Někdo tě nazval pedofilem

Vytvořili Prostasia Foundation, autor – leis gordon

Z originálu „So you’ve been called a pedophile…“ přeložila Bouře

Máš-li obavy, že bys mohl být pedofil, dobrou zprávou je, že je to méně pravděpodobné, než si myslíš. Bohužel termín pedofil je často používán ve špatném významu, a to zejména v mediích za účelem zvýšení pozornosti a k vyvolávání strachu.

V termínu pedofilie jsou nejasnosti, ale to neznamená, že jsi pedofil, pokud například vzpomínáš na příjemné zážitky nebo fantazie z dětství, líbí se ti i dospívající, píšeš nebo čteš povídky o tomto tématu, nebo jsi výrazně starší než tvůj dospělý (18+) partner.

Je důležité si uvědomit, že i kdybys byl pedofil, nepředurčuje tě to k tomu, abys někdy někomu ublížil. Znamená to jen, že máš atypickou sexuální přitažlivost. Pouze přitažlivost. Neznamená to, že budeš zneužívat děti, nebo že jsi monstrum.

Lidé s pedofilií mají atypickou sexuální preferenci. Pedofilie je specifická – je to trvalá přitažlivost k předpubertálním dětem mladším 13 let.1 Pedofilové, kteří se k dětem nechovají nevhodně, neprožívají distres nebo duševní nepohodu kvůli své přitažlivosti, můžeme označit za osoby, které mají pedofilní sexuální preferenci. Těm, kteří prožívají duševní nepohodu a distres kvůli přitažlivosti k nezletilým, může být diagnostikována pedofilní porucha.

Vědci se domnívají, že pedofilie má některé společné rysy se sexuální orientací. Pedofilové většinou přicházejí na to, že se jim líbí děti, když procházejí pubertou. Pedofilie je neměnná, zůstává po celý život a není žádná terapie, která by tuto přitažlivost mohla změnit.

Média a společnost často zaměňuje pojem pedofil jako označení osoby, která sexuálně zneužívá děti. Novináři například někdy označují osoby jako „odsouzené pedofily“. Tato terminologie je nesprávná a matoucí. Za pedofilii nelze být odsouzen; pedofilie je přitažlivost, nikoliv čin, a není nezákonná. Lidé jsou odsouzeni za trestné činy násilí na dětech a sexuální zneužívání dětí.

Stigma spojené se slovem „pedofil“ je velké, což ztěžuje ochranu dětí. Většina odsouzených pachatelů sexuálních trestných činů vůči dětem nejsou pedofilové. Většinu pachatelů těchto činů ve skutečnosti děti vůbec nepřitahují, ale i přesto jim ubližují, protože mají příležitost nebo si užívají pocit moci. Zaměření ochrany před sexuálním zneužíváním dětí pouze na pedofily může ztížit identifikaci těchto nepedofilních pachatelů.

Dalším mýtem je, že pedofilové a ostatní osoby, které přitahují nezletilí (souhrně MAPs = Minor Attracted Persons), pociťují sexuální touhy, které nelze ovládat. Je důležité zmínit, že pedofilie nezpůsobuje u svého nositele silnější sexuální tužby, než jaké zažívá průměrný člověk s obvyklou preferencí. Většina lidí má pevnou vůli a morálku, která jim nedovoluje chovat se nevhodně nebo někomu ubližovat. To samé platí u pedofilů i dalších MAPs.

Pokud máš pocit, že se ti líbí děti nebo nezletilí, a cítíš se znepokojen svými myšlenkami, existuje pomoc. Pokud umíš anglicky, můžeš navštívit MAP Support Club, který je stejně jako ČEPEK anonymní a je tam mnoho lidí jako ty. MAP Support Club je podporován Prostasií. K dispozici jsou podpůrná, odborníky pořádaná týdenní sezení, která můžeš navštívit. (Můžeš přijít také k nám na ČEPEK, chat je přístupný neregistrovaným obvykle do 23 hod. večer, fórum můžeš pročítat kdykoliv a reagovat jako návštěvník v sekci pro veřejnost. Po registraci je ti vše přístupné neomezeně. Pokud cítíš, že bys potřeboval odbornou pomoc, můžeš vyhledat služby projektu Parafilik.cz, anebo napsat do naší poradny.)

Pokud si myslíš, že nejsi pedofil, ale stejně tě tak někdo nazývá, nebo máš myšlenky, že bys mohl být pedofilem, a trápí tě to, můžeš také získat pomoc. Šikana a obtěžování nikdy nejsou v pořádku, obzvláště pokud tě v rámci toho někdo nazývá pedofilem. Úzkosti a deprese můžou být zapříčiněné šikanou. V tomto případě ti může též pomoci odborník na duševní zdraví. Pokud strach z toho, že bys mohl být pedofil, přetrvává, přestože víš, že tě děti nebo nezletilí nepřitahují, můžeš trpět pedofilní obsedantně kompulzivní poruchou (POCD). Nejedná se o pedofilii, ale o poruchu, kdy zažíváš vtíravé myšlenky na to, že bys mohl být pedofilem, anebo že se jím staneš, což následně vyvolává strach a úzkost. Kvalifikovaný odborník ti s těmito problémy může pomoci.

Pokud jsi pedofil, nejsi v tom sám. Odhaduje se, že ve společnosti je 0,3 % pedofilů a 1,6 % hebefilů/efebofilů. Jiné výzkumy mluví dokonce o 3-5 % a většina z nich žije běžný každodenní život. Každý z nás může mít ve svém okolí jednoho či několik pedofilů – mezi přáteli, rodinnými příslušníky a známými –, jenom o tom nevíme.

Vysvětlivky k poznámkám:
1 Podle Diagnostického a statistického manuálu v páté verzi, zkráceně DSM-5, se však pojmy určují jinak – hebefilie jako přitažlivost vůči chlapcům i dívkám ve věku 11-14 let a efebofilie přitažlivost k chlapcům i dívkám v adolescentním věku. Proto se v zahraničních textech vyskytuje u těchto pojmů jiné definování.


Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.