NÁRODNÍ DNY PREVENCE (narodnidnyprevence.cz)

Vše, co se týká preventivního projektu Parafilik, jež koordinuje Národní ústav duševního zdraví.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 4251
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1801 poděkování

NÁRODNÍ DNY PREVENCE (narodnidnyprevence.cz)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Město Plzeň se stane v letošním roce pořadatelem 3. ročníku odborné konference
Národní dny prevence. Město Plzeň se rozhodlo pokračovat v této tradici a navázat tak s dalším ročníkem této odborné konference, za podpory Ministerstva vnitra ČR a Republikového výboru pro prevenci kriminality. Detaily programu i jména zúčastněných organizací z řad přednášejících i vystavovatelů budou průběžně doplňovány na těchto stránkách.


O dnech prevence

Konference zahrnuje příspěvky a aktuální informace nejen z oblasti prevence kriminality a bezpečnosti, ale také protidrogové prevence či prevence rizikového chování dětí a mládeže. Pro odbornou veřejnost je důležitá především z pohledu sdílení příkladů dobré praxe.


Kdy budou dny prevence

Národní dny prevence se uskuteční
6. a 7. října 2021

formou live streamingu, prezentací, videospotů, fotogalerií.

Účast na konferenci je zdarma.

Kde budou dny prevence

Národní dny prevence budou probíhat v unikátním virtuálním prostředí, tedy on-line, s využitím živých vstupů, live-streamingu a maximálního možného zapojení diváků – s možností interakce s řečníky i rozhovorů účastníků mezi sebou, prezentace vystavovatelů a hostů a dalšího.


PROGRAM

6. října 2021
► Ukázat spoiler


7. října 2021


09:00 – 9:15
Přihlašování účastníků konference

Hlavní sál

09:15 – 11:00
Téma: Kriminalita páchaná dětmi a na dětech

9:15 – 9:45
Aktuální trendy kriminality dětí a mládeže
PhDr. Kazimír Večerka, CSc., Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Ing. Kamila Lindauerová, odbor prevence kriminality MV ČR

9:45 – 10:00
Děti jako zvlášť zranitelné oběti
pplk. Mgr. Martina Petrovičová, Policejní prezidium ČR

10:00 – 10:15
Projekt Parafilik
Kateřina Klapilová, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví


10:15 – 10:30
Mezioborová spolupráce v oblasti práce s mládeží ohroženou kriminalitou – výstupy Týmů pro mládež v projektech Probační a mediační služby
Mgr. Karolína Petřeková, Probační a mediační služba ČR

10:30 – 10:50
Dobrá praxe – Systém včasné intervence pro praxi OSPOD a práci Týmu pro mládež + příklady konkrétních realizovaných opatření
Mgr. Kateřina Gagolová, OSPOD město Orlová
Mgr. Marta Konvičková, OSPOD MČ Praha 2

10:50 – 11:00
Současné výstupy pracovní skupiny k celorepublikovému rozšíření systému včasné intervence
Mgr. Kateřina Bělohlávková, odbor prevence kriminality MV ČR11:10 – 12:40

Téma: Představení vítězných projektů národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2021 – šikana a násilí mezi nezletilými (online i offline)

(řazení projektů je abecední)


11:10 – 11:40
MAJÁK – cesta bezpečí
Mgr., Bc. Sonia Sudimacová, Dětský úsvit, z.s.
Ing. Tereza Pásková, Krajský úřad Karlovarského kraje

11:40 – 12:10
Nenech to být
David Špunar, Nadační fond Nenech to být
Mgr. Pavla Tichá, Krajský úřad Jihomoravského kraje

12:10 – 12:40
Šikana
por. Mgr. Zdeňka Procházková, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje


12:40 – 13:00
Závěrečné slovo, ukončení konference

Sál 1

9:15 – 11:00
Téma: Ochrana měkkých cílů

9:15 – 9:45
Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů
Mgr. Veronika Roubíček Šternová, odbor bezpečnostní politiky MV ČR

9:45 – 10:10
Systém OMC z pohledu PČR
plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

10:10 – 10:30
Představení strategického dokumentu „Zajišťování ochrany měkkých cílů na období 2018 –2023“
Ing. Aleš Průša, MBA, odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně

10:30 – 11:00
Bezpečnostní audity škol a školských zařízení
Ing. Libor Sladký, Asociace bezpečná škola, z.s.


11:10 – 12:40
Téma: Prevence kriminality z pohledu PČR

11:10 – 11:40
Plnění strategických cílů a prioritní pilíře prevence – projekty Tvoje cesta v dopravě, Tvoje cesta onlinem, Tvoje cesta načisto
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, Policejní prezidium ČR
kpt. Mgr. Naděžda Buncová, Policejní prezidium ČR
kpt. Bc. Ondřej Penc, Policejní prezidium ČR

11:40 – 12:00
Specifika preventivních projektů pro seniory
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, Policejní prezidium ČR

12:00 – 12:20
Prevence majetkové kriminality
pplk. Mgr. Veronika Hodačová, Policejní prezidium ČR

12:20 – 12:40
Vzdělávání policistů preventistů
pplk. Mgr. Veronika Hodačová, Policejní prezidium ČRSál 2

9:15 – 11:00
Téma: Příklady dobré praxe z krajů a měst

9:15 – 9:35
Dohledová služba ve škole
Ing. Tereza Pásková, Krajský úřad Karlovarského kraje

9:35 – 9:55
Spolupráce preventistů městských policií v Karlovarském kraji
Mgr. Kamila Hofmanová, Městská policie Karlovy Vary

9:55 – 10:15
Prevence kriminality a protidrogová prevence v Plzeňském kraji; Realizace krajského projektu prevence kriminality Daleko hleď
Ing. Pavlína Kučerová, Krajský úřad Plzeňského kraje
Mgr. Tereza Králová, Člověk v tísni, o.p.s.

10:15 – 10:35
Hurá na výlet!
Tomáš Martínek, Spolek Hurá na výlet!

10:35 – 11:00
Kontrolovaná konzumace alkoholu v prostředí nízkoprahové služby
Mgr. Petr Blažek, Společnost Podané ruce o.p.s.


11:10 – 12:40
Téma: Primární prevence rizikového chování dětí a mladistvých

11:10 – 11:30
Ohlédnutí za dobou covidovou
Mgr. Jana Havlíková, odbor základního vzdělávání a mládeže MŠMT ČR

11:30 – 11:50
Představení Koordinační skupiny primární prevence Plzeňského kraje
Mgr. Martina Vlčková, Pedagogicko psychologická poradna Plzeň
Bc. Hana Dadučová, DiS., Krajský úřad Plzeňského kraje

11:50 – 12:10
Trávení času na internetu, sociálních sítích a online hrách v době distanční výuky – představení výstupů z workshopů a prezentace poznatků z dotazníkového šetření
Mgr. Petra Veselá, Pedagogicko psychologická poradna Plzeň

12:10 – 12:40
Praxe Linky bezpečí – prevence a krizová intervence
Mgr. Kateřina Lišková, Linka bezpečí, z.s.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?