1. Nejčastější otázka

Asi tou nejzákladnější otázkou, kterou si pokládáš (anebo sis pokládal) je, zda skutečně pedofilem jsi – nejedná se jen o nějakou dočasnou poblázněnost mysli? Nepřejde Tě to časem? Anebo sis až dosud myslel, že to přesně tak, jak to máš, mají i ostatní, ale nyní jsi zjistil, že tomu tak není? Tak se na to pojďme podívat:

Jak poznám, zda jsem pedofil?

Pedofilové jsou různí a i samotná pedofilie nemusí mít pevné hranice. Zároveň platí, že veškeré škatulkování lidí je spíše pomocným vodítkem, které může být velice zkreslující, neboť různá lidská zaměření a vlastnosti se obvykle prolínají. Většina pedofilů má ve větší či menší míře zachovanou přitažlivost k dospělým a často vedou naprosto běžný rodinný život. Jiní dospělými nejsou přitahováni vůbec (těm se říká „exkluzivní pedofilové“). U nás v komunitě nalezneš oba tyto „typy“.

Ačkoliv odborníci přišli na způsoby, které mohou pomoci pedofilii diagnostikovat (např. PPG), jedná se jen o velice hrubé metody a ve výsledku z velké části o prostý odhad založený především na tom, co je sám zkoumaný člověk o sobě ochotný dát odborníkovi vědět. V první řadě by se tedy měl sám v sobě vyznat každý z nás, měl by být schopen upřímně nahlédnout do svého nitra a přezkoumat své motivace a tužby a na základě toho si říct, zda je či není pedofilem. Mnoho lidí však minimálně zpočátku není schopno se bez předsudků zabývat samo sebou a přání „být normální“ často převáží nad sebezřetelnějšími fakty. Řada pedofilů si tak svou odlišnost připustí až v pozdějším věku, někteří třeba i nikdy.

Nemůžeme Ti už z principu na základě nějakých otázek vystavit nějaký posudek, zda pedofilem jsi či nikoliv, nicméně můžeme se pokusit pomoct Tobě, aby sis ujasnil, jak to konkrétně máš. Pro začátek to nejdříve zkusme pár otázkami (odpovídej si na ně v duchu, neboj se odpovídat pravdivě – právě upřímností k sobě zjistíš nejvíce; a nezapomeň, že žádná odpověď není špatně):

  1. Máš rád dětský svět, hodně se Ti líbí například dětské knížky či filmy, a to i takové, které jsi neznal jako dítě?
  2. Přináší Ti společnost dětí těžko definovatelné příjemné pocity a radosti, rád si s dětmi hraješ a povídáš, cítíš se mezi nimi v bezpečí či „svůj“?
  3. Myslíš, že rozumíš dětem více a že s nimi chceš trávit více času než ostatní dospělí?
  4. Sníš ve svých fantasiích o tom, jaké by to bylo, kdybys mohl mít s nějakým dítětem opětovaný, romantický vztah?
  5. Míváš či jsi měl erotické fantazie či sny o dětech ve věku před pubertou nebo v časné pubertě (platí i pokud tyto fantazie nebyly součástí masturbace)?
  6. Vzrušuje Tě pohled na nahé (nebo i oblečené) děti?
  7. Stává se Ti, že se vzrušíš při bližším kontaktu s dětmi (např. sezení na klíně, lechtání)?

Pokud jsi na většinu otázek odpověděl „ano“, pak je pravděpodobné, že Tvá sexuální orientace skutečně nejméně v nějaké míře zahrnuje pedofilní preference. Tento krátký „test“ však nemusí poskytovat absolutní odpověď a všeobecně skutečně záleží jen na tom, jak se cítíš. Jsou i lidé, co mají blíže k dětskému světu a dětem, aniž by byli pedofily. Co by sis však měl připomenout, tak že sexuální preferenci si člověk nevybral, ať už je jakákoliv – a proto už z principu nemůže žádná sexuální orientace znamenat, že jsi špatný člověk.

Pokud jsi na na většinu otázek odpověděl „ne“, je pravděpodobné, že pedofilem nejsi. Tvá sexuální nejistota mohla být způsobena mnoha faktory – třeba jsi příliš mladý a Tvá orientace se ještě vyvíjí, a tak máš v sexuálních představách různorodé fantazie, anebo jsi už dávno dospělý, ale přesto máš v orientaci pouhý zmatek. Nezapomeň však i Ty, že tento „test“ neposkytuje absolutní odpověď.

Co v případě, že si ani teď nejsem jistý, zda pedofilem jsem či nikoliv?

To je jednoduché – na našem webu je vítaný každý jedinec, který se chová slušně a dle našich pravidel. Nemusíš být pedofilem na to, aby sis u nás mohl zjišťovat informace, či se u nás dokonce registroval. Odpověď na tuto otázku je tedy prostá: jednoduše pokračuj ve zkoumání na našich stránkách a třeba odpověď přijde sama. Anebo se minimálně dozvíš více informací o tomto tématu.

Kliknutím na další stránku budeš pokračovat na základní informace o tom, co je „pedofilie“ a co je „pedofil“.

Komentáře jsou uzavřeny.