Autor: Mgr. Karel Žák

- externí spolupracovník, zabývá se tématem pedofilie především z hlediska doposud opomíjené primární prevence pohlavního zneužívání dětí. Kontakt na autora: [email protected]

Český rozhlas – seriózní médium?

Článek vyšel dne 2. srpna 2014 v reakci na reportáže Českého rozhlasu a slovenského deníku SME z předchozích dní.

 

Když se mi zhruba před 10 lety svěřil kamarád, kterého jsem velmi dobře znal, s tím, že se mu líbí malé holčičky, netušil jsem, co všechno toto jeho svěření přinese.

Tehdy jsem i já měl pod pojmem pedofil fixovanou představu člověka, který

Pokračovat ve čtení

Pedofilie + výsledky výzkumu 2012

DSC_0630

Pedofilie / Paedophilia

Mgr. Karel Žák
PhDr. Jitka Reissmannová, Ph.D.

Příspěvek publikovaný ve sborníku mezinárodní konference SEXUALITY VI., která se konala 10. a 11. října 2012 v Bratislavě, ISBN 978-80-557-0479-1.

Abstrakt: Pedofilové, kteří se nedopouštějí pohlavního zneužívání dětí, stojí mimo vědecký zájem. Neexistuje žádná literatura, která by těmto lidem sdělila, jak mají se svou sexuální deviací naložit, jak s ní mají žít. Příspěvek uvádí souhrn základních faktů o pedofilii, upozorňuje na nedostatečnou preventivní práci s pedofilně zaměřenými osobami, uvádí vybrané výsledky výzkumu mezi nekriminálními pedofily z české a slovenské internetové komunity a zaobírá se otázkou, zda by nebylo méně zneužitých dětí, kdybychom mladým dospívajícím lidem poskytli informaci o tom,  že i oni sami nebo jejich kamarádi mohou být pedofilně zaměřeni.

Pokračovat ve čtení

Život a pocity nekriminálních pedofilů – diplomová práce, autor: Bc. Karel Žák

Diplomová práce pojednává o životě a pocitech nekriminálních pedofilů, tj. osob, jejichž sexualita je zaměřena směrem k nedospělým osobám (dětem). Zabývá se, podobně jako předchozí bakalářská práce, především těmi pedofilně orientovanými jedinci, kteří se dokázali se svou odlišnou sexuální orientací vyrovnat a svým chováním se snaží nepřekračovat obecně respektované právní i morální normy.

Pokračovat ve čtení

Rizikové situace

Tématu rizikových situací považuji za důležité věnovat větší pozornost, neboť i jen teoretické poznání a uvažování o nich může napomoci pedofilům nahlédnout do svého vnitřního prožívání a uvědomění si různých možností, do kterých by se mohli ne vlastní vinou dostat. Pedofil by měl i jen teoreticky přemýšlet o tom, jaké situace jsou pro něj ve vztahu k dětem rizikovější, jak jim předejít a jak se v těchto situacích, pokud už nastanou, zachovat racionálně tak, aby i při nich myslel na dobro své i dítěte – aby nepodlehl svým pudům, které se mohou v některých situacích dosti intenzivně „hlásit o slovo“. Pokračovat ve čtení

„Pedofilie“ v médiích

Tento referát byl přednesen na 19. kongresu k sexuální výchově v Pardubicích 2011 a na XXIV. Bohnických sexuologických dnech 2012. V rámci referátu vystoupil Jiří Fx100d, který prezentoval stránku www.pedofilie-info.cz. Text referátu je publikován s laskavým svolením autora.

V médiích se s pojmem pedofilie setkáváme poměrně často. Ve většině případů se však jedná o popisy kriminálního jednání osob v podobě Pokračovat ve čtení

„Pedofilie“ v médiích – zpráva o referátu na XIV. Bohnických sexuologických dnech

Přináším krátkou zprávu o referátu, prezentovaném dne 23. 2. 2012 na XIV. Bohnických sexuologických dnech v Praze. Článek byl v tomto znění na žádost paní redaktorky Jany Jílkové zaslán pro publikování ve Zdravotnických novinách:

Pojem pedofilie je v médiích často užíván nesprávně – jako synonymum pro pohlavní zneužívání dětí. Pokračovat ve čtení

Dotazník Karla Žáka – výzva k účasti v kvantitativním výzkumu

Ahoj kluci (případně i holky :-)),
finišuji s přípravou diplomové práce a rozhodl jsem se, že Vás oslovím se svým dotazníkem. Jedná se o kvantitativní výzkum vztahující se k tématu mé diplomové práce „Život a pocity nekriminálních pedofilů.“ Budete-li mít čas a chuť udělat něco nejen pro Vaši komunitu, byl bych velmi rád, kdyby jste nejpozději do 31.3.2012 dotazník vyplnili. Dotazník obsahuje celkem 134 otázek. Byl bych rád, kdyby se sešlo víc lidí. Někteří z Vás jej už v podstatě vyplnili se mnou při osobním setkání, nicméně došlo k úpravě některých otázek a přepsání otázek do formuláře od Googlu, který mi umožní efektivně zpracovat statistku, takže bych poprosil i Vás, kteří jste tento dotazník se mnou osobně v podstatě již vyplnili, abyste jej vyplnili znovu. Kdybyste měli zájem o Vaše odpovědi z osobního dotazování, abyste si trochu ulehčili přemýšlení při vyplňování dotazníku v Googlu, napište mi na email.

Jedná se o kvantitativní výzkum (tedy výzkum, u kterého je důležité získat data od co největšího počtu respondentů), byl bych tedy rád, kdyby se Vašich odpovědí sešlo co nejvíce.

Odkaz na odpovědní formulář je zde:
https://docs.google.com/a/kazaweb.cz/sp … amp1WEE6MQ

Předem moc děkuji.

Život a pocity nekriminálních pedofilů – kvalitativní kazuistika

Tento referát byl přednesen na 18. kongresu k sexuální výchově v Pardubicích 2010 a na XXIII. Bohnických sexuologických dnech 2011. Text referátu je publikován s laskavým svolením autora.

Ještě dříve, než zde uvedu kvalitativní kazuistiku – rozhovor s nekriminálním pedofilem, chci s odkazem na svou bakalářskou práci [1] připomenout a zdůraznit – vzhledem k tomu, že se stále vyskytují místa, kde je pod pojmem „pedofil“ chápán člověk, který sexuálně zneužívá děti – že pojem pedofil z odborného hlediska neoznačuje člověka, který děti sexuálně zneužívá, nýbrž člověka, který je k dětem eroticky přitahován.

Nyní tedy ke kazuistice – asi málokdo z nás někdy skutečně přemýšlel o tom, jak vlastně takový pedofil poznává, že je pedofilem. V rámci diplomové práce proto připravuji několik kvalitativních kazuistik nekriminálních pedofilů a o jednu z nich bych se chtěl s vámi nyní podělit:

Pokračovat ve čtení

Zavedení pojmu pedofilie

Pro stovky lidských vlastností či projevů žádné zvláštní označení nemáme. Není to dávno, co tomu tak bylo i v případě pedofilie – po dlouhá staletí, až do třetí čtvrtiny 19. století, se bez tohoto pojmu lidstvo obešlo, přičemž první zmiňované moderní pokusy o rozlišení homosexuality a heterosexuality jako vrozených sklonů předcházely jen zhruba o 20 let (Kertbeny, 1869).

Pokračovat ve čtení

Definice pedofilie

„Pedofilové” a zvláště „pedofilie“ jsou nejasné pojmy, užívané ve velmi rozličných významech. Původně jimi byl myšlen „ten, kdo miluje dítě”. Pak vstoupily do hry erotické a sexuální konotace: „Ten, kdo cítí erotickou přitažlivost vůči dětem“. To je dnes správná definice. (Gieles, 2001)

Pokračovat ve čtení