Série článků o pedofilii na SME.sk

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6532
Dal: 1673 poděkování
Dostal: 3551 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Kasz »

Přináším výběr z dalších článků - reakcí na články v denníku SME:
Bylo by jich mnohem víc, ale některé nejsou až tak něčím zajímavé, někde se opakuje pořád to stejné (odsouzení) dokola. Tyto mi přišly dostatečně různorodé, abych je zde uvedl.

V diskuzi na FB jsem také reagoval na příspěvek Zuzany Kovačič Hanzelové, ve kterém o nás píše s pochopením, no a už o mě píšou Hlavné správy:


Přikládám i plné znění výše zmíněných článků:


Séria textov denníka SME na podporu pedofilov odporuje nielen morálke, ale aj trestnoprávnej legislatíve.

V týchto dňoch vyvolala živú diskusiu séria textov denníka SME propagujúce pedofíliu. Pri texte Romana Cuprika v článku s názvom „Nie sú to zločinci. Ako pedofili dokážu prežiť plnohodnotný život“ a textov obhajujúcich pedofilov súdnemu človeku zostáva rozum stáť.

Požiadala som odborníkov z oblasti medicíny o hodnotenie článku a zverejnených tvrdení, ktorí na margo textu konštatovali, že sa jedná o nemiestnu propagandu a neakceptovateľné a odsúdeniahodné zľahčovanie vážneho problému pedofílie v spoločnosti.

Niekoľko z nich konštatovalo, že s najväčšou pravdepodobnosťou je autor článku veľmi inteligentný pedofil, pretože celé koncipovanie textu a jeho obsah je manipuláciou podprahového vnímania rôznych manipulatívne zverejnených prípadov a príbehov.

Spoveď pedofila a vykreslené dobromyseľné konanie registrovanej komunity prešpikované vyjadreniami rôznych autorít majú vyvolať dojem, že hovoríme o nejakej nevinnej záľube alebo neškodnej estetickej činnosti, pri ktorej najviac trpí práve neuspokojená duša pedofila. Dieťa akoby neexistovalo.


V slovenskom právnom systéme je pedofília klasifikovaná ako zločin

Tento druh trestnej činnosti nie je založený na uplatnení „násilia“ proti obeti, ale praktizovaním rôznych, veľmi premyslených a manipulatívnych spôsobov v kontaktovaní a udržiavaní zdanlivo pozitívneho vzťahu s obeťou.

Trestný zákon pedofíliu v § 201 kvalifikuje ako sexuálne zneužívanie, pričom je absolútne irelevantné, či došlo k jeho spáchaniu s tzv. „ súhlasom dieťaťa“, nakoľko sa jedná o dominanciu páchateľa voči dieťaťu, ktorý má iný hodnotový svet, pocity, vnímanie sveta. Dieťa je samotnou výchovou vedené k rešpektu voči dospelým, čiže je od začiatku manipulovateľnou obeťou. Poetické popisovanie traumy pedofila, ktorý nemôže prejaviť náklonnosť objektu jeho lásky, je samo o sebe zvrátenosťou.


Dieťa a jeho ochrana

Hoci slovenské legislatívne úpravy práv detí sú relatívne mierne v porovnaní so zákonnými úpravami v oveľa demokratickejších a vyspelejších štátoch, zákon o rodine v základných zásadách zákona v článku 5 veľmi prierezovo a spoločensky komplexne popisuje práva dieťaťa a záujem spoločnosti chrániť najmä jeho životné podmienky a bezpečnosť:


„Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

a) úroveň starostlivosti o dieťa,
b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,
c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,
e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,
f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,
g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,
h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,
i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.“

Ak si uvedomíme, že dieťa je osoba chránená zákonom, tak je na mieste, aby sme si uvedomili, že má zvýšenú právnu formu dohľadu nad jeho právami pred kýmkoľvek, dokonca aj pred jeho vlastnými rodičmi a pred spoločnosťou samou.

Ako si pedofil, uvedomujúci si svoju sexuálnu úchylku, môže vôbec polemizovať o dieťati ako o objekte svojho sexuálneho záujmu?

Pedofil je už len svojou existenciou potenciálne nebezpečným predátorom voči dieťaťu.


Emotívny svet detí

Dieťa vníma svet inými očami ako dospelý. Nič nevie o pedofílii, je vedené k úcte k autoritám a predpokladu iba dobrých úmyslov v oslovení, nemá vyvinuté inštinkty na odhalenie maskovaných spôsobov približovania pedofilom.

Dieťa nedokáže vyhodnotiť jeho správanie ani posúdiť, či sa jedná o priateľské prejavy priazne alebo sociálne dobre maskovaný sexuálny pud. Spoločnosť dlhodobo prijíma axiómy práve v prospech dieťaťa o nulovej tolerancii voči pedofílii, pretože žiadny potenciálny sexuálny delikvent s potenciálom a vlastnosťami pedofila nemá právo na toleranciu a ochranu pred právami dieťaťa.

Psychológia a sexuológia samozrejme rozlišuje rôzne formy pedofílie nielen podľa výberu a orientácie na vekové rozhranie obetí, ale aj podľa latentosti, otvorenosti a intenzity nastoľovania kontaktu a vyprodukovania vzťahu. Je zjavné, že réžia a scenár takéhoto kontaktu obete a ich priebehu nie je nič iné ako samotný delikt, hoci by nedošlo bezprostredne k násiliu alebo k priamemu zneužitiu. Iniciatíva a motivácia je na strane páchateľa a dieťa je iba naivnou osobou, ktorá nevie tieto prejavy a najmä spoločenskú nebezpečnosť konania vyhodnotiť.

Skutočnosť, že sa autor spomenutého článku alebo dobromyseľný respondent pokúšajú verejnosti vymaľovať svet vo farbách videnia problematiky z pohľadu pedofila a prezentovať pedofíliu ako nevinnú, často nenaplnenú túžbu, ktorou nie je nikomu ubližované, súdny človek nemôže vnímať inak ako nebezpečnú propagandu zvrhlosti.


Faraóni, Caligula a Borgiovci

Keďže pedofília bola vžitá v hornej aristokracii, nemôžeme sa diviť tomu, že v dobe rozvíjajúcej sa civilizácie faraónov či cisárov patrila homosexualita a pedofília k zvyklostiam. Rímsky cisár Caligula, podľa historikov najzvrhlejší despota, sa preslávil predovšetkým svojimi zverskými sexuálnymi praktikami.

Nebolo tomu inak s vybranou manželkou Proroka Mohameda, ktorá do manželstva vstupovala 12-ročná. Cirkevno-feudálne ohavnosti završovali Borgiovci nielen incestom, ale aj úplne bežnou pedofíliou, z ktorej sa dokonca snažili získavať rôzne mystické prvky pre čerpanie energie z mladých tiel a krvi.

Máme teda za sebou niekoľko tisíc rokov histórie, kedy žena a ani dieťa nebolo hodnotou, nemali dušu a nikomu nezáležalo na ich pocitoch a emocionálnom svete. Spoločnosť sa posunula viac ako ideológie alebo dokonca cirkevné zvyklosti. Musíme teda logicky nastaviť asociácie o tom, že pedofília sama o sebe je psychologicky manipulovaná forma dominancie voči bezbrannému subjektu, ktorý má prirodzené hendikepy a zoslabené šance sa brániť, prípadne alebo vôbec rozpoznať útok na svoju dušu a mentálny svet.


Pedofil je nenápadný predátor

Systematicky vytvára pavučinu okolo obete. Akokoľvek súcitne a manipulačne sa vyjadruje autor článku o jemnostiach a citlivostiach pedofilov, spoločnosť nemôže tolerovať populisticky nastavené prejavy, ktoré smerujú minimálne k zmierneniu chápania pohnútok pedofila, pričom duša a práva dieťaťa zostávajú mimo hru.

V článku sa paradoxne nedočítame o psychike dieťaťa, o otvorenosti a bezbrannosti detskej duši či manipulovateľnosti najrôznejšími premyslenými taktikami. Autor textu nevenuje pozornosť faktu, že dieťa nemá tušenie, keď sa jeho dušu a možno aj telo pokúša získať nebezpečný, psychicky narušený deviant.

Pustite líšku do kurína a očakávajte od nej, že sa nebude zvyšovať jej chuť na základe vrodeného inštinktu. Podobne situáciu prežíva pedofil, a je úplne jedno, či sa s vlastnou osobnosťou vyrovnáva utiahnutý pred svetom alebo v asertívnej komunite.


Nepolemizujme o deviantoch, ale chráňme naše deti

Neberme deťom nevinnosť, nedovoľme narušovať ich práva a najmä sa netvárme, že pedofília nie je diagnóza a vážny kriminálny delikt, ktorý bez kontroly môže byť príčinou celoživotných tráum a tragédií.

Slušná spoločnosť má chrániť dieťa, nie potenciálnych útočníkov na ich dušu.
Pedofili sú hodní pochopenia – veď sú to tiež ľudia…

Tento článok v denníku SME, dokonca v troch pokračovaniach šírený, mi svojim spôsobom pomohol. Teda – nie som pedofil, pravdaže, ale už dlhšie som uvažovala o tom, čo sa v médiách i na sociálnych sieťach prezentuje ako „veľké pravdy“. V skutočnosti je to podľa mňa hŕba nezmyslov a bludných, až škodlivých hraníc.

Zámer sveta sa rozhodol, že nevyrážam do lesa vo štvrtok. Neodkladné pracovné povinnosti ma posunuli, do utorka dám ešte jednu jedenástku.

Takže poďme konkrétne k téme.

Začnime tými pedofilmi, tých už premieľa kadekto – a ja už som na túto tému písala opakovane.

Priznala som, že nad hranicami ľudských práv uvažujem opakovane (Na ostrí noža 8. – Podmienečne prepúšťať doživotne odsúdených zločincov? (elenaistvanova.blog.pravda.sk)) a vyjadrila som svoj názor aj ku iniciatívam „za práva pedofilov“ (Hmmm 5. – Práva pedofilov... (elenaistvanova.blog.pravda.sk)).

Kladiem si v prvom rade otázku, či je ľudským právom právo na sexuálnu orientáciu a na sexuálne uspokojenie. Zjavne nie. Ak si však pozriete stránku prevádzkovanú MPSVaR SR s pôvabným názvom Horizontálne princípy, rovnosť mužov a žien a nediskriminácia (https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/diskriminacia/dovody/sexualna-orientacia/) skončíte s gulášom v hlave, ako ja – lebo stránka popri pomenovaní problémov v rovnosti mužov a žien u nás píše o právach LGBT. LGBT nie je o rovnosti mužov a žien, môj najsamobľúbený minister to zasa raz doplietol. (Aby sme si rozumeli, nevystupujem teraz proti LGBT komunite, ale treba jasne oddeliť problematiku rovnosti mužov a žien, a problematiku LGBT).

Lebo tu sa pletú dokopy ľudské práva, sexuálna orientácia a veď pozrite úvodný citát: "Všetci ľudia bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu či rodovú identitu majú právo na to, aby mohli plne využívať všetky ľudské práva. Sexuálna orientácia a rodová rovnosť sú neoddeliteľnou súčasťou dôstojnosti a osobnej integrity každého človeka a nesmú byť dôvodom diskriminácie ani zneužívania."

No a teraz si tam dohoďte pedofila. Z textu jasne vyplýva, že takouto formuláciou MPSVaR SR chráni aj ľudské práva pedofilov.

Otázkou ale je, či takáto ochrana ľudských práv zahrňuje aj právo nediskriminačne byť zaradený v každej oblasti – napríklad stať sa ako pedofil učiteľom. Ja si myslím, že je potrebné urobiť deliacu čiaru – lebo učiteľka – lesbička či učiteľ homosexuál nie sú pre malé deti nejako ohrozujúci. Učiteľ pedofil je ale podľa mňa trochu iná káva.

Ak si pozriete pojmy, tak sa môžete skutočne vydesiť. Pozrite, čo hovorí náš antidiskriminačný zákon (https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/diskriminacia/pojmy/): "Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na diskrimináciu tretej osoby."

Teoreticky aj prakticky za vyhlasovanie, že pedofili nemajú rovnaké práva, by nás mohli ešte aj stíhať.

A pokračujme teraz konkrétnou otázkou.

Vážne by ste chceli, aby vaše dieťa učil pedofilný učiteľ – a „niekoľko rokov by čakal, kým by vyznal dieťaťu svoje city“? Pravdu povediac, ja sa skôr domnievam, že potom by ho to dieťa prestalo baviť a hľadal by si ako objekt záujmu ďalšie dieťa. Inak by nešlo o pravého pedofila.

A tak sebe aj vám záverom kladiem otázku – je v poriadku antidiskriminačný zákon, ktorý umožňuje pedofilovi stať sa učiteľom malých detí a predvádzať svoju sexuálnu orientáciu ako súčasť dôstojnosti a osobnej integrity???

Elena 9.7.2019
P.S.: ešte k téme niečo dodám dnes…

K diskusii: Mein Geist.sk

Problém vidím aj v tom, že je ťažké diagnostikovať pedofíliu. Sami to nepriznajú. A čo sa týka preverovania duševnej a telesnej spôsobilosti to je len fraška, ktorá nezachytí skutočne žiadny problém. Neviem, našiel by sa niekto, kto nedostal doklad o duševnej a telesnej spôsobilosti pre prácu v školstve?

K tomu prípadu samovraždy – nikdy to nie je jeden veľký dôvod podľa mňa, obvykle sú spúšťačom viaceré udalosti a nemožno odlíšiť jediný z nich – je to podľa mňa veľká racionalizácia, v živote mnohých z nás možno nájsť v priebehu pol roka či roka veľké stresory ako nami dodatočne posúdený „dôvod, že to preto“ (aby sme to akože pochopili). V skutočnosti impulzívne sui bezprostredne po strese sú málokedy, sú to podľa mňa práve „daily hassless“ (každodenné malé nepríjemnosti), ktoré to nakoniec zosunú.
Pár slov o pedofiloch – lebo je čo k tomu dodať. Sľúbené pokračovanie témy predchádzajúceho blogu.

Odborný náter…

Aby podaktorí vedeli, o čom hovoríme – pár slov odborne…

Pedofília je porucha (pôvodne používaný názov sexuálna deviácia už nie je odborne používaný) – a ako taká má byť liečená, nie obhajovaná ako variácia normy. Doplňme ešte pre úplnosť, že americká klasifikácia chorôb DSM 10 zaraďuje poruchy sexuálnej orientácie medzi parafílie, pričom odlišuje – a to pokladám za hodne dôležité – parafíliu ako sklon, zameranie a parafilnú poruchu, ktorá je realizovaním tohto sklonu. Preložené do ľudovej reči, ak pedofil doma fantazíruje, nie je chorý a ani diagnostikovaný. Ak začne svoje fantázie realizovať, potom prichádza diagnóza a aj trestné dôsledky. Keď vás už motám tými odbornými odlišnosťami, tak ešte jedna špecifikácia – odborníci odlišujú aj pedofíliu v zmysle dlhodobého zamerania a dlhodobejšieho vzťahu ku obeti, pri jednorazovom znásilnení dieťaťa bez dlhodobého kontaktu s ním hovoria o pedosexualite (v prípadoch pedosexuality nemusí páchateľ byť ani pravým pedofilom, jednoducho je dieťa obeťou, ktorá bola dostupná a menej sa dokázala brániť).

Viete, predstavu ako homosexuálny učiteľ čaká, kým objekt jeho záujmu dospeje, pokladám za úplne scestnú a odborne nezmyselnú, nehovorí o pravej pedofílii. Lebo pedofila priťahujú nezrelé sexuálne objekty, nemení svoju sexuálnu orientáciu s rastúcim vekom obete. Rovnako nemenia ani orientáciu – homosexuálne či heterosexuálne zameraní sú stále na deti ako sexuálne objekty. Svoju sexuálnu orientáciu pedofil nedokáže ovládať vôľovo v zmysle zmeny objektu zamerania.

Je pravdou, že odborníci hovoria o pravých pedofiloch (tí si často vystačia s predstavami a nedopustia sa trestného činu voči deťom, ich horšou verziou sú pedofilní sadisti s desivými trestnými činmi) a nepravých pedofiloch (tí páchajú trestné činy na deťoch a v pozadí môžu byť úplne iné psychiatrické poruchy ako pedofília).


A pohľad mamy…

Svoju sexuálnu orientáciu pedofil nedokáže ovládať vôľovo v zmysle zmeny objektu zamerania – to chápem, nemôžu za svoju poruchu. Ale to nemení nič na tom, že je to porucha a mali by sa liečiť a nie zvyšovať toleranciu verejnosti voči ich sexuálnej orientácii. Aby sme naozaj nemali o chvíľu podnik, hrdo hlásajúci názvom „U pedofilov“.

Iste, nie každý pedofil je sadistom a spácha trestný čin, lenže mne je nevoľno i pri predstave, že by sa môjho dieťaťa vôbec dotýkal nejaký pedofil – učiteľ, ktorý „vystačí len s dotykmi“. Je podľa mňa iné, ak obťažuje nejaký poruchovo sexuálne orientovaný chlap dospelú ženu niekde v autobuse – pri troche šťastia natrafí na ráznu osobu, ktorá mu zo dve vypáli, takže dotyčný zmení aj pôvodnú sexuálnu orientáciu.

Dieťa je bezbrannou obeťou, sexualizovaným správaním dospelého voči sebe môže byť zneistené, alebo obviňuje samé seba, že nie je v poriadku ono samo, ak sa mu také niečo deje. Môže mať v dospelosti celý rad psychických problémov v dôsledku toho – od porúch príjmu potravy, cez prehnane sexualizované správanie, až po sebadeštruktívne správanie.

Mne nepripadá v poriadku tváriť sa chápavo a tolerantne voči rôznych sexuálnym úchylkám v zmysle „znormálňovania“ ich orientácie – pedofília je porucha, a mali by to akceptovať aj pedofili sami.

Súcitím s nimi, že ju majú, ale tým sa jej „poruchovosť“ nezmenšuje. Je a zostane diagnózou, vyžadujúcou liečbu, nie „napĺňanie práv“ a väčšiu toleranciu“.


Záverom…

Ľudské práva boli úžasným výdobytkom, ktorý mohol zlepšiť svet. Neviem, kde sa stala tá chyba, ktorá viedla ku zamiešaniu kariet a spochybnila hranicu dobra a zla. Lebo tým sa podľa mňa ľudské práva stali fraškou, v ktorej majú navrch páchatelia nad obeťami, ľudia s úchylkami nad normou, a celkovo sa tým ľudské práva devalvujú.

Pýtam sa otvorene – to bol úmysel toho, kto pletie dokopy ľudské práva a princíp nediskriminácie v rámci nich, s bezbrehým tolerovaním úchyliek a porúch rôzneho druh – zdevalvovať ľudské práva?

Elena 10.7.2019
Pedofília - jedna zo sexuálnych deviácií. Na Slovensku nimi trpí až 5 % populácie. Podľa odborníkov ľudia s takouto orientáciou, radi vyhľadávajú prostredie, kde sú deti, a preto ich často nájdeme medzi učiteľmi, vychovávateľmi, kňazmi či zdravotníkmi.

Rozpoznať ich nie je jednoduché - Dana Šedivá, sexuologička

Čo je pedofília?
Pri pedofilnej orientácii muža sexuálne priťahujú deti do obdobia vývinu druhotných pohlavných znakov, o staršie už neprejavuje záujem. Teda sexuologický pohľad je iný ako právny. Takýto muž stráca o dievča, ktoré pôsobí navonok ako žena (postava, prsia) záujem. Rovnako tak ho sexuálne nepriťahujú dospelé ženy.

Dá sa pedofil ľahko spoznať?
Ľudia s pedofilnou deviáciou majú často svoje rodiny a nemajú jednoznačné znaky, ktorými by sa vyznačovali a dali by sa odlíšiť od ostatnej populácie.

Je vhodné aby boli blízko pri deťoch?
Závisí od sily ich osobnosti, ale nemyslím, že je dobre urobiť z capa záhradníka. A blízkosť detí by nemali takto vyhľadávať.

Sú ľudia s pedofilnou orientáciou nebezpeční?
Drvivá väčšina ľudí s pedofilnou orientáciou by nikdy dieťaťu neublížila, prežívajú k nim lásku a v podstate sa celý život trápia.


Najčastejšie sa sexuálne obťažovanie deje v rodine - Lucia Kurilovská, expertka na trestné právo, rektorka Akadémie PZ

Dá sa povedať, že najčastejšie sa sexuálne obťažovanie deje v rodinnom prostredí. Aj keď nie vždy ide o úzky rodinný kruh, môže to byť napríklad strýko. Potom sa vyskytuje v pedagogickom prostredí a, žiaľ, máme prípady aj z cirkevného prostredia. Z právneho hľadiska ak pedofil nespáchal trestný čin , je to vecou jeho morálky a sebareflexie, aby takéto prostredie nevyhľadával, respektíve sa v ňom nezamestnal. Z právneho hľadiska nemožno ľudí so sexuálnou deviáciou diskriminovať.


Povinné odpisy pre učiteľov

Nový návrh zavádza povinnosť odpisu trestov pre pedagógov. To, že nič v minulosti nespáchali, budú musieť preukázať na budúci rok. Objavili viaceré prípady, keď boli učitelia v minulosti trestaní za rôzne sexuálne delikty. Ak však pedagóg doteraz žiaden trestný čin nespáchal, aj keď má nejakú sexuálnu deviáciu, z dokladu to škola, prirodzene, nevyčíta.


Rodičia, ktorí sa stretli so sexuálnym obťažovaním - Mária Spišiaková, pedagogička (mamička Viktora, ktorý zažil obťažovanie zo strany učiteľa)

Podľa mňa to je úchylka a choroba. Nemali by pracovať s deťmi. Je to rovnaké, ako keby ste alkoholika pustili pracovať do baru. U neho to môže kedykoľvek prepuknúť. To nie je iné správanie, ale je to podľa mňa choroba. Ja nie som odborník, ale ja by som svoje dieťa k takému človeku nedala. Aj keby som vedela, že ho budú mať pod dohľadom lekári. Pedofília je úchylka a taký človek nemá pri deťoch čo robiť.


Rodičia, ktorí sa stretli so sexuálnym obťažovaním - Alexandra Blanarovičová, producentka a matka, ktorej dcéru učil obvinený učiteľ

Je to úplné peklo, keď to skutočne prežijete a máte ten nepríjemný zážitok, že sa vám 11-ročné dieťa začne počúravať, začne plakať ako malé dieťa a ráno o pol 4 a nechce spávať. Tí chlapci sa báli chodiť von sami ešte pol roka po prepustení pedofilného učiteľa z bývalej ZŠ. Takýto zážitok je pre dieťa rez do konca života.


Riaditelia škôl: Ako by sme riešili pedagóga s pedofilnou orientáciou? - Andrea Chalupová, riaditeľka Spojenej školy Matice slovenskej, Prešov

Keby vzniklo takéto podozrenie, alebo by prišiel podnet od rodičov, poslala by som pedagóga na vyšetrenie, či je spôsobilý vykonávať učiteľské povolanie psychicky aj fyzicky, na čo mám podľa zákona právo. Keby sa podozrenie potvrdilo, vyriešila by som to výpoveďou. Je neprípustné aby pracoval s deťmi.


Riaditelia škôl: Ako by sme riešili pedagóga s pedofilnou orientáciou? - Mariana Nagyová, ZŠ Nová Dedinka

Rodičia chcú vedieť, že učiteľ ich všetko naučí, ale aj to, či sú pri ňom v bezpečí. Doteraz sme vnímali pedofilov ako tých, čo zneužívajú deti a takého by som určite nenechala učiť. Problematické môže byť prepustenie učiteľa v prípade, že sa dozviem, že v minulosti zneužíval deti, hoci na súčasnom pracovisku si plní svoje povolanie dobre.

Ak máte učiteľa v trojmesačnej skúšobnej dobe, tak s ním sa dá pracovný pomer rozviazať bez problémov. Ak má na dobu neurčitú, to nie je jednoduché. Ak sa dotyčný učiteľ neprejavuje zle voči deťom, tak ja mu nemôžem dať výpoveď iba tak. Musela by som si veľmi dať pozor, na základe čoho ho prepustím. Ak by sa však priznal k minulým činom, alebo k pedofilnému konaniu v čase, keď už bol mojím zamestnancom, nevystavovala by som deti ohrozeniu, kontaktovala by som políciu a učiteľa by som od detí v škole izolovala.


Riaditelia škôl: Ako by sme riešili pedagóga s pedofilnou orientáciou? - Denisa Králičová, riaditeľka ZŠ Koperníkova, Hlohovec

Bolo by veľmi zložité prijať niekoho s takou minulosťou. Možno by to ani nebolo o mne, ako o tom, čo by si mysleli rodičia našich detí. Mať na škole človeka, ktorý má sklony k malým deťom, asi nie je výhrou. Na druhej strane, ak si taký človek už odpykal svoj trest, potrebuje druhú šancu. No, žiaľ, učiteľa by podľa mňa už nemal nikdy robiť.
Ja osobne zaradenie pedofílie do kategórie inakosti (samozrejme v LGBTI poňatí) odmietam.

To, čo sa teraz chystáte čítať, berte prosím len ako pár rýchlych poznámok k aktuálnej spoločenskej diskusii na tému pedofília, ktorá sa teraz objavila ako téma v iných súvislostiach ako v čase, keď sa pretriasalo sexuálne zneužívanie mladistvých v cirkvi.

1. Pedofília nie je to isté, čo pedofilná porucha. V jednom z článkov, ktoré som v médiách čítal, došlo k totiž k určitej zámene. Kým pedofília je sexuálna preferencia bez akýchkoľvek iných súvislostí, pedofilná porucha sa chápe ako pedofília, ktorá robí problémy (buď jedincovi, ktorý sa za to hanbí, nenávidí sa, má pocity viny, úzkosti, depresie a podobne, alebo predpubertálnym deťom ako obetiam sexuálneho obťažovania či zneužívania).

2. Z medicínskej stránky teda nie je jasné, čo to znamená volať po akceptácii ľudí s pedofilnou poruchou. Poruchu treba diagnostikovať, tým, čo ňou trpia (alebo ktorých poruchou trpia iní) treba pomáhať a liečiť ich, nie ju spoločensky akceptovať – nerozumiem takýmto zvolaniam a tendenciám (post scriptum: ak sa pod termínom akceptácia myslí niečo ako „normalita“, a nie ľudská interakcia bez znevýhodňovania a dehumanizácie na základe prítomnosti poruchy).

3. Svoju pedofíliu ľudia väčšinou skrývajú a utajujú, pričom majú vybudovaný systém mechanizmov, vďaka ktorým ju zvládajú. Dokonca ju vedia udržať bez tendencií správať sa podľa nej voči druhej osobe v eroticko-sexuálnom zmysle. Takto „realizovaná“ pedofília má naozaj vďaka unikátnemu porozumeniu deťom svoj potenciálny a prospešný rozmer, nájdeme ju medzi učiteľmi, vedúcimi skautských táborov alebo kňazmi. Hovoril by som v tomto prípade o dobre adaptovaných jedincoch s pedofíliou. Často ide o rešpektovaných ľudí, ktorí sú akceptovaní, ale ktorí by svoju akceptáciu s najväčšou pravdepodobnosťou stratili, keby svoju pedofíliu verejne odhalili. Toto myslíme tou akceptáciou? Že by sme mali byť ako spoločnosť nastavení takýmto ľuďom pomôcť a nestigmatizovať ich? Som za. Chce to však istý stupeň spoločenskej zrelosti. Takýto človek môže mať pokojne manželku a ani ona sama o tom nemusí vedieť. Len proste vie, že nemá doma sexuálneho bejka a že má rád deti.

4. Ak anonymný učiteľ hovorí, že čakal šesť rokov, aby mohol vyznať lásku dievčaťu, do ktorého sa zamiloval, keď mala jedenásť, tak s veľkou pravdepodobnosť nejde o pedofíliu – ak to samozrejme nemyslel nejako inak – pretože vyznávať lásku dievčaťu, ktoré má sedemnásť, je vlastne vylučovacím znakom pedofílie.

5. Pedofil nie je schopný skutočne zrelého duálneho vzťahu. Tento vzťah má povahu prispôsobenú infantilite „partnera“. Láka ho detský svet hier, jednoduchosti a zábavy, nie zrelé psychologické črty, na ktoré sa viaže normálna láska k dospelému a zrelému partnerovi. Iste, že je schopný zamilovať sa a že nenaplnený zamilovaný vzťah môže trvať dlho, ale o láske by som v tomto prípade nehovoril. Citová angažovanosť nie je to isté čo láska.

6. Chceme akceptovať aj homosexuálnych pedofilov? Lebo ak je pedofília inakosťou a heterosexuálna pedofília inakosťou, tak je inakosťou aj homosexuálna pedofília, nie? Má to však jeden háčik. Homosexuálny pedofil má vyššiu pravdepodobnosť akcie, ktorej sa obávame (to nie je pokus o generovanie morálnej paniky, len je o tejto diferencii dobre vedieť, keď už o tom debatujeme).

7. Pedofília sa nespája so psychosexuálnou zrelosťou, preto ja osobne zaradenie do kategórie inakosti (samozrejme v LGBTI poňatí) odmietam. Zdržovanie sa v detskom svete nepôsobí zrovna stimulačne na vzťahovú vyzretosť subjektu. Jemu sa často v plnom zmysle slova dospieť ani nechce.

8. Áno, rozoznávame delikventných a nedelikventných pedofilov, ako som to už naznačil vyššie. A nemáme žiadne morálne právo kriminalizovať, stigmatizovať alebo ostrakizovať pedofíliu ako takú, navyše vôbec nie, ak je sublimovaná a adaptovaná a ak je jej nositeľ prosociálne zameraný, i keď by mala byť citovo angažovanejšia vo vzťahu k deťom. Mali by sme mať však vždy na mysli, že jej erotickým objektom sú najzraniteľnejší členovia našej spoločnosti. V tomto ju akceptovať nemôžeme a musíme jasne a celospoločensky zastávať pevné stanovisko: že nie je vhodné, aby boli deti reálnym sexuálnym objektom.

9. Pedofília nie je teda na tej istej lodi ako napríklad homosexualita. Ak to niekto tvrdí, mýli sa, a to napriek tomu, že nevieme presne ako pedofília vzniká alebo že ju nevieme adekvátne korigovať či liečiť.

Základný postoj k pedofílii by nemal byť strach, opovrhnutie alebo nepriateľstvo, ale humanistické stanovisko k problému, ktorý si samotný jedinec vonkoncom nevybral a ktorým dokonca on sám môže trpieť. S tým by sa však ruka v ruke mali viazať spoločenské a odborné snahy smerujúce k tomu, aby sa zabránilo jednať s dieťaťom ako sexuálnym objektom.
Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá pracuje vo video redakcii denníka SME, tento týždeň obhajovala články, ktoré zľahčovali tému pedofílie a ktoré navodzovali dojem, že sexuálni devianti sú vlastne v poriadku a ich cieľom je vraj deťom pomáhať. Kým zo strany verejnosti si Hanzelová vyslúžila množstvo negatívnych reakcií, z obce pedofilov jej prišlo poďakovanie.

Na príspevok novinárky Kovačič Hanzelovej o tom, že blokuje používateľov, ktorí ju nenávistne komentujú po jej obhajobe pedofílie, zareagoval používateľ pod menom Petr Kasz, ktorý je administrátorom českej stránky o pedofílii a pedofilom, s ktorým denník SME priniesol rozhovor. Petr Kasz sa v rozhovore okrem iného priznal, že pracuje na základnej škole, pričom o jeho pedofilných sklonoch riaditeľ ani rodičia netušia. Ako profilovú fotografiu má na sociálnej sieti malé dievčatko.


Obrázek

Pedofil ďakuje Hanzelovej: “Pani Hanzelová, chcel by som vám poďakovať za váš predchádzajúci príspevok aj názor – môžete si vlastne tu v diskusii aj sama na vlastnej koži vyskúšať, ako sa nám žije, aj keď sme nikomu neublížili,” konštatuje muž, ktorý o sebe uvádza, že je pedofil.

“Je to smutné, ale je to tak. Dúfam, že článok denníka SME predsa len u niektorých ľudí viedol k pochopeniu problému. A o to predsa išlo. S hejtermi sa stretávame tiež veľmi často aj na našom webe, no musíme to nejako prekusnúť a ísť ďalej. Držím vám palce a nech sa vám darí,” napísal Hanzelovej Petr Kasz.

Použitie malého dieťaťa ako profilovú fotografiu používa údajne mnoho pedofilov ako tzv. avatar. Väčšinou vraj ide o umelecké fotografie dievčat alebo chlapcov, ktoré sa objavili v nejakých verejne prístupných galériách. Zarážajúce je, ako si tento počin vedia “vyargumentovať”:

“Nemyslím si, že použitím jednej jedinej anonymnej fotografie, navyše umeleckého vyznenia, ktorú používam vlastne celý život, komukoľvek ubližujem. Tá dievčina, ktorá je na mojom avatare, je v dnes už dávno dospelá a ťažko povedať, či by seba samu na danej fotografii vôbec spoznala,” uviedol pedofil k tomu, že zneužíva fotografiu maloletej osoby, v rozhovore pre denník SME.

Viete si predstaviť, že avatarom by sa mohlo stať aj vaše dieťa, ktorého fotografiu verejne zdieľate na sociálnej sieti?

Viete si predstaviť, že vaše dieťa vyučuje pedofil, ktorý svoje sexuálne sklony interpretuje ako čistú lásku k dieťaťu a i keď ho telesne nezneužil, pohľadom a v myšlienkach s ním možno súloží a nevidí na takomto pokrivenom pohľade na dieťa nič zlé?
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Hebeš
Na trestné lavici
Bydliště: Zlín
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 7
Výkřik do tmy: Tento uživatel již není aktivní a nyní již jen čeká, než mu na jeho žádost admini smažou profil.
Příspěvky: 422
Dal: 360 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Hebeš »

V článku se píše:Pedofil je už len svojou existenciou potenciálne nebezpečným predátorom voči dieťaťu.
Celkem by mě zajímalo, jaké vztahy s ženami má člověk, který si něco takového, i přestože ma k dispozici pravdivé informace o pedofilech, o pedofilech myslí. Protože každý soudí podle sebe.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Tim
PROBLÉMOVÝ UŽIVATEL
Bydliště: Brno
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 5
ve věku do: 17
Kontakt: Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100073199928820
email: [email protected]
https://ibb.co/sb8ymr1
Telefon: 607 364 291
Výkřik do tmy: "Slaboši jsou lidé, kteří znají pravdu, ale zastávají ji jen potud, pokud se v ní jeví jejich prospěch" - Blaise Pascal

„Vždy musíš hledat a vyznávat pravdu a chovat se tak, aby ses nikdy nemusela stydět, až se podíváš nazpět.“ - Čeněk Král
Příspěvky: 791
Dal: 451 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Tim »

Hebeš píše: čtvrtek 11. 7. 2019, 17:57:03Celkem by mě zajímalo, jaké vztahy s ženami má člověk, který si něco takového, i přestože ma k dispozici pravdivé informace o pedofilech, o pedofilech myslí. Protože každý soudí podle sebe.
To bych úplně neřekl... Lidé narození kolem roku 2000 to tak možná vnímají ale když člověk zabrousi pár desítek let zpátky a když se podíváme jaké menší věci tehdy byly tabu, třeba jen veřejné ho orit o masturbaci tak chápu že pedofilie bylo téma odsunuté někam úplně do stínu.
Když k tomu při tu to že se o nas lidé doslychali takřka výhradně z rubriky "krimi" tak i tento postoj chápu.

Ani Řím nepostavili za den a přesvědčit lidi že nejsme monstra je spíš maraton než sprint :D
Už teď se dá ale dýchat lépe, naše prezentace v médiích už není vždy negativni a já si třeba neumím pradstavit že bych s tím mohl jít ven otevřené jako dnes.

Dalších deset let a i ten kdo napsal to co cituje to možná taky bude brát v pohodě. Vliv doby a prostředí spolu s informacemi z toho vzešly i si ale nese každý.
Nebyl bych tedy tak přísný. :)
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Mato »

V prvom rade si ale myslím, že najväčšiu chybu spravilo SME.sk, že sa vôbec začali zaoberať pedofíliou. Pretože v tých článkoch to poňali príliš plytko a krátko. Pochopiteľne ľudia si z toho vezmú, čo chcú a oheň je na streche. Žiadny odborník nebol prizvaný, rôzne komentáre, ktoré vznikali vraj pod rúškom odborníka, boli úplne pritahnuté za vlasy a pochybujem, že ich vyslovil odboník. Sme.sk spustilo vojnu novinári vs ľud. Ak chceli propagovať pedofíliu, mali to spraviť úplne inak. A hlavne, sme.sk má hodne liberálny nádych, takže témy ako LGBTI či iné takto ladené sú vopred odsúdené na zánik spoločnosťou. Pretože v ich podaní to ľudia VŽDY budú brať ako slniečkárku propagandu a sračky zo západu. Celý tento boj novinári vs ľud prinesie ešte väčšie zjednotenie ľudí proti pedofílii a najhoršie z toho vzídu ako inak pedofili a opäť ľudia pracujúci s deťmi budú pod drobnohľadom- učitelia, vychovávatelia, skauti, doktori, pracujúci vnútri Cirkvi, atď.... Takže si myslím, že nám to ešte viac uškodí ako pomôže... Nevidím to vôbec pozitívne, aj keby 5% ľudí našlo skutočný význam pedofílie vďaka tomu, tak zvyšných 95% bude brúsiť nože... Je to výhra? Neviem, myslím si však, že nie.
Držte sa :) *aikido*
Uživatelský avatar
Mathias8
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 7
ve věku do: 12
Příspěvky: 1081
Dal: 152 poděkování
Dostal: 469 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Mathias8 »

Ono to je tak.. najprv homosexuali potom pedofili a ktovie co pride este potom. Ludia cakali a obavali sa toho ze toto pride a teraz ked to tu je snazia sa to potlacit pretoze su vtom ze pedofil=pachatel nasilnik a pod. Myslia si ze pedofil presadzuje sex s detmi. Dokonca aj ked pisu media pravdu.

Cely tento svet je zvrateny. Uz sa neda nicomu verit. Presne ako pise Mato nicomu to nepomoze. Ludia nas budu viacej nenavidiet a ludia pracujuci s detmi budu pod drobnohladom ako vzdy na to doplatia dobry ludia a najviac ti uplne obycajny. (nemyslim seba ale vseobecne)

Nakoniec sa pytam co potom? Neotvori to branu tim ktori chcu zneuzivat? Nezmenia sa zakony? Neznizi sa hranica pohlavneho styku. Nestupne kriminalita? Uz tu mame sobase homosexualou adopcia deti homosexualmi teraz pedofili. Je vytvorenych 70 a viac pohlavy. Deti v skole ucia ze nie su chlapec a dievca ale ludia. Co pride este potom?

Ako povedal Einstein. Neviem cim sa bude bojovat v 3 svetovej vojne ale v stvrtej to bude kamenmi.

Vsetko to speje viacej k nenavisti.
Cim viacej sa snazime byt pochopeny tim viac sme nenavideny
Uživatelský avatar
Fx100d
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: yeelow (10.05.2010 22:04): njn, ty jsi ten dentální úchyl :D
Příspěvky: 1080
Dal: 404 poděkování
Dostal: 746 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Fx100d »

A já to zase vidím naopak. 95% lidí pochopí, ale těch 5 je hold víc slyšet.
Pedofilie mi něco vzala, ale mnohem více dala. To, co mi vzala, bez toho se obejdu. To, co mi dala, už bych nikdy nechtěl ztratit.
Uživatelský avatar
Tim
PROBLÉMOVÝ UŽIVATEL
Bydliště: Brno
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 5
ve věku do: 17
Kontakt: Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100073199928820
email: [email protected]
https://ibb.co/sb8ymr1
Telefon: 607 364 291
Výkřik do tmy: "Slaboši jsou lidé, kteří znají pravdu, ale zastávají ji jen potud, pokud se v ní jeví jejich prospěch" - Blaise Pascal

„Vždy musíš hledat a vyznávat pravdu a chovat se tak, aby ses nikdy nemusela stydět, až se podíváš nazpět.“ - Čeněk Král
Příspěvky: 791
Dal: 451 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Tim »

To je trochu zbytečně negativní postoj až si dovolím nesouhlasit. *no*

Jaké články o nás dosud vycházely? Obvykle jste je našli v rubrice "krimi" a obsahovaly rozhovor s tiskovou mluvčí...
Jak někde někdo zneužil dítě, byli jsme v očích veřejnosti něco jako rudý hadr na koridě. Od devadesátých let to bylo celou dobu v podstatě stejné celou dobu. Takže ti co nás nenávidí nás budou velmi pravděpodobně nenávidět dál bez toho že by to něco změnilo. Je to stejné jako u gayů, homofobum by vsadili i bez příde, ta jim jen dává možnost jak to zdůvodnit. Reálně se začalo něco měnit až ve chvíli kdy se o tom mluvilo.
Proc by to u nás mělo být jinak?

Za mne je fajn každý článek který nás neprodává negativně a tohle byl docela fajn pohled z druhého břehu. Dá to o čem přemýšlet těm co přemýšlet chtějí, zbytek už nás stejně nenávidí, tak co...
:D
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Mato »

Obávam sa, že pedofília sa nedá vysvetľovať verejne "všetkým naraz". Zrejme sa to musí diať face to face intímnymi rozhovormi medzi dvoma osobami, maximálne malými skupinkami ľudí. A zrejme to nepôjde cez slovo so slovným základom "pedo" ešte nejakých tých 50 rokov. Toto slovo má príliš pejoratívny charakter a ťažko sa odbúrava nenávisť či mylné predstavy z neho. Ak chce niekto pomôcť pedofilom, musí najprv 5krát uvažovať nad tým, aké budú mať jeho akcie reakcie. Nie je to ľahká téma a určite nie určená pre bulvárny denník, ktorý čítajú masy ľudí (stále platí 100 ľudí= 100 chutí)... Ale ako poznáme SME.sk, iste im ide o to, aby zvýšili sledovanosť a odoberanosť bez ohľadu na spôsob šírenia hocijakých (dez) informácií. Takže ak bude cieľ zisk, nikdy nebude téma pedofílie prezentovaná pravdivo, citlivo a správne. Hľadajme iné spôsoby, možno nie tak masové, tie nikdy nebudú mať v tejto problematike úspech :) mali už niekedy? Kedy a kde? *book* B) *gd*
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Mato »

Fx100d píše: pátek 12. 7. 2019, 11:13:31 A já to zase vidím naopak. 95% lidí pochopí, ale těch 5 je hold víc slyšet.
Priateľu... to je veľmi naivné myslenie. Tu na Slovensku určite. Ľudia sú tu konzervatívnejší a pokiaľ nemajú pozitívnu skúsenosť s pedofíliou, čo v drvivej väčšine nemajú, budú presadzovať tú negatívnu. Nemôžeme sa pozerať na veci cez ružové okuliare. Ja som optimista, ale túto záležitosť nemôžem vidieť reálne optimisticky, musel by som si dať tie spomínané ružové okuliare :(
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Mato »

Tim píše: pátek 12. 7. 2019, 11:16:13Jaké články o nás dosud vycházely? Obvykle jste je našli v rubrice "krimi" a obsahovaly rozhovor s tiskovou mluvčí. ... Za mne je fajn každý článek který nás neprodává negativně a tohle byl docela fajn pohled z druhého břehu. Dá to o čem přemýšlet těm co přemýšlet chtějí, zbytek už nás stejně nenávidí, tak co...
Akékoľvek články o nás nie sú dobré, podľa mňa. To slovo má veľmi pejoratívny charakter. Z vlastnej skúsenosti viem, že človek začína meniť alebo aspoň trošku upravovať názor až po osobnom rozhovore, nie po masovej publikácii. Pozri sa na komentáre pod tými článkami a sám pochopíš... Už aj ten spomínaný pohľad z druhého brehu berú tak, že to písal jeden z nás, vraj to zistili odborníci... Pedofília sa nedá propagovať masovo... nie teraz, nie na Slovensku.
Naposledy upravil(a) Allein dne sobota 13. 7. 2019, 1:44:33, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Necitujte celé dlouhé příspěvky.
Uživatelský avatar
Tim
PROBLÉMOVÝ UŽIVATEL
Bydliště: Brno
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 5
ve věku do: 17
Kontakt: Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100073199928820
email: [email protected]
https://ibb.co/sb8ymr1
Telefon: 607 364 291
Výkřik do tmy: "Slaboši jsou lidé, kteří znají pravdu, ale zastávají ji jen potud, pokud se v ní jeví jejich prospěch" - Blaise Pascal

„Vždy musíš hledat a vyznávat pravdu a chovat se tak, aby ses nikdy nemusela stydět, až se podíváš nazpět.“ - Čeněk Král
Příspěvky: 791
Dal: 451 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Tim »

Mato píše: pátek 12. 7. 2019, 11:28:12 Z vlastnej skúsenosti viem, že človek začína meniť alebo aspoň trošku upravovať názor až po osobnom rozhovore, nie po masovej publikácii.
No, po osobním rozhovoru... Kolik z nás jde s pravdou ven a to jen mezi nejužší kruh přátel?? Tímhle tempem by se ta osvěta šířila delší dobu než co ty vládli habsburkove. Přirovnal bych to k potravinářskému průmyslu:

Ano, chci kvalitu tak si zajdu k malému výrobci ale pokud nechci projít hlady tak je tu velkoproducent. To masové šíření má jako jeden ze svých vlivů i v tom směru že si člověk nepřipadá sám a ztracený. Já když vzpomenu na období svých cca 15ti let kdy se formovalo mé vnímání sexuality, byl jsem zoufale a trochu zklamán sám sebou už jen proto že jsem se s tím nikde nesetkal a to ani zprostředkovaně skrze média. Myslím si že tohle by mi pomohlo, stejně tak se takto dozvědět o ČEPEKu (Takhle jsem se o něm dozvěděl až z letáku co mi na Pride dal tuším Myš :D)...
Jinak jak jsem již říkal, u homosexuálů ta veřejná diskuse pomohla. Média v Československu se o nich lehce zmínila na konci devadesátých a to ještě ve spojitosti s HIV. Podívej ale kde a za jak krátký čas jsou teď ve společnosti a nic z toho by se nestalo kdyby po sametové revoluci jen dál seděli ve svých klubech a radši moc nechodili na oči.

Já ty komentáře pod těmi články četl, také jsem v těch diskusích byl tři dny zahrabaný a všiml jsem si jedné věci a to relativně velkého procenta lidi co se nás zastával a našli se i takoví kteří nás nemají rádi ale sami přiznali že nějaký důvod k perzekuci není. I přes aktivní snahu mnoha lidí v diskusi, tak ti co už na nás jsou vysazeni takoví jsou a byli i před článkem.
Naposledy upravil(a) Allein dne sobota 13. 7. 2019, 1:48:24, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Necitujte celé dlouhé příspěvky.
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Mato »

Tim píše: pátek 12. 7. 2019, 13:12:45No, po osobním rozhovoru... Kolik z nás jde s pravdou ven a to jen mezi nejužší kruh přátel?? Tímhle tempem by se ta osvěta šířila delší dobu než co ty vládli habsburkove.
Ale to neznamená, že sa musíš priznať, že to je tvoj problém. Napríklad vstúpiš do rozhovoru s tým, že: si o tom niekde čítal, počul, jeden kamoš spomínal, poznáš niekoho takého atď. Áno, trvalo by to podstatne dlhšie, ale bolo by to kvalitné a mimo to, normálni ľudia osvetu nepotrebujú, nechcú ju.
Tim píše: pátek 12. 7. 2019, 13:12:45Ano, chci kvalitu tak si zajdu k malému výrobci ale pokud nechci projít hlady tak je tu velkoproducent. To masové šíření má jako jeden ze svých vlivů i v tom směru že si člověk nepřipadá sám a ztracený.
A presne to je ten problém. My by sme sa mali orientovať na maloobchod, lebo veľkoproducenta nezuajíma kvalita a pravdivosť, zaujíma ho zisk. V praxi to vyzerá tak, že ľudia dostanú priestor na svoje vlastné závery, často hodne vzdialené od pravdy. Ale musia si ich urobiť, lebo prišli do veľkoobchodu, kde im predali polopravdu/neúplnú pravdu. Pri veľkoobchode sa obávam, že ešte viac pomýlime takto cítiaceho mladého človeka... Dneska nie je problém dostať sa na čepek aj cez google. Každý, kto chce vedieť viac, bude googliť. Keby si ty v 15tich narazil na takýto krásny článok a čítal by si pod ním tie komentáre, tiež by ti to neprihrialo polievočku. Žime v súčasnosti. Je doba informácii a dezinformácii... My sa nemôžeme s homosexualitou pretláčať... zatiaľ čo oni vždy mali svoje legálne gay bary aj napriek nenávisti, tak neboli ich skutky zákonne nelegálne. Pedofília je v tomto veľmi špecifická, jedinečná a nedajú sa jej skutky "legalizovať". Okrem toho, už len ten samotný názov pedofília v sebe nesie veľmi pošpinené meno.
Tim píše: pátek 12. 7. 2019, 13:12:45Já ty komentáře pod těmi články četl, také jsem v těch diskusích byl tři dny zahrabaný a všiml jsem si jedné věci a to relativně velkého procenta lidi co se nás zastával a našli se i takoví kteří nás nemají rádi ale sami přiznali že nějaký důvod k perzekuci není. I přes aktivní snahu mnoha lidí v diskusi, tak ti co už na nás jsou vysazeni takoví jsou a byli i před článkem.
Myslím si, že naša osveta by mala byť namierená na ľudí, ktorí to žijú, ktorí s tým prichádzajú často do kontaktu (blízki, rodina, kamaráti) a ktorí sa skutočne zaujímajú o pravdu a takých skutočne nie je veľa... povedzme si narovinu. Keby neboli znásilnenia z našich radov, ľudia by sa vôbec o pedofíliu nezaujímali a tak by to malo byť. Naša osveta by nemala byť pre všetkých, to nie je potreba. Bežného človeka to nezaujíma. Alebo chceme si vari adoptovať deti? Nie! Chceme mať s nimi legálne sex? Nie! Chceme sa verejne prezentovať? Skutočne to potrebujeme? Nestačí, že je to medzi nami a nami vybranými ľuďmi? Musíme dávať verejnosti dôvod na nenávisť? Ak o niečom nevieš, nemôžeš to nenávidieť, že? Prečo sa teda nemôžeme sústrediť na osvetu "našich" aby sme vyhubili sexuálne znásilnenie a škandály a bežní nezainteresovaní ľudia časom zabudnú, že nejakí pedofili vôbec sú... áno, môže to trvať celé generácie, ale je to určite rýchlejšia a efektívnejšia cesta, ako verejne na seba upozorňovať a dávať ľuďom priestor pre spoločného nepriateľa, aby mohli zbrojiť a mať sa neustále na pozore. A presne toto sa práve deje cez tieto masové články. Ľuďom, ktorí s pedofíliou v živote neprišli do priameho kontaktu sa otvárajú nože vo vreckách a pritom úplne zbytočne. A ľudia, ktorých to zaujíma, alebo sa ich to týka, už info dávno majú a teraz si plieskajú rukou po čele... Myslím si, že masová osveta nám zainteresovaným a aj nezainteresovaným ľuďom iba zbytočne ubližuje. Ľudia, ktorých sa to netýka, nech sú mimo osvety.
Naposledy upravil(a) Allein dne sobota 13. 7. 2019, 1:52:35, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Necitujte celé dlouhé příspěvky + upraveny chyby v citacích.
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6532
Dal: 1673 poděkování
Dostal: 3551 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Kasz »

A to já mám zase názor jiný. Myslím si, že pokud nám masové médium nabídne možnost a prostor k bezpečnému a anonymnímu promluvení, měli bychom toho využít. Vyhledáváním na Googlu neoslovíme ty, kteří pro nás mají v sobě potenciálně skryté pochopení, které se aktivuje a projeví třeba právě nějakým takovým článkem v novinách. Uvidíte, že až odezní emotivní nenávistné a hlavně nesmyslné návrhy na změnu slovenských zákonů, ozvou se jiní - a to ti, kteří při vydání těch článků neměli dostatečně prostudovanou problematiku - co se psalo, bylo pro ně úplně nové. Chvilku bude trvat, než si nastudují nějaké informace, přečtou si pár odborných článků a teprve potom si vytvoří informovaný názor, který teprve pak budou moci projevit. Například mé mamce to trvalo 7 let, než plně pochopila.

Ti, co nyní emotivně podávají trestní oznámení a navrhují formou petice zavedení “trestnosti obhajování pedofilie a povinné sexuologické vyšetření všech pedagogů” (zřejmě tedy mužů i žen), a to i těch současných, co již s dětmi třeba celý život pracují, narazí. Zjistí totiž, že policie spáchání žádného trestného činu nezjistí, dále že přijmout navrhované znění zákona by bylo v zásadním rozporu se základními lidskými právy a že odezva nejen od pedagogů by zajisté v takovém případě byla velice silná a jednoznačná. Těmi nesmyslnými kroky vlastně sami ukáží, kde je skutečná pravda, té - věřím že většině - lidí, která je schopná přemýšlení. Emotivním rozvířením diskuzí o tématu pedofilie v celé společnosti tak vlastně velmi přispějí té osvětě, o kterou nám jde - lidé se zkrátka musí dozvědět PRAVDU. Pokud nevyužijeme možností, kterých se nám na tomto poli nabízí, nestěžujme si pak na to, že máme těžký život plný nepochopení a odsouzení od lidí kolem nás. Myslím to v tom stylu “radši ať je to tak jako teď, než abychom museli jakkoliv navíc trpět”. Pravda přináší oběti - pro pravdu nejednou v minulosti lidé i umírali. A my stáhneme zadky a budeme se bát? V takovém případě se ale nikdy nic k lepšímu nezmění.

Neříkám, abychom se zbytečně sebetrýznili, ale v rámci možností musíme světu tu pravdu, kterou někteří jen velmi neradi slyší, sdělit. Protože i když to sdělení může mít dočasné negativní dopady, přesto nakonec - a skutečně tomu věřím - pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Ovšem jen tehdy, bude-li za tu pravdu někdo ochotný a aspoň trochu odvážný bojovat.

P.S. Připojím v dalším příspěvku články s tou peticí a dalšími komentáři, na které jsem dnes nově narazil.
Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Kasz
Administrátor
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 4
ve věku do: 28
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Nejvíc mi vadí předsudečné odsouzení - i když jsem neublížil žádnému dítěti, najdou se lidé, co píšou "postavit ke zdi, kulka to vyřeší". Ne, nevyřeší. Pedofilové, kteří nic nespáchali, zažívají celý život zbytečné utrpení jen z důvodu předsudků. To je třeba změnit. Proto vznikl tenhle web.
Příspěvky: 6532
Dal: 1673 poděkování
Dostal: 3551 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Kasz »

Československá pedofilní komunita – již 13 let s Vámi! ❤️💙
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Já jsem si to doteď úplně neuvědomoval, ale ten spor o psaní či nepsaní článků o pedofilii má i česko-slovenský rozměr. Aktuálně je to tak, že Češi si udělali propagační výlet do slovenských novin a zaseli vítr, ale bouři sklízet nebudou, před tou se schovají zase zpátky do bezpečí na západ od Beskyd a naši bratia si to budou muset vyžrat sami. Situace na Slovensku je zkrátka trochu jiná, slovenská společnost není připravená na vše, na co je připravená ta česká, a nejsem si jistý, jestli to my Češi chápeme. Tak si říkám, jestli bychom příště o takových propagačních výletech neměli nechat předem rozhodnout slovenské členy komunity. Pokud se mýlím a situace na Slovensku jiná není, tak je to jedině dobře, ale včasnou konzultací se Slováky nic nezkazíme.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Tim
PROBLÉMOVÝ UŽIVATEL
Bydliště: Brno
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 5
ve věku do: 17
Kontakt: Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100073199928820
email: [email protected]
https://ibb.co/sb8ymr1
Telefon: 607 364 291
Výkřik do tmy: "Slaboši jsou lidé, kteří znají pravdu, ale zastávají ji jen potud, pokud se v ní jeví jejich prospěch" - Blaise Pascal

„Vždy musíš hledat a vyznávat pravdu a chovat se tak, aby ses nikdy nemusela stydět, až se podíváš nazpět.“ - Čeněk Král
Příspěvky: 791
Dal: 451 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Tim »

Mato píše: pátek 12. 7. 2019, 16:02:58 Napríklad vstúpiš do rozhovoru s tým, že: si o tom niekde čítal, počul, jeden kamoš spomínal, poznáš niekoho takého atď.
To je ale v podstatě lhaní... *no*
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Mato »

Presne tak Gabrieli... Je to ako píšeš. Bol som v Česku 4 mesiace a pochopil som, že Česi hodne inak premýšľajú ako my. Tá mentalita aj spôsob uvažovania je úplne iný. Slovenská spoločnosť má svoje hodnoty a normy, ktoré sú veľakrát v Česku dávno prekročené (niekedy v dobrom, niekedy v zlom). Čo sa týka konkrétne pedofílie, tak Slováci sa boja. Boja sa nepoznaného a zo strachu a opatrnosti jednajú tak, ako vidíme- trestné oznámenia, nenávisť, pohoršenie, ignorácia a absolútna neakceptácia. Ešte dlho to nebude iné a v oblasti pedofílie, kde je základ slova "pedo" už vôbec nie.

Kasz: U nás táto téma neochladne len tak. Je príliš citlivá. Pokiaľ ochladne, tak ochladne úplne a to v každej oblasti. Z tvojho názoru však vyplýva, že potrebujeme osloviť tých, ktorí v sebe majú potenciál nás pochopiť. Pýtam sa, prečo? Prečo potrebujeme pochopenie od čo najviac ľudí, ideálne tých potencionálnych, aby nás pochopili? Nestačí každému pedofilovi, aby mal zopár ľudí okolo seba, ktorí chápu a akceptujú? Potrebuje každého 10teho človeka v Česku a na Slovensku? Prečo? Je to nielenže nereálne, ale aj nezmyselné. K čomu nám to pomôže? Nemôže snáď pedofil dnes pracovať ako učiteľ, doktor, vychovávateľ, či iné povolanie zamerané na deti? Môže a nie je nutné, aby svet vedel, čo skrýva vnútri. Potrebuje tých pár ľudí, ale nepotrebuje celý svet, rovnako ako svet nepotrebuje pochopiť jeho jedinečný vzťah k deťom. Pedofilná láska je tak vzácna a intímna vec, že je škoda ju rozkrikovať do sveta, keď svet nechápe, lebo ju nežije, nedokáže žiť. Pravda je síce pravda a ostane pravdou, ale nemôžeme ju nanútiť. No môžeme ju žiť. Krásne, čisto a v skrytosti. Potrebujeme viac? Skutočne sa potrebujeme vyznať svetu a ukázať im, akí sme úžasní a potrební? Myslím si, že najlepšie to dokážeme tichými výsledkami, ktoré vyčaria nejeden detský úsmev. A svet nemusí vedieť, že je za tým nezvyčajná láska k deťom, musí? Pomôže to nejako nám alebo im? Nevravím tým, aby sme stiahli zadky, nebojovali za pravdu, ale aby sme na to išli inak- rozumne. Nenávisť k nám a pedofílii ako takej tu je kvôli zraneným deťom sexuálnych zneužití, ktorú majú na rukách aj pedofilovia. Viem, že majoritne nie sme na vine, ale tiež niektorí z našich radov priložili polienko do ohňa... Je zbytočné kričať na všetky svetové strany, že nie sme na vine, pretože oni to už nebudú vidieť inak, nechcú. Najlepší boj je postarať sa o vlastných tak, že prioritne zameráme osvetu k novým a starým pedofilom, naučíme ich žiť túto lásku, dáme im zmysel a hĺbku a vykoreníme, alebo aspoň znížime sexuálne zneužívanie. Ale k tomu nám nepomôže osveta ľudí, ktorých sa pedofília netýkala a netýka. Nebudú chcieť poznať pravdu, nenúťme im ju. Radšej pred nimi pedofíliu schovajme a nenávisť sa časom vytratí. Sme.sk a iným denníkom a celkovo tejto mediálnej oblasti určite nejde o dobro pedofilov či pedofílie ako takej. Ide o zaujímavosť, čitateľnosť, vojnu (skrytú popularitu). Je to provokačný bulvár. Nebuďme naivní a nemyslíme si, že nám chcú pomôcť. Nechcú. Je príliš naivné myslieť si, že po toľkej špine, ktorú právom/neprávom hodili na pedofilov a pedofíliu, sa niečo zmení k lepšiemu. Straťme sa spred očí sveta, obetujme naše životy službe deťom a nenávisť časom vymizne sama.
Neviem ako v Česku, ale na Slovensku je takáto popularizácia akurát zničujúca a nielen nás, ale aj rozdeľuje národ a zvyšuje nenávisť...
Uživatelský avatar
Mato
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 6
ve věku do: 12
Příspěvky: 286
Dal: 68 poděkování
Dostal: 64 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Mato »

Tim píše: pátek 12. 7. 2019, 22:51:29To je ale v podstatě lhaní... *no*
Vôbec nie. To je rozumné prinesenie informácií najlepším možným spôsobom. Ide o spôsob, akým ich zdelíš. Klamal by si, keby si hovoril o veciach, o korých vieš prd alebo vieš, že sú klamstvom. Ale ak vieš predpokladať, aká bude reakcia na pravdu a že sa tá reakcia líší od spôsobu tvojho podania, je len na tebe, či sa rozhodneš ju podať tak alebo onak. Obsahovo nikoho neklameš. Podávaš pravdu, ale nepriamo, teda v skrytosti. A to nie je klamstvo :)
Naposledy upravil(a) Allein dne sobota 13. 7. 2019, 1:55:33, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Necitujte celé dlouhé příspěvky.
Uživatelský avatar
Anonym

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Anonym »

Ahoj

Som Pedák zo Slovenska a mám rovnaký názor ako Mato a Gabriel. Pre budúcnost prosim konzultujte tieto aktivity zo Slovákmi ktorý sú tu registrovaný. Aby sa predišlo týmto hrozným veciam čo sa u nás teraz deju že ste nám ako česka komunita vôbec ale vôbec nepomohli skôr ublížili. Ak by ste sa snami poradili tento nápad si robit propagandu u nás by sme vam nedoporučili.
Uživatelský avatar
Tim
PROBLÉMOVÝ UŽIVATEL
Bydliště: Brno
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 5
ve věku do: 17
Kontakt: Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100073199928820
email: [email protected]
https://ibb.co/sb8ymr1
Telefon: 607 364 291
Výkřik do tmy: "Slaboši jsou lidé, kteří znají pravdu, ale zastávají ji jen potud, pokud se v ní jeví jejich prospěch" - Blaise Pascal

„Vždy musíš hledat a vyznávat pravdu a chovat se tak, aby ses nikdy nemusela stydět, až se podíváš nazpět.“ - Čeněk Král
Příspěvky: 791
Dal: 451 poděkování

Re: Série článků o pedofilii na SME.sk

Nový příspěvek od Tim »

Mato píše: pátek 12. 7. 2019, 23:02:16 Vôbec nie. To je rozumné prinesenie informácií najlepším možným spôsobom. Ide o spôsob, akým ich zdelíš. Klamal by si, keby si hovoril o veciach, o korých vieš prd alebo vieš, že sú klamstvom. Ale ak vieš predpokladať, aká bude reakcia na pravdu a že sa tá reakcia líší od spôsobu tvojho podania, je len na tebe, či sa rozhodneš ju podať tak alebo onak. Obsahovo nikoho neklameš. Podávaš pravdu, ale nepriamo, teda v skrytosti. A to nie je klamstvo :)
Inu, taky názor :)
Naposledy upravil(a) Allein dne sobota 13. 7. 2019, 1:57:42, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Necitujte celé dlouhé příspěvky.