Potřebujete pomoci? Trápíte se a nevíte si rady? Vyzkoušejte kontaktní terapii či online krizovou intervenci na PARAFILIK.CZ

NÁRODNÍ DNY PREVENCE (narodnidnyprevence.cz)

Vše, co se týká preventivního projektu Parafilik, jež koordinuje Národní ústav duševního zdraví.
Uživatelský avatar
Cykle02
Člen skupiny ČEPEK
Líbí se mi: Chlapci i dívky
ve věku od: 2
ve věku do: 12
Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
Příspěvky: 2602
Dal: 383 poděkování
Dostal: 1187 poděkování

NÁRODNÍ DNY PREVENCE (narodnidnyprevence.cz)

Nový příspěvek od Cykle02 »


Město Plzeň se stane v letošním roce pořadatelem 3. ročníku odborné konference
Národní dny prevence. Město Plzeň se rozhodlo pokračovat v této tradici a navázat tak s dalším ročníkem této odborné konference, za podpory Ministerstva vnitra ČR a Republikového výboru pro prevenci kriminality. Detaily programu i jména zúčastněných organizací z řad přednášejících i vystavovatelů budou průběžně doplňovány na těchto stránkách.


O dnech prevence

Konference zahrnuje příspěvky a aktuální informace nejen z oblasti prevence kriminality a bezpečnosti, ale také protidrogové prevence či prevence rizikového chování dětí a mládeže. Pro odbornou veřejnost je důležitá především z pohledu sdílení příkladů dobré praxe.


Kdy budou dny prevence

Národní dny prevence se uskuteční
6. a 7. října 2021

formou live streamingu, prezentací, videospotů, fotogalerií.

Účast na konferenci je zdarma.

Kde budou dny prevence

Národní dny prevence budou probíhat v unikátním virtuálním prostředí, tedy on-line, s využitím živých vstupů, live-streamingu a maximálního možného zapojení diváků – s možností interakce s řečníky i rozhovorů účastníků mezi sebou, prezentace vystavovatelů a hostů a dalšího.


PROGRAM

6. října 2021
► Ukázat spoiler


7. října 2021


09:00 – 9:15
Přihlašování účastníků konference

Hlavní sál

09:15 – 11:00
Téma: Kriminalita páchaná dětmi a na dětech

9:15 – 9:45
Aktuální trendy kriminality dětí a mládeže
PhDr. Kazimír Večerka, CSc., Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Ing. Kamila Lindauerová, odbor prevence kriminality MV ČR

9:45 – 10:00
Děti jako zvlášť zranitelné oběti
pplk. Mgr. Martina Petrovičová, Policejní prezidium ČR

10:00 – 10:15
Projekt Parafilik
Kateřina Klapilová, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví


10:15 – 10:30
Mezioborová spolupráce v oblasti práce s mládeží ohroženou kriminalitou – výstupy Týmů pro mládež v projektech Probační a mediační služby
Mgr. Karolína Petřeková, Probační a mediační služba ČR

10:30 – 10:50
Dobrá praxe – Systém včasné intervence pro praxi OSPOD a práci Týmu pro mládež + příklady konkrétních realizovaných opatření
Mgr. Kateřina Gagolová, OSPOD město Orlová
Mgr. Marta Konvičková, OSPOD MČ Praha 2

10:50 – 11:00
Současné výstupy pracovní skupiny k celorepublikovému rozšíření systému včasné intervence
Mgr. Kateřina Bělohlávková, odbor prevence kriminality MV ČR11:10 – 12:40

Téma: Představení vítězných projektů národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2021 – šikana a násilí mezi nezletilými (online i offline)

(řazení projektů je abecední)


11:10 – 11:40
MAJÁK – cesta bezpečí
Mgr., Bc. Sonia Sudimacová, Dětský úsvit, z.s.
Ing. Tereza Pásková, Krajský úřad Karlovarského kraje

11:40 – 12:10
Nenech to být
David Špunar, Nadační fond Nenech to být
Mgr. Pavla Tichá, Krajský úřad Jihomoravského kraje

12:10 – 12:40
Šikana
por. Mgr. Zdeňka Procházková, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje


12:40 – 13:00
Závěrečné slovo, ukončení konference

Sál 1

9:15 – 11:00
Téma: Ochrana měkkých cílů

9:15 – 9:45
Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů
Mgr. Veronika Roubíček Šternová, odbor bezpečnostní politiky MV ČR

9:45 – 10:10
Systém OMC z pohledu PČR
plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

10:10 – 10:30
Představení strategického dokumentu „Zajišťování ochrany měkkých cílů na období 2018 –2023“
Ing. Aleš Průša, MBA, odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně

10:30 – 11:00
Bezpečnostní audity škol a školských zařízení
Ing. Libor Sladký, Asociace bezpečná škola, z.s.


11:10 – 12:40
Téma: Prevence kriminality z pohledu PČR

11:10 – 11:40
Plnění strategických cílů a prioritní pilíře prevence – projekty Tvoje cesta v dopravě, Tvoje cesta onlinem, Tvoje cesta načisto
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, Policejní prezidium ČR
kpt. Mgr. Naděžda Buncová, Policejní prezidium ČR
kpt. Bc. Ondřej Penc, Policejní prezidium ČR

11:40 – 12:00
Specifika preventivních projektů pro seniory
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, Policejní prezidium ČR

12:00 – 12:20
Prevence majetkové kriminality
pplk. Mgr. Veronika Hodačová, Policejní prezidium ČR

12:20 – 12:40
Vzdělávání policistů preventistů
pplk. Mgr. Veronika Hodačová, Policejní prezidium ČRSál 2

9:15 – 11:00
Téma: Příklady dobré praxe z krajů a měst

9:15 – 9:35
Dohledová služba ve škole
Ing. Tereza Pásková, Krajský úřad Karlovarského kraje

9:35 – 9:55
Spolupráce preventistů městských policií v Karlovarském kraji
Mgr. Kamila Hofmanová, Městská policie Karlovy Vary

9:55 – 10:15
Prevence kriminality a protidrogová prevence v Plzeňském kraji; Realizace krajského projektu prevence kriminality Daleko hleď
Ing. Pavlína Kučerová, Krajský úřad Plzeňského kraje
Mgr. Tereza Králová, Člověk v tísni, o.p.s.

10:15 – 10:35
Hurá na výlet!
Tomáš Martínek, Spolek Hurá na výlet!

10:35 – 11:00
Kontrolovaná konzumace alkoholu v prostředí nízkoprahové služby
Mgr. Petr Blažek, Společnost Podané ruce o.p.s.


11:10 – 12:40
Téma: Primární prevence rizikového chování dětí a mladistvých

11:10 – 11:30
Ohlédnutí za dobou covidovou
Mgr. Jana Havlíková, odbor základního vzdělávání a mládeže MŠMT ČR

11:30 – 11:50
Představení Koordinační skupiny primární prevence Plzeňského kraje
Mgr. Martina Vlčková, Pedagogicko psychologická poradna Plzeň
Bc. Hana Dadučová, DiS., Krajský úřad Plzeňského kraje

11:50 – 12:10
Trávení času na internetu, sociálních sítích a online hrách v době distanční výuky – představení výstupů z workshopů a prezentace poznatků z dotazníkového šetření
Mgr. Petra Veselá, Pedagogicko psychologická poradna Plzeň

12:10 – 12:40
Praxe Linky bezpečí – prevence a krizová intervence
Mgr. Kateřina Lišková, Linka bezpečí, z.s.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?