Odborná pomoc

Základní informativní články vložené na titulní stranu webu.
Uživatelský avatar
Kuba
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Doma
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 13
ve věku do: 26
Příspěvky: 1484
Dal: 360 poděkování
Dostal: 287 poděkování

Odborná pomoc

Nový příspěvek od Kuba »

Odborníci (lékaři, psychologové...) vnímají pedofilii, tedy erotickou náklonnost k dětem, jako nemoc a pedofila tedy jako nemocného a problémy sužovaného člověka, kterému je nutno pomoci. Jelikož je pedofilie vrozená a ani moderní medicína nezná způsob jak ji přeměnit na běžné sexuální zaměření, spočívá pomoc odborníků (léčba) pro pacienta v dosažení náhledu na vlastní sexuální zaměření, možná rizika a naučení jak se rizikovým situacím vyhýbat a jak se v nich zachovat (psychoterapie), kromě toho nedílnou součástí léčby bývá i užívání léků tlumících sexuální puzení u mužů. Léčba je nařizována zpravidla deviantním pachatelům sexuálně motivovaných trestných činů na dětech, ovšem lze ji nastoupit i dobrovolně. Léčení probíhá v ústavní (hospitalizace) či ambulantní formě (pravidelné docházení k doktorovi).


Celý článek
Světlo mého života, žár mých slabin. Můj hřích, má duše.
- Vladimir Nabokov, Lolita (přeložil Pavel Dominik)
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 27
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 6137
Dal: 1344 poděkování
Dostal: 3110 poděkování

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Kasz »

Koukám, že občas ti ve tvých článcích chybí čárky ve větách - oddělení vět hlavních od vět vedlejších, ale to je opravdu maličkost, která se dá opravit při jednom čtení.
Československá pedofilní komunita – již 12 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Kuba
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Doma
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 13
ve věku do: 26
Příspěvky: 1484
Dal: 360 poděkování
Dostal: 287 poděkování

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Kuba »

To víš, toho si Word někdy nevšimne. :D Jestli budu mít čas, tak to po sobě zkusím ještě projít.
Světlo mého života, žár mých slabin. Můj hřích, má duše.
- Vladimir Nabokov, Lolita (přeložil Pavel Dominik)
Uživatelský avatar
Rein

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Rein »

Já jsem z thoho pochopil, že autorem toho článku je Jakub. Čili popisuje průběh léčení ze svých zkušeností a doplňuje je svými zjištěními.

Článej je napsaný tak nějak neutrálně. Já bych teda uvítal nějaký vlastní názor: léčba ano nebo ne? Ostatně je jen shrnuto, co léčba vlastně představuje. Z textu vyplývá, že o léčbě by měl především uvažovat ten, kdo má pochybnosti o svém stavu. V článku není vymezeno, že léčbu by měl a může podstoupit i ten, kdo nějakým způsobem již selhal a nebo se přímo dopustil netaké podtrzákonné nebo nebezpečné aktivity. Myslím, že to je důležité taktéž podtrhnout.

Průběh ústavní léčby v kontarstu s léčbou ambulantní má samozřejmě výrazná omezení - zejména omezení svobody. Je nutno znovu zopakovat, že ústavní tedy soudem nařízená léčba se ale navrhuje (navrhují ji zásadně soudní znalci) pouze v závažných případech, případně při opakování stejné trestné činnosti. Na druhé straně stejně tak ambulantní léčba může být (opět na základě návrhu lékařů) proměněna na léčbu ústavní.

Co se týče pohodlí a nepohodlí pacientů, to je zřejmě otázka "případ od případu". Na druhé straně i nad léčbou stojí zákon a já bych naopak (jak už jsem tím znám) důrazně doporučil všem pacientům, kteří nejsou spokojeni se svým lékařem, aby vyhledali jiného. V návaznosti na toto doporučení, podotýkám, že možnost změnit lékaře samozřejmě mají i pacienti s nařízenou léčbou. Co se týče znaleckých posudků samotných, zde je samozřejmě také možnost případně vypracovat nový znalecký posudek, který skutečně může vyjadřovat zcela odlišný odborný názor, nežli posudek stávající.

Mezi další varianty "pomoci" byly zmíněny svépomocné komunity a i v tomto případě (jak jsem tím znám) musím podtrhnout určitá rizika. Svépomocné komunity - zejména ty internetové - mohou představovat i veliké riziko, neboť se na nich v některých případech sdružují samotné deviantní osobnosti, které se v mnohých případech staví do role lékařů, sexuologů a dětských psychologů. V jiných takových komunitách se přímo organizuje nezákonná aktivita ve formě šíření dětské pornografie, její výroba a v neposlední řadě i realizuje dětská prostituce resp. prostituce nezletilých. V úvaze nad tímto rizikem, je skutečně nutno, aby každý sám za sebe byl schopen zhodnotit dosah svého jednání, což může být v některých obklastech skutečně náročné. Z tohoto titulu - jak je nápadné - vyplývá, že v průběhu zmíněné lékařské odborné pomoci je sníženo riziko zneužití poskytnutých informací. (v případě lékaře je nepravděpodobné, že by hrozila např. výměna dětské pornografie atp.)

Pakliže jsem postrádal jasný závěr ohledně relizace léčby v článku Jakuba, pokusím se tedy vyjádřit svůj názor. Léčba rozhodně ano, byť by měla být jen krátkodobá, svépomocné komunity ano, byť s maximální mírou ostražitosti.

Na závěr nemohu souhlasit s prohlášením, že "většina pedofilů léčbu v životě nepotřebuje". Nikdo totiž neví, kolik pedofilů je - vycházíme totiž jen ze statistik pachatelů, kteří trpí deviací typu pedofilie (nebo kteří mají deviaci typu pedofilie) a potom ze statistik pacientů (dobrovolných), jimž byla diagnostikována deviace typu pedofilie.

Na závěr bych Jakubovi velice poděkoval, za to že dle mého názoru věcně shrnul průběh a typy léčby a umožnil tak lidem, kteří nemají o léčbě informace, aby se s touto otázkou seznámili.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 27
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 6137
Dal: 1344 poděkování
Dostal: 3110 poděkování

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Kasz »

Rein píše:Na závěr nemohu souhlasit s prohlášením, že "většina pedofilů léčbu v životě nepotřebuje". Nikdo totiž neví, kolik pedofilů je - vycházíme totiž jen ze statistik pachatelů, kteří trpí deviací typu pedofilie (nebo kteří mají deviaci typu pedofilie) a potom ze statistik pacientů (dobrovolných), jimž byla diagnostikována deviace typu pedofilie.
Zde musím upozornit, že již máme i jiné informace, a to informace z diplomové práce Karla Žáka, kde 64% respondentů nikdy sexuloga nenavštívilo. A i já, který jsem sexuologa navštívil ze zájmu (vyšetření PPG u pana doktora Vilče či spíše přátelská setkání s panem doktorem Brzkem), jej ke svému spokojenému životu nepotřebuji, čili Kubovo tvrzení, které uvádějí i sami sexuologové, považuji za pravdivé. Protože většina pedofilů léčbu opravdu nepotřebuje.
Československá pedofilní komunita – již 12 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 27
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 6137
Dal: 1344 poděkování
Dostal: 3110 poděkování

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Kasz »

Kdybych se měl sám vyjádřit ke Kubovu příspěvku, který jsem opět celý z důvodu nedostatku času nečetl, nepovažuji za pravdivou hned první větu toho článku. Trochu bych zjemnil ono tvrzení, že "Odborníci považují pedofilii za nemoc." Sexuolog Weiss píše ve své knize Sexuální deviace, že egosyntonní nekriminální pedofil není nemocný. Nevím, jaké jsou v tomto ohledu názory jiných sexuologů. U pana Brzka jsem měl nelahodný pocit, že ke mě přistupuje víc jako k "nemocnému", než jako rovnocennému partnerovi do diskuze, oni sexuologové stejně povětšinou mají zkušenosti spíše s těmi pedofily, kteří jsou nějakým způsobem problémoví, což jim, bohužel, trochu zkresluje jejich pohled na věc. O většině pedofilů, kteří žijí v souladu s normami a morálkou společnosti, nevědí zhola nic, a tuto skupinu pedofilů, narozdíl od těch problémových, nepodrobují žádnému "odbornému" zkoumání. Nemyslím si však, že všichni odborníci do jednoho považují pedofilii za nemoc u každého jejího nositele, jsou na světě i odborníci, kteří pedofilii za nemoc nepovažují, viz za určitých okolností je takovým odborníkem například i Weiss.
Československá pedofilní komunita – již 12 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Rein

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Rein »

Kasz píše: informace z diplomové práce Karla Žáka, kde 64% respondentů nikdy sexuloga nenavštívilo... čili Kubovo tvrzení, které uvádějí i sami sexuologové, považuji za pravdivé. Protože většina pedofilů léčbu opravdu nepotřebuje.
Ač považuji odborné práce Mgr. Žáka za vysoce kvalitní a rozhodně prospěšné pro pedofilní komunitu a nezpochybňuji výsledky jeho šetření, musím podotknout, že sama skutečnost že pedofil v některé (zdůrazňuji v některé) části svého života je přesvědčen, že léčbu nepotřebuje, nemůže se to změnit. V druhém bodě bych spíš kontroval samotným (a logickým) prohlášením odborníků, že skutečně nikdo neví, kolik pedofilů ve společnosti je. Nicméně podotýkám, že mi nejde o to za každou cenu se přít nad validitou statistik a nebo názorů, ale velice bych si nepořál, aby vešlo v povědomí, že léčba je řešení špatné a že léčby by mělo být využito až v nejzávažnějších případech. Já bych spíš stál za názorem, ať každý rozhodne sám za sebe a v průběhu léčby nebo při "přátelském setkání" se sexuologem zhodnotí a na základě vlastního pocitu rozhodne.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 27
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 6137
Dal: 1344 poděkování
Dostal: 3110 poděkování

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Kasz »

"Léčba" může člověku i uškodit, a ačkoliv jsem v současnosti zaregistrovaný u sexuologa, považuji ve svém případě jakoukoliv léčbu za naprosto zbytečnou. Registrovaný u sexuologa jsem hlavně ze dvou důvodů: Abych, pokud mě někdo pošle k sexuologovi (v diskuzích slova typu "jdi se léčit"), mohl dotyčnému říct, že u sexuologa zaregistrovaný jsem, a druhý důvod, pro mne silnější, je ten, aby pan doktor Brzek měl za to odpovídání v poradně alespoň nějaký drobný finanční příjem z mého zdravotního pojištění.

Pan Brzek také zpochybňoval mou sebejistotu a přel bych se s ním do krve, protože jsem o sobě přesvědčený, že dítě nikdy nezneužiju, stejně tak jako jsem přesvědčený, že léčbu, jako jsem ji doposud nepotřeboval, nikdy potřebovat nebudu. To se pak již můžeme snížit k argumentům typu, že jestli je někdo vrah, poznáme až s jeho smrtí. Já, ty, soused, sousedka, tvůj nejlepší kamarád i nový pan prezident jsou druhým lidem potenciálně nebezpeční lidé, protože mohou někoho zabít, někoho znásilnit, nějaké dítě zneužít... Ano, mohou. Ale nerad bych zpochybňoval něčí přesvědčení o tom, že by vraždit nebyl schopný. Po některých výrocích pana Brzka jsem se cítil jako méněcenný, a to určitě není zrovna dobré ve vztahu k vlastní spokojenosti se sebou samým a preventivnímu předcházení tomu, že udělám nějakou blbost... kterou si pak budu omlouvat slovy: "Vždyť pan sexuolog říkal, že je u mě vyšší riziko, že zneužiju nějakou holčičku. Tak jsem to udělal. Vlastně za to nemůžu já, ale může za to moje nemoc, zvaná pedofilie."
Československá pedofilní komunita – již 12 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Rein

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Rein »

Kasz píše:"Léčba" může člověku i uškodit."
Ano, s tím nemůžu než souhlasit. Z mojeho hlediska opravdu stojím za tím, že v některých případech je léčba nebo nějaký typ terapie skutečně ke škodě léčeného. Některým lidem by možná spíš prospělo kdyby se jim dostalo "klidu" a to, že s nimi někdo neustále "mele" jak je pedofil potenciálně nebezpečný a na kolik holčiček a kluků se během měsíce podívali a co si asi představovali může skutečně degradovat osobnost léčeného. Pak se nemůžeme divit že takto frustrovaný člověk má deprese a je skutku "věrným" pacientem. Ale opět opakuju, že to si každý musí rozmyslet sám, jaký na něho má léčba vliv a následek. Jak víme, není sexuolog jako sexuolog a psycholog jako psycholog. Proto bych v těchto případech důrazně doporučil změnit terapeuta. Můj cešlkový názor na věc je takový, že léčba a léčit se nemusí být špatná věc a je to projev zodpovědnosti nikoli slabosti a nevyrovnanosti. Možná bych to přirovnal k otázce použít či nepoužít kondom? Názory jsou v různých sexuálních menšinách různé a nejednotné. Spokojíme se s výrokem z jednoho českého filmu o prostituci (Mandragora) "Aids? :) ale vždyť už ho stejně všichni máme..."
Uživatelský avatar
Kuba
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Doma
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 13
ve věku do: 26
Příspěvky: 1484
Dal: 360 poděkování
Dostal: 287 poděkování

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Kuba »

Rein píše:Článej je napsaný tak nějak neutrálně. Já bych teda uvítal nějaký vlastní názor: léčba ano nebo ne? Ostatně je jen shrnuto, co léčba vlastně představuje. Z textu vyplývá, že o léčbě by měl především uvažovat ten, kdo má pochybnosti o svém stavu.
Jedná se o základní, shrnující text. Jako takový by měl být neutrálním, různé názory stejně jako podrobnější informace mohou být vyjádřeny v dalších doplňujících článcích.
Rein píše:V článku není vymezeno, že léčbu by měl a může podstoupit i ten, kdo nějakým způsobem již selhal a nebo se přímo dopustil netaké podtrzákonné nebo nebezpečné aktivity. Myslím, že to je důležité taktéž podtrhnout.
Kdo se dopustí protizákonných aktivit, dostane léčbu nařízenou soudně. A myslím, že tohle všechno je také naprosto logické.
Rein píše:Svépomocné komunity - zejména ty internetové - mohou představovat i veliké riziko, neboť se na nich v některých případech sdružují samotné deviantní osobnosti
Tak kdyby tam ty devianti (pedofilové) nebyli, tak by to nebyla svépomocná komunita. :D A s těmi následnými strašáky samozřejmě notně přeháníš a možná by ses mohl zkusit pustit do své malé introspekce, proč jsi tak zaujatý proti internetovým pedofilním komunitám. ;)
Rein píše:Na závěr nemohu souhlasit s prohlášením, že "většina pedofilů léčbu v životě nepotřebuje". Nikdo totiž neví, kolik pedofilů je - vycházíme totiž jen ze statistik pachatelů, kteří trpí deviací typu pedofilie (nebo kteří mají deviaci typu pedofilie) a potom ze statistik pacientů (dobrovolných), jimž byla diagnostikována deviace typu pedofilie.
Vycházím třeba i z vlastních zkušeností. Poznal jsem již opravdu hodně pedofilů, dost z toho i osobně a poměrně blízce. Léčbu v nějaké formě podstoupila jen menšina z nich a značná část z těch, co se léčit šla, nakonec sami zpětně léčbu hodnotí jako zbytečnou a v jejich případě neužitečnou.
Světlo mého života, žár mých slabin. Můj hřích, má duše.
- Vladimir Nabokov, Lolita (přeložil Pavel Dominik)
Uživatelský avatar
Kuba
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Doma
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 13
ve věku do: 26
Příspěvky: 1484
Dal: 360 poděkování
Dostal: 287 poděkování

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Kuba »

Kasz píše:Kdybych se měl sám vyjádřit ke Kubovu příspěvku, který jsem opět celý z důvodu nedostatku času nečetl, nepovažuji za pravdivou hned první větu toho článku. Trochu bych zjemnil ono tvrzení, že "Odborníci považují pedofilii za nemoc." Sexuolog Weiss píše ve své knize Sexuální deviace, že egosyntonní nekriminální pedofil není nemocný. Nevím, jaké jsou v tomto ohledu názory jiných sexuologů. U pana Brzka jsem měl nelahodný pocit, že ke mě přistupuje víc jako k "nemocnému", než jako rovnocennému partnerovi do diskuze, oni sexuologové stejně povětšinou mají zkušenosti spíše s těmi pedofily, kteří jsou nějakým způsobem problémoví, což jim, bohužel, trochu zkresluje jejich pohled na věc. O většině pedofilů, kteří žijí v souladu s normami a morálkou společnosti, nevědí zhola nic, a tuto skupinu pedofilů, narozdíl od těch problémových, nepodrobují žádnému "odbornému" zkoumání. Nemyslím si však, že všichni odborníci do jednoho považují pedofilii za nemoc u každého jejího nositele, jsou na světě i odborníci, kteří pedofilii za nemoc nepovažují, viz za určitých okolností je takovým odborníkem například i Weiss.
Spíš než podle knih pana Weisse a zkušenosti z odborné konference jsem to psal ze zkušeností, jak k nám přistupují terapeuti v léčbě. Ale pro větší korektnost upravuji začátek textu z "Odborníci..." na "Většina odborníků...".
Světlo mého života, žár mých slabin. Můj hřích, má duše.
- Vladimir Nabokov, Lolita (přeložil Pavel Dominik)
Uživatelský avatar
Rein

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Rein »

Kuba píše: Kdo se dopustí protizákonných aktivit, dostane léčbu nařízenou soudně. A myslím, že tohle všechno je také naprosto logické.
No tak moc logické to právě není. Protože já jsem jednoznačně měl namysli lidi, kteří zneužívají děti nebo vyvíjí jinou aktivitu v rozporu se zákonem a dosud nijak odhaleni nejsou. I tito lidé mohou navštívit sexuologa a zahájit léčbu. Nikdy není pozdě. To že někdo dítě zneužije, případně jinak překračuje zákon neznamená, že mu někdo nařídí léčbu, že jeho trestná činnost bude kdy odhalena. Ale myslím si, že i když už se stalo i takový člověk by měl hledět na cestu zpátky.
Rein píše:Svépomocné komunity - zejména ty internetové - mohou představovat i veliké riziko, neboť se na nich v některých případech sdružují samotné deviantní osobnosti
Kuba píše: Tak kdyby tam ty devianti (pedofilové) nebyli, tak by to nebyla svépomocná komunita. :D A s těmi následnými strašáky samozřejmě notně přeháníš a možná by ses mohl zkusit pustit do své malé introspekce, proč jsi tak zaujatý proti internetovým pedofilním komunitám. ;)
Tuto část mojeho prohlášení jsi trochu vytrhnul z kontextu já jsem napsal "sdružují se deviantní osobnosti, které se staví do role sexuologů a dětských psychologů". Některé osoby s odlišností typu pedofilie trpí i jinými poruchami osobnosti - jiné netrpí poruchou osobnosti v užším slova smyslu ale jiným typem narušení. Toto narušení může vzniknout i jako odpověď na dlouhodobé deprese nebo frustraci. Takoví lidé pak na různých "svépomocných" komunitách staví sebe sama do role dětského psychologa, sexuologa, kněze atd atd. Tendence k dramatičnosti, sebeklamu a manipulaci někdy ještě umocňuje anonymita na těchto forech. Jednoznačně je to nebezpečné.

Ad2 Co se týče strašáků :) Mnoho zdánlivě "friendly" diskusních for o pedofilii bylo zrušeno vzhledem k probíhzající nezákonné aktivitě. Toto je problém, který jsem mnohokrát zdůrazňoval zcela otevřeně. Pedofilní fora jsou anonymní a z oné "prosté logiky" nikdo ani bližší informace nežádá - tzv. vzájemná vynucená anonymita. Opět podotýkám: ačkoli se jedná o fyzické osoby, není nic jednoduššího než pod jednou internetovou identitou vystupovat jako "mravokárný spořádaný pedofil" a pod jinou identitou realizovat nejzávažnější trestnou činnost, případně vystupovat na internetu naprosto jinak, než v reálném životě.

Podle mojeho názoru, neboť vím že i na českém internetu jsou aktivní různé skupiny, se nejdná o žádného strašáka a znovu opakuji svůj požadavek na zvýšenou obezřetnost při komunikaci na internetových svépomocných komunitách.

Co se týče počtu pedofilních osobností ve společnosti a statistiky kolik jich léčbu vyhledává, potřebuje a myslí si že nepotřebuje tak k tomu se opravdu nemůžu vyjádřit a trvám si jen na tom, že nikdo neví, kolik pedofilů ve společnosti je a proto se nedá spočítat, kolik z nich léčbu podstoupilo. Samotné prohlášení pedofila o tom, že v jeho případě byla léčba zbytečná, neodpoví na otázku kolik pedofilů se kdy léčilo v poměru s těmi, kteří se neléčili. Byla by to podivná statistika. Abych doplnil, tyto úvahy mi ryze statisticky připadají jako závěr typu: "většina pedofilů zneužije dítě" nebo naopak "většina pedofilů dítě nikdy nezneužije".
Uživatelský avatar
Kuba
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Doma
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 13
ve věku do: 26
Příspěvky: 1484
Dal: 360 poděkování
Dostal: 287 poděkování

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Kuba »

Rein píše:Ad2 Co se týče strašáků :) Mnoho zdánlivě "friendly" diskusních for o pedofilii bylo zrušeno vzhledem k probíhzající nezákonné aktivitě. Toto je problém, který jsem mnohokrát zdůrazňoval zcela otevřeně. Pedofilní fora jsou anonymní a z oné "prosté logiky" nikdo ani bližší informace nežádá - tzv. vzájemná vynucená anonymita. Opět podotýkám: ačkoli se jedná o fyzické osoby, není nic jednoduššího než pod jednou internetovou identitou vystupovat jako "mravokárný spořádaný pedofil" a pod jinou identitou realizovat nejzávažnější trestnou činnost, případně vystupovat na internetu naprosto jinak, než v reálném životě.
Máš nějaký konkrétní příklad? Ideálně z české komunity?

Jinak děkuji, že se pouštíš do diskuse, i když oproti mnohým z nás máš jiný názor (o tom ale diskuse je). A pokud by se ti chtělo, můžeš klidně napsat vlastní článek k léčbě, rád ti ho uveřejním v patřičné rubrice zde na webu.
Světlo mého života, žár mých slabin. Můj hřích, má duše.
- Vladimir Nabokov, Lolita (přeložil Pavel Dominik)
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 27
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 6137
Dal: 1344 poděkování
Dostal: 3110 poděkování

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Kasz »

Myslím si, že hodně "friendly" pedofilních fór bylo zrušeno ne kvůli nezákonným aktivitám, ale kvůli nepochopení, o čem je pedofilie. Takže např. GL fórum, BL fórum, moje a Hostovy stránky na Webzdarma apod. byly smazány, aniž by se na nich dělo cokoliv nelegálního.
Československá pedofilní komunita – již 12 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Kuba
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Doma
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 13
ve věku do: 26
Příspěvky: 1484
Dal: 360 poděkování
Dostal: 287 poděkování

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Kuba »

Kaszi, já si to taky myslím. Proto jsem se ptal Reina, zda mluví o nějakých jiných stránkách (třeba i z dřívějších dob) nebo jestli jen špatně rozumí důvodům, proč byly tebou vzpomenuté stránky zrušeny.
Světlo mého života, žár mých slabin. Můj hřích, má duše.
- Vladimir Nabokov, Lolita (přeložil Pavel Dominik)
Dan
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci
Příspěvky: 607
Dal: 75 poděkování
Dostal: 218 poděkování

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Dan »

pro Rein: I bych souhlasil, že z anonymity na internetu plynou jistá rizika a že taky může dojít k tomu, že někdo jaksi svými názory, které budou podbarvené řekněme amorálně nebo vedoucí k trestné činnosti, může strhnout další lidi. Ale nemám z toho obavu třebas u tohohle fóra. Jednak právě z důvodu toho, jak fórum probíhá - jako střet, ale hlavně diskuze, různých názorů, jako třebas právě tahle diskuze. Myslím, že se tu i v minulosti prokázalo (například v diskuzi s reginou), že když někdo přijde s názorem kontroverzním, nebo spíš už vyloženě nebezpečným, ostatní se mu ho spíš snaží vyvracet (myslím, že nikdo se k reginovi nepřidal v názoru, že sex s nezletilými je ok a bez problémů).

A určitě bych se tu nebál ani provozování ilegální činnosti, vím trošku jak to chodí ze svého dřívějšího webu pedo.cz, který byl prostě psán na moje jméno a bylo zásadně v mém zájmu, aby se tam nepřihodilo cokoliv, co by jen mohlo vzbuzovat podezření z ilegální činnosti a dobře mě to motivovalo veškerou komunikaci si sám procházet.
Uživatelský avatar
Rein

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od Rein »

Já jsem myslel některá fora tak nějak celoplošně. Nijak ten můj příspěvek nepoukazoval na konkrétní forum nebo konkrétní lidi. Co se týče komunity ČEPEK tak nemám pochyby o tom, že se jedná o komunitu a forum z jasným cílem, tedy pomáhat ostatním. Což ale stejně nemůže zajistit, že se zde nesejdou i lidi s jiným zájmem.

Ani ke konkrétní osobě není nic směřováno - ale pakliže i Dan zmiňuje osobu Regina, tak právě ten, měl uvedeno v profilu, že je dětský psycholog. Jestli je nebo není, to nevím. Spíš bych ale stál za tím, že není.

K rušení "friendly" diskusních skupin a jejich počinů na internetu samozřejmě může vést nepochopení nebo nepohodlnost. Myslím, že provozovatel serveru raděj forum vymaže a zruší hosting než aby odpovídal na "pomatené" dotazy náhodných návštěvníků a pod. Co se týče konkrétnosti, tak třeba vím, že mezinárodní girllove forum je také místem pro nebezepčné deviantní osoby, které toto forum využívají jen proto, aby se napojili na někoho s kým mohou např. vyměnovat dětskou pornografii atd... zkrátka čekají, že se z velkého počtu členů někdo chytne. Jakmile se to stane, policie zřejmě sáhne po nejráznějším řešení a celé forum zavře, zruší. Byť jsem neměl namysli tedy jen fora v ČR ale celkově, konkrétně třeba vím, že BL forum Kutik with me bylo právě zrušeno, kvůli internetovým protizákonným aktivitám. Tím samozřejmě neříkám, že to všichni členové věděli a tím jsou všichni špatní, jen podotýkám riziko zdánlivě "friendly" for. Toto riziko podstupují nejen návštěvníci, ale samozřejmě i administrátoři, neboť někdy jejich dobře mířená práce přijde v niveč.
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Varování: 2
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1269
Dal: 441 poděkování
Dostal: 531 poděkování

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od simgiran »

kvetak píše:Leky-bez-vedlejších-učinků-je-megablábol!!!!Androcur-při-dlohodobějším-užívaní-zřejmě-zajdete-na-ty-nádory-po-celém-těle-a-hlavněna-mozku-viz.příbaloví-leták.....
Nesmíš brát ty příbalové letáky tak vážně, že jsou tam uvedené nežádoucí účinky ještě neznamená, že tyto věci dané léky způsobují.

Co je dobře prokázané, tak že způsobují nebo mohou způsobit zeslabení tělesného ochlupení, ztrátu svalové hmoty, řídnutí kostí, deprese, přibírání na váze, únavu, návaly horka, zhoršení jaterních funkcí, no a samozřejmě snížení tvorby spermií, poruchy erekce, snížené libido.

Naopak často zlepšují kvalitu vlasů.

Mimochodem, Androcur se používá při léčbě některých nádorů, takže výskyt nádorů v souvislosti s užíváním Androcuru je očekávatelný. Do příbalových letáků se nepíší jen účinky, které jsou prokázány, ale prakticky všechno, co se v souvislosti (časové, ne nutně příčinné) s užíváním přípravku vyskytne.
Uživatelský avatar
ASDF

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od ASDF »

Určitě je rozumné, že to tady takto píšete. Já jsem byl vždy vyrovnaný a nikdy jsem problém neměl a nemám potřebu se tu registrovat. Ale každý máme jinou povahu a zejména pro pedofila s nižší inteligencí může být velmi těžké se chovat k dětem dobře zvláště v mládí. Chtěl bych vám jako pedofil a otec tří krásných dcer poděkovat, jak pomáháte lidem. Je to hodně dobročinné. Našel jsem vaší komunitu přes video Šárky na Youtube. Že jsem pedofil vím dlouho.
Uživatelský avatar
podivin
Správce poradny
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 2
ve věku do: 40
Výkřik do tmy: Srdce plné lásky přetéká v slzách očima *** Když někoho miluješ, znamená pro tebe víc než ty sám a chceš pro něj jen to nejlepší, ikdyby to tobě mělo působit bolest *** Ikdyž jsou to "jen" děti, mají mou úctu a chovám se k nim slušně *** Moc, peníze ani sex nemůžou nahradit dětskou radost, smích a lásku. *** Čiň, co chceš, pokud nikomu neškodíš *** Každý čin se ti třikrát vrátí
Příspěvky: 1216
Dal: 1125 poděkování
Dostal: 576 poděkování

Re: Odborná pomoc

Nový příspěvek od podivin »

ASDF píše: pondělí 23. 11. 2020, 13:27:32 Určitě je rozumné, že to tady takto píšete. Já jsem byl vždy vyrovnaný a nikdy jsem problém neměl a nemám potřebu se tu registrovat. Ale každý máme jinou povahu a zejména pro pedofila s nižší inteligencí může být velmi těžké se chovat k dětem dobře zvláště v mládí. Chtěl bych vám jako pedofil a otec tří krásných dcer poděkovat, jak pomáháte lidem. Je to hodně dobročinné. Našel jsem vaší komunitu přes video Šárky na Youtube. Že jsem pedofil vím dlouho.
Já už několikrát přemýšlel, kolik je tak asi v populaci pedofilů, co by se stalo, kdyby se tu všichni registrovali. Nechci to zjišťovat, abych dělal přehled o počtu pedofilů, ale spíš jen jako argument pro blbce, aby si uvědomili, jaké množství pedofilů mezi námi žije, kteří nijak neubližují.
Mimochodem, ty jsi ten "Pedofil a otec" z téma o postižených dětech, nebo to byl někdo další?
Je mi krásně smutno. Tequila chutná nejlíp se solí. Při sprchování není vidět pláč. S plným srdcem lásky žiji prázdné dny.
Now I know that I am a dreamer, Believing in a world that isn't there
You are my little something, It's like you came from nothing, And now you're everything to me
Život nemá tlačítko Restart - promrhané roky nelze vrátit a prožít znovu