ČEPEK – Československá pedofilní komunita

English-speaking visitors ale welcome to translated version of this About Us section.

Kdo jsme

Jsme skupina lidí, kterou spojuje jedna věc – erotická náklonnost k dětem. Každý z nás je zcela jiný člověk – každý s nás má jiné koníčky, jiné názory a jinou povahu. Jsme tedy převážně pedofilové a naší skupinu jsme nazvali Československá pedofilní komunita = ČEPEK. Tato skupina lidí se spojila za účelem, který se dozvíte v části tohoto článku s názvem „Co chceme“. Naším členem se může stát kdokoliv, stačí se zaregistrovat na naše Fórum. Našimi členy nemusí být nutně pedofilové, přijímáme členy i z řad našich příznivců. Vystoupit z ČEPEKu lze kdykoliv a bez udání důvodu.

Kdo nejsme

Rozhodně se nedá říci, že jsme skupinou kriminálníků. Sice se mezi námi může objevit i pedofil, který sexuálně zneužil dítě, konzumoval či konzumuje dětskou pornografii nebo jinak porušuje zákon, avšak není v našich silách zjišťovat, jestli každý, kdo se k nám připojí, je „čistý“, a ani nevíme, jak bychom to kontrolovali. ČEPEK nebyl vytvořen, aby se zabýval trestnou činností a pomáhal svým členům v tomto jednání, nýbrž za opačným účelem. Za individuální chování jednotlivých členů neneseme odpovědnost. Čistý trestní rejstřík není kritériem pro připojení se k nám, avšak v případě, že někdo zneužije ČEPEK k nelegální činnosti, bude mu zablokován přístup ke komunikačním prostředkům našeho webu a bude vyhoštěn z našich řad. Nelegální činnost zde netolerujeme, proto vyskytne-li se zde uživatel, který zjevně porušuje zákonné normy, jsme po zvážení okolností připraveni informovat Policii ČR (v minulosti tak již bylo několikrát učiněno).

ČEPEK není občanským sdružením, politickou stranou ani jinak oficiálně registrovaným uskupením.

Co chceme

Naším cílem je především poskytnutí informací o pedofilii mladým lidem na počátku puberty, kteří zjišťují, že je sexuálně přitahují děti nebo mladiství. Chceme těmto lidem pomoci se s jejich menšinově zaměřenou sexualitou smířit a přizpůsobit se společnosti tak, aby byli sami se sebou spokojeni, aniž by porušovali společenské normy nebo dokonce zákon. Poskytujeme jim své osobní životní příběhy a zkušenosti a dáváme jim tím nejen důkaz a příklad, že je možné žít spokojený život a nikomu neubližovat, ale v některých případech i varování a ukázku toho, jak to dopadne, když svou sexualitu nezvládnou. V naléhavých případech můžeme těmto lidem pomoci domluvit i návštěvu u sexuologa. Prostřednictvím Poradny je též možné vznést anonymní dotaz vybraným sexuologům.

Druhým naším cílem je informování široké veřejnosti o tom, kdo je to pedofil a co je pedofilie. Tyto pojmy jsou totiž ve společnosti stále zaměňovány se sexuálním zneužíváním děti, popřípadě s jinou trestnou činností. Snažíme se o šíření správného významu pojmu pedofilie, jak byl vnímán ve svém původním významu.

Co nechceme

Naším cílem NENÍ legalizace sexuálních aktivit s dětmi, snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám, zavádění registrovaného partnerství s dětmi nebo omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či dokonce jejich krytí. Nechceme, aby u nás naši členové hledali či nabízeli dětskou pornografii nebo návody k jejímu získání. Zákony a společenské normy vnímáme jako dané, chceme se jim plně přizpůsobit, dodržovat je a případně k tomu dopomáhat dalším.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Petr Kasz

Administrátor webu www.pedofilie-info.cz, email: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.