Autismus

Diskuze o problematice dětí.
Uživatelský avatar
fenix

Autismus

Nový příspěvek od fenix »

Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.
Autismus je poruchou, jejíž příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů. Autismus je v podstatě syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. Projevuje se buď od dětství nebo v raném věku (do 36 měsíců). Porucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace (senzorické, jazykové). Lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.
Děti s Aspergerovým syndromem mívají obdobné problémy jako děti s autismem. Intelektově jsou dobře vybavené, některé jsou i výrazně nadané (naučí se samy číst, rozeznávají brzy číslice či písmena, umí citovat z encyklopedií, hrají šachy, ovládají počítač, mají vynikající mechanickou paměť).
Rettův syndrom
Porucha se týká pouze děvčat a její příčina je genetická. Dívky mají jen částečně autistické chování. Výrazný je velmi malý rozsah pozornosti. V oblasti motoriky zaznamenáváme různou míru ztráty úchopových schopností rukou často doprovázenou závažnými poruchami hybnosti. V České republice se ročně narodí 5-6 dívek s Rettovým syndromem.
Zdroj:apla.cz

Zároveň bych chtěl navázat na téma o třech Karolínkách , kde se píše i o biomodulační léčbě autismu.

Autismus a biologická léčba a imunologická balance. Proč tato terapie funguje?
... autismus jako diagnóza není popis příčiny, ale příznaků. To, že je dítě autistické, neznamená, že víme, že má pokažený chromozom nebo třeba konkrétní metabolickou poruchu. Znamená to pouze tolik, že se nějakým způsobem projevuje. Dnešní poznatky jasně směřují k tomu, že příčiny autismu jsou různé - od metabolických poruch přes následky očkování a individuální doprovodné projevy jiných onemocnění, možná jako důsledek traumat v útlém dětství ... Přesně to nikdo neví.
Jednou z cest, které jsou při pohledu oproštěném od omezujícího pohledu na autismus velmi slibné, protože přinášejí empiricky ověřitelné výrazné pokroky u autistických dětí, je biochemická, imunologická a metabolická terapie dr. Šmardy a biomodulace dr. Šuly.


Vyjádření MZ k alternativním metodám léčby autismu
Ministerstvo zdravotnictví na základě informace odborných společností - České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP, výboru České ligy proti epilepsii a na základě stanoviska Vědecké rady ČLK a Etické komise Ministerstva zdravotnictví vydalo vyjádření k následujícím metodám léčby autismu:

Biomodulační léčba autismu (MUDr. Jan Šula a RNDr. Josef Šmarda)
Terapie pevným objektím (PhDr. Jiřina Prekopová)
Léčba epilepsie a PAS (poruch autistického spektra) MUDr. Evou Augustinovou v Egyptě

Odbor zdravotních služeb MZ na základě získaných stanovisek a informací uvádí, že žádná ze tří metod nesplňuje kritéria ověřeného terapeutického postupu dle zásad "medicíny založené na důkazech". U všech tří typů přístupů se pravděpodobně jedná o neověřené přístupy, o jejichž efektu nic objektivního není známo.
Dle vyjádření MZ na základě předložených materiálů nelze uvedené postupy z odborného hlediska doporučit a neměly by být v ČR prováděny, pokud pro každou jednotlivou metodu její autoři nedoloží přesvědčivé důkazy o účinnosti a bezpečnosti tak, jak je v současnosti požadováno v "medicíně založené na důkazech.
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 472 poděkování
Dostal: 567 poděkování

Re: Autismus

Nový příspěvek od simgiran »

http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1353649816
Dotaz: Biomodulační terapie
Obracím se na Vás s dotazem ohledně "biomodulační léčby" MUDR. Šuly a RNDr. Šmardy. Nějak nemohu věřit zázrakům, které tato metoda slibuje, např. vyléčení autismu. Již několik nadací sbírá peníze na děti, které jsou touto metodou "léčeny". Částky se pohybují v řádech statisíců. Je mi líto rodičů, kteří vynakládají obrovské částky a pak i v zoufalství žádají různé nadace o tyto horentní sumy bez prokazatelných výsledků (alespoň tedy o žádné seriozní studii nevím). Velice děkuji za vyjádření k tomuto tématu, nevím, kam jinam se obrátit a kdo by se tímto tématem mohl seriozně zabývat

Odpověď (JH):
Děkujeme za Vaši důvěru k nám. Prohlédl jsem si řadu našich i anglických webových stránek o tzv. biomodulační terapii a biomodulační medicíně i vše o obou autorech a získal jsem jasný dojem, že jde o spornou, zřejmě neúčinnou alternativní metodu. Ani odborný profil autorů není příliš důvěryhodný. Podobně jako u řady podobných nesolidních metod se autoři odvolávají na duchovní vlivy a emoce, principy metody vykládají rádoby vědeckým jazykem, ale s mnoha odbornými nepřesnostmi, slibují nemožné, např. vyléčení všech autoimunních chorob, nejenom autismu, používají podivné a zbytečné diagnostické metody, mluví o detoxikaci a odstraňování plísní a parazitů ze střeva, což je velice pochybná představa, léčí co největší paletou léků včetně neúčinných potravinových doplňků, spojují se s jinými alternativními disciplínami, dr. Šula publikuje v Regeneraci, což je vysloveně protivědecký, esoterický měsíčník, pořádají výdělečné semináře, nabízejí individuálně připravené a samozřejmě velice drahé vakcíny, vyráběné v zahraničí, jejichž složení nikdo nezná a účinek nikdo nepotvrdil. Seriózní vědecké studie o této metodě, které by byly uveřejněny v odborné lékařské literatuře, jsem nenašel a zřejmě neexistují. Tzv. Institute for Biomodulation Medicíne, kde snad metoda vznikla, není žádný velký uznávaný vědecký ústav, ale zřejmě malá švýcarská firma. Rozšíření biomodulační terapie ve světě mimo naši republiku je minimální, i když existuje množství různých metod, které biomodulaci v jiné podobě nabízejí. Zřejmě je to módní, chytlavý termín. Pokud jde o autismus, je podrobně a seriózně studován vědeckou medicínou, která přes veškerou snahu jeho příčiny neobjevila, ale také zatím nepotvrdila představy o autoimunní povaze autismu, o vlivu očkování, toxinů nebo používání antibiotik na vznik nebo průběh autismu. Jde o vrozenou poruchu, která je na rozdíl od tvrzení propagátorů biomodulační terapie nevyléčitelná. Chování dětí lze jen vhodnou psychoterapií zlepšit. Podle mne jde zřejmě o zneužívání strachu rodičů o zdraví jejich postižených dětí, kteří jsou ochotni obětovat snad vše a uvěří snadno i nesplnitelným slibům.
Uživatelský avatar
fenix

Re: Autismus

Nový příspěvek od fenix »

Vyléčí biomodulační léčba mé dítě z autismu?
Vážení rodiče, v tomto ohledu bych rozhodne dala na doporuceni Ministerstva zdravotnictví a České lékařské komory a biomodulační léčbu bych s dítětem nepodstoupila. Vim, ze je to pro Vás jako rodiče těžká, když vám klasická medicína nedokáže vyléčit dítě, ale toto je přesně situace, kdy rodiče vkládají naděje a nemalé finanční prostředky do metod, které nejsou schopny přes veškeré sliby dokázat svou účinnost.
Genetické vyšetření bych Vam doporučovala absolvovat u MUDr. Havlovicové ve FN v Motole, vše ohledně genetiky vám tam vysvětlí. Co nejvíce prokazatelně funguje je speciálně pedagogická práce s dítětem. Většina dětí s autismem se také lepší jen prostým vývojem. Biomodulační léčba patrně dítěti neublíží, ale utratíte desítky až stovky tisíc korun za vymodlenou chiméru pozitivních účinků. V péči máme děti, které biomodulační léčbu podstoupily a škála jejich zlepšení je naprosto totožná s dětmi, které ji neabsolvovaly. Účinnost léčby lze prokázat výzkumem, ale to se v případě biomodulační léčby nezdařilo.
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.


Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Klinika dětské neurologie je největším pracovištěm svého druhu v České republice. Zabývá se diagnostikou a léčbou celého spektra neurologických onemocnění dětského věku. Jako univerzitní pracoviště se věnuje i výukové a výzkumné činnosti.

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
Dětská psychiatrická klinika se zabývá diagnostikou a terapií duševních poruch u dětí a dospívajících do 18 roků. Je jediným samostatným klinickým pracovištěm v oboru dětské psychiatrie v České republice. Pracoviště je zaměřeno na komplexní pedopsychiatrickou péči ambulantní i lůžkovou v celém biopsychosociálním spektru a se specializovanými programy v oblasti psychologické a psychoterapeutické péče. Klinika je známá zejména svými výsledky v diagnostice a terapii dětského autismu a poruch příjmu potravy. Těmito poruchami se pracovníci kliniky výzkumně blíže zabývají. Dalším výzkumným zaměřením kliniky je dětská psychofarmakologie. V léčbě jsou uplatňovány nejmodernější přístupy biologické i psychoterapeutické léčby psychiatrických onemocnění. Klinika je též výukovou základnou pro výuku psychiatrie 2.lékařské fakulty UK v Praze.
Uživatelský avatar
fenix

Re: Autismus

Nový příspěvek od fenix »

APLA ČR sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které uplatňují postupy a metody při práci s osobami s poruchou autistického spektra uznávané odbornou veřejností a ve své činnosti se ubírají směrem hlavního (mainstreamového) terapeutického proudu a nikoliv alternativních metod. Cílem projektu APLA ČR je propagace uplatňování takových postupů a metod při práci s osobami s PAS v České republice, které vyplývají ze standardů odsouhlasených správní radou a členskou základnou a garantují vědecký přístup k autismu.www.apla.cz/150 000 Kč od Vykupto.cz pokryje veškeré náklady na rekondiční a edukační pobyt pro děti s autismem na horské chatě Paprsek.
Uživatelský avatar
fenix

Re: Autismus

Nový příspěvek od fenix »

http://www.facebook.com/apla.praha
Pomáháme světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu....Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 472 poděkování
Dostal: 567 poděkování

Re: Autismus

Nový příspěvek od simgiran »

Přidám odkaz na vlákno o "terapii" pevným objetím: http://www.pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?f=74&t=1581
Uživatelský avatar
simgiran
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci a ženy
ve věku od: 8
ve věku do: 15
Kontakt: e-mail: [email protected]
Výkřik do tmy: Jsem produkt dekadentního světonázoru a jakožto takový na slepé větvi vývoje.
Příspěvky: 1276
Dal: 472 poděkování
Dostal: 567 poděkování

Re: Autismus

Nový příspěvek od simgiran »

Přednáška Kateřiny Thorové se zaměření na mýty o autismu včetně pseudovědy: http://www.sysifos.cz/upload/Sisyfos%20121121-Thorova.mp3
Uživatelský avatar
fenix

Re: Autismus

Nový příspěvek od fenix »

Nakladatelství Egmont podpoří děti s autismem
Nakladatelství pro děti a mládež Egmont podporuje děti s autismem. Finančním darem a knížkami obdaruje děti, které se spolu se slavnými muži nechaly zvěčnit pro kalendář 2014 nadace APLA »Každý je originál!«.

Marek Ztracený, Ondřej Brzobohatý, Michal Malátný, Pavel Šporcl, Jiří Langmajer, Jan Čenský, Petr Janda, Lukáš Hejlík, Ruda z Ostravy, Roman Buťa, Tomáš Staněk z kapely UDG a mladík s autismem Martin Křenek – to je dvanáctka obdivuhodných mužů, kteří fotografiemi s autistickými dětmi chtějí upozornit na to, že originálem není jenom umělec, ale může jím stejně tak být člověk s autismem.

„Jsme skutečně rádi, že se nám dostalo možnosti podpořit projekt, který má velký smysl a který je nám velice blízký. APLA stejně jako my rozdává úsměv dětem, líbí se nám, že úsměvy můžeme společně zdvojnásobit. Nakladatelství Egmont věnuje finanční příspěvek na podporu prodeje kalendáře. Každému dítěti z kalendáře pak věnuje knihu dle vlastního výběru,“ říká Zdeněk Štěbeták z Egmontu.

Kalendář vstoupí do prodeje v říjnu, výtěžek z něj připadne na ranou péči o děti s autismem. Za jednotnou cenu 330 korun bude kalendář k mání v knihkupectvích Kanzelsberger a na e-shopu APLA www.praha.apla.cz

Kalendář fotografií Jany Hozové pokřtí slavní muži a „jejich“ děti 24. října v Meet Factory.

Více informací o křtu naleznete na Facebooku charitativního kalendáře ZDE

Obrázek Obrázek
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Autismus

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Pořad Tep 24 o autismu. Dokonce v něm myslím bylo víc holčiček než kutíků, přestože ve skutečnosti je prý poměr pohlaví 5:1 ve prospěch kutíků.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10315080042-tep-24/413231100222018/
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
fenix

Re: Autismus

Nový příspěvek od fenix »

Dnešek patří dětem, které žijí ve svém vlastním světě(ceskatelevize.cz)
Dnešek patří dětem, které žijí ve svém vlastním světě. Okolí považuje jejich chování za divné a nenormální, v tom se ale mýlí. Děti s diagnózou autismus mají jen zažité zvyky, vlastní představivost a o blízkost druhých příliš nestojí. Autismus patří mezi jednu z nejzávažnějších poruch mentálního vývoje, která se projevuje celoživotně. V Česku se ročně narodí asi 200 autistických dětí, jejich počet přitom v posledních letech stále roste. Trvale je 2. duben Světovým dnem autismu od 18. prosince 2007, kdy Valná hromada OSN přijala prohlášení, předložené státem Katar. Toto usnesení se vztahuje k jednomu ze tří dnů oficiálně vyčleněných pro specifické poruchy - tzv. Dny OSN.
Uživatelský avatar
fenix

Re: Autismus

Nový příspěvek od fenix »

Česká Televize rozdelila peníze ze sbírky Pomozte dětem. (ceskatelevize.cz)
41 organizací si rozdělí před 7 milionů korun. Peníze dostane například Asociace pomáhající lidem s autismem.

Pěkná reportáž ze školky pro děti s autismem. :)
Uživatelský avatar
fenix

Re: Autismus

Nový příspěvek od fenix »

Občasný šílenec aneb Diagnóza Asperger (novinky.cz)
Na první pohled vypadá Michal Roškaňuk jako běžný padesátník. Jenže když se dostane do stresu, odehrává se v něm drama, jaké si dokážou představit snad jenom ostatní autisté. „Je to podobný pocit, jako když na vás někdo zblízka agresivně řve. V tu chvíli nejsem schopen najít východisko a během minuty se zpotím, jako by mě někdo osprchoval.“

Přestože byl třídním outsiderem, s šikanou se na rozdíl od většiny ostatních autistických dětí setkával jen příležitostně.

„Měl jsem kliku, že ve třídě byl vždycky někdo ještě divnější než já,“ usmívá se prošedivělý muž s delšími vlasy, který teď v rámci sdružení Adventor pomáhá na školách mimo jiné řešit právě šikanu. A kolikrát mu při tom běhá mráz po zádech.

Teď si odskočme za dívkou, která takové štěstí neměla.
Dílem proto, že má diagnózu o něco složitější. S odstupem času se ukazuje i to, že neměla kliku na lidi kolem sebe. Ať už šlo o lékaře, kteří včas nepoznali, že je autistka, nebo o nesnášenlivé spolužáky i kantory.
Jmenuje se Ivona Sikorová, je jí šestadvacet a téměř se jí podařilo dokončit vysokou školu.

„Za celou dobu se ale našel pouze jeden člověk, který nás podpořil. Byla to mladá paní učitelka chemie, která prohlásila, že Ivonka je abnormálně chytrá, jenom okolí to nechápe. Kvůli jejímu přístupu ji učitelský sbor po nějaké době vyštípal.

http://www.adventor.org
Adventor je sdružení autistů a odborníků, společně poskytujících služby a podporu autistické komunitě, tedy jak samotným malým i velkým autistům, tak rodičům autistů i ostatním, kterých se problematika autismu nějak dotýká.
facebook.com/Adventor.org
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

Re: Autismus

Nový příspěvek od Plyšáček »

V poslední době rozmlouvá o autismu hodně a hodně moudře Jaroslav Dušek.
Mnoho hodin nejen s autistickými dětmi můžete nalézt na YouTube.
Pořady se jmenují Přicházíme v míru.
Uvádí Jarda a Michal Roškaňuk - vědomý autista.

 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Hranicar
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 8
ve věku do: 14
Příspěvky: 214
Dal: 19 poděkování
Dostal: 43 poděkování

Re: Autismus

Nový příspěvek od Hranicar »

Jestliže se někdo snaží léčit poruchy autistického spektra terapií pevným objetím, zasloužil by nakopat do řiti.
Uživatelský avatar
fenix

Re: Autismus

Nový příspěvek od fenix »

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/168-hodin/trochu-jini

Reportáž ze včerejších 168 hodin na ČT1 o kutíkovi s aspergerem.
Uživatelský avatar
fenix

Re: Autismus

Nový příspěvek od fenix »

Připojte se také ke kampani Česko svítí modře. Vezměte si nebo rozsviťte 2. dubna cokoliv do modra.
Česko svítí modře je akce na podporu osvěty autismu. Většina problémů, se kterými rodiny s dětmi a dospělé osoby s PAS (poruchy autistického spektra) žijí, vychází z neinformovanosti. Podle odhadů žije v ČR na 100 000 osob s PAS. Neovlivňuje to pouze život jedné osoby, ale celé rodiny. S odsuzováním okolí, s neochotou úřadů, s neadekvátní zdravotní a sociální péčí, se sociální izolací, s nezájmem těch, kteří by zájem mít měli. Těchto problémů se potýká až půl milionu obyvatel. Možná i více. Více informací a možnost registrace nasvícených budov či jiných forem podpory kampaně naleznete na letáčku nebo zde shot.la/oBwl2
V minulém roce se podařilo v rámci kampaně rozsvítit např. Pražský hrad, budovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, budovu Zlínského kraje, Mahenovo divadlo v Brně, Olomoucký Dóm a další.
Připojte se 2. dubna také a pošte informaci dál, děkujeme za pomoc!


Obrázek

Zdroj:https://www.facebook.com/www.zivotdetem.cz/photos
Uživatelský avatar
fenix

Re: Autismus

Nový příspěvek od fenix »

Vakcíny autismus nezpůsobují. Největší studie potvrdila, že šlo o podvod (idnes.cz)
Už 17 let se mluví o možnosti, že vakcína MMR způsobuje autismus. Jenže původní článek britského lékaře Andrew Wakefielda byl později odhalen jako podvodný. Nejnovější a dosud největší studie opět potvrdila, že se Wakefield mýlil nebo lhal. Žádná souvislost mezi vakcínou a autismem nebyla nalezena.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 4
ve věku do: 12
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: https://www.youtube.com/watch?v=y19uKiha-fw
Příspěvky: 7971
Dal: 1170 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Autismus

Nový příspěvek od Gabriel Svoboda »

Novinky.cz: Děti používající často chytré telefony a tablety se podobají autistům

Mnozí rodiče pořizují svým dětem chytré telefony či tablety již v útlém věku v domnění, že pro ně dělají to nejlepší. Ve skutečnosti jim tak ale mohou i ublížit. Podle slavného britského psychiatra Iaina McGilchrista tyto přístroje do rukou dětí vůbec nepatří. Pokud se do nich totiž ponoří a tráví s nimi každý den spoustu času, začnou se chovat jako autisté. Malé děti pak přestávají rozumět výrazům v obličeji a nedokážou projevit sebemenší soucit s druhými.
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se jeho chování neslučovalo se základními principy Československé pedofilní komunity. V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky zablokovaných uživatelů nemažeme.
Uživatelský avatar
max1
Na trestné lavici
Líbí se mi: Ženy
ve věku od: 1
ve věku do: 1
Příspěvky: 282
Dal: 44 poděkování
Dostal: 2 poděkování

Re: Autismus

Nový příspěvek od max1 »

Nechcem sa do toho montovat ale tiež zaleži akym spôsobom tie tablety atd.. použiju tie deti.
Ak su predškolskom veku tak sa aspon naučia prirozene pracovat s modernov technikov a taktiež sa naučia formov zabavy aj cuzdie jazyky atd. Takže ja by som to až tak neodsuzoval.
Skôr to prirovnam tomuto "ohen je dobry sluha ale zly pan."
Uživatelský avatar
fenix

Re: Autismus

Nový příspěvek od fenix »

Tak určitě to není jen špatné, záleží jak dlouhou dobu dítě s tabletem tráví. U malých dětí jsou problém hlavně rodiče, když je u toho nechají celé odpoledne jen aby měli klid a nezabaví je jinak.

Jinak se toto téma řeší i zde: Děti a elektronika