ČEPEK – Československá pedofilní komunita

English-speaking visitors are welcome to translated version of this About Us section.

Kdo jsme

Jsme skupina lidí, kterou spojuje jedna věc – erotická náklonnost k dětem. Každý z nás je zcela jiný člověk – každý z nás má jiné koníčky, jiné názory a jinou povahu. Jsme tedy převážně pedofilové a naši skupinu jsme nazvali Československá pedofilní komunita = ČEPEK. Tato skupina lidí se spojila za účelem, který se dozvíte v části tohoto článku s názvem „Co chceme“. Naším členem se může stát kdokoliv, stačí se zaregistrovat na naše Fórum. Našimi členy nemusí být nutně pedofilové, přijímáme členy i z řad našich příznivců. Vystoupit z ČEPEKu lze kdykoliv a bez udání důvodu.

Kdo nejsme

Rozhodně se nedá říci, že jsme skupinou kriminálníků. Sice se mezi námi může objevit i pedofil, který sexuálně zneužil dítě, konzumoval či konzumuje dětskou pornografii nebo jinak porušuje zákon, avšak není v našich silách zjišťovat, jestli každý, kdo se k nám připojí, je „čistý“, a ani nevíme, jak bychom to kontrolovali. ČEPEK nebyl vytvořen, aby se zabýval trestnou činností a pomáhal svým členům v tomto jednání, nýbrž za opačným účelem. Za individuální chování jednotlivých členů neneseme odpovědnost. Čistý trestní rejstřík není kritériem pro připojení se k nám, avšak v případě, že někdo zneužije ČEPEK k nelegální činnosti, bude mu zablokován přístup ke komunikačním prostředkům našeho webu a bude vyhoštěn z našich řad. Nelegální činnost zde netolerujeme, proto vyskytne-li se zde uživatel, který zjevně porušuje zákonné normy, jsme po zvážení okolností připraveni informovat Policii ČR (v minulosti tak již bylo několikrát učiněno).

Co chceme

Naším cílem je především poskytnutí informací o pedofilii mladým lidem na počátku puberty, kteří zjišťují, že je sexuálně přitahují děti nebo mladiství. Chceme těmto lidem pomoci se s jejich menšinově zaměřenou sexualitou smířit a přizpůsobit se společnosti tak, aby byli sami se sebou spokojeni, aniž by porušovali společenské normy nebo dokonce zákon. Poskytujeme jim své osobní životní příběhy a zkušenosti a dáváme jim tím nejen důkaz a příklad, že je možné žít spokojený život a nikomu neubližovat, ale v některých případech i varování a ukázku toho, jak to dopadne, když svou sexualitu nezvládnou. V naléhavých případech můžeme těmto lidem pomoci domluvit i návštěvu u sexuologa. Prostřednictvím Poradny je též možné vznést anonymní dotaz sexuologům, kteří s námi spolupracují.

Druhým naším cílem je informování široké veřejnosti o tom, kdo je to pedofil a co je pedofilie. Tyto pojmy jsou totiž ve společnosti stále zaměňovány se sexuálním zneužíváním děti, popřípadě s jinou trestnou činností. Snažíme se o šíření správného významu pojmu pedofilie, jak byl vnímán ve svém původním významu.

Co nechceme

Naším cílem NENÍ legalizace sexuálních aktivit s dětmi, snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám, zavádění registrovaného partnerství nebo manželství s dětmi, omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či dokonce jejich krytí. Nechceme, aby u nás naši členové hledali či nabízeli dětskou pornografii nebo návody k jejímu získání. Zákony a společenské normy vnímáme jako dané, chceme se jim plně přizpůsobit, dodržovat je a případně k tomu dopomáhat dalším.

K tomu, abychom lépe mohli naplňovat výše uvedené cíle, jsme k 1. 5. 2020 založili Spolek ČEPEK – neziskovou organizaci. Více o důvodech založení spolku se dočtete v samostatném článku.