Neobvyklou sexuální preferenci má 31 procent Čechů. Vzrušuje je násilí nebo nezletilí (Aktuálně.cz)

Vše, co se týká preventivního projektu Parafilik, jež koordinuje Národní ústav duševního zdraví.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 5391
Dal: 365 poděkování
Dostal: 2175 poděkování

Neobvyklou sexuální preferenci má 31 procent Čechů. Vzrušuje je násilí nebo nezletilí (Aktuálně.cz)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Průzkum Národního ústavu duševního zdraví na více než deseti tisících respondentech zjistil, že neobvyklou sexuální preferenci má 31 procent mužů a 14 procent žen. Péči odborníka ale vyhledá jen méně než desetina z nich. Pomáhá jim krizová linka i terapie, které mohou snížit negativní dopady na jejich duševní zdraví nebo riziko problematického sexuálního chování.

"Slovem parafilik se označují lidé, kteří mají silné preference pro neobvyklé sexuální objekty nebo pro neobvyklé sexuální aktivity, které často zahrnují nějakou formu nesouhlasu ze strany sexuálního objektu či přímo násilí při sexu," uvedla v tiskové zprávě vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence ústavu Kateřina Klapilová.

Příčiny vzniku parafilií nejsou dosud podle odborníků dobře známy, dispozice jsou ale vrozené. Pedofilie, neboli zaměření na předpubertální osoby, se v Česku podle dřívějších informací ústav duševního zdraví vyskytuje asi u 0,3 procenta populace. Hebefilie či efebofilie, zaměření na pubertální osoby, přibližně u 1,9 procenta lidí. Asi 3,6 procenta preferuje znehybnění partnera a procento má preferenci pro patologickou sexuální agresi. Může se jednat ale také o exhibicionismus nebo sexuální sadismus. Převažují muži, parafilie se ale mohou vyskytovat i u žen.

Velká část z nich se podle odborníků nikdy nedopustí delikventního jednání. Většina se se svou sexualitou snaží vyrovnávat sama a nevyhledá pomoc odborníka. Podle průzkumu na začátku projektu mezi členy svépomocných a podpůrných komunit bylo více než 60 procent osob nespokojených se systémem péče v Česku. Více než 68 procent se bálo i před odborníkem vyjádřit své obavy a pocity.

Vznikly proto webové stránky Parafilik.cz, které od začátku projektu v roce 2019 dosáhly téměř 68 tisíc návštěv, v on-line anonymní poradně terapeuti odpověděli na více než 370 dotazů a problémů a na krizové lince přijali přes 190 hovorů. Desítky lidí a jejich blízkých podstoupili individuální, skupinovou nebo párovou terapii. Intenzivním školením prošlo 25 lékařů a terapeutů, desítky pracovníků sociálních služeb a více než 100 policistů.

V květnu loňského roku autoři projektu začali také s aktivní intervencí na webu PornHub, kde byla nasazená stránka odkazující osoby s problematickým chováním na internetu na stránky projektu Parafilik. Přišlo z ní více než 3400 kliknutí. Podobně se projekt spojil s platformou Amateri.cz a provozovatelem českých domén CZ.NIC.

Odborníci se zaměřují také na duševní zdraví parafiliků, u kterých se ve vyšší míře objevují úzkosti, sebepoškozování nebo sebevražedné sklony. Problémy pociťují v každodenním životě a rodinných či partnerských vztazích. "Včasnou intervencí může dojít k zásadnímu zlepšení jejich životní situace, náhledu na jejich sexualitu a sebeakceptace. Terapie v mnoha případech snižuje riziko problematického sexuálního nebo recidivního chování," uvedl Marek Navrátil z Národního ústavu duševního zdraví.

Snižování rizik se podle něj vyplatí i státu, protože může předejít trestnému činu s vězněním a terapií pachatele a potřebou péče o oběti. "Pokud započítáme jen náklady na věznění, které představují pouze výseč celkové ekonomické zátěže, podle našich odhadů se za každou korunu investovanou do terapeutického programu vrací společnosti dalších 30 haléřů. Reálně očekáváme, že se náklady vrátí v celospolečenských benefitech více než dvakrát," doplnil Navrátil.

Po skončení čtyřletého financování s evropského projektu bude zachován web Paraflik.cz i on-line poradna. Terapeutická péče bude hrazená z veřejného zdravotního pojištění, proto už nebude moci dál být anonymní, což podle odborníků může některé zájemce odradit. "V letních měsících bude v ústavu spuštěna také navazující krizová linka pro oblast sexuálního zdraví v rámci systému nadregionálních sociálních služeb, která zaštítí i činnost linky Parafilik," dodala Klapilová.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 5391
Dal: 365 poděkování
Dostal: 2175 poděkování

Re: Neobvyklou sexuální preferenci má 31 procent Čechů. Vzrušuje je násilí nebo nezletilí (Aktuálně.cz)

Nový příspěvek od Cykle02 »


13. 6. 2023, KLECANY – Již od roku 2019 projekt Parafilik, vytvořený odborníky z Národního ústavu duševního zdraví, pracuje s lidmi s diagnózou parafilní poruchy a jedná se o vůbec první projekt tohoto druhu v ČR. Jeho cílem bylo nabídnout anonymní poradenství a terapii pro parafiliky, snížit tak pravděpodobnost problematického sexuálního chování a zvýšit wellbeing a psychické zdraví u těchto osob. Nejzásadnější poznatky z tohoto projektu, na němž se podílely přední osobnosti české sexuologie, byly představeny na závěrečné konferenci v Praze.

„Slovem parafilik se označují lidé, kteří mají silné preference pro neobvyklé sexuální objekty (například při pedofilii se jedná o zaměření na osoby v prepubertálním období, při hebe/efebofilii jde o zaměření na osoby v pubertálním období) nebo pro neobvyklé sexuální aktivity, které často zahrnují nějakou formu nesouhlasu ze strany sexuálního objektu či přímo násilí při sexu (například sexuální sadismus, patologická sexuální agrese či exhibicionismus),“ vysvětluje Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D., vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence Národního ústavu duševního zdraví. Příčiny a mechanismy vzniku parafilií nejsou dosud přesně známy, odborníci se však shodují na tom, že s dispozicí k parafilii se daný člověk již narodí.

Od represivních opatření k včasné prevenci

Mezi parafiliky převažují muži, ale parafilie se mohou vyskytovat i u žen. Odborníkům se svěří jen velmi malá část těchto osob. „Podle našich výzkumů drtivá většina osob s parafilií sama ze své iniciativy nikdy nenavštívila odborníka. Velká část z nich se přitom nikdy nedopustí delikventního jednání. Se svou sexualitou se snaží vyrovnávat sami, ale často jim to působí výrazné potíže. Před projektem Parafilik se péče v ČR omezovala pouze na intervence u osob, které se dopustily sexuálně motivovaného trestného činu. Díky týmu projektu Parafilik vznikl zcela nový systém včasné prevence v oblasti parafilií tak, aby osoby s touto preferencí mohly kdykoliv konzultovat svou situaci s odborníkem.

Odborníci se zaměřili na širokou dostupnost služeb a informací pro potenciální klienty i širokou veřejnost. „Webové stránky www.parafilik.cz dosáhly bezmála 68 000 návštěv, v online anonymní poradně terapeuti odpověděli na více než 370 dotazů a problémů, přes 190 hovorů se 128 unikátními klienty uskutečnili na krizové lince projektu. Kontaktní terapií v individuální, skupinové nebo párové podobě prošlo v průběhu projektu přes 70 klientů s diagnózou parafilie a 10 jejich blízkých osob,“ popisuje Mgr. Marek Navrátil z Národního ústavu duševního zdraví.

Aktivní oslovování v on-line prostoru

Projekt zahájil aktivní intervence v on-line prostoru prostřednictvím webu PornHub, kde byla v květnu roku 2022 nasazena (jako první v Česku) tzv. „deterrence page“, tedy stránka odkazující osoby s problematickým chováním na internetu na stránky projektu Parafilik. Tato spolupráce vynesla webu parafilik.cz přes 3400 kliknutí. Podobnou spolupráci projekt zahájil také s platformou Amateri.cz a provozovatelem českých domén CZ.NIC. Tyto aktivity jsou vykonávány v kontextu evropských strategií pro boj proti sexuálnímu zneužívání dětí, k nimž se zástupci projektu pravidelně vyjadřují s ohledem na prevenci zaměřenou na osoby ve zvýšeném riziku.

Specialisté projektu jsou v kontaktu také se zástupci svépomocných podpůrných skupin a komunit, jako je např. Československá pedofilní komunita (ČEPEK). Právě v této komunitě bylo dle průzkumu provedeného na začátku projektu více jak 60 % osob nespokojených se systémem péče v ČR, přes 68 % se bálo i před odborníkem vyjádřit své obavy a pocity. Projekt Parafilik se po celou dobu svého působení snaží bořit bariéry jak na straně parafilních klientů, tak na straně odborníků pomocí dalšího vzdělávání a obecné osvěty.

Větší osvěta i ekonomické aspekty

V rámci vzdělávání odborníků odhalily výzkumné sondy projektu nedostatečnou připravenost českých terapeutů a psychologů na práci s parafilním klientem. V rámci projektu bylo intenzivně proškoleno 25 lékařů a terapeutů, přes 100 příslušníků Policie ČR a další desítky osob z řad sociálních služeb. V praxi mimo projekt a psychiatrické ambulance nyní působí 27 proškolených terapeutů a psychologů, kteří poskytují odbornou pomoc parafilní osobám, z toho 15 v Praze a Středočeském kraji. Evaluace prokázala výrazné zvýšení praktických profesních kompetencí a snížení bariér pro práci s touto cílovou skupinou. „Dlouhodobý výcvik pro zdravotníky již získal akreditaci ze strany MPSV. Pro zajištění nejlepší informovanosti odborníků by bylo vhodné navržené edukační postupy začlenit do základního vzdělávacího curricula ve všech zmíněných resortech,” popisuje Kateřina Klapilová.

Osoby s parafilní preferencí trpí dle českých i zahraničních odborníků snížením pocitu životní pohody, neboli wellbeingu, ve vyšší míře se u nich vyskytují úzkosti, sebepoškozování i sebevražedné sklony, problémy pociťují v každodenním životě a v rodinných i partnerských vztazích. Méně často také může dojít k porušení zákona v podobě konzumace nevhodné pornografie či spáchání protiprávního jednání. „Včasnou intervencí může dojít u parafilních klientů k zásadnímu zlepšení jejich životní situace, náhledu na jejich sexualitu a sebeakceptace. Terapie v mnoha případech snižuje riziko problematického sexuálního chování nebo recidivního chování. Snižování těchto rizik v rámci primární prevence přitom přijde stát v konečném součtu znatelně levněji, než procesní řešení spáchaného trestného činu, uvěznění pachatele, následná terapie a celkový proces péče o oběť/oběti trestné činnosti. „Pokud započítáme jen náklady na věznění, které představují pouze výseč celkové ekonomické zátěže, dle našich odhadů se za každou korunu investovanou do terapeutického programu vrací společnosti dalších 30 haléřů. Reálně očekáváme, že se náklady vrátí v celospolečenských benefitech více než dvakrát,“ říká Marek Navrátil.

„Po skončení projektu budeme fungovat jako udržitelný program PARAFILIK. Bude zachován web Parafilik.cz jako informační a poradenský on-line zdroj pro osoby s parafilií, které mají zájem se informovat nebo získat přístup k péči. Terapeutický program bude nabízet jak náš tým terapeutů PARAFILIK v rámci nově zřízené psychosexuologické ambulance ([email protected]) na Sexuologickém ústavu VFN, tak síť certifikovaných terapeutů napříč ČR. V letních měsících bude v NUDZ spuštěna také navazující krizová linka pro oblast sexuálního zdraví v rámci systému nadregionálních sociálních služeb, která zaštítí i činnost linky PARAFILIK,” uzavírá Kateřina Klapilová.

 

INFOBOX:

V České republice proběhl v rámci projektu Parafilik online reprezentativní výzkum, do kterého se zapojilo 10 044 Čechů obou pohlaví, a který prokázal přítomnost některé parafilie u více jak 31 % mužů (z 5023 dotazovaných mužů) a téměř 14 % žen (z 5021 dotazovaných žen). 
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 5391
Dal: 365 poděkování
Dostal: 2175 poděkování

Re: Neobvyklou sexuální preferenci má 31 procent Čechů. Vzrušuje je násilí nebo nezletilí (Aktuálně.cz)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Pacientům s parafilií nabízejí pomoc i weby s pornografickým obsahem. Umisťují na ně linky odkazující na odbornou stránku s anonymní poradnou parafilik.cz. Prevence totiž snižuje riziko neobvyklého sexuálního chování a konání deliktů.

Terapeutičtí specialisté vyškolení pro poskytnutí anonymní pomoci lidem s neobvyklými sexuálními touhami, představami a praktikami řeší na webu parafilik.cz různé problémy. Lidé se na ně obracejí například i s následujícími otázkami.

„Mám to jinak. A chci vědět, jestli jsou moje představy a chování OK.“

„Jak žít s odlišnými touhami, sny a potřebami? A jak s nimi navázat nebo udržet partnerský vztah?“

„Dlouho jsem svoje fantazie a chování zvládal, ale v poslední době to nějak nemám pod kontrolou…“

Na stránkách parafilik.cz si lidé, jejich blízcí či kdokoli jiný najde ověřené informace k tématu parafilie, online poradnu a také možnost krizové intervence a poradenství či terapie. S včasnou pomocí, jak upozorňují odborníci z Národního ústavu duševního zdraví [NUDZ], se dají i parafilické poruchy zvládat a udržet v mezích zákona.

„Slovem parafilik se označují lidé, kteří mají silné preference pro neobvyklé sexuální objekty, například při pedofilii se jedná o zaměření na osoby v prepubertálním období, při hebe/efebofilii jde o zaměření na osoby v pubertálním období,“ vysvětluje vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence NUDZ Kateřina Klapilová.

Do parafilických poruch podle Klapilové patří i neobvyklé sexuální aktivity, které zahrnují nějakou formu nesouhlasu ze strany sexuálního objektu či přímo násilí při sexu. Jde například o sexuální sadismus, patologickou sexuální agresi nebo exhibicionismus.

„Příčiny a mechanismy vzniku parafilií nejsou dosud přesně známy. Odborníci se však shodují na tom, že s dispozicí k parafilii se daný člověk již narodí,“ dodává Klapilová.

I parafilici potřebují pomoc

Právě za projektem Parafilik stojí lidé z NUDZ, kteří oslovují a nabízí pomoc lidem s parafilní poruchou. Tím se, jak zdůrazňují, sníží riziko jejich problematického sexuálního chování. Současně dojde i ke zlepšení kvality života těchto pacientů.

V praxi tak jde o zvrat v přístupu k této skupině pacientů. Dříve se na ně odborníci většinou zaměřili až poté, co spáchali sexuálně motivovaný trestný čin. Což v praxi mimo jiné znamenalo, že se terapeutická pomoc nedostává k velké části pacientů.

„Podle našich výzkumů drtivá většina osob s parafilií sama ze své iniciativy nikdy nenavštívila odborníka. Velká část z nich se přitom nikdy nedopustí delikventního jednání,“ tvrdí výzkumníci z NUDZ.

Nyní se proto odborníci nově zaměřují na širokou dostupnost služeb a informací pro potenciální klienty i širokou veřejnost.

Nabídka pomoci na porno webech

Součástí aktivní intervence je podle zástupců NUDZ i spolupráce s weby s pornografickým obsahem. Vůbec poprvé v Česku tak loni v květnu nasadili správci jednoho z takových webů takzvanou „deterrence page“. Tedy stránku odkazující osoby s problematickým chováním na internetu na stránky projektu Parafilik.

„Tato spolupráce vynesla webu parafilik.cz přes 3 400 kliknutí,“ přibližují výsledky projektu zástupci NUDZ.

Obdobnou spolupráci v projektu navázali i s jinými weby s podobným obsahem. A v kontaktu jsou rovněž se zástupci svépomocných podpůrných skupin a komunit. Jako je například Československá pedofilní komunita [ČEPEK].

Parafilici jsou více mezi muži

Při projektu Parafilik proběhl v Česku i online reprezentativní výzkum, do kterého se zapojilo 10 044 Čechů obou pohlaví. Jeho výsledky prokázaly přítomnost některé parafilie u více jak 31 procent mužů [z 5 023 dotazovaných mužů]. A téměř 14 procent žen [z 5 021 dotazovaných žen].

„Včasnou intervencí může dojít u parafilních klientů k zásadnímu zlepšení jejich životní situace, náhledu na jejich sexualitu a sebeakceptace. Terapie v mnoha případech snižuje riziko problematického sexuálního chování nebo recidivního chování,“ říká k přínosům změny v přístupu k pacientům s parafilií Marek Navrátil z NUDZ.

Podle něj snižování těchto rizik v primární prevenci vyjde stát v konečném součtu levněji, než procesní řešení spáchaného trestného činu. I případné uvěznění pachatele, následná terapie a celkový proces péče o oběť či oběti trestné činnosti.

„Pokud započítáme jen náklady na věznění, které představují pouze výseč celkové ekonomické zátěže, dle našich odhadů se za každou korunu investovanou do terapeutického programu vrací společnosti dalších 30 haléřů,“ vyčísluje pro představu Navrátil.

Dodává, že pacienti rodiny i kdokoli jiný se mohou s otázkami k parafilii obracet na zmiňovaný web parafilik.cz. Terapeutický program nabízí i nově zřízená psychosexuologická ambulance [email protected] na Sexuologickém ústavu VFN. A dále síť certifikovaných terapeutů napříč ČR.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 5391
Dal: 365 poděkování
Dostal: 2175 poděkování

Re: Neobvyklou sexuální preferenci má 31 procent Čechů. Vzrušuje je násilí nebo nezletilí (Aktuálně.cz)

Nový příspěvek od Cykle02 »

To se nikdo nepozastavuje nad tím, že ČTK vypustila zmínku o ČEPEKu?
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Fx100d
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: yeelow (10.05.2010 22:04): njn, ty jsi ten dentální úchyl :D
Příspěvky: 1066
Dal: 393 poděkování
Dostal: 725 poděkování

Re: Neobvyklou sexuální preferenci má 31 procent Čechů. Vzrušuje je násilí nebo nezletilí (Aktuálně.cz)

Nový příspěvek od Fx100d »

A co s tím chceš dělat?
Pedofilie mi něco vzala, ale mnohem více dala. To, co mi vzala, bez toho se obejdu. To, co mi dala, už bych nikdy nechtěl ztratit.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6498
Dal: 1620 poděkování
Dostal: 3529 poděkování

Re: Neobvyklou sexuální preferenci má 31 procent Čechů. Vzrušuje je násilí nebo nezletilí (Aktuálně.cz)

Nový příspěvek od Kasz »

Jde jedině napsat do ČTK.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Pavel1
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 4
ve věku do: 14
Kontakt: mail: [email protected]
Whatsapp : ‪+420 605 779 951‬
Session id : 0554caf41c3a21f6d6ea3664cd66e2d654a44858d07705bab1e0a485d6e21f611b
Instagram : https://www.instagram.com/bl258639?igsh ... _source=qr
FB : https://www.facebook.com/share/b3nGJXpd ... tid=LQQJ4d
Výkřik do tmy: Miluju dětský smích
Příspěvky: 170
Dal: 586 poděkování
Dostal: 71 poděkování

Re: Neobvyklou sexuální preferenci má 31 procent Čechů. Vzrušuje je násilí nebo nezletilí (Aktuálně.cz)

Nový příspěvek od Pavel1 »

Cykle02 píše: neděle 18. 6. 2023, 11:01:38 To se nikdo nepozastavuje nad tím, že ČTK vypustila zmínku o ČEPEKu?
A článek od NÚDZ , kde je čepek zmíněn , je už celý smazaný
Uživatelský avatar
Fx100d
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: yeelow (10.05.2010 22:04): njn, ty jsi ten dentální úchyl :D
Příspěvky: 1066
Dal: 393 poděkování
Dostal: 725 poděkování

Re: Neobvyklou sexuální preferenci má 31 procent Čechů. Vzrušuje je násilí nebo nezletilí (Aktuálně.cz)

Nový příspěvek od Fx100d »

Pavel1 píše: neděle 18. 6. 2023, 15:44:05
Cykle02 píše: neděle 18. 6. 2023, 11:01:38 To se nikdo nepozastavuje nad tím, že ČTK vypustila zmínku o ČEPEKu?
A článek od NÚDZ , kde je čepek zmíněn , je už celý smazaný
Není smazaný, jen změnil adresu https://www.nudz.cz/pro-media/tiskove-zpravy/unikatni-projekt-parafilik-ctyri-roky-pomahal-cechum-s-odlisnymi-sexualnimi-preferencemi-1
Pedofilie mi něco vzala, ale mnohem více dala. To, co mi vzala, bez toho se obejdu. To, co mi dala, už bych nikdy nechtěl ztratit.