Květákovo (evangelikální) okénko

Sekce pro příspěvky nových členů fóra - po registraci zde založte nové téma a prozraďte nám pár drobností o sobě, nebo nás jen pozdravte!
Uživatelský avatar
efix
Čestný člen skupiny ČEPEK
Výkřik do tmy: Dětský smích je stejně nejkrásnější zvuk :)
Příspěvky: 614
Dal: 62 poděkování
Dostal: 178 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od efix »

Kasz píše:A i podle toho, co bible píše - Bůh nakonec nepozve "do nebe" věřící a nevěřící pošle do pekla, ale bude soudit podle činů...
A to píše kde?

Já to totiž četl jinak:
"Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." Jan 14:6
"Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. " Efezským 2:8-9
"Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy" Římanům 3:23
"Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu." Římanům 6:23
"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." Jan 3:16
"Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi." Jan 1:12
"Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží." Jan 3:3
"Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen." Římanům 10:9
"každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen" Římanům 10:13
"Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. " 1. Janova 1:9
"On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého." Titovi 3:5
"Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává." Jan 3:36
"Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. " Jan 3:18
Dítě je úžasná bytost. Dej mu najevo lásku, ale opatrně. Zájmy dítěte jsou důležitější než tvoje. I když bys měl možná rád víc než jen pusu, nemůžeš. Nesmíš. Zradil bys sám sebe a ublížil tomu, koho jsi miloval. Nepodporuj tedy ubližování dětem ani jeho produkty, dětskou pornografii.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6510
Dal: 1649 poděkování
Dostal: 3535 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od Kasz »

efix píše:
Kasz píše:A i podle toho, co bible píše - Bůh nakonec nepozve "do nebe" věřící a nevěřící pošle do pekla, ale bude soudit podle činů...
A to píše kde?
Římanům 2, 6-11, nechávám to i s 11. "antidiskriminačním" veršem :) :

On odplatí každému podle jeho skutků – těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
efix
Čestný člen skupiny ČEPEK
Výkřik do tmy: Dětský smích je stejně nejkrásnější zvuk :)
Příspěvky: 614
Dal: 62 poděkování
Dostal: 178 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od efix »

No jo, ale kontext tohoto úryvku je trochu jiný, zde apoštol Pavel předně poukazuje na pokrytectví židů. Však to taky končí veršem:

"Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha. " Řím 2:29

a o chvíli dál píše

"Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn‘, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Řím 3:20-22

a pak už je ta část o tom, že všichni zhřešili... to už jsem psal.

edit: A připojím ještě úryvek z jednoho kázání na toto téma
Boží slovo si určitě neodporuje. Jsme spaseni díky tomu, že Ježíš Kristus zemřel na dřevě kříže a ve své milosti nám nabídl odpuštění hříchů. To, co tady apoštol Pavel popisuje je realita toho, že když je někdo spasený, tak to musí být vidět na skutcích. Jeho život je proměňován Božím Duchem a takový člověk z vděčnosti za spasení radostně slouží Bohu. Pomůže nám ale, když se ještě zamyslíme nad tím, o jakých dobrých skutcích je tady řeč. Apoštol píše: „Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.“ (v.7) Je tady řeč o tom, že musíme vytrvat v dobrém jednání. To mimo jiné ukazuje na možnost nevytrvat a takto ztratit věčný život. A dále říká, že to dobré jednání je v očekávání nepomíjející slávy, cti a pokoje. A tu nepomíjející slávu, čest a pokoj obdrží ti, kdo stráví věčný život s Kristem. Pokud tedy o nás je pravda, že se spásná víra projevuje tím, že vytrvale toužíme po věčném životě s Kristem, milujeme Jej a následujeme, pak nás čeká věčný život. Nečeká nás proto, že jsme si to nějak zasloužili, ale proto, že takováto touha je znamením Kristem proměněného života a spásné víry. Pokud má člověk takto proměněný život, čeká ho věčný život, pokud nemá, čeká ho věčnost bez Ježíše.
http://www.klus.estranky.cz/clanky/kazani/pokani-----to-je-dobrota--bozi-.html
Dítě je úžasná bytost. Dej mu najevo lásku, ale opatrně. Zájmy dítěte jsou důležitější než tvoje. I když bys měl možná rád víc než jen pusu, nemůžeš. Nesmíš. Zradil bys sám sebe a ublížil tomu, koho jsi miloval. Nepodporuj tedy ubližování dětem ani jeho produkty, dětskou pornografii.
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 472 poděkování
Dostal: 567 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od simgiran »

Kdyžtak tady je přehled, každý si může sám dohledat kontext a vyvodit závěry: http://skepticsannotatedbible.com/contra/faithalone.html
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6510
Dal: 1649 poděkování
Dostal: 3535 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od Kasz »

Jakékoliv "kázání" je lidmi vymyšlenou nadstavbou toho, co bible skutečně popisuje. List Římanům po antidiskriminačním verši pokračuje (Řím 2,12-15):

Ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou; ti, kteří znali zákon a hřešili, budou odsouzeni podle zákona. Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí.

Nevím, jaký je kontext, ale tohle podle mě neznamená nic jiného, než že věřící, kteří konali zlo ("ti, kteří znali zákon a hřešili"), nebudou spaseni ("budou odsouzeni podle zákona") stejně jako nevěřící, kteří také konali zlo ("Ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou."). A věřící ("ti, kdo zákon slyší") nebudou spaseni jenom proto, že jsou věřící, ale jenom tehdy, když budou konat dobro ("ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní"). Stejně tak ale budou spaseni i nevěřící ("národy, které nemají zákon"), kteří konají dobro ("samy od sebe činí to, co zákon žádá") podle svého vlastního svědomí ("to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci").

Čili... je psáno jasně, že ti, kdo znali zákon a hřešili, budou podle něho odsouzeni. Ano, Ježíš nás vykoupil, ale to neznamená, že když v něho věřím, tak můžu celý život hřešit a mám i tak "nebe" zajištěno. A ten, kdo nevěří, ale snaží se být dobrým člověkem, tak má prostě smůlu.

"Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen..." Toto je zcela v rozporu s antidiskriminační doložkou 11. verše 2. kapitoly listu Římanům. Stačí věřit a ejchuchu, nebudu souzen! Ale jakmile nevěříš a přitom celý život konáš dobro, tak máš smůlu, již jsi byl odsouzen...

Bibli nepsal nikdo jiný, než lidé, byť v některých pasážích byli pravděpodobně opravdu vedení Duchem svatým. :)
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

efix píše:"Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." Jan 14:6
To ale neznamená, že každý tu cestu musí nazývat "Ježíš". Ježíš mnohokrát vyzdvihuje kacíře a pohany a naopak oprávněně nadává příslušníkům pravého náboženství.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od Mato »

Páni, všetci tu ukazujete na "chyby" v Biblii spôsobené vaším neporozumením, či vytrhnutím z kontextu... To máte ako s bežnou knihou. Keď z nej vyberem len nejaké vety, napr. zo strany 12, 45, 160, 334, a poskladám z toho súvislí text, môže vzniknúť blbosť, alebo vzniknutá veta naviaže na úplne iný dej, aký kniha v skutočnosti má. Všetky vety, ktoré ste tak presvedčivo vytiahli z Biblie, mali svoje opodstatnenie. A to s tým kikiríkaním fakt neviem, kde si to presne našiel, ale v Biblii sa jasne hovorí, že skôr ako kohút zakikiríkal (3x) tak Peter trikrát zaprie Ježiša.
Keby ste Bibliu brali vážne a fakt si z nej čítali, pochopili by ste, že sa v nej ukrýva kompletný návod na život. To, že Biblii neveríte, či spochybňujete jej pravdivosť, je čisto váš smer pohľadu, ale tým nikomu nepomôžete....
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 472 poděkování
Dostal: 567 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od simgiran »

Mato píše:Páni, všetci tu ukazujete na "chyby" v Biblii spôsobené vaším neporozumením, či vytrhnutím z kontextu...
Tak si laskavě ty části přečti a vysvětli, jak by to mohlo být způsobené vytržením z kontextu. Ty už předem víš, že tam chyby nemůžou být, protože nechceš, aby tam byly. Těžko někoho přesvědčit, když se ten dotyčný za žádnou cenu nechce nechat přesvědčit. Musíš napřed otevřít oči, aby ses mohl dívat.
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 472 poděkování
Dostal: 567 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od simgiran »

kvetak píše:simgiran když tě to tu tak to, nečti, a neotravuj nech tu bratry pokecat.Boha nám stejně nevyženeš z hlavy vzdej to!My nemůžeme zapírat někoho koho známe osobně........
Takže tu má být jednostranná propagace? Tohle je veřejné fórum, nechci, aby tu někdo došel k nějakému přesvědčení na základě špatných argumentů. Pokud vám moje reakce vadí, bavte se soukromě.

Pokud tu někdo tvrdí, že v Bibli nejsou chyby a ony tam jsou, tak na to budu reagovat. Pokud někdo věří slepě a odmítá se bavit nejen o neověřitelných věcech, ale i o ověřitelných tvrzeních, tak by to mělo být varováním. Tak je to pro mě důvod pochybovat i o jeho tvrzeních, která si ověřit nemohu.
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od Mato »

Simgiran, ušla ti hodne veľká podstata. Bibliu nemôžeš čítať len očami, ale aj srdcom. Pokiaľ niekto na základe tejto knihy odmieta veriť v Boha, či tvrdí, že nie je pravdivá, ten sa v skutočnosti bojí. V čo vlastne veríš? Je toľko pravdivých a overiteľných výpovedí ľudí, ktorí tvrdia, že videli Ježiša (klinická smrť) a aj napriek tomu plno ľudí odmieta jeho existenciu. Je predsa jednoduchšie, že neexistuje, aspoň si ľudia nemusia spytovať svedomie, ale v hĺbke každej duši je zakorenený kúsok Boha, takže nikto nemôže byť úplne neveriaci, len rozhodujúci sa podľa vlastnej vôle... Takže asi nezmením tvoje rozhodnutia, ale aspoň som sa pokúsil. Cestu, ktorú si vyberieš, je len tvoja a voľba je tiež len tvoja...
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 472 poděkování
Dostal: 567 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od simgiran »

Mato píše:Simgiran, ušla ti hodne veľká podstata. Bibliu nemôžeš čítať len očami, ale aj srdcom. Pokiaľ niekto na základe tejto knihy odmieta veriť v Boha, či tvrdí, že nie je pravdivá, ten sa v skutočnosti bojí. V čo vlastne veríš? Je toľko pravdivých a overiteľných výpovedí ľudí, ktorí tvrdia, že videli Ježiša (klinická smrť) a aj napriek tomu plno ľudí odmieta jeho existenciu. Je predsa jednoduchšie, že neexistuje, aspoň si ľudia nemusia spytovať svedomie, ale v hĺbke každej duši je zakorenený kúsok Boha, takže nikto nemôže byť úplne neveriaci, len rozhodujúci sa podľa vlastnej vôle... Takže asi nezmením tvoje rozhodnutia, ale aspoň som sa pokúsil. Cestu, ktorú si vyberieš, je len tvoja a voľba je tiež len tvoja...
Mato, nemůžu tvrdit, že v Bibli něco je, když to tam není a že tam něco není, když to tam je. Kdyby ti někdo něco takového tvrdit o nějaké jiné knize, co bys mu řekl? Protože je to Bible, tak si předefinujeme, co znamená, že v knize něco je nebo není?

Je mnoho lidí, co jsou jiného vyznání a ti stejně tak tvrdí, že jsou si naprosto jistí, že je jejich víra správná? Jak to posoudíš? To, že je někdo o něčem hluboce přesvědčený ještě neznamená, že má pravdu. Příkladů je mnoho.

Tvrzení, že pokud někdo tvrdí, že Bible není pravdivá, tak se bojí, to se mi ani nechce moc komentovat. To je mimořádně špatný argument. Tím bys mohl popřít jakékoli poznání. Mě zajímá pravda, tak se snažím ověřit alespoň ty věci, které se dají ověřit, u kterých mám možnost si je ověřit. Pokud tvrdím, že je v Bibli nějaký rozpor, nebo že je ta něco špatně, tak se to v některých případech dá docela jednoduše ověřit. Některé věci z Bible se nedají dobře ověřit, ale pokud zjistím, že je Bibli hodně věcí špatně, tak budu mít tendenci považovat ji za nespolehlivou. Pak těžko něčemu uvěřím na základě Bible, musel bych pro to mít jiné důvody. I když ani kdyby tam takové chyby nebyly, tak bych jen na základě Bible těžko uvěřil. Měl bych tendenci uvěřit jedině v případě, že by Bible předpovídala nějaké věci, co se nedají očekávat, co by se pak skutečně staly. Jinak pokud se čistě víry Boha týče, podobně bych třeba mohl říct, že pokud věříš v Boha, tak se ve skutečnosti bojíš. Je jedno, jestli bych argumentoval pro odlišného Boha, pro více bohů, pro žádného boha, ten argument by fungoval stejně dobře. Podobně argument s kouskem Boha, já bych mohl tvrdit, že každý tak nějak tuší, že Bůh neexistuje. Jak zjistíš, co je pravda?
Teenbl
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Ostrava/Praha
Líbí se mi: Chlapci a muži
ve věku od: 13
ve věku do: 29
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 662
Dal: 296 poděkování
Dostal: 519 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od Teenbl »

No původně jsem vůbec nechtěl na něco v tomto tématu reagovat, ale nějak mi to nedá .
Nejdříve pár slov k Bibli, podle mě je úplně jedno jestli je 100% pravdivá, na víře to v boha to pro mě nic nemění, protože už jen samotná pravdivost je hrozně relativní pojem, záleží na úhlu pohledu, výkladu. atd. Pokud je někdo přesvědčen, že v ní není chyba tak ji prostě nikdy nenajde a naopak kdo chce, chybu najde vždy v všem.
Spojovat nevíru v pravdivost Bible s strachem mi připadá trochu mimo. Často se setkávám s názorem, že naopak víra v něco, člověku usnadňuje život, takže nevím, ale strach to podle mě není.
Mato píše:Je toľko pravdivých a overiteľných výpovedí ľudí, ktorí tvrdia, že videli Ježiša (klinická smrť) a aj napriek tomu plno ľudí odmieta jeho existenciu.
Tohle je velmi odvážné tvrzení, nikdy nic není ověřené tak, aby to za určitých podmínek nešlo zpochybnit. Tím neříkám, že se něco takového nestalo, sám tomu věřím a ku příkladu kniha Život po životě mluví o klinické smrti velmi zajímavě a nejspíš i pravdivě. Ovšem nazývat toto ověřeným a pravdivým je nesmyslné

S tím, že v každém z nás je kousek Boha souhlasím, připomněl se mi tím, jeden rozhovor s jedním knězem, co jsem myslím slyšel v ČRO. Moderátorka se ho ptala, jak zvládá či jak bere to, že Češi jsou nejvíc nevěřící národ na světě, On na to, že dle jeho zkušeností to tak není, že pouze Češi z historických důvodů nejsou zvyklí chodit do kostela a nevěří v církev. Nejvíc mě zaujala jeho zkušenost, že zatím každý ateista s kterým diskutoval o víře, nakonec uznal, že vlastně věřící je, jen to nenazývá bohem a nepotřebuje k své víře církev.

Ještě menší poznámka k toleranci . Nejméně tolerantní lidé mi právě připadají věřící, je to čistě osobní zkušenost, ovšem v podstatě denně se mi potvrzuje. I zkušenosti několika lidí tady mi potvrdila, či spíš ještě potvrdila. Osobně se spíš pohybuji mezi lidmi, kteří věřící nejsou a po přiznání toho, že jsem pedofil sem s nimi neměl problém. Což mnohé věřící tady překvapilo, protože oni by mezi věřícími po přiznání k pedofilii problém teoreticky měli .
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od Mato »

Pozri, na všetko sa dá podať protidôkaz. O tom niet pochýb. Ale je to skutočne len o rozhodnutí. Ja som sa rozhodol, ty si sa rozhodol a obaja si sem môžeme hádzať svoje pravdy a nikam to nebude viesť. Ja ti neberem tvoje rozhodnutie, ale život s Bohol by si mohol aspoň skúsiť. Je úplne zadarmo :) Je to len na tebe...
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 472 poděkování
Dostal: 567 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od simgiran »

Mato píše:Pozri, na všetko sa dá podať protidôkaz. O tom niet pochýb. Ale je to skutočne len o rozhodnutí. Ja som sa rozhodol, ty si sa rozhodol a obaja si sem môžeme hádzať svoje pravdy a nikam to nebude viesť. Ja ti neberem tvoje rozhodnutie, ale život s Bohol by si mohol aspoň skúsiť. Je úplne zadarmo :) Je to len na tebe...
Zpochybňovat se dá cokoli, ale to neznamená, že by všechny názory byly rovnocenné.

Život s Bohem se nedá jen tak zkusit. Pokud mi přijde konkrétní podoba víry rozporuplná, tak těžko budu věřit. Musel bych si najít způsob, jak si ty rozpory omluvit, ale to není zadarmo, zaplatil bych za to vysokou cenu, sám sebe bych musel naučit, jak zavírat oči před realitou. A už jsem řekl, že mi hodně záleží na pravdě.

Trochu ti snad může pomoci nahlédnou na věc z druhé strany, když si přečteš http://www.i-ateismus.cz/2012/06/mohl-bych-uverit/
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od Mato »

Nemusíš zavierať oči pred realitou. Krutá realita je jedna vec, ale život v blízkosti Boha v inom svete je zase úplne iná vec. Nezabúdaj, že na tomto svete je aj diabol a on tento svet robí zlým. Či už si to uvedomuješ, alebo nie, či už v neho veríš alebo nie, on v teba verí a chce pre teba len to najhoršie. Je len na tebe, ako sa rozhodneš voči tomu brániť. A kvôli vzťahu s Bohom nemusíš meniť celý svoj život, takže to vážne veľa nestojí...
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 472 poděkování
Dostal: 567 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od simgiran »

Mato píše:Nemusíš zavierať oči pred realitou. Krutá realita je jedna vec, ale život v blízkosti Boha v inom svete je zase úplne iná vec. Nezabúdaj, že na tomto svete je aj diabol a on tento svet robí zlým. Či už si to uvedomuješ, alebo nie, či už v neho veríš alebo nie, on v teba verí a chce pre teba len to najhoršie. Je len na tebe, ako sa rozhodneš voči tomu brániť. A kvôli vzťahu s Bohom nemusíš meniť celý svoj život, takže to vážne veľa nestojí...
Neposunuli jsme se o nic dál. I kdybych připustil existenci ďábla, pro což ovšem nemám dobrý důvod, tak bych si mohl myslet, že nám podstrčil Bibli, aby nás zmátl. Mohl bych tvrdit, že proto někteří věřící páchají zlo ve jménu náboženství, protože je ďábel oklamal. Ale pořád bych nevěděl naprosto nic o tom, jaká víra je správná. Měl bych jen svoje smysly, svůj rozum a svoje city a svět kolem sebe. (A tady bych poznamenal, že evoluční teorie do jisté míry vysvětluje, proč máme takové city, jako máme, proč něco vnímáme jako správné apod., dále bych upozornil na to, že je známé, že lidé mají tendenci špatně vyhodnocovat informace a že např. v medicíně se dosáhlo obrovského pokroku, když jsme se začali snažit, abychom co nejvíc omezili chyby, kterým máme tendenci se dopouštět.)
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6510
Dal: 1649 poděkování
Dostal: 3535 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od Kasz »

Jo hoši, budeme se muset naučit vzájemné toleranci. Mám také svá ožehavá témata, na které když mi někdo sáhne, tak se budu bít do krve... Myslím si, že je třeba respektovat, že někteří jsou věřící a jiní jsou nevěřící, a dokonce existují zpochybňovači všeho. Názor na to, jaký má Bůh postoj k pedofilii, nebo dokonce zda existuje nebo neexistuje, se bude u každého z nás mírně lišit, a i výměna pohledů může být pro druhou stranu v něčem obohacující. Mě třeba naprosto nebetyčně vadí umělé ukončení těhotenství - považuji to za zabití člověka, a i v této věci se zde těžko shodneme, a mě akorát může mrzet, že některým pedofilům, kteří by měli mít děti rádi, nevadí, že lze děti legálně zabít, a byli by pro rozšíření legálnosti i na děti po porodu. Bohužel mi nezbývá, než dát argumenty, a poté z diskuze ustoupit a přestat na to myslet, protože by mi z toho bylo jedině špatně.

Pedofilie není vada, je to orientace na děti, a ze soukromých důkazů, že to tak opravdu je, mě nikdo nevyvrátí.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 472 poděkování
Dostal: 567 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od simgiran »

kvetak píše:simgiran škoda že nechápeš ,že tu rušíš a diskutuješ o něčem čemu nerozumíš my češi na to máme pěknej výraz (blábolíš).Takže tě ještě jednou prosím nepruď tady v mém okénku a toleruj i křesťany.Pokud to nedokážeš mlč tu.
Všimni si, na co jsem reagoval:
- na tvrzení o osvobození od pedofilie / homosexuality - protože mnoho lidí se zoufale snažilo změnit svoji orientaci, někteří se dlouho tvářili, že se jim to daří, ale nakonec zjistili, že jen sami sebe klamali; vím, kolik zbytečného utrpení to dokáže lidem způsobit
- na tvrzení, že je Bible bezchybná - protože to není pravda
-na otázku, jestli Bible s uzdravením slepých lže - protože jsem tam viděl předpoklad, že Bible nemůže lhát a je mnoho případů, kdy lidé o podobných věcech lhali
atd.

Uvědom si, že tohle je veřejné fórum, nevidím důvod, proč by tu měl mít někdo nějaké zvláštní privilegium, aby jeho názor nemohl být kritizován. Nevidím důvod, proč by křesťanům měla vadit taková kritika, buď přijdou na to, že se v něčem mýlí, to je pozitivní, nebo si ujasní některé věci a to je taky pozitivní, ne? Proč ti to tak vadí?
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6510
Dal: 1649 poděkování
Dostal: 3535 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od Kasz »

Na druhou stranu, simgirane, by nebylo špatné napsat: Nesouhlasím s tebou, ale respektuji tvůj názor, respektuji tvou víru. O rozdílech pak lze samozřejmě vést dlouhosáhlé debaty a rozepře.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 472 poděkování
Dostal: 567 poděkování

Re: Květákovo (evangelikální) okénko

Nový příspěvek od simgiran »

Kasz píše:Na druhou stranu, simgirane, by nebylo špatné napsat: Nesouhlasím s tebou, ale respektuji tvůj názor, respektuji tvou víru. O rozdílech pak lze samozřejmě vést dlouhosáhlé debaty a rozepře.
Názor respektuji natolik, nakolik si to zaslouží. Dám ti příklad, kdyby tu někdo napsal "souložit s dětmi je super", respektoval bys takový názor? Pokud má někdo víru, která nekonzistentní nebo v rozporu s realitou, tak si ta víra respekt nezaslouží. (To je prosím, myšleno obecně, neberte si to někdo osobně.) To neznamená, že nebudu respektovat lidi, co mají takový názor nebo takovou víru.

Že se např. s Matem neshodneme na tom, jestli jsou v Bibli chyby, že jsem pevně přesvědčen, že se mýlí, že to mám nějak podložené, to je věc jedna. Že si myslím, že je Mato fajn kluk je věc druhá. :) Nebudu předstírat že mě nemrzí, pokud má takový názor, že mi to trochu nezmění pohled na něj (budu se snažit, aby mi to nezměnilo pohled příliš), ale rozhodně to není nic, kvůli čemu bych se s ním měl přestat bavit, kvůli čemu bych ho neměl mít rád. Znám ho jako fajn kluka, kterému záleží na ostatních, který tu hodně lidem pomohl, to je pro mě podstatné.