5. DĚTSKÁ PORNOGRAFIE

Rizikové situace pedofil může zažívat nejen s ohledem na kontakt s dětmi, ale také (častěji) s ohledem na sledování tzv. dětské pornografie. V této části se proto zaměřujeme na zdůraznění rizika, které každému, kdo dětskou pornografii sleduje, hrozí.

Co je dětská pornografie?

Obecně by se dalo říci, že je to fotka, video, hlasová nahrávka, animace, povídka, obrázek či jiné audiovizuální dílo, které zobrazuje dítě a zároveň je pornografické. Je nutné si uvědomit, že zákon bere jakožto dítě jakoukoliv osobu mladší 18 let věku, takže i erotická fotka 17leté slečny je ze zákona brána jako dětská pornografie a ten, kdo ji má i jen uloženou v počítači, porušuje zákon.

Co zákon zakazuje?

  • výrobu dětské pornografie (např. vyfocení/natočení dítěte v erotické póze, ale také „zoomování“ na jeho intimní místa; pachatel se tedy dopustí trestné činu, za něhož hrozí odnětí svobody na 1 roky až 8 let; v případě, že by se nejednalo jen o nevhodné focení, ale také o přímé zneužití dítěte, by se pachatel dopustil trestného činu zneužití dítěte, za což hrozí odnětí svobody na 1 rok až 18 let)
  • šíření dětské pornografie (např. i zaslání erotické fotky dítěte přes nějakou messengerovou službu, přes email, ale i ukázání takové fotografie jiné osobě; pachatel se tímto dopustí trestného činu, za něhož hrozí odnětí svobody na 6 měsíců až 8 let)
  • přechovávání dětské pornografie (např. uložená erotická fotka dítěte v počítači; pachatel se tímto dopustí trestného činu, za něhož hrozí odnětí svobody až na 2 roky)
  • získání přístupu k dětské pornografii (např. vyhledání dětské pornografie na internetu, procházení stránek s dětskou pornografií; pachatel se tímto dopustí trestného činu, za něhož hrozí odnětí svobody až na 2 roky)

– dané sazby naleznete v § 187 (Pohlavní zneužití) § 192 (Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií) Trestního zákoníku

Stručně shrnuto, zákon zakazuje vše, co se pornografie týče, i pouhé zobrazení na obrazovce počítače. Pokud jste však klikli na odkaz, o němž nevíte, že se jedná o dětskou pornografii, jednali jste v nevědomosti a omylu, a proto jste nespáchali trestný čin. Pro spáchání trestného činu zde musí být i úmysl tento čin spáchat (tedy skutečně dětskou pornografii zobrazit).

Hrozí za porušení zákona i něco jiného, než trestně-právní postih?

Ano. Ve skutečnosti je trestně-právní postih, který jsme uvedli pár odstavců zpět, obvykle ten menší problém. Pokud člověk i jen přechovává pornografii, riskuje mnohem víc než „jen“ svůj čistý trestní rejstřík.

Samotné vyšetřování je nepříjemné. Dochází k domovním prohlídkám, popř. i prohlídkám v práci, kdy je dotyčnému zabavena jeho technika – počítač, notebook, mobilní telefon, tablet, externí disky, flash disky. Vše je odvezeno Policií ČR a zabaveno; pokud je na zařízeních přítomna dětská pornografie, při následujícím soudu obvykle tyto věci propadnou a pachatel je zpět už nedostane.

Toto vyšetřování je o to nepříjemnější, pokud dotyčný nežije sám. Jestliže má rodinu a jeho manželka či děti se dozví o tom, že sledoval dětskou pornografii, následky pro něj osobně mohou být devastující – rozvod manželství, žádost o přidělení dětí do péče apod. Hrozí i ztráta důvěry (koneckonců dotyčný tímto vším svou rodinu vědomě ohrozil) a celkově zničení vztahů mezi pachatelem a jeho nejbližším okolím.

Doporučení

Důrazně nedoporučujeme vyhledávání, přechovávání či šíření dětské pornografie. Takové jednání je jasným porušením zákona.

Aby tato pornografie vznikla, muselo navíc dojít ke zneužití dítěte a následnému vyvěšení tohoto materiálu na internet. Oběť by zřejmě nebyla ráda, pokud by se dozvěděla, že kdokoliv má potěšení ze sledování materiálu, kde docházelo k jejímu obnažení a zneužití. 

Jak je to s pornografií bez reálných aktérů?

Zákon bez rozdílu odsuzuje i pornografii animovanou, kreslenou, psanou apod., a to i když nedošlo ke zneužití dítěte, ale jsou to jen neexistující postavičky či slova. Přesto není z našich končin znám jediný případ odsouzení za konzumaci/vytváření takové pornografie.

Z našeho pohledu se jedná o bezpečnější a vhodnější alternativu, jakým způsobem ventilovat své sexuální tužby. Přesto sledování takových materiálů je na vlastní riziko.

Na další stránce je několik rad na závěr.

Komentáře jsou uzavřeny.