Podpořte povědomí o pedofilech a pedofilii vyplněním dotazníku k diplomové práci studentky Policejní akademie ČR → https://pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?t=9647

Vyjádření k žádosti NUDZ - (Sexuologická společnost ČLS JEP)

Diskuze o problematice pedofilie a pedofilů.
Uživatelský avatar
Cykle02
Mediální analytik
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 3449
Dal: 390 poděkování
Dostal: 1503 poděkování

Vyjádření k žádosti NUDZ - (Sexuologická společnost ČLS JEP)

Nový příspěvek od Cykle02 »

Na stránkách Sexuologické společnosti, jsem narazil na dokument, který si vyžádal Národní ústav duševního zdraví k právním rizikům použití materiálu s dětmi pro jejich výzkum.

Ukázka:
Jak je z uvedeného textu české právní úpravy patrné, jedná se (v ustanovení 192 odst. 1 tr. zák.) o velmi široce pojatou alternativní skutkovou podstatu (předpokládající různé navzájem nezávislé varianty jednání pachatele), která je podle mého názoru na samé hranici, pokud jde o dodržení zásady nullum erimen sine lege cera (požadavek určitosti trestněprávní normy). Objektivní stránka tohoto trestného činu je naplněna jak v případě výroby, tak i dovozu takového díla, zprostředkování nebo i jakémkoliv opatření jinému tzv. dětské pornografie; výrobou se rozumí úplné vytvořeni díla, dovozem se rozumí jeho přemístění ze zahraničí do České republiky, postihováno i je i jinaké opatření díla, než je jeho prodej, tzn. např. jeho bezúplatné předání, poskytnutí kopie apod. Kritika stávající právní úpravy není smyslem tohoto vyjádření; mám však za to, že „kaučukový“ vágní ráz trestněprávní dispozice by měl vést spíše k restriktivnímu výkladu, který nepovede k přepínání trestní represe. To se týká především použití generální klauzule, která rozšiřuje trestnost také na výrobu ‚.jiného“ (tedy v zásadě jakéhokoli) pornografického díla a na případy, kdy jde o zobrazení nebo ‚.jiné využívání“ osob. jež se toliko ..jeví být dítětem“. Je nesporné, že zobrazeným dítětem se zde rozumí každá osoba mladší osmnácti let ( 126 tr. zák.), bez ohledu na stupeň jejího fyzického vývoje/pohlavní vyspělosti. Složitější je výklad dikce zákona o „osobě, jež se jeví být dítětem“- tu lze opět rozlišovat situace podle toho, o jaký typ pornografie se jedná. V případě fotografického či filmového zachycení skutečných osob fakticky starších 18 let v nauce převládá názor. že by tyto osoby měly vykazovat jednoznačnou podobnost s dítětem — tzn., že vzhled dané osoby (posuzován v kontextu celého díla) by většinu pozorovatelů skutečně zmátl, takže by tuto osobu omylem považovali za dítě (srov. Jelínek, J. et al.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. Vydáni, Praha: Leges, 2014, str. 620). Považuji v těchto případech předstíraného dětského objektu za problematické, má-li se podobností s dítětem rozumět každé věrohodné předstírání, že osoba je mladší 18 let (např. nepravdivé tvrzení ženy starší 18 let, že její teprve 17 let). Některá soudní rozhodnutí by tomuto extenzivnímu výkladu nasvědčovala (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 8 Tdo 1002/2012, v systému ASPI publikované pod č. JUD223864CZ). Nabízí se ovšem i teleologický výklad, který by tu „dítětem“ rozuměl jen osoby zjevně fyzicky nedospělé nebo mladší 15 let. Pro posouzení otázky NDZ je tento problém relevantní jen nepřímo, ve vztahu k tzv. fantazijní, virtuální, kreslené či animované pornografii, případě ve vztahu k otázce audionahrávek. Vede totiž k základní otázce po povaze objektu (chráněného zájmu) trestného činu podle 192 tr. zák.

Vyjádření k žádosti Národního ústavu duševního zdraví - posouzení problematiky výroby stimulů pro základní výzkum pedofilních preferencí [PDF] - Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?
Uživatelský avatar
Jednorozec
Registrovaný uživatel
Líbí se mi: Dívky
ve věku od: 9
ve věku do: 30
Výkřik do tmy: Zázraky se dějí, jen zatím bohužel vždy někde daleko...
Příspěvky: 3139
Dal: 11 poděkování
Dostal: 495 poděkování

Re: Vyjádření k žádosti NUDZ - (Sexuologická společnost ČLS JEP)

Nový příspěvek od Jednorozec »

A nesnaží se producenti pornografie právě tomu aby osoba nebyla považována za dítě zabránit tím, že v úvodu napíší výrazný text "všem osobám je 18+" což by faktiicky mělo zajistit že většina lidí pochopí že se jedná o dospělou osobu?