Pedofília je sexuálne správanie (Erotika.reguon-eu.sk)

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Uživatelský avatar
DeepInHeart
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 15
Výkřik do tmy: Nikdy nevieš aký si silný, až kým byť silný je posledné čo ti ostáva
Příspěvky: 74
Dal: 9 poděkování
Dostal: 24 poděkování

Pedofília je sexuálne správanie (Erotika.reguon-eu.sk)

Nový příspěvek od DeepInHeart »


Pedofília je sexuálne správanie odchyľujúce sa od spoločenských noriem. Sexuálna deviácia (úchylka) predstavuje pohlavný styk a ukájanie sa s deťmi. Vyskytuje sa u ľudí, ktorí nie sú z rôznych príčin schopní adekvátneho sexuálneho partnerstva a styku.

Pedofília podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb F65.4 - je porucha voľby sexuálneho objektu. Ako sexuálny objekt sú uprednostňované deti, chlapci alebo dievčatá, prípadne aj chlapci, aj dievčatá. Prevažne ide o deti v prepubertálnom alebo skorom pubertálnom veku.

Dôsledky pre dieťa
Negatívne dôsledky sú vždy, keď sa dieťa stane obeťou nežiaduceho jednorazového alebo opakovaného sexuálneho aktu. Takýto zážitok prevažne zasahuje do všetkých základných sfér života dieťaťa, teda biologickej, psychologickej a sociálnej.
Dieťa nie je vývinovo telesne, fyziologicky ani psychicky pripravené na sexuálnu aktivitu, jej poznanie a prežívanie. Sexualita sa v somatickej, psychickej, ale i v sociálnej rovine vyvíja postupne a jej zrelosť má hoci individuálne, ale jasné hranice. Následky nežiaducej predčasnej sexuálnej skúsenosti vážne ohrozujú ďalší vývin dieťaťa. Môžu sa začať prejavovať známky strachu, depresie, strata sebaúcty, zníženie dôvery v dospelých. U mnohých detí sa objavuje častá chorobnosť, obmedzenie oblasti záujmov, apatia, zhoršenie školských výkonov, narušenie rovesníckych vzťahov až úplný únik do izolácie. V adolescencii a ranej dospelosti býva poznačená odmietaním opačného pohlavia, strachom z partnerstva a odporom k intímnemu životu. Vážne je tak narušená kvalita života detstva, dospievania a žiaľ i dospelosti.

Pomoc, podpora a spolupráca s odborníkmi
Nežiaduci a neakceptovateľný zážitok si samotné dieťa nevie ošetriť a spracovať samo a väčšinou sa do budúcna nevie brániť. Nevyhnutne potrebuje pomoc odborníka a dôslednú ochranu dospelých. Je dôležité konať rýchlo, nestresujúco a veľmi citlivo. Poskytnúť dieťaťu pocit bezpečia a uistiť ho, že na tom čo sa stalo nenesie žiadnu vinu.
Dôležité je čo najskôr vyhľadať lekára (pediater, gynekológ) a ohlásiť udalosť na polícii. Poskytnúť dieťaťu psychologickú krízovú intervenciu a následne zabezpečiť ďalšiu odbornú starostlivosť (terapiu, poradenstvo...). Neošetrené a nespracované zážitky často sprevádzajú človeka po celý život.

Slovenská legislatíva na túto tému stanovuje nasledovné
Každý, kto využije, získa, ponúkne alebo inak zneužije dieťa na výrobu detskej pornografie alebo umožní takéto jeho zneužitie, či inak sa podieľa na takejto výrobe, v najzávažnejších prípadoch sa potrestá odňatím slobody až na 20 rokov!
Každý, kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje alebo inak rozširuje detskú pornografiu, sa potrestá odňatím slobody až na 12 rokov!
Každý, kto prechováva detskú pornografiu, sa potrestá odňatím slobody až na 2 roky!
Sex s osobou mladšou ako 15 rokov je na Slovensku považovaný za trestný čin! V najzávažnejších prípadoch sa trestá odňatím slobody až na 20 rokov!
Sex s osobou mladšou ako 18 rokov je považovaný za trestný čin vtedy, ak je takáto osoba zneužitá napríklad rodičom, či opatrovníkom, alebo je jej za to zaplatené, alebo k takémuto konaniu bola donútená z poslušnosti, nátlakom alebo hrozbou! Všetky tieto menované činy sa trestajú odňatím slobody až na 8 rokov!Další omyl na internete.
Je zrejmé, že autor článku nemá ani tušenie, o čom píše.
Naposledy upravil(a) DeepInHeart dne pondělí 26. 11. 2012, 16:06:55, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
MR_Xguard
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 8
Příspěvky: 987
Dal: 112 poděkování
Dostal: 306 poděkování

Re: "Pedofília je sexuálne správanie"

Nový příspěvek od MR_Xguard »

Příjde mi, že přesně tento článek byl dříve i na zodpovedne.sk