Vyjádření Československé pedofilní komunity ke screenshotům z diskuzního fóra

Články vkládané na web za účelem informování o aktuálním dění.
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Čestný člen skupiny ČEPEK
Příspěvky: 1685
Dal: 1099 poděkování
Dostal: 2046 poděkování

Vyjádření Československé pedofilní komunity ke screenshotům z diskuzního fóra

Nový příspěvek od Marco Freeman »


Československá pedofilní komunita zaznamenala, že se na sociálních sítích (obzvláště pak na sociální síti X/Twitter) často objevují z kontextu diskuze vytržené screenshoty, které mají za cíl negativně zdůrazňovat to, jakým způsobem je komunita vnímána zvenčí. V tomto vyjádření tedy souhrnně reagujeme na nejčastější pomyslné kategorie zveřejňovaných screenshotů a vysvětlujeme, proč nebyly z fóra smazány a proč nejsou reprezentativním ukazatelem toho, jak ČEPEK ve skutečnosti funguje.

Příspěvky starého data (např. z roku 2012)

Komunita ČEPEK je na internetu aktivní již od roku 2010, tedy je funkční již 14. rokem. Za tu dobu se posunula z prvotně drobného, v podstatě neznámého fóra na obecně známou platformu. Podobně jako se mění přístup k novým skutečnostem ve společnosti, měnily se i na webu ČEPEK pravidla diskuzí i paradigmata diskutovaných problémů. Nelze tedy objektivně hodnotit nastavení aktuálního přístupu ČEPEKu k jednotlivým tématům podle zpráv, které byly v diskuzi uvedeny před deseti nebo více lety.

Příspěvky zablokovaných uživatelů

Uživatelé, kteří opakovaně nerespektují pravidla našeho webu, jsou usazeni na tzv. Trestnou lavici. Znamená to, že jsou díky barvě přezdívky vizuálně odlišitelní od ostatních uživatelů, ale především to také znamená, že mají velmi omezené možnosti, jak na fórum přispívat. Reagovat např. mohou jen ve vláknu o trestu, který jim byl udělen.

Mezi registrovanými uživateli jsou i tací, kteří jsou zablokováni trvale. Příspěvky takových uživatelů však nemažeme, neobsahují-li vyloženě problematický obsah, a to přestože chápeme, že se někdy mohli vyjadřovat způsobem, který se neslučuje s principy a pravidly ČEPEKu; právě na základě těchto vyjádření, se kterými nesouzníme, byli často zablokováni. Automatické mazání všech jejich příspěvků by vedlo k velkému znepřehlednění diskuzí. Diskuze o problematickém tématu a především reakce většiny členů diskuze mají za cíl nastavit těmto uživatelům zrcadlo a vyjádřit, že jejich nastavení přístupu k dětem nebo k prožívání sexuality není v pořádku.

Příspěvky diskutabilního charakteru

Na fórum může přispívat každý uživatel, který respektuje pravidla. Občasně se na fóru objeví jedinec, který započne téma, které by se za normálních okolností považovalo za nevhodné. Příkladem může být téma někdejšího uživatele s názvem "Proč je masturbování před dětmi špatné?", které bylo započato v roce 2013.

Na to, proč je podobné chování před dětmi špatné, má jasný názor jak komunita ČEPEK, tak i zákon. Pokud však přijde uživatel s podobnou otázkou, považujeme za důležité s ním tuto problematiku řešit. Jestliže se takovému uživateli téma smaže jako nevhodné a nikdo nebude reagovat na jeho podněty, zvyšujeme tím riziko, že tento uživatel svůj přístup nijak nezmění a že se v budoucnu zachová nějak nevhodně.

Komunitě ČEPEK jde i o určitou "výchovu" uživatelů. Chceme je vést k zodpovědnému přístupu k sobě samým a především k dětem. Ukazujeme jim možnosti, jak se svou sexualitou zacházet v souladu se společenskými normami, a kde jsou hranice, které by neměli překročit. Je důležité pracovat především s těmi lidmi, kteří hranice vyjasněné nemají – takoví lidé jsou potenciálně rizikoví a potřebují pomoc a správné nasměrování.

Přijde-li uživatel s nějakým problematickým tématem, které bychom standardně neumožnili, cítíme potřebu s tímto uživatelem pracovat a například mu zdůvodnit, proč to, co píše, není v pořádku. Dle našeho názoru je lepší, pokud dané téma umožníme a předejdeme případnému nevhodnému chování, než kdybychom téma okamžitě smazali a zakázali jako nevhodné, přitom bychom však riskovali, že dotyčný bude mít nevhodný přístup i v realitě mimo internetové diskuze.

Příspěvky denní reality

Některé návštěvníky našich stránek rozrušuje, pokud narazí na téma, kde se pedofil např. přizná k tomu, že pracuje v rámci své profese či dobrovolnické organizace s mládeží či že má jiný kontakt s dětmi. Někteří návštěvníci se dokonce domnívají, že by ČEPEK neměl umožňovat svým členům s dětmi pracovat, anebo by je měl od práce s dětmi odrazovat, případně by takové jedince měl hlásit na Policii České republiky.

Zásadním faktem je, že bezúhonný člověk si může vybrat zaměstnání podle své volby. Sexuologové uvádějí, že v profesích zaměřených na práci s dětmi se vyskytuje mnoho pedofilně orientovaných osob, kterým určité porozumění dětskému světu může pomáhat i k tomu, že bývají v kolektivu dětí oblíbení. ČEPEK pedofilům aktivně neříká, že je pro ně ideální práce s dětmi, naopak se snaží upozorňovat na rizika, která to může přinášet. Pracovat s dětmi by měl pouze člověk, který si je plně vědom odpovědnosti, kterou tato činnost přináší, a který má svou sexualitu sexualitu plně zvládnutou a plně pod kontrolou, a to ať už je sexuálně orientovaný jakkoliv – i nepedofil může dětem ublížit například hrubým, necitlivým přístupem.

Podobně nedává smysl ani danou věc hlásit Policii České republiky, protože práce pedofilů s dětmi není trestným činem. Trestným činem je např. sexuální zneužití – a pokud zjistíme, že se jej někdo dopouští, samozřejmě to řešíme. I na nás se vztahuje zákonná překazovací povinnost i osobní morální povinnost, abychom takovým činům zabránili.

Co však můžeme jako ČEPEK udělat pro děti a obecně lidi, kteří za svůj život přijdou do kontaktu s pedofilem, tak edukovat tyto pedofily a pracovat s nimi, aby nebyli vůči dětem nebezpeční. V populaci jsou dle posledních průzkumů cca 2 % lidí, které přitahují děti a dospívající. To je přibližně každý 50. člověk, s nímž se setkáte. Je pravděpodobné, že v profesích a pozicích týkající se dětí bude procento těchto osob větší. Možná je pedofilem váš (bývalý) učitel, možná je jím váš (bývalý) skautský vedoucí. Možná je jím váš známý, váš kamarád, váš syn nebo dcera. Možná tyto lidi máte rádi, možná je i obdivujete za jejich schopnosti s dětmi pracovat, aniž byste tušili, že jsou pedofilové. Svou sexuální orientaci totiž nikdo nemá napsanou na čele.

Jiní návštěvníci se podivují, jak je možné, že na fóru uživatel může prohlásit, že mu děti připadají sexy. Někdo jiný se podivuje, jak je možné, že je na fóru vlákno fotek vygenerovaných umělou inteligencí, kde se zobrazují děti – a to přestože se nejedná o žádný nelegální materiál. A některé překvapí vůbec i to, že ČEPEK může existovat.


Odpovězte si sami: Je bezpečnější pedofil, který se svou sexualitou pracuje a který má místo, kde o své sexualitě může diskutovat, kde mu vysvětlí hranice interakcí a vhodného chování? Anebo je bezpečnější pedofil, který nemá kam jít, kterému je každé téma cenzurováno a který je démonizován, přestože nikomu nic neudělal? Který z nich bude stabilnější a bezpečnější pro sebe i své okolí?


A závěrem, pokud naleznete obsah, o němž se domníváte, že je skutečně problematický a nevhodný, stížnosti k obsahu přijímáme na [email protected], kde se jimi administrátorský tým aktivně zabývá. Je to mnohem efektivnější, než příspěvek bez kontextu někam sdílet a rozrušovat se, jak ho vůbec kdy někdo mohl napsat.
Marco Freeman,
bývalý administrátor komunity ČEPEK / Ex-administrator of ČEPEK Community