P.Weiss: Sexuální zneužívání dětí, Grada 2005

KNIHY slouží ke sdílení recenzí a tipů na zajímavá knižní díla.
Pravidla fóra
  1. Je povoleno vkládání recenzí na jakékoliv knihy a následná diskuze k nim.
  2. Jestliže bude v rámci recenze knihy uvedeno jméno osoby v současnosti mladší 18 let (narozené od r. 2004 do současnosti), je nutné toto jméno zkrátit na křestní jméno a iniciálu příjmení.
  3. V rámci recenzí je možné vkládat odkazy na fotografie obálek knih, příp. fotografie autorů, a to jen formou odkazů (za využití URL nebo IMG tagu), při užití IMG tagu je nutné dodat přímý odkaz a zdroj. Je-li autor v současnosti mladší 18 let, anebo je-li na jeho fotografii společně s ním jiná osoba v současnosti mladší 18 let, odkaz na fotografii nemůže být zveřejněn.
  4. Při porušení těchto pravidel dojde k upravení či odstranění vlákna, případně k penalizaci uživatele. V případě nejasností, jaké odkazy můžete v této sekci sdílet, kontaktujte Macka, moderátora AV sekce. Stížnosti na obsah sekce řeší administrátorský tým odpovědný za chod fóra, viz rubriku Kontakt.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Na trestné lavici
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 1
ve věku do: 10
Příspěvky: 2308
Dal: 637 poděkování
Dostal: 4 poděkování

P.Weiss: Sexuální zneužívání dětí, Grada 2005

Nový příspěvek od Plyšáček »

Jistě kniha, kterou by měl mít každý pedofil jako čítanku, vedle bakalářské a diplomové práce Karla Žáka, detailně podtrhanou a nastudovanou.

Obrázek
Zdroj: http://knihy.heureka.cz/

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ
Petr Weiss a kolektiv
Grada 2005

https://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/2070_preview.pdf

OBSAH:
ÚVOD ................................................................................................................................ 9
1. SEXUÁLNÍ ZNEUŽITÍ V DĚTSTVÍ  PACHATELÉ A OBĚTI .............................. 11
(Petr Weiss)
1.1 Definice pojmu ............................................................................................................. 11
1.2 Pedofilie ........................................................................................................................ 14
1.3 Charakteristiky pachatelů .............................................................................................. 20
1.4 Etiologie ........................................................................................................................ 21
1.5 Ženy jako pachatelky sexuálního zneužití ...................................................................... 25
1.6 Viktimologické aspekty sexuálního zneužití ................................................................... 26
2. PRÁVNÍ ASPEKTY POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ ............................................... 31
(Miroslav Mitlöhner)
2.1 Historie trestněprávní ochrany dětí ................................................................................ 31
2.2 Trestný čin pohlavního zneužívání ................................................................................. 32
2.3 Znásilnění ..................................................................................................................... 39
2.4 Právní aspekty komerčního sexuálního zneužívání dětí .................................................. 40
3. TRENDY V OBLASTI POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ PODLE
POLICEJNÍCH POZNATKŮ A STATISTIK ........................................................... 45
(Petr Želásko)
3.1 Policejní vyšetřování sexuálního zneužití ........................................................................ 45
3.2 Vývoj mravnostní kriminality ........................................................................................ 49
3.3 Výslech sexuálně zneužitého dítěte ................................................................................. 52
3.4 Viktimizace dítěte .......................................................................................................... 54
4. PREVENCE SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ .................................................. 57
(Vladimír Täubner)
4.1 Koncepce prevence sexuálního zneužívání dětí .............................................................. 57
4.2 Primární prevence ......................................................................................................... 59
4.3 Sekundární prevence sexuálního zneužívání dětí ............................................................ 77
4.4 Terciární prevence sexuálního zneužívání dětí ................................................................ 84
5. VYŠETŘENÍ SEXUÁLNĚ ZNEUŽITÝCH DĚTÍ .................................................... 87
(Jana Spilková)
5.1 Navázání kontaktu ......................................................................................................... 87
5.2 Základní vyšetření ......................................................................................................... 89
5.3 Psychické příznaky ........................................................................................................ 90
5.4 Vedení vyšetření ............................................................................................................ 91
5.5 Anamnestické vyšetření ................................................................................................. 91
5.6 Charakteristika obětí zneužití ........................................................................................ 93
6. SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DÍTĚTE V RODINĚ .................................................... 95
(Petr Pöthe)
6.1 Historický kontext ........................................................................................................ 95
6.2 Výskyt intrafamiliálního sexuálního zneužívání dítěte .................................................... 97
6.3 Rodina a incest .............................................................................................................. 98
6.4 Průběh sexuálního zneužívání dítěte rodičem .............................................................. 107
6.5 Sourozenecký incest .................................................................................................... 113
6.6 Dítě jako oběť ............................................................................................................. 114
6.7 Aspekty komplexní pomoci obětem sexuálního zneužívání dětí v rodině ..................... 123
7. HOMOSEXUALITA A POHLAVNÍ ZNEUŽITÍ ................................................... 127
(Ivo Procházka)
7.1 Homosexualita a pedofilie – společenské aspekty ......................................................... 127
7.2 Homosexuální pedofilové, efebofilové a gayové ............................................................ 129
7.3 Právo dítěte na sex? ...................................................................................................... 130
7.4 Homosexuální vztahy s mladistvými – transkulturální pohled ..................................... 131
7.5 Homosexuální prostituce ............................................................................................. 133
7.6 Zkušenosti homosexuálních mužů s pohlavním zneužitím .......................................... 134
8. KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ ..................................................... 139
(Jiří Dunovský)
8.1 Vymezení pojmu ......................................................................................................... 139
8.2 Počátky boje proti CSEC na mezinárodní a národní úrovni ......................................... 139
8.3 Tři nejzávažnější typy CSEC ........................................................................................ 141
8.4 Specifika syndromu CSEC .......................................................................................... 143
8.5 CSEC jako trestný čin, jeho výskyt a řešení ................................................................. 143
8.6 CSEC a škola .............................................................................................................. 145
8.7 První světový kongres boje proti CSEC a jeho důsledky pro ČR .................................. 146
8.8 Národní plán boje proti CSEC v ČR a druhý světový kongres proti tomuto jevu ........ 147
8.9 Druhý opční protokol OSN k Úmluvě o právech dítěte .............................................. 147
9. PORNOGRAFIE A KOMERČNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ ........................................ 149
(Radim Uzel)
9.1 Pornografie .................................................................................................................. 150
9.2 Kdo je „dítětem“? ........................................................................................................ 150
9.3 „Škodlivost“ nenásilné pornografie .............................................................................. 151
9.4 Politika a náboženství .................................................................................................. 151
9.5 Asexuální dětství? ........................................................................................................ 152
9.6 Výroba pornografie a její konzumace ........................................................................... 153
9.7 Nepružnost a strnulost práva ....................................................................................... 153
9.8 Generační konflikt ...................................................................................................... 154
9.9 Různé zvyky a tradice .................................................................................................. 155
9.10 Nové informační technologie .................................................................................... 155
10. PÉČE O SEXUÁLNĚ ZNEUŽÍVANÉ DĚTI ........................................................... 157
(Jiří Dunovský)
10.1 Vznik a vývoj syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte .................. 157
10.2 Některé zvláštnosti CSA a postupy v komplexním řešení této problematiky .............. 160
10.3 Systémové uspořádání a zajištění péče o děti s CAN a CSA ....................................... 165obsah / 7
11. TERAPIE DOSPĚLÝCH OBĚTÍ SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ V DĚTSTVÍ ..... 171
(Hanka Fifková)
11.1 Dlouhodobé či odložené důsledky sexuálního zneužívání .......................................... 171
11.2 Klienti ....................................................................................................................... 172
11.3 Okolnosti zahájení terapie ......................................................................................... 173
11.4 Osobnost terapeuta ................................................................................................... 173
11.5 Terapie ...................................................................................................................... 174
12. FORENZNÍ POSUZOVÁNÍ PACHATELŮ POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ ........ 185
(Jaroslav Zvěřina)
12.1 Pohlavní zneužívání dětí a mládeže ............................................................................ 185
12.2 Pohlavní zneužívání dětí před pubertou ..................................................................... 186
12.3 Možnosti diagnostiky pedofilie .................................................................................. 187
12.4 Forenzní hodnocení pedofilních delikventů ............................................................... 189
12.5 Pohlavní zneužívání pubescentů a dospívajících ......................................................... 190
12.6 Forenzní posuzování pachatelů zneužívání dospívajících ............................................ 191
12.7 Incest ........................................................................................................................ 192
13. ZA POZNÁNÍM SEXUÁLNÍCH VARIACÍ DISPONUJÍCÍCH
K POHLAVNÍMU ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ ................................................................ 195
(Aleš Kolářský, Slavoj Brichcín)
14. K OBRAZU, PODSTATĚ A VÝZNAMU HEBEFILIE ........................................... 203
(Aleš Kolářský, Slavoj Brichcín)
14.1 Charakteristiky mužů s diagnózou hebefilie ............................................................... 203
14.2 Diferenciální diagnóza ............................................................................................... 205
14.3 Diskuze ..................................................................................................................... 206
15. TERAPIE PEDOFILNÍCH OSOB .......................................................................... 209
(Slavoj Brichcín)
15.1 Předpoklady léčby na straně terapeuta ....................................................................... 209
15.2 Předpoklady léčby na straně pacienta ......................................................................... 210
15.3 Společenský rámec terapie ......................................................................................... 212
15.4 Vývoj péče o pedofilní občany v Čechách a na Moravě .............................................. 214
15.5 Terapeutická praxe ..................................................................................................... 218
16. AMBULANTNÍ LÉČBA KLIENTŮ S PROBLÉMEM Z OKRUHU
PEDOFILNÍHO CHOVÁNÍ ................................................................................... 229
(Ondřej Trojan)
16.1 Rozdělení klientů v terapii ......................................................................................... 229
16.2 Diagnóza a její stanovení ........................................................................................... 230
16.3 Terapie ...................................................................................................................... 237
16.4 Cíle léčby .................................................................................................................. 245
16.5 Restriktivní povinnosti terapeuta ............................................................................... 246
16.6 Ekonomické otázky terapie ........................................................................................ 246
16.7 Ukončení ambulantní léčby ...................................................................................... 247
LITERATURA ................................................................................................................ 249
REJSTŘÍK ...................................................................................................................... 263
 ! Zpráva od: Tým ČEPEK
Upozornění: Tento uživatel je na trestné lavici, jelikož se hrubě provinil proti základním principům Československé pedofilní komunity (viz rozhodnutí administrátorského týmu). V zájmu zachování kontinuity diskuzí příspěvky nemažeme, i když si uvědomujeme, že některá prohlášení nebo příspěvky tohoto uživatele v kontextu toho, že zneužíval děti, mohou ve čtenářích vyvolávat znechucení.
Uživatelský avatar
fenix

Re: P.Weiss: Sexuální zneužívání dětí, Grada 2005

Nový příspěvek od fenix »

Uživatelský avatar
Bouře
Správce sociálních sítí
Bydliště: Internet
Líbí se mi: Muži
ve věku od: 18
ve věku do: 40
Kontakt: [email protected]
Výkřik do tmy: Anti-contact MAP ally
Příspěvky: 838
Dal: 917 poděkování
Dostal: 958 poděkování

Re: P.Weiss: Sexuální zneužívání dětí, Grada 2005

Nový příspěvek od Bouře »

Úvod

Tato kniha je primárně o sexuálním zneužívání. I tak je zde hodně o české sexuologii, statistik, a i o pedofilii. Najdeme zde i pár grafů a kazuistik. Je nutné připomenout, že tato kniha je spíše odborná a tedy jí nemusí umět vstřebat úplně každý. Spíš jsem při četbě měla pocit, že čtu nějakou učebnici. Je ale mnohem srozumitelněji napsaná, než například „Poruchy sexuální preference“ od Weisse.

Kniha je již z roku 2005, tedy skoro 20 let stará, takže mnoho informací již bude zastaralá. I z toho důvodu doporučuji brát některé věci s rezervou, ale myslím, že to poskytne zase pohled na vnímání této problematiky a sexuologii v tehdejší době. Zaujalo mě, jak často tam například píší o HIV, když předtím z toho měli asi větší strach než dnes.

Na žádné zmínky o nějakých konkrétních pedofilních stránkách, vyjma NAMBLI jsem nenarazila. Jen vím (a teď nevím v jaké přesně kapitole) jsem narazila, že právě skutečná pomoc parafilikům, především pedofilům je jedna z věcí, která chrání děti před potencionální zneužitím, a také, že jsou pedofilové, kteří se nikdy žádného trestného činu nedopustili. I tak se kniha samozřejmě (když už) věnuje hlavně těm delikventním pedofilům.


Obsah

Upozornění: Není v mých silách popsat obsah kapitol. Spíš jsem vypíchla ty informace, které mi přišly důležité a nebo nějakým způsobem zajímavé. Jsou to spíše takové poznámky a můj „čtenářský deník“. :)

1. Kapitola – Sexuální zneužití v dětství
Zde se dozvíme především o samotné definici sexuálního zneužití. Je zajímavé, že tzv. „věk souhlasu“ se začal řešit tak před 200-300 lety a sexuální zneužívání ve větší míře v minulém století. Je ale také potřeba říct, že dříve děti měly vcelku bídné postavení ve společnosti a byly vnímané jako „dospělí v dětském tělě“. V civilizovaném světe je v každém případě nepřípustný sexuální kontakt dospělého či dospívajícího s prepubertálními dětmi, a to i v případě jejich eventuálního „souhlasu“ (lze jen těžko předpokládat, že by šlo o souhlas informovaný). I ženy se mohou dopouštět sexuálního zneužití.

2. Kapitola – Právní aspekty pohlavního zneužívání
Dozvíme se něco o historii trestně právní ochrany dětí, ale také definici pohlavního zneužívání a znásilnění podle práva. Také zjistíme, jak se na dětskou prostituci a na dětskou pornografii kouká zákon. Je zajímavé, že do roku 2007 bylo legální stahovat dětskou pornografii i s pravými dětmi, zatímco dnes je nelegální stahovat i kreslenou nebo jinak uměle vytvořenou dětskou pornografii, kde nejsou skutečné děti.

3. Kapitola – Trendy v oblasti pohlavního zneužívání podle policejních poznatků a statistik
Dočteme se hodně o vyšetřování sexuálního zneužití policií. Je důležité, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci kvůli necitlivému přístupu policajtů k obětem sexuálního zneužívání, a na co si mají dát policisté pozor a jaké používají pomůcky. Zaujaly mě pomocné panenky.

4. Kapitola – Prevence sexuálního zneužívání dětí
Velmi zdlouhavá a místy nezáživná kapitola. Nejsem si jistá, jestli jsem jí správně pochopila.

5. Kapitola – Vyšetření sexuálně zneužitých dětí
Zjistíme, jak by měl odborník navázat kontakt s (potencionálně) sexuálně zneužívaným dítětem. Dále se dočteme, jak se mohou chovat oběti sexuálního zneužívání chovat, což je užitečné pi pro laiky. Dále také na co si dát pozor při fyzickém vyšetření a jaké rány nebo jiné zvláštnosti by mohly značit sexuální zneužívání. Zaujala mě tam zmínka sexuálně zneužívané ženy, kterou pachatelé při tom natáčeli a nutili jí se usmívat, aby vypadala „že si to užívá“ a přitom měla mrtvé oči.

6. Kapitola – Sexuální zneužívání v rodině
Rozebíráno hlavně sexuální zneužívání v rodině (incest), fungování takové rodiny, chování dětí ale i rodičů. Zneužívání se neděje jen ze strany otců, ale taky matek, sourozenců a prarodičů. Na konci je ukázka, jak vypadá výslech sexuálně zneužívaného dítěte. Je tak ukázka, jak by vypadal rozhovor s 3 letým dítětem a dítětem ve školním věku. Podle mě je to na tak malé děti příliš detailní a upřímně si nejsem jistá, k čemu vyšetřovatelům některé ty informace jsou. Dokážu si představit, že pokud se takový výslech vede špatně, může to způsobit i sekundární traumatizaci, a že zde ta hranice nebude příliš velká. Tohle byla moc zajímavá a dobře napsaná kapitola, i když velmi dlouhá.

7. Kapitola – Homosexualita a pohlavní zneužití
Je zde rozebírána hlavně homosexualita a jak je vnímána v ostatních kulturách, ale taky souvislosti s ní a pedofilií a sexuálním zneužíváním a následnou prostitucí. Zaujala mě kapitolka „má právo dítě na sex“ kde se rozebírají lidé, kteří obhajují sexuální aktivity s dospělými a dětmi a také smysl pedofilních fór. Upřímně bych si o tom ráda přečetla víc, ale škoda, že tato část v kapitole nebyla víc rozsáhlá (ani ne 1,5 stránky). Tato krátká kapitola nebyla špatná, ale pokud vás homosexualita příliš nezajímá, asi jí spíš přeskočte.

8. Kapitola – komerční sexuální zneužívání dětí
Rozebírá se zde hlavně obchodování s dětmi a dětská prostituce – sexuální turismus. Jsou tu dokonce 3 krátké kazuistiky dětské prostituce a obchodování s dětmi, jako příklady takových jevů, což je z této kapitoly asi nejzajímavější. Také je zde tabulka komerčního zneužívání v roce 1999, která je však z dnešního pohledu velmi zastaralá.

9. Kapitola – Pornografie a komerční zneužívání dětí
Více než o komerčním zneužívání dětí nebo snad dětské pornografii se tu mluvilo o běžné pornografii, tedy vlivu pornografie na děti a mladistvé, vliv náboženství a politiky na vnímání pornografie ve společnosti. Také se tu píše i o pohledu práva na pornografii a pornografii na internetu, což už jsou z dnešního pohledu poměrně zastaralé informace. Tato kapitola však byla velmi srozumitelná.

10. Kapitola – Péče o sexuálně zneužívané děti
Nejdříve se seznamujeme historií postavení dítěte ve společnosti. Pak je kapitola hlavně o přístupech, prevenci a ochraně zneužívaného dítěte a zapojení rodiny a sociálních služeb jako dětské krizové centrum (DKC) linky důvěry a azylové děti pro matky s dětmi. Velmi mě zaujala část kapitoly o historii postavení dítěte ve společnosti. Ve starověku bylo prý normální zabíjet i vlastní děti – byly vnímány jako majetek otce. Sirotčince se začali stavět až ve středověku díky církvi. Větší práva děti dostaly od 19 století, především od 20 století díky přijatým zákonům. Dost zajímavá kapitola.

11. Kapitola – Terapie dospělých obětí sexuálního zneužívání v dětství
Seznamujeme se s důsledky sexuálního zneužití (poruchy spánku, problémy navázání vztahu s druhým pohlavím, sexuální dysfunkce apod.). Charakteristika klientů, kteří dochází na terapie. Pak se zde rozebírá i osobnost terapeuta a čemu by se měl při terapii těchto osob vyhnout. Dále průběh a fáze terapie a formy terapie (individuální, rodinná, ve svépomocných skupinách, smíšené) a také reakce klientů (například popření, zlehčování dané události apod.). Co mě zde zaujalo, že oběti zneužívání se často hůře vypořádávají s traumatem, když si to sami užívaly, líbilo se jim to a nebo se k nim pachatel choval v jiných situacích (ale i při zneužívání) hezky. Dost dobrá kapitola, doporučuji přečíst.

12. Kapitola – Forenzní posuzování pachatelů pohlavního zneužívání
Tato kapitola, i když se to na první pohled nezdá je věnovaná pedofilii, což je vlastně tak trochu zavádějící. Přestože Zvěřina píše, že sexuální zneužívání nemají automaticky na svědomí pedofilové, píše tam celou dobu hlavně o pedofilech a neřekne, že většinu delikventů tvoří nepedofilové. I to spojení „pedofilní delikty“, když myslí sexuální zneužívání tomu moc nepřidává. Je fakt, že ale také přiznal, že pedofil nemusí být nutně násilník, a že je dost pedofilů, co se našli například v psaní pohádek pro děti, ale celá tato kapitola mi vyzněla tak, že za zneužívání můžou hlavně pedofilové, což se mi příliš nelíbí. Asi stojí za přečtení, i když mnoha věcmi příliš nesouhlasím.

13. Kapitola – Za poznáním sexuálních variací disponujících k pohlavnímu zneužívání dětí
Tato kapitola se velmi věnovala sexuálně motivačnímu systému – především u pedofilů. Jde o to, že dřív než proběhne soulož a rozmnožení tomu předchází několik fází - podle Kolářského až 5 (všeobecné vábení, svádění určitého partnera bez účasti genitálu, fáze, v níž je genitál účastněn nekoitálně, koitus, oplodnění). Šlo by to však dělit na proceptivitu (vábení a získávání partnera před stykem) a akceptivitu (soulož). Údajně mají „praví pedofilové“ pedofilní proceptivitu, kdy se věnují danému dítěti a zajímají se o něj a rozumí dětskému světu a tím se odlišují od „nepravých pedofilů“. Přišlo mi zajímavé, že u teleiofilů – konkrétně u běžných mužských heterosexuálů tento systém zajišťuje, že bude mít takový muž averzi k tomu, aby ublížil ženě. U patologických sexuálních agresorů zase proceptivita chybí. Asi bych měla o některých tvrzeních pochyby, ale je to zajímavá kapitola a doporučuji přečíst, vzhledem k tomu, že je z velké části o pedofilii.

14. Kapitola – K obrazu, podstatě a významu hebefilie
V této kapitole se snažili zjistit, jaký sexuálně motivační systém mají hebefilové a další jejich charakteristiky. Ze vzorku 25 můžu, z čehož byli jen 3 nedelikventní. Podle autorů mají obvykle hebefilové posunutou proceptivitu – mají jí zkrácenou a mohou být také agresivnější. Podle mě je tento závěr zkreslen malým vzorkem a také tím, že většina hebefilů ze vzorku za sebou měli i vícečetné delikty.

15. Kapitola – Terapie pedofilních osob
Poměrně dlouhá a obecnější kapitola zabývající se všemu kolem terapie pedofilů. Můžeme se dočíst, co by měl splňovat terapeut v terapii ale také co by měl splňovat za předpoklady pacient. Hodně se tam také dočteme o tom, jak u nás začínala sexuologie. Dost mě překvapilo, že parafilikům se u nás věnuje již od roku 1935… Opravdu by mě zajímalo, co o parafiliích tak v té době mohli vědět. Později se kapitola věnuje i samotným metodám terapie (kognitivně behaviorální terapie, biologické léčení). I zde zazní, že pomoc by měla být komplexní a rozhodně se nespoléhat pouze na biologickou léčbu (většinou hormony). Zaujala mě podkapitola „socioterapie a sociální intervence“ kde se pomáhá parafilním delikventům začlenit zpátky do společnosti díky sociálním pracovníkům. Vlastně je tato kapitola takovým shrnutím kapitol z knihy „poruchy sexuální preference“ 10-13 kapitola. Zde jsou však popsány jen ty nejdůležitější věci a není tak odborné, takže je to pro laika snadněji pochopitelné.

16. Kapitola – Ambulantní léčba klientů s problémem z okruhu pedofilního chování
Podobná kapitola té patnácté. Dozvíme se zde, že se pacienti rozdělují do skupin podle způsobu zahájení terapie a podle diagnózy. Taktéž se tu píše hodně o fungování PPG, které pomáhá s diagnostikou parafilií i s grafy. Najdeme zde i něco o přístupu například k mladistvým pacientům, pacientům závislým na návykových látkách nebo k pacientům, kteří přišli dobrovolně.


Názor

Jsem ráda, že jsem jí přečetla. Byly tam silnější i slabší kapitoly. To že je ale kniha poměrně už dost zastaralá bylo dost znát. I tak jsou zde informace, které nestárnou, jako třeba různé kazuisty a výpovědi obětí. :) Škoda, že není nějaká aktualizovanější verze této knihy. Tato kniha se dnes už neprodává a je k dostání pouze jako E-kniha, max bazar. https://www.palmknihy.cz/ekniha/sexualni-zneuzivani-deti-1053

Ukázky z knihy včetně rejstříku - Pro lepší čtení doporučuji si načíst obrázek do nového okna
► Ukázat spoiler
Naposledy upravil(a) Bouře dne pondělí 1. 1. 2024, 16:12:22, celkem upraveno 1 x.
Skálu pěstí nerozbiješ, ale i ten nejtvrdší kámen proroste květina. Jen to chce čas.
Nechceš-li být odsuzován za svou odlišnost, nesuď za odlišnost jiné a neubližuj zranitelným.
Zeptej se mě na co chceš a anonymně
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 5217
Dal: 365 poděkování
Dostal: 2116 poděkování

Re: P.Weiss: Sexuální zneužívání dětí, Grada 2005

Nový příspěvek od Cykle02 »

Ta rozdílnost kapitol je zapříčiněná tím, že kniha je dílem více autorů. Například ta "nezáživná" 4. Kapitola, je od Vladimíra Täubnera.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?