PRAVIDLA / GENERAL RULES

Provozní informace o chodu fóra, uživatelských skupinách, hodnostech a sekcích. (V této části fóra mohou zakládat témata jen členové Týmu ČEPEK, ostatní registrovaní uživatelé mají možnost na již založená témata reagovat, noví uživatelé fóra zde mohou odpovídat až po schválení členem Týmu ČEPEK. Vlákna v této sekci bývají po čase zpravidla zamykány.)
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6532
Dal: 1673 poděkování
Dostal: 3551 poděkování

PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Kasz »

Pravidla pro přístup uživatelů na webové stránky
Československé pedofilní komunity


1) Přispíváním nebo registrací na fóru či chatu se plně zavazujete k seznámení s pravidly Československé pedofilní komunity ČEPEK a k jejich dodržování.
.
2) Na celém webu je striktně zakázáno nelegální chování, které nebude v souladu se zákony České a Slovenské republiky. Proto je zde také zakázáno:
 • a) posílání dětské pornografie, a to i v případě pornografie virtuální, kreslené či psané s nereálnými aktéry, její nabízení, prodávání, poptávání či poskytnutí návodu k jejímu získání. V případě porušení tohoto pravidla můžou být IP adresa a jiné údaje o uživateli poskytnuty do rukou Policie České či Slovenské republiky;
  b) zasílání a nahrávání fotek dětí nebo osob, jež působí jako děti, které působí sexuálně vyzývavě. Mějte na paměti, že dítě je dle zákona osoba až do 18ti let věku a že i fotka oblečeného dítěte může působit sexuálně vyzývavě!;
  c) utajení či neohlášení skutečnosti, že se někdo porušení bodů 2a) a 2b) dopustil.
.
3) Na celém webu je zakázáno neslušné chování a jednání. Proto je zde zakázáno:
 • a) využívat narážek, které vyjadřují sexuální podtext, dvojsmysl nebo neúctu vůči dětem;
  b) psát příspěvky, které mohou mít negativní vliv na příchozí pedofily. Mezi tyto příspěvky se počítají například příspěvky, které:
  • obhajují sexuální aktivity s dětmi nebo jinak vzbuzují dojem, že sexuální aktivity dětem nemohou ublížit či jsou v pořádku;
  • obhajují pachatele trestných činů, a to především sexuálních trestných činů páchaných na dětech, a bagatelizují následky těchto činů;
  • vzbuzují závist nad sexuálními kontakty s dětmi;
  • do detailu popisují sexuální aktivity s dětmi – a to i v případě životního příběhu;
  • moderátor či administrátor určí jako příspěvky nevhodné a závadné. V případě nejistoty ohledně příspěvku, jež by mohl porušovat pravidla 3b), se před jeho odesláním poraďte s členem Týmu ČEPEK.
  c) zasílat či nahrávat fotografie nahých dětí ve větším množství než 1/20 z celkového počtu fotografií;
  d) zasílat či nahrávat fotografie či obrázky, které jsou zaměřeny na zdůraznění rozkroku dětí (či již částečně vyvinuté poprsí dospívající dívky);
  e) posílat zde odkazy na pornografické stránky, videa a fotky s dospělými osobami;
  f) využívat vulgarismů, a to i v případě, že se do slova vloží hvězdička či jiné znaménko;
  g) urážet na základě sexuální orientace, rasové příslušnosti, náboženství, aj.
  h) navážet se jakýmkoli způsobem do administrátora či moderátora;
  i) osočovat, obtěžovat, napadat, provokovat nebo nabádat k porušování zákonů jiné uživatele či zbytečně vyvolávat hádky;
  j) vytvářet duplicitní účty z důvodu provokace, nepořádku nebo falešného získávání či udělování poděkování;
  k) šířit prostřednictvím webu reklamní sdělení, tedy spam;
  l) vkládat příspěvky s nulovou hodnotou za účelem zahlcení fóra či chatu, vkládat zprávy s velkým množstvím smajlíků či schválně opakovaně vstupovat a vystupovat z chatovací místnosti a jinak takzvaně tapetovat;
  m) vkládat popisy prožitků při zneužívání psychoaktivních drog, které vyznívají pozitivně a propagují tak jejich zneužívání;
  n) posílat či vkládat jakékoliv odkazy směřující do anonymních sítí, nebo odkazy vedoucí na weby zobrazující odkazy do anonymních sítí, i když se jedná o odkaz s legálním obsahem;
  o) posílat či vkládat jakékoliv odkazy z pochybných zdrojů a odkazy s fotografiemi či videi, jejichž obsah je zobrazitelný až po stažení.
.
4) Je striktně zakázáno vyzrazování citlivých údajů. Proto se zavazujete:
 • a) nevyzrazovat údaje, jako jsou IP adresy, jména, bydliště, soukromé kontakty aj., o jiných členech webu. Výjimku v tomto pravidle může udělit jen ten, koho se tyto údaje týkají;
  b) k nevyhrožování vyzrazením citlivých údajů, jejichž příklady můžete najít v bodě 4a), a k tomu, že se žádným pokoutným způsobem nebudete snažit tyto citlivé údaje zjistit;
  c) brát v ohled, že za nedodržení tohoto bodu pravidel může také přijít okamžitý a trvalý BAN na celém webu, bez možnosti se vrátit zpět;
  d) neposílat odkazy nebo narážky, které vyznívají tak, že zjišťujete IP adresy a jiné citlivé údaje ostatních členů komunity.

5) Zavazujete se k okamžitému uposlechnutí a respektování rozhodnutí moderátora či administrátora. Proto jste povinni:
 • a) přejít udělení trestu či jiný moderátorský/administrátorský zákrok bez urážení, napadání nebo hádání se s moderátorem. V případě nesouhlasu s tímto zákrokem postupujte dle návodu v příslušné pasáži tématu Stupnice pro BANování uživatelů;
  b) v případě Vám uděleného trestu jej respektovat po celou jeho dobu trvání, nepodvádět, nezakládat duplicitní účty a za někoho se vydávat či se na chat přihlašovat jako anonym, v případě úpravy příspěvku moderátorem tuto skutečnost záměrně nezakrývat mazáním ani novou úpravou příspěvku, v případě trestu umlčení na chatu nezasílat SOS ve snaze stížnosti na udělený trest;
  c) v případě zjištění podvádění z bodu 5b) brát v potaz, že se uvedený trest zdvojnásobí, a začne běžet od začátku s datem nového udělení trestu;
  d) respektovat variantu či délku uděleného trestu, které jsou popsány a vysvětleny v tématu Stupnice pro BANování uživatelů;
  e) v případě zájmu o smazání vlákna o svém prohřešku ze sekce Tresty a varování napsat nejdříve 2 roky po uplynutí posledního prohřešku, a to nejlépe pomocí soukromé zprávy některému z administrátorů; administrátoři však mohou takové vlákno smazat i dříve, pokud to budou považovat za nutné. Zároveň je nutno brát v ohled, že toto vlákno může být společně s novým prohřeškem navráceno zpět do příslušné sekce, jestliže se uživatel opětovně proviní;
  f) v případě zájmu o upuštění od trvalého BANu napsat nejdříve 1 rok po obdržení tohoto trestu na email některého z administrátorů oficiální žádost, v níž se uživatel vyjádří, proč si myslí, že by mělo být od trestu upuštěno a jaký má náhled na činy, kvůli nimž mu byl trest udělen; administrátorský tým kolektivně rozhodne, zda žádosti vyhoví.
.
6) Moderátor se striktně zavazuje k respektování a dodržování:
.
7) Administrátor si vyhrazuje právo na konečné a hlavní slovo na webu ve všech ohledech. Je ale nutné, aby:
.
8) Vyjadřujete souhlas s tím, že:
 • a) Vaše texty budou uvolněny pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko a archivovány WebArchivem Národní knihovny ČR.
  b) jste si přečetli doplňující Pravidla pro vkládání příspěvků na fórum a zavazujete se k jejich dodržování;
  c) na fóru, v soukromých zprávách a v chatu je logována, zálohována a průběžně monitorována veškerá diskuze včetně šeptání, a že i když se moderátoři zavazují k respektování soukromí rozhovoru, tak mohou do šeptání kdykoliv vstoupit;
  d) Administrátor nebo Asistent administrátora Vám mohou až po ověření Vašeho uživatelského účtu umožnit změnu zapomenutého hesla, emailové adresy nebo uživatelského jména;
  e) na chatu je zakázáno využívat jeho chyb a měnit si přezdívky bez vysloveného souhlasu správce chatu;
  f) možnost úplného smazání svého vlastního příspěvku je možná jen pro VIP uživatele, a je omezena na šedesát minut po napsání příspěvku (tímto není Tým ČEPEK dotčen);
  g) možnost úpravy vlastního příspěvku je pro všechny uživatele omezena pouze na deset dní od odeslání příspěvku a v pozdějších dobách je nutno napsat o smazání moderátorovi/administrátorovi;
  h) v případě žádosti o smazání účtu budete muset zažádat prostřednictvím soukromé zprávy na fóru, projít tříměsíční výpovědní lhůtou, jež je počítána od prvního dne v následujícím měsíci, a v době od Vaší žádosti až do samotného smazání účtu se nepřihlašovat na chat, nepřispívat příspěvky na fóru, nedávat poděkování a nezasílat SZ nikomu jinému než administrátorům, a to z důvodu prokázání, že jste dostatečně odloučeni od komunity a jejího dění, a následně po uplynutí výpovědní lhůty smazání účtu potvrdit;
  i) v případě, že Vám bude po žádosti o smazání účtu udělen jakýkoliv trest či varování, bude Vaše žádost pozastavena nebo zrušena - což záleží na míře provinění a trestu;
  j) ani při smazání účtu nelze smazat i všechny napsané příspěvky. Administrátor se ale zavazuje k smazání důvěrnějších příspěvků, jako je životní příběh aj., když o to uživatel zažádá.
.
9) V zájmu prevence proti negativním vlivům a za účelem ochrany soukromí a bezpečnosti uživatelů a nezletilých osob je zakázáno:
 • a) vést s dítětem mladším 15 let nevhodné (např. sexuální či dvojsmyslné) konverzace, zvát jej na osobní schůzku za účelem sexuálních aktivit, požadovat fotografie dítěte intimnějšího rázu nebo zasílat dítěti nevhodné sexuálně laděné fotografie - v případě porušení tohoto pravidla může dojít k trvalému BANu a/nebo mohou být IP adresa a jiné údaje o uživateli poskytnuty policii České či Slovenské republiky!;
  b) vyzývat dítě mladší 15 let k posílání jakýchkoliv fotografií, na nichž se vyskytuje, či k uvádění jiných údajů, jež mohou vést k prozrazení jeho identity;
  c) uvádění soukromých kontaktů (mezi něž patří i e-mail, jenž může být vyplněn jen v rámci vyplnění registračního formuláře) či jiných osobních údajů potenciálně prozrazujících identitu dítěte mladšího 15 let, a to i kdyby je chtělo uvést samo dítě či k tomu dalo souhlas;
  d) užívání takové přezdívky osobou mladší 15 let, kterou tato osoba používá i na jiné platformě, než je web komunity ČEPEK;
  e) vyzývat dítě mladší 15 let k rozhovorům přes soukromé služby a komunikovat s dítětem mladším 15 let, které uživatel prvotně poznal přes stránky ČEPEKu, přes soukromé služby (mezi něž patří i e-mail, který může být použit jen členy Týmu ČEPEK a jen v záležitostech týkajících se webu), které nejsou pod dozorem Týmu ČEPEK;
  f) sdílet na diskuzním fóru fotky (vč. avataru), videa či jiné audiovizuální záznamy z rodinných, školních a podobně privátních alb, a to i v případě, že tyto galerie nejsou zaheslované, a tedy jsou veřejně přístupné;
  g) sdílet na diskuzním fóru plná jména nezletilých osob, a to i v případě osob mediálně známých — příjmení musí být vždy zkráceno na iniciálu, aby zmínky o dané osobě nebyly na našich stránkách snadno dohledatelné přes internetové vyhledávače. Toto platí i v případě citací článků;
  h) neoznámení, že se někdo porušení bodů 9a), 9b), 9c), 9d) a 9e) dopustil.
.
10) Pravidla mohou být pozměněna. O těchto změnách budete informováni na fóru. Zavazujete se k sledování změn pravidel.
.
11) Tato pravidla nabývají platnost dne 24. 12. 2015 a nahrazují předchozí pravidla, která byla platná od 15. 11. 2012.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6532
Dal: 1673 poděkování
Dostal: 3551 poděkování

PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Kasz »

Rules for user access to website
of Czech and Slovak Pedophile Community


1) By entering chat, posting on the forums or by registering you agree to learn and follow rules of Czech and Slovak Pedophile Community (ČEPEK).
.
2) Any form of behaviour which goes against current Czech and Slovak legislation is strictly forbidden. So is forbidden:
 • a) sending, posting, trading, asking for and offering advice on acquiring child pornography, including virtual child pornography drawn or written. In case this rule is broken, we may report IP adress and other information about the rule-breaking user to the Czech or Slovak police;
  b) sending, posting and uploading photos of children or persons appearing as a child, that are sexually suggestive. Keep in mind that child is a person up to 18 years old and even a picture of a clothed child can be sexually suggestive!;
  c) not reporting a forbidden behaviour mentioned in 2a) and 2b).
  .
3) Any form of indecent behavior is forbidden, including:
 • a) using sexist and ambiguous hints expressing disrespect towards children;
  b) posting something that may have a negative effect on incoming pedophiles. That inludes posts which:
  • defend sexual contacts with children or which may give the impression that sexual contacts with children are harmless or acceptable;
  • defend criminal offenders, specially child abusers, and which are denying consequences from these criminal actions;
  • may cause envy over someone's sexual contacts with children;
  • describe sexual activities with children in detail even when as a part of someone's life story;
  • moderators or administrators find indecent. If you are unsure whether your posts is acceptable, ask a member of the ČEPEK team;
  c) sending, posting or uploading photos of naked children in a sum exceeding 1/20 of all photos;
  d) sending, posting or uploading photos or pictures focused on a genital area (or breasts of a maturing girl);
  e) sending links to websites which contain pornography, photos and videos with adult persons;
  f) using rude words even when an asterisk or other typographycal symbol is inserted;
  g) harassing anyone based on sexual orientation or preference, enthnicity, religion and etc.;
  h) harassing a moderator or an administrator;
  i) denouncing, harassing, attacking, provoking, or encouranging other members to break laws;
  j) creating multiple accounts in order to provoke other members, create chaos or give many likes;
  k) sending and posting advertisment;
  l) posting pointless posts in order to spam the forum or the chatroom, using emoticons overly or willingly and repeatedly leaving and entering the chatroom;
  m) posting trip reports which are not of a bad trip in order to propagate use of psychoactive substances;
  n) sending or posting any links pointing to anonymous networks, even if it is a link to legal content;
  o) sending or uploading any links from dubious sources or links to photos and videos with content viewable only after download.
  .
4) It's strictly forbidden to divulge sensitive information. You agree to:
 • a) keep information about other users like IP adress, name, adress, private email, phone number, etc. to yourself. Exception may only be given if you have a permission by the person, whose personal information is involved;
  b) not threaten other users by saying you will share sensitive information mentioned in 4a) with someone or not try to find sensitive information of our members in any illicit way;
  c) consider, that breaking this rule can result in immediate and permanent BAN;
  d) not send any links or messages that seems like you are trying to detect the IP addresses or other sensitive information of members of our community.
  .
5) You commit to follow and respect a decision of an administrator or a moderator. You must:
 • a) avoid arguing and verbal attacks on a moderator. If you don't agree with their decision, follow instructions in the appropriate section of Scale for user BANing;
  b) respect and follow given punishment during its whole duration. You mustn't cheat, use new accounts, pretend to be someone else, log in as an anonymous user, send SOS messages to other administrators and moderators because of a complaint about the punishment or edit or delete a post edited by a moderator;
  c) accept that in case you break rule 5b), the punishment period will be doubled and starts anew;
  d) respect any type and duration of a punisment, which are described and explained in the Scale for user BANing;
  e) if you wish to delete a thread about your violation of the rules from the Punishments and Warnings section, contact an administrator no sooner than 2 years after your last violation of a rule, preferably by private message; however, administrators may delete such a thread sooner if they deem it necessary. At the same time, it should be taken into account that this thread may be put back to the relevant section together with the new violation if the user violates the rules again;
  f) if you wish to have a permanent BAN waived, send a request to an administrator via email no sooner than 1 year after receiving that punishment, stating why you think the punishment should be waived and your current views on the actions that led to the punishment; the admin team will collectively decide whether to grant the request.
  .
6) Moderators commit to respect and follow:
7) The administrator has a right to make a final decision about the board. However, he has to:
8) By using this board, you agree that:
 • a) your posts are licensed under Creative Commons Attribution license – Give credit, Do not use commercially, Do not modify 3.0 Czech and archived by WebArchive of the National Library;
  b) you've read „Rules for posting and commit to follow them;
  c) all communication on this board, including personal messages and chat whispering is saved, monitored and can be seen by moderators or admins and eventhough they commit to follow rules about personal privacy, they can interfere in your communication;
  d) Administrator or assistent administrator can, after validating your account, help you with changing a forgotten password, email adress or username;
  e) it is forbidden to misuse chat errors and change your nicknames without consent of a chat moderator;
  f) only VIP users can delete their posts withing 60 minutes after writting the post (it does not include ČEPEK team);
  g) you have ten days to make a change in your post. After ten days you can contact a moderator if you want the post deleted;
  h) if you want to delete your account, you have to writte a privat message to an administrator. Then there's a three months period in which you must not log in to the chat, post on forums, give thanks on posts or send private messages, after that you have to confirm that you really want your account deleted;
  i) if you get a warning or a punishment during the three months period, the process of deleting your account is stopped or cancelled (depends on what the situation is);
  j) it's not possible to delete all your posts after deleting your account. However an administrator commits to delete posts you consider personal (life story etc.) if you say so.
  .
9) In order to prevent negative influence on children and to protect the privacy and safety of users, the following is prohibited on the forums:
 • a) to conduct inappropriate conversations (e.g. sexual or ambiguous) with a child under the age of 15, invite him or her to a personal meeting for sexual activities, request intimate pictures of the child or send inappropriate sexual photos to a child - a user may be banned and/or his IP address and other personal data may be provided to the Police of the Czech or Slovak Republic in case of violation of this rule!;
  b) to ask a child under the age of 15 to send any photographs in which it appears or to provide other information which may lead to the disclosure of its identity;
  c) to disclose private contacts (including an e-mail that can only be used to complete the registration form) or other personal data potentially revealing the identity of a child under the age of 15, even if the child himself wanted it or provided agreement;
  d) to use a nickname (profile name) within the ČEPEK community, that the member under the age of 15 has used on some other platform;
  e) to ask a child under the age of 15 to use a private communication channel and to communicate with child under the of 15, that a member has first met on ČEPEK website, by private communication channel (including an e-mail that can only be used by members of the ČEPEK Team and only in matters relevant to the web site) that are not supervised by the ČEPEK Team;
  f) to share on discussion forums photos (including avatar pictures), videos or other audiovisual material from family, school or in some other sense private albums, even when the material is publicly available without authentication;
  g) to share on discussion forums full names of under-age children, including publicly known figures - only first letter of her or his family name can be included, in order to prevent their appearance on this site in search engine search results. This rule applies also to names in citations;
  h) to fail to report that a person has violated the rule 9a), 9b), 9c), 9d) and 9e).
  .
10) Rules can be changed. You will be informed about changes on the board. You are required to follow rule updates.
.
11) These rules are valid from December 24, 2015 and replace the previous rules valid since November 11, 2012.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6532
Dal: 1673 poděkování
Dostal: 3551 poděkování

Re: PRAVIDLA / GENERAL RULES

Nový příspěvek od Kasz »

Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙