Schematické návody na řešení problematických situací / Helpful diagrams for solving problematic situations

Provozní informace o chodu fóra, uživatelských skupinách, hodnostech a sekcích. (V této části fóra mohou zakládat témata jen členové Týmu ČEPEK, ostatní registrovaní uživatelé mají možnost na již založená témata reagovat, noví uživatelé fóra zde mohou odpovídat až po schválení členem Týmu ČEPEK. Vlákna v této sekci bývají po čase zpravidla zamykány.)
Uživatelský avatar
Marco Freeman
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Chlapci
ve věku od: 2
ve věku do: 11
Kontakt: [email protected]
Wickr Me: MarekVolny
Příspěvky: 1620
Dal: 1068 poděkování
Dostal: 1963 poděkování

Schematické návody na řešení problematických situací / Helpful diagrams for solving problematic situations

Nový příspěvek od Marco Freeman »

🇨🇿 : Toto téma mapuje schémata (specifičtěji též vývojové diagramy), která shrnují postup uživatele ve specifických situacích. Je rozděleno na česky a anglicky psanou část. V současnosti obsahuje:
  1. Schematický návod nahlášení nevhodného chování uživatele na chatu
  2. Schéma návodu na stížnost na moderátorský či administrátorský zásah


.
🇬🇧 : This topic maps diagrams (more specifically flowcharts) that summarize the user's progress in specific situations. It is divided into Czech and English written part. It currently contains:
  1. Diagram of instructions for reporting inappropriate user behavior on the chat
  2. Diagram of instructions for complaint about moderator's or administrator's intervention


Schematický návod nahlášení nevhodného chování uživatele na chatu

Tato část příspěvku se týká pouze prohřešků na chatu, neboť na fóru lze jednoduše nahlásit daný příspěvek či SZ kliknutím na tlačítko Obrázek.

Obrázek

* V současné době je "ohlašovací povinnost" na porušení pravidel 2a), 2b), 9a), 9b), 9c), 9d) a 9e). (Zkráceně na pravidla týkající se nelegálního obsahu a mladistvých osob.)

** V případě, že nahlašujete chování, které proběhlo v minulosti, vyžadujeme důvod, proč to nahlašujete až nyní. (Bereme v ohled, že nelze na někoho "sbírat prohřešky" a pak je proti němu použít, jakmile se nám znelíbí.)
► Ukázat spoiler


Diagram of instructions for reporting inappropriate user behavior on the chat

This part of the post only applies to chat, as you can simply report the post or the PM on the forum by clicking on the button Obrázek.

Obrázek

* Currently, there is a "reporting obligation" for violations of rules 2a), 2b), 9a), 9b), 9c), 9d) and 9e). (In short, rules on illegal content and minors.)

** If you're reporting behavior, which happened in the past, we need an explanation why you're reporting it after longer period of time. (We take into account that you can't "collect wrongdoings" on users and then use it against them as soon as you dislike them.)
► Ukázat spoiler


Návod na stížnost na moderátorský či administrátorský zásah

Obrázek


Diagram of instructions for complaint about moderator's or administrator's intervention


Obrázek