Ženská pedofilie

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6497
Dal: 1616 poděkování
Dostal: 3527 poděkování

Ženská pedofilie

Nový příspěvek od Kasz »


ŽENSKÁ PEDOFILIE

Vlákno je věnováno poznatkům souvisejícím s pedofilií u žen, a to ať už pedofiliÍ homosexuální či heterosexuální. Přikládat se mohou odborné dokumenty, věcné mediální články a záhodná je též diskuze či vyjádření pedofilně zaměřených žen.Jediný případ diagnotikované pedofilní ženy za celou historii české sexuologie. Samozřejmě, že se jedná, jak jinak, o ženu delikventní:


SOUHRN
Autoři uvádějí kazuistiku 33leté ženy obviněné z pohlavního zneužívání svých dvou prepubertálníchdcer.Anamnestickým sexuologickým i zaměřeným vulvopletysmografickým vyšetřením u ní zjišťují přítomnost parafilie ve smyslu homosexuální pedofile. Poukazují na problémy při stanovování prevalence sexuálních deviací u žen i prevalence ženské sexuální delikvence.

Klíčová slova: parafilie, ženská sexuální delikvence, homosexuální pedofile.

SUMMARY
Zimanová J., Weiss P.: Homosexual Pedophilia in a Female
The authors describe the case reportof a 33-years woman accused sexual abuse of two prepubertal daughters. The anamnestic sexological examination as well as vulvoplethysmographicexamination revealed the presence of paraphilia in the sense of homosexual pedophilia. The authors draw attention to problems in determining prevalence of paraphilias in women and prevalence of female sexual delinquency.

Key words: paraphilia, female sexual delinquency, homosexual pedophilia.

Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 7, pp. 362–364

ÚVOD
Při studiu deviantologické literatury je nápadné, že zmínky o sexuálních odchylkách u žen jsou velmi vzácné, jakoby sexuální deviace skutečně byly výhradně doménou mužů. I mezi pachateli sexuálních deliktů jsou ženy naprostou výjimkou, a pokud jsou pro podobný trestný čin vyšetřovány, je méně pravděpodobné než v případě mužských pachatelů, že budou taky souzeny a odsouzeny [8]. Sexuální delikventky však přesto nepochybně existují, i když je jich méně než u mužů. I když Weisz a Earls [12] odhadují poměr mezi muži a ženami v souborech pachatelů sexuálních deliktů na 10:1 až 20:1, naše forenzní a klinická praxe svědčí dokonce o ještě podstatně vyšším nepoměru. Feministky dle Maletzkého [6] sice tvrdí, že tento rozdíl je tak velký spíše díky kulturním vlivům než pro biologické dispozice, přesto však podobný poměr platí i v kulturně velmi odlišných společnostech.

V předložené práci uvádíme kazuistiku relativně velmi vzácného případu pravé sexuální deviace u ženy. Je to pravděpodobně jediný prokazatelný a dokumentovaný případ pravé ženské pedofilie, se kterým jsme se setkali během naší soudněznalecké i terapeutické praxe.

KAZUISTIKA
L. B., 33letá obviněná z trestného činu pohlavního zneužívání, kterého se měla dopustit tím, že opakovaně ve svém bydlišti osahávala na prsou a na přirození své dvě dcery, 12letou a 6letou. V rámci trestního stíhání bylo nařízeno její znalecké sexuologické a psychiatrické vyšetření.

Při anamnestickém vyšetření uvedla, že její rodiče se rozvedli ve třech letech jejího věku, pamatuje se, jak se vzájemně mlátili. Od té doby otce neviděla, nemá o něm zprávy. Není informována o žádné významnější psychiatrické hereditě v bližším příbuzenstvu, jen matka hodně pila a taky se ambulantně psychiatricky léčila, neví však proč. Matka se po rozvodu přestěhovala k jinému muži, který explorandku asi ve čtyřech letech osahával. Matka partnery hodně střídala, sama tvrdila, že jich měla asi 500. V dětství byly s explorandkou problémy, byla nezvladatelná, utíkala, učitelky ji musely na vycházce vodit na provázku. Od první třídy byla v péči psychiatrů. Ve škole lhala, kradla, podváděla, ubližovala dětem, týrala zvířata. V 10 letech byla opět zneužívána dalším partnerem matky, pouze nekoitálně. Druha matky nenáviděla, dokonce plánovala, že ho zavraždí.

Dysfunkce rodiny měla negativní vliv i na školní prospěch a na chování, se kterým měla problémy prakticky až do doby učení. Vyučila se dámskou krejčovou, profesionálně se však neadaptovala, dosud odpracovala pouze několik let, a to nikoli v oboru, ale jako pomocná síla.

Nebyl u ní zjištěn abusus alkoholu či drog. Soudně trestána v minulosti nikdy nebyla. Její sociální vztahy jsou však defektní, sociální přizpůsobení se jí nedaří, vztahům s lidmi nerozumí, projevuje schizoidní rysy s tendencemi ke snění a útěku k víře (vstoupila ke Svědkům Jehovovým). V minulosti byla opakovaně psychiatricky hospitalizována, měla deprese, pokoušela se taky o sebevraždu, dostávala antidepresiva.

Vita sexualis:
V dětství – jak bylo už uvedeno – byla sexuálně zneužívána dvěma partnery matky. Ve 12 letech se mazlila s kamarádkou. První soulož měla ve 14
letech s bratrancem, celkově měla styk asi s 15 muži. Nebyla do nich zamilovaná, jenom spolu měli styky. V 17 letech poprvé otěhotněla, otec dítěte se k němu nehlásil, tak si našla jiného a s ním měla další dceru. I s ním se pak rozešla. Aktuálně je bez partnerského vztahu.

Děti ji vždy zajímaly, dovedla si s nimi povídat, měla je ráda, rozumí jim víc než ostatní dospělí, i cizí děti ji chtěly za matku. Představovala si, jaký by s nimi byl intimní styk. Po dětech cítila silnou touhu, když je viděla na ulici, nemohla na nic jiného myslet. Při pohlavním styku s mužem se vzrušila jen tehdy, když si představovala, že se na ni dívají holčičky, jednou se na ni ta starší při styku s partnerem dívala. Asi jednou týdně masturbuje, vzrušuje ji představa, jak se mazlí s holčičkami. Při masturbaci si představuje onanující děti, tak ve věku 6 až 10 let. Nezajímají ji ty starší, musí to být jasně malé děti, bez známek pohlavního dospívání. Přitahovaly ji vlastní i cizí děti, má nutkání je hladit a mazlit se s nimi, u těch cizích se však obávala důsledků. Ve věku 17 let jednou osahávala 13letého kluka, byla tam na mejdanu, hrála si s ním s autíčky, pak s ním měla v pokoji styk. Zdají se jí i erotické sny, jak se malé holčičky a kluci vzájemně dotýkají.

K trestné činnosti:
Když byly starší dceři tři roky, začala cítit velmi naléhavou potřebu na ni sahat. Zneužívalaji nárazově, buď při koupání nebo oblečenou, osahávala ji na prsou nebo v rozkroku, na genitálu. Později začala tímto způsobem zneužívat i druhou dceru. Nikdy je nenutila, nikdy jim nevyhrožovala, když se to některé nelíbilo, tak skončila a třeba to druhý den zkusila znova. Starší dceru přestala zneužívat když jí bylo 11 let.

Vulvopletysmografické vyšetření (provedeno konzultantem dr. Trojanem přístrojem Farrall/CAT 600):
Reaktivita v době stimulů i po nich jeví atypické rysy, imponuje především malou odezvou na heterosexuální aktivity mezi dospělými, malou odezvou na dospělé osoby obou pohlaví. Nejvyšší reakce byly zaznamenány na prepubertální dívky v neutrální poloze i při mutuálních sexuálních aktivitách. Uzavíráno s diagnózou homosexuální pedofile.

Podle závěrů znaleckého vyšetření byo u obviněné zjištěno podstatné snížení ovládacích schopností pod vlivem zjištěné parafilie a byo doporučeno nařízení ochranné sexuologické léčby.

DISKUSE A ZÁVĚR

Podle O’Connora [9] například ve Velké Británii spáchaly v letech 1975 až 1984 ženy 1,5 % pedofilních deliktů a 1 % sexuálních deliktů obecně. Jejich pedofilní delikty byly nejčastěji incestního typu, při sexuálně násilných činech byly ve většině případů tyto ženy odsouzené pro napomáhání trestnémučinu jako spolupachatelky muže, který se dopustil znásilnění.

Výsledky studie Travina a spol. [10] potvrdily, že sexuální delikventky tvoří celkem 1,65 % ze všech odsouzených žen v USA. Byly trestány většinou pro sexuální zneužití, méně pak pro sexuální agresi – to pouze asi v sedmině případů. Pro znásilnění však byly trestány častějinež v Británii jako hlavnípacha- telky, tedy ne jako pouhé spolupachatelky mužů.

Ve Fallerově [3] výzkumu byla většina (asi 75 %) z jeho souboru 40 pachatelek zneužití trestána za incestní delikty, přičemž tyto delikty se nejčastěji odehrály formou skupinového sexu za účasti dětí. Ve dvou třetinách uvedených případů byly oběťmi dívky, v průměrném věku kolem šesti let. Polovina z pachatelek těchto činů měla přitom psychiatrickou diagnózu, pachatelky nezřídka trpěly mentální retardací a často byly i psychiatricky léčené. Sociálně a vzdělanostně byly většinou výrazně podprůměrné, častá byla i diagnóza závislosti na alkoholu či drogách.

Mezi odborníky existuje shoda ve zjištění, že většina sexuálních deliktů žen má formu sexuálního zneužití dětí, a to zvláště v rámci příbuzenstva (incestního typu). Na rozdíl od mužských pachatelů jsou oběti jejich činů méně specifické dle pohlaví (některé výzkumy uvádějí převážně homosexuální charakter, jiné však heterosexuální charakter pedofilních deliktů páchaných ženami, přičemž asi třetina pachatelek zneužívá děti obou pohlaví) [5].

V případech pedofilních deliktů páchaných ženami často nejde o pouhý jednorázový akt zneužití, ale o opakované pedofilní aktivity.Ve výzkumu Mathewsové a spol. [7] měla v souboru 67 mladých žen obviněných ze sexuálního zneužití nadpoloviční většina z nich více než jednu oběť. Čtvrtina pachatelek měla se svou obětí vaginální či anální soulož a téměř polovina s ní realizovala orální aktivity. Pětina pachatelek použila při zneužití násilí. Většina vykazovala i v tomto výzkumu výraznou osobnostní a rodinnou patologii, mnohé ženy trpěly depresemi nebo post-traumatickou stresovou poruchou. V anamnéze měly často pokusy o sebevraždu, útěky z domova, antisociální projevy nesexuálního charakteru, v dětství byly samy týrané nebo sexuálně zneužívané.

V žádném z uvedených výzkumu se však autoři vůbec nezabývali otázkou možné přítomnosti deviace u pachatelek sexuálních deliktů. Je pravděpodobné, že deviantních mužů je skutečně podstatně více než deviantních žen, na základě klinické zkušenosti lze dokonce předpokládat, že jejich nepoměr vůči deviantním mužům bude možná ještě vyšší než nepoměr mezi pachatelkami a pachateli sexuálních deliktů.

Stanovení prevalence sexuálních deviací u žen komplikuje i skutečnost, že na rozdíl od mužů nejsou psychofyziologické vyšetřovací metody (tedy především vulvoplethysmografie) u žen dostatečně spolehlivé [4]. Jak však konstatují Connor a spol. [2], na rozdíl od mnoha mužských pachatelů relativně málo sexuálně kriminálních žen uvádí sexuální vzrušení jako významný motivační faktor svého deliktu.

Z epidemiologického hlediska je velmi obtížné stanovit nejenom výskyt sexuálních deviací u žen, ale je obtížné určit i skutečný rozsah ženské sexuální delikvence. O tom, že alespoň v případech sexuálního zneužití bude ženská latentní kriminalita velmi vysoká, nebo alespoň podstatně vyšší než je uváděno v policejních statistikách, nepřímo svědčí data z výzkumů sexuálních zkušeností obyvatelstva. Podle Allena [1] jsou ženy odpovědné až za 43–60 % sexuálních zneužití uváděných studenty jeho souboru a za 40–45 % zneužití uváděných trestanými sexuálními delikventy. V reprezentativním výzkumu Weisse a Zvěřiny [11] uvedlo v roce 1998 z celkem 10 % v dětství (do 15 let věku) zneužitých českých žen pouze 1 % z nich jako pachatelku dospělou ženu, z celkem 7 % zneužitých českých mužů však bylo zneužito ženou až 41 %.

I když se na základě uvedených výzkumů zdá, že naprostá většina sexuálních zneužití spáchaných ženami má nedeviantní motivaci a charakter, přesto naše kazuistika potvrzuje, že mohou existovat pedofilní delikty žen motivovaných parafilně. Vyšetřovaná pachatelka totiž kromě průkazu přítomnosti homosexuální pedofile pomocí vulvopletysmografického vyšetření jeví i symptomy této poruchy charakteristické pro mužské deviantní pachatele sexuálního zneužití. Prokazujeme u ní pedagogicko estetický komplex (zaujetí dětmi, dětským světem, porozumění a akceptaci v dětském prostředí), masturbační fantazie a erotické sny spojené s představou masturbačních nebo voyeuristických aktivit dětí, apetování prepubertálních dětských objektů, konkrétní nekoitální aktivity spojené s genitálním drážděním objektů (prepubertálních dcer), dosažení sexuálního vzrušení při partnerských aktivitách s věkově přiměřeným part nerem pouze pomocí preferovaných deviantních pedofilních fantazií.

Kromě jednoznačných znaků homosexuální pedofilie však explorandka vykazovala i mnohé nesexuologické charakteristiky,které u pachatelek sexuálního zneužití uvádějí zahraniční autoři. Vykazovala výraznou osobnostní a rodinnou patologii, trpěla depresemi, v anamnéze u ní zjišťujeme útěky z domova, antisociální projevy nesexuálního charakteru, psychiatrické léčení, v dětství byla sama taky sexuálně zneužívaná. Z hlediska vlastního deviantního chování se u ní potvrzuje předpoklad o především incestním charakteru zneužívání u žen, předpoklad opakovaných aktivit (zneužívala své dcery dlouhodobě) i předpoklad menší specifičnosti objektů z hlediska pohlaví (má v anamnéze i sexuální zneužití 13letého chlapce).

LITERATURA
 1. Allen, C.: Women and men who sexually abuse children: A comparative analysis. Safer Society Press, Orwell, 1991.
 2. Connor, T., Frost, M., Mathews, R. et al.: Adolescent female sexual offenders. Report No SP-93-0053, Saint Paul Foundation, Saint Paul, 1994.
 3. Faller, K. C.: Women who sexually abuse children. Violence and Victims, 2, 1987, pp. 263-276.
 4. Henson, D. E., Rubin, H. B., Henson, C.: Analysis of the consistency of objective measures of sexual arousal in women. J. Appl. Behav.Anal., 12, 1979, pp. 701-711.
 5. Hunter, J. A., Mathews, R.: Sexual deviance in females. In: Laws, D. R., O’Donohue, W.(eds.): Sexual deviance: Theory, assessment, and treatment. The Guilford Press, New York, 1997.
 6. Maletzky, B. M.: Evolution, psychopathology, and sexual offending: Aping our ancestors. Agg. Viol. Behav., 1, 1996, pp. 369–373.
 7. Mathews, R., Hunter,J. A., Vuz, J.: Juvenile female sexual offenders. Sex. Abuse, 9, 1997, pp. 187-199.
 8. McConaghy,N.: Sexual behavior.Plenum Press, New York, 1993.
 9. O ́Connor, A. A.: Female sex offenders. Br. J. Psychiat., 150, 1987, pp. 615-620.
 10. Travin, S., Cullen, K., Protter, B.: Female sex offenders: Severe victims and victimizers. J. Forens. Sci., 35, 1990, pp. 140-150.
 11. Weiss, P., Zvěřina, J.: Sexuální chování v ČR: Situace a trendy. Portál, Praha, 2001.
 12. Weisz,M. G., Earls, C. M.: The effects of exposure to filmed sexual violence on attitudes toward rape. J. Interpers. Violence, 10, 1995, pp. 71-84.

Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN
Apolinářská 4
128 00 Praha 2(Jedná se o .pdf dokument, pokud by nešel zobrazit, lze si jej stáhnout i na https://www.pedofilie-info.cz/images/mf/CSP_2008_7_362_364.pdf.)
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 472 poděkování
Dostal: 567 poděkování

Výskyt pedofilie u žen

Nový příspěvek od simgiran »

Možná už tu nějaké vlákno na téma četnosti výskytu pedofilie u žen je, já našel jedno, které moc věcné nebylo, takže zakládám nové. Prosil bych věcné příspěvky k tématu, hlavně jakékoli podložené údaje, ale klidně i hypotézy, když budeme rozlišovat, co je co.

Načnu to údajem z čerstvě publikovaného článku JM Baileyho 'An Internet Study of Men Sexually Attracted to Children: Sexual Attraction Patterns' založeného na internetovém průzkumu. V něm je popisováno, jaký vzorek byl použit, včetně počtů účastníků vyloučených na základě různých kritérií. Pro nás podstatné je, že ženské pohlaví bylo takových kritériem a tak bylo vyloučeno 66 účastnic. Před vyloučením bylo účastníků 1560, pokud jsem to dobře spočítal. Po vyloučení to bylo 1189. Pokud bychom to vztáhli k celému vzorku, tak vychází, že žen bylo 4,2 %. Ve vzorku jsou ovšem i hebefilové. Dalším problémem je, že u žen nevím, jestli splňovaly ostatní kritéria.
Naposledy upravil(a) Marco Freeman dne středa 31. 8. 2022, 17:55:16, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno do jednoho tématu.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Ženská pedofilie - videodokument

Nový příspěvek od Plyšáček »

FEMALE PEDOPHILES

4.8.2016 jsem v [název webu odstraněn] uvedl zajímavý dokument, který jistě odpoví na mnoho zde kladených otázek.

Naposledy upravil(a) Marco Freeman dne středa 31. 8. 2022, 18:24:42, celkem upraveno 3 x.
Důvod: Zarovnáno na střed.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 472 poděkování
Dostal: 567 poděkování

Re: Ženská pedofilie - videodokument

Nový příspěvek od simgiran »

Plyšáček píše:FEMALE PEDOPHILES

4.8.2016 jsem v [název webu odstraněn] uvedl zajímavý dokument, který jistě odpoví na mnoho zde kladených otázek.
Já to jen tak velice rychle proskákal, vypadá, že je to spíš o zneužívačkách než o pedofilkách, navíc tam bylo něco o zneužívání dospívajících. Myslíš, že bys mohl v pár bodech popsat, co v tom dokumentu je?
Naposledy upravil(a) Marco Freeman dne pondělí 7. 12. 2020, 23:52:10, celkem upraveno 1 x.
tom.poustevnik
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 9
ve věku do: 13
Příspěvky: 49
Dal: 4 poděkování
Dostal: 17 poděkování

Nejsme zrůdy, které páchají zlo na dětech, říká pedofilní žena (iDnes.cz)

Nový příspěvek od tom.poustevnik »

Článek na idnes:

Pětadvacetiletá Eliška z Prahy je jednou ze tří žen, které jsou registrované v Československé pedofilní komunitě. To, že se jí líbí děti, zjistila teprve před rokem. „Pedofilie se netýká pouze mužů. Některé ženy si to ale asi ani nepřipustí. Mně samotné to nedocházelo skoro čtvrt století,“ říká.

Jaké to je žít s pedofilií?
Bude se to zdát šílené, ale uvědomění, že do této skupiny patřím, mi zodpovědělo mnoho otázek, které mi do té doby ležely v hlavě. Najednou jsem sama sebe chápala lépe než kdy dřív a dokázala se lépe přijmout.

Jaké otázky vám to zodpovědělo?
Od dětí jsem si držela víceméně odstup. Nikdy jsem nebyla ten typ, co by se rozplýval nad kočárkem. Říkala jsem si, čím to asi může být, proč jsem takto poznamenaná. S dětmi jsem do kontaktu přicházela, ale připadalo mi, že k nim přistupuji jinak než ostatní. Jiní se k nim chovali autoritativně, dávali jim spíš rozkazy. Já se spíš snažila děti nějak zaujmout, potěšit, ohromit. Muži by řekli, že se snažili vytáhnout před svým protějškem. Možná to tak opravdu je. Každý se snaží být pro toho, kdo se mu líbí, něčím zajímavý.

Kdy jste si poprvé uvědomila, že vás přitahují děti?
Ve 24 letech. Musím ale podotknout, že se zajímám i o dospělé jedince – a to obou pohlaví.

Čím si vysvětlujete, že jste si to uvědomila tak pozdě?
Možná to bylo tím, že jsem sama byla mladší. Nepřipadalo mi tak zvláštní, že se mi v sedmnácti líbí třeba čtrnáctiletí kluci. Do toho jsem cítila přitažlivost i k ženám a ke starším mužům, člověku zkrátka vůbec nedocházelo, že by to mohlo být „tohle“, o čem nikdo vlastně nemluví a už vůbec ne ve spojitosti s ženami.

Jak jste na to tedy přišla? Kdy nastal ten zlomový okamžik?
Viděla jsem dokumenty spojené s tímto tématem, a to u mne rozjelo myšlenkový proces. Nějakou dobu jsem si to nechávala pro sebe, potřebovala jsem získat víc informací. Po nějaké době jsem přišla na webové stránky pedofilie-info.cz, kde mi velmi pomohli. Bylo důležité vědět, že člověk není sám, a zjistit, mezi jaké lidi to vlastně patřím.

Svěřila jste se někomu?
Má rodina o tom nic netuší. Jediný, kdo to z blízkého okolí ví, je moje nejlepší přítelkyně. Není to tak, že bych se bála to říct, ale nemám k tomu důvod.

Jaká byla její reakce?
Známe se už dlouho, nebyla nikterak zaskočená nebo znechucená. Nic se mezi námi nezměnilo.

Kdy jste se poprvé zamilovala a do koho to bylo?
Vzhledem k tomu, že mne nepřitahují pouze děti, byla má první láska poněkud „tradičnější“, než by se asi v tomto rozhovoru dalo očekávat. Bylo mi jedenáct let a mé první city vzplanuly ke stejně staré spolužačce. O pár let později jsem se zamilovala znovu, paradoxně do staršího muže.

Vídáte se teď s někým?
Momentálně nemám žádný dlouhodobý vztah. Ale prožila jsem „dospělé“ vztahy. Mám v tomto ohledu opravdu štěstí, že jsem schopná takový plnohodnotný vztah navázat. Proto se nebojím toho, co bude v budoucnosti. Vím, že nemusím zůstat sama. Jako žena, kterou přitahují i muži, jsem ale řešila jinou otázku. A to, co bude, až budu mít někdy případně své vlastní děti.

U mužů pedofilů je to přeci jen jiné, protože nejsou těmi, ve kterých by rostl nový život, a jen velmi málo zůstávají na mateřské doma místo manželek. Naopak raději nechávají ty nejintimnější povinnosti, jako například koupání, na svých partnerkách. To víte, že se mi hlavou honilo kde co. Ale po rozhovoru s další pedofilní ženou z komunity, která už děti má, jsem se velmi uklidnila. Nakonec není důležité, co se člověku honí hlavou, ale co doopravdy udělá v dané situaci. Naše myšlenky a představy nikomu neubližují, jedině snad nám samým. S tím už se ale musí vypořádat každý po svém.

Podařilo se vám vysledovat, jak staré děti vás přitahují?
Jelikož moje spektrum je poměrně široké, tak určuji spíše tu dolní hranici, která je řekla bych kolem deseti let věku. Je to ale hodně individuální a záleží spíš na konkrétním chlapci.

A dívce, ne? Nebo se vám líbí jen chlapci?
Z těch mladších dětí se to týká pouze chlapců. Dívky mne přitahují opravdu až když jsou starší.

Podle čeho vás dané dítě přitahuje? U vztahů mezi dospělými se dá říct - líbí se mi, protože má černé vlasy, hezké oči a podobně. Jak to máte nastavené vy?
Je to vlastně stejné. Když to řeknu úplně lidsky, tak jak u dětí, tak u dospělých mám stejná měřítka. Tím prvním je povaha, charakter, záliby, vše, co činí tu danou osobu jedinečnou. Pak je to samozřejmě i o vzhledu, každý se někdy otočí za někým, kdo mu připadá přitažlivý, u dětí to není jiné.

Zamilovala jste se někdy do dítěte?
Nikdy jsem se do dítěte přímo nezamilovala. Cítila jsem spíš silnou fyzickou přitažlivost k jednomu chlapci, tenkrát mu bylo tuším třináct. Trávili jsme nějaký čas na stejném místě. Jeho přítomnost mi byla příjemná, jemu ta moje taky, hodně jsme si povídali a nasmáli se. Zdály se mi o něm erotické sny, což jsem mu i přiznala. Červenal se, ale bral to s humorem. Samozřejmě mezi námi k ničemu nedošlo. Byla tam velká náklonnost, ale nestrávili jsme spolu tolik času, abych se do něj stihla zamilovat. Možná by to přišlo, možná ne.

Chodila jste nebo chodíte k sexuologovi?
Na to, že spadám svou orientací částečně i k pedofilům, jsem přišla poměrně pozdě. Nebylo to v žádném kritickém věku před pubertou nebo v ní, byla jsem už dospělá, když mi to všechno došlo, a vzhledem k okolnostem jsem netrpěla nějakými depresemi, abych musela vyhledávat odbornou pomoc.

Co byste poradila člověku, který právě zjistil, že je pedofilní?
Především zachovat klid. Zodpovědět sám sobě nějaké základní otázky ohledně toho, kdo všechno mne přitahuje, respektive, jestli jsou to jen děti, nebo i širší věková škála. Zkusit si vyhledat informace na internetu, třeba právě na webu komunity (Československá pedofilní komunita - ČEPEK, pozn. red.), je tam možnost i anonymního chatování. Ale existuje i spousta knih, které se tím zabývají. V neposlední řadě je tu samozřejmě možnost navštívit sexuologa.

Myslím, že hodně záleží na věku, ve kterém si to člověk uvědomí. Většinou to bývá dříve, než jak tomu bylo v mém případě. Pak člověk logicky uvažuje jinak, řekla bych, že je zmatenější, má větší sklony tíhnout až k sebedestruktivním myšlenkám. Když jste mladší, svět se vám zboří i z daleko menších důvodů, než když člověk přijde na to, že je pedofil. Je samozřejmě logické a přirozené si namlouvat, že tomu tak není, ale každý postupně dojde do stádia, kdy si už nedokáže nalhávat, že ho děti skutečně nepřitahují. Pak je důležité se neuzavřít, nepanikařit a komunikovat s těmi, kteří mohou člověku pomoci. Cítit přitažlivost k dětem ještě není zločin.

O mužských pedofilech se mluví docela dost, o ženách ale ne. Proč si myslíte, že tomu tak je?
Když se řekne pedofil, je to už samo o sobě slovo mužského rodu. Také drtivá většina zpráv v médiích je spojena s muži, jen opravdu velmi málo se najde nějaký případ u žen. Ale myslím, že je nás více, než se předpokládá. Mám za to, že některé ženy si možná ani nepřipustí, že by mohly mít tuto orientaci. Mně samotné to velmi dlouho nedocházelo, vlastně skoro čtvrt století. Díky tomu, že nejsem vázaná intimními představami jen na děti, ale i na dospělé, mám za to, že v rámci výchovy a norem společnosti to můj mozek odsunul kamsi do pozadí. Jak je ale vidět, jednou to na povrch vyšlo. Pedofilie se tedy rozhodně netýká pouze mužů.

Kolik žen je v komunitě českých pedofilů?
Kromě mne vím o dalších dvou zaregistrovaných.

Myslíte si, že jsou pedofilní ženy vnímány jinak než pedofilové?
Myslím, že rozdíly tam budou. Nikoho moc nenapadne, že by žena vůbec byla pedofilní. Je to taková neprobádaná oblast. Jestliže lidé málo mluví o pedofilech, tak o ženách s pedofilní orientací nemluví už téměř vůbec. Ženám se vždy přisuzuje mateřský pud, silná láska k dětem, ale ne taková. Ne co se týče přitažlivosti.

Jste registrovaná v Československé komunitě pedofilů. Povídáte si s ostatními členy o svých životních příbězích, pomáháte si navzájem?
Ano, v komunitě se probírá život, problémy, ale i všední starosti a radosti. Je to zkrátka místo, kde mnozí asi poprvé v životě nemusejí skrývat, co opravdu cítí k dětem. A to je velmi důležité.

V Německu existuje projekt zaměřený na prevenci přezdívaný „Project Dunkelfeld“, který pomáhá anonymně lidem, kteří potřebují pomoct kontrolovat sexuální potřeby. Nechybí v České republice podobný program?
Netušila jsem, že nějaký takový program existuje, ale je to určitě skvělý nápad. Ne každý z nás má takové štěstí, aby byl schopný soužití s dospělým partnerem, a pak může přijít na řadu sexuální frustrace, která celou situaci ztěžuje. Rozhodně bychom tu měli něco takového mít.

Jak se vám daří sexuální potřeby kontrolovat?
Nemám absolutně žádný problém.

Jak řešíte svoje sexuální potřeby?
Asi jako každý jiný. Masturbací nebo vztahy s dospělými jedinci.

Existuje například animovaná dětská pornografie?
Ano, existuje. Nicméně i animovaná nebo psaná pornografie s dětskými aktéry je zakázaná, takže není možné ji využívat jako stimulaci.

Spousta lidí si myslí, že pedofilové představují pro děti riziko. Co si o tom myslíte vy?
Myslím, že společnost vůbec netuší, co jsou pedofilové vlastně zač, a žije z toho, co slyší od druhých nebo z médií. Myslí si, že pedofilové jsou jen zrůdy, které páchají zlo na dětech. Ale z osobní zkušenosti vím, že tomu tak není. Nic není jen černé a bílé. Žádný normální člověk (bez ohledu na orientaci) neublíží někomu, kdo se mu líbí, nebo koho miluje. Nebavíme se tu tedy o riziku vůči dětem, ale o riziku obecně. Pokud se člověk nedokáže ovládnout, má jiný problém než svou orientaci. Daleko větší riziko pro děti představují narušení jedinci, kteří po dítěti sáhnou, protože se jedná o snazší kořist, než je dospělý člověk.

Jaké jsou nejčastější mýty spojené s pedofilií?
Že pedofil je nutně zlý nenormální člověk, nejčastěji muž staršího věku v dlouhém kabátu, který číhá na děti u školy nebo u hřiště a čeká na příležitost k únosu. Že pedofila poznáte na první pohled. Že pedofil nedokáže milovat.

Autor: Michaela Endrštová
Naposledy upravil(a) Allein dne středa 11. 7. 2018, 15:09:52, celkem upraveno 3 x.
Uživatelský avatar
Cute Boys
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci a muži
ve věku od: 10
ve věku do: 40
Výkřik do tmy: Možná trochu netradiční, bisexuální pedofilka, kterou zajímají jak dospělí jedinci obou pohlaví, tak se dokáže pokochat pohledem na krásné mladé chlapce :)
Příspěvky: 25
Dal: 64 poděkování
Dostal: 30 poděkování

Re: Nejsme zrůdy, které páchají zlo na dětech, říká pedofilní žena (iDnes.cz)

Nový příspěvek od Cute Boys »

Tak koukám, že s přidáním článku už jsi mě předběhl :D ale nevadí.

Rozhovor byl se mnou, jestli by se někdo chtěl na něco zeptat, tak samozřejmě může.

Jinak slečnu redaktorku musím pochválit, byla moc milá, profesionální. Radost spolupracovat.
Forst Jan
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Praha
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 3
ve věku do: 11
Kontakt: Email: [email protected]
Skype: Forst.Jan.87
Mobil: +420 737 739 767
Výkřik do tmy: Navždy kamarád, nikdy láska.
Příspěvky: 457
Dal: 529 poděkování
Dostal: 370 poděkování

Re: Nejsme zrůdy, které páchají zlo na dětech, říká pedofilní žena (iDnes.cz)

Nový příspěvek od Forst Jan »

Děkuji za odvahu. Sám vím, že vystoupit není jednoduché. Je úžasné, že vyšel článek i o pedofilních ženách.
Děkuji
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6497
Dal: 1616 poděkování
Dostal: 3527 poděkování

Re: Nejsme zrůdy, které páchají zlo na dětech, říká pedofilní žena (iDnes.cz)

Nový příspěvek od Kasz »

Cute Boys, díky za poskytnutý rozhovor a děkuji i redakci iDnes.cz, že k tématu přistoupila ve vší vážnosti. Po delším čase je to oblažující pocit, že nám někdo dal prostor. Diskuze pod článkem je tedy velmi rozlehlá, přes 700 příspěvků, je vidět, že je to stále téma, které budí pozornost.

Cute Boys jako poděkování za odvahu k rozhovoru dávám za celý moderátorský tým půlroční členství ve VIP skupině ČEPEK.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Honda
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Jihomoravský kraj
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 7
ve věku do: 14
Výkřik do tmy: Život je boj, ale pokud vedle sebe máte ty správný lidi je život hned lepší.
Příspěvky: 49
Dal: 34 poděkování
Dostal: 20 poděkování

Re: Nejsme zrůdy, které páchají zlo na dětech, říká pedofilní žena (iDnes.cz)

Nový příspěvek od Honda »

Moc pěkný rozhovor Cute Boys máš u mně velký respekt a palec nahoru :)
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Nejsme zrůdy, které páchají zlo na dětech, říká pedofilní žena (iDnes.cz)

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Naposledy upravil(a) Marco Freeman dne středa 4. 10. 2017, 21:55:47, celkem upraveno 1 x.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Cute Boys
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci a muži
ve věku od: 10
ve věku do: 40
Výkřik do tmy: Možná trochu netradiční, bisexuální pedofilka, kterou zajímají jak dospělí jedinci obou pohlaví, tak se dokáže pokochat pohledem na krásné mladé chlapce :)
Příspěvky: 25
Dal: 64 poděkování
Dostal: 30 poděkování

Re: Nejsme zrůdy, které páchají zlo na dětech, říká pedofilní žena (iDnes.cz)

Nový příspěvek od Cute Boys »

Děkuji moc za uznání i VIP členství :) Diskuze se stále rozrůstá - už má přes 1100 příspěvků a paní redaktorka mi včera psala, že už článek četlo přes 150 000 lidí, což je podle nich velmi dobré. :[
Uživatelský avatar
Little Hero
Registrovaný uživatel
Bydliště: Plzeň
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 5
ve věku do: 12
Příspěvky: 152
Dal: 19 poděkování
Dostal: 47 poděkování

Re: Nejsme zrůdy, které páchají zlo na dětech, říká pedofilní žena (iDnes.cz)

Nový příspěvek od Little Hero »

Cute Boys píše:Děkuji moc za uznání i VIP členství :) Diskuze se stále rozrůstá - už má přes 1100 příspěvků a paní redaktorka mi včera psala, že už článek četlo přes 150 000 lidí, což je podle nich velmi dobré. :[
Kupodivu teď tu diskusi znova čtu a nacházím tam najednou velmi rozumné názory... Aspoň ty mezi prvními. *good* Na FB diskusi je to kapku jinak...
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: Nejsme zrůdy, které páchají zlo na dětech, říká pedofilní žena (iDnes.cz)

Nový příspěvek od Plyšáček »

Cute Boys jistě patří velký dík za odvahu a osvětovou činnost. V rozhovoru odpovídá opravdu skvěle!

V podstatě souhlasím s názory našich jednotlivých členů.
Reportérka měla každopádně uvést více upřesňujících poznámek. Rozhodně se nejedná o "ukázkovou pedofilku". Veřejnost si může vytvářet další, nová chybná přesvědčení.

1. Pro označení za pedofila vám stačí jisté pedofilní sklony.
2. Za děti ze sexuologického hlediska můžeme považovat pubescenty.
3. Při určování sexuální variace nerozhoduje, do koho se zamilováváme.
4. Pedofilové jsou přitahováni dospělými a dokáží s nimi žít plnohodnotným sexuálním životem.


Cute Boys. Snad se nebudeš zlobit, když se zmíním, že podle mne (nevnucuji ti můj postřeh) jsi orientovaná na vše možné, co se hýbe, a máš, mimo jiné, také "pouze" efebofilní sklony. Snad tě to neurazí, že, podle mne, nejsi pedofilka. :)
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Cute Boys
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci a muži
ve věku od: 10
ve věku do: 40
Výkřik do tmy: Možná trochu netradiční, bisexuální pedofilka, kterou zajímají jak dospělí jedinci obou pohlaví, tak se dokáže pokochat pohledem na krásné mladé chlapce :)
Příspěvky: 25
Dal: 64 poděkování
Dostal: 30 poděkování

Re: Nejsme zrůdy, které páchají zlo na dětech, říká pedofilní žena (iDnes.cz)

Nový příspěvek od Cute Boys »

Plyšáček píše:Cute Boys. Snad se nebudeš zlobit, když se zmíním, že podle mne (nevnucuji ti můj postřeh) jsi orientovaná na vše možné, co se hýbe, a máš, mimo jiné, také "pouze" efebofilní sklony. Snad tě to neurazí, že, podle mne, nejsi pedofilka. :)

Těžko se může někdo urazit, když mu druhý řekne, že není pedofil. Názory na mou osobu nikomu nevyvracím, to ať posoudí každý sám. Sama vím, že nejsem typický příklad asi žádné sexuální orientace. Dokonce souhlasím s tím, co říkáš, že mě přitahuje kde kdo.

Opravdu je to u mne spíš z větší části efebofilie, ale přitažlivost cítím k mladším, takže přece jen se to podle mě pedofilie alespoň okrajově dotýká. Nicméně si myslím, že společnosti je upřímně jedno jestli je dítěti 10 nebo 5, vnímá to pořád jako pedofilii. To jen zase takový postřeh z mojí strany.

Koukala jsem na diskuzi, i tam je samozřejmě zmíněno spoustu zajímavých věcí.

Jen bych chtěla podotknout, že jsem odpovídala dle pravdy a jak nejlépe jsem uměla a nijak jsem se rozhovoru nedožadovala, ba naopak, byl mi nabídnut a právě za účelem osvěty jsem se uvolila ho poskytnout.

Rozhodně se nepovažuju za nějakou "ukázkovou pedofilku". Ale tu aby člověk pohledal.
Naposledy upravil(a) Marco Freeman dne středa 31. 8. 2022, 18:27:15, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Zkrácena citace.
Uživatelský avatar
Daniel
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: O každé dívence smýšlej, chovej se k ní a jednej s ní tak, jako by to byla tvoje milovaná dcera.
Příspěvky: 525
Dal: 561 poděkování
Dostal: 721 poděkování

Re: Nejsme zrůdy, které páchají zlo na dětech, říká pedofilní žena (iDnes.cz)

Nový příspěvek od Daniel »

Cute Boys píše:Těžko se může někdo urazit, když mu druhý řekne, že není pedofil.
Mě osobně jednou něco podobného pěkně namíchlo.

Představ si moji situaci. Do 35 přesvědčuješ sám sebe, že nejsi žádný pedofil, že se ti jenom líbí malé holčičky. Pak ti nezbude nic jiného, než rezignovat, přestat sám sobě lhát a postavit se k tomu čelem. Následuje návštěva sexuologa a vyšetření, které ti řekne to, co už stejně dávno víš. A pak braní hormonálních léku, četba knih s příslušnou tématickou, registrace na pedofilním fóru, osobní setkání s některými lidmi z komunity. Nakonec zjistíš, že pedofilie může mít i pozitivní stránky, naučíš se je využívat a současně se vyrovnávat s těmi negativními. Tvoje sexualita ti přestane komplikovat život, v důsledku čehož se obejdeš bez léků. Nakonec ještě řešíš rok otázku, zda pedofilii považovat za vadu nebo za vlastnost, rozhodneš se ji považovat za vlastnost, načež ti sexuolog řekne, že děláš dobře a poté se shodnete i na to tom, že už není zapotřebí dalších návštěv. Jsi vyrovnaný, smířený sám se sebou a nemáš důvod ke stížnostem na svůj život.

No a pak přijde někdo na fórum a napíše, že pokud se někomu líbí i dospělé ženy, tak to vlastně žádný pedofil není. No nenaštvalo by tě to?

P.S.: Omlouvám se za použití mužských rodů, substituci za ženské si prosím doplň.
Všichni dospělí byli nejdříve dětmi. Ale málokdo se na to pamatuje.
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Uživatelský avatar
Cute Boys
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci a muži
ve věku od: 10
ve věku do: 40
Výkřik do tmy: Možná trochu netradiční, bisexuální pedofilka, kterou zajímají jak dospělí jedinci obou pohlaví, tak se dokáže pokochat pohledem na krásné mladé chlapce :)
Příspěvky: 25
Dal: 64 poděkování
Dostal: 30 poděkování

Re: Nejsme zrůdy, které páchají zlo na dětech, říká pedofilní žena (iDnes.cz)

Nový příspěvek od Cute Boys »

Daniel píše:
Cute Boys píše:Těžko se může někdo urazit, když mu druhý řekne, že není pedofil.
Mě osobně jednou něco podobného pěkně namíchlo.


No a pak přijde někdo na fórum a napíše, že pokud se někomu líbí i dospělé ženy, tak to vlastně žádný pedofil není. No nenaštvalo by tě to?
Chápu, jak to myslíš. Nicméně to říkáš ty mně, ne já tobě ;). Já sama nejlíp vím, co cítím, nebo ne, proto není důležité, co říkají ostatní, ti do mě nevidí. Proto si to tak moc neberu. Kdybych si měla dělat těžkou hlavu ze všech názorů na můj příběh, tak bych ten rozhovor ani poskytovat nemohla. Takže asi tak.

Každopádně u tebe pedofilie je, jestli to tak smím říct "hlavní obor", zatímco u mě spíš "doplňkový seminář", chceš-li to tak nazývat.

U tebe se to projevilo většinově a u mě okrajově. Nebudu se s nikým dohadovat, kdo je větší pedofil, nebo jestli jím vůbec je. Samozřejmě respektuju, že máš za sebou spoustu práce sám na sobě, to velmi oceňuju a chápu, že v tvém případě by označení "nejsi pedofil" mohlo působit jako podkopávání tvé již ušlé cesty. Bylo to řečeno trochu s humorem a nadsázkou, nemělo to vůbec nikoho urazit ;).

Něco prostě nejde narvat do tabulek, byť by to tak společnost chtěla mít, nefunguje to. I kdyby v jednotlivých kolonkách byla určitá škála, každý člověk je originál.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 5366
Dal: 365 poděkování
Dostal: 2159 poděkování

Homosexuální pedofilie u žen (Zimanová J., Weiss P.)

Nový příspěvek od Cykle02 »

 ! Zpráva od: Marco Freeman
Jedná se o stejnou práci jako v prvním příspěvku tohoto tématu.


Homosexuální pedofilie u žen (2008)
Kazuistika
J. Zimanová; P. Weiss

Souhrn:
Autoři uvádějí kazuistiku 33leté ženy obviněné z pohlavního zneužívání svých dvou prepubertálních dcer. Anamnestickým sexuologickým i zaměřeným vulvopletysmografickým vyšetřením u ní zjišťují přítomnost parafilie ve smyslu homosexuální pedofile. Poukazují na problémy při stanovování prevalence sexuálních deviací u žen i prevalence ženské sexuální delikvence.
Naposledy upravil(a) Marco Freeman dne středa 31. 8. 2022, 17:53:25, celkem upraveno 1 x.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Pedofil998

Re: Ženská pedofilie

Nový příspěvek od Pedofil998 »

Mohu se zeptat, kolik je zde registrováno pedofilních žen?
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 10
Výkřik do tmy: Nemiluju holčičky, protože jsem pedofil. Jsem pedofil, protože miluju holčičky.
Příspěvky: 1351
Dal: 1598 poděkování
Dostal: 810 poděkování

Přitahovaly ji její dvě nezletilé dcery. Pedofilie existuje i u žen, nejde však vždy o zrůdy (ŽENA-IN)

Nový příspěvek od Dreamer »


Pedofilie je slovo, při kterém se většina lidí otřese hrůzou. Pochází ze starořeckého pojmu paidofilia, jejž v překladu znamená láska k dětem. Dnes se však používá v psychologii jako definice pro někoho, kdo cítí zvláštní přitažlivost vůči nezletilým. Většinou se v této souvislosti mluví o mužích, týká se však i žen.

Pojem pedofilie je pojem často spojovaný se sexuálním stykem. K němu ale ve většině případů vůbec nedojde. Pedofilové jsou lidé, kteří se vzdalují od „normální sexuality“. Deviací se pedofílie stane, pokud jedinec vykazuje kriminální či patologické aspekty. Do dnešního dne se však vědci neshodli na hranici, která by pedofilii striktně definovala. Zatím je vnímaná jako zvláštní náklonost k dětem, v mnoha případech s erotických podtextem. Při pedofilii nemusí být sice děti zneužívané, nicméně nutno zdůraznit, že i přehnaná náklonost jakýmkoliv způsobem v nich často zanechává trauma.

Pedofilové jsou často vedoucí na táborech (viz pedofilní delikvent, pořadatel táboru v dokumentu V Síti), učitelé v mateřských školkách, lektoři zájmových koníčků. Přesný počet v populaci není znám, některé odhady však počítají i se 2 %. Se stoprocentní jistotou však lze říct, že se nevyhýbá žádné společenské vrstvě, náboženství, rase a pohlaví. Méně početnou skupinou, o které se mluví jen zřídka, jsou ženy.

Společnost je paradoxně vůči pedofilním ženám tolerantnější, neznamená to však, že by se jejich motivace příliš lišila. Většina z nich svou „sexuální orientaci“ umí lépe skrývat, jen zlomek z pedofilních žen se nakonec uchýlí k činu a touha zůstává u fantazií. Společnost neodsuzuje ženy, které se přespříliš mazlí s dětmi nebo preferuje jejich přítomnost před manželovou. „Žena, která cítí lásku k dětem a i ji nějakým způsobem projevuje, je v naší společnosti na rozdíl od muže vnímaná bez podezření,“ napsal psycholog H.G. Liddel v roce 2009.

Když touha opustí svět fantazie

„Děti ji vždy zajímaly, dovedla si s nimi povídat, měla je ráda, rozumí jim víc než ostatní dospělí, i cizí děti by ji chtěly za matku. Představovala si, jaký by s nimi byl intimní styk,“ píše soudní zapisovatelka v zápise případu mladé Britky, která sexuálně zneužívala své dvě nezletilé dcery. Jednalo se o ženu, která byla psychicky narušená, v dětství ji zneužívali partneři její matky a několikrát se pokusila o sebevraždu. Zbytek zápisu ze soudního procesu je až příliš detailní.

Ze statistik vyplývá, že pokud se žena dopouští pedofilních deliktů, nejde jen o jednorázový akt. Pedofilní delikventky si ale většinou oběti hledají v rodinném kruhu, a často se tak dopouští zároveň incestu. Takové ženy byly samy v dětství často týrané či zneužívané. V reprezentativním výzkumu vědců Weisse a Zvěřiny uvedl v roce 1998 vzorek zneužitých českých žen z jednoho procenta jako pachatelku dospělou ženu, v dětství zneužití muži dospělou ženu uvedli ve 41 %.

Pedofilie je oficiálně zařazená do seznamu nemocí, ale u žen je jen málokdy označena za deviaci, z psychologického hlediska ji moderněji smýšlející lékaři označují za sexuální orientaci. Mnohé ženy jejich sexuální preference trápí a jsou si vědomy problému, některé jsou s ní smířené, ale na dítě by reálně nikdy nesáhly. „Za dobu své praxe jsem se setkal se třemi ženami, které jako důvod svých úzkostí uvedli, že fantazírují o styku s dětmi od 6 do 10 let věku. Po několika sezeních jsem jedné z nich dal doporučení k psychiatrovi, protože se sama obávala, že by fantazie mohla realizovat,“ říká psycholog Tomáš Veselý a dodává, že jedna z žen pracovala dokonce jako učitelka v mateřské školce. V Československé komunitě pedofilů jsou ale momentálně zaregistrované jen dvě ženy. Smířit se svou orientací ženám pomáhá i web pedofilie-info.cz, v Německu pak Projekt Dukelfeld.

„Myslím, že společnost vůbec netuší, co jsou pedofilové vlastně zač, a žije z toho, co slyší od druhých nebo z médií. Myslí si, že pedofilové jsou jen zrůdy, které páchají zlo na dětech. Ale z osobní zkušenosti vím, že tomu tak není. Nic není jen černé a bílé. Žádný normální člověk (bez ohledu na orientaci) neublíží někomu, kdo se mu líbí, nebo koho miluje. Nebavíme se tu tedy o riziku vůči dětem, ale o riziku obecně. Pokud se člověk nedokáže ovládnout, má jiný problém než svou orientaci. Daleko větší riziko pro děti představují narušení jedinci, kteří po dítěti sáhnou, protože se jedná o snazší kořist, než je dospělý člověk,“ odpovídá v rozhovoru pro iDnes z roku 2017 tehdy 25 letá Eliška z Prahy.

Pedofilie je jeden pojem, který však zahrnuje mnoho odnoží. Velmi záleží na tom, zdali je jedinec psychicky narušený třeba i kvůli traumatickému dětství a nese si v sobě například známky sadismu. Pedofilní může být i schizofrenik, i u něj se bude označení projevovat jinak, než u jedince, který je duševně zdravý. Jak již bylo řečeno, pedofilie se stane deviací až ve chvíli, kdy se jedinec dopustí trestného činu na dítěti. Poslední dobou se otevírají i otázky, jak pedofilii delikventů řešit, řeší se i kontroverzní možnost přístupnosti dětské pornografie.
Naposledy upravil(a) Marco Freeman dne středa 31. 8. 2022, 17:56:18, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno do jednoho tématu.
Uživatelský avatar
pbd
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 0
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 391
Dal: 337 poděkování
Dostal: 428 poděkování

Re: Přitahovaly ji její dvě nezletilé dcery. Pedofilie existuje i u žen, nejde však vždy o zrůdy (ŽENA-IN)

Nový příspěvek od pbd »

Dreamer píše: čtvrtek 11. 3. 2021, 12:23:55 V reprezentativním výzkumu vědců Weisse a Zvěřiny uvedl v roce 1998 vzorek zneužitých českých žen z jednoho procenta jako pachatelku dospělou ženu, v dětství zneužití muži dospělou ženu uvedli ve 41 %.
Nevíte někdo odkud ta čísla jsou? Já jsem našel nějaké prezentace od Zvěřiny - Sexuální chování v ČR z roku 2004 a 2009, ale tam to nevidím. Mě se těch 41% žen, jako pachatelek sexuálního zneužití chlapců zdá hodně, na to, že se o takových případech moc informací neobjevuje. Nezpochybňuji to, jen by mě zajímal zdroj.