Podpořte povědomí o pedofilech a pedofilii vyplněním dotazníku k diplomové práci studentky Policejní akademie ČR → https://pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?t=9647

Je pedofilie sexuální orientace?

Diskuze o problematice pedofilie a pedofilů.
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Příspěvky: 1084
Dal: 1380 poděkování
Dostal: 581 poděkování

Je pedofilie sexuální orientace?

Nový příspěvek od Dreamer »

Nedávno jsem objevil A MAPs Journey Podcast, do kterého si MAP (Minor Attracted Person) Elliott zve různé hosty, aby s nimi diskutoval všechno možné okolo pedofilie. Moc hezky se to poslouchá - slyšet další lidi, kteří prožívají stejné nebo podobné strasti jako vy, má prostě něco do sebe.

Do čtvrté epizody druhé sezóny si Elliott pozval Crystal L. Mundy z University of British Columbia, aby si povídali o jejím nedávném výzkumu k disertační práci, jehož cílem bylo pomocí skutečných dat od pedofilů buď podpořit nebo vyvrátit myšlenku Michael C. Seta na konceptualizaci pedofilie jako sexuální oritentace, se kterou přišel v roce 2012 publikováním krátkého vědeckého článku. O samotném výzkumu se nakonec v podcastu až tak moc nemluvilo, ale rozhovor to je skvělý a pokud umíte anglicky, tak ho vřele doporučuji.
► Ukázat spoiler
Při poslechu podcastu mě napadlo, že by nebylo špatné mít tu v češtině ten původní článek od M. Seta, případně doplněný tím novým výzkumem od C. Mundy. Původní článek sice reflektuje stav kanadské sexuologie před deseti lety (od té doby se už trochu posunuli), ale je to od významného sexuologa a myslím že stojí za přečtení i dnes. Zkusím to nějak přeložit a postnout...
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Příspěvky: 1084
Dal: 1380 poděkování
Dostal: 581 poděkování

Re: Je pedofilie sexuální orientace?

Nový příspěvek od Dreamer »

Je pedofilie sexuální orientace?

Michael C. Seto
Publikováno online: leden 2012
Amatérský překlad (DeepL)

Abstrakt

V tomto článku se zabývám otázkou, zda lze pedofilii u mužů chápat jako sexuální orientaci, a důsledky takového uvažování pro vědecký výzkum, klinickou praxi a veřejnou politiku. Nejprve definuji pedofilii a sexuální orientaci a poté srovnávám pedofilii (jako potenciální sexuální orientaci s ohledem na věk) se sexuálními orientacemi s ohledem na pohlaví (heterosexualita, bisexualita a homosexualita), a to na základě věku nástupu, korelace se sexuálním a romantickým chováním a stability v čase. Na závěr uvádím poznámky o možných sociálních a právních důsledcích konceptualizace pedofilie jako určitého typu sexuální orientace u mužů.


Úvod

Proč je tato otázka - zda je pedofilie sexuální orientací - důležitá? Zodpovězení otázky, zda je pedofilie u mužů věkovou sexuální orientací (nebo sexuální orientací s ohledem na věk), má důsledky pro vědu, klinickou praxi a veřejnou politiku. Ve svém komentáři se zaměřím na muže, protože většina známých pedofilů jsou muži a budu se opírat o výzkumy zahrnující mužské účastníky. Zdá se, že pedofilie je mezi ženami vzácná, a pohlavní rozdíly v sexuálních reakcích a chování naznačují, že se pedofilie může u žen projevovat odlišně (Chivers, Seto, & Blanchard, 2007; Diamond, 2008; Seto, 2008).

Ve vědě odpověď ovlivňuje výzkumné otázky týkající se etiologie a vývoje sexuálních zájmů podle věku. Sexuální pohlavní orientace (heterosexuální nebo neheterosexuální preference) je obvykle prožívána jako něco, co člověk o sobě začíná objevovat v rané pubertě, a nikoli jako něco, co získává v důsledku vývojových procesů nebo procesů prostředí. Stále více výzkumů odhaluje, že prenatální faktory (např. jak naznačuje efekt pořadí narození u bratrského páru a větší ne-pravorukost) ovlivňují sexuální pohlavní orientaci, a zjišťují neuroanatomické a další biologické koreláty (Mustanski, Chivers, & Bailey, 2002; Wilson & Rahman, 2005). Nedávný výzkum naznačuje některé zajímavé podobnosti a rozdíly v neurobiologických korelátech pedofilie (viz Cantor, předloženo). Pro klinickou praxi tato odpověď utváří naše hypotézy a přístupy k hodnocení, prognóze a léčbě. Na sexuální orientaci se často pohlíží jako na vrozenou; lze ji hodnotit pomocí sebeposuzování, reakčního času a genitální odezvy; a reorientační terapie u homosexuálních mužů nefungovala, což naznačuje, že intervence mohou být schopny změnit vzorce sexuálního vzrušení nebo dokonce chování, aniž by se přitom změnily základní preference (Drescher & Zucker, 2006). A konečně pro veřejnou politiku je možná nejkontroverznější, že odpověď může ovlivnit společenské vnímání a může mít důsledky pro trestní a občanské právo. Antidiskriminační zákony a směrnice odkazují na sexuální orientaci, ale s implicitním pochopením, že se jedná o sexuální orientaci podle pohlaví. Co by se ale mohlo stát, kdyby se definice sexuální orientace rozšířila o věkové sexuální preference, jako je pedofilie?


Definice

Než se budeme zabývat důkazy týkajícími se pedofilie jako sexuální orientace, je důležité definovat pojmy. Za prvé, pedofilii lze definovat jako sexuální přitažlivost k prepubertálním dětem, o níž svědčí trvalé a opakující se sexuální myšlenky, fantazie, nutkání, vzrušení nebo chování ("nebo" proto, že diagnóza může být stanovena i pouze na základě myšlenek a nutkání). (1) Prevalence pedofilie (na základě diagnózy, objektivního testování nebo sebehodnocení) ve vzorcích pachatelů trestných činů souvisejících s dětskou pornografií nebo sexuálních trestných činů s dětskými oběťmi je mnohem vyšší ( 50-65 % ), než by mohla být v běžné populaci (Seto, 2008; Seto, Cantor, & Blanchard, 2006). Ačkoli rozsáhlé epidemiologické údaje nejsou k dispozici, Seto (2008) přezkoumal řadu studií a předpokládá, že nereprezentativní vzorky ukazují na horní hranici prevalence 5 % u mužů. Například anonymní průzkumy zjistily, že 3-4 % mužů ve vysokoškolském (studentském) věku přiznávají, že měli sexuální kontakt s prepubertální dívkou (Ahlers et al., 2011; Smith, 1994); Fromuth, Burkhart a Jones (1991) specifikovali, že respondentům bylo v době sexuálního kontaktu 16 let nebo více, což vylučuje kontakty s vrstevníky. Jako další příklad lze uvést Briereho a Runtze (1989), kteří zjistili, že 5 % respondentů masturbovalo při sexuálních fantaziích o dětech (věk nebyl specifikován). Ne všichni tito muži však byli pedofilové, protože výzkumníci se neptali na trvalost nebo intenzitu.

Za druhé, sexuální orientaci mužů lze definovat jako směr(y) sexuálních myšlenek, fantazií, nutkání, vzrušení a chování mužů; Oxfordský slovník angličtiny (2011) definuje orientaci jako "relativní postavení nebo směr něčeho". Lidé jsou s pojmem sexuální orientace nejčastěji obeznámeni v souvislosti s pohlavím: Heterosexuální jedinci se orientují především na osoby opačného pohlaví, homosexuální jedinci se orientují především na osoby stejného pohlaví a bisexuální jedince přitahují jak muži, tak ženy. Pro sebeidentifikaci se používají i jiná označení (např. "queer", "gay"); tato označení sebeidentifikace se překrývají s homosexuální a heterosexuální orientací mužů, ale nejedná se o stejné konstrukty. V definici sexuální orientace jsem záměrně použil spojku "a", protože tyto různé projevy sexuálního zájmu jsou u mužů obvykle koherentní. Je velmi neobvyklé, aby měl muž sexuální myšlenky, fantazie a touhy například o jiných mužích, ale aby byl nejvíce sexuálně vzrušený a provozoval sexuální aktivity se ženami. Ačkoli homosexuální muž může navazovat heterosexuální vztahy a dokonce se oženit se ženou kvůli předsudkům a sociálně-právním omezením vůči vztahům mezi osobami stejného pohlaví, výše uvedený pohled na sexuální orientaci by přesto předvídal, že velká část jeho sexuality se bude stále týkat mužů (např. sexuální fantazie o mužích, sledování pornografie zobrazující muže, mimomanželské styky s muži) (viz Beckstead, submitted).


Aspekty sexuální orientace

V následující části se velmi stručně vyjádřím k pohlavní sexuální orientaci s ohledem na věk nástupu, korelaci se sexuálním a romantickým chováním a stabilitu v čase, abych vytvořil základ pro srovnání s pedofilií jako potenciální věkovou sexuální orientací.

Věk nástupu

Uvědomění si vlastní sexuální pohlavní orientace se obvykle objevuje před nástupem puberty a lze ho popsat jako proces objevování, přičemž uvědomění si sexuálního zájmu o muže nebo ženy předchází sexuálnímu chování nebo sebeidentifikaci (McClintock & Herdt, 1996; Remafedi, Resnick, Blum, & Harris, 1992; Savin-Williams & Diamond, 2000).

Sexuální a romantické chování

Mezi muži existuje velký rozdíl v sexuální historii a výběru romantických partnerů u sebeidentifikovaných heterosexuálních a homosexuálních mužů. Konkrétně, u homosexuálních mužů je mnohem pravděpodobnější, že měli partnery stejného pohlaví, zejména pokud nejsou omezováni společenskými a právními překážkami; rozdíl mezi heterosexuálními a homosexuálními muži je menší, když mluvíme o ženských partnerkách (Chandra, Mosher, Copen, & Sionean, 2011).

Stabilita v čase

Mužská sexuální pohlavní orientace je obvykle považována za stabilní v čase a situacích, ačkoli to není požadováno přímo v definici (a nezdá se, že by totéž platilo pro ženskou sexuální pohlavní orientaci) (viz Diamond, 2008). Snahy o změnu mužské sexuální pohlavní orientace trvale selhávají; ačkoli k dočasným změnám sexuálního vzrušení může dojít prostřednictvím technik behaviorálního podmiňování, pravděpodobně zvýšením dobrovolné kontroly nad sexuálním vzrušením (viz Conrade & Wincze, 1976), neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že by se sexuální myšlenky, fantazie, nutkání, vzrušení a chování dlouhodobě měnily (ačkoli probíhá debata o "reorientačních" nebo "konverzních" terapiích, které mají změnit homosexuální orientaci na heterosexuální; viz Beckstead, předloženo; Drescher & Zucker, 2006). Zaměříme-li se na heterosexualitu, neexistují žádné důkazy o tom, že by heterosexuální jedinci v průběhu času měnili svou orientaci tak, že by se muž s rozsáhlou historií sexuálních interakcí zahrnujících ženy a dlouhodobým manželstvím následně stal sexuálně (nebo romanticky) přitahován jiným mužem.


Je pedofilie sexuální orientace?

Podle výše uvedené definice sexuální orientace - a většiny běžných definic sexuální orientace - lze pedofilii považovat za sexuální věkovou orientaci na základě omezenějších dostupných důkazů týkajících se věku jejího nástupu, asociací se sexuálním a romantickým chováním a stability v čase. Ačkoli v některých ohledech existují jisté rozdíly, ve vědecké literatuře o pedofilii lze nalézt i velmi nápadné podobnosti.

Věk nástupu

Sebehodnocení je vzhledem ke stigmatizaci spojené s pedofilií méně přímočaré než u heterosexuálních (nebo dokonce homosexuálních, v současném výzkumu v severoamerických a západoevropských zemích) respondentů, ale někteří jedinci přiznávají časný nástup sexuálního zájmu o děti, který předchází sexuálnímu chování zahrnujícímu děti nebo sebeidentifikaci jako pedofila. Například některé studie identifikovaných pachatelů zjistily, že významná menšina přiznala počátek sexuálního zájmu o děti před dosažením dospělosti (Abel et al., 1987; Freund & Kuban, 1993; Marshall, Barbaree, & Eccles, 1991). Dandescu a Wolfe (2003) zjistili, že dvě třetiny jejich vzorku pachatelů sexuálních trestných činů s dětskými oběťmi uvedly, že před spácháním prvního trestného činu měly "deviantní sexuální fantazie". Čtvrtina z malého vzorku Bernardových (1985) sebeidentifikovaných pedofilů si byla vědoma svého sexuálního zájmu o děti před dosažením věku 15 let. Memoáry a kazuistiky rovněž naznačují brzký věk nástupu (Li, 1991). Stejně jako v případě neheterosexuálních pohlavních orientací se někteří jedinci rozhodnou odhalit svou pedofilní orientaci rodině a blízkým přátelům, což je však pravděpodobně ještě obtížnější proces kvůli mnohem větší stigmatizaci spojené se sexuální přitažlivostí k dětem. Empirických informací o sebeidentifikaci, odhalování a kvalitě života pedofilních jedinců je však málo.

Sexuální a romantické chování

Pedofilie je spojena se sexuálním chováním zahrnujícím děti. Některé studie zjistily, že někteří pedofilní sexuální delikventi (zejména ti, kteří si vybírají nepříbuzné chlapce) dosahují vyššího skóre v ukazatelích emoční kongruence s dětmi než ostatní sexuální delikventi (Underhill, Wakeling, Mann, & Webster, 2008; Wilson, 1999). Finkelhor (1984) definoval emoční kongruenci s dětmi jako míru, do jaké sex s dítětem naplňuje emoční potřeby. Emocionální kongruence může také zahrnovat míru, do jaké někdo preferuje společnost dětí, má rád aktivity zaměřené na děti a má pocit, že jeho emocionální a intimní potřeby mohou být uspokojeny dětmi (Wilson, 1999). Někteří pedofilové nevyhledávají pouze sexuální kontakty s dětmi, ale hledají s nimi i romantické vztahy. Li (1991) například provedl rozhovor s 27 pedofily a zjistil, že mnozí z nich charakterizovali své kontakty s dětmi jako součást láskyplných vztahů. Wilson a Cox (1983) provedli rozhovor se 77 členy Paedophile Information Exchange ve Velké Británii a zjistili, že více respondentů charakterizovalo své vztahy s dětmi jako láskyplné, milující, intimní a "blízké" (n=25) než jako genitálně orientované (n=18). Někteří respondenti tvrdili, že jejich vztahy s dětmi byly platonické, což naznačuje, že sexuální přitažlivost nebyla primární motivací. Jiní jedinci nemusí mít sexuální kontakty s dětmi, ale budou si prohlížet nahé nebo sexuálně explicitní obrázky dětí (Neutze, Seto, Schaefer, Mundt, & Beier, 2011; Riegel, 2004; Seto et al., 2006). Existuje jen málo dalších výzkumů, které by zkoumaly emocionální aspekty kontaktů dospělých s dětmi z pohledu dospělých.

Stabilita v čase

Pedofilie má podle názoru mnoha výzkumníků a kliniků celoživotní průběh. Přinejmenším u některých jedinců je objevena v raném dospívání a sexuální zájem o děti lze zjistit již v adolescenci (Seto, Lalumie`re, & Blanchard, 2000; Seto, Murphy, Page, & Ennis, 2003); jednou zjištěná pedofilie může predikovat zjištěné sexuální chování zahrnující děti až o 40 let později (Hanson, Steffy, & Gauthier, 1993). Změny v sexuálním vzrušení vůči dětem lze provést pomocí technik behaviorálního podmiňování, ale následné studie neprokázaly, že by se tyto změny zobecnily mimo laboratoř nebo přetrvávaly dlouhodobě.

Někteří badatelé naznačují, že existují důkazy, že pedofilní preference se mohou změnit (viz Marshall, 2008). Například Marshall (1997) zkoumal změny sexuálního vzrušení vůči dětem před léčbou a po ní u skupiny 12 pachatelů, kteří při počátečním hodnocení vykazovali větší sexuální vzrušení vůči dětem než vůči dospělým, měli více dětských obětí a u nichž soudní psychiatr diagnostikoval pedofilii. Zjistil, že tato vybraná skupina pedofilních pachatelů vykazovala při hodnocení po léčbě nižší sexuální vzrušení vůči dětem než vůči dospělým, a to i přesto, že se léčba zaměřovala spíše na intimitu, vztahové dovednosti a sebeúctu než na úpravu vzorců sexuálního vzrušení. V současné době však není k dispozici dostatek longitudinálních dat, aby bylo možné vyvodit přesvědčivé závěry o dlouhodobé změně. Následný výzkum zjistil, že hodnocení sexuálního vzrušení před léčbou je lepším prediktorem sexuální recidivy než hodnocení po léčbě, což naznačuje, že jakékoli změny vzorců sexuálního vzrušení související s léčbou se časem rozptýlí (Harris, Quinsey, & Rice, 1991). Pohled na pedofilii jako na sexuální orientaci by naznačoval, že léčba bude účinnější, pokud se zaměří na dovednosti seberegulace (s cílem účinně zvládat pedofilní nutkání, myšlenky atd.) než na snahu změnit sexuální preference (Beckstead, submitted; Drescher & Zucker, 2006).


Modulární preference: Pohlavní a věková orientace

Nejsilnějším testem sexuální orientace je, koho by si člověk vybral v hypotetické situaci, kdy by mohl svobodně a bez negativních následků provozovat sex, když by mu byly předloženy alternativní možnosti: muž nebo žena, dospělý nebo dítě. Teleiofilní jedinci (abychom použili Blanchardem zavedený termín) by si vybrali fyzicky dospělé osoby a pedofilní jedinci předpubertální děti. Androfilní (homosexuální teleiofilní) muži by si vybírali jiné muže a gynefilní (heterosexuální teleiofilní) muži ženy. (2)

Sexuální věkovou a pohlavní orientaci lze u mužů považovat za disociovatelnou (viz obr. 1; Blanchard, 2010; také Quinsey & Lalumie`re, 1995, popsali systém mužských sexuálních preferencí, který by obsahoval různé mentální moduly zohledňující různé pohlavní a věkové signály). To, zda někoho sexuálně přitahují děti nebo dospělí, je částečně nezávislé na tom, zda ho sexuálně přitahují muži nebo ženy. Tyto dimenze nejsou zcela ortogonální, protože pedofilní jedinci méně rozlišují mezi chlapci a dívkami než teleiofilové mezi muži a ženami, což pravděpodobně odráží skutečnost, že chlapci a dívky se méně liší velikostí a tvarem těla než muži a ženy. Sekundární pohlavní vývoj (prsa, podpažní a pubické ochlupení, velikost a tvar vnějších genitálií) také poskytuje více vodítek k určení pohlaví při zkoumání dospělých.


Závěrečný komentář

V tomto krátkém článku jsem se zaměřil na vědecké a klinické důsledky konceptualizace pedofilie jako sexuální orientace. Jaké jsou však právní a sociální důsledky? Zejména, jaký dopad by mohla mít konceptualizace pedofilie jako sexuální věkové orientace, založená na empirických důkazech, podobná sexuální pohlavní orientaci, jako je heterosexualita nebo homosexualita? Existují například antidiskriminační zákony nebo politiky, které výslovně zmiňují "sexuální orientaci" jako důvod k odškodnění. Tvůrci těchto zákonů a politik měli jistě na mysli sexuální pohlavní orientaci, nikoli sexuální věkovou orientaci.

Zde je důležité zdůraznit, že tyto dvě orientace - pohlavní a věkovou - neztotožňuji. Homosexualita je i nadále různými způsoby negativně sankcionována, ale došlo ke společenským změnám, včetně zákonných práv na manželství nebo občanské svazky v Kanadě a několika dalších zemích, uznání výhod pro partnery stejného pohlaví a zahrnutí sexuální pohlavní orientace do antidiskriminačních politik a zákonů. Podle mého názoru jsou to známky pokroku: Jsem obecně proti diskriminaci a domnívám se, že vzájemně souhlasný sex mezi dospělými lidmi by neměl být předmětem právní ani jiné diskriminace. Pedofilie naproti tomu zahrnuje sex mezi dospělým a dítětem, které k němu není právně způsobilé. Existují zde značné asymetrie v kognitivních schopnostech, psychosexuálním vývoji a autonomii, které v sexuálních interakcích mezi dospělými se souhlasem obvykle nejsou přítomny. Nepovažoval bych za nijak zvlášť znepokojující, kdyby dospělí pedofilové obhajovali svobodu sexu s jinými dospělými pedofily. To ovšem nedělají a myslím si, že ve výrocích dospělých podporujících sex dospělých s dětmi je často zištný motiv. (3)

Vzhledem k obavám a strachu, který pedofilové v současné společnosti vyvolávají, je velmi nepravděpodobné, že by občané podporovali rozšíření zákonných a občanských práv na jiné sexuální orientace. Přesto je třeba tuto náročnou a složitou diskusi vést. Přijetí faktu, že pedofilie je sexuální orientace podobná heterosexualitě nebo homosexualitě, a nikoliv preference, kterou si člověk vybírá nebo se jí nějakým způsobem učí, může ovlivnit směr této diskuse. Je nepravděpodobné, že by pedofilie byla někdy akceptována, vzhledem k tomu, že její behaviorální projevy zahrnují sexuální zneužívání dětí, ale lze ji tolerovat, pokud není doprovázena trestnými činy? Vzhledem k současným převládajícím názorům na pedofilii a sexuální delikty vůči dětem se to může zdát přitažené za vlasy (viz Jenkins, 1998), ale existují příklady nizozemských a dalších evropských pedofilních skupin, které byly v 70. a 80. letech 20. století přinejmenším tolerovány (např. des Sables, 1976; O'Carroll, 1980; Pieterse, 1982; Rouweler-Wuts, 1976; viz také internetová fóra jako Girlchat a Boychat).

Naše snahy reagovat na pedofilii a související sociální problémy se sexuálním vykořisťováním dětí - prostřednictvím dětské pornografie, sexuální turistiky, prostituce mladistvých a sexuálního zneužívání dětí - vyžadují soucitnější a méně diskriminační přístup k pedofilům (viz Seto, 2008). V současné době jsou léčebné a podpůrné služby většinou dostupné osobám, které byly obviněny nebo odsouzeny za sexuální trestné činy proti dětem. Pro pedofily hledající pomoc je k dispozici jen málo zdrojů. Významnou výjimkou je projekt Dunkelfeld v Německu, který využíval kampaně v hromadných sdělovacích prostředcích k propagaci klinických služeb pro sebeidentifikované pedofily a hebefily hledající pomoc (Beier et al., 2009). Mnoho z těchto osob nebylo odhaleno úřady pro své pedohebefilní chování, přesto mnozí (ne všichni) přistupovali k dětské pornografii nebo měli sexuální kontakty s dětmi (Neutze et al., 2011). Další organizace, jako jsou B4UACT a Stop It Now! také poskytují poradenství a další služby pro osoby, které se samy identifikovaly jako pedofilní nebo hebefilní. Pedofilové se budou nadále skrývat, pokud budou nenáviděni a obáváni, což bude bránit snahám o lepší pochopení této sexuální orientace, a tím i o prevenci sexuálního zneužívání dětí.


Poděkování

Verze tohoto článku byla prezentována na semináři University of Lethbridge "The Puzzle of Sexual Orientation: What Is It and How Does It Work?", který se konal v Lethbridge, Alberta, Kanada, v červnu 2010. Nevyjadřuje stanoviska Královské ottawské zdravotnické skupiny ani žádné z univerzit, s nimiž jsem spojen. Rád bych poděkoval Jamesi Cantorovi, Meredith Chiversové, Grantu Harrisovi a Vernu Quinseymu za užitečné připomínky k dřívějším verzím tohoto článku.(1) Klinické definice obvykle požadují úzkost nebo újmu, má-li být pedofilie považována za duševní poruchu (např. DSM-IV-TR) (American Psychiatric Association, 2000), nikoli však MKN-10, která považuje za dostatečnou sexuální přitažlivost k prepubertálním dětem (World Health Organization, 1997). Do debaty o tom, zda pedofilie má, či nemá být klasifikována jako duševní porucha, se v tomto komentáři pouštět nebudu. Zájemce odkážu na prosincové číslo časopisu Archives of Sexual Behavior, kde jsou komentáře k této debatě (např. v Seto, 2002, kde tvrdím, že pedofilie by měla být duševní poruchou). Pro mé účely je při operacionalizaci pedofilie klíčovým hlediskem část definice týkající se sexuální přitažlivosti. V poslední době se vedou debaty o existenci hebefilie, sexuální věkové orientace pubescentů, tj. dětí, u nichž se začínají projevovat známky tělesné zralosti, jako je pučení prsou u dívek nebo změny na šourku a penisu u chlapců (Blanchard, 2010; Franklin, 2009; Seto, 2010). Pro jedince, které přitahují jak zralé, tak nezralé osoby, zatím neexistuje žádné slovo. DSM-IV-TR takové jedince označuje jako neexkluzivní pedofily, ale mohli bychom je také nazvat neexkluzivními teleiofily (American Psychiatric Association, 2000). Řecký kořen pro věk je aion, takže jedním ze slov, které by se dalo použít, je bi-aionický.

(2) Pořadí těchto přídavných jmen popisujících sexuální preference by se dalo snadno obrátit; například muž, kterého přitahují prepubertální dívky, by mohl být správně popsán buď jako "gynefilní pedofil", nebo jako "pedofilní gynefil" (za tento bod děkuji jednomu z anonymních recenzentů). Důležitou empirickou otázkou je, zda mají přednost sexuální preference pohlaví, nebo sexuální preference věku.

(3) Uvědomuji si, že dospělí mají více příležitostí promluvit a být vyslyšeni, přinejmenším jinými dospělými, ale nikdy jsem neslyšel (přímo ani nepřímo) dítě promluvit ve prospěch svého práva na sex s dospělým.Pokud nemůžete skousnout překlad, rád poskytnu článek v angličtině. Napište si do SZ.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3454
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1505 poděkování

Re: Je pedofilie sexuální orientace?

Nový příspěvek od Cykle02 »

Super *good*
Takže rozdíl mezi homo/hetero/bisexualitou a pedofilii je v tom, že homo/hetero/bisexualitu si člověk uvědomuje v pubertě, a pedofilii v období puberty *lol*
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?