Jak porozumět sexuálním deviacím (A. Kolářský, Galén 2008)

KNIHY slouží ke sdílení recenzí a tipů na zajímavá knižní díla.
Pravidla fóra
  1. Je povoleno vkládání recenzí na jakékoliv knihy a následná diskuze k nim.
  2. Jestliže bude v rámci recenze knihy uvedeno jméno osoby v současnosti mladší 18 let (narozené od r. 2004 do současnosti), je nutné toto jméno zkrátit na křestní jméno a iniciálu příjmení.
  3. V rámci recenzí je možné vkládat odkazy na fotografie obálek knih, příp. fotografie autorů, a to jen formou odkazů (za využití URL nebo IMG tagu), při užití IMG tagu je nutné dodat přímý odkaz a zdroj. Je-li autor v současnosti mladší 18 let, anebo je-li na jeho fotografii společně s ním jiná osoba v současnosti mladší 18 let, odkaz na fotografii nemůže být zveřejněn.
  4. Při porušení těchto pravidel dojde k upravení či odstranění vlákna, případně k penalizaci uživatele. V případě nejasností, jaké odkazy můžete v této sekci sdílet, kontaktujte Macka, moderátora AV sekce. Stížnosti na obsah sekce řeší administrátorský tým odpovědný za chod fóra, viz rubriku Kontakt.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Jak porozumět sexuálním deviacím (A. Kolářský, Galén 2008)

Nový příspěvek od Plyšáček »

A. Kolářský: Jak porozumět sexuálním deviacím, Galén 2008

teoretická východiska sexodiagnostiky - cesta k tvorbě náhledu a k realizaci sexuality v mezích zákona
1. vydání, 108 stran, velice odborná publikace
Autor: PhDr. Aleš Kolářský, CSc., Psychiatrická léčebna Bohnice
Recenzent: doc.MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., UK v Praze, 1.lékařská fakulta UK, Sexuologický ústav

Publikace je věnována sexuálním deviacím a strategii sexodiagnostiky. Autor představuje tuto problematiku z hlediska střízlivé behaviorální vědy a evoluční psychologie, jež jsou oproštěny od prvoplánově negativních pohledů na sexuálního devianta, a zdůrazňuje nutnost poznání motivační podstaty sexuální orientace pro následnou terapii.

Kniha je psána vědeckým jazykem a lidem, kteří nejsou vysloveně studijní typy, ji nedoporučuji.
V následujících příspěvcích se však pokusím zacitovat klíčové myšlenky pro potřeby ČEPEKu.
Pan doktor Aleš Kolářský se v této publikaci zabývá deviacemi všeobecně, především i jejich prověřování na PPG.
Naposledy upravil(a) Marco Freeman dne sobota 27. 2. 2021, 13:48:41, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Smazána nefunkční fotka.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: A. Kolářský: Jak porozumět sexuálním deviacím, Galén 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Výpisky z kapitoly Úvod:

- Zavádějící je všeobecné zužování pojmu "sexualita" na význam genitality. Ukážeme, že právě toto zúžené pojetí sexuality znemožňuje najít podstatu sexuální deviace, tedy to, čemu se má její nositel naučit rozumět. Teprve totiž deviantův náhled na podstatu vlastní sexuální anomálie může pomoci jemu, a tím ovšem i veřejnosti, jestliže ji on ohrožuje.

- Podněty, na něž je organismus aktuálně zcitlivěn, nastražen, jsou apetovány. Apetovanými podněty je definována sexuální orientace v užším smyslu.

- Životní běh člověka je naplňováním vrozených motivačních systémů.... Mezi těmito systémy je i sexuálně motivační systém (SMS).... Každý motivační systém řídí a vymezuje lidské učení ve své doméně. Děje se tak samočinně.

- K prvnímu spuštění vrozeně zadaného chování (běžného i deviantního) dochází naráz. V interakci normální adolescentní dvojice... Stejně naráz, a pro subjekt samotný překvapivě, proběhne první spuštění deviantního aktu, např. spuštění exhibice... Toto první spojení podnětu a reakce vytvoří okamžitě pevnou vazbu.

- V každém motivačním stavu je vedle aktuálního zcitlivění na podněty apetované (tj. ne nutně vytoužené) zadání také zcitlivění averzní, tj. na podněty aktuálně nežádoucí.

- ... sexuální deviace jsou neprocesuální anomálií. Nejsou však anomálií osobnosti, ale anomálií SMS.

- ... nemístně časté aplikování osobnostních výkladů pramení se zastaralé, již neplatné představy o pudech jako o unitárních motivacích.

- Člověk je primát, u kterého se vyvinula schopnost, byť omezená, chovat se podle většinové ideologie (co si myslí, že se od něj očekává).... Proto k poznání podstaty lidské sexuální orientace nestačí znát vnější projevy člověka. Také deviant se může odcizit vlastní přirozenosti, napodobovat normální chování...

- Protože "socializovanost" sexuálního chování hodně závisí... na samotném SMS, pak tedy, dojde-li k sexuálnímu deliktu, je především třeba uvažovat, jak to, že to SMS dovolil a jaký byl sexuálně motivační mechanismus onoho deliktu.

- ... sexuální deviací je odchylnost motivační. Jako pozorovatelné chování je deviace jen tématem statistickým, jež se netýká psychobiologické podstaty věci.

- A sexuální anomálie může spočívat ne v preferenci deviantního chování, ale v tom, že ono je oproti normě "pouze" tolerováno, protože nefungují normální averze k němu.

- Menšinová vlastnost nemusí být poruchou zdraví.

- Je nezbytné mít představu o tom, čeho je sexuální deviace anomálií, a mít tedy představu o běžné mužské sexuální přirozenosti. Normu nelze dostatečně definovat absencí deviantních projevů.

- Vytvoření spravedlivějších vztahů mezi většinou a menšinami i vztahů mezi pohlavími...
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: A. Kolářský: Jak porozumět sexuálním deviacím, Galén 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Výpisky z kapitoly Sexuálně motivační systém (SMS):

- Populární, laický pojem sexuality jako unitárního pudu po orgasmu je neplatný,...

- ...je právě sexodiagnosticky velmi podstatné znát interpersonální rámec, v němž se intimní akt odehrál... Vyplývá to z uznání vloh atraktivity (vloh pro všeobecné vábení) a proceptivity (vloh pro svádění tohoto určitého jedince) jakožto vloh sexuálních.

- Už v rámci tzv. společenských styků i bez vědomých erotických záměrů a ovšem i bez cítěného překrvení genitálu působí... SMS. ...i u člověka jsou ke kopulaci samotnou sexualitou žádány předkopulační (a především také tzv. společenské, tedy preintimní) fáze sexuálního chování.

- Kategorie lidského sexuálního chování... jsou tyto:
1. vábení všech příslušníků opačného pohlaví zdůrazněním signálů své pohlavní příslušnosti
2. svádění tohoto určitého partnera
3. genitál partnera či jiné intimní části jeho těla jsou přístupny dotykům
4. genitální spojování
5. orgasmus (konceptivita)

- Motivačně je dotyk prsou již blízko dotyku genitálu.

- K osvojení si principů sexodiagnostiky doporučujeme... každému hledat motivaci...

- Aktivace subsystémů řídících určitou fázi sbližování je prioritou vůči aktivaci subsystémů, jež řídí následující fáze. Např. atraktivita je prioritou vůči proceptivitě, tato vůči akceptivitě atd.

- Optimalizace znamená, že subsystémy, které určitou fázi řídí, se dokonale realizovaly. To je skutečný zdroj příslušných pocitů "blaženosti", "velkého opojení" apod. Pojem SMS vysvětluje proces vzrušování a optimalizující účinky specifických sledů podnětů.
...jedna slast vyvolává touhu po další slasti.
(Pro atraktivitu a proceptivitu, kdy překrvení genitálu ještě není cítěno, se ovšem více než "slast" hodí slova "radost" nebo "libost".)

- V SMS musí působit "zákonitost pokračování". ...následující, v SMS zadaný podnět, je "vytoužen" (může být třeba jen nevědomě apetovaný) a SMS působí, že jedinec je na něj aktuálně "nastražen", a proto na něj, když se dostaví, pohotově reaguje svým chováním.

- Sled podnětů je v sexuální motivaci rozhodující, a to v intervalech vteřin či minut.

- Atraktivitu hledáme v těch behaviorálních vzorcích, jež jsou ve hře na počátku aktivace SMS a jež typického jedince "rozněcují", "rozjařují", podněcují jeho vtip, zábavnost - "bujnost",...

- V úvodních ("společenských") fázích působení sexuality se u ženy objevuje zdůraznění momentální nepřístupnosti vlastního klínu ("cudný" behaviorální vzorec)... "stud" není činitelem sexuálně nepřátelským.

- Zvýšená pozornost muže k ženiným potřebám je pro ni erotizující... Žena, která je právě zamilovaná, reaguje na laskavosti jiného muže až nelibostí.

- ...prožitek z intimní erotiky je oslaben, když jsou potřeby atraktivity a proceptivity dlouhodobě frustrovány.

- Atraktivita a proceptivita zvyšuje pravděpodobnost přechodu k akceptivitě. Prozíravý celibátník čelí zákonitosti pokračování, a nenechává proto své úvodní sexuálně motivační stavy atraktivity a proceptivity "rozjet". Odtud jeho vyhýbání se "zábavě" se ženami.

- Proceptivita se v normě na sexuálním chování vždy víceméně podílí. I při velké erotické zkušenosti gynefila a i při jeho styku s tzv. nahodilou partnerkou se musí proceptivita aspoň třeba velmi krátce realizovat, má-li se stát lákavou také genitální krajina protějšku, mající jinak funkce odpudivé. (Řeč je o dospělém, normálním a sexuálně zralém muži.)

- Úvod erotického rozněcování lehko unikne pozornosti. Provázejí jej jen menší, necítěná, ale nenáhodná překrvení genitálu, která se proto mohou zdát nedůležitá. Avšak malá penilní tumescence neznamená malý význam emoce, kterou to provází.

- Ve hře jsou sledy dílčích sexuálně motivačních stavů. SMS působí, že každý podnět ovlivňuje i účinek následujícího - tím, že jeho účinek připravuje, nebo naopak ruší.

- Sexualita je motivačním systémem, nikoli unitárním pudem, a proto se domníváme, že podstatně vyšší penilní reakce neznamená "větší vzrušení", ale navození pokročilejšího dílčího sexuálně motivačního stavu.

- Při vyšetřování úvodních sexuálně motivačních stavů, v nichž, jak ještě ukážeme, se ukazuje být těžiště sexuální orientace, je erekce překážkou. Proto je třeba užívat takové falometrické techniky, která umožňuje zaznamenávat i malé tumescence, a podnětů, jež je navozují.

- Poznávat a uznávat odlišné vnímání světa deviantem vyžaduje zatím neobvykle velkou dávku porozumění, osvícenosti a tolerance. Ta odlišnost je přitom v erotické doméně nevídaně obrovská, vede k nedorozumění mezi příslušníky různých sexuálních variací a zmnožuje již existující zdroje multikulturality.

- ...k aktivaci normálního SMS může dojít jen při vynulování stresu a nepřátelství. Pokud již došlo k počátku erotické aktivace, stresující podnět navrátí muže před ni,...

- Masová média chybně nazývají všechny pachatele pohlavního zneužití dětí pedofily. Pedofilem je však pro sexodiagnostiku jenom muž, jemuž se genitalita optimalizuje zmíněnou pedofilní proceptivitou (zálibou v kvaziučitelství), což je genitálně necítěné roznícení, "radost" při laskavém, pozitivním a neintimním působení na dítě.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: A. Kolářský: Jak porozumět sexuálním deviacím, Galén 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Výpisky z kapitoly Párová vazba:

- Volíme slovo "vazba" pro jakýkoli, třeba i velmi dílčí a momentální mužský erotický zájem o konkrétní osobu.

- Velká vazba - ...utvoření párové vazby ve všech složkách SMS.

- Párová vazba může trvat:
I. po celý život
II. jen po dobu zamilování
III. jen po dobu aktivace genitality
IV. jen po dobu komunikace obou
V. jen v některých fázích sexuální interakce

- Plné zamilování, jaké se prožívá zvláště v mládí, je dočasná "posedlost" partnerem.

- V době reprodukčního optima (v mládí) trvá zamilování kolem dvou let.

- Pro reprodukční úspěch bylo v pleistocénu důležité, aby se otec po uplynutí dvou let nezamiloval do další ženy, protože dítě by tehdy bez něj nepřežilo.

- Pozoruhodné je, že prý i v harémech bývá dočasná favoritka majitele.

- Zamilování... výrazně zvyšovalo i chtivost a schopnost intimního mazlení a koitu a optimalizovalo orgastické uspokojení.

- První skutečné lásky se prožívají až v 16-17 letech, kdežto ve 13 letech existuje pouhé "pobláznění". Párová vazba v pubertě sotva časově přesahuje komunikaci dvojice. Vzájemné genitální manipulace v pubertě nejsou ještě součástí erotického vztahu, byť je třeba opakuje tatáž dvojice. Genitalita ještě při opakování nepožaduje nutně téhož partnera.

- Z toho usuzujeme, že párový vztah je možný až po probuzení proceptivity v průběhu dospívání a poté, co se proceptivita stane prioritou vůči genitalitě, kdy genitalita je proceptivitou usměrňována, je s ní koordinována.

- ...význam... párových vazeb. Každá přispívá k reprodukčnímu úspěchu jedince: vazba I tím, že muže vede k péči o potomky, vazba II tím, že muže váže k ženě i v době kolem porodu, kdy je koitus omezen, a vazba III množstvím potomků.

- Partneři se při seznámení zřejmě záhy neverbálně dorozumějí, že vzniká erotický párový svazek a jakého typu. Je tedy otázka, čím se to stane... V proceptivitě musejí být "výhybky", rozhodující o typu tvořícího se párového svazku.

- Exhibicionistova sexualita žádá pro realizaci komponenty "ukazování genitálu" neznámou ženu.

- Devianta ovládá dílčí sexuální motivace, jež si vynucuje iluzi dílčí (fragmentární) sexuální součinnosti ženy.

- Nelze vyloučit, že o párovou vazbu typu V jde i při intimním sexuálním styku muže s více než jednou ženou současně.

- Naši sexuální agresoři zapuzují (aspoň před terapií) svou autentickou atypickou sexualitu, neakceptují ji a bojí se svobodné, netypické, ale zákonné sexuální seberealizace.

- Potřebujeme terapii, která by prolamovala překážky sebeakceptace sexuálních delikventů, překážky tvorby jejich náhledu a která by rozvíjela deviantní, ale zákonné alternativy sexuálních deliktů.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: A. Kolářský: Jak porozumět sexuálním deviacím, Galén 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Následující kapitola je nesmírně náročná pro hlubší pochopení, proto vybírám pouze nějaké srozumitelnější zajímavosti. Ke správnému pochopení doporučuji důkladné studium celého díla.

Ne nutně se všemi názory zde uváděnými souhlasím - diskusi můžeme rozvinout po uvedení všech vybraných citací.


Výpisky zajímavých pasáží kapitoly Podstata sexuálních variací:

- Proceptivita je evoluční podstatou dvoření a svádění. Je tím, co je v preferencích pro dvoření a svádění univerzálně lidské.

- Zaměřujeme... behaviorální sexuologii na... podstatu sexuální variace a odhlížíme od nahodilých, naučených způsobů sexuálního chování.

- Podstatou sexuální deviace není sklon páchat určitý, a tím méně jakýkoli sexuální delikt, a to ani tehdy, když se deviace deliktem projevuje.

- ...nacházení podstaty znamená oddémonizování sexuality sexuálních ofenzorů.

- Odmítáme... charakterizovat sexuální deviaci jako vnější pozorovatelné chování... Je třeba opatrně pronikat za pozorovatelné jevy.

- Bisexuálním zájmem o děti se může projevovat nebezpečná deviace, jež u dítěte hledá pohlavně neutrální znaky, tedy třeba končetiny, krk a výraz nesexuálních emocí.

- Každý pozorovaný fakt, ať klinický či falometrický, je potřeba interpretovat.

- Názvu určité sexuální variace užijeme až po poznání sexuálně motivační podstaty.

- Jakýkoli činitel (tedy např. i farmaka) působí jen skrze motivační systémy, tj. jen skrze proximátní determinanty chování, resp. tužeb.

- Sexuální variací míníme především právě tu ne zcela zjevnou podstatu (esenci).

- Skrytá podstata působí samočinné sebehledání, tj. před nalezením nového deviantního projevu bez jeho vědomé anticipace.

- Nekonvenční způsoby chování... vyžadují postojovou změnu pacienta ve smyslu sebepřijímání, seberozvíjení.

- ...antisociální projev je při mnoha sexuálních deviacích typicky "pouze" instrumentem řešení sexuologického problému, instrumentem, který si našel pacient sám v předterapeutické, méně tvořivé etapě svého života. Brichcín kdysi hezky řekl, že terapie má být rozvíjením (projevů) sexuální deviace. Při ztotožňování sexuální deviace s deliktem nebo se sklonem k deliktu není pochopitelně možné chtít deviaci rozvíjet.

- ...sebeakceptující postoj. Tomuto hledání překáží absence sebeúcty a netolerantnost k lidské rozmanitosti, související s neliberálními, fašistoidními postoji, které podle Weisse (ústní sdělení) delikventní devianti mají. K pocitům vlastního znehodnocení tlačí devianta odsudky laiků, kteří za sexuálními delikty, kterým nemohou rozumět, hledají nemorálnost.... Tím spíše je pak pro sexuálního anomála neúnosné uznávat vlastní zvláštnost a rozvíjet její projevy. Devianty je proto třeba chránit před míněním normálních laiků...

- ...tři druhy sexuálních variací s důrazem na erotické priority:
A - atypická náplň SMS
B - koordinační chyba
C - chybění části SMS

- V případě anomálie typu A jsou v SMS zadány specifické podněty normálně neerotické.... "inclusion paraphilia"... něco pro normu cizího je do SMS (do "mapy lásky"...) včleněno.

- ...v proceptivitě se jistě ukáže největší kontrast gynefilie a androfilie.

- ...ještě neznáme všechny složky lidského SMS.

- Lze opravdu oddělovat sexuální orientaci a sexuální identitu, když obojí je určeno týmž motivačním stavem?

- Při zjišťování femininity je... nutno dávat pozor, není-li psychická femininita jen extrémním nedostatkem maskulinity. A nedostatek maskulinity ještě není preferencí provádět ženské vzorce chování.

- Kritérií pohlavní příslušnosti je ... více: chromosomální, gonadální, a především zavedené kritérium vzhledu genitálu při narození.

- Pokud jde o heterosexuální pedofilii, myslí se zatím především na rozdílnou působivost somatických znaků děvčátek (opravdu zatím nelze vyloučit, že také hraje roli např. specifická dětská proporce trupu a nožek). Avšak i tato tzv. deviace v objektu nutí myslet na tzv. deviaci v aktivitě. Rozhodně nelze ani zde ignorovat roli stimulů behaviorálních. Podstatu heterosexuální pedofilie zatím hlavně hledáme v obsahově netypické (pedofilní) atraktivitě (skotačivé, hravé chování dětí) a proceptivitě (kvaziučitelství, kdy je pedofilův SMS rozněcován zejména také dětskou mimikou vyjadřující závislost nebo např. mimikou "aha" ve chvíli pochopení učiva).

- ...není toto podstatou pedofilní proceptivity "vyučovat" děvčátka, tedy osůbky "závislé", "nesamostatné"? Co je primární? Apetence "závislého" chování nebo erotická averze k ženskému "rafinovanému zdůraznění neodvislosti"?

- B - koordinační anomálie... nejčastěji porucha navazování genitality na proceptivitu.

- Falogram sexuálních vrahů je jiný než u sadistů.

- ...dětské hry... obsahují, jak se všeobecně soudí, prvky chování, jež jsou procvičováním dílčích aktivit prováděných v dospělosti v širším celku chování.

- ...pokládáme existenci těchto deviací za nejlepší příležitost k poznání něčeho z autentické lidské psychiky.

- C - chybění části SMS... neúplný SMS ("psychosexuální infantilismus") je nutně méně vybíravý ve volbě erotického protějšku a způsobu chování. Sexualita se spokojuje i s neúplným souborem podnětů...

- Když v SMS chybí celá atraktivita a proceptivita, je genitální zájem velmi málo usměrňován.

- Většina abuzérů děvčátek, které jsme vyšetřovali, nejsou pedofily.

- Vedoucí postavení děvčátek ve falogramu pedofila, který nepopíral svou deviaci, si vysvětlujeme zákonitostí pokračování. Děvčátka jeho sexualitě nejlépe usnadňují apetování dalších - v SMS zadaných erotických, a to i behaviorálních - stimulů.

- Normální mužská sexualita se vysláním mužských signálů atraktivity "táže", zda dívka nablízku odpoví svými ženskými signály atraktivity, jež v muži navozují další sexuálně motivační stavy... Zároveň však dívčiny signály atraktivity ověřují její behaviorální (psychosexuální) dospělost. Děvčátko takové signály nevysílá a pubescentka se jim teprve začíná učit.

- Erotický párový vztah pokládáme především za dílo proceptivity.

- ...vyvinutost atraktivity zajišťuje nejen specializaci na dospělé ženy, ale i exogamii, tj. neincestní orientaci...

- Erotika je možná nejzranitelnější z celé psychiky. Vždyť je umocněním života, biologickým "luxusem".

- Když určité části SMS chybějí, chybějí samozřejmě i normální averze v nich zadané. Možnost deviantního chování je pak ovšem vyšší než v normě a pramení "jen" z absence normální averze k němu. Deviantní stimuly tedy nejsou preferovány. Jsou jen tolerovány.

- Sexuální anomálie při incestu... "kubicový efekt"... normální dospělý muž bývá eroticky přitahován výlučně jinými ženami, než jsou ty, v jejichž blízkosti vyrůstal.

- Automaticky jsou dále z okruhu potenciálních partnerek vylučovány ženy, jejichž útlé dětství s nimi muž prožíval, tedy např. dcery (tzv. Westermarckův efekt).

- Když atraktivita není vyvinuta, nemůže řídit výběr partnerky.

- Dětská sexualita postrádá ještě napojování genitality na atraktivitu, a proto je i v normě mezi normálními dětmi např. sourozenecký petting. V pozdější etapě postpubertálního dospívání je genitalita již usměrňována i atraktivitou.

- ...incestní zážitek z dětství je pro sebehledání neurotika... stále aktuální...

- I skutečný pedofil je orientován na cizí, např. na "svěřené" děti, nikoli na své vlastní.

- ...dcera přímo preferována... "thygatrofilie" je převrácením lidské přirozenosti v tom, že jsou vylučovány právě ženy "odjinud".

- ...sexualita hebefilů preferuje koitus s dospělou ženou nebo s dospělejší adolescentkou...

- Sexualita hebefila je nějak kompatibilní se stadiem psychosexuálního vývoje pubescentek... Proceptivita není u pubescentek ještě probuzena... pubertální děvče ještě "není vnímavé" na chlapcovy "pozornosti", na námluvy...

- ...chování pubescentek je projevem rašení ženské atraktivity, počátkem "upozorňování na sebe"... zhruba synchronní s rašením ženskosti somatické.

- Hebefil u pubescentky nepostrádá proceptivitu a zdá se nám, že ji nerealizuje ani s dospělou ženou. Možná tedy v jeho SMS chybí. Pokud jde o ženskou atraktivitu, je hebefil speciálně vnímavý na pubertální stadium vývoje a je tím přitahován. Nepostrádá plně vyvinutou ženskou atraktivitu...

- ...teprve to dívčino okamžité obnažení tuto dosud neúplně probuzenou sexualitu vlastně potvrzuje. Kontrastuje to s tím, jak dospělá žena při tvorbě párového svazku naopak sebeobnažení oddaluje...

- Blízkost genitality... důležitý projev podstaty hebefilie. Je-li pubescentka i objektivně ochotnější než starší dívky a ženy odhalit bez dvoření svůj genitál, postřehne hebefil tu ochotu spíše než normální muž právě v důsledku svém motivační odlišnosti.

- Přímočarostí, "puberťáckostí" se vyznačuje hebefilovo navazování i s dospělými ženami.

- Hebefil jedná s osobou ženského pohlaví kteréhokoliv věku jako s pubescentkou. I osmileté třeba ihned nabízí, že ji naučí líbat, že ji "odpaní", táže se jí, jaké používá vložky apod. Takto nejedná s děvčátkem muž řízený skutečnou pedofilií, o níž zatím předpokládáme, že má specifickou ("kvazipedagogickou") proceptivitu, ani tak nejedná muž orientovaný na starší adolescentky, kdy už je ve hře něco z gynefilní proceptivity.

- Párová vazba hebefila k pubescentce trvá pouze při jejich přímé komunikaci, a hebefil je proto nutně promiskuitní. Snaží se o erotickou intimitu i se skupinami pubescentek. Naproti tomu pravý heterosexuální pedofil, mající vyvinutou svou specifickou proceptivitu, párový vztah s děvčátkem utvoří.

- Všechny adolescentofilie pokládáme zatím za neúplně vyvinuté gynefilie.

- Sexualita muže si žádá právě jen to z ženské atraktivity a proceptivity, co se z nich již probudilo u děvčat toho věku, na který je orientována.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: A. Kolářský: Jak porozumět sexuálním deviacím, Galén 200

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Kolářský píše:Bisexuálním zájmem o děti se může projevovat nebezpečná deviace, jež u dítěte hledá pohlavně neutrální znaky, tedy třeba končetiny, krk a výraz nesexuálních emocí.
Takže pedofil, kterému se líbí končetiny a krk, je nebezpečný deviant, zatímco pedofil, kterému se líbí jen pohlavní orgány, je asi v pořádku.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: A. Kolářský: Jak porozumět sexuálním deviacím, Galén 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Výpisky z kapitoly Důsledky teorie pro sexuologickou exploraci:

- Jednotlivé motivační stavy mají zadané také trvání.

- Motivační stav zahrnuje vedle apetencí i specifické averze.

- Škádlení při námluvách není ubližováním. Navozuje bezstarostnou - bezstresovou - náladu, je demonstrací zvýšeného zájmu o děvče i toho, že muž není v bojové, útočné náladě...

- ... deviantova sexualita ponížení ženy ve chvíli ofenze neapetuje, ale momentálně je pouze toleruje. U typického sexuálního agresora výraz ženina ponížení nezvyšuje (jako u sadistů), ale ani nesnižuje (jako u normálních mužů) účinek jejího zjevu, tj. neoddaluje genitalitu.

- Proměnlivost falogramu... Co předchází podnětu, spoluurčuje jeho účinek. Může to být jiný obrázek nebo jakákoli jiná, i nezamýšlená událost v laboratoři. Dostaneme jiný obraz podle situace, v níž explorand podnět obdrží.

- Falogram musí být interpretován, nesmí být automaticky pokládán za čistý projev autentické sexuality exploranda... Teprve toto interpretování (nikoli pouhý popis falogramu) a konfrontace s jinými zdroji dat je sexodiagnostikou.

- Je potřeba, aby se pacient... stal expertem na svou sexuální deviaci ve smyslu skryté podstaty, aby tedy rozuměl svým motivačním pochodům, aby uměl předvídat okolnosti, za nichž by jim podlehl, a aby měl zájem o jejich sice deviantní, ale neškodné realizování v mezích zákona.

- Člověk své sklony poznává, až když se probudí.

- ... definice sexuálních deviací jako odchylek erotických představ není pro prevenci sexuálních deliktů výhodná. Nezahrnuje totiž deviace dosud "neprobuzené" (neaktualizované), jejichž realizaci ale jejich nositel bezděčně hledá a nevědomky ji sám připravuje. Podstata sexuální variace mu samočinně, a proto z počátku nepředvídatelně, určuje, co sexuálního bude v jeho smyslech a činech.

- Protože je motivační podstata sexuální variace hotova v nejranějším věku ..., určuje sebehledání jedince už v dětství. Určuje tvorbu jeho zkušeností a jejich zpracování. Řídí automatické třídění zkušeností na více a méně naplňující, na podstatné a nepodstatné a ukládání do paměti buď mezi "stále aktuální", nebo "odkládané do koše".

- ... neuvědomělou účast při tvorbě zážitku...

- Podstata sexuální orientace se ale nikomu nezjevuje ani po svém probuzení.

- O existenci skrytého neobvyklého zdroje svých zvláštních projevů a prožitků se deviant sice těmito prožitky dovídá, ale podstatu tohoto zdroje nemůže sám bez pomoci odborníka nikdy pochopit a poznat... I falogram často jen napovídá, v čem je esenciální problém.

- Také postoje exploranda k vlastní sexuální orientaci hrají roli. ... jiné falogramy od pedofilů, kteří svou deviaci připouštěli, než od pedofilů, kteří ji nepřipouštěli.

- Pacient, obvykle motivovaný nařízenou léčbu (zejména ústavní) co nejrychleji ukončit, se... ve skutečnosti jen učí nemít projevy své sexuální abnormity ve falometrické laboratoři... Četná opakování falometrického vyšetření po krátké době, a zvláště s týmiž podněty, diagnostickou výnosnost falometrie povážlivě snižují.

- I normální muž má různou schopnost sebeovládání v závislosti na aktuálním motivačním stavu.

- ...hledání neuvědomělých vrozených motivačních... mechanismů za výpověďmi pacienta.

- Samy dětské zážitky jsou samočinně utvářeny působením typu sexuální orientace hocha. Člověk bezděčně, automaticky hledá předobraz vlastní budoucí pohlavní role, a zvyšuje tedy pravděpodobnost setkání se s ním a jeho zapamatování. Také projevy specifické zvědavosti a nastraženosti na podněty zadané v SMS řídí už před pubertou druh sexuální variace.

- Ono opečovávání pokládáme za nácvik pedofilní proceptivity, generovaný podstatou sexuální anomálie již předtím hotovou.

- Každopádně rozdílné motivační variace znamenají rozdílnou pravděpodobnost specifických dětských zážitků a jejich zapamatování.

- Člověk si... neuvědomuje, že jeho dětská zkušenost byla podstatnou měrou ovlivněna jeho motivačními systémy...

- Když specifický sexuálně motivační stav vedoucí k ofenzi nebyl dlouho prožit, zdá se pacientovi i některým zdravotníkům, že již nastat nemůže.

- Do posuzování deviantního chování škodlivě zasahují předsudky sexuální většiny.

- ... odlišné vnímání ženského světa vlivem deviace.

- Pedofilova záliba ve "vyučování" dětí pramení z deviantní proceptivity. Dotyčný o ní neví. Překrvení svého genitálu přitom necítí, jako je necítí normální muž při dvoření. Ten i onen cítí "jen" jakousi zvláštní, dosud nepoznanou radost, rozjařenost. Pedofil ještě neudělal zkušenost, že po "vyučování" dítěte nastane obtížněji ovladatelné puzení po nezákonném dotyku na jeho těle.

- ... pedofil je se svým problémem zprvu sám stejně jako agresor či exhibicionista. Nikdo mu předem nevysvětlil, z čeho pramení a kam směřuje jeho obzvlášť silná záliba pracovat s dětmi.

- Protože mluvíme o lidských vlohách, hledáme, co je projevem nejniternějších tužeb exploranda a oddělujeme to od projevů, k nimž je člověk naopak veden svou subkulturou a tím, co sám pokládá za sociálně žádoucí.

- ... může se tomu sice navenek dočasně přizpůsobovat, ale nejdůležitější pro sexodiagnostiku a pro celou nauku o člověku je zjištění, že při tom není vnitřně spokojen.

- V paměti člověka se pevně usazuje první a třeba jediné setkání se situací, v níž se mu sexualita optimálně realizovala alespoň v porovnání s dosavadními zážitky. Vrací se k tomu ve vzpomínkách, vyhledává to v okolním světě. Hledá svoje štěstí, kterým je naplnění vrozených určení. Podstatným pro sexodiagnostiku je prožitek štěstí... Na rozdíl od platonického zamilování, "velká láska" zahrnuje realizaci celého SMS.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: A. Kolářský: Jak porozumět sexuálním deviacím, Galén 200

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Kolářský píše:O existenci skrytého neobvyklého zdroje svých zvláštních projevů a prožitků se deviant sice těmito prožitky dovídá, ale podstatu tohoto zdroje nemůže sám bez pomoci odborníka nikdy pochopit a poznat...
Ten Kolářský si nějak věří ...
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: A. Kolářský: Jak porozumět sexuálním deviacím, Galén 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Výpisky z kapitoly Závěr:

- ... Upoutávají ovšem nesexuologického psychiatra a psychologa, kteří v případných nesexuálních komunikačních problémech exploranda hledají vysvětlení i jeho sexuologického problému.

- Vzhledem k mladosti nauky o sexuální orientaci... závazná standardizace by byla předčasnou a svazující.

- Znalost různých modelů skryté podstaty sexuálních anomálií sexodiagnostice napomáhá.

- Poznat podstatu sexuální orientace znamená poznat, resp. odhadnout, celý sexuální "osud" jedince i ten dosud nezrealizovaný, a tím dobře prognózovat.

- Deviantologie... objevování dosud neznámých sexuálních anomálií (jejich motivační podstaty)...

- Naivní představa, že falogram jednoduše ukazuje vrozené, autentické preference...

- Většinou se ve všech zdrojích dat objevují jen zlomky projevů podstaty sexuální orientace exploranda. Teorie SMS nás na ně nastraží. Sexodiagnostika je "číháním" na ně.

- Jeden zdroj dat se "táže", druhý "odpovídá". Pro použitelnou diagnózu stačí data ze dvou různých zdrojů, jestliže nesou stejný význam.

- ... v jakém pořadí... provádět úkony, jež sexodiagnostiku tvoří:
1. Prostudovat tzv. objektivní zprávy o explorandovi.
2. Poučit exploranda o podstatě a účelu vyšetření... , a poučit ho, že uznáváme pluralitu sexuálních orientací a že typ orientace nevypovídá nic o morálních kvalitách.
3. Souhlasí-li explorand, provádět falometrické vyšetřování s užitím zrakových podnětů.
4. Provádět eventuálně další falometrické explorace... s užitím obměňovaných slovních sugescí...
5. Až poté... shromažďovat anamnestické údaje od exploranda.

- ... protože slovo "sexuální" je laiky pojímáno jako "genitální", vypovídá explorand při otázce na "sexualitu" nejspíše o fázi genitality.

- ... i při explorandově snaze o upřímnost může on o podstatě své sexuální orientace vypovídat jen velmi vzdáleně a... je naším úkolem tu podstatu vysuzovat, a tedy jít za explorandovy explicitní výroky.

- 6. Konstruovat model explorandovy sexuální esenciální anomálie.

- ... při zkoumání, jak jeho vzrušování probíhá, může být on sám rovněž pozorovatelem, protože i vůči jeho "já" jsou jeho "vášně" vnějšími...

- Má pochopit, že typ sexuální orientace nemá nic společného s hodnotou člověka, že menšinová sexuální orientace neznamená špatnost ani méněcennost,...

- Laické "posudky" škodí jeho sebeúctě. A sebeúcta, jak vím od Brichcína, je důležitý předpoklad "lidského růstu", probouzení prosociálních vloh člověka.

- ... aby klient našel osvícené prostředí, oproštěné od obvyklých předsudků a připravené mu porozumět a opravdu racionálně mu pomoci.


Případné připomínky, vlastní postoje k napsanému a diskuse k tématu mohou začít.
Uvědomme si, že k fundované diskusi nám chybí odborné vzdělání a většině i prostudování celé knihy.
Nicméně případné reakce mohou i sexuology "poučit". Doktoru Kolářskému o tomto vláknu samozřejmě řeknu.
Prosím citujte jen nezbytně nutnou část textu, ke které se vyjadřujete. Děkuji.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: A. Kolářský: Jak porozumět sexuálním deviacím, Galén 200

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Kolářský píše:Provádět eventuálně další falometrické explorace... s užitím obměňovaných slovních sugescí...
Slovní sugesce? Jako že sexuolog přepne na fistuli a bude mě svůdným dětským hlasem k něčemu lákat?
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: A. Kolářský: Jak porozumět sexuálním deviacím, Galén 200

Nový příspěvek od Plyšáček »

Gabriel Svoboda píše:
Kolářský píše:Provádět eventuálně další falometrické explorace... s užitím obměňovaných slovních sugescí...
Slovní sugesce? Jako že sexuolog přepne na fistuli a bude mě svůdným dětským hlasem k něčemu lákat?
Pokud jsem to správně pochopil, vypravuje konkrétní příběh, ve kterém je jasně zcela určitý prvek, který se snaží objasnit a prokázat (např. silné zaměření na určité konkrétní konání - manipulaci s ohněm, u pyromana).
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.