KDO JSME

Základní informativní články vložené na titulní stranu webu.
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Čestný člen skupiny ČEPEK
Příspěvky: 1685
Dal: 1099 poděkování
Dostal: 2046 poděkování

KDO JSME

Nový příspěvek od Marco Freeman »


English-speaking visitors are welcome to translated version of About Us section.

KDO JSME

Jsme skupina různorodých lidí – máme různé koníčky, různé názory a různou povahu. Většinu z nás spojuje naše vrozené sexuální zaměření – pedofilie, tedy sexuální preference dětí. Naši skupinu jsme proto nazvali Československá pedofilní komunita, zkráceně ČEPEK. O našich cílech se dozvíte níže v kapitolce s nadpisem „Co chceme“.

Naše diskuzní fórum však neslouží pouze pro pedofily, ale též pro slušnou diskuzi s kýmkoliv, koho tematika našeho webu zajímá. Pedofilní orientace není podmínkou registrace, členem našeho diskuzního fóra se může stát kdokoliv, kdo se na něm zaregistruje a bude dodržovat naše pravidla.

KDO NEJSME

Rozhodně nejsme skupinou kriminálníků. ČEPEK nebyl vytvořen, aby se zabýval trestnou činností nebo pomáhal svým členům v nelegálním jednání, nýbrž za účelem zcela opačným.

Stejně jako u jakékoliv jiné internetové platformy není však ani zde možné kontrolovat, zda má každý registrovaný uživatel čistý trestní rejstřík, neboť pro registraci nevyžadujeme po uživatelích jejich občanská jména či jiné identifikační údaje. Je tedy možné (a v minulosti už se i stalo), že se mezi námi vyskytne člověk, o kterém vyjde najevo, že zneužívá či zneužil dítě, konzumuje nebo konzumoval dětskou pornografii nebo jinak porušoval zákon. Přestože za individuální chování jednotlivých členů neneseme odpovědnost, snažíme se naše členy edukovat o možných následcích jakéhokoliv trestného chování, zvláště pak o následcích jakéhokoliv chování, které může ublížit dětem.

Nelegální činnost zde netolerujeme, proto vyskytne-li se zde uživatel, který zjevně porušuje zákonné normy, bude mu zablokován přístup ke komunikačním prostředkům našeho webu a po zvážení okolností jsme připraveni informovat Policii ČR (v minulosti tak již bylo mnohokrát učiněno).

CO CHCEME

Naším cílem je především pomáhat lidem, kteří cítí erotickou přitažlivost k dětem nebo mladistvým, aby přijali svou menšinovou sexualitu a naučili se s ní žít v souladu se společenskými normami a zákony. Toho chceme docílit především poskytnutím informací o pedofilii a snahou o vytvoření přátelského místa, kde si mohou relativně otevřeně popovídat a sdílet své pocity a zážitky, ale i trápení a problémy, které je tíží. Tato otevřenost může v laické veřejnosti budit obavy, nicméně se snažíme v rámci našich komunitních pravidel nastavovat jasné hranice diskuse, aby tato neměla na naše uživatele či společnost negativní dopad.

Mohou si zde přečíst osobní životní příběhy a zkušenosti ostatních uživatelů, čímž jim chceme ukázat a zároveň dát naději, že je možné žít spokojený život a přitom nikomu neubližovat. Naleznou zde ale také příběhy těch, kteří dítěti ublížili, či dospělých osob, které byly v dětství zneužívány, čímž je chceme varovat a ukázat jim, jak to může dopadnout, když své chování nezvládnou. V naléhavých případech můžeme těmto lidem pomoci domluvit návštěvu u sexuologa. Prostřednictvím naší internetové Poradny je též možné vznést anonymní dotaz sexuologům, kteří s námi spolupracují.

Druhým naším cílem je informování široké veřejnosti o tom, kdo je pedofil a co je pedofilie. Tyto pojmy jsou totiž ve společnosti stále zaměňovány se sexuálním zneužíváním dětí, popřípadě s jinou trestnou činností vůči dětem.

Jedině tehdy, přizná-li si pedofil, že jej přitahují děti, se může s touto vlastností naučit zodpovědně zacházet. Jelikož je ale ve společnosti rozšířen nesprávný význam pojmu pedofilie, komplikuje to pedofilům přiznání si vlastní odlišné sexuální orientace.

Pokud veřejnost pojmem pedofil běžně označuje „zrůdu, jejíž jediným životním cílem je mít sex s dětmi“, existuje nezanedbatelné riziko, že se neuvědomělý pedofil s tímto ztotožní – bude si taktéž myslet, že „pedofilie je zneužívání dětí“, což mu může zabránit v tom, aby si své zaměření přiznal, anebo v něm vyvolat mylné přesvědčení, že vlastně nemá jinou možnost, než nějaké dítě zneužít.

Veřejnost také často odsuzuje všechny pedofily bez rozdílu – tedy i ty pedofily, kteří žádnému dítěti neublížili, považuje za „zrůdy“. V takovém případě může pedofil nabýt dojmu, že je jedno, zda nějakému dítěti ublíží či nikoliv, protože je stejně veřejností apriori odsouzen.

V takovém psychickém rozpoložení může být pedofil nejvíce náchylný jak ke zneužití dítěte, tak i k sebevražednému jednání. To samozřejmě nechceme a předpokládáme, že ani nikdo, kdo čte tyto řádky – nesmíme zapomínat, že pedofilii si její nositelé začínají uvědomovat nejčastěji kolem 13. roku života, tedy v době, kdy jsou sami ještě dětmi.

Používání souvisejících pojmů ve správném významu je proto důležité. Přispívá k tomu, že si člověk, který cítí přitažlivost k dětem, snáz a dřív přizná, že je pedofil, a může se s tímto faktem naučit zodpovědně zacházet. Bude-li veřejnost užívat pojem pedofil ve správném významu, dokáže-li rozlišovat pedofilii od pohlavního zneužívání dětí a dokáže-li k těm pedofilům, kteří dětem neubližují, přistupovat jako k jakémukoliv jinému člověku, který dětem neubližuje, pak se pedofilové nebudou bát přiznat si svoji sexuální orientaci, což by vedlo mimo jiné k tomu, že by se nebáli v případě problémů vyhledat odbornou pomoc. Používání pojmů ve správném významu by v konečném důsledku mohlo předejít některým případům zneužívání dětí ze strany nevyrovnaných pedofilů, kterým společnost nenabídla nic víc než odsouzení.

Běžná veřejnost si také myslí, že každý, kdo zneužije dítě, je pedofil. Odborníci však uvádějí, že většinu případů pohlavního zneužívání dětí nemají na svědomí pedofilové, ale většinově orientovaní lidé, kteří použijí dítě jako snadněji dostupný náhradní sexuální objekt. Nejčastěji se jedná o blízkého rodinného příslušníka nebo někoho, koho dítě dobře zná. Často se tak stává, že se lidé snaží děti upozorňovat na divně se chovající cizí pány, ale že jim dítě doma za jejich zády zneužívá jejich běžně sexuálně orientovaný manžel, vlastní či nevlastní otec dítěte, strýc, děda, bratr nebo jiný rodinný příslušník, do kterého by to nikdy neřekli, zcela přehlédnou.

Výše jsme vysvětlili, že informováním pedofilně orientovaných osob a veřejnosti o pedofilii chceme předcházet sexuálnímu zneužívání dětí. Z tohoto důvodu podporujeme činnosti nebo projekty, které se zaměřují na prevenci sexuálně motivovaných trestných činů páchaných na dětech.

CO NECHCEME

NIKDY JSME NEMĚLI, NEMÁME A NIKDY NEBUDEME MÍT za cíl legalizaci sexuálních aktivit s dětmi, snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám, zavádění registrovaného partnerství či manželství s dětmi, bagatelizaci sexuálního zneužívání nebo omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či jejich krytí. Neumožňujeme, aby u nás naši členové hledali či nabízeli dětskou pornografii nebo návody k jejímu získání. Zkrátka nechceme, aby bylo dětem jakkoliv ubližováno.
-----------------------
K tomu, abychom lépe mohli naplňovat výše uvedené cíle, jsme k 1. 5. 2020 založili Spolek ČEPEK – neziskovou organizaci. Více o důvodech založení spolku se dočtete v samostatném článku.