R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 2008

KNIHY slouží ke sdílení recenzí a tipů na zajímavá knižní díla.
Pravidla fóra
  1. Je povoleno vkládání recenzí na jakékoliv knihy a následná diskuze k nim.
  2. Jestliže bude v rámci recenze knihy uvedeno jméno osoby v současnosti mladší 18 let (narozené od r. 2004 do současnosti), je nutné toto jméno zkrátit na křestní jméno a iniciálu příjmení.
  3. V rámci recenzí je možné vkládat odkazy na fotografie obálek knih, příp. fotografie autorů, a to jen formou odkazů (za využití URL nebo IMG tagu), při užití IMG tagu je nutné dodat přímý odkaz a zdroj. Je-li autor v současnosti mladší 18 let, anebo je-li na jeho fotografii společně s ním jiná osoba v současnosti mladší 18 let, odkaz na fotografii nemůže být zveřejněn.
  4. Při porušení těchto pravidel dojde k upravení či odstranění vlákna, případně k penalizaci uživatele. V případě nejasností, jaké odkazy můžete v této sekci sdílet, kontaktujte Macka, moderátora AV sekce. Stížnosti na obsah sekce řeší administrátorský tým odpovědný za chod fóra, viz rubriku Kontakt.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

3 typy lidí, které se dopouštějí sexuálních násilných činů na dětech:
A co nenásilné sexuální činy na dětech? Nebo si autor myslí, že každý sexuální čin na dítěti je násilný?
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Forst Jan
Čestný člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Praha
Líbí se mi: Dívky a ženy
ve věku od: 3
ve věku do: 11
Kontakt: Email: [email protected]
Skype: Forst.Jan.87
Mobil: +420 737 739 767
Výkřik do tmy: Navždy kamarád, nikdy láska.
Příspěvky: 457
Dal: 529 poděkování
Dostal: 370 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Forst Jan »

Plyšáček píše:Jinak bych se rád zeptal ostatních členů, zda by se dokázali přiřadit (i když třeba ne jako "vykořisťovatelé") k některému z vyjmenovaných typů?
Pokud mohu soudit z těchto krátkých popisků, tak na bych se přiřadil někde mezi "Pubertální a Adolescentní typ" ale samozřejmě čistě teoreticky, pokud bych byl pachatel sexuálního zneužívaní, což nejsem...
Děkuji
Uživatelský avatar
Slav
Registrovaný uživatel
Výkřik do tmy: ...
Příspěvky: 236
Dal: 70 poděkování
Dostal: 72 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Slav »

Plyšáček: Ať si to procházím jak chci, prostě se nikam z toho nedokážu zařadit. Je mi líto :)
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ IV.


Podkapitola OTÁZKA RECIDIVY

- významnými faktory, které zvyšují riziko recidivy, jsou podle dosavadních poznatků:
1. pedosexuální dispozice (pozn.P: zřejmě má na mysli pedofilní orientaci, to slovo "pedosexuál" vážně nějak neumí používat)
2. antisociální porucha osobnosti
3. předchozí stíhání
4. více trestných činů, vyrůstání v nápadné rodině
5. pachatel byl jako dítě tělesně týrán
6. předčasně ukončil svou terapii
7. měl více než jednu oběť
8. upřednostňuje jako oběti chlapce
9. zneužívá cizí děti


Podkapitola OBRANNÉ STRATEGIE PACHATELŮ

- jen nepatrné procento pachatelů přiznává sexuálně deviantní chování
- pachatelé jsou vůči vyšetřovatelům, soudním znalcům a terapeutům ve výhodě, protože se mohli dlouhou dobu připravovat na možné odhalení
- často mohli ovlivňovat oběti a okolí
- obvyklými reakcemi podezřelých na obvinění a konfrontaci jsou zapírání, obrana, popírání, bagatelizování nebo ospravedlňování, výmluvy, zavádění, přesouvání viny nebo lži
- brání se převzetí zodpovědnosti za svůj čin - tzv. systém odmítání zodpovědnosti
- zneuživatelé děti omezují, přemlouvají a vystavují je tlaku
- nutnost rozlišování mezi různými typy pachatelů
- hledisko oběti - snaha ušetřit oběť opakovaných výpovědí tím, že pachatel převezme zodpovědnost
- odmítání zodpovědnosti ze strany pachatelů lze klasifikovat 6 stupni vědomého popírání, které má sloužit pozitivní, působivé, defenzivní sebeprezentaci:
1. popírání
2. jiný výklad
3. odmítání nebo snižování vlastní zodpovědnosti
4. odmítání viny
5. minimalizace negativních následků
6. znehodnocení zdroje kritiky

- popírání:
1. sexualizovaného násilí
2. fantazií a plánování
3. vlastní zodpovědnosti a viny
4. škodlivosti zneužívání

- zneuživatelé se kvůli silnému morálnímu opovržení a trestněprávním následkům zvláště obávají důsledků odhalení, např. ztráty partnerky, dětí, členů širší rodiny, práce, příjmu, pověsti a svobody
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Slav
Registrovaný uživatel
Výkřik do tmy: ...
Příspěvky: 236
Dal: 70 poděkování
Dostal: 72 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Slav »

- zneuživatelé se kvůli silnému morálnímu opovržení a trestněprávním následkům zvláště obávají důsledků odhalení, např. ztráty partnerky, dětí, členů širší rodiny, práce, příjmu, pověsti a svobody
Tak ti nevím Plyšáčku, ale toto mi sedne né jen na zneuživatele, ale i na samotného člověka, který prostě je tím čím je a sám za to nemůže, tedy pedofilem. Naše okolí je tak nastaveno, že automaticky škatulkuje, většinou z úplné neznalosti problematiky, pedofila jen podle svého jména a ebecné existence na formu života, která si nezaslouží nic než se někde klepat v koutě před silným morálním opovržením, trestně právnými následky systému, který toto počínání podporuje a tedy i vzniklými důsledky jako jsou ztráta partnerky, dětí, členů širší rodiny, práce, příjmu, pověsti i svobody. A to vše jen kvůli tomu, že dnes je pro lidi slovo pedofil jen synonymum zvířete, které čeká na nejbližším rohu, aby mohl pro své nechutnosti zneužít jejich dítě.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ V.


Podkapitola DĚTI JAKO PACHATELÉ

- prostřednictvím retrospektivního zkoumání dospělých pachatelů sexuálních trestných činů se zjistilo, že značná část už v mladistvém věku prokazovala deviantní zájmy a chování
- asi 30 procent dotazovaných pachatelů uvádí sexuálně agresivní chování před 9. rokem věku
- sexuálně deviantní mladiství jsou ve srovnání s jinými dětmi a mladistvými zřetelně poškozeni
- nedůvěřiví, izolovanější a zdrženlivější v sociálním kontaktu
- mají sklony k přeceňování a samolibosti nebo naopak trpí nízkým sebevědomím
- rodiče vnímají negativně
- subjektivní bezmocnost, kterou se děti často snaží překonávat pomocí agresivních fantazií a představ
- později mohou být agresivní způsoby chování sexualizovány
- čím mladší jsou děti, které vykazují sexuálně agresivní způsoby chování, tím zřejmější je souvislost s vlastní traumatizací
- z hloubkových rozhovorů vyplynulo, že při tom, když si pedosexuálové volí svůj objekt, se odrážejí podmínky (rané) dětské socializace

- 3 skupiny:
1. vyrůstání v rodině za jasně traumatizujících podmínek
- jejich první zkušenosti s jinými dětmi vedly k prožitku bezmoci
- pochybnost o příslušnosti ke skupině mužského pohlaví i o jejich mužnosti
- upřednostňují chlapce, jejichž život prokazuje podobné deficity, tím umožňují uspokojení vlastních nenaplněných potřeb a kompenzují v tomto kontaktu vlastní nejistoty
2. rané přetížení
- museli potlačit dětské potřeby a přání ve prospěch toho, že fungovali jako náhradní partneři
- následkem byla nepřiměřená očekávání
- tyto pedosexuály přitahují zejména chlapci, kteří vyjadřují jejich přání
- v identifikaci se jim umožňuje "být konečně jednou dítětem"
3. vyrůstání v rodinných systémech, které byly jasně hierarchicky strukturovány podle pohlaví
- hlavně se zde demonstrovala síla, nezávislost a převaha nad ženami
- tyto pedosexuály přitahují dívky, jejich dětské vyzařování a disponovatelnost
- ve vztahu k nim se mohou cítit silní, dominantní a mocní

- děti, které sexuálně zneužívaly, dříve častěji opatrovaly osoby, u nichž byly známy sexuální ataky - tím pravděpodobně došlo k tomu, že byly vystaveny nepřiměřené sexuální socializaci
- vícekrát ukončily a přerušily vztahy se svými matkami
- ventilovaly zátěžové situace sexuálně, disponovaly malými strategiemi zvládání
- oba rizikové faktory - nepřátelská mužnost a neosobní pohled na sexualitu, zvyšují pravděpodobnost sexualizovaného násilí
- schopnost empatie oproti tomu působí jako ochranný faktor
- empatie zabraňuje, aby se násilné fantazie převáděly do jednání
- prožité uspokojení nebo uklidnění skrze dominanci
- traumatizace a odmítání v původní rodině a také nepřítomnost otců podporují rozvoj obrazů hypermaskulinní mužnosti
- neosobní pohled na sexualitu znamená, že sexuální zkušenosti se oddělují od vztahů a emocionální angažovanosti
- tento jev je u chlapců v pubertě značně rozšířený
- jestliže se chlapci v rodinách naučili, že potřeba útěchy a náklonnosti vede k odmítnutí, domnívají se, že jim sexualizace krátkodobých vztahů - jako výraz emocionálních potřeb - poskytuje bezpečí
- pro terapii sexuálně deviantních mladistvých je potřeba bezpečná, dlouhodobá nabídka vztahu, aby bylo možné zpracovat deficity v afektivně-mezilidské oblasti, které jsou popsány dokonce jako kriminogenní faktory
- vedle dospělého modelu znásilnění se vyskytuje také model prostituce, kdy dítě prostřednictvím dárků přiměje podstatně mladší dítě k tomu, aby na sobě nechalo provádět sexuální manipulace

- souhra 3 charakteristik v psychodynamickém významu:
1. porucha vztahu matka-dítě
- v interakčním stylu matek, které byly v dětství často sexuálně zneužívány, je mnohdy možné pozorovat, že aktivně odmítají vztah spojený s jemně svůdnými gesty
- pro jejich děti nastupuje erotizovaná interakce na místo těchto chybějících emocionálních vztahových zkušeností
2. partnerské konflikty spolu s fyzickým násilím se bez zábran ventilují před očima dětí
- to dovoluje prolomit hranice mezi fantazií a realitou
- obranné strategie skrze identifikaci s obávanými dospělými agresory
3. chybí pozitivní otcovská postava
- impulzivní ztráty kontroly (alkoholismus, hráčská závislost, násilí) otců slouží jako negativní příklad, který formuje identitu
- otec, který ve své nekontrolovatelnosti potvrzuje "tajnou moc žen" a zároveň "nutnost" agresivní demonstrace moci

- sexuálně agresivní impulzivita v dětské věku je tedy víc než jen symptom v rámci poruchy sociálního chování
- je výrazem hluboké vývojové, vztahové a rodinné patologie
- předčasná a bezohledně projevená sexualizace těchto dětí je většinou následkem traumatické vztahové zkušenosti s blízkými vztahovými postavami
- tyto děti využívají dosažení pocitů rozkoše a projevení moci vůči slabšímu a bezmocnějšímu dítěti jako strategii, aby si kompenzovaly strach a vytvořily blízkost
- v sexuálním útoku proti jinému dítěti se v koncentrované formě projevují internalizované (zvnitřněné) traumatické zkušenosti zanedbávání, nerespektování, porušování hranic a impulzivního jednání, jimž byl dětský agresor ve svém vztahovém okolí vystaven
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Podkapitola DĚTI JAKO PACHATELÉ

- prostřednictvím retrospektivního zkoumání dospělých pachatelů sexuálních trestných činů se zjistilo, že značná část už v mladistvém věku prokazovala deviantní zájmy a chování
...
- sexuálně deviantní mladiství jsou ve srovnání s jinými dětmi a mladistvými zřetelně poškozeni
Takže autor si myslí, že každý pachatel je deviant?
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Nemohu prohlásit nic o tom, co si asi myslí autor.

Ale přečetl jsem jeho knihu a přijde mi jako velice rozumný člověk s širokým přehledem a umírněnými názory.
Gabriel Svoboda píše:Takže autor si myslí, že každý pachatel je deviant?
Z citovaných vět nic takového snad ani neplyne, ne?

Skoro mám strach, aby na toto téma teď nevlétli někteří nejmenovaní méně chápaví a neudělali z toho novou každovečerní telenovelu, ve které jeden špatně pochopený úsudek bude zavdávat vznik dalším falešným domněnkám...
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ VI.


Podkapitola ŽENY JAKO PACHATELKY

- popírání pachatelství žen - sexualizované násilí se neslučuje s názory na to, jak se ženy chovají vůči dětem
- opakovaně jsou popisovány matky, které manipulovaly s genitáliemi svých malých synů nebo pomáhaly při uspokojení sexuálních potřeb těžce postižených potomků
- pachatelky mohou v zásadě jednat stejně násilně a krutě jako muži
- podíl žen - pachatelek 10 - 15 procent - lze však předpokládat, že je toto číslo větší

- příčiny:
1. jsou chlapci, kteří zamlčují zkušenost sexualizovaného násilí nebo vyprávějí, že si to užili, aby chránili své mužské sebechápání
2. existují dívky, které se domnívají, že jsou "nestvůry", neboť jsou sexuálně zneužívány ženou, přičemž byly ale vždy varovány před muži
3. dívky mají strach, že se z nich stanou lesbičky nebo už jimi jsou
4. veřejnost o tom nehovoří a pedagogové nemyslí na ženy jako pachatelky
5. ženy mají také více možností, jak sexualizované násilí utajit, je jim přiznáván větší, intenzivnější a přirozený tělesný kontakt s dětmi, takže ani intimní úkony na těle dítěte nebudí podezření

- formy SZ (zkratka ve výpiscích "SZ" - sexuální zneužívání) podobné jako u pachatelů
- následky mohou být traumatické
- existují také pachatelky, které pachatelé - muži nutí, aby dívky a chlapce sexuálně zneužívaly nebo se podílely na činech muže - spolupachatelky
- to, co se dítěti může nejprve jevit jako hra, jsou ve skutečnosti vědomě používaná sexuální jednání, která žena partnerovi nabízí jako perverzní sexuální praktiky
- často velká závislost na mužích a strach z jejich odmítnutí
- matky, které se z nedostatku pochopení nebo odvahy "pouze" dívají stranou, schválně přecházejí všechny signály, jež dítě v nouzi vysílá
- špatná sociální situace rodiny - SZ dítěte někým, kdo stojí mimo, se chápe jako menší zlo vzhledem k lákavým materiálním možnostem, dárkům, cestám
- vyvíjejí stejně jako pachatelé myšlenkové modely, které jim umožňují, aby své chování legitimovaly, bagatelizovaly, ospravedlňovaly nebo omlouvaly
- primárně sexuální motivy, jindy jde pachatelkám hlavně o to, aby sexuálním způsobem uspokojily celou řadu svých emocionálních potřeb
- výraz závisti - dospělé pachatelky závidí dívkám a chlapcům jejich živost a snaží se ji znehodnotit nebo zničit
- zneužívající matky považují tělo svých dcer za rozšíření nebo prodloužení svého vlastního těla, a tak nedodržují tělesné hranice
- pachatelky pocházejí z různých sociálních vrstev a mají nejrůznější vzdělání
- vyhledávají svou oběť vědomě a využívají taktické manipulace, aby dítě sexuálně zneužívaly a aby zabránily odhalení

Milenka
- zneužívá předpubertální nebo pubertální chlapce a definuje to jako "vztah lásky"
- vnímá svou oběť jako "zamilovaného", který ji nemůže zranit jako dospělý muž
- většinou sama zažila sexuální nebo jiné násilí
- chlapce nahlíží jako přítele nebo partnera
- zneuživatelky ale především své oběti sexualizují
- říkají, že chlapec chtěl sex, že je předčasně zralý
- "vykořisťují" jejich probouzející se sexuální zájem, přirozenou zvědavost, zmatek, lichocení a mazlení
- žena okouzluje, uplácí a svádí, ale dává vinu chlapci

Spolupachatelka
-spolupachatelky nebo také pachatelky pod vlivem muže jsou alespoň na začátku nuceny zneuživatelem - mužem, aby se podílely na SZ dítěte
- ženy se nacházejí v takové závislosti na muži - pachateli, že reagují jako vězeňkyně
- některé pachatelky ukončují SZ, když jsou odděleny od mužského spolupachatele, mnohé ale zneužívají nezávisle dále kromě vlastních dětí také děti cizí

Zatížená pachatelka
- v první řadě ženy, které byly v dětství samy sexuálně zneužívány, často velmi těžce, velmi dlouho a už ve velmi raném věku
- volí většinou své vlastní děti, které jsou ještě velmi malé
- při úsilí, aby měla dítě pod kontrolou, může být velmi agresivní
- především se snaží dítěti sugerovat spoluvinu na SZ
- často znovu inscenují vlastní zkušenost zneužití v dětství
- když se žena sama stává mocnou, vládnoucí pachatelkou, prožívá pocit vlivu a zdá se, že si může zjednat tělesné uvolnění
- vlastní dotčenost nesnižuje zodpovědnost za vlastní činy
- sama byla zneužita, musí přece vědět, jaké to je
- zkušenost oběti ale nechrání před tím, aby člověk sám vykonával násilí

Atypické pachatelky
- vědomě si hledají zneužívající muže nebo patří k výlučně ženské pedosexuální skupině
- velká část těchto žen ze západní Evropy
- mnohé z nich vdovy či rozvedené a obvykle cestují za dětskou prostitucí ve dvou
- na rozdíl od mužů nemají organizovanou infrastrukturu - jsou nuceny navazovat kontakty na ulici, což je riskantnější
- další podskupinou jsou ženy, které se dopouštějí SZ ze strachu před ním - jsou to matky, které mají obrovský, panický strach, že by jejich dítě mohlo být zneužito
- tato panika se stupňuje k hysterii, v níž se denně nejpodrobněji dotazují dítěte, kontrolují každý kontakt a stále mu vyšetřují genitálie, aby určily stopy domnělého zneužívání
- tyto způsoby chování mají pak samy charakter zneužívání

- společné ukazatele:
- velmi nízké sebevědomí
- zkreslení obrazu dítěte
- vnímají svou oběť jako mrzutou a nadměrně přítulnou
- tvrdí, že se jejich dítě velmi zajímá o sexualitu
- obelhávají se v tom, že dítě sexuální aktivity chtělo
- líčí své dětství jako perfektní, svou matku jako ideální, a to i přesto, že jejich dětství bylo spíše zatíženo a vyznačovalo se vysokým stupněm emocionálního zneužívání
- tyto ženy se musely jako dívky starat o emocionální, praktické a často také sexuální potřeby rodičů
- byly zanedbávány a týrány
- neexistovalo žádné mazlení kromě toho, které probíhalo v rámci zneužívání
- byly samy už v raném věku obětí SZ
- žádná z těchto žen (pozn.P: nevím, z jakého vzorku) nezakusila pozitivní vztah k dospělému mužskému partnerovi -ani v dětství, ani jako dospělá žena
- srovnávací skupina žen (pozn. P: nekriminální), které měly také těžké dětství a zkušenosti se SZ - na rozdíl od pachatelek se ale v jejich blízkosti vyskytovaly pozitivní dospělé osoby, často učitelé, jež je podporovaly a poskytly jim pomoc
- ženy ze srovnávací skupiny měly alespoň jednu osobu, která se o ně zajímala
- SZ je tabuizované téma a v mnoha rodinách je stále tabu i téma sexuality
- potom je odhalení SZ pro mnohé rodiny "ostudou" a ani příbuzní je právě kvůli hanbě nenahlásí
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Slav
Registrovaný uživatel
Výkřik do tmy: ...
Příspěvky: 236
Dal: 70 poděkování
Dostal: 72 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Slav »

Plyšáček: Díky za tento rozbor. Sexuální zneuživání dětí ženami je skutečně veřejností dost podceňováno a jsem rád, že tuto problematiku jsi zde také zdůraznil.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ VII.


Podkapitola PACHATELÉ V PŘÍPADECH PORNOGRAFIE S DĚTMI

- pachatelé se snaží vybudovat s dítětem vztah důvěry nebo zneužít již existující vztah důvěry
- posilují závislost dítěte a zkouší jeho schopnost odporu, jeho psychickou stabilitu a emocionální potřebnost

-zvláštní znaky v případech DP:
- pachatelé vyhledávají kontakt s potencionálními oběťmi, přičemž se angažují v pedagogické oblasti a v oblasti volného času dětí, jiní si budují image přátel dětí
- často dětem předkládají pornografický materiál (také s DP), aby násilným činům dodali zdání normality a aby děti zmátli
- nutí děti, které už pornograficky vykořisťují, aby získávaly další děti
- inscenují činy před kamerou, k dalšímu matení dětí slouží masky, zahalování nebo kostýmy
- násilí, které se vykonává na dětech, nelze vždy na dokumentačních materiálech rozpoznat, resp. pachatelé je záměrně zahalují
- děti povolné po požití omamných a psychotropních látek a léků
- některé děti pachatelé nutí, aby zneužívaly jiné děti - pomocí vytvořeného materiálu jsou vydíratelné a tím donuceny k mlčení, vědomí vlastního "spolupachatelství" posiluje nátlak na utajení a plodí další strachy - děti se bojí, že budou samy obžalovány
- v některých případech pachatelé oběti indoktrinují pomocí náboženských představ, rituální činy

- neexistuje žádný "typ" dětského pornografa nebo "typ" hanobitele dětí

-pozn.P.: Poté následuje detailní rozbor kauzy kolem tzv. WOnderlandu - tzv. operace "Katedrála" (1998), včetně detailních popisů pachatelů, jejich činnosti, triků, podvodů a zatčení. Zde se tomu (zatím) věnovat rozhodně nebudeme.

- poptávka po DP pramení částečně z charakteristického znaku pedosexuálů, totiž z neodolatelné touhy shromažďovat
- vedou si rejstřík dětí, které zneužili
- mnozí trvají na tom, aby se jejich jednání s dětmi natáčelo
- DP může plnit různé účely
- slouží sexuální stimulaci pedofilů
- protože dítě je časově "zmrazeno", je film pro pedofily stále aktuální
- pedosexuálové využívají DP také k tomu, aby odbourávali zábrany dětí, o které se ucházejí
- mnozí vyvinuli přesnou techniku, jak manipulovat s pocity dětí
- vědí, že filmy probouzejí zvědavost a zprostředkovávají dojem, že předvedené věci jsou tolerovatelné
- video jako donucovací prostředek, pomocí něhož dětské oběti varuje stylem: "Když mě už nepřijdeš navštívit, ukážu tento film tvým rodičům
- komerční hodnota, kterou má jako směnné zboží mezi pedofily, i jako "horké zboží" pro překupníky (pozn.P.: psáno r. 2008, Ksoft nyní referuje o něčem jiném)
- není jednoduché najít na internetu DP
- pachatelé k distribuci využívají nejčastěji veřejné FTP servery
- umístění složek s fotografiemi nebo digitálními videi se rychle mění
- zájemci obdrží od nabízejícího odkaz elektronickou poštou
- odkazy na tento materiál si pak vyměňují také při živých internetových diskusích
- problematická otázka, kde je hranice mezi uměleckým aktem a pornografií
- dílo lze označit za pornografické v okamžiku, kdy je jeho prvotním záměrem vyvolat pohlavní vzrušení
- tuto charakteristiku beze zbytku splňují snímky, na nichž je zobrazeno ztopořené mužské přirození či dívky a ženy v explicitních polohách
- za explicitní lze pak považovat skutečnost, že jeden z hlavních záměrů snímku je zobrazení zevních pohlavních orgánů
- vyšetřovatelé objevili fotografie, na kterých jsou jen samotné dívky, nejčastějšími jsou fotografie a videa s orálním sexem, pohlavní styk, někdy i skupinový
- méně častými bývají dokumenty, na kterých s mladými dívkami souloží jen o něco málo starší chlapci
- většina snímků zejména z Ruska a Ukrajiny, dále z Rumunska, zemí bývalé Jugoslávie, Japonska a některých zemí západní Evropy
- původ snímků lze určit podle některých detailů - např. podle zásuvek, titulů knih v knihovně,... (pozn.P.: Ksoft píše i o jistých "tricích", kdy pachatelé záměrně aranžují cizojazyčné časopisy ap.)
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Slav
Registrovaný uživatel
Výkřik do tmy: ...
Příspěvky: 236
Dal: 70 poděkování
Dostal: 72 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Slav »

Plyšáček:
Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ VII.
Zhruba 90% uvedených poznámek hodnotím jako pravdivé.
Vzhledem k tomu, že se jedná o starší titul, jsou některé technické detaily kolem dp již jinak.

Nesouhlasím s tím, že dp je na internetu těžce k nalezení. Bohužel je až velmi snadno dostupné. Nebudu rozebírat anonymné sítě, takových informací se všude válí mnoho. Rozdíl je hlavně v typu a účelu dp. Tzv. VIP dp je pro případného navštěvníka hůře dostupné, hlavně z důvodu že samotný kupující, který dp pořídil není motivován k šíření zdarma mezi laickou veřejnost. Pokud však nějakým způsobem takové dp unikne na veřejnost, je šance zjištění původu místa vytvoření takového dp či dokonce přímo zdroje mnohem vyšší (videa mají například zvukovou stopu, snímky můžou obsahovat vodítka, může být zaznamenáno místo činu). Skupiny, které produkují dp "na zakázku" si na takovéto věci dávají velký pozor, je proto mnohem těší takového vykořisťovatele odhalit. Mnohem častěji jsou odhalovány pachatelé, kteří v této činnosti nemají profesioální zkušenosti a je pro ně snažší udělat chybu, která přivede vyšetřovatele až k jeho dveřím (například domácí zneužívání).

Tedy je faktem, že na původ dp (hlavně smínků) nelze spoléhat. Jak již bylo zmíněno, do záběru bývají často záměrně předkládány falešné důkazy, které by mohli případného vyšetřovatele zavést na falešnou stopu. Zdá se, že praktiky zneužívajících jsou stále sofistikovanější a jsou vždy krok před vyšetřovateli. S tím bych ale nesouhlasil a rozhodně bych nikomu nedoporučoval s čímkoli takovým začínat. DP je branou, kterou nechcete překročit.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ VIII.


Podkapitola PEDOSEXUÁLNÍ TURISTÉ

-někteří sexuální turisté sahají po dětech jen "příležitostně" - pedosexuální turisté jsou naopak fixováni výhradně na děti
- v jihovýchodní Asii dospělí prostituující působí jako (malé) děti
- dětsky vypadající ženy zprostředkovávají mužům pocit moci a síly
- dochází k přenosu zdánlivě hluboce usazených frustrací z evropských žen
- v pedosexuálním turismu se skrývají mužské strachy ze selhání a impotence
- aspekt zneužití popírají a hovoří o "sexu s dětmi"
- o dovolené jsou vzdáleni sociální kontrole a myslí si, že mohou uskutečňovat své sexuální fantazie a mocenské choutky
- přání někoho přemoci, o někom rozhodovat a touha po nadvládě
- motivy, které člověk doma nemůže nebo nechce realizovat
- neobvyklé sexuální praktiky
- pachatelům chybí vědomí viny
- namlouvají si, že tamní ženy a děti "to" mají rády tak, jak to odpovídá jejich společnosti a tradicím, neboť domácí muži s nimi zacházejí zrovna tak
- sexuální turisté se v této roli chápou jako bosové

- typy sexuálních turistů (dle G. a M. Grandt a P. va der Let, 1999):
1. análně-sadistický typ - usiluje o moc, vztah pán - otrokyně, má tendenci ponižovat
2. orálně-regresivní typ - touží po náklonnosti, protože se necítí dostatečně milován, usiluje o trvalejší vztah
3. schizoidní typ - má strach z lásky, usiluje většinou o sexualitu bez citů a závislosti, které se bojí
4. deficitní typ - hledá u své partnerky vlastnosti, například mládí a krásu, které on sám nikdy neměl nebo už nemá
5. typ se zábranami - hledá sexuální kontakty, prožití potlačených pudů
6. falický sexuální atlet - je pyšný na svou potenci, nemá špatné svědomí, zastává názor, že každá žena, která si ho směla užít, našla něco, z čeho může žít po zbytek života

- motivace:
1. většina vyhledává krátký sexuální kontakt, aby udělali dojem
2. kupují si z pohodlnosti na delší dobu prostituující osoby, které jsou stále k dispozici
3. mnohý hledá životní partnerku
4. ti, kteří "do toho spadli" - např. ztráta kontroly díky alkoholu

- motiv, že mohou mít kdykoliv sex s libovolným počtem žen, mohou se chovat pasivně a nemusí za své jednání přebírat žádnou odpovědnost
- podle studií, které zkoumají základní orientaci postojů a způsobů chování, vykazují západní sexuální turisté společné rysy
- charakteristické základní vzory:

SVĚTOBĚŽNÍK
- většinou mladší typ nebo ještě v procesu (vysokoškolského) vzdělávání
- dávají přednost neprofesionálním prostituujícím osobám
- mladé ženy, které ho nemají rády tolik kvůli penězům, ale které jsou fascinovány jeho osobou (také eroticky)

TYP ORIENTOVANÝ NA POŽITEK (HÉDONISTA)
- silně egocentrický a promiskuitní
- charakterističtí svými častými, většinou velmi krátkými sexuálními kontakty
- prostituujícího nevnímají jako osobu, nýbrž ji výlučně chápou ve funkci "zařízení k vykonání služby"
- lidé toužící po moci, akt podrobení, někdy mučení malých, bezmocných děvčat
- prostituující osoby používají navzájem proti sobě
- hédonisté se chtějí o dovolené "projevit jako prase" , nastupují ve skupinách

NEDOSTATEČNÝ (NEBO INSUFICIENTNÍ) TYP
- muži, kteří neodpovídají skrytě akceptovaným, popř. všeobecně ceněným osobnostním kritériím
- nejdůležitější stigmatizující nedostatky se týkají jejich tělesného vzhledu
- častěji se ale jedná o podivíny, samotáře nebo o ty, kteří se cítí ženami odstrčeni nebo zklamáni
- také mnozí zklamaní manželé
- sexuální praktiky, které se v jejich zemi pokládají za stigma nebo za zakázané (homosexualita, sex s násilím), nebo kteří jsou odmítáni vlastní přítelkyní či manželkou

PSEUDOMANŽEL
- více zastoupeny věkové skupiny starší 40 let a více než ženatých je zde rozvedených, svobodných a ovdovělých mužů
- hledá péči, chce být baven, obstaráván a obsluhován
- "manželství" s prostitutkami zpravidla jen předstíraná
- často disponuje statusem "rezidenta"

- sexuální dovolená přináší převratnou změnu - unikání z normality
- vysoká promiskuita
- enormní ekonomický mocenský rozdíl mezi těmi, kteří poptávají, a těmi, kdo se nabízejí
- někteří se i chlubí, že měli sex s dítětem
- důvody pro sexuální zneužívání nezletilých dívek - touha mít sex se zvláště mladými, pocit větší volnosti v uskutečňování svých sexuálních přání, člověk může dostat všechno, co chce
- pedosexuální turisté se chovají ještě bezohledněji, násilněji a nezodpovědněji než ti, kdo své kontakty omezují na dospělé osoby v prostituci
- hledání partnerství a emocionální blízkosti
- analyzovaný vzorek (německy mluvící muži): průměrný věk 37 let (nejmladší 22 let, nejstarší 70), mnoho podnikatelů, ze všech příjmových vrstev, spíše relativně blahobytné poměry, 71 procent sovobodní, otci ve 29 procentech
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ IX.


Podkapitola KLASIFIKACE PACHATELŮ CSEC PRO DIAGNOSTICKOU A TERAPEUTICKOU PRÁCI

- u fixovaného typu pachatele (primární sexuální zájem o děti) se jedná o člověka, jehož pedosexuální zájmy sahají až do vlastní adolescence
- tyto lidi vzrušuje nevinnost, otevřenost a dětský vzhled
- sexuální fantazie a myšlenky jsou fixovány výlučně na děti, většinou určitého pohlaví
- údajně si hluboko ve svém nitru přejí zůstat dětmi a tomu připodobňují své chování a zájmy
- stávají se sami ve vztahu k oběti dítětem, nebo přijímají určitý druh rodičovské role
- kvůli pocitům nedostatečnosti, méněcennosti, strachu nebo viny se vyhýbají partnerům stejného věku
- jejich osobnost je nezralá
- takový člověk už během puberty pociťuje, že je jiný než ostatní, že jeho sexuální sklony směřují k dětem
- také cítí, že jeho úmysly a činy okolí neakceptuje
- velmi silná snaha přizpůsobit se, tzn. nebýt za žádnou cenu nápadný
- vyhledává blízkost dětí a ochranu před společností, ve které žije
- nejlepší ochranou je společenská vážnost, proto má tento typ pachatele nezřídka strmou profesní kariéru
- to vysvětluje, proč mezi pachateli, kromě toho, že tyto profese mají snadný přístup k dětem, jsou učitelé, dětští lékaři, sociální pedagogové nebo duchovní

- u regresivního typu pachatele patří primární sexuální orientace vrstevníkům
- jeho pedosexuální zájmy vznikají teprve v dospělosti a jsou následkem zátěží, stresů, sporů a manželských krizí
- mají dostatečnou příležitost k sexuálním vztahům s vrstevníky
- rozvíjejí se u nich pocity nedostatečnosti, je otřesena jejich identita, obraz sebe sama a obraz sexuálního výkonu
- oběť je zde druhem náhražky dospělého
- zážitky neúspěchu s dospělými partnery
- jejich primárním cílem většinou pohlavní styk s oběťmi
- nedostatečné schopnosti zvládat konflikty
- většinou dívky a starší děti
- na rozdíl od fixovaného typu se jeví jako lépe léčitelní, vykazují větší schopnost lítosti a menší počet obětí
- jejich kriminální chování nemusí být trvalé
- důležité podněty k činu u těchto pachatelů přicházejí z rodinné dynamiky
- u incestu - na počátku je úzký vztah k otci výhodou, později musí dcera matku ve všem nahradit a je ve svých svobodách enormně omezena

- pachatel incestu - zneužívá děti a mladistvé uvnitř jádrové rodiny
- ochota k nahlášení malá - široká šedá zóna
- incestní chování sahá od nadměrné citové angažovanosti vůči dítěti až ke vztahu mezi dítětem a dospělým, který je zcela orientovaný na sex
- u fixovaného pachatele incestu hraje rodinná dynamika nepatrnou roli
- jedinou odlišností od zneužívání mimo rodinu je snadnější přístup k dětem
- u regresivního typu pachatele incestu stojí v centru rodinná dynamika
- většiny incestních činů se dopouští tento typ pachatele
- jen zřídka déletrvající sexuální zájmy o děti
- sexualizované násilí je následkem poruchy ve fungování rodiny

- sexuální kontakty pod nátlakem jsou činy, u kterých stojí v popředí svádění, přemlouvání a využití situace
- pachatel se více či méně šikovně snaží přimět děti k sexuálnímu jednání
- u takových pachatelů je v pozadí činů touha po náklonnosti a tělesném kontaktu
- silné tendence popírat tyto činy a uvádět, že je dítě přijímalo se souhlasem
- často si přejí dětskou oběť jako objekt lásky, zavazují oběti vůči sobě, získávají, resp. podplácejí si je pozorností a péčí, odměňují je prostřednictvím uznání a chvály

- sexuální kontakty s násilím - tělesné násilí, zastrašování a využívání bezmocnosti
- u vykořisťujícího činu pachatel vidí oběť jen jako objekt k uspokojení
- agrese se používá jako prostředek k cíli
- u sadistického činu je násilí erotizováno
- týrání, ponižování, strach, trýznění, nouze nebo utrpení - zde nespočívají ve hněvu a zlosti, nýbrž jsou nutnými předpoklady pro sexuální vzrušení a sexuální uspokojení
- cílem je zranění, potrestání a úplné ponížení oběti
- uskutečňuje fantazie, vícenásobně si přehrává činy v představách a přesně je plánuje
- užívají předměty a zbraně

Pozn.P: Udivuje mne, že se autor ani nezmínil o tom, že tzv. fixovaný typ pachatele je klasický "kriminální pedofil".
Naposledy upravil(a) Plyšáček dne úterý 1. 9. 2015, 13:03:59, celkem upraveno 1 x.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

- kvůli pocitům nedostatečnosti, méněcennosti, strachu nebo viny se vyhýbají partnerům stejného věku
- jejich osobnost je nezralá
To má být charakteristika pedofila? My se vyhýbáme dospělým partnerům proto, že nás nepřitahují, ne proto, že bychom z nich měli strach nebo měli nezralou osobnost. Podobně se vědci před sto lety domnívali, že mužská homosexualita je jen strach z žen; doufal jsem, že poobné teorie jsou dávno překonané.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 473 poděkování
Dostal: 568 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od simgiran »

- kvůli pocitům nedostatečnosti, méněcennosti, strachu nebo viny se vyhýbají partnerům stejného věku
- jejich osobnost je nezralá
Kéž už by toto a podobné nesmysly zmizely v propadlišti dějin. Vždy, když je vidím, tak bych se chtěl autorů zeptat: Jaké máte podklady pro taková tvrzení. Můžete si být rozumně jistí, že vaše pozorování nejsou zkreslená? Jaká alternativní vysvětlení pro vaše pozorování jste zvážili?

Existují lidé, které přitahují děti, ale nezneužívají je. Mají stejné charakteristiky? (Zdá se, že ne.) Někteří lidé se pokoušejí o vztah s dospělými, může se vyvíjet úspěšně, ale zkolabuje na sexuálním životu, proč? Někteří říkají, že sexuální život funguje uspokojivě, ale musí si představovat děti, proč? Jak se na člověku může podepsat, pokud žije s vědomím, že mnoho lidí by ho nejradši zlynčovalo, kdyby přišli na to, že ho eroticky přitahují děti?
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ X.


Podkapitola KLASIFIKACE PACHATELŮ CSEC PRO VYŠETŘOVÁNÍ

- je velmi důležité blíže objasnit a více zkoumat chování pachatele před prvním zatčením
- úplnější přehled o celkovém spektru chování
- jak dochází k sexuálním činům s dětmi a jak probíhají
- cílem je pomoci objasňovat podezření, lépe rozumět chování těchto lidí, pátrat po dalších možných obětech a především úspěšně zajistit důkazy a vytvářet koncepce prevence


- PACHATEL MOTIVOVANÝ SITUACÍ má své sexuální partnery také v oblasti dospělých
- pachatelem ho činí vhodná příležitost, často spojená s určitou radostí z experimentu
- nejde o skutečnou sexuální preferenci dětí
- nejrůznější, většinou komplexní motivy, stres nebo nejistota
- volí často bezmocné a jednoduché oběti
- může docházet také k proviněním vůči starým, postiženým nebo nemocným lidem
- další dělení:

- sexuálně vychýlený typ
- disponuje nízkým sebevědomím a nepatrnými možnostmi zvládání konfliktu
- děti jsou náhražkou
- základním hlediskem pro volbu oběti je většinou jednoduchá dostupnost, často z vlastní rodiny
- donucení i násilí
- pornografie spíše s dospělými, pokud se nalezne DP, jedná se často o zachycení vlastních činů

- bezskrupulózní vykořisťovatelský typ bez mravního uvažování
- využívá a zneužívá vše a každého ve svém okolí
- SZ je součástí jeho obecného vzorce chování v každodenním životě
- lže, klame, krade, využívá zpravidla donucení, ale také svádění u cizích nebo známých dětí
- v rozhodnutí k činu je velmi impulzivní, zřídka sexuálně deviantní
- nejvíce ohroženou skupinou jsou pubertální děti
- s nepatrnými schopnostmi empatie
- jednání podle motta "dovoleno je to, co se líbí"
- vykazují psychopatické tendence a nezřídka ztělesňují "přátelského souseda od vedle"

- typ zážitkového pachatele sexuálně nerozlišujícího
- miluje změnu, potřebuje příjemné vzrušení z toho, co je nové
- v sexuální oblasti je ochoten vyzkoušet všechno
- zabývá se svými fantaziemi s plným požitkem
- bez zábran promiskuitní, častý konzument prostituujících
- je spíše sběratelem zkušeností a objektů a méně se zajímá o vztahy
- důvodem zneužívajícího jednání je izolovaná vztahová neschopnost, popř. strach ze vztahu
- jeho touha po potvrzení je často doprovázena nutkavými nebo rituálními rysy
- hledá zážitky, které ještě neměl, aby oklamal prázdnotu života bez vztahů
- je mistrem racionalizace
- roli u něj hraje domněle nepatrné nebezpečí nákazy
- dětské oběti volí také z nudy
- není u něho nic jisté, neexistuje žádné "nikdy" a nebo "nemyslitelné"
- v sexualitě se jedná o extrémně povrchního člověka
- lze předpokládat vyšší počet dětských obětí
- terapeutické možnosti jsou omezené

- společensky otřesený typ pachatele - ten kdo stojí stranou
- nápadní poruchami přizpůsobení, osobnosti a inteligence
- mají problémy s vyjádřením hněvu a zloby, jsou poháněni nahromaděnými pocity
- sexuální zájem o děti vychází ze zvědavosti a nejistoty nebo z impulzivních rozhodnutí
- psychické poruchy, občas zvlášť násilné činy
- děti, které padnou pachateli do oka - typy oběti


- SKUPINA FIXOVANÝCH PACHATELŮ se vyznačuje jednoznačnými sexuálními preferencemi dětí
- pevný vzorec sexuálního chování
- sexuální fantazie se týkají dětí
- činy nevznikají ze zátěží nebo nejistoty
- pachatelé jsou dětmi sexuálně přitahováni
- počet těchto pachatelů je jistě menší než těch, kteří jsou motivováni situací, počet jejich obětí je ale mnohem vyšší
- jsou známí vysokou mírou zapírání - svým dětským obětem připisují všechnu motivaci a iniciativu
- volí povolání, ve kterých mají přístup k dětem

- svůdce nebo pedosexuální (pedofilní) pachatel v úzkém smyslu
- ten se uchází o své oběti po delší dobu
- oběť svádí, postupně a trpělivě podrývá zábrany a odpor
- umí s dětmi mluvit, naslouchat jim, přizpůsobit se jim, identifikovat se s nimi, nebo oběť ovlivňuje svým postavením a autoritou úřadu

- introvertní pachatel
- vyznačuje se nedostatkem komunikačních dovedností
- není schopen děti svádět
- sexuální útoky nebo exhibicionistické projevy před dětmi, sexuální obtěžování po telefonu
- vyhledávají "alibi - manželství" neb vztah se ženou, která vychovává děti sama
- pachatel trvale sexuálně preferuje děti

- sadistický pachatel
- jeho sexuální vzrušení a uspokojení vyvolává působení tělesné nebo duševní bolesti, trýznění, reakce zoufalství, bezmocnosti a strachu oběti
- slibování, svádění a násilí
- zvláště vysoké riziko únosu a zabití oběti
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Výpisky z části druhé INTERVENČNÍ STRATEGIE S JEJICH POŽADAVKY A DOPORUČENÍMI


Kapitola OPATŘENÍ V BOJI PROTI OBCHODU S DĚTMI

- koordinovaná opatření k potírání obchodu s dětmi
- zločin proti lidskosti
- aby mohla být ohroženým dětem zabezpečena úplná ochrana, musí se jim garantovat právní jistota
- oběti se nesmějí považovat za pachatele
- rozsáhlá ochrana svědka
- oběti musí být chráněny před návratem do země, ve které jim stále hrozí nebezpečí
- přiměřené odškodnění za prožité utrpení
- zřízení státních ohlašoven na národní a mezinárodní úrovni
- registrace případů usnadňuje pátrání po pohřešovaných dětech a jejich identifikaci
- zajistit přístup k informacím
- jedním z nátlakových faktorů je chudoba


Kapitola PRAVIDLA ÚČINNÉ POMOCI DÍVKÁM A CHLAPCŮM V PROSTITUCI

- nízkoprahová zařízení
- podpůrnému zacházení s chlapci brání rozšířené mýty: chlapci se mohou bránit, chlapcům SZ neškodí, chlapci zpracují zkušenost nejlépe tak, že na ni zapomenou, chlapci se skrze sexuální vykořisťování stávají homosexuály
- tematizace bezmocnosti vyvolává silnější snahy chlapců předvést se jako muži a popírat bezmoc
- poradenská pomoc rodičům
- přiměřená opora prostřednictvím vztahových osob
- vztahové osoby zneužitých dětí jsou ve značné míře zatíženy sekundární traumatizací
- poradenská místa a centra pomoci
- streetwork - speciální činnost sociálních pracovníků, kteří pomáhají potřebným přímo na místě - doslova na ulici - a tam i zasahují v krizových situacích
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Kapitola PILÍŘE A KRITÉRIA PRO POMOC V PŘÍPADECH DĚTSKÉ PORNOGRAFIE

Pilíř vědění a kvalifikace
- věda a výzkum
- eticky zodpovědná a terapeuticky doprovázená dotazování obětí
- obšírně vypracované výzkumy šedé zóny
- výzkumy o následcích a účincích konzumace dětské pornografie
- výzkumy, které poskytují informace o motivech a strategiích pachatelů
- vzdělávání, osvojení a zprostředkování vědomostí
- hluboké vědomosti o příčinách, následcích a psychodynamice sexualizovaného násilí na dětech a dětské pornografie
- nutnost uvážit zacházení s dokumenty o činu
- poznatky o strategiích pachatelů a o možných sítích kruhů pachatelů
- rozsáhlá ochrana oběti

Pilíř obrazy a dokumenty
- důležitost dokumentačního materiálu
- řešení, které respektuje aspekt ohrožení, jež materiál pro oběť představuje, i aspekt přiměřeného zacházení s obrazy a působení na ty, kdo s ním zacházejí
- celoživotní ohrožení existencí materiálů
- oběti se za tyto materiály stydí, jsou jimi vydírány či vydíratelné, je jim dokonce sugerováno aktivní spolupachatelství
- obrazy jako důkazní materiál
- funkce důkazního prostředku v trestním procesu
- existují-li dokumenty vypovídající o činu, nemusí se provádění důkazu opírat (jen) o výpověď dětí - svědků nebo dalších, nepřímo zúčastněných
- odsouzení obžalovaných je tím značně ulehčeno
- obrazy v procesu poradenství - pohled na pozorovatele
- ohrožení materiály, jejichž konzumaci nemohou oběti vzhledem k rozšiřování kontrolovat
- kromě toho musí však osoby, které poskytují podporu, reflektovat také vlastní zacházení s materiály a stanovit si jasný postoj
- "neviditelná" existence materiálů - když nejsou dokumenty k dispozici nebo nejsou vědomě prohlíženy, ale zůstávají v hlavě klienta a osob poskytujících podporu
Otázky:
- jak zachází pomáhající personál s tím, když si dotyčné děti nebo dospělí chtějí materiály prohlédnout
- jak je třeba zacházet s tím, jestliže se klient sám nebo s pomocí poradce vydá "pátrat" po materiálech
- spolupráce s kriminálními policejními úřady, které materiály shromažďují a dokumentují
- jaké účinky mohou tyto materiály vyvolat a jak je možno je zpracovat
- při veřejných zasedáních a v rámci dalšího vzdělávání je třeba dbát na to, aby se tyto dokumenty neukazovaly neuváženě nebo nepředkládaly informace o pozadí činů
- přinejmenším by se mělo zajistit, že oběti pornografického vykořisťování nebudou vystaveny všeobecné zvědavosti a že nebude odhalena jejich identita
- otázka, jaké účinky má (pravidelná) konzumace pornografických materiálů a materiálů s dětskou pornografií na páchání a bagatelizování sexualizovaného násilí na dětech a zda nebo nakolik přispívá k jeho rozšiřování
- ukazuje se, že znecitlivění a zdání normality, které může konzumace působit, má za následek efekt něčeho běžného, což snižuje zábrany pro vykonávání odpovídajících činů
- s internetem masivně narostlo pornografické vykořisťování dětí
- umožňuje to virtuální rozšiřování materiálů a intenzivní komunikace v této oblasti
- v případě pornografického vykořisťování dětí se nelze odvolávat na "svobodu názoru, slova a tisku"
- za rozšiřováním DP nestojí totiž žádná utlačovaná menšina, jak pachatelé sami sebe prezentují na veřejnosti, nýbrž organizovaná scéna

Pilíř zdroje
- profesionální senzibilita
- schopnost jednat citlivě s obětí
- vnímat ji jako osobnost
- vnímat její situaci a problémy
- být citlivý k náznakům a odkazům na možné pornografické materiály
- na základě kvalifikovaných vědomostí být schopen klást správné otázky
- osobní hranice těch, kdo poskytují pomoc
- stálá reflexe a zpracování

Pilíř společenské a politické rámcové podmínky
- vysoký trest není garantem důsledného trestního stíhání nebo přiměřené ochrany oběti
. zatímco pachatelé jsou často velmi dobře propojeni, koordinováni a mají náskok ve využívání nejmodernější techniky, je kriminální policie, zejména se zřetelem na trestné činy v internetu, až na výjimky nedostatečně vybavena
- činy sexualizovaného násilí na dětech jen zřídka oznamovány
Další kapitoly jsem již nepročítal, proto výpisky neposkytnu:
2.4. Příklady konkrétních projektů pomoci obětem v ČR
2.5. Projekty pomoci obětem v Německu
2.6. Právně závazná práva dítěte
2.7. Rozšířená opatření k ochraně dítěte před CSEC
2.8. Trestněprávní úprava
3.0. Závěrem - výzvy pro etickou reflexi

Tímto zakončuji oficiální část - zpracování výpisků, a můžeme začít diskusi k zajímavým nebo diskutabilním bodům.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech, 200

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

- ukazuje se, že znecitlivění a zdání normality, které může konzumace působit, má za následek efekt něčeho běžného, což snižuje zábrany pro vykonávání odpovídajících činů
- s internetem masivně narostlo pornografické vykořisťování dětí
Nic takového se neukazuje. Máme údaje od roku 1994 (kdy ještě drtivá většina lidí nevěděla, co to internet je) a žádný nárůst vidět není: http://www.pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?p=13413#p13413
- v případě pornografického vykořisťování dětí se nelze odvolávat na "svobodu názoru, slova a tisku"
- za rozšiřováním DP nestojí totiž žádná utlačovaná menšina, jak pachatelé sami sebe prezentují na veřejnosti, nýbrž organizovaná scéna
Jo, to by se mnoha lidem líbilo. Ale lidskoprávní ochranu nelze v žádném případě vypnout. Jistě se často stává, že jde o skutečné zneužívání děti a výmluva na svobodu slova je jen nechutný způsob obhajoby, ale rozhodně to tak není pokaždé, kdy to hysteričtí "pedobijci" vykřikují.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.