaše situace změní k lepšímu. Bude-li se něco dít a budu-li to považovat za důležité, opět se ozvu.

Přeji vše dobré!
Karel Žák
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Ženy
ve věku od: 16
ve věku do: 30
Příspěvky: 108
Dal: 6 poděkování
Dostal: 269 poděkování

Re: Jednání výboru pro práva dítěte dne 20. března 2014

Nový příspěvek od Karel Žák »

Ještě jsem chvilku procházel vládní webové stránky a hledal jsem, zda neexistují zprávy z předchozích jednání Výboru pro práva dítěte a Výboru pro sexuální menšiny. Našel jsem něco, co by zdejší čtenáře mohlo zajímat, protože se jedná o vysvětlení, co předcházelo tomu, že jsem byl nakonec na jednání Výboru pro práva dítěte pozván. Vkládám tedy příslušný text s odkazem na původní zdroj:

Ze zápisu jednání Výboru pro práva dítěte dne 5. září 2013:
A. Čurdová upozornila na články v médiích ohledně tzv. coming out pedofilů v souvislosti s letošní Prague Pride. Jedná se o velmi citlivou a potencionálně i velmi závažnou záležitost, která se týká ochrany dětí. Navrhuje vytvořit analýzu médií. Může jít i o zkreslení z jejich strany. Na dotaz zmocněnkyně vlády pro lidská práva upřesnila, že média prezentují coming out pedofilů ve smyslu přihlášení se k jejich právům. E. Millerová doplnila, že je rozdíl mezi přihlášením se k sexuální identitě ze strany homosexuálů a pedofilů, a spolu s E. Vaníčkovou varovala před tím, aby měla svoboda pedofilů přednost před ochranou dětí. Tajemnice navrhla přizvat na další zasedání zástupce Výboru pro sexuální menšiny. Členové Výboru i zmocněnkyně vlády pro lidská práva vnímají věc jako velmi naléhavou a žádají co nejrychlejší vyjádření Výboru pro sexuální menšiny. Z. Dušková upozornila, že se může jednat o předstupeň obhajoby dětské pornografie.
Zdroj: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedani-vyboru/Zapis-ze-zasedani-Vyboru-pro-prava-ditete---final.doc

Ze zápisu jednání Výboru pro sexuální menšiny dne 12. září 2013:
Coming out pedofilů
Bod vyplynul ze zasedání Výboru pro práva dítěte ze září 2013, kdy na letošní Prague Pride proběhl coming out pedofilů, což nevhodně komentovala některá média (První zprávy). Výbor pro práva dítěte ke coming outu požadoval vyjádření Výboru pro sexuální menšiny. Výbor na téma široce diskutoval. Bylo zdůrazněno, že kriminální jednání je třeba odlišit od člověka, který je pedofil, ale nikdy se nedopustil žádného nezákonného jednání. Tzn. Nelze říci, že každý pedofil = člověk, který zneužívá děti.
Výbor se shodl na tom, že nejlepší zájem dítěte a ochrana dětí musí být vždy prioritou, Výbor by proto nepodpořil žádné aktivity porušující nejlepší zájem dítěte. Ochranu dětí považuje Výbor za jednu z priorit naší společnosti.
I.P. informoval, že vědí o dvou spíše neformálních aktivitách pedofilů, které se snaží pomáhat ostatním, aby se jednak smířili se svým zaměřením a zároveň je posilovaly v tom, aby nedošlo k páchání trestné činnosti, tedy pohlavnímu zneužívání ani držení dětské pornografie. Pokud s tím mají tito jedinci problém (zejména hrozí-li sebevražedné jednání či jde o těžší depresi (což je častější) nebo hrozí-li reálné riziko páchání trestné činnosti a je vhodný hormonální útlum), tak je posílají na dobrovolnou ambulantní (případně ústavní) sexuologickou léčbu. Jejich sdružování probíhá především po internetu. Ze sexuologického hlediska je samozřejmě důležité vytvoření náhledu, tedy člověk, který sám sebe jako devianta umí přijmout, tak má i menší riziko, že někdy nějaký trestný čin spáchá. Z jedné skupiny (heterosexuální pedofilové) dokonce několikrát vystoupili i na sexuologických konferencích. Žádná z těchto skupin se nesnažila o jakoukoli legalizaci sexu s dětmi či legalizaci držení dětské pornografie, spíše se kromě působení dovnitř své skupiny snaží změnit mediální obraz pedofila jako člověka, který musí děti pohlavně zneužívat a musí být pro ně vždy nebezpečný. To ovšem není moc úspěšné. Pokud jde o transparent na Prague Pride, dle mínění Výboru nebyl závadný a upozorňoval jen na problém. Navíc z dostupných vyjádření během Prague Pride vůbec neplyne, že by pedofilové chtěli dosáhnout zrušení trestnosti dětské pornografie. I.P. zmínil 2 efekty pornografie (substituční a stimulační), které je třeba odlišit. Pokud jde o substituční, náhradou by se mohla jevit animovaná pornografie. Pokud jde o vyjádření dle požadavku Výboru pro práva dítěte, je třeba od Výboru dostat bližší osvětlení dotazu, protože na obecný dotaz nelze konkrétně reagovat.
Závěrem Výbor shrnul, že sebeidentifikace člověka pomáhá se s tímto problémem lépe vyrovnat, tím chrání společnost a je prevencí před kriminálním jednáním. D. Stehlíková může případně tlumočit stanovisko Výboru na jednání Výboru pro práva dítěte.

Zdroj: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/sexualni-mensiny/ze-zasedani-vyboru/zapis-ze-zasedani-12-9-2013.doc

Ze zápisu jednání Výboru pro práva dítěte dne 5. prosince 2013:
Coming out pedofilů
D. Stehlíková informovala o projednání dotazu Výboru ohledně coming out pedofilů Výborem sexuální menšiny. Výbor pro sexuální menšiny se dosud otázkou coming out pedofilů nezabýval a v nejbližší budoucnosti toto neplánuje. Na svém jednání dne 12. září 2013 se Výbor pro sexuální menšiny shodl na tom, že nejlepší zájem dítěte a ochrana dětí musí být vždy prioritou, Výbor by proto nepodpořil žádné aktivity porušující nejlepší zájem dítěte. D. Stehlíková navrhla pozvat na další zasedání Výboru pro práva dítěte odborníka na problematiku K. Žáka. Dotázala se, zda je o toto zájem.
Z. Dušková upozornila, že podle sdělení Sexuologického ústavu se pedofilové podílejí jen na 10 % případů zneužívaných dětí. 90 % dětí je zneužíváno nedeviantními pachateli. Necítí potřebu téma otevírat na dalším zasedání. M. Šimůnková připomněla, že debata Výboru na minulém zasedání se týkala toho, že pedofilové byli na Prague Pride prezentováni jako standardní sexuální menšina. Doporučila hosta přizvat a zjistit, zda se toto zakládá na pravdě, popř. zvolit postup, aby se tomuto zabránilo do dalších let. Předseda navrhl dopředu formulovat dotazy pro hosta, aby bylo zajištěno, že se debata bude týkat gesce Výboru. Dotazy by se měly týkat ochrany práv dětí ve vztahu ke komunitě pedofilů.
M. Vodičkovou by zajímalo, jaké jsou představy pedofilů ohledně uznání jejich práv. D. Hovorka doplnil, že by se snad mělo jednat o animované pornografické materiály zobrazující děti. To považuje za absurdní. Trestní zákon hovoří o zobrazování dětí a nerozlišuje, jestli jde o animaci nebo ve filmu vystupují děti jako reálné postavy. D. Stehlíková v reakci uvedla, že k této otázce se nemůže vyjádřit, není odborníkem v dané oblasti, ale domnívá se, že toto by nejlépe vysvětlil právě K. Žák.
Úkol: Členové Výboru zašlou tajemnici do konce roku 2013 případné dotazy pro K. Žáka. Tajemnice dotazy zašle D. Stehlíkové.
Příští zasedání Výboru proběhne 20. března 2013 od 10 hodin ve Strakově akademii, nábř. Edvarda Beneše 128/4, Praha 1.

Zdroj: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedani-vyboru/Zapis-ze-zasedani-Vyboru-pro-prava-ditete.docx

Ještě jsem si vzpomněl na jeden takový zajímavý detail: V budově Strakovy akademie jsem se připojil k tamní veřejně přístupné WiFi síti. Stránka http://www.pedofilie-info.cz byla blokována webovým filtrem se zdůvodněním, že se jedná o "obsah pro dospělé". Není tedy divu, že v budově Vlády ČR nemají informace...
Uživatelský avatar
Host
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 7
ve věku do: 14
Příspěvky: 170
Dal: 21 poděkování
Dostal: 54 poděkování

Re: Jednání výboru pro práva dítěte dne 20. března 2014

Nový příspěvek od Host »

Karel Žák píše: V budově Strakovy akademie jsem se připojil k tamní veřejně přístupné WiFi síti. Stránka http://www.pedofilie-info.cz byla blokována webovým filtrem se zdůvodněním, že se jedná o "obsah pro dospělé".
Že by správce vládní sítě nevěřil v dospělost osob, které se pohybují po Strakově akademii? Předpokládám, že vládní materiály jsou dostatečně dětinské na to, aby byly ve Strakově akademii volně přístupné...
Název je jen hostem skutečnosti. Host v mém domě, takhle časně z rána? Nezván vstoupil do mé pozornosti, na jabloni sedí první vrána.