Podpořte povědomí o pedofilech a pedofilii vyplněním dotazníku k diplomové práci studentky Policejní akademie ČR → https://pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?t=9647

K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3449
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1503 poděkování

K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Vše, co se kolem nás děje, funguje na bázi příčiny a důsledku. Pedofilní aféry v katolické církvi mohou být tedy zapříčiněny právě celibátem, čili striktním a celoplošným požadavkem zachovávání bezženství u všech duchovních.

Takové něco je však v jádru nezdravé, nesprávné a nepřirozené!

Je to neuvěřitelné, ale celibát v takovém pojetí, v jakém se uplatňuje v katolické církvi je něčím, co se protiví slovům samotného Ježíše Krista, který o problému bezženství řekl: „Jsou lidé neschopní manželství, protože se takoví narodili ze života matky, jiných takovými udělali lidé a jiní se takovými udělali sami pro království nebeské. Kdo to může pochopit, ať pochopí“.

Takto zaznamenal Kristova slova evangelista Matouš v kapitole nazvané: „Dobrovolná zdrženlivost“.

Už samotný název i celá kapitola hovoří více než jednoznačným způsobem o dobrovolnosti bezženství. Není v ní žádného striktního příkazu na zachovávání celibátu! Takové něco by Kristus, znalý Zákonů stvoření nemohl nikdy doporučit! Plošný příkaz dodržování celibátu je ve skutečnosti v rozporu s Vůlí Nejvyššího!

Pokud budeme v tomto směru dále pátrat v Novém zákoně, o problematice bezženství najdeme poměrně obsáhlé vyjádření v Pavlově prvním listu Korinťanům, a to v kapitole č.7.

Když si pozorně prostudujeme všechny Pavlovy rady a doporučení, opět v nich nikde nenajdeme požadavek striktního a celoplošného dodržování celibátu duchovních. Pokud bych měl udělat stručný výtah ve dvou větách, zněly by asi takto: Pokud chce někdo zůstat bez ženy může, protože pak bude mít více času věnovat se Pánovým věcem. Avšak ten, kdo se chce oženit, může tak učinit také a nijak tím nehřeší. A doplním to ještě citací z Pavlova dopisu, který se týká této problematiky: „Chtěl bych, aby byli všichni lidé tak jako já, jenže každý má svůj vlastní dar od Boha, jeden tak, druhý jinak“.

Tato doporučení nám byly darovány z Ducha a jejich skutečný význam a smysl můžeme proto plně pochopit pouze našim citem, našim hlubokým vnitřním vyciťováním. Pokud je ale uchopíme rozumem, který pochází z hmoty, nevyhnutelně musí dojít k jejich zkreslení. K stržení a nesprávnému pochopení jejich skutečného smyslu! A právě na základě takového, rozumově nesprávného uchopení vznikla kdysi mylná teze o nezbytnosti bezženství duchovních.

Ze slov Ježíše Krista i z Pavlových slov tedy ve skutečnosti vyplývá, že bezženství a celibát mohou být pouze na zásadě dobrovolnosti! Na základě individuální dobrovolnosti, pramenící z vyciťování takovéhoto směru vlastní, osobní životní cesty.

A nutno zvláště podotknout, že nikdy by nemělo jít o rozhodnutí trvalo závazného charakteru! Život totiž vždy přináší něco nové a nepředvídané, a člověk by měl v každé chvíli zůstat vnitřně svobodným na to, aby mohl měnit svá minulá rozhodnutí, která mohly být pro něj aktuální po určitou dobu, avšak která již v dané, konkrétní chvíli vnímá úplně jinak. Tímto způsobem by se určitě předešlo mnoha těžkým vnitřním zápasům, stravujícím duševní síly. Předešlo by se mnohému zbytečnému sebezapírání a nezdravé nepřirozenosti, přinášející jak fyzické, tak také duševní škody.

Pokud ale budou lidé z nějakých důvodů smýšlet jinak, musí se to nakonec obrátit proti ním. I kdyby to měla být samotná církev přesně tak, jak se to děje v současné době. Nikdo, a tedy ani církvi, se totiž nemohou svévolně stavět vůči Vůli Nejvyššího, aniž by si tím sami neuškodily.

V 16. století přinesl Martin Luther negaci a zrušení celibátu. Nebyla to snad jen nějaká jeho osobní iniciativa. Šlo zde o tlumočení požadavky shora – ze Světla, jejímž účelem mělo být všeobecné ozdravení křesťanství a jeho očištění od různých omylů. Pokud se totiž v jakékoliv oblasti života, a tedy také v křesťanství, nachází v jádru něco nezdravé a nesprávné, musí to v logickém důsledku postupně přinést pouze stále větší stupňování a gradování nesprávného.

Reálná fakta přitom svědčí o tom, že problém bezženství v katolické církvi není problémem principiálním, ale jde tu pouze o určitý specifický druh tradice. Důkazem toho je, že pod ochranná křídla katolické církve patří také církev řeckokatolická, jejíž duchovní se ženit mohou. Pokud by tedy otázka celibátu byla opravdu otázkou zásadní a principiální, nebylo by jednoduše podobné propojení vůbec možné. Jde tu vskutku pouze o záležitost katolické církevní tradice, která žel není v souladu se skutečnou Vůlí Nejvyššího, a proto by ji bylo třeba korigovat. Jinak totiž bude vždy nevyhnutelně docházet k tomu, že přirozený pud, nepřirozeným způsobem spoután příkazem celibátu, budou duchovní ventilovat jiným, nezdravým, nesprávným, ba až zvrhlým způsobem tak, jak tomu bylo v případě pedofilie. Celoplošný příkaz celibátu je jednoznačně v rozporu se Zákony stvoření! Je něčím, co stojí proti lidské přirozenosti! Je to nepřirozené!

Bude mít však katolická církev odvahu změnit to? Nebo si z nedostatku odvahy zvolí cestu setrvávání na svých nynějších pozicích? Cestu hájení vlastních, i když nesprávných tradic?

Závěr je tedy jednoznačný: Množící se zprávy o různých pedofilních kauzách nejsou do velké míry ničím jiným, než neblahým ovocem nepřirozeného rozporu katolických církevních tradic se skutečnou Vůlí Páně, která se nikdy nepříčí lidské přirozenosti!
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
podivin
Správce poradny
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 2
ve věku do: 40
Výkřik do tmy: Srdce plné lásky přetéká v slzách očima *** Když někoho miluješ, znamená pro tebe víc než ty sám a chceš pro něj jen to nejlepší, ikdyby to tobě mělo působit bolest *** Ikdyž jsou to "jen" děti, mají mou úctu a chovám se k nim slušně *** Moc, peníze ani sex nemůžou nahradit dětskou radost, smích a lásku. *** Čiň, co chceš, pokud nikomu neškodíš *** Každý čin se ti třikrát vrátí
Příspěvky: 1147
Dal: 1013 poděkování
Dostal: 542 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od podivin »

Tohle mě právě docela mate, občas jsou někteří duchovní ženatí a mají rodinu, např. v seriálu Mladý Sheldon (z USA) se jejich duchovní oženil, ale první žena mu utekla a pak si našel druhou ženu. Já vím, ono existuje spoustu různých náboženství, ale fascinuje mě to, že v jednom náboženství mohou duchovní mít rodinu a v jiném náboženství nesmí.
Je mi krásně smutno. Tequila chutná nejlíp se solí. Při sprchování není vidět pláč. S plným srdcem lásky žiji prázdné dny.
Now I know that I am a dreamer, Believing in a world that isn't there
You are my little something, It's like you came from nothing, And now you're everything to me
Život nemá tlačítko Restart - promrhané roky nelze vrátit a prožít znovu
Uživatelský avatar
Daniel
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: O každé dívence smýšlej, chovej se k ní a jednej s ní tak, jako by to byla tvoje milovaná dcera.
Příspěvky: 521
Dal: 569 poděkování
Dostal: 708 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od Daniel »

podivin píše: pátek 26. 3. 2021, 10:54:04 Já vím, ono existuje spoustu různých náboženství, ale fascinuje mě to, že v jednom náboženství mohou duchovní mít rodinu a v jiném náboženství nesmí.
Ono je to ještě složitější, představ si, že třeba v pravoslavné církvi se ženatý muž může stát knězem, ale kněz se nesmí oženit. Pokud se tedy někdo chce stát pravoslavným knězem a současně mít rodinu, pak se musí oženit ještě před vysvěcením a doufat, že mu manželka předčasně neumře nebo neuteče.
Všichni dospělí byli nejdříve dětmi. Ale málokdo se na to pamatuje.
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Uživatelský avatar
podivin
Správce poradny
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 2
ve věku do: 40
Výkřik do tmy: Srdce plné lásky přetéká v slzách očima *** Když někoho miluješ, znamená pro tebe víc než ty sám a chceš pro něj jen to nejlepší, ikdyby to tobě mělo působit bolest *** Ikdyž jsou to "jen" děti, mají mou úctu a chovám se k nim slušně *** Moc, peníze ani sex nemůžou nahradit dětskou radost, smích a lásku. *** Čiň, co chceš, pokud nikomu neškodíš *** Každý čin se ti třikrát vrátí
Příspěvky: 1147
Dal: 1013 poděkování
Dostal: 542 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od podivin »

Daniel píše: pátek 26. 3. 2021, 20:02:42
podivin píše: pátek 26. 3. 2021, 10:54:04 Já vím, ono existuje spoustu různých náboženství, ale fascinuje mě to, že v jednom náboženství mohou duchovní mít rodinu a v jiném náboženství nesmí.
Ono je to ještě složitější, představ si, že třeba v pravoslavné církvi se ženatý muž může stát knězem, ale kněz se nesmí oženit. Pokud se tedy někdo chce stát pravoslavným knězem a současně mít rodinu, pak se musí oženit ještě před vysvěcením a doufat, že mu manželka předčasně neumře nebo neuteče.
Tak na tohle dokážu říct jen "pro Boha" a "Ježíši Kriste" :D
Je mi krásně smutno. Tequila chutná nejlíp se solí. Při sprchování není vidět pláč. S plným srdcem lásky žiji prázdné dny.
Now I know that I am a dreamer, Believing in a world that isn't there
You are my little something, It's like you came from nothing, And now you're everything to me
Život nemá tlačítko Restart - promrhané roky nelze vrátit a prožít znovu
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 495 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od Jednorozec »

podivin píše: pátek 26. 3. 2021, 10:54:04 Tohle mě právě docela mate, občas jsou někteří duchovní ženatí a mají rodinu, např. v seriálu Mladý Sheldon (z USA) se jejich duchovní oženil, ale první žena mu utekla a pak si našel druhou ženu. Já vím, ono existuje spoustu různých náboženství, ale fascinuje mě to, že v jednom náboženství mohou duchovní mít rodinu a v jiném náboženství nesmí.
Tady nejde o náboženství jako takové ale o církev.

I v katolické církvi bylo kdysi normální že se kněží ale i biskupové ženili. Nicméně ve středověku (12 století) byl zaveden celibát od určitého postavení kněze. Dnes například může být ženatý "Jáhen" což je člověk který má mírně nižší pravomoci než klasický kněz je vysvěcený může třeba oddávat a da fakto dělá často to samé co klasický kněz. Důvod byl prostý tehdejší kněží měli děti které se snažili samozřejmě hmotně zabezpečit a činili tak na úkor církevního majetku (za vším hledej prachy) tímhle se tomu zabránilo (tedy ne úplně občas mají kněží děti i tam "neoficiálně").... Ve spoustě křesťanských církví je pak celibát dobrovolný nebo není praktikován vůbec. Jim je prostě ukradené co si schválili na nějakém koncilu katolíci..
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3449
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1503 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od Cykle02 »

Email autorovi:
Dobrý den. Vaše úvaha je samozřejmě logická a i odůvodněná. Ovšem jistě se shodneme, že pokud se má vyřešit nějaký problém, musí se taky nazvat pravým jménem. Ovšem i když Vy se snažíte řešení tohoto problému uvést jedním směrem, použitím špatné terminologie zároveň povzbuzujete k řešeni špatnému. Problém církve není pedofilie. Problém církve je sexuální zneužívání dětí, a pokud toto nebude zaznívat, místo řešení, jako třeba nabízíte Vy, bude pokračovat marný hon na čarodějnice. Pokud toto není téma, ve kterým jste zběhlý, tak mám pro Vás asi překvapující fakt, že většiny sexuálního zneužívání dětí se nedopouštějí pedofilové, a naopak takovéto vytváření stereotypu pedofila, coby nutně sexuálního agresora, pak pedofilně orientovaným lidem ztěžuje se se svojí orientací vyrovnat a stát se tak spořádanou součástí společnosti. Pokud byste si chtěl k tomu vyslechnout vyjádření odborníků sexuologů, moc hezky o tom mluví například pan doktor Weiss, nebo pan doktor Brichcín.

Cykle02, člen ČEPEK
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od Mato »

Nakoľko som pokrstený a praktizujúci kresťan katolík, asi by bolo fajn sa vyjadriť k článku a uviesť ho na pravú mieru :)

1. autor, ktorý písal tento článok, očividne je priveľmi málo informovaný, o čom celibát v Katolíckej cirkvi vlastne je. To ako by som písal kritiku o basebalovom zápase, hoci vôbec nie som fanúšikom basebalu a ani poriadne nepoznám pravidlá hry... Citáty z Biblie sú vytrhnuté z kontextu a autorom nepochopené :) autor predsa nemá poverenie ani vzdelanie na výklad biblických textov, takže jeho amatérske preklady akurát ukazujú na zaujatosť proti celibátu v Katolíckej cirkvi, nie hľadanie pravdy.

"Už samotný název i celá kapitola hovoří více než jednoznačným způsobem o dobrovolnosti bezženství. Není v ní žádného striktního příkazu na zachovávání celibátu! Takové něco by Kristus, znalý Zákonů stvoření nemohl nikdy doporučit! Plošný příkaz dodržování celibátu je ve skutečnosti v rozporu s Vůlí Nejvyššího!"
- prepáčte, ale to by si najprv musel autor naštudovať náuku Katolíckej cirkvi, ktorá sa opiera o DVE skutočnosti, a to BIBLIU a TRADÍCIU. Obe naraz, nie jedno alebo druhé, obe... Tradícia je veľmi dôležitá, pretože sa odovzdáva od prvých apoštolov, teda súčasníkov Krista a oni najlepšie vedeli, ako to Ježiš myslel.

2. Kandidáti na kňazstvo sa viac než 6 rokov pripravujú na túto úlohu pod špeciálnou formáciou... Nikto tesne pred svätením nezistí, že: "aha, ono je tu aj celibát?" Kandidáti dobre vedia, do čoho idú a sú na to pripravovaní. Prijímajú tento životný štýl dobrovoľne a z lásky k Bohu a veriacim, ku ktorým budú poslaní...

3. Vôbec by som nespájal sexuálnu neaktivitu so sexuálnym výbuchom, ktorý môže spôsobiť znásilnenie ženy či dieťaťa... je to hlúposť ako väčšina konšpiračných teórií o covide... Osobne poznám veľa kňazov a ani jeden z nich sexuálne "nevybuchol" a dokonca k tomu nemá ani sklony a vôbec potrebu. Autorove teórie sú nepodložené, opäť iba jeho názor, ktorý však stráca na autentickosti, pokiaľ ho číta človek, ktorý aspoň trošku problematike rozumie. Bohužiaľ, tí, ktorých táto problematika nezaujíma, mu to zrejme budú hltať aj s navijakom, čo je mi ľúto. Logika tam však žiadna nie je. Iba autorova dedukcia založená na vykonštruovanej pravdepodobnosti, ale to nie je logika :)

"Tato doporučení nám byly darovány z Ducha a jejich skutečný význam a smysl můžeme proto plně pochopit pouze našim citem, našim hlubokým vnitřním vyciťováním. Pokud je ale uchopíme rozumem, který pochází z hmoty, nevyhnutelně musí dojít k jejich zkreslení. K stržení a nesprávnému pochopení jejich skutečného smyslu! A právě na základě takového, rozumově nesprávného uchopení vznikla kdysi mylná teze o nezbytnosti bezženství duchovních."
-Ani toto tvrdenie nie je úplne správne pochopené. Veriaci sa riadia Duchom Svätým (duchovnom) a rozumom, ale tie veci si navzájom neodporujú. Autor iba nechápe ich prepojenie, ale to sa mu vôbec nevidím, lebo ako som spomínal, píše o veci, o ktorej naozaj nemá veľa naštudovaného.

4. Autor píše o pedofiloch v Katolíckej cirkvi, ale mal na mysli zrejme sexuálne zneužívanie... píše o tom, akoby to bol obrovský problém veľkých rozmerov, ale štatistiky ukazujú inak. V rámci Katolíckej cirkvi sa dopustilo zneužívania okolo 3-4% a to hovoríme o všetkých zasvätených (celibátnikoch) osobách... zatiaľ čo medzi nezasvätenými (tréneri, lekári, učitelia), ktorí žiadny celibát nemajú, je percento vyššie. Lenže o tom už sa tak mediálne nepíše a preto je jednoduchšie kopnúť si do Cirkvi, ako zisťovať si reálnu štatistiku. To, čo sa deje v Katolíckej cirkvi, čo je mi veľmi ľúto a nijak to nezľahčujem, je skutočne iba kvapka v mori, čo sa deje mimo Katolíckej cirkvi.

Takýto článok je subjektívny a nedá sa považovať za hodnoverný. Autor vôbec nie je doma v problematike a je to len jeho názor, ktorý síce môže mať, ale ten má každá babka na trhu a nezdieľa ho v blogu...
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 10
Příspěvky: 1082
Dal: 1380 poděkování
Dostal: 579 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od Dreamer »

Mato píše: pondělí 12. 4. 2021, 17:16:08 Bohužiaľ, tí, ktorých táto problematika nezaujíma, mu to zrejme budú hltať aj s navijakom, čo je mi ľúto.
Musím ti dát za pravdu. Ten text je sice i na mě až příliš prostý, ale nabízí snadné řešení problému. A to se lidem líbí. Taky mu to žeru :)
Mato píše: pondělí 12. 4. 2021, 17:16:08 V rámci Katolíckej cirkvi sa dopustilo zneužívania okolo 3-4% a to hovoríme o všetkých zasvätených (celibátnikoch) osobách... zatiaľ čo medzi nezasvätenými (tréneri, lekári, učitelia), ktorí žiadny celibát nemajú, je percento vyššie. Lenže o tom už sa tak mediálne nepíše a preto je jednoduchšie kopnúť si do Cirkvi, ako zisťovať si reálnu štatistiku.
Vidíš, to mě nenapadlo. Máš k těm číslům nějaký zdroj?
Uživatelský avatar
Filip
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 3
ve věku do: 23
Výkřik do tmy: Dieťa je ako kvetina, keď ho odtrhneš, zvädne.
Příspěvky: 612
Dal: 589 poděkování
Dostal: 364 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od Filip »

Maťo súhlasím s tým že dávať do súvisu celibát a sexuálne zneužívanie detí je nemiestne. Určite sú kňazi u ktorých mohol byť nezvládnutie celibátu dôvod prečo zneužívali, rovnako ako u iných kňazov to môže byť prítomnosť sexuálnej parafílie. Avšak u väčšiny sú to iné príčiny. Psychiater Michal Paterák vo svojom blogu spomína tieto príčiny: 1. Kňazi, ktorí boli sami sexuálne zneužití v detstve, pravdepodobnejšie sexuálne zneužívali deti a mladistvých ako kňazi, ktorí nemali takúto sexuálne traumatickú skúsenosť. 2. Kňazi, ktorí nemali dostatok blízkych sociálnych väzieb, boli pravdepodobnejšie zneužívateľmi detí a mladistvých ako kňazi s blízkymi sociálnymi väzbami. 3. Kňazi, v ktorých rodinách sa o sexualite hovorilo negatívne alebo sa o sexualite nehovorilo vôbec, boli pravdepodobnejšie zneužívateľmi detí a mladistvých ako kňazi, ktorých rodiny hovorili o sexualite pozitívne. 4. Ťažkosti s intimitou vykazovali najmä kňazi, ktorí boli ordinovaní v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch. Kňazi, ktorí sexuálne zneužívali deti a mladistvých, boli psychosexuálne nezrelí. Na tejto nezrelosti sa samozrejme v obrovskej miere podieľa ich výchova a prostredie, v ktorom žili ako deti, a v ktorom boli často aj sami sexuálne zneužití, pričom otázky týkajúce sa sexuálneho života sa tu zväčša ignorovali, alebo sa voči nim rodinní príslušníci stavali veľmi negatívne a prísne.
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od Mato »

Dreamer: Prepáč, už nemám. Bolo to asi rok, čo bol v Amerike robený výskum a už si nepamätám názov článku. Viem, že to bolo od uznávanej American psychological association (APA) v spolupráci s jedným poľským kňazom žijúcim v Amerike, ktorý sa pozrel na problematiku hlbšie. Bol to naozaj zaujímavý článok, s ktorým nemal problém súhlasiť aj ateista, lebo bol písaný vecne a objektívne, bez akéhokoľvek náznaku obhajovania Katolíckej cirkvi. Okrem neho som iný údaj nevidel, alebo aspoň neviem, že by niekto o tom globálne písal.

Filip: Súhlasím so všetkými bodmi, ktoré si uviedol. Všetko sú to faktory, ktoré môžu ovplyvniť sexuálne zneužívanie (nielen) maloletých. Ale otázka znie: neboli by všetky tieto faktory prítomné aj v necelibátnom (nekňazskom) živote? Teda mierim tým k tomu, že celibát nie je faktorom týchto zneužití. A teraz trošku logiky, ktorá vychádza z potenciálnej štatistiky: Ak by bol naozaj celibát dôvodom zneužití, minimálne tretina kňazov by sa musela dopustiť nejakého sexuálneho škandálu...

Takže áno, ak by sa chcel niekto venovať sexuálnym zneužitiam v Katolíckej cirkvi, celibát by nemal byť prioritnou zmienkou... čo ma však vytočilo, je primitívne zhrnutie autora tak komplikovanej témy ako je táto, slovami: "Pedofilní aféry v katolické církvi mohou být tedy zapříčiněny právě celibátem, čili striktním a celoplošným požadavkem zachovávání bezženství u všech duchovních. Takové něco je však v jádru nezdravé, nesprávné a nepřirozené!"
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 495 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od Jednorozec »

A nesouvisí možné (pokud je to pravda) větší procentu zneužití u níže postavených církve právě s tím, že mají rodiny a jak víme v rámci rodiny je zneužití nejčastější? Stejně tak mně napadá že tam může být větší šance odhalení...
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od Mato »

Jednorozec: Ak sa nejaký zasvätený dopustí sexuálneho zneužitia, predchádza tomu hneď niekoľko faktorov. Nikto nebude vstupovať do celibátu či kňazského života s motiváciou užiť si na dieťati. Už v seminári veľmi rýchlo pochopí, že tudy cesta nevede, pretože taký život nie je med lízať a nie je to iba o tom, že bude v kontakte s deťmi. Dokonca ani to nie je isté, že bude, pretože ho predstavený pošle niekam študovať právo či ekonomiku a tam nie je kontakt s deťmi. A to seminaristi (kandidáti) veľmi dobre vedia už počas štúdií. Takže túto motiváciu môžeme vylúčiť.

Ak teda zasvätená osoba zlyhá behom vykonávania svojej služby, musela sa predtým stretnúť so samotou, nezrelými vzťahmi, náročnými/ťažkými životnými situáciami, určite k tomu výrazne dopomôže, ak tam už je prítomná preferencia na detí, alebo veľmi dobrý vzťah s nejakým dieťaťom, ktoré sa na zasväteného doslova nalepí, pretože doma nemá na koho... a mnoho iných faktorov...
Potom už je jedno, či je dané dieťa z rodiny, miništrant, alebo žiak na náboženstve, či iné dieťa z pastorácie... myslím si, že vôbec nejde o to, kde to dieťa stretne a odkiaľ je, ale čo sa v tej zasvätenej osobe odohráva a čo spustí zlyhanie. Neraz môže tiež väčšiu aktivitu v tomto smere produkovať samotné dieťa, ktoré nutne hľadá akúsi kompenzáciu, plus životná situácia či nezrelosť zasvätenej osoby a máme problém.

No čo sa týka celibátu, ten by som nebral v tejto problematike za rozhodujúci. Mnoho ľudí drží (ne)dobrovoľný celibát a neznásilnia nikoho... takže štatistika ide proti...
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 495 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od Jednorozec »

Sexuální pud je druhý nejsilnější pud který máme. ten první je strach ze smrti. Je krajně nemožné ho zcela potlačit (pokud se tady něčím nenadopujete), i když věřím že existují jedinci, kteří mají od přírody menší potřebu, tak bez nějaké chemické medikace je ventilace potřebná a čím déle si bude dotyčný odříkat, tím to bude logicky horší. Ale věřím že duchovní v tohle mají svoje zkušenosti a vědí jak si pomoci (že to není nikdo 100% účinné nám říkají staleté zkušenosti). To co jsem psal, ale bylo o něčem jiném, prostě mi přišlo že v prostředí kde je výskyt takového "jevu" jako zneužití dítěte statisticky nejčastější (rodina) se dá selhání častěji čekat i od duchovního co nežije v celibátu ale s rodinou...
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od Mato »

Sexuálny pud je naozaj veľmi silný a bola by hlúposť ho potláčať :) Lenže tá pointa spočíva v tom, že duchovní sa ho neučia potláčať, ale zmeniť spôsob jeho vyjadrenia. Ľudia si dnes mylne myslia, že sexuálny pud musí byť zakončený masturbáciou, či sexom, teda nejakým príjemným vyvrcholením a o to celé sa opierajú, lenže tak to nie je. Je to najľahší možný a fyzicky najpríjemnejší spôsob, ale nie jediný...

Duchovný, ktorý nežije v celibáte, ale s rodinou, zrejme nebude duchovný Katolíckej cirkvi :) môže to byť len veriaci laik žijúci duchovne, či protestantský pastor, alebo iný náboženský duchovný... či je to ale väčšie riziko zneužitia? To neviem. Povedal by som, že nie, pretože tam práve môžu byť eliminované tie skutočné dôvody znásilnenia: samota, nezrelosť vzťahov, nenaplnenie a pod...
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 495 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od Jednorozec »

Pokud vím i v katolické církvi existuje několik stupňů svěcení. A jáhen může oddávat i třeba křtít atd. a přitom mít rodinu...

To tvrzení o tom jak je přesměrovat sexuální pud "jinam" je hezké ale osobně tomu nevěřím, příroda je příroda...
Naposledy upravil(a) Jednorozec dne neděle 18. 4. 2021, 23:12:23, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 495 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od Jednorozec »

Lidi proč nejde smazat vlastní zpráva když omylem něco pošlu 2x?
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: K pedofilním aférám, kterými je konfrontována katolická církev (Blogy Respektu)

Nový příspěvek od Mato »

Jo, máš pravdu, na jáhnov (diakonov) som úplne zabudol :D ale teda osobne som nepočul, že by nejaký diakon či už celibátnik alebo s rodinou sa dopustil nejakého sexuálneho deliktu. Ale to už sa zrejme odkláňame od pôvodnej témy, ktorou je ten článok. Lebo sú diakoni celibátnici a sú diakoni necelibátnici, ale aj tu môžeme vidieť, že sexuálne zneužitia sa v tomto prípade nijako početne nelíšia, takže celibát nebude problém. Ale keď už sme pri tých jáhnoch, treba spomenúť, že oni vo svojom povolaní nezostávajú sami, nakoľko diakon sám byť na fare nemôže (nemalo by to zmysel) a teda ak je, tak je v spoločenstve s kňazom (kňazmi), kde výrazne padá tá oblasť samoty... Preto zrejme diakoni nie sú práve tí, ktorí sa dopúšťajú sexuálnych deliktov.

To, že sexuálny pud sa dá presmerovať inam, tomu nemusíš veriť, nie je to vec viery :) Naozaj to ide a veľakrát človek sám od seba vie ako, len nie každý je ochotný sa toho pustiť a preto je hneď tento štýl zamietnutý. Príroda je príroda, vychádza zo slova prirodzenosť- ale čo je skutočne prirodzené a čo sme naučení robiť ako prirodzené? To už sú náročné otázky, no treba si v prvom rade uvedomiť a rozobrať, že nie všetko, čo nám telo hovorí, je naozaj prirodzené (napríklad: fantómové bolesti, halucinácie, emócie odzrkadlujúce naše subjektívne vnímanie inak objektívnej reality, fyzická bolesť na mieste, ktorého zdrojom úplne iné miesto (neurálne) a pod.)
Jedna vec je totiž počúvať sa (svoje telo a psychiku) a druhá vec je skutočne rozlíšiť, či to, čo počúvame, je prirodzené, alebo pokazené, či nami pozmenené :)
Takže aj veci, ktoré sa nám teraz zdajú byť absolútne prirodzené a máme to vedomie, že sme sa ich nijako neučili, naozaj nemusia byť prirodzené, ale sú iba odpoveďou na niečo neprirodzené...