Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Reakce na články z médií (tisk, rozhlas, televize, internet, ...) a diskuze o nich.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 4246
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1800 poděkování

Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Cykle02 »


S pedofilií lze zacházet stejně jako s vraždou a pachatelé mohou získat až dvacet let, pokud balíček předají parlamentu, uvedl Máté Kocsis v InfoRádó. Vedoucí frakce Fidesz v oblasti registrace pedofilů uvedl, že akceptuje obavy o ochranu údajů, ale přesto chce, aby byl seznam široce dostupný.

Parlament projednal přísnější opatření proti pachatelům pedofilů a změnu některých zákonů v zájmu ochrany dětí.

Loni v létě kauza Kaleta zamíchala hodně prachu a mnoho lidí požadovalo zpřísnění, ale vůdce frakce Fidesz v InfoRádió tvrdil, že příprava legislativy byla různorodá práce, vyžadovala si čas a zasáhla epidemie koronavirů. Zapojilo se mnoho smírčích partnerů, byla provedena komplexní právní práce, takže nyní mohou rozhodnout o promyšlené změně soudržného systému maďarského trestního práva.

„Kdykoli jsme předložili tento návrh, mohla být vznesena otázka, proč, a ne dříve, skutečnost, že někdy vyvstávají otázky veřejného zájmu, tuto otázku vždy vyvolává, ale myslím si, že je důležité, aby byl tento návrh předložen Parlamentu. , a


můžeme činit tvrdší rozhodnutí proti pachatelům pedofilů “
Řekl vůdce provládní skupiny.


Utahování před parlamentem má čtyři hlavní prvky, jedním z nich je vytvoření rejstříku, ve kterém bude možné vyhledávat podle jména, zda někdo spáchal pedofilní zločin. Orgán pro ochranu údajů namítal, že kdokoli by mohl procházet tento registr, ale Máté Kocsis uvedl, že neustoupí. Jak uvedl, rejstřík trestů stále používají maďarské orgány, jedná se o záznamy, které nejsou přístupné veřejnosti, a část z nich je otevřena těm, kteří hledají konkrétní jméno.

„Pokud má rodič obavy nebo obdrží informaci, že jakýkoli dospělý v blízkosti svého dítěte mohl být v minulosti pedofilním pachatelem, může to zkontrolovat. To neznamená, že může procházet celý záznam. Zjistili jsme polohu dat orgán ochrany, Podle záměru zákonodárce nechceme zavádět předpisy omezující přístup, protože chceme, abychom to mohli využívat v co nejširší míře, protože to je účelem tohoto nařízení.


Ještě nesouhlasíme, chceme, aby byl široce používán. “

- uvedl Máté Kocsis, ale dodal, že v praxi by právo na přístup znamenalo, že pokud osoba požaduje přístup k pedofilní části rejstříku trestů prostřednictvím svého vlastního zákaznického portálu, musí uvést právní základ vyhledávání, tj. výchovu a péči o dané dítě může vyžadovat nadřízený a musí to uvést v prohlášení o ochraně osobních údajů.

Budou zpřísněny tresty a změní se také pravidla promlčení u přestupků proti pedofilům. Na otázku, co by pedofilní pachatel mohl očekávat, vůdce frakce odpověděl:

"Nic dobrého."

Podle Máté Kocsis je nejdůležitější změnou zavedení nových utajovaných případů, protože v pravidlech pro pedofilní pachatele doposud došlo pouze k jednomu kvalifikovanému případu, pokud se ho někdo dopustil v mocenském vztahu nebo pod vlivem moci. Kromě toho byly nyní navrženy další čtyři kvalifikované případy. Jedním z nich je spáchání pedofilního trestného činu proti dítěti mladšímu 12 let, druhým je spáchání jako úředníka („Lex Kaleta, jen aby byl případ aktuální,“ poznamenal vůdce frakce) a třetí je obtěžovat nebo spáchat pedofilní zločin za použití násilí a čtvrtý, pokud byl spáchán jako konkrétní recidivista.

Změnou je také to, že promlčecí doba začíná ne ve věku 18 let, ale ve věku 21 let, což znamená, že oběti budou mít o tři roky více času na domáhání se právní nápravy, dodal navrhovatel.

Tresty také výrazně vzrostou, takže pokud dojde k více klasifikovaným případům, bude vražda spadat do jedné kategorie, což znamená, že pachateli pedofilu hrozí až dvacet let vězení. V těchto případech navíc pachatele nelze podmínečně propustit, musí si odpykat trest odnětí svobody.

„Je nemožné uniknout, vyhnout se tomu, není dobré chování a žádné polehčující aspekty, pedofilní pachatelé budou od nynějška dostávat přísnější tresty ke stažení,“ uvedl Máté Kocsis.

Důležitost podpory obětem byla zdůrazněna také ve vztahu k legislativě, na které se již pracuje, ačkoli v zemi je stále zaveden systém podpory obětí.

„Stávající zákon je z trestního hlediska zásadně přísnější, ale to nevylučuje další úpravy v oblastech pomoci obětem a dalších oblastech, které se již do značné míry zabývají vládními opatřeními a vyhláškami. Připravují se potřebné zákony a návrhy bude projednán, bude o tom moci Parlament jednat na podzimním zasedání, “uvedl vůdce frakce Fidesz.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
MR_Xguard
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 8
Příspěvky: 906
Dal: 104 poděkování
Dostal: 257 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od MR_Xguard »

Proceděné překladačem deepl (deepl.com)

Pedofilie by mohla být posuzována stejně jako vražda a pachatel by mohl dostat až dvacet let vězení, pokud bude návrh zákona schválen, řekl Máté Kocsis v rozhovoru pro InfoRadio. Šéf parlamentní frakce Fidesz uvedl, že akceptují obavy o ochranu údajů, ale přesto chtějí, aby byl seznam široce dostupný.

Předkladatel návrhu zákona Máté Kocsis uvedl, že ačkoli počet sexuálních trestných činů díky novému trestnímu zákoníku neustále klesá, počet pedofilních trestných činů na dětech mírně vzrostl.

Loni v létě vzbudil velký rozruch případ Kaleta, kdy mnozí volali po zpřísnění legislativy, ale předseda Fideszu v InfoRadiu argumentoval tím, že příprava legislativy byla složitým úkolem, který si vyžádal čas, a navíc ji přerušila epidemie korunového viru. Zapojilo se do něj mnoho partnerů, byla provedena rozsáhlá právní práce a nyní je možné rozhodnout o promyšlené změně uceleného systému maďarského trestního práva.

"Kdybychom tento návrh předložili kdykoli, mohla by být vznesena otázka, proč právě teď, a ne dříve. Skutečnost, že se někdy objeví případy veřejného zájmu, tuto otázku vždy vyvolává, ale považuji za důležité, že tento návrh byl konečně předložen Parlamentu a že můžeme přijmout tvrdá rozhodnutí proti pedofilním pachatelům," uvedl předseda frakce vládní strany.

Parlament má na stole čtyři hlavní prvky zpřísnění, z nichž jedním je vytvoření rejstříku, který umožní lidem vyhledávat podle jména, zda se nedopustili pedofilního trestného činu. Úřad pro ochranu osobních údajů se ohradil proti tomu, že si tento rejstřík bude moci prohlížet kdokoli, ale Máté Kocsis řekl, že od toho neustoupí. Jak uvedl, rejstříky trestů v současné době používají maďarské úřady, nejsou přístupné veřejnosti a část z nich je přístupná těm, kteří hledají konkrétní jméno.

"Pokud mají rodiče obavy nebo informace, že některý z dospělých v okolí jejich dítěte mohl být v minulosti pedofilním pachatelem, mohou si to ověřit. To neznamená, že můžete procházet celý rejstřík. Postoj agentury DPA byl oznámen a jednání probíhají. Záměrem zákonodárce není zavést regulaci omezující přístup, protože chceme, aby ji mohl využívat co nejširší okruh lidí, protože to je účelem regulace. V tuto chvíli s tím nesouhlasíme, chceme, aby byl široce dostupný."

- řekl Máté Kocsis, ale dodal, že v praxi by právo na přístup znamenalo, že pokud by osoba žádala o přístup k části rejstříku trestů týkající se pedofilů prostřednictvím vlastního klientského portálu, musela by uvést právní základ pro vyhledávání, tj. příbuzný, který je odpovědný za výchovu, péči nebo opatrovnictví konkrétního dítěte, by mohl vyhledávat dítě, a musel by to uvést v prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zpřísní se tresty a změní se promlčecí lhůta pedofilních trestných činů. Na otázku, co může pachatel pedofilního trestného činu očekávat, vedoucí skupiny odpověděl: "Nic dobrého."

Podle Máté Kocsise je nejdůležitější změnou zavedení nových kvalifikovaných případů, protože dosud bylo jediným kvalifikovaným případem v pravidlech pro pachatele pedofilních trestných činů to, když byl někdo v mocenském postavení nebo pod vlivem moci. Kromě toho se nyní navrhují další čtyři kvalifikované případy. První je, pokud je pedofilní trestný čin spáchán na dítěti mladším 12 let, druhý, pokud je spáchán jako úřední osoba ("Lex Kaleta, jen pro aktualizaci případu", poznamenal vedoucí skupiny), třetí, pokud je pedofilní trestný čin spáchán zneužitím nebo násilím, a čtvrtý, pokud je spáchán jako konkrétní recidivista.

Další změnou je, že promlčecí lhůta začne běžet od 21 let věku namísto 18 let, což znamená, že oběti budou mít o tři roky více na to, aby se domáhaly právní ochrany, dodal zpravodaj.

Výrazně se také zvýší tresty, takže v případě více závažných trestných činů budou spadat do stejné kategorie jako zabití, což znamená, že pachatel pedofilie může dostat až dvacet let vězení. V těchto případech navíc pachatel nemůže být podmínečně propuštěn a musí si odpykat trest odnětí svobody.

"Pedofilním pachatelům se nevyhneme, nevyhneme se jim, nebudou mít dobré chování ani polehčující okolnosti, budou dostávat přísnější tresty odnětí svobody," řekl Máté Kocsis.

V souvislosti s právními předpisy byl rovněž zdůrazněn význam podpory obětí, na které se již pracuje, ačkoli v zemi v současné době existuje systém podpory obětí.

"Současný návrh zákona je v podstatě zpřísněním trestního práva, což ale nevylučuje další změny v oblasti pomoci obětem a dalších oblastech, které se mimochodem do značné míry týkají vládních opatření a nařízení. V současné době probíhá příprava potřebných zákonů, a pokud bude mezi odborníky dosaženo konsensuálního návrhu, parlament jej bude moci projednat na podzimním zasedání," uvedl předseda Fideszu.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 4246
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1800 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána navrhuje, aby mezi mladými lidmi nesměly být rozšiřovány texty nebo filmy, které se věnují homosexualitě nebo změně pohlaví. Školy by tak nesměly pořádat programy vedoucí mládež k respektu k příslušníkům sexuálních menšin, informovaly v pátek zahraniční agentury.

Orbánova vláda, která se označuje za ochránce tradičních křesťanských hodnot, už loni prosadila další omezení práv sexuálních menšin. Maďarsko příští rok čekají parlamentní volby.

Nový návrh je novelou zákona, který postihuje pedofilii. Lidé do 18 let podle něj nesmějí přijít do styku s pornografickým obsahem, nebo s texty, filmy a dalšími materiály podporujícími změnu pohlaví nebo homosexualitu. Týká se to i reklamy. Novela vypracovaná poslanci Fideszu také stanovuje seznam organizací, které mohou ve školách zajišťovat sexuální výchovu.

„Návrh Fideszu by výrazně omezil svobodu projevu a práva dětí,“ citovala agentura Reuters lidskoprávní organizaci Háttér. Novela podle ní připomíná ruský zákon o zákazu propagace homosexuality mezi mládeží z roku 2013. „Znamená také hrozbu pro mentální zdraví mladých lidí patřících k sexuálním menšinám a znemožňuje jim přístup k informacím a podpoře,“ varuje Háttér. Tato organizace nebo Amnesty International vyzývají Fidesz, aby novelu stáhl. Poslanci by o ní mohli hlasovat příští týden.

Loni v prosinci parlament ovládaný Fideszem schválil dodatky k ústavě omezující práva sexuálních menšin. Týkají se zákazu adopcí dětí páry stejného pohlaví a stanovení toho, že pohlaví dětí je určeno při porodu a později nemůže být měněno. Už dříve kabinet zakázal změny údajů o pohlaví v osobních dokladech.

Gayové a lesby v Maďarsku se obávají, že by se před volbami v roce 2022 mohli stát terčem politických útoků. Poukazují na situaci v Polsku, kde se odpor vůči „ideologii LGBT“ stal jedním z klíčových témat vládnoucích národních konzervativců před loňskými prezidentskými volbami.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 4246
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1800 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Maďarsko se pod vedením Viktora Orbána a konzervativní strany Fidesz v posledních letech proměnilo v zemi, která nejenže LGBT práva opomíjí, ale dokonce je potlačuje. V zemi se tak již podařilo do ústavy prosadit vymezení manželství jako výhradního svazku ženy a muže, stejně tak tamní vláda formálně znemožnila změnu pohlaví, a to prostřednictvím zákona, který jednoduše neumožňuje změnu pohlaví v dokladech. A jak se zdá, homofobní tažení v zemi pokračuje a sílí, strana Fidesz totiž oznámila, že k projednání předloží zákon proti LGBTI propagandě. Jeho základní podstata pak vychází z legislativy, která je platná v Rusku.

Výchova dětí v souladu s tradicí a křesťanskými hodnotami?

Maďarsko již na sklonku loňského roku zaujalo svět kauzou týkající se knihy pro děti, v níž byly známé pohádkové příběhy přepracovány v inkluzivnější verze (objevovaly se v nich tedy postavy s odlišnou sexuální orientací, ale také s jinou barvou pleti, postavy společensky vyloučené, ale i čelící domácímu násilí či extrémní chudobě ad.). Právě proti této knize se tedy v konzervativní části politického spektra vzedmula vlna odporu, která vyústila v rozhodnutí Orbánovy vlády, že by vydavatelé LGBT publikací měli do nich tisknout upozornění, že „obsahují chování v rozporu s tradičnímu genderovými rolemi“. Maďarská legislativa zároveň již od loňského podzimu také obsahuje formulaci, že „Maďarsko bude chránit právo dětí na jejich identitu podle jejich pohlaví při narození a zajistí výchovu v souladu s hodnotami založenými na ústavní identitě vlasti a křesťanské kultuře.“

Ovšem jak se zdá, i to je Orbánově vládě málo, a tak se pro inspiraci obrací směrem na východ, do Ruska, které je svými homofobními zákony obecně známo. Tamní zákaz „homosexuální propagandy mezi nezletilými“ se pak stal údajně inspirací právě i pro maďarskou stranu Fidesz.Maďarsko-ruská homofobie, verze 2021

Podle informací politologa a LGBT aktivisty Rémy Bonnyho, který je také výkonným ředitelem lidsko-právní organizace Forbidden Colors, aktuálně Fidezs plánuje předložit návrh zákona, který by bránil podpoře LGBT rovnosti tam, kde by mohli být přítomni nezletilí. Výslovně pak návrh obsahuje zákaz „propagovat“ (rozumějte informovat) změny pohlaví a homosexualitu skrze školní vzdělávací programy a „sexuální výchovu“. Tyto programy by pak mělo být možné realizovat výhradně se zvláštním souhlasem vlády (tj. po adekvátní cenzuře). Stejně tak je v návrhu zákona ukotven zákaz reklam vztahujících se ke změně pohlaví a odlišné sexuální orientaci, jimž by mohly být vystaveny osoby mladší 18 let. Podobný „mediální produkt“ by pak např. v televizi mohl být vysílán jen pro osoby zletilé.

Návrh maďarské legislativy je přitom v podstatě kopií ruského zákona proti LGBT propapagandě, který v zemi platí od roku 2013. Podle Rémy Bonnyho pak vlastně následování Ruska ze strany Maďarska není nijak překvapující. „Odchylování se od demokracie v Maďarsku v posledních deseti letech doslova kopíruje to, co se dělo a děje v Rusku,“ shrnul s tím, že jeho výzkum v roce 2019 mj. prokázal, že maďarská ministryně a místopředsedkyně strany Fidesz, Katalin Novak, udržuje blízké vazby s ruskými oligarchy a také zpravodajskými důstojníky Ruského institutu pro strategická studia. „Maďarsko je ruský autokratický trojský kůň uvnitř Evropské unie. Obětuje LGBTI osoby, aby zcela rozebralo základní demokratické principy,“ shrnuje Bonny.

Vzhledem k tomu, že návrh homofobní legislativy strana Fidesz koncipovala jako součást zákona proti pedofilii, podle Bonnyho to významně ztíží možnosti pro LGBT aktivisty, aby se proti němu vymezili. Přitom právě spojování LGBT lidí s pedofily má v Maďarsku již poměrně dlouhou historii, v roce 2019 tak mluvčí tamního parlamentu László Kövér uvedl, že „mezi pedofily a adopcí dětí homosexuálními páry neexistují žádné morální rozdíly.“

Evropská politika vs. maďarská tradiční rodina

Maďarská vláda přitom dlouhodobě (obdobně jako vláda v Polsku) čelí kvůli porušování lidských/LGBT práv kritice také ze strany Evropské unie. Bohužel tato kritika zůstává stále jen v rovině deklarací a varování, namísto toho, aby příslušné orgány adekvátně zakročily. Evropská komise přitom na podzim loňského roku představila novou LGBTQ strategii, k jejímuž naplňování byly vymezeny také finanční prostředky – jejich čerpání však má být spojeno s podmínkou dodržování antidiskriminačních zákonů Unie.

Ačkoliv čím dál více homofobní politika populistických konzervativních vlád nejen v Maďarsku, ale i v Polsku je v přímém rozporu s politikou EU a souvisejícími zásadami tolerance a nediskriminace, k žádnému ráznému kroku ze strany Unie stále nedošlo. Maďarská ministryně spravedlnosti pak evropskou strategii rovnou označila za „členským státům vnucovanou ideologii“ s tím, že „Maďarsko nevyděsí žádné finanční sankce před tím, aby chránilo tradiční roli rodiny a manželství.“ Jak potom celou situaci shrnuje Bonny, „mlčení a neochota evropských institucí zakročit proti zločinům páchaným maďarskou vládou na LGBT lidech umožňují Maďarsku pokračovat v jeho boji proti lidským právům a demokracii.“
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Fx100d
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: yeelow (10.05.2010 22:04): njn, ty jsi ten dentální úchyl :D
Příspěvky: 1028
Dal: 363 poděkování
Dostal: 678 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Fx100d »

Udělat z některých témat tabu a zakázat šíření i vědeckých faktů a zakázat vyvracení mýtů, to jistě všem pomůže. *crazzy2*
Pedofilie mi něco vzala, ale mnohem více dala. To, co mi vzala, bez toho se obejdu. To, co mi dala, už bych nikdy nechtěl ztratit.
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 10
Výkřik do tmy: Nemiluju holčičky, protože jsem pedofil. Jsem pedofil, protože miluju holčičky.
Příspěvky: 1200
Dal: 1514 poděkování
Dostal: 714 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Dreamer »

Babiš teď zkouší proti-imigrantskou rétoriku. Pokud už nezabere, brzy se podobného svinstva dočkáme i u nás. Anti-LGBT ve jménu ochrany dětí je moc fajn téma.
Uživatelský avatar
Fx100d
Administrátor
Bydliště: ČR
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 10
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: yeelow (10.05.2010 22:04): njn, ty jsi ten dentální úchyl :D
Příspěvky: 1028
Dal: 363 poděkování
Dostal: 678 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Fx100d »

Dreamer píše: sobota 12. 6. 2021, 12:20:24 Babiš teď zkouší proti-imigrantskou rétoriku. Pokud už nezabere, brzy se podobného svinstva dočkáme i u nás. Anti-LGBT ve jménu ochrany dětí je moc fajn téma.
Až na to, že LGBT a ochrana dětí je úplně něco jiného. A obecně jakékoliv tabu problém zhoršuje, takže zakázat osvětu o pedofilii = spíše ochranu ětí snížit. Kdy tohle ti moralisté pochopí, to by mě moc zajímalo.
Pedofilie mi něco vzala, ale mnohem více dala. To, co mi vzala, bez toho se obejdu. To, co mi dala, už bych nikdy nechtěl ztratit.
Uživatelský avatar
MR_Xguard
Čestný člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 3
ve věku do: 8
Příspěvky: 906
Dal: 104 poděkování
Dostal: 257 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od MR_Xguard »

Oni asi nikdy nečetli ty Orwellovy romány. Anebo naopak je četli.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 4246
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1800 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Před maďarským parlamentem v Budapešti v pondělí demonstrovaly tisíce lidí proti návrhu vládnoucí strany Fidesz. Ta chce ve školách zakázat debaty o homosexualitě a změně pohlaví. Konzervativní strana ovládaná Viktorem Orbánem loni zakázala adopce dětí páry stejného pohlaví, stejně tak si Maďaři nemohou v osobních dokladech změnit pohlaví.

„Je to hrozné a nelidské,“ sdělila reportérům účastnice demonstrace Dominika Pandzsaová, která pracuje jako asistentka v mateřské škole. „Některé děti to budou nuceny skrývat, přitom by měly mít možnost sdělit to okolí,“ myslí si Pandzsaová.

Fidesz chce zakázat šíření textů nebo filmů, které se věnují homosexualitě či změně pohlaví, mezi mladými lidmi do 18 let. Školy by tak nesměly pořádat ani programy vedoucí mládež k respektu k příslušníkům sexuálních menšin. Zákaz by se týkal i reklamy. Jde o novelu zákona, který postihuje pedofilii, a hlasovat by se o ní mělo v úterý.

Komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovičová v pondělí maďarské zákonodárce vyzvala, aby vyslovili s návrhem nesouhlas. „Žádám vás, abyste přistupovali s ostražitostí k podobným iniciativám, jejichž cílem je prosadit opatření omezující lidská práva nebo stigmatizující příslušníky některých společenských skupin,“ uvedla v prohlášení Mijatovičová.

Také lidskoprávní organizaci Háttér se domnívá, že návrh Fideszu by výrazně omezil svobodu projevu a práva dětí, ohrozil by mentální zdraví mladých lidí patřících k sexuálním menšinám a znemožnil jim přístup k informacím a k podpoře. Opoziční liberální hnutí Momentum volá po bojkotu hlasování.

Dlouhodobé potírání práv sexuálních menšin

Zákonodárci ze strany Fidesz ale podle agentury Reuters uvedli v dodatku k návrhu, že někteří organizátoři využívají seminářů pořádaných ve školách k ovlivnění sexuálního rozvoje dětí pomocí programů, jejichž cílem je údajné zvýšení citlivosti. To může vážně poškodit fyzický, psychický a duševní vývoj dětí, myslí si autoři dodatku.

Loni v prosinci parlament ovládaný Fideszem schválil dodatky k ústavě omezující práva sexuálních menšin. Týkají se zákazu adopcí dětí páry stejného pohlaví a stanovení toho, že pohlaví dětí je určeno při porodu a později nemůže být měněno. Už dříve kabinet zakázal změny údajů o pohlaví v osobních dokladech.

Gayové a lesby v Maďarsku se obávají, že by se před volbami v roce 2022 mohli stát terčem politických útoků. Poukazují na situaci v Polsku, kde se odpor vůči „ideologii LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob)“ stal jedním z klíčových témat vládnoucích národních konzervativců před loňskými prezidentskými volbami.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 10
Výkřik do tmy: Nemiluju holčičky, protože jsem pedofil. Jsem pedofil, protože miluju holčičky.
Příspěvky: 1200
Dal: 1514 poděkování
Dostal: 714 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Dreamer »

A co myslíte? Fakt to prošlo. Proti byl jediný poslanec…
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 4246
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1800 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Maďarští poslanci v úterý schválili návrh zákona, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let jakékoli materiály, které zobrazují nebo propagují homosexualitu a změnu pohlaví. Norma tak znemožňuje mimo jiné osvětu ve školách týkající se sexuálních menšin. Aktivisté a lidskoprávní skupiny ji vnímají jako diskriminační vůči komunitě LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob).

Poslanci zákon schválili v poměru 157 ku jednomu hlasu. Návrh široce podpořili členové vládnoucí konzervativní strany Fidesz premiéra Viktora Orbána, která také právní normu navrhla a má v parlamentu většinu. Pro schválení se vyslovili také poslanci z pravicové strany Jobbik. Všechny ostatní opoziční strany hlasování bojkotovaly, informovala agentura AP.

Právní norma je novelou zákona, který postihuje pedofilii. Obsahuje také dodatky, které zakazují zobrazení jakékoli jiné sexuální orientace než té heterosexuální a změny pohlaví ve školních vzdělávacích programech, ale i ve filmech a reklamách cílených na mladistvé do 18 let.

Zákon ostře kritizovali aktivisté v Maďarsku i v zahraničí a přirovnávají ho k ruské právní normě, která v roce 2013 zakázala "propagaci homosexuality". V pondělí proti němu protestovaly před budovou parlamentu tisíce lidí.

Komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovičová v úterý maďarské zákonodárce vyzvala, aby s návrhem nesouhlasili. Lidskoprávní organizace Háttér se domnívá, že zákon výrazně omezí svobodu projevu a práva dětí, ohrozí mentální zdraví mladých lidí patřících k sexuálním menšinám a znemožní jim přístup k informacím a k podpoře.

Loni v prosinci maďarský parlament schválil dodatky k ústavě omezující práva sexuálních menšin. Týkají se zákazu adopcí dětí páry stejného pohlaví a stanovení toho, že pohlaví dětí je určeno při porodu a později nemůže být měněno. Už dříve kabinet zakázal změny údajů o pohlaví v osobních dokladech.

Příslušníci sexuálních menšin v Maďarsku se obávají, že by se před volbami v roce 2022 mohli stát terčem politických útoků. Poukazují na situaci v Polsku, kde se odpor vůči takzvané "ideologii LGBT" stal jedním z klíčových témat vládnoucích národních konzervativců před loňskými prezidentskými volbami.
Naposledy upravil(a) Cykle02 dne pátek 18. 6. 2021, 18:42:49, celkem upraveno 1 x.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 4246
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1800 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Před dvěma lety vyvolala reklama firmy Coca-Cola pobouření maďarské vlády. Kampaň s názvem „Love is Love“, která na plakátech zobrazovala objímající se stejnopohlavní pár, pohoršila politiky vládnoucí strany Fidesz i samotného premiéra Viktora Orbána. Podobným reklamám by ale v Maďarsku mohla být brzy učiněna přítrž. Nově schválená novela totiž zakazuje šířit mezi lidmi pod 18 let jakékoliv materiály zobrazující homosexualitu, reklamu nevyjímaje.

Až do minulého týdne nevzbuzovala novela zákona postihující pedofilii v Maďarsku bouřlivější emoce. Většina politických stran se zpřísněním zákona souhlasila, a ozývaly se dokonce hlasy, že by změny měly být nastaveny ještě přísněji. Klidné vody ale rozčeřily dodatky týkající se komunity LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob), se kterými na poslední chvíli přišla vládnoucí strana Fidesz premiéra Viktora Orbána.

Dodatky mimo jiné počítají se zákazem šíření jakýchkoli materiálů zobrazujících nebo propagujících homosexualitu a změnu pohlaví mezi mladými lidmi do 18 let. Zákon postihující práva LGBT komunity ostře kritizovali aktivisté v Maďarsku i v zahraničí, vláda ale novelu prezentuje jako nutnost, která má zajistit „zdravý tělesný a duševní vývoj dětí“.

„Existuje určitý obsah, který si mohou děti do určitého věku špatně vyložit a který může mít nepříznivý vliv na jejich vývoj. Děti ho jednoduše nedokážou zpracovat, může proto ovlivnit jejich rozvíjející se morální hodnoty nebo jejich pohled na sebe sama či svět,“ cituje britský deník The Guardian vysvětlení mluvčího maďarské vlády.

Navzdory tisícovým protestům v centru Budapešti, které vyzývaly k jeho zamítnutí, získal kontroverzní návrh zákona podporu maďarského parlamentu. V něm má Orbánův Fidesz většinu a zelenou dostal také od poslanců pravicového Jobbiku, všechny ostatní opoziční strany ale hlasování bojkotovaly. Zákon přesto prošel s jasným výsledkem: 157 ku jednomu hlasu.

„Hlavním tématem daného zákona je postihování pedofilie – pasáž týkající se zobrazování a propagace homosexuality a změny genderu do něj byla dodána až později. Opoziční strany s výjimkou Jobbiku se hlasování zdržely, což může pro Fidesz představovat příležitost ke kritickému poukazování na jejich neochotu vymezit se proti pedofilii,“ poukazuje analytička Asociace pro mezinárodní otázky Pavlína Janebová.

Novelu postihující kromě pedofilů také příslušníky LGBT komunity je proto nutné vnímat v kontextu parlamentních voleb, které zemi čekají v roce 2022. Už dnes je přitom zřejmé, že atmosféra před hlasováním bude mimořádně napjatá.

„Nadcházející volby, v nichž opoziční subjekty napříč spektrem kandidují společně, jsou pro budoucnost země považovány za klíčové a očekává se, že kampaň bude drastická,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz odbornice na maďarskou politiku.

Co zákon přinese?

Jak upozorňuje server Hungary Today, zřejmě nejkontroverznějším rysem novely zákona je už jen skutečnost, že vůbec spojuje pedofilii s LGBT komunitou. Kritici nicméně upozorňují také na dopady, jaké novela v praxi přinese. Významně se dotkne například výuky ve školách, které podle nové právní normy nemají vést osvětu týkající se sexuálních menšin. Něco takového vnímají aktivisté a lidskoprávní skupiny jako silně diskriminační.

„Jako by homosexualita, bisexualita nebo transsexualita byla něčím, co dostanete jako dárek k vašim 18. narozeninám,“ napsala minulý týden v prohlášení maďarská nevládní organizace Háttér, podle které nový zákon ohrozí duševní zdraví mladých lidí patřících k sexuálním menšinám a znemožní jim přístup k informacím a k podpoře.

Organizace přitom upozorňuje, že podle průzkumů přemýšlí o sebevraždě přes 40 procent lidí z této komunity a zhruba 30 procent už se o ni pokusilo. Studie z roku 2017 pak ukázala i to, že se více než polovina studentů z maďarské LGBT komunity kvůli své orientaci necítí ve škole bezpečně.

„Evropský soud pro lidská práva zdůrazňuje, že takovéto právní předpisy pouze posilují předsudky a homofobii, což je v rozporu s demokratickými hodnotami. Pokud návrh zákona projde, děti budou vůči šikaně ještě zranitelnější,“ dodal v prohlášení Háttér s tím, že novela míří proti výuce a dalším školením, která přitom pomáhají podobné předsudky bourat.

Novela počítá například i s tím, že kromě učitelů mohou kurzy sexuální výchovy ve školách pořádat jen organizace, které jsou zahrnuté v oficiálním maďarském registru. Kromě osvěty ve školách se ale novela promítne také do dalších oblastí včetně filmů nebo reklam cílených na osoby mladší 18 let. Šíření všech těchto videí a dalších materiálů zákon zakazuje.Proti kontroverzním dodatkům Fideszu tak v minulých dnech vystoupili nejen maďarští a zahraniční aktivisté, lidé v ulicích a lidskoprávní organizace, ale také mezinárodní obchodní společnosti a některé maďarské mediální domy.

K odmítnutí zákona vyzvala například i nejsledovanější televize v Maďarsku RTL Klub. Nejpopulárnější maďarský televizní kanál sice uvedl, že ochrana rodin a dětí má zcela zásadní význam, zároveň se ale vyslovil pro „rozmanitost a toleranci“, které jsou důležitými evropskými hodnotami.

„Obáváme se, že zákon předložený minulý týden také vážně porušuje svobodu projevu,“ podotýká RTL Klub. V prohlášení zároveň dodává, že pokud zákon začne platit, na obrazovkách televizí se například „lidé s odlišnou genderovou identitou“ budou moct objevovat jen s upozorněním a v nočních hodinách, podobně jako tomu je u „postav z hororových filmů“. Stejně tak by ale divákům mladším 18 let mohly zůstat zapovězené i takové filmy jako Harry Potter nebo Deník Bridget Jonesové.

Bezpráví LGBT v Maďarsku

Schválení zákona přichází zhruba půl roku po aféře kolem europoslance ze strany Fidesz Józsefa Szájera. Konzervativní politik se koncem loňského roku stal terčem skandálu kvůli nedovolenému sexuálnímu večírku v centru Bruselu, kterého se kromě něj účastnilo dalších 24 mužů. Stranu Viktora Orbána tak Szájer musel po 30 letech opustit.

„Přešlap“ maďarského europoslance by nicméně nevzbuzoval takové emoce nebýt jeho působení ve straně Fidesz, která se prohlašuje za ochránce křesťanských hodnot a tradičního pojetí rodiny, a jeho osobního přispění ke vzniku kontroverzní maďarské ústavy z roku 2011.

Právě změna maďarského základního zákona, která měla podle tehdejších slov premiéra Orbána ctít „ducha Maďarů“, vyvolala doma i v zahraničí silnou vlnu kritiky opozičních politiků. Pojem manželství je zde totiž vysvětlen jako svazek mezi mužem a ženou, ústava z roku 2011 proto homosexuálním párům zapověděla možnost vstoupit do manželství. V utahování šroubů Fidesz ale pokračoval i v následujících letech.

Loni v květnu maďarským parlamentem prošel například zákon, který zakazuje transgenderovým osobám změnit si v oficiálních dokladech jméno a pohlaví. Začátkem listopadu pak maďarská vláda přišla i s návrhem nového zákona, který by v podstatě znemožnil stejnopohlavním párům adopci dětí.

Organizace v Maďarsku proto varují, že se tlak na LGBT skupiny v zemi stále stupňuje a nový zákon je toho posledním důkazem.

„Nelze říct, že by šlo pouze o otázku poslední doby. V dubnu 2022 nicméně Maďarsko čekají parlamentní volby a vyhrocení tohoto tématu, které se podle očekávání setkává s velkou odezvou médií i veřejnosti, může ze strany vládní strany představovat snahu o odklon pozornosti od jiných témat, která by ji mohla v očích veřejnosti poškodit,“ upozorňuje pro iROZHALS.cz Janebová.

Maďarsko v hledáčku Komise

Nový maďarský zákon, který je lidskoprávními organizacemi v čele s Háttér přirovnáván k ruské normě zakazující „propagaci homosexuality“ z roku 2013, vyvolal pobouřené reakce také za maďarskými hranicemi.

Proti postupu maďarské vlády se důrazně ohradila komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovičová, podle které jde o „urážku práv a identity“ lidí patřících k sexuálním menšinám.

S varováním přišla také komisařka Evropské unie pro rovné příležitosti Helena Dalliová, která do Maďarska vzkázala, že kvůli novému zákonu může země přijít dokonce o peníze z evropských zdrojů. Připomněla přitom nedávný případ několika polských měst, která se loni označila za „zónu bez ideologie LGBT“ a kvůli tomu je Brusel následně odmítl finančně podpořit. Nyní je údajně připraven podniknout podobné kroky i vůči Maďarsku.

„Dáváme jasně najevo, že když někdo nedodržuje hodnoty demokracie a rovnosti platné v Evropské unii, pak nemá nárok čerpat peníze z našeho projektu,“ řekla Dalliová pro agenturu Reuters. Na otázku, zda by Evropská unie mohla uvalit podobná opatření také vůči Maďarsku, pokud by zákon vstoupil v platnost, eurokomisařka odpověděla: „Samozřejmě, rozhodně ano.“A požívání pedofilie jako synonyma pro zneužívání dětí, přijde všem ok :|
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 10
Výkřik do tmy: Nemiluju holčičky, protože jsem pedofil. Jsem pedofil, protože miluju holčičky.
Příspěvky: 1200
Dal: 1514 poděkování
Dostal: 714 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Dreamer »

Cykle02 píše: čtvrtek 17. 6. 2021, 8:42:03 A požívání pedofilie jako synonyma pro zneužívání dětí, přijde všem ok :|
Je to nechutný a je mi z toho smutno.
Neviděls někde znění těch pasáží zákona, kde "postihují pedofilii"?
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 4246
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1800 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Orbánova vláda pokračuje v útocích proti sexuálním menšinám, které spustila už v průběhu druhé vlny pandemie. Nejnověji zakazuje prezentaci homosexuality nezletilým.

Maďarský parlament v úterý schválil nový zákon proti pedofilii, který byl pozměňovacími návrhy upraven v podstatě na zákon proti lidem LGBTQ. Většina opozice hlasování bojkotovala, výjimkou byla jen strana Jobbik, která hlasovala společně s poslanci Orbánova vládního Fideszu.

Jobbik tvrdí, že pokud se spojená opozice dostane k vládě po volbách v příštím roce, odstraní ze zákona prvky, které tam nepatří (lídr Jobbiku Péter Jakkab je jedním z kandidátů společného opozičního protivníka Viktora Orbána na pozici premiéra). K případné změně zákona však bude potřebná


Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.


Plný text článku je přístupný ve VIP sekci: https://pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?p=56144#p56144
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 4246
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1800 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Cykle02 »

Dreamer píše: čtvrtek 17. 6. 2021, 10:09:41Neviděls někde znění těch pasáží zákona, kde "postihují pedofilii"?
Google překlad toho návrhu:
► Ukázat spoiler
Píše se tam o pachatelům pedofilů (pedofil bűnelkövetőkkel) a to jen v úvodu.

Ale našel jsem ještě tenhle text v Madarštině (Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, Google Translate):

Názory Maďarské asociace pro advokacii žen, Asociace NANE a Patentové asociace v souvislosti s novým zákonem přijatým dne 15.06.2021, obecně známým jako „homofobní zákon“
Vloženo na 2021-06-15

Naše organizace uvítaly zprávu, že se zdá, že vláda věnuje zvláštní pozornost trestním činům proti pachatelům sexuálního zneužívání nezletilých. To můžeme jen uvítat. Samotný dnes přijatý zákon (T / 16365) má však závažné nedostatky:

 1. Sexuální zneužívání dětí jako pedofilie je zavádějící.
  Uplatnění konceptu pedofilie vyvolává mylný dojem, že sexuální zneužívání dětí je důsledkem nemoci, přestože většina pachatelů je ve zdravém duševním stavu, obvykle v kontaktu s dospělými ženami, takže jejich jednání není motivováno duševními chorobami ale svou mocenskou pozicí.
 2. Původní zákon ani jeho přijatá finální verze se nezabývají prevencí sexuálního násilí na dětech a pomocí obětem.
  Přísnější sankce, pokud jsou oprávněné a vítané, by neměly nahradit nebo nahradit ochranu dětí, vymáhání práva, soudní, sociální atd. preventivní, informační a vzdělávací činnosti založené na rozsáhlé spolupráci institucí a odborníků, jakož i právní, psychologická a finanční pomoc obětem.
 3. Do oblasti působnosti zákona měli být zahrnuti i muži, kteří používají dětskou prostituci.
  Tito pachatelé musí být rovněž identifikováni a stíháni. Celosvětově se k prostituci, včetně Maďarska, lze dostat v průměrném věku 14 let. Kromě důsledného pronásledování a trestu za použití dětské prostituce se k stíhání obětí prostituce, dospělých i dětských prostitutek, využívá i nejrůznějších provokativních důvodů (jako je použití nezletilého dospělým mužem v právu část města) by měla být okamžitě zastavena, zatímco skutečný pachatel může běžet. Je třeba vyvinout veškeré úsilí ke snížení rizika vstupu do odvětví prostituce, zejména zranitelných skupin (jako jsou lidé žijící v hluboké chudobě, týrané děti, dívky ve veřejných institucích),a je třeba vytvořit příležitosti k ukončení prostituce, zejména organizováním a poskytováním cílených dlouhodobých služeb obětem.
Znepokojivé jsou také prvky nového zákona, které byly přijaty v souladu s pozměňovacím návrhem, který navrhl Csaba Hende, místopředseda Národního shromáždění odpovědný za legislativu, předseda legislativního výboru.
 1. Považujeme za znepokojující, že vláda je matoucí, matoucí homosexualitu a změnu pohlaví s tímto zákonem, i když první koncept je založen na sexuální orientaci (tj., Ke komu je tato osoba sexuálně přitahována) a druhý na genderové identitě (tj. Tato osoba je to, za jaké pohlaví se považujete).
  Záměrně zaměňuje, sjednocuje, sexuální zneužívání a násilí na dětech mylně nazývané „pedofilie“ a pornografii, která s nimi podporuje skutečně blízký vztah, stejně jako dva radikálně odlišné pojmy uvedené výše, homosexualitu a změnu pohlaví. „Autoportrét sexuality“ a „homosexualita“ navíc nejsou jasné a nepřesné pojmy, a proto nemohou být založeny na legislativě.
 2. Považuje se za vážné nedorozumění, dezinterpretaci a dokonce zavádějící zaměňovat informace o různých fenoménech sexuality s propagandou a přesvědčováním.
  Věříme, že je velmi nutné o těchto pojmech pravidelně mluvit se školními dětmi. Prostřednictvím online pornografie, na kterou jsou často nuceni se obracet při absenci sexuálního a vztahového vzdělávání, které vyhovuje jejich potřebám, jsou děti ve skutečnosti vystaveny propagandistické reklamě na nebezpečné, agresivní a násilné činy, které mají vážný dopad na jejich duševní vývoj, sexualitu a kulturu vztahů.
  Diskutované jevy, ať už se o nich mluví ve škole nebo v médiích nebo ne, jsou všude kolem, setkáváme se s nimi každý den a někteří lidé je zažívají. Pokud si uvědomí, že jsou přitahováni lidmi stejného pohlaví, nebo pokud byli vystaveni násilí nebo rané pornografii, možná měli představu o změně pohlaví: je důležité, aby o nich mohli mluvit problémy s dospělými a profesionály zdatnými ve škole. Považujeme za závažnou chybu v legislativě zakazující školní sexuální výchovu, a to i pokud jde o povahu homosexuality.
  Povědomí není totéž jako propagace.
 3. Sexuální výchova by měla ve školách probíhat mnohem častěji, častěji a dnes je třeba mít na paměti více faktorů.
  Měla by se zaměřit na podporu vztahů založených na nenásilí, rovnosti a vzájemnosti a měla by být otevřená čestnému a poučnému dialogu s mladými lidmi s problémy a nejistotou. Toto nelze zakázat pomocí zákazů. Akce a ochrana před pornografií, která představuje vážnou hrozbu pro všechny děti, nesmí být založena na utajení! Děti musí být proti tomuto obsahu vybaveny, což předpokládá správnou, hodnotově orientovanou komunikaci.
 4. Považujeme za závažné zneužití, porušení platné mezinárodní a domácí legislativy, které po neslavném 2017 LXXVI. Zákon (o „transparentnosti“ zahraničně podporovaných organizací) jako porušení mezinárodního práva musel Národní shromáždění zrušit, vládní strany jsou nyní pod ochranou dětí a dělají další pokus o filtrování a „B-seznam „Domácí nevládní organizace.
  Mnoho nevládních organizací, včetně autorů těchto komentářů, pravidelně pořádá školení pro dospělé a studenty středních škol. Jedná se o potlačení škodlivých účinků pornografie, boj proti násilí páchanému vrstevníky a dospělými na násilí a prevenci proti němu a meziosobní násilí a v rámci toho se odchýlení od nerovných a hierarchických rolí žen a mužů, chlapců a dívek a prevence heterosexualita přípustnost odchylky. Samotné programy byly obecně vyvíjeny se znalostí široké škály mezinárodní literatury a praxe, velmi často s podporou Evropské unie. Podle našich zkušeností je po třídách velká poptávka, kterou považují také učitelé a pedagogičtí pracovníci za nezbytnou a důležitou.Byla by to obrovská ztráta, kdyby tato povolání byla znemožněna.
Litovali jsme však, že mezitím bylo o návrhu hlasováno, takže naše komentáře byly ignorovány. Dalším příkladem této praxe je, že vláda neiniciuje žádný dialog s těmi, kterých se dotýká zákon, nebo s profesionálními nevládními organizacemi, které je zastupují, o důležitých otázkách, ale místo toho hlasuje bleskově rychlostí pro své přísně omezující myšlenky.

Příspěvek byl publikován v sekci Aktuální a označen jako homosexualita , školní sexuální výchova , pedofilie . Přidejte si trvalý odkaz do záložek .
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 4246
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1800 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Cykle02 »

Mejlík ČTK, iDNES, A2larm, Aktuálně.cz, Deník N, iRozhlas, asistentka ředitele zpravodajství ČT, CNN Prima, REFRESHER, Seznam Zprávy:

Dobrý den, v rámci vašich článků o maďarské novele zákona o zákazu šíření informaci o LGBTQ u osob mladších 18 let jste zároveň sami skočili na lep temnějším populistům – v podobě označování sexuálně motivovaných trestných činů na dětech za pedofilii. Ba dokonce jste o tom informovali ještě hůř, než je v názvu a usnesení předkládaném návrhu novely, protože tam se píše o pedofilních pachatelích (pedofil bűnelkövetőkkel), a vy píšete postihování pedofilie, což už je úplný nesmysl. Onen lékařský pojem pedofilie je něco jiného než právní pojem sexuální zneužívání dětí.

Tento dokument kritizovala i Maďarská asociace pro obhajobu žen (Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség): „Sexuální zneužívání dětí jako pedofilie je zavádějící. Uplatnění konceptu pedofilie vyvolává mylný dojem, že sexuální zneužívání dětí je důsledkem nemoci, přestože většina pachatelů je ve zdravém duševním stavu, obvykle v kontaktu s dospělými ženami, takže jejich jednání není motivováno duševními chorobami, ale jejich mocenskou pozicí.“

Československá pedofilní komunita sepsala příručku pro novináře, abyste dokázali správně používat termín pedofilie. Využijte tedy prosím příležitost se z ní pro vaši příští práci poučit.

Cykle02, člen ČEPEK
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Dreamer
Člen skupiny ČEPEK
Bydliště: Všude možně
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 10
Výkřik do tmy: Nemiluju holčičky, protože jsem pedofil. Jsem pedofil, protože miluju holčičky.
Příspěvky: 1200
Dal: 1514 poděkování
Dostal: 714 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Dreamer »

Cykle02 píše: pátek 18. 6. 2021, 21:56:49 ...jste zároveň sami skočili na lep temnějším populistům – v podobě označování sexuálně motivovaných trestných činů na dětech za pedofilii.
Je naprosto neuvěřitelný, jak autoři všech těch článků dokážou v jednom odstavci odsoudit stigmatizaci a netoleranci k určitým sexuálním menšinám, a zároveň proaktivně stigmatizovat a podporovat netoleranci k jiné sexuální menšině. Neznalost, pokrytectví, lhostejnost, hloupost... to je vlastně fuk, čím to je, naštvanej a dotčenej se z toho cítím stejně.
Naposledy upravil(a) pbd dne sobota 19. 6. 2021, 19:07:01, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Chápu, ale pravidlo 3) a celém webu je zakázáno neslušné chování a jednání. Proto je zde zakázáno: f) využívat vulgarismů.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 4246
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1800 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Kvůli novému zákonu by mohly ze školní výuky v Maďarsku zmizet hry anglického klasika Williama Shakespeara nebo básně řecké antické autorky Sapfó, obávají se maďarští nakladatelé. Podle nadace Thomson Reuters Foundation rovněž upozorňují, že směrnice by mohly omezit prodej těchto děl v knihkupectvích. Reagují tak na maďarský zákon, který mezi mladými lidmi do 18 let zakazuje šíření materiálů zobrazujících homosexualitu nebo změnu pohlaví.

„V žádném případě nesouhlasíme se zakrýváním pedofilie, která je zločinem, a ani sexuální orientace, což je základní lidské právo,“ uvedla tento týden v prohlášení asociace maďarských nakladatelů a knihkupců.

„Zákaz se může dotknout i několika mistrovských děl světové a maďarské literatury, včetně řady autorů, kteří jsou součástí učebního plánu na středních školách.“

Konkrétně zmínila například francouzské básníky Paula Verlaina, Arthura Rimbauda, německého prozaika Thomase Manna či francouzského romanopisce Marcela Prousta. Ze školních tříd by mohly být vykázány také verše o lásce osob stejného pohlaví v básních Sapfó nebo příběhy o oblékání oděvů opačného pohlaví v Shakespearových hrách, domnívá se organizace.

Podle asociace je nový zákon vágní a není jasné, jak se bude uplatňovat. Mohl by se dotknout čehokoliv – od inzerátů až po učebnice. Zákon odsoudili také někteří učitelé.

„Jak můžete hovořit o násilí vůči homosexuálnímu studentovi, pokud nemůžete říct, že je normální být gayem?“ upozornil Szabolcs Kincse ze školských odborů PDSZ. „Jak máte chránit dítě proti šikaně?“ dodal.

Mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács na obecnou kritiku zákona reagoval prohlášením, že se kabinet nebude „omlouvat za ochranu dětí“, píše Thomson Reuters Foundation. A dodává, že na dotaz týkající se vyjasnění nového zákona vláda konzervativního premiéra Viktora Orbána zatím nereagovala.
Kontroverzní zákon

Maďarští poslanci v úterý schválili návrh zákona, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Norma znemožňuje mimo jiné osvětu ve školách týkající se sexuálních menšin a aktivisté či skupiny na ochranu lidských práv ji vnímají jako diskriminační vůči komunitě LGBT (lesbiček, gayů, bisexuálů a transgenderových osob).

Obsahuje také dodatky, které zakazují zobrazení jiné sexuální orientace než heterosexuální a změny pohlaví ve školních vzdělávacích programech nebo ve filmech a reklamách cílených na lidi mladší 18 let. Podle vlády je cílem zákazu „zdravý tělesný a duševní vývoj dětí“.

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová označila nový maďarský zákon za znepokojivý a uvedla, že EK vyhodnocuje, zda směrnice neporušuje unijní právo. „Nikdo nesmí být diskriminován na základě sexuální orientace,“ uvedla šéfka komise.

Zákon ostře kritizovali aktivisté v Maďarsku i v zahraničí a přirovnávají ho k ruské právní normě, která v roce 2013 zakázala „propagaci netradičních sexuálních vztahů“ mezi nezletilými. V pondělí proti němu protestovaly před budovou maďarského parlamentu tisíce lidí.

Je to zatím poslední krok Orbánovy vládnoucí nacionalistické strany Fidesz v oslovování konzervativců před volbami, které jsou plánovány na příští rok, podotýká Thomson Reuters Foundation. Připomíná, že vláda v nedávné minulosti zakázala adopce dětí homosexuálními páry anebo změny údajů o pohlaví v osobních dokladech.Verze od ČT
Část díla Williama Shakespeara či básně řecké antické autorky Sapfó by mohly zmizet ze školní výuky v Maďarsku. Obávají se toho tamní nakladatelé a upozorňují, že v důsledku nového zákona, který zakazuje mezi mladými šířit materiály zobrazující homosexualitu nebo změnu pohlaví, může být prodej takových děl omezen i v knihkupectvích.

Norma, kterou maďarští zákonodárci schválili, je zacílena proti pedofilii. Zároveň znemožňuje mimo jiné osvětu o sexuálních menšinách ve školách. Aktivisté a lidskoprávní organizace upozorňují, že novela zákona diskriminuje komunitu LGBT, když obsahuje také dodatky, jež zakazují zobrazovat jinou než heterosexuální orientaci a změny pohlaví ve filmech a reklamách cílených na mladé publikum.

„V žádném případě nesouhlasíme se zakrýváním pedofilie, která je zločinem, a ani sexuální orientace, což je základní lidské právo,“ uvedla tento týden v prohlášení asociace maďarských nakladatelů a knihkupců. „Zákaz se může dotknout i několika mistrovských děl světové a maďarské literatury, včetně řady autorů, kteří jsou součástí učebního plánu na středních školách,“ upozorňuje.

Konkrétně nakladatelé zmiňují například francouzské básníky Paula Verlaina, Arthura Rimbauda, německého prozaika Thomase Manna či francouzského romanopisce Marcela Prousta. Ze školních tříd by mohly být vykázány také verše o lásce osob stejného pohlaví v básních Sapfó nebo příběhy o oblékání oděvů opačného pohlaví v Shakespearových hrách, domnívá se organizace.

Podle asociace je nový zákon vágní a není jasné, jak se bude uplatňovat. Mohl by se dotknout čehokoliv – od inzerátů až po učebnice. Zákon odsoudili také někteří učitelé. „Jak můžete hovořit o násilí vůči homosexuálnímu studentovi, pokud nemůžete říct, že je normální být gayem?“ upozornil Szabolcs Kincse ze školských odborů. „Jak máte chránit dítě proti šikaně?“ dodal.

Normou se zabývá Evropská komise

Dle kabinetu premiéra Viktora Orbána je cílem nového zákona „zdravý tělesný a duševní vývoj dětí“. Mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács na obecnou kritiku normy reagoval prohlášením, že se kabinet nebude „omlouvat za ochranu dětí“, píše Thomson Reuters Foundation. A dodává, že na dotaz týkající se vyjasnění nového zákona vláda konzervativního premiéra Viktora Orbána zatím nereagovala.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila nový maďarský zákon za znepokojivý a uvedla, že Komise vyhodnocuje, zda směrnice neporušuje unijní právo. „Nikdo nesmí být diskriminován na základě sexuální orientace,“ uvedla šéfka komise.

Zákon ostře kritizovali aktivisté v Maďarsku i v zahraničí a přirovnávají ho k ruské právní normě, která v roce 2013 zakázala „propagaci netradičních sexuálních vztahů“ mezi nezletilými. V pondělí proti němu protestovaly před budovou maďarského parlamentu tisíce lidí.

Je to zatím poslední krok Orbánovy vládnoucí nacionalistické strany Fidesz v oslovování konzervativců před volbami, které jsou plánovány na příští rok, podotýká Thomson Reuters Foundation. Připomíná, že vláda v nedávné minulosti zakázala adopce dětí homosexuálními páry anebo změny údajů o pohlaví v osobních dokladech.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 4246
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1800 poděkování

Re: Máté Kocsis, vůdce frakce Fidesz, vystoupí jako řečník v debatě o přísnějších opatřeních proti ... (infostart.hu)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Vyzýváme české politiky a političky, zejména vládu ČR, aby v rámci svých kompetencí pomohli zastavit útoky na svobodu slova a LGBT+ lidi v Maďarsku.

“Jsme vyčerpaní, máme opravdu strach a nevíme, jak dlouho ještě dokážeme tomu tlaku odolávat.” Tak zní zoufalé volání o pomoc, které rozeslala v posledních dnech organizace Budapest Pride.

Nejnovějším v řadě útoků na LGBT+ lidi v Maďarsku je návrh zákona předložený stranou Fidesz, který zakazuje “zobrazování a propagaci genderové identity odlišné od pohlaví určeného při narození, změny pohlaví a homosexuality“. A to ve školách a ve veřejných oznámeních pro osoby mladší 18 let. Fidesz se zjevně inspiruje obdobnými zákony přijatými v Rusku v roce 2013. Co tento návrh způsobí? Zaprvé omezí svobodu slova pro kohokoliv. Nikdo nebude smět v dané situaci o LGBT+ lidech mluvit. Zadruhé má návrh devastující účinky na mladé LGBT+ lidi, kteří nebudou moci získat podporu a informace, které jsou životně důležité pro jejich sebepřijetí a normální duševní vývoj. Zatřetí omezí právo veřejnosti na informace a vyvážené vzdělávání, čímž bude obecně snížena informovanost, budou posíleny stereotypy a dojde ke zvýšení averzi vůči LGBT+ lidem. A to může (a pravděpodobně také bude) mít fatální důsledky.

Podle organizace Budapest Pride 42 % LGBT+ lidí v Maďarsku zvažovalo sebevraždu a 30 % se o ni pokusilo. Více než polovina maďarských LGBT+ mladistvých se ve škole cítila v ohrožení kvůli své sexuální orientaci a 37 % kvůli své genderové identitě. Tento návrh ještě zhorší už tak alarmující situaci v Maďarsku.

Česká republika se zasazuje o ochranu demokracie a lidských práv v mnoha zemích. Porušování svobody slova, práva na informace ve vzdělávání a lidských práv LGBT+ lidí v Maďarsku by nemělo být výjimkou. Naopak, obezřetnost je namístě o to více, neboť se jedná o stát, se kterým sdílíme prostor Evropské unie. Proto vyzýváme:

 • členy a členky vlády ČR a zejména premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka, aby v jednáních s představiteli Maďarska vyjádřili znepokojení nad nově předloženým návrhem zákona a situací LGBT+ lidí v Maďarsku obecně;
 • zástupce a zástupkyně České republiky v orgánech EU, aby podpořili rozhodnutí, která žádají zastavení útoků na LGBT+ lidi v Maďarsku;
 • velvyslanectví České republiky v Maďarsku, aby poskytlo maďarským LGBT+ organizacím pomoc při jejich činnosti;
 • ostatní politiky a političky, aby vyjádřili podporu svobodě slova, svobodnému vzdělávání a dodržování lidských práv LGBT+ lidí v Maďarsku.

Prosíme, pomozte zachovat EU jako prostor svobody a demokracie pro všechny jeho občany a občanky bez rozdílu. Udělejte vše, co je ve vašich silách, aby se Ruskem inspirované zákony omezující svobodu slova a vytvářející nenávist mezi lidmi nezakořenily prostřednictvím Maďarska i u nás v EU.

► Ukázat spoiler


Chcete-li se připojit k tomuto prohlášení, napište nám na [email protected]
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?