Podpořte povědomí o pedofilech a pedofilii vyplněním dotazníku k diplomové práci studentky Policejní akademie ČR → https://pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?t=9647

Mediální obraz sexuálního zneužívání dětí v českém televizním zpravodajství (Anna Vopravilová, Bakalářská práce, 2017)

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3454
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1505 poděkování

Mediální obraz sexuálního zneužívání dětí v českém televizním zpravodajství (Anna Vopravilová, Bakalářská práce, 2017)

Nový příspěvek od Cykle02 »


UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Praha 2017


Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem sexuálního zneužívání dětí v českém televizním zpravodajství. Práce seznamuje s problematikou tohoto závažného společenského problému, usazuje téma do kontextu sociálních věd, představuje pachatele, oběti a následky zneužití. Mediální stránka práce se zabývá možnými vlivy zpráv o sexuálním zneužívání dětí na společnost a taktéž seznamuje s televizním zpravodajstvím.

Pro výzkum byla využita kvantitativní obsahová analýza. Do výzkumného vzorku byly zařazeny tři nejsledovanější televizní stanice v České republice – ČT1, Nova a Prima. Přepisy zpráv týkající se tématu sexuálního zneužívání byly s pomocí databáze Newton Media SEARCH sledovány od začátku roku 2010 do konce roku 2015. Časový úsek byl zvolen z důvodu aktuálnosti a také dostatečného vzorku zpráv. Následně byly vybrány tři rozsáhlejší kauzy, které se týkaly organizací, jež byly zároveň zřízeny pro ochranu a pomoc dětem (skautský oddíl, televize BBC, katolická církev). Aféry byly detailněji představeny, data týkající se zpráv byla zanalyzována, následně interpretována a porovnávána. Cílem analýzy bylo zjistit, zda jsou diváci zpráv o sexuálním zneužívání dostatečně informováni o problematice, jestli mohou informace ze zpráv formovat názor společnosti a zda ve zprávách panuje tabu, či stereotypizace.

Klíčová slova

sexuální zneužívání dětí, pedofilie, CSA, sexuální deviace, televizní zpravodajství, vliv
médií, mediální obraz

Obsah
1
ÚVOD ... 2
1. Zařazení sexuálního zneužívání dětí do kontextu společenských věd ... 3
1.1 Sociální řád, sociální norma, socializace ... 3
1.2 Sociální deviace vs. sociální patologie, sociální sankce a kontrola ... 5
2. Sexuální zneužívání dětí ... 7
3. Pachatelé sexuálního zneužívání dětí ... 8
4. Oběti sexuálního zneužívání dětí ... 10
5. Předpokládaný vliv zpráv o sexuálním zneužívání dětí na společnost ... 15
6. Televizní zpravodajství. 16
6.1 Televizní zpravodajství na ČT 1 ... 17
6.2 Televizní zpravodajství na Nově ... 18
6.3 Televizní zpravodajství na Primě ... 19
7. Metodologie ... 20
7.1 Kvantitativní obsahová analýza ... 19
8. Kauza č. 1 – sexuální zneužívání dětí ve skautském oddíle ... 22
8.1 Interpretace tabulky č. 2 – sexuální zneužívání dětí ve skautském oddíle ... 23
8.2 Interpretace tabulky č. 2.1 – sexuální zneužívání dětí ve skautském oddíle ... .25
9. Kauza č. 2 – sexuální zneužívání dětí moderátorem BBC ... 26
9.1 Interpretace tabulky č. 3 – sexuální zneužívání dětí moderátorem BBC ... 27
9.2 Interpretace tabulky č. 3.1 – sexuální zneužívání dětí moderátorem BBC ... 31
10. Kauza č. 3 – sexuální zneužívání dětí v katolické církvi ... 32
10.1 Interpretace tabulky č. 4 – sexuální zneužívání dětí v katolické církvi ... 33
10.2 Interpretace tabulky č. 4.1 – sexuální zneužívání dětí v katolické církvi ... 38
11. Porovnání výsledků z tabulky č. 1 ... 39
12. Porovnání kauz ... 42
ZÁVĚR ... 45
SUMMARY ... 46
POUŽITÁ LITERATURA ... 47
SEZNAM PŘÍLOH ... 49
PŘÍLOHY

Úvod

Téma sexuálního zneužívání dětí bylo pro práci vybráno především z důvodu důležitosti a závažnosti tohoto problému. Sexuální zneužívání dětí vede u oběti k silné traumatizaci, ovlivnění vývoje a má rovněž dlouhodobý dopad na fyzickou a psychickou stránku osobnosti. Problematika sexuálního zneužívání dětí by měla být věcí veřejnou a pravidelně nastolovanou, v čemž mohou média sehrát významnou úlohu. Informovanost společnosti o tématu je podstatná nejen pro odhalování trestných činů a potrestání pachatele, ale i z důvodu pomoci obětem a blízkým.

Při seznamování se s tématy týkajících se intimního života a tedy i se samotným sexuálním zneužíváním dětí hrají velkou roli rodiče, blízcí, vrstevníci, škola, další autority, ale taktéž masová média. Díky informacím z médií můžeme získat obecné povědomí o problematice sexuálního zneužívání dětí, o jeho obětech, pachatelích a řešení těchto situací. Pro analýzu použitou v práci bylo vybráno televizní zpravodajství, které je stále pro mnohé hlavním zdrojem informací v naší společnosti. Přináší nám komplexnější obraz události nežli například rozhlas či tištěná média. V posledních letech se stalo oblíbeným rovněž internetové zpravodajství, avšak mezi starší generací lze najít značnou část jedinců, která tyto nové technologie neumí, případně nechce používat.

Hlavním cílem práce je zjistit, zda je informovanost o tématu dostatečná, zda mohou tyto zprávy formovat názor publika, jaký mohou mít na diváky vliv a je-li znatelná určitá stereotypizace či tabuizace sexuálního zneužívání dětí. Na základě zvolených parametrů budou ve třech vybraných kauzách zjištěny tyto informace: data zpráv, televizní stanice, pořadí zprávy, v jakou část dne byla zpráva prezentována, zda je sexuální zneužívání dětí hlavním tématem, je-li zveřejněna identita pachatele a oběti, jestli je specifikován počet zneužitých, jejich pohlaví a forma sexuálního zneužívání, nebo místa, kde se zneužívání dělo a nejčastější slova užívaná ve zprávách. Úkolem práce je rovněž porovnat aféry mezi sebou, zjistit podobnosti či naopak podstatné odlišnosti.

Výše zmíněné cíle byly splněny s využitím kvantitativní obsahové analýzy. Nejprve byly zmapovány zmínky o tématu ve zpravodajství hlavních českých televizních stanic (ČT1, Nova, Prima) v období od začátku roku 2010 do konce roku 2015. Tento časový úsek byl vybrán z důvodu dostatečného množství dat a rovněž 3 vzhledem ke své aktuálnosti. Provedenou analýzou byl získán přehled o konkrétních událostech zveřejněných ve sledovaném období. Následně byly vybrány tři rozsáhlejší aféry z různých organizací (skautský oddíl, televizní stanice BBC, katolická církev), které by měly z principu svého založení dětem pomáhat a být jejich ochránci.

Výsledná práce se od teze, předpokládaného postupu při zpracování kvantitativní obsahové analýzy a obsahu liší. Důvody jiného pojetí práce byly: detailnější seznámení se s tématem, stanovení odlišných priorit, ale především velmi náhlá a nečekaná změna vedoucího práce. S novým vedoucím práce byl dohodnut jiný postup, který byl pro zpracování téma sexuálního zneužívání dětí vhodnější a zajímavější, než byla původní představa. V předběžném obsahu práce byly uvedeny jiné kapitoly a knihy, které byly vyřazeny z důvodu nadbytečnosti a nedůležitosti ke konečné podobě tématu. Název práce byl rozšířen především pro zpřesnění tématu.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3454
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1505 poděkování

Re: Mediální obraz sexuálního zneužívání dětí v českém televizním zpravodajství (Anna Vopravilová, Bakalářská práce, 201

Nový příspěvek od Cykle02 »

Pdf str. 44 "Až s příchodem nového papeže Františka se pedofilie duchovních začala více řešit.".
Pdf str. 56 "Stereotypy ve zprávách ze sledovaného období nejsou zřetelné.", protože jím evidentně podléhá sama autorka práce.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 27
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 6101
Dal: 1312 poděkování
Dostal: 3077 poděkování

Re: Mediální obraz sexuálního zneužívání dětí v českém televizním zpravodajství (Anna Vopravilová, Bakalářská práce, 201

Nový příspěvek od Kasz »

Po letmém projití klíčových slov je vidět, že autorka příliš nerozlišuje mezi parafilií (deviací) a chováním, které je závadné. Příkladem buď věta "Mezi dotykovou formu zneužívání dětí je řazena také sexuální deviace s názvem frotérství, …" nebo "Papež se velmi často potýkal s otázkami týkajícími se zneužívání. Zřídka kdy se však k takovýmto tématům vyjadřoval. Až s příchodem nového papeže Františka se pedofilie duchovních začala více řešit. Papež označil zneužívání za satanismus ..."

Pak je v textu tento zajímavý údaj:

"U zneužití prepubertálních dětí bývají v 85 % případů pachatelé diagnostikováni jako pedofilní, avšak zneužití většinou probíhá bez větší agresivity a zřídka kdy dojde až k pohlavnímu styku (Weiss − kolektiv 2000 : 140)"

Tato informace skutečně je napsaná na str. 141 knihy Sexuální zneužívání - pachatelé a oběti v podkapitole Pachatelé pohlavního zneužívání dětí před pubertou, autorem příslušné kapitoly Forenzní posuzování pachatelů pohlavního zneužívání je Jaroslav Zvěřina. Nicméně v novějším vydání knihy Sexuální zneužívání dětí z roku 2005 se tento údaj nevyskytuje, na str. 186 v podkapitole 12.2 se stejným názvem, je uvedeno: "Je-li objektem pohlavního zneužívání prepubertální dítě, pak pachatelem může být pedofil."

Údaj 85 % je totiž v příkrém rozporu s jinými tvrzeními sexuologů, kteří uvádějí, že mezi pachateli pohlavního zneužívání dětí je asi 10 % pedofilů. Zřejmě to v novém vydání knihy někomu došlo, že ten údaj je zavádějící, proto byl v novějším vydání stejné knihy vypuštěn.
Československá pedofilní komunita – již 12 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3454
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1505 poděkování

Re: Mediální obraz sexuálního zneužívání dětí v českém televizním zpravodajství (Anna Vopravilová, Bakalářská práce, 201

Nový příspěvek od Cykle02 »

Piše že těch 85 % se týká u prepubertálních dětí, což by se dalo pochopit. Spíš to je nešikovy pokus rozdělení kategorií obětí pachatelů s pedofilií a těch nedeviantních. Jestli ty čísla jsou reálná ale netuším.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 27
Kontakt: [email protected]
Příspěvky: 6101
Dal: 1312 poděkování
Dostal: 3077 poděkování

Re: Mediální obraz sexuálního zneužívání dětí v českém televizním zpravodajství (Anna Vopravilová, Bakalářská práce, 201

Nový příspěvek od Kasz »

No právě v té novější publikaci procento uvedeno není. Hádám proto, že prostě to nebylo ničím podložené. I v "mém" článku sexuolog Brzek na dotaz redaktorky Nejezchlebové uvedl:

Petr Weiss uvádí, že devět z deseti sexuálních zneužití dítěte nemá na svědomí pedofil...
Jsou to jeho odhady, ale bude to tak. Naprostá většina lidí, které znalecky posuzujeme, nejsou pedofilové. Z jejich strany jde o náhražkové chování. Bývají to lidé neukáznění, opilí, sexuálně neuspokojení... I malé děti často zneužijí nepedofilní otcové."


Zdroj: Zpověď MF DNES: Jsem pedofil a učím (iDnes.cz)
Československá pedofilní komunita – již 12 let s Vámi! ❤️💙