Stupnice pro BANování uživatelů / Scale for BANing users

Provozní informace o chodu fóra, uživatelských skupinách, hodnostech a sekcích. (V této části fóra mohou zakládat témata jen členové Týmu ČEPEK, ostatní registrovaní uživatelé mají možnost na již založená témata reagovat, noví uživatelé fóra zde mohou odpovídat až po schválení členem Týmu ČEPEK. Vlákna v této sekci bývají po čase zpravidla zamykány.)
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Čestný člen skupiny ČEPEK
Příspěvky: 1685
Dal: 1099 poděkování
Dostal: 2046 poděkování

Stupnice pro BANování uživatelů / Scale for BANing users

Nový příspěvek od Marco Freeman »

Stupnice pro BANování uživatelů

CO JSOU TRESTNÉ BODY A JAK FUNGUJÍ?
 • Trestné body (na fóru často označované i jako „Varování“) může udělit administrátor nebo globální moderátor uživatelům diskuzního fóra a chatu, pokud tito porušují pravidla či zásady komunity. Od počtu těchto trestných bodů se odvíjí omezení uživatelských pravomocí a BAN (více viz níže). Čím více trestných bodů uživatel má, tím více pravomocí ztrácí a tím delší trest obdrží.


 • Počet trestných bodů (pokud není roven nule) je zveřejněn na uživatelském profilu, kde jej vidí každý registrovaný uživatel i neregistrovaný návštěvník. Úplný log toho, za co byly trestné body uděleny, vidí jen administrátoři a globální moderátoři fóra. Pokud uživatel dospěl k počtu 5 trestných bodů a více (anebo byl jinak trestán), zpravidla je o tomto prohřešku založeno téma v sekci Tresty a varování, anebo je stručná informace v Přehledném seznamu aktuálních trestů. Tam se ostatní uživatelé mohou dozvědět bližší informace.


 • Udělený trestný bod vyprší automaticky 2 roky po udělení. Trestné body nelze smazat, na žádosti uživatelů o smazání trestného bodu se nepřihlíží.


 • Vlákno v sekci Tresty a varování je možné smazat 2 roky od posledního prohřešku (tedy ve stejné chvíli, kdy bude na bodovém kontě uživatele 0 trestných bodů). Vlákno se po uplynutí smaže za předpokladu, že o to sám trestaný uživatel zažádá. Vlákno může případně odstranit administrátor i kdykoliv jindy, pokud je tímto vláknem někdo ohrožen.


JAK VYPADÁ TREST Z POZICE UŽIVATELE?
 • UMLČENÍ NA CHATU (MUTE): Pokud obdrží uživatel na chatu tzv. mute či umlčení, nemůže přispívat do chatu. Může si přečíst, na jak dlouho byl umlčen a co bylo důvodem tohoto umlčení. Zprávy, které by se snažil napsat do chatu, se nepošlou, vidí však veškeré dění na chatu. Nemůže zasílat SOS. „Mute“ zpravidla bývá udělován jen na krátkou dobu (obvykle ne delší než 1 hodinu).
  • Speciálním typem umlčení je i automatické umlčování, které v případě vložení vulgarismu či problematického odkazu tento výraz/odkaz uživateli smaže, a zároveň udělí umlčení na 2 minuty. Důrazně upozorňujeme uživatele, že je zakázáno obcházet blacklist slov, a to obzvláště v případě zablokovaných názvů/odkazů pochybných, problematických webů. Pokud uživatel zjistí, že název nějaké stránky je v blacklistu, je k tomu i důvod. Je-li zvědavý, může napsat SZ/email jednomu z administrátorů a blíže se optat.
 • BAN NA CHATU: Pokud obdrží na chatu uživatel BAN, je z chatu vyhozen. BAN mohou udělit Správci chatu, na chatu označeni písmenem S, kterými jsou obvykle administrátoři a globální moderátoři fóra. Udává se v minutách, ale může trvat i několik dní, týdnů či déle (vše záleží na tom, jaký prohřešek uživatel učinil a jak vypadá jeho bodové konto). Může být udělen i permaBAN.
  • Speciálním typem BANu je i tzv. „kick“ či „vykopnutí“. Jedná se o BAN na chat na 30 minut a mohou jej udělit i tzv. „kopací moderátoři“ (na chatu označení M).
 • BAN NA FÓRU: Pokud uživatel obdrží na fóru BAN, jeho přezdívka zoranžoví, protože je přidán do skupiny Trestná lavice. Uživatelé v této skupině nemohou reagovat nikde na fóru vyjma sekce Tresty a varování (a i v této sekci mohou reagovat až po schválení), ani prostřednictvím poděkování, a mohou číst SZ, ale nemohou je psát. Pokud je trestaný uživatel zároveň ve VIP skupině ČEPEK, po dobu usazení na Trestnou lavici jsou mu pravomoci VIP uživatele (vč. přístupu do VIP sekce) odebrána. Může být udělen i permaBAN.
  • Administrátor se může v případě nutnosti uchýlit i k přísnějšímu nastavení BANu na fóru, tedy k původnímu blokování, které přináší zdejší fórum. V takovém případě je uživateli rovnou zamezen přístup na fórum. Tento přístup je výhodný spíše pro krátké, časově omezené BANy, protože administrátor následně nemusí hlídat ruční přesunutí uživatele na Trestnou lavici, nebo když je třeba rychle reagovat na problematické chování uživatele na fóru.
 • O tom, jak dlouhý je trest a za co byl udělen (ať už u BANu na chatu, na fóru či na obojím), je uživatel informován prostřednictvím sekce Tresty a varování, příp. v tématu Přehledný seznam aktuálních trestů. Obvykle se v případě vážnějších trestů uděluje BAN na obě platformy zároveň.


 • V rámci trestu a udržování webu může administrátor přistoupit i k nutným krokům vedoucím k zamezení problematického jednání na webu. Mohou proto např. smazat příspěvky, zprávy, avatary, informace na profilu nebo jiné údaje, pokud tyto nebudou vyhovovat pravidlům. Mohou též smazat celé sklo chatu, pokud se na něm vyskytne problematická zpráva. Též mohou trvale vyloučit VIP uživatele z VIP skupiny, pokud by tento porušoval pravidla VIP skupin (především by tedy vynášel důvěrné informace z VIP skupiny).


JAK SE MŮŽE UŽIVATEL PROTI TRESTU ČI ZÁKROKU OHRADIT, JESTLIŽE S NÍM NESOUHLASÍ?
 • V případě nesouhlasu se může obrátit na trestajícího administrátora pomocí SZ na fóru či registrační email, kde slušně vysvětlí, proč s trestem nesouhlasí. V případě, že nedojde ke konsenzu, anebo daný administrátor odmítne o tomto hovořit, se může uživatel obrátit přes SZ/email na jiné administrátory, vyjádřit se ve „svém“ vlákně v trestací sekci, anebo (v krajním případě) vložit stížnost do sekce Podněty uživatelů
 • Při sepisování námitky/stížnosti na administrátorský/moderátorský zásah je třeba se řídit následujícím schematickým návodem:


ZÁKLADNÍ STUPNICE OMEZENÍ UŽIVATELSKÝCH PRAVOMOCÍ NA ZÁKLADĚ POČTU VAROVÁNÍ/TRESTNÝCH BODŮ:
 • 1 - 4 trestných bodů => uživateli slouží primárně jako napomenutí; spolu s napomenutím uživatel může obdržet relativně krátký (např. denní) BAN na webu či umlčení na chatu, které mají za cíl uklidnění situace
 • 5 - 9 trestných bodů => uživateli je udělen týdenní BAN, zároveň je zveřejněná informace o jeho trestu v sekci Tresty a varování, a/nebo v Přehledném seznamu aktuálních trestů, kde jsou o jeho prohřešcích informováni ostatní uživatelé
 • 10 - 14 trestných bodů => uživateli je udělen dvoutýdenní BAN, informace o tomto je taktéž zveřejněná na fóru, často též dochází ke znemožnění přispívání na fórum bez schválení příspěvku administrátorem či moderátorem (byť toto opatření může a nemusí být uděleno i u ostatních úrovní)
 • 15 - 19 trestných bodů => uživateli je udělen měsíční BAN; informace o tomto je taktéž zveřejněna na fóru; obvyklý popisek u jeho profilu (např. „registrovaný uživatel“ či „VIP člen skupiny ČEPEK“) je změněn na „PROBLÉMOVÝ UŽIVATEL“, což upozorňuje čtenáře a uživatele fóra, že daný uživatel byl již několikrát trestán a jeho vyjadřování tedy nelze považovat za prezentaci komunity
 • 20 - 24 trestných bodů => uživateli je udělen tříměsíční BAN; informace o tomto je taktéž zveřejněna na fóru; zůstává popisek „ PROBLÉMOVÝ UŽIVATEL“
 • 25 - 29 trestných bodů => uživateli je udělen půlroční BAN; informace o tomto je taktéž zveřejněna na fóru; zůstává popisek „PROBLÉMOVÝ UŽIVATEL“; uživateli jsou smazána veškerá doposud obdržená poděkování
 • >29 trestných bodů => uživateli je udělen roční BAN; informace o tomto je taktéž zveřejněna na fóru; zůstává popisek „PROBLÉMOVÝ UŽIVATEL“; uživateli jsou též smazána veškerá poděkování (pokud od posledního mazání nějaké obdržel)


 • Administrátor je oprávněn se ve výjimečných situacích odchýlit od původní stupnice. Dochází k tomu zejména v případě, kdy se jedná očividně o nějakého provokatéra (který zpravidla dostává permaBAN i bez předchozího bodování), anebo pokud dojde k nějaké obzvlášť závažné situaci. Pokud se administrátor chystá výrazně odchýlit od výše uvedené stupnice, vyžaduje se od něj konzultace s ostatními administrátory.


UDĚLOVÁNÍ TRESTNÝCH BODŮ
Trestné body/varování mohou udělovat administrátoři, ale i globální moderátoři. O udělení trestného bodu jsou uživatelé informováni automatickou notifikací na fóru, kde naleznou i odůvodnění a udělený počet.
 • 1 trestný bod => uděleno za drobné, nepříliš závažné porušení pravidel (např. sprostá slova, ojedinělý SPAM, nepříliš závažné provokace, narušování poklidné atmosféry chatu, …)
 • 2 trestné body => uděleno za opakované drobné porušení pravidel či za závažnější porušení pravidel (např. vyvolávání hádek, neuposlechnutí pokynů administrátora, …)
 • 3 trestné body => uděleno za vícekrát opakované drobné porušení pravidel, anebo za vcelku závažné porušení pravidel (např. vulgární napadání ostatních uživatelů, posílání problematických odkazů vedoucích do anonymních sítí či obcházení blacklistu pro navádění uživatelů na problematické weby, …, tedy chování, které přímo neohrožuje uživatele ani komunitu, ale přesto výrazně zasahuje do vztahů či fungování webu)
 • 5 trestných bodů => uděleno za opakované problematické jednání z předchozích stupňů či za závažné porušení pravidel (např. poptávání dětské pornografie, zasílání snímků tzv. „na hraně“, obhajování sexuálního kontaktu s dětmi a jiného chování, které může přímo ohrozit uživatele v komunitě, anebo komunitu samotnou)
 • 10 trestných bodů => uděleno za opakované závažné porušení pravidel, anebo za porušení pravidel, které zásadně ohrožuje komunitu či její uživatele (např. nepřímé narážky na identitu jiného uživatele, schválné prozrazení osobního údaje jiného uživatele bez jeho svolení a jiné chování, které už je v podstatě hodnoceno jako „na hraně“ toho, aby dotyčný uživatel dostal permaBAN)


 • Trvalý BAN (neboli permaBAN) => uděleno za opakované problematické jednání z předchozích stupňů či za velmi hrubé porušení pravidel či za nelegální jednání (vyhrožování prozrazením identity a jiných osobních informací, prozrazení identity či jiných podstatných osobních informací, zaslání dětské pornografie, navádění k nelegálnímu jednání a jiné prohřešky, které jednoduše nejsou slučitelné s tímto webem)
  • Uživatel, kterému byl udělen trvalý BAN, může v případě zájmu o upuštění od trestu napsat nejdříve 1 rok po obdržení tohoto trestu na souhrnný email administrátorů ([email protected]) oficiální žádost, v níž se uživatel vyjádří, proč si myslí, že by mělo být od trestu upuštěno a jaký má náhled na činy, kvůli nimž mu byl trest udělen; administrátorský tým kolektivně rozhodne, zda žádosti vyhoví.


DODATEK: Snažili jsme se přizpůsobit tento systém tak, aby bylo uživatelům jasné, jakým způsobem tento systém funguje, jaký je přibližně trest za jaké provinění a co se při daném trestu děje. Co je však důležité, tak tento systém není (a nemůže být) dokonalý, vždy bude záležet nejen na systému a stupnici, ale také na daném administrátorovi, který situaci posuzuje. V daném prohřešku totiž může záležet nejen na daném uživatelově konání, ale také na důvodu, proč tak učinil. Slušná vyjádření, vysvětlení, omluva aj. jsou vždy ze strany administrátorů vítány, ať už v SZ, anebo na emailu (hromadný email na adminy je [email protected]). Jsme schopní leccos pochopit a případně k něčemu přihlédnout, a to byť se snažíme být jinak spravedliví a ke všem přistupovat stejně. Naopak ceníme, pokud se někdo k situaci obrátí čelem a je schopný s námi o ní hovořit a naslouchat.
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Čestný člen skupiny ČEPEK
Příspěvky: 1685
Dal: 1099 poděkování
Dostal: 2046 poděkování

Stupnice pro BANování uživatelů / Scale for BANing users

Nový příspěvek od Marco Freeman »

Scale for BANing users

WHAT ARE PENALTY POINTS AND HOW DO THEY WORK?
 • Penalty points (often called „warnings“ on the board) can be given by an administrator or a global moderator to the users of the board and the chat when they break the rules or principles of the community. Based on the amount of the penalty points restrictions of user rights or a BAN can be applied. More penalty points a user has, more privileges the user looses and a longer lasting punishment the user gets.


 • The number of penalty points (unless there are none) can be seen on a user profile by every registered user and unregistered visitor. A whole log of what the penalty points have been given for is seen only by the administrators and the global moderators of the board. When a user reaches five penalty points and more (or was punished in a different manner), it is commonly published in Punishments and warnings, or a brief information can be found in Brief list of current punishments. That is where all members can find more information.


 • Penalty points expire automatically after 2 years from the moment they were given. Penalty points can‘t be erased, member requests for erasing penalty points are not taken into consideration.


 • Thread in the section Punishments and warnings can be erased after 2 years from the last violation of the rules when all penalty points of a member are expired. Thread will be deleted upon request. Thread can be erased by administrator at any time, if the thread is posing someone a risk.


HOW DOES A PUNISHMENT LOOK LIKE FOR A MEMBER?
 • MUTING ON CHAT: When a member is muted, they cannot contribute to the chat. They can read for how long they were muted and what was the reason. Messages that the member tries to post won‘t be posted, but the content of the chat remains visible. They cannot use the SOS button. Muting is commonly used for a short term (usually for less than an hour).
  • A distinc kind of muting is an automatic muting, which by itself deletes a vulgarism or a problematic link and mute its poster for 2 minutes. We strongly warn against users trying to find a way around the automatic deletion in case of blacklisted words and especially problematic links. If a user finds out that some page is blacklisted, there is a reason for that. If you are interested in the reasons, feel free to write a personal message or an e-mail to any administrator.
 • CHAT BAN: If a user is banned, they are kicked out of the chat. BAN can be given by Chat Administrators who can be recognised by having „A“ next to their nickname. Those are usually administrators or global moderators of the board. The BAN can last minutes, days, weeks or more depending on the wrongdoing and the number of penalty points. A permanent BAN may be applied.
  • A distinct kind of BAN is so called „kick“. This is a 30 minute chat BAN that can be applied by so called „kick moderators“ who can be recognised by having „M“ next to their nickname.
 • BOARD BAN: If a user is banned from the board, their nickname turns orange and they will be put into „Penalty bench“ group of users. Users in this group cannot post anywhere else than into the thread Punishments and warnings and even there their posts need to wait for approval. They also can‘t use the thank you button and can‘t write personal messages, however they can read those they get. If a punished user is a member of the VIP group of ČEPEK, their privileges are taken away (including entering VIP section). A permaBAN may also be applied.
  • In case of need an administrator can apply a stricter BAN setting that was used in the past. In such case a user is denied acces to the board. This approach is helpful especially for short term BANs as it saves an administrator time moving the banned user to the penalty bench, or in cases of need for a fast reaction on an problematic behavior.
 • Users are informed about the length and the reason for their BAN from both board and chat in the section punishments and warnings or in Brief list of current punishment. In situations of serious violation of rules the member is usually banned from both platform at once.


 • An administrator may use other needed actions in order to prevent problematic behaviour on the web. That can include erasing posts, messages, avatars, profile information or other information in case they violate the rules of the web. They can also erase all messages in the chatroom if a problematic message comes up. They can also permanently remove VIP users from the VIP group if a VIP member breaks rules of the VIP group (mainly taking out sensitive information out of the VIP group).


HOW CAN A MEMBER COMMUNICATE IN CASE OF THEY DON‘T AGREE WITH PUNISHMENT OR ADMIN‘S ACTION?
 • In case of a disagreement a user may contact the punishing administrator with a personal message on board or with a registrational e-mail, where they decently express why they don‘t agree with the punishment. In case a consensus is not reached and/or administrator is not open to discuss the thing, a user may reach out to other administrators via personal message or e-mail. A disagreement can be also expressed in the thread dedicated to punishment of the user or, as a last resort fill in a complain in the section Member inputs
 • When filling in a complain to what an administrator or a moderator has done, it‘s needed to use these instructions:
  ► Ukázat spoiler


A BASIC CHART OF HOW IS A USER LIMITED BASED ON HOW MUCH PENALTY POINTS THEY HAVE:
 • 1 - 4 penalty points => serve mainly as a warning; a user may face a short (one day) BAN or can be muted on the chat which ought to result in calming down
 • 5 - 9 penalty points => a member is banned for a week, the information about that is published in the section Punishments and warnings and/or in Brief list of current punishments where the other members are informed about the member‘s wrongdoing
 • 10 - 14 penalty points => a member is banned for two weeks, the information about that is published. Often there is an approval of an administrator a moderator needed for any post (this may but doesn‘t have to be applied in different levels of the chart)
 • 15 - 19 penalty points => a member is banned for a month, the information about that is published. Usually the description of a user profile is changed to „PROBLEMATIC USER“ which indicates that the user has been punished and their posts can‘t be taken as representative of the whole community.
 • 20 - 24 penalty points => a member is banned for three months, the information about that is published. The description „PROBLEMATIC USER“ stays.
 • 25 - 29 penalty points => a member is banned for half a year. The information about that is published. The description „PROBLEMATIC USER“ stays; all thank you points are deleted.
 • >29 penalty points => a member is banned for a year. The information about that is published. The description „PROBLEMATIC USER“ stays; all thank you points are deleted (if they got any before they were erased last time)


 • In extraordinary situations administrators may deviate from the chart. That happens mainly when it‘s clear that a user is a provocateur (who is usually permanently banned even without using the penalty points chart) or if there is a serious situation. If an administrator intents to deviate form the chart, they need to consult with other administrators.


GIVING PENALTY POINTS
Penalty points/warnings may be given by administrators or global moderators. Members are notified about getting a penalty point, the notification states the number and the reasons behind the penalty points.
 • 1 penalty point => given for small, not serious violation of rules (swearing, SPAMing, minor provocations, ...)
 • 2 penalty points => given for repeated minor violation of rules or more severe violation of rules (provoking an argument, not meeting an instruction from an administrator, ...)
 • 3 penalty points => given for minor repeated violation of the rules that happens more than twice, or for relatively severe violations of the rules (verbal aggression, sending problematic links that lead to anonymous or problematic websites, in general any behavior, that doesn‘t directly harm the community and its members, but negatively affect relationships and how the web works)
 • 5 penalty points => given for repeated problematic actions mentioned above or for severe violations of the rules (asking for child pornography, sending material that is borderline in terms of law, defending sexual relationships with children and any behavior, that can directly harm other users and the community)
 • 10 penalty points => given for repeated severe violations of the rules or for violations of the rules, that severely endanger the community and its members (indirect allusions to another user‘s identity, spreading personal information about users without their consent and other behavior that can be view as borderline to a permanent BAN)


 • Permanent BAN (AKA permaBAN) => given for repeated problematic behavior mentioned above or for especially severe violations of the rules or for illegal behavior (blackmailing people using their personal information, disclosure of someones identity or important personal information, sending child pornography materials, incitement to illegal behavior and other actions that aren‘t compatible with this web)
  • A member who was given a permaBAN can ask for forgiveness in 1 year after being banned. The member can send an official request for pardoning the ban, where they express why they think that the ban ought to be pardoned and how they reflect their wrongdoing. The e-mail is to be sent to an e-mail address of all admins ([email protected]). The team of admins will collectively decide whether they pardon the ban or not.


ADDITION: We tried to make clear how penalty points work, what is a potential punishment for which wrongdoing and what happens during a punishment. This system isn‘t perfect and there‘s also space for administrators who judge the situation. It‘s not only about the wrongdoing, but also about the reasons behind it. Decent reactions, explanations and excuses are welcomed both through personal messages and e-mails (an address for all admins is [email protected]). We are understanding and up to see the whole image although we try to be just and act fairly. We value when someone is responsible for their behavior und is open to talk and listen.

Note: The author of the translation of Scale is the user Myš.