Nepřehlédněte dotazník k výzkumu studentek Univerzity Jana Ámose Komenského.

Vybrané otázky dětské pornografie - webinář (Alena Tibitanzlová, ROWAN LEGAL)

Diskuze o důležitých či zajímavých tématech, jež přímo nesouvisí s dětmi, pedofilií či reakcemi na články v médiích.
Uživatelský avatar
Cykle02
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 2727
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1232 poděkování

Vybrané otázky dětské pornografie - webinář (Alena Tibitanzlová, ROWAN LEGAL)

Nový příspěvek od Cykle02 »


SEMINář NEBUDE ZAZNAMENáVáN.

REGISTROVAT

Detaily semináře


Kdy Čtvrtek, listopad 25, 2021 · 4:00 PM
Prague (GMT 1:00)

O nás Cílem tohoto webináře je zejména poukázat na trestní odpovědnost spojenou s výrobou, ukládáním a rozesíláním intimních selfie fotografií a videí, na kterých jsou zobrazeny děti. V rámci výkladu nebude opomenuta ani v současné době rozšířená problematika související s virtuální dětskou pornografií a pornografií pořízenou bez vědomí oběti. Výklad jednotlivých rizikových chování bude demonstrován na modelových příkladech z aplikační praxe.

Cena Zdarma

Jazyk čeština

otevřený Všichni

Můžete jen poslouchat Nedostupný

JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D. · od roku 2019 advokátem · vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
Kancelář ROWAN LEGAL je výhradním členem za Českou republiku a Slovensko jedné z nejprestižnějších mezinárodních sítí advokátních kanceláří.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 1
ve věku do: 7
Kontakt: [email protected]
Wickr Me: MarekVolny
Výkřik do tmy: ❀ Život by byl šíleně nudný bez šíleně dlouhých příspěvků. ❀
Příspěvky: 1443
Dal: 906 poděkování
Dostal: 1781 poděkování

Re: Vybrané otázky dětské pornografie - webinář (Alena Tibitanzlová, ROWAN LEGAL)

Nový příspěvek od Marco Freeman »

Přednášky jsem se účastnil. Když mě něco z jejího výkladu zaujalo, udělal jsem si nějaké poznámky. Myslím, že by se někomu mohly hodit, proto je vkládám i sem. Jelikož se jedná o poznámky, nečekejte prosím žádný zcela koherentní text, ale spíše jen odrážky psané v rychlosti (byť jsem se je posléze snažil alespoň trochu upravit, aby byly čitelné a pochopitelné pro širší spektrum čtenářů). Pokud se účastnil někdo další a má dojem, že jsem něco nezaznamenal správně, klidně pište, upravím.

Poznámky nicméně nejsou úplným seznamem toho, co bylo na přednášce řečeno (to bych se asi upsal), ale jen těch informací, které mě v rámci výkladu JUDr. Aleny Tibitanzlové skutečně zaujaly. Též nejsou mými názory a jsou-li užita nějaká expresivnější vyjádření, jsou užita proto, neb jsem si je přepsal podobně, jak byly na přednášce řečeny.


OD KDY JE ČIN ŠÍŘENÍ DP DLE ODST. 4 § 192 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU
 • nejdříve ÚS pod tento odstavec zařadil případ s 163 adresáty, kterým bylo DP zasláno, v r. 2015 ÚS dovodil naplnění tohoto znaku, když bylo 77 individuálních různých adresátů; to ale neznamená, že pokud by byl počet menší, že by to tak nemohlo být zařazeno stejně, dle ÚS stačí, když bude adresátů několik desítek, teoreticky tedy i 20 adresátů dané pornografie
 • pokud pachatel jedná velmi závažně, tak i Ohrožení výchovy dítěte

PROBLEMATIKA SEXTINGU S NEZLETILÝMI OSOBAMI a MORÁLNÍ DILEMA O TRESTÁNÍ NEZLETILÝCH
 • pokud dospělá osoba má sexting s dítětem mladším 18 let, trestný čin dle § 191; konkrétní pachatel, kterého řešila, např. psal něco ve smyslu „… představ si, že jsi u mě, koukáme na film, dotknu se vlasů a nohou, mám chuť tě políbit, ty se necháš, líbám tě déle, ochutnávám tvé rty, jsem vzrušený, posadím si tě na sebe obkročmo…“ –> ačkoliv se to v praxi děje často, i touto formou lze trestný čin spáchat => z praxe ale platí, že pokud se toto dostane k policejnímu orgánu, vyřízení je takové, že ty věci jsou zpravidla odevzdány správnímu orgánu, aby byly rozhodovány jako přestupky, praxe na to reaguje rozumně
 • případ z praxe: 20letý kluk dostal podmínku, nejdřív mu 16letá slečna dobrovolně posílala nudes, později ji i naváděl a následně i vydíral – morální dilema, zda by i ona měla být potrestána? Ona je výrobce... (v tomto konkrétním případě se to ale neřešilo)
 • jiný případ z praxe: 16letá dívka chtěla získat 18letého, posílala mu ze své iniciativy intimní fotografie, odkryté pohl. orgány, chlapec to neopětoval, nelíbilo se mu to, nevnímal to pozitivně –> rozeslal to ale kamarádům, aby viděli, na co „ona se ho pokouší sbalit“; měla by i ona odpovídat za své jednání? Není „největším chudáčkem“, též se na tom podílela, sama to vyrobila
 • uložení trestu pro dívku by mohlo být na místě, neboť „exemplární potrestání by mohlo vést v budoucnu k tomu, že už se takové materiály nebudou vytvářet“, zájem společnosti je v tom udržet odsuzování DP ve společnosti, takže byť nemůže být trestně odpovědný ten, kohož má ustanovení chránit, v tomto případě jsou chráněné celospolečenské zájmy (tím, že se vyfotí, nerozhoduje jen sama o sobě, ale zasahuje též do celospolečenských zájmů) => a proto z formálního hlediska není vyloučeno, aby byla trestně stíhána i ona (v praxi k tomuto však docházet nebude)
 • u dětí mladších 15 let se oni nedopouštějí trestného činu, ale činu jinak trestného –> tato věc se musí odložit, protože osoba není trestně odpovědná, neb jí nebylo 15 let; mnozí proto uvažují o tom, že je třeba snižovat trestní odpovědnost – lidé ale opomíjejí, že přestože ta osoba nemůže být trestné odpovědna, lze i teď ukládat opatření dětem mladším 15 let, pokud je to potřeba
 • u dětí mladších 15 let se však řeší detaily toho činu, např. vědělo dítě, čeho se dopouští (že je to trestné)? Chápalo dítě charakter toho, co vytvořilo? Jedná se o skutečné společensky závažné jednání, aby bylo opatření potřeba?

IRELEVANCE SOUHLASU NEZLETILÉ PŘI POŘIZOVÁNÍ DP
 • jiný případ z praxe: tzv. "gonzo pornografie", jako kdyby celou sexuální scénu prožíval on sám, je to porno „z jeho pohledu“; muž 25 let se seznamoval s dívkami 15-17 let (jejich věk prokazatelně věděl), nahrával si průběh soulože z jeho pohledu, souhlas dívek přítomen
 • souhlas poškozených je v tomto případě zcela irelevantní, chráněny jsou nikoliv jen zájmy individuální, ale též i zájmy celospolečenské

PROBLEMATIKA VIRTUÁLNÍ DP
 • def.: „…taková pornografie, která nezobrazuje žádné skutečné dítě, ale jejich ústředním motivem je nereálné dítě vytvořené v kyberprostoru …“
 • pro ČR je to trestné, „osoba, která se jeví být dítětem“
 • směrnice EU říká, že DP je „jakýkoliv materiál, který zobrazuje dítě … osobu se vzhledem k dítěte … realistické obrázky dítěte či pohl. orgánů …“ => cílem EU je postihovat i virtuální
 • problematika toho, co už je porno: porno ale prvotně slouží „prvotně k sexuálním účelům“, co se týče aktů s nezletilými osobami, akty mohou vyvolat vzrušení, ale jejich prvotním účelem není sexuální vzrušení, ale umělecký nádech, i tak je možné, že „to někdo odstíhá“
 • Mohla by dostupnost virtuální pornografie snížit sexuální zneužívání dětí?
  • doc. Herczeg říká, že: „virtuální DP by mohla být pro řadu pedofilů alternativou…“ => snížení rizika, že to realizují –> ona s tím souhlasí
  • „pedofilové jsou chudáci, nemůžou vůbec nic, při nejhorším zneužijí dítě, při nejlepším si potajmu schovávají pornografii, kdyby byla virt. DP legální, mohli by využívat tu" –> virt. DP by mohla celé věci pomoci, to, že ji postihujeme, by mohlo být kontraproduktivní
  • Weiss: „i držení DP v klasické podobě je absurdní a to s tím, že v Dánsku bývala DP tolerována a počet sexuálního zneužití dětí poklesl" -> pedofilové se uspokojili u DP; též uvedl, že on sám zná řadu reakcí pedofilů, kterým držení DP stačilo k uspokojení potřeb
  • ona osobně si nemyslí, že by toto muselo být vždy trestně stíháno -> primární zájem má být ochrana dítěte (reálných dětí se virt. DP nedotýká), ochrana mravního vývoje dětí (ten s virt. DP příliš nesouvisí) a chráníme morální hodnoty spočívající v odsuzování DP (ale i tak by mělo jít o děti z masa a kostí, nikoliv o děti virtuální) => je proto, aby toto nebylo kriminalizováno


Položil jsem v rámci přednášky i následující dotaz: "Hezký večer. Je z ČR znám nějaký případ, kdy by byl někdo stíhán, či dokonce odsouzen za tvorbu či přechovávání virtuální dětské pornografie?"
Odpovědí mi bylo, že o žádném takovém případu ona sama neví, ale že na prezentaci spolupracovala ještě s jedním kolegou, tak se o tomto dotazu poradí či se na to dále podívá a dala by (mi) vědět. Při registraci k účasti jsem zadal svůj email, avšak si nejsem jistý, nakolik má ona sama přístup k těmto údajům, tudíž jí sám napíšu na email, jenž byl zmíněn v rámci konce přednášky, a otáži se, zda-li po přednášce neobdržela/nenašla nějaké bližší informace na toto téma. O její odpovědi budu ještě případně informovat.
Marco Freeman,
administrátor komunity ČEPEK

Kontakt: [email protected]
________

~ you can lead a horse to water, but you can't make him drink ~
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 5
ve věku do: 11
Příspěvky: 867
Dal: 1148 poděkování
Dostal: 464 poděkování

Re: Vybrané otázky dětské pornografie - webinář (Alena Tibitanzlová, ROWAN LEGAL)

Nový příspěvek od Dreamer »

Jsem rád, že české osobnosti z oboru nevnímají virtuální DP jako příliš problematickou. Bohužel politika a tlaky z USA a EU nejspíš zvítězí a s nějakou legislativní úlevou rozhodně nelze počítat.

Trestání dětí za sdílení vlastních nudes ve jménu celospolečenského zájmu považuju za naprosto absurdní. Ve jménu celospolečenských zájmů už ale bylo napácháno tolik zla, že sem tam zničený život nebo trauma nějakého dítěte kvůli celospolečenské fóbii z dětské sexuality asi není nic, s čím by se společnost s klidem nevypořádala.

Díky za výpisky.